DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser"

Transkript

1 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 Oktober Slut med jobfradrag 6 Fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Indbydelse til reception 5 Debra skifter sekretariatschef DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

2 Den der ventil under den røde øh... dingenot De der har ligget under en kondenserende oliekedel med en lommelygte i kindposen og mobilen presset mod linoleummet ved, at det ikke altid er let at huske navnet på en reservedel. Heldigvis gør det ikke så meget, når der i den anden ende af røret sidder en der kan. Som ved præcis hvilken ventil eller dingenot, du taler om. Og som kan sørge for, at du har den, eller en anden af vores reservedele, næste dag. Electro Energy er Danmarks førende leverandør af varmeteknik. Reservedele til oliefyr, gaskedler og gasbrændere på det danske marked, samt håndplukkede kedler, brændere og pumper fra de bedste europæiske producenter. Ring og få en uforpligtende dingenot-snak på tlf eller læs mere på: - alletiders reservedelshus

3 Gør håndværkerfradraget til et energifradrag Indhold Af Per Langkilde, formand for Dansk Energi Branche forening Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier ønsker, at vi i Danmark skal gennemføre en grøn omstilling, som medfører et lavere CO2-udslip ved at mindske forbruget af fossile brændstoffer. I Dansk Energi Brancheforening vil vi meget gerne medvirke til at fremme den grønne omstilling ved at sælge nye og yderst energieffektive energianlæg til de danske forbrugere. Sagen er den, at mindst danske husstande har forældede energianlæg, der eksempelvis forbruger meget mere olie, end hvis det havde været et nyt og effektivt oliefyr. Det er ikke i udgangspunktet dyrt at erstatte et gammelt oliefyr med et nyt, da det tjener sig ind på ganske få år, og derefter giver en løbende besparelse på energiregningen med omtrent en tredjedel. Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 7 Tilbagerulning af nye afgifter på olie, gas og VE-brændsel Afgiftsændringer for VE-energiprodukter Nedsættelse af PSO-afgiften og tilsvarende højere elafgifter Slut med jobfradraget fra nytår - fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser DEBRA kan foretage beregningerne Problemet kan være, at ikke alle danskere har fået del i det gryende opsving. Samtidig ved vi, at det kan være svært, ja nærmest umuligt at låne penge til selv noget så fornuftigt og samfundsgavnligt, som et nyt energianlæg, hvis man eksempelvis bor i det såkaldte udkantsdanmark. Derfor foreslår vi fra Debras side, at politikerne omlægger det bolig-jobfradrag til et rent energifradrag, som gives som støtte til installation af nye energianlæg i de danske hjem. Et energifradrag ville kunne hjælpe betydeligt til, at danskerne begyndte at tænke mere i at få nedbragt deres CO2-udslip samtidig med, at de ville opleve en privatøkonomisk gevinst. Samfundet ville også få ekstra gavn af fradraget, der så ud over at skabe vækst og beskæftigelse, ville kunne mindske CO-udslippet både billigt og effektivt. I Debra har vi en vision om at hjælpe de danske forbrugere til at slippe med en lavere energiregning hver måned. Det kan vi gøre ved at hjælpe med at få udskiftet de hundredetusinder af forældede energianlæg, som stadigvæk står rundt om i nogle danske hjem. Vi anerkender, at det er en stor opgave at løfte, hvorfor vi rækker hånden ud til politikerne: Lad os sammen gøre det nemmere og billigere at anskaffe sig et nyt energianlæg. Gevinsten kommer os alle til gode. Derfor opfordrer vi til, at bolig-jobfradraget omdannes til et fradrag, der kan benyttes ved energiforbedringer i de danske hjem. Side 8 Side 10 Side 5 Side 13 Side 16 Side 8 Side 17 Side 7 Side 18 Er anlægsvand bare vand? Ny autorisationslov giver nye muligheder 3,6 milliarder kroner i støtte for at konvertere fra fossilt brændsel Vækstplan 2014 s konsekvenser for energibranchen Debra skifter sekretariatschef og lancerer ny hjemmeside Brændermarkedet Side 19 Kursuskalender Side 11 Side Side 10 Side 10 Debra EnergiNyt Udgiver: Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon: Annoncer: Dansk Energi Brancheforening Redaktionsudvalget Erik L. Clément, Bosch A/S, Henning Søegaard, Weishaupt A/S, Michael Strøm, Kierulff a/s, Michael Westergaard, Gastech A/S, Hans Martin Sørensen, HS Tarm, Peter Abell, Electro Energy A/S, Allan Mikkelsen, Viessmann A/S, Max H. Hansen, Energiservice A/S og Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening. Ansvarshavende redaktør: Helge Lynggaard Redaktionen afsluttet 30. september. Forside: Foto: Dreamstime Næste nummer Udkommer medio december 2014 Redigering og layout: Helge Lynggaard Pressebureauet Århus Grønnegade 80 B, 8000 Århus C Telefon: ISSN: elek.: Debra EnergiNyt 3

4 Det var besværlighederne med at inddrive afgift på løst brænde der gjorde så stort indtryk på politikerne, at forsyningssikkerhedsafgiften blev aflyst. Foto: Dreamstime Tilbagerulning af nye afgifter på olie, gas og VE-brændsel Skatteborgerne slipper dog ikke for at betale Af Jørgen K. Nielsen, Danske Energi Brancheforening Regeringen fremlagde sidste år i august et lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift, der lagde op til nye afgifter for olie, gas og VE-brændsel (Brænde, træpiller mv.) I årene frem til 2020 skulle forsyningssikkerhedsafgiften sammen med afgifterne på olie og gas fra Forårspakken 2010 være endt på knapt 30 kr./gj for olie, gas og VE-brændsel, svarende til ca. 11 øre pr. kwh. Det ville have betydet godt et par tusinde kroner ekstra om året på varmeregningen for en typisk familie. Samlet set skulle forsyningsafgiften for perioden bidrage med knapt 24 mia. kr. til omstillingen til VE-baseret opvarmning. Heraf skulle VE-brugerne bidrage med godt 10 mia. og fossilbrugerne godt 13 mia. Lovforslag om tilbagerulning Hidsige protester med udgangspunkt i besværlighederne ved at inddrive afgift på løst brænde gjorde imidlertid så stort indtryk på politikerne, at forsyningssikkerhedsafgiften nu er aflyst. Regeringen har nu fremsat lovforslag om tilbagerulning af de allerede vedtagne forsyningssikkerheds- og forårspakkeafgifter for fossile brændsler. Forsyningsikkerhedsafgift + Forårspakke Energiform Øre pr. kwh inkl. moms Kr. pr. liter ma inkl. moms Fyringsolie 8 80 Naturgas 8 90 Elvarmeafgift Elvarme 10 Tabel 1: Oversigt over tilbagerulning af afgifter til opvarmning Debra EnergiNyt

5 Afgiftsændringer for VE-energiprodukter For bioolier, f. eks. raps- og planteolier, samt ikke-syntetisk metanol, der ikke er energiafgift på i dag, foreslås fuld energiafgift fra For VE-affald, såsom talolie (udvundet olie fra træer), træaffald, frasorteret træ og papir og husdyrgødning, der har fuld energiafgift i dag, foreslås ingen afgift. Nedsættelse af PSO-afgiften og tilsvarende højere elafgifter Det fremsatte lovforslag indeholder en nedsættelse af PSOafgiften, men intentionen er kun at lette for erhvervslivets elforbrug til proces, så nedsættelsen neutraliseres for husholdningerne med en stigning i el- og elvarmeafgiften på 3,1 øre/kwh i 2015 og yderligere 2 øre pr. kwh i >> Hvis lovforlaget vedtages vil naturgasprisen fra 1. januar 2015 falde med knapt 0,90 kr. inkl. moms pr. m³, og fyringsolie med ca. 0,80 kr. inkl. moms pr. liter. Samtidig vil elvarmeafgiften blive nedsat med godt 10 øre pr. kwh inkl. moms for at skabe parallelitet mellem afgift på brændsel og elvarme. Højere bundskat og lavere Grøn check skal nu betale omstillingen I stedet for forsyningssikkerhedsafgiften foreslås nu, at omstillingen til VE-energi finansieres via personskatterne, så husejere slipper således ikke for at betale ekstra. Lovforlaget indeholder derfor en stigning i bundskatten på 0,25 % fra 2015 og en gradvis nedsættelse af den grønne check startende med kr. 345 fra Samlet set er omlægningen nogenlunde neutral for den typiske danske familie, men der kan være en fordel for husejere med et relativt stort energiforbrug, som skulle have betalt højere energiafgifter. Så incitamentet ved at spare på energien og derved opnå en lavere afgift er der således ikke ved den nye finansieringsmodel. Andre følger af lovforslaget Det aktuelle lovforslag indeholder udover større afgifter på Cigarillos ændringer i PSO- afgiften og for visse VE-energiprodukter. Disse er omtalt i separate rubrikker. Indbydelse til RECEPTION Dansk Energi Brancheforening, Debra, skifter sekretariatschef den 1. november. Efter knap 40 år i energibranchen, hvoraf de seneste 25 år har været i Debras tjeneste, har Jørgen K. Nielsen besluttet at stoppe som leder for sekretariatet. Han overdrager pladsen til Kim Beyer-Eskildsen, hvis vision det er at gøre Debra til en markant energipolitisk interesseorganisation. I den anledning indbyder Debra til en reception i Tekniq-huset på Poul Bergsøes Vej 6 i Glostrup på 3. sal torsdag d. 9. oktober kl Det vil glæde os at se vores medlemmer og kollegaer i energibranchen til en lille forfriskning. Med venlig hilsen Dansk Energi Brancheforening Kim Beyer-Eskildsen, tiltrædende sekretariatschef Per Langkilde, formand Debra EnergiNyt 5

6 Energibesparelser Slut med jobfradraget fra nytår - fortsat mulighed for gode tilskud til energibesparelser Installatørerne har gode muligheder for at have et tilskud med i tilbuddet til kunderne Af Jørgen K. Nielsen, Dansk Energi Brancheforening Det er ved at være sidste udkald for at få skattefradrag for håndværkerydelser ved renovering af husets klimaskærm eller energianlæg. Jobfradragsordningen stopper som bekendt fra nytår. Men det vil fortsat være muligt at få tilskud til udskiftning af den gamle centralvarmekedel eller elvarme til et nyt effektivt opvarmningsanlæg. Udskiftninger med standardværdier For udskiftning af kedler og elvarmeanlæg i villastørrelsen findes der standardværdier for energibesparelsen, som danner grundlag for tilskuddet. Afhængigt af energiform og alderen for den eksisterende kedel kan der opnås tilskud fra godt og op til over kr. inkl. moms. Tilskuddet kan gives til både private og virksomheder Nedenstående oversigt viser mulige tilskudsstørrelser ved forskellige udskiftninger til nyt energianlæg. Installatørerne kan formidle tilskuddene Det er energiselskaberne olie, gas, el som yder tilskud til realisering af energibesparelser, men installatørvirksomheder kan indgå aftaler med energiselskabet om at formidle tilskud til deres kunder. Så installatørerne har gode muligheder for at have et tilskud med i deres tilbud til kunder, som skal have udskiftet deres gamle kedel Specifikke beregninger Det er også muligt at få tilskud til udskiftninger af større kedelanlæg. Det kræver, at installatøren har aftale med et energiselskab, en leverandør eller andre, der kan lave en specifik beregning af energibesparelserne ved den konkrete udskiftning. Der kan ofte opnås store besparelser ved at skifte mellemstore gamle kedelanlæg, som kan betyde ganske attraktive tilskud. Oversigt over mulige tilskud til typiske udskiftninger med standværdier for energibesparelser Eksisterende anlæg Oliekedel før 1978 Oliekedel efter 1977 Ældre gaskedel Nyere gaskedel Elvarme Nyt anlæg Cirka tilskudssstørrelse inklusiv moms Kondenserende oliekedel Kondenserende gaskedel Automatisk fyret Biokedel Luft/vand varmepumpe Jordvarmepumpe Debra EnergiNyt

7 Udskiftning af gamle kedler til nyt energianlæg kan få et attraktivt tilskud nu og også i Debra kan foretage beregningerne DEBRA- Dansk Energi Brancheforening har mulighed for at indgå aftale med installatører, som grundlag for tilskud i forbindelse med udskiftning af gamle kedelanlæg til ny kedel, varmepumpe eller hybridanlæg (kedel/ varmepumpe). Det gælder både i forbindelse med udskiftninger med standardværdier for energibesparelser og i tilfælde, hvor der skal laves specifikke beregninger, f.eks. ved mellemstore kedelanlæg og hybrid-anlæg, hvor DEBRA kan tilbyde at lave beregningerne. Invitation til at blive medlem DEBRA inviterer leverandører af energiudstyr, komponenter og serviceydelser i boliger og virksomheder til at medvirke til at fremme markedet for individuelle energiløsninger baseret på olie, gas, el, biobrændsel og andre vedvarende energiformer. Send en mail til og vi vil kontakte jer for nærmere oplysninger om medlemskab af DEBRA, eller ring til sekretariatet på Energibranchen.dk 7

8 Vandkvalitet Er anlægsvand bare vand? Anlægsvand bliver af mange installatører og teknikere ofte set som helt almindeligt vand, men sagen er, at vand ikke bare er vand. Af Thomas Sparmer, Robert Bosch A/S Samtidig med at kravene til effektivitet på kedlerne konstant stiger, bliver kravene til vandkvaliteten ligeledes højere. Hvad nytter en høj nyttevirkning på en kedel, hvis overfladen, der skal overføre energien, er kalket til og dermed lægger et isolerende lag på vekslersiden? Derfor bliver behandling af vand et hyppigere tiltag, der til nogle kedelinstallationer ikke er et valg, men et krav. Kravene til vandkvaliteten er ikke afhængig af, hvad leverandøren mener, men derimod afhængig af hvilken type materiale komponenterne i anlægget er udført i. For eksempel er kravene til vekslere af aluminium ikke de samme som til vekslere af rustfrit stål. Det er de kemiske sammensætninger i produkterne, der bestemmer, hvad man bør være opmærksom på. I Danmark bliver vandkvaliteten i radiatoranlæg lagt over til fabrikanterne. For eksempel er kravet om ph-værdi på vekslere af aluminium gået fra at være nævnt i DS469:1991:1 til at hedde Fabrikantens oplysninger og betingelser for anvendelsen skal følges i DS469:2013. En god guideline er at holde sig indenfor anvisningerne i VDI2035. Fabrikanternes krav er udfærdiget ud fra blandt andet VDI2035 del 2. Bliver fabrikanternes anvisninger så overholdt? I de fleste installationer bliver fabrikantens anvisninger overholdt, men det sker, at man ser Aluminiums veksler/kedel efter en vandkvalitet med en ph-værdi på 11,5. en aluminiumsveksler, der er spist op, grundet en for høj phværdi, eller en rustfri kedel, der er fuld af kalk. Men hvem har i sidste ende ansvaret for anlægget, er det fabrikanten, installatøren eller ejeren af anlægget? Det er fabrikantens ansvar at gøre opmærksom på, om der er nogle særlige krav udover de almindelige. Det er installatørens ansvar at være opmærksom på vandkvaliteten og informere slutkunden om vandet og komponenternes krav, og det er slutkundens ansvar at sørge for at installatørens anvisninger om vandkvalitet løbende bliver overholdt. Hvis kedlen knækker grundet en misvedligeholdelse, så er der kun en til at betale, og det er ejeren. En god retningslinje er, at man fire uger efter opstart af installationen laver en analyse af anlægsvandet. Derefter holdes der løbende øje med anlægget. Minimum en gang om året skal man notere ph-værdien og hårdheden i anlægsvandet samt i påfyldningsvandet. Hårdheden skal noteres hver gang man påfylder behandlet vand. Hvis ph-værdien har været stigende og man har en aluminiumsveksler, så skal det gøres oftere. Desuden skal man være opmærksom på, om vandbehandlingen fungerer korrekt. På kedler over 50 kw er det meget vigtigt, at man noterer, hvor meget vand Debra EnergiNyt

9 man påfylder anlægget, da alle kedelfabrikanter forlanger en driftsprotokol i tilfælde af et kedelnedbrud. Mindst korrosion Ifølge VDI 2035 er ph-værdien bedst i et radiatoranlæg hvis det ligger imellem 8,2-10,0. Det giver den mindste form for korrosion, da de fleste komponenters grænse ligger heri. Vand fra vandhanen ligger imellem 7-8,5 i ph, men denne værdi er ikke fast. En undersøgelse i Tyskland viste, at hvis man påfyldte vand med en ph-værdi på 7,2, så var det 8,7 efter kun 4 uger. De efterfølgende uger efter man har påfyldt nyt vand, kan ph-værdien stige. Årsagen er, at når vandet bliver opvarmet så udskiller det CO2 som gas, samtidig så konverteres Ca(HCO3) der er bikarbonat til CaCO3 der er karbonat. Karbonat er basisk, så ph-værdien stiger. Har man en høj effektiv aluminiums veksler, hvis maks. ph-grænse er 8,5, så stiller dette krav til vandets kvalitet og her kommer vandbehandling ind i billedet. Vandbehandling er ligesom vandet også forskellig fra sag til sag. Bruger man f.eks. blødgjort vand, udskiftes magnesium og calcium med natrium, så her ville man kunne risikere, at phværdien stiger over 8,5. Derfor er det vigtigt at man noterer vandets kvalitet, samt evt. stigninger i ph-værdien. For at sikre aluminiumsvekslere skal man bruge fuldt afsaltet vand. Foruden at ph-værdien bliver indenfor den tilladte grænse, så får man også en meget lav ledningsevne på <20 µs/cm, der efter noget tid giver en ledningsevne på <100 µs/cm på radiatorvandet. Hvis man har et ældre anlæg og påfylder fuldt afsaltet vand, skal man være opmærksom på, at det nye fuldt afsaltede vand går i forbindelse med de aflejringer af kalk, der allerede sidder i anlægget. Ledningsevne bruges blandt andet til at måle, hvor nemt ioner kan vandre fra et materiale til et andet og starte en korrosionsproces. Hårdheden i vandet bliver målt i dh og beskriver mængden af magnesium og calcium eller sagt på en anden måde, mængden af kalk i vandet. Kravene til hårdheden er den samme til alle komponenter, her vil man have en så lav hårdhed som mulig. I Danmark er hårdheden imellem 5-30 dh. Typisk ligger hårdheden på dh. I 1 liter vand der er 1 dh, er der 17,8 mg kalk. I et radiatoranlæg på 120 kw i for eksempel Søborg er der cirka liter vand med en hårdhed på 20 dh. Det vil sige, at man uden at bruge vandbehandling har 0,534 kg kalksten, der sætter sig på diverse overflader. De varmeste overflader tager den største mængde, så kedelveksleren er den, der bliver hårdest ramt. Når mængden af kalksten bliver for stor på kedlens overflader, så kan forbrændingen ikke komme af med sin energi til vandet, og det går hårdt ud over kedlens materiale. På et tidspunkt vil materialet ikke kunne håndtere denne belastning, og materialet vil revne. Når kedlen bliver større og overstiger 600 kw, så er der ingen vej udenom, der skal bruges Rustfri veksler/kedel efter påfyldning af ubehandlet vand. Flagerne består af kalksten. vandbehandling. Det er en anvisning fra VDI2035, som beskriver at alle kedelinstallationer over 600 kw skal have en vandkvalitet på <0,11 dh. Rustfri vekslere er ikke afhængig af ph-værdien på samme måde som aluminiumsvekslere. Til gengæld skal man være særlig opmærksom på, at kloridindholdet ikke bliver for højt. I SBI227 anviser man, at indholdet ikke må overstige 250 mg/l. Til rustfri vekslere kan man med fordel anvende blødgjort vand. Man får en meget reduceret hårdhed i anlægget, men til gengæld fjerner blødgjort vand ikke saltene på samme måde som fuldt afsaltet, så ledningsevnen vil være højere end ved brug af fuldt afsaltet vand. Konklusion Skal man så bruge vandbehandling? Vandbehandling er aldrig en dårlig ting og forlænger levetiden på alle komponenter. Ved nogle anlæg er det et decideret krav, men alle kedelfabrikanter har et afsnit om vandkvalitet, der forklarer, hvor meget ubehandlet vand man kan påfylde uden at det bliver kritisk. Men det vil altid være en fejl at betragte anlægsvand bare som vand. Ubehandlet vand Blødgjort vand Fuldt afsaltet vand Ved påfyldning 15 C 7,2 ph 7,2 ph 7,2 ph Efter 4 uger 60 C 8,7 ph 9,2 ph 8,2 ph Debra EnergiNyt 9

10 Autorisationslov Ny autorisationslov giver nye muligheder Af Dorthe G. Rasmussen, Sikkerhedsstyrelsen Danmark fik mandag 2. juni 2014 en ny autorisationslov. Formålet med loven er at give enklere regler på området. Den nye lov åbner dog også op for nye muligheder, fx kan en virksomhed få delautorisationer på afgrænsede områder. Som eksempel kan nævnes solcelleinstallation, elinstallation og vvsinstallation i boliger. De delautoriserede virksomheder skal dog have de samme kompetencer og føre samme kontrol som fuldt autoriserede virksomheder inden for dét eller de områder, deres autorisation dækker. Nyt register på sik.dk En anden nyhed i forbindelse med ændringerne i reglerne er, at Sikkerhedsstyrelsen har lavet et helt nyt autorisationsregister til sik.dk, hvor forbrugerne let kan søge på autoriserede virksomheder i deres nærområde og også målrette søgningen inden for konkrete arbejdsopgaver. På styrelsens hjemmeside findes under menu-punktet Autorisation -el, vvs og kloak et helt afsnit, som udelukkende handler om autorisationsområdet. Her er også en oversigt over de tidligere bekendtgørelser på autorisationsområdet, altså dem fra før 2. juni, og dem, de er erstattet af. Tre fulde autorisationsområder El Vvs (vand, afløb og gas) Kloak Som alternativ kan en virksomhed altså vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde og søge den såkaldte delautorisation. Der kan søges inden for: El i boliger Vand og afløb i boliger Vand og afløbsinstallation i både boliger og industri (de tidligere vand- og sanitetsmestre) Solcelleinstallation Flaskegas i mobile enheder, fx campingvogne (de tidligere fortsætter side Debra EnergiNyt

11 TRYG og VARM GAS BIOBRÆNDSEL OLIE VARMEPUMPER SOLVARME - med en kedel fra TANKE OG BE- HOLDERE Debra EnergiNyt 11

12 Autorisationslov fortsat kompetente virksomheder på f-gasområdet). En virksomhed med en delautorisation må installere, kontrollere, efterse og servicere gasinstallationerne i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne og transportable boder. Betingelser for at opnå fuld eller delautorisation For at få autorisation skal virksomheden opfylde tre grundlæggende krav: Virksomheden skal have en fagligt ansvarlig ansat. Den fagligt ansvarlige skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at arbejde inden for autorisationsområdet. Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS). Virksomheden skal følge reglerne om løbende 3. partskontrol, så kvalitetsledelsessystemet (KLS) bliver gennemgået af en kontrolinstans, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt. Udover de grundlæggende krav må virksomheden ikke være under konkursbehandling eller likvidation. Og virksomheden skal have en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv. Virksomhedens ejer eller, hvis virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste tre år er straffet for overtrædelse af følgende: lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, lov om gasinstallationer og gasmateriel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører mv., lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller regler udstedt i medfør af disse love. Kompetente virksomheder Langt de fleste virksomheder har fået en delautorisation, for eksempel flaskegas i mobile enheder (flaskegasinstallatørvirksomhed). Der er imidlertid en række kompetente virksomheder, som har beholdt deres godkendelse. Det drejer sig om virksomheder, der for eksempel arbejder med varmepumper, oliefyr og solvarmeanlæg. Der vil fremadrettet ikke blive givet godkendelser på området. Der er også indført fire virksomhedsgodkendelser på gasområdet. Det drejer sig om store gasfyrede anlæg over 135 KW, gasdrevne motoranlæg, gasdrevne turbiner og gasinstallationer med procesudstyr. Virksomhedsgodkendelserne dækker over arbejde, der falder uden for autorisationsområdet, men kræver en godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen. Læs mere Læs alt om autorisationer på sik.dk. Under menupunkt: Autorisation el, vvs og kloak. Her finder du også en række spørgsmål/svar om emnet Debra EnergiNyt

13 VE til proces -puljen giver tilskud til omlægning fra fossile brændsler til vedvarende energi som f.eks. biomasse, solvarme og varmepumper. 3,6 milliarder kroner i støtte for at konvertere fra fossilt brændsel VE til proces -ordningen yder økonomisk tilskud til virksomheder og landbrug, der konverterer fossilt baserede energianlæg - olie, gas og kul - til vedvarende energi Siden 1. august 2013 har Energistyrelsens VE til proces -pulje ydet tilskud på op til 65 procent ved konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. Frem til 2021 uddeles op til 400 millioner kroner pr. år til projekter, der understøtter VE-puljens formål - som er at fremme energieffektiv omlægning til vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Politisk er hensigten, at VE til proces skal øge antallet af konverteringer til vedvarende energi-løsninger i både industrien og landbruget. For energirådgiveren er der en dobbelt opgave: At skaffe virksomhederne energibesparelser som øger deres konkurrenceevne og samtidig hjælpe med den overordnede konvertering til vedvarende energikilder, der gavner miljø og klima. Det er tydeligt, når man som rådgiver besøger virksomhederne, at energibesparelser er blevet vigtigere end nogensinde. De danske virksomheder presses på både konkurrenceevne og miljøkrav, og det er nødvendigt både at spare på energien og konvertere til vedvarende energi. I den forbindelse er det vores erfaring, at VE til proces og de andre energitilskudsordninger er meget vigtige i den fortsatte indsats for en grøn omlægning af industri og landbrug. VE til proces -puljen giver tilskud til: Anlægstilskud ved omlægning fra fossile brændsler (olie, gas, kul) til vedvarende energi som f.eks. biomasse, solvarme og varmepumper Anlægstilskud ved omlægning til fjernvarme Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til ovennævnte investeringer (op til 40 %) fortsætter side 14 Af Ole Jakobsen, senior projektleder Dansk Energirådgivning A/S Debra EnergiNyt 13

14 Konvertering fortsat Kraftvarme- og varmeværker, der omstiller til biomasse og leverer fjernvarme til proces Virksomheden skal opfylde følgende betingelser: Energien skal anvendes til en produktion, hvor en vare undergår en forandring Energien skal anvendes til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning Nedenstående energiformål falder også ind under procesdefinitionen og er tilskudsberettiget: Opvarmning af malekabiner Opvarmning af tørrestuer Opvarmning og varmt vand i staldbygninger Varmt vand til rengøring og sterilisering af tanke og lukkede produktionsanlæg Varmt vand til rengøring af genbrugsemballage Opvarmning af særlige rum, hvor der kun lejlighedsvis opholder sig mennesker. Køling i forbindelse med varefremstilling Energisparetilskud, VE til proces eller Mange virksomheder er bekendt med, at der eksisterer forskellige tilskudsordninger, men har svært ved at navigere rundt i de forskellige ordninger. Skal de søge tilskud via VE til Proces eller Energiselskabernes energispareindsats, hvor man kan sælge sine realiserede energibesparelser? Usikkerheden medfører til tider, at energispareprojekter desværre henlægges. Som rådgivere er det vigtigt at kunne finde netop den tilskudsordning, der er mest optimal for et konkret projekt - foruden at give et bud på hvilke tekniske løsninger der er optimale at benytte. Herefter kan kunden tage stilling til, om der er potentiale til at gennemføre projektet - ud fra vilkårene i tilskudsordningen, de tekniske løsninger og et realistisk budget og tilbagebetalingstid. Sådan plejer vi at gøre Når man som energirådgiver spørger en virksomhed, hvorfor deres energiforbrug ser ud, som det gør, lyder svaret ofte: Sådan plejer vi at gøre. Bag dette svar kan der ligge et stort potentiale for mange energibesparelser og optimeringsprojekter. Virksomhedernes medarbejdere har ofte selv den nødvendige viden, men i en travl hverdag med et naturligt fokus på drift, hvor der måske også er blevet skåret ned i den tekniske afdeling, er der ikke meget tid til at tænke i store energiprojekter. Det er først, når vi som rådgivere står der, at en proces starter, hvor vi i en dialog får et reelt billede af besparelsesmulighederne. Typisk har virksomhederne selv kig på nogle bestemte områder af en proces eller produktion, hvor de mener, at der er besparelser eller mulighed for øget produktion. Men som rådgiver skal man kunne gennemskue alle de energiforbrugende processer på virksomheden. Ofte ser vi, at der er lige så store eller større besparelser at hente andre steder, end dér hvor virksomheden selv mener, at potentialet er. Yderligere er der en kompliceret lovgivning bag, som man også skal have styr på. Det er her, man som erfaren energirådgiver kan gøre forskel og give noget ekstra til kunderne. Først besparelser, så honorar Det er vores erfaring, at virksomheder sætter stor pris på en model, hvor der først udarbejdes en screening af optimerings- og besparelsespotentialerne - uden Debra EnergiNyt

15 Hvem er Dansk Energirådgivning? Dansk Energirådgivning blev grundlagt i 2007 og har siden oplevet konstant vækst med sin No Cure No Pay - filosofi. Hvis ikke kunderne høster energimæssige og økonomiske fordele, skal der ikke betales for rådgivningen. Dansk Energirådgivning garanterer de besparelser, som er beregnet, og honoraret er yderligere afhængigt af sparede kwh. Det princip understøtter en fælles interesse med kunderne i at finde de størst mulige energibesparelser. Dansk Energirådgivning beskæftiger 20 medarbejdere og stod i 2013 for 13% af Danmarks samlede indberettede energibesparelser. Læs mere om VE til proces på Energistyrelsens hjemmeside beregning. Med baggrund i screeningen beslutter virksomheden, hvorvidt den ønsker at gennemføre projektet. Først herefter aftales et honorar. At man i øvrigt som rådgiver først får sidste del af honoraret ved projektets afslutning motiverer naturligvis til en hurtig og effektiv gennemførelse af projektet og besparelserne. Uafhængig rådgivning er afgørende for virksomhederne, når det gælder tekniske løsninger og leverandører, så virksomhederne kan vælge præcis den løsning og leverandør, de ønsker. Vores anbefalinger af konkrete tekniske løsninger er altid baseret på saglige og objektive kriterier, der tager udgangspunkt i det konkrete projekt. Herudover efterspørger virksomhederne rådgivning i, hvordan de får det bedst mulige samarbejde med myndigheder og energiselskaber. Energibesparelser er et marked, hvor der kan forhandles, og det kræver, at man som rådgiver har sat sig grundigt ind i muligheder, regler og lovgivning og er villig til sætte sig for bordenden for at sikre virksomheden de bedste aftaler for eksempel når det gælder VE til proces - ordningen, hvor 3,65 milliarder kroner er afsat til konverteringer frem til Vi er virksomhedernes rådgiver og skal altid finde den bedste løsning for vores kunde, uanset om det handler om tilskud til VE-konverteringer eller salg af realiserede besparelser. Spar penge på varmeregningen Danmarks mest energieffektive gaskedel Condens 5000 W 14-4 fra Bosch har en virkningsgrad på op til 109 % og udnytter gassen optimalt. Samtidig har den et ekstremt lavt el- forbrug, så du vil kunne se en betydelig effekt på din kundes gas- og el- regning. Gaskedlen er nærmest lydløs og fylder ikke ret meget, den passer derfor ind i alle hjem - også de små. Gaskedlen har indbygget klimastyring, så den automatisk tilpasser sig vejret og det aktuelle behov. *Se mere på og se testresultaterne på Danmarks mest energieffektive gaskedel * Debra EnergiNyt 15

16 Vækstplan Vækstplan 2014 s konsekvenser for branchen Tvivl om hvorvidt PSO-afgiften alligevel nedsættes Af Kim Beyer-Eskildsen, Dansk Energi Brancheforening Vigtigste punkt i Vækstplanen fra i foråret var at lempe PSOafgifterne med 5.8 milliarder kr. frem mod 2020, hvilket beskrives på følgende vis: Regeringen lægger vægt på, at Danmark fastholder en ambitiøs klima- og energipolitik. Lempelserne er derfor afstemt, så den grønne omstilling og udbygningen af vedvarende energi går hånd i hånd med gode rammevilkår og sund konkurrence for erhvervslivet. Regeringen vil derfor reducere virksomhedernes omkostninger ved at lempe PSO for i alt ca. 5,8 mia. kr. i perioden Lempelser af PSO Virksomhedernes omkostninger til energi vil stige frem mod 2020 blandt andet som følge af udbygningen af vedvarende energi og nye havvindmølleparker. Det forventes at få omkostningerne til PSO til at stige betragteligt, hvilket vil fordyre dansk produktion og udgøre en hindring for vækst, især i industri- og fremstillingserhvervene. Regeringen vil derfor: Afskaffe PSO for gas fra Lempe PSO-betalingerne vedr. el for en samlet ramme på 350 mio. kr. i 2015 stigende til mio. kr. i 2020 (2014-niveau). Der lægges op til både generelle og mere målrettede lempelser i PSObetalingen for virksomheder ne. Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Forsyningssikkerhedsafgiften betyder stigende energiafgifter frem mod 2020 for både borgere og virksomheder. Samtidig indebærer afgiften store administrative byrder for erhvervslivet. Det øger virksomhedernes produktionsomkostninger og forringer erhvervenes rammevilkår. Regeringen har allerede foreslået en fuldt finansieret tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. Regeringens forslag indeholder følgende elementer: Afskaffelse af forsyningssikkerhedsafgiften; både afgiftsforhøjelserne på fossile brændsler og den nye afgift på VE-brændsler. Nedsættelse af energiafgifterne på fossile brændsler med 7,9 kr./gj (2013-priser), svarende til afgiftsforhøjelserne i VK-regeringens Forårspakke 2.0 fra Nedsættelse af elvarmeafgiften med 6,8 øre/kwh. Justering af afgifterne vedr. bioolier mv. så afgifterne er i overensstemmelse med EU-reglerne. Fastholdelse af erhvervenes afgiftslempelser på procesenergi, som blev aftalt med Energiaftale 2012 og Aftaler om Vækstplan DK fra Regeringens forslag til tilbagerulning vil samlet set lempe erhvervenes udgifter til rumvarme mv. med knap 1 mia. kr. efter tilbageløb i Der er i aftalen også fokus for at øge konkurrencen i forsyningssektoren, hvilket set udefra i høj grad virker som fugle på taget. Det positive er dog, at der er fokus på det, da de danske el- og varmeforbrugere ofte udsættes for solide el- og varmeregninger pga. de mange såkaldte naturlige monopoler, som jo ofte er iværksat fra politisk hold i første omgang. I skrivende stund er der dog stor tvivl om, hvorvidt PSOafgiften nedsættes alligevel, da regeringen er i en længerevarende infight med EU Kommissionen vedrørende hele PSO-systemets berettigelse. Ingeniøren beskrev problematikken således tidligere på året: Kommissionen har kun vurderet PSO-ordningen foreløbigt og vil nu undersøge sagen mere indgående. Derfor vil PSOfinansierede støtteordninger, der er under behandling, sættes i bero, indtil sagen er afgjort. Det gælder blandt andet sol- og vindprojekter, skriver ministeren. Det samme gælder de stort anlagte ændringer i PSO-afgiften for energitunge virksomheder, der er en del af regeringens vækstaftale. Det må derfor konkluderes, at PSO-systemets fremtid er usikkert for nærværende. Regeringen mener selv, at den kan tale EU Kommissionen til fornuft, men indtil det måtte ske, så er usikkerheden omkring systemet til at tage og føle på. Vi følger sagen nøje her i Debra, og vil orientere om den seneste udvikling løbende via vores nye hjemmeside, der lanceres primo oktober Debra EnergiNyt

17 Internetkontakter - fordi kvalitet altid betaler sig Industri- og strålevarme Telt- og stålhaller Stillads- og liftudlejning Badebroer Industri- og strålevarme Telt- og stålhaller Stillads- og liftudlejning Badebroer Tegn en WEB - Logo annonce Kontakt enten Dansk Energi Brancheforenings sekretariat på tlf eller redaktør Helge Lynggaard på Debra skifter sekretariatschef og lancerer ny hjemmeside Dansk Energi Brancheforening holder torsdag den 9. oktober skiftedag, hvor vi med en åben reception for venner, pressen og alle energiinteresserede siger farvel til sekretariatschef Jørgen K. Nielsen, der har drevet foreningen og dens forløbere i små 25 år. Samtidig siger vi goddag den ny sekretariatschef, Kim Beyer-Eskildsen, der efter en årrække på Christiansborg, er blevet ansat til at drive Debra videre og skabe en slagkraftig energipolitisk interesseorganisation. Jørgen K. Nielsen fortsætter i Debra som teknisk Jørgen K. Nielsen fortsætter i Debra som teknisk konsulent. konsulent, fordi han med sin store indsigt i energipolitikken og de mange teknikaliteter stadigvæk har meget at bidrage med. Til gengæld varsler den nye sekretariatschef, at der ud over en vis kontinuitet efter skiftet også vil indtræffe nogle mærkbare forandringer: Ny hjemmeside - Vi har lige lanceret en helt ny og grønnere hjemmeside, der oplyser om de mange fordele ved at skifte individuelle energianlæg ud med et nyt og energi- og klimavenligt anlæg. Debras vision er at blive en aktiv medspiller i klimaomstillingen, hvor vi samtidig vil bede politikerne på Christiansborg stille en lånefacilitet til rådighed, så vi kan få skiftet de ca ældre oliefyr ud med nogle moderne og energieffektive energianlæg, siger Kim Beyer-Eskildsen. Receptionen for Jørgen K. Nielsen og Kim Beyer- Eskildsen holdes den 9. oktober kl i Tekniqhuset, Poul Bergsøes Vej, 6, Glostrup Debra EnergiNyt

18 Brændermarkedet Solgte og registrerede gaskedler 300 gaskeder blev ikke registreret i 1. halvår 2014 Procentafvigelsen er faldet til næsten det halve i forhold til samme periode sidste år DEBRA Solgte og registrerede, installerede gaskedler Solgte/registrerede gaskedler 1. halvår halvår Solgte Registrerede i alt Afvigelse Afvigelse i procent 4 pct. 6 pct. 7 pct. Opgørelsen dækker 98 pct. af gaskedelmarkedet. Dansk Energi Brancheforening, august 2014 Gaskedelmarkedet 1. halvår 2014 Lille stigning i installerede gaskedler Antallet af registrerede, installerede gaskedler er i 1. halvår cirka seks procent over samme periode i fjor. DEBRA Hele landet Traditionelle kedler Kondenserende kedler Samlet antal Heraf nyinstallationer Heraf udskiftninger 1. halvår halvår Antal registrerede, installerede gaskedler under 135 kw. Gasbrændere 1. halvår 2014 Oliebrændere 1. halvår 2014 Gasbrændermarkedet faldet med 15 procent Salget af små gasbrændere er faldet med 28 procent i forhold til 1. halvår sidste år, og de større gasbrændere er faldet med 11 procent. DEBRA Mindre fald i oliebrændermarkedet Efter en stigning i 2013 er brændersalget igen faldet. Fem procent for villabrændere og 28 procent for større brændere. Opgørelsen dækker kun løse oliebrændere. Brændere i integrerede oliekedler indgår ikke. DEBRA Solgte gasbrændere Under 60 kw Over 60 kw Samlet antal Solgte oliebrændere Under 60 kw (villabrændere) Over 60 kw Samlet antal 1. halvår halvår halvnår halvår Antal solgte gasbrændere. Antal solgte oliebrændere Debra EnergiNyt 18

19 Kalenderen Efteruddannelser for service- og installationsvirksomheder certifikatuddannelser og andre aktuelle kurser efterår Det anbefales altid at kontakte den enkelte skole ved planlægning af kursusforløb. Kursus Varighed Startdato EUC Syd (Tønder) eftersyn/reparation på oliekedler under 100 kw 15 dage Kontakt skolen Tlf.: oliefyrsmontør over 120 kw (100 kw) 10 dage AMU Hoverdal eftersyn/reparation på oliekedler under 100 kw 15 dage Kontakt skolen Tlf.: Gas Construction Collage Aalborg Forkurser til certifikatkursusforløb 2-5 dage Kontakt skolen Tlf.: A-certifikat kursusforløb 16 dage EUC Sjælland (Slagelse) a-certifikat 16 dage Kontakt skolen Tlf.: EUC Syd (Tønder) Forkurser til certifikatkurser 2-5 dage Tlf.: a-certifikat kursusforløb 16 dage certifikat kursusforløb - gasbrændere over 135 kw 16 dage Kontakt skolen Syddansk Erhvervsskole Tlf.: , a-certifikat kursusforløb 16 dage Kontakt skolen TEC Teknisk Erhvervsskole Center A-certifikat kursusforløb 16 dage Gladsaxe, tlf.: Uddannelsescenter Herning A-certifikat kursusforløb 16 dage Kontakt skolen Tlf.: Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød A-certifikat kursusforløb 16 dage Kontakt skolen Tlf.: Biobrændsel EUC Sjælland (Næstved) biobrændsel KSO-certifikat 3 dage Tlf.: Uddannelsescenter Herning Tlf.: Biobrændsel KSO-certifikat 3 dage Kontakt skolen Construction Collage Aalborg Tlf.: Biobrændsel KSO-certifikat 3 dage EUC Sjælland (Næstved) varmepumpeinstallation 4 dage Tlf.: Syddansk Erhvervsskole Varmepumper 3 dage Kontakt skolen Tlf.: , EUC Syd (Aabenraa) Varmepumper 3 dage Tlf.: TEC Teknisk Erhvervsskole Center Varmepumper 3 dage Kontakt skolen Gladsaxe, tlf.: Uddannelsescenter Herning Varmepumper 3 dage Kontakt skolen Tlf.: Construction Collage Aalborg Varmepumper 3 dage Tlf.: Olie Varmepumper Den jyske håndværkerskole Kølekurser Kontakt skolen Tlf.: Solvarme Uddannelsescenter Herning Tlf.: Solvarme 3 dage Kontakt skolen EUC Sjælland (Næstved) solvarme 3 dage Tlf.: Construction Collage Aalborg Tlf.: Solvarme 3 dage Konferencer, temamøder, kurser o. lign. Dansk Gas Forening-DGF Årsmøde hotel Scandic, november sydhavnen, København Debra EnergiNyt 19

20 Varmekompetence Et samarbejde med stærke fordele Gastech-Energi er Danmarks førende når det gælder miljørigtig varme. Vi er specialister i naturgaskedler, varmepumper og løsninger med solvarme og vi forhandler produkter fra nogle af Europas førende producenter. Som noget nyt tilbyder vi også solcelleanlæg, inkl. inverter og montageudstyr. Komplet sortiment Kondenserende gaskedler fra Geminox fra 2,3-52,6 kw Jordvarmepumper fra CTC og IDM fra kw Luft-til-vand varmepumper fra CTC og IDM fra kw Solvarmeanlæg fra Geminox og CTC Solceller fra F&S Solar Concept Invertere fra SMA Service er et nøglebegreb Vi leverer lynhurtigt, men vores engagement slutter ikke, når produkterne er leveret. Derfor tilbyder vi også et omfattende serviceprogram til de installatører, vi samarbejder med: Service- og tryghedsaftaler Extranet med løbende opdatering Adgang til salgs- og marketingsupport Vi stiller krav Vi stiller store krav til os selv og til de produkter, vi leverer. Derfor stiller vi også store krav til vores samarbejdspartnere. Er du parat til at leve op til det, kan vi love dig et fagligt udfordrende og udbytterigt samarbejde. Kontakt os Kontakt os på telefon eller mail til så hører du meget hurtigt fra os.

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ENERGIØKONOMI - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 Energirådgivning sparer virksomheden for penge Når installatøren eller

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere