! %!&' $ *"+!,(-./!0'1 + 2)345/ NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport 2011 Det Nationale Indikatorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! %!&' $ *"+!,(-./!0'1 + 2)345/617 1581. NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport 2011 Det Nationale Indikatorprojekt www.nip.dk"

Transkript

1

2 #$ % &' $ () (' *+,(-.0'1 + 2) &')%: ')<<< 1

3 #$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%) *+ $, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #$ 11 # $ 13 -%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%) &.01+# & '.-++# $ 64 (.* $ $ $$78$%%%%%%%%%%%%)& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)' 2

4 ('=>?> = =? 178 = 0?? ' > > > > = %?? >> >> 0 >?)?>= > ( =?? > >?? >? > ==? >? >?? A-% > A-%?? >? 30#$6 >? >> 3

5 > (>, %('= 4

6 +? 0 B ' (' $=? ' * D 0B 5

7 + +*$ 3* +, ( > # ( + E,> E F 0 ( F0%G( FF,>-,E ( > & $ ( >(H?( # ( G > H#=( ' + - -$, - G ( 0? 0 0 H ( % GG-( A ( 2B,(E$ +E EGI( $F E *HG=I?' E,( $,>(H=I?'E A G>GI G>D0B A >(I+ (#(FI+ $GH? + 6

8 1=?) > (> ' 0B ('?>?), = ', * > ('=3J16?3K16&3?6>?' (??'' =*' L( EL?=> 178=.??('= 3?6= (=?) 5 6- >$ 81N> 6-< $ 1N<3$-($&,(2$6 7

9 6- $ N 6-? $' 1N 6- O $N O 5 - * >?$8N' *? &5 01+# 6- $ 8N 6-. $? N. 6-==== 3===6$?N == 25 3 : ) - '5 3 :* ) -?'' (5 3 :< * ) - >? )5 3 : ) - =5 3 +4:< * ) -?I#' >5 3 +4:6$ ) -? :+) -? :) -? *FG :+4) -? &5 6-?$ 8N? 6->?$ ON? '?$5N '? 8

10 '5 ++# $ 6-A-%K?' $8N? 6- $ 8N 6-P $8N' P (5 - $8N >% % ???> >?? >? 1' 8 O 7 7 1?5 *+ $??' >? (('=)3' 63 *6 36&> >'.> ) '36'O3' 6> &???O? ' ' ?F.' 2>? >' 0.>' * '.> '..???

11 5' 36?F.'?> Q '?%?>00&? -$ < $$*+ &??('? >' >? ->???' >F'?. >? &?>F.?' >?' >?? > $>?,?3' >P 6' P?$?*7 1*O 8.>?>F.? $>>' 3 :4 % =>' =) )**<<<**$*(*$=*1RRR=, 10

12 >>>>?'? #$ 0(=) =36 = 3(-$G(6??) F= S #('==3'' 6' =$>?> F>? > 3' 6?,?'? +# ('=- ($' 3(-$60(-$>? > 2 '?' >???> &(' ('0' *>?+0('=',? # $ %& # 11

13 # # ' % % $ TG $?? '??' -? '?> '? ' 71 N 1ON % 8N71N% >>(-$ >>( 6<. F 85N18N0>8N 4) F? 8N8N&81N88N 064)F?' 81N88N 64)??' '?1N 1 N8 N 12

14 >??' F> (' (> # $ E 2?('=0LL' > '?0L L'??3>6??3 60 *?LE L 3 6' %?> 3L L6*1N3L LJ N6?+5%?('=* '* ( ) ) & * * +, * 0& # 0* ## ## * 4* 13

15 ( ) ) & * * +,-. 2# # * & #. 2 * 0 #. 12* 5 * 0. 12* * 6. 2# 7. 2# 4. 2# # & # 8. 2#. 2# #% :'. 2# %*. 2 ##%. 2 ##% 0 $<=. 2 ##%.0 2# *.& 2# * 14

16 ( ) ) & * * +, # #& 2 B* * * 4. %???)- 8O O17 A-% - 57 O >A-%>' 3763 O A-%KU? N > A-%' O1N5N A-%1O173O174 O4156 A-%KU 3 O4156-A-%NA-%KU3 *1O176 FA-%A-% N7U5 A-%KU # 5 A-%KU3154 O O45 6 5N3 * 5 6 1ON #? ' 375N6'>?? 15

17 0' 7N% 35' 6 1NI? 8'??>>? 8??' - %> 16

18 17

19 * 0&, D E % +,- 2,,, # $%&' ($ # &$ # )&* F? ' T 18

20 1

21 , D E % +,- 2,,, $ % %& % $ %&' ' % E &$ = %

22 21

23 , D E % +,- 2,,, %& % $ %&' ($ # &$ # )&* # 22

24 23

25 # 0* ## 0 0, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 24

26 25

27 . 0 1 ## * 4* 7, D E % +,- 2,,, $ % %& % ($ % % E = %

28 0' 3T6$ > 1N$>F' #? $ 1N$>?' $$ ' # $ 27

29 1N#? $ 5 $ $?? >>>= > ' ><' 2 > >=' ' 5$ ' (> ' >?'? =??' I-$#I3#V6-2-IF' >#I #I ' = >. $??? '> =G=>( %' 28

30 .. 2# #* & # 7, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 2

31 0' $? > ' >>?? 30

32 &.01+#. 2* 0 #, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 31

33 32

34 . 12*5 * 7, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 33

35 34

36 0. 12* *, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 35

37 0' $ $ 0 $ 36

38 > = $ >>??> ' $?> == 37

39 2.3? ('=?? 8? 8????? #., D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 38

40 05 5 ( 8? 8 > 3

41 '.* #., D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 40

42 0 (1' 8? 8 > 41

43 (.< * +# ## & #., D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 42

44 0O O ( 8>? 8? 8 > 43

45 ) #., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

46 07 > 7 ( 8??> > 45

47 =.30 #?I#>I#J. 2##% :'., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

48 01 ON? ' 1 (I# 8? >?? I#?3F O6 47

49 >.?6 %?W11>W. 2# %*., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

50 08 7N? $>'? > # X X &?>? 8 (8?$ ' 8 ' >???3F O6 4

51 W*. 2##%., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

52 0 58N? ' (? 8? 8 >? >7??? 3F O6 51

53 *FG WO8**FG >K*K 8*. 2##% 0 $<=., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

54 0 N? ' (O? *FG 8>?' FG >5?? *FG?3F' O6 53

55 .34 %? W*1. 2##%., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

56 0 ON? ' ' (O? 8 >???3F O6 55

57 =.0+4 )?I#?? >?. 2# *., D E % +,- 2,,, $ %& ' % % =

58 01' ON? ' 3Y Y > '?1' 6 ' 1' (?>? >? '?3F O6 57

59 &..0 2# *, D E % +,- 2,,, # $ %&' ($ &$ # )&* 58

60 0' $ (1=?>' 8?> 5

61 .& 2# * 4, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 60

62 0' $>NON ' > %>= >O?'> 61

63 , 8 8 D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 62

64 0'5 5 $ '?? '? 63

65 '.-++# $ 7. 0, D E % +,- 2,,, $ $ %&' ' % % E % E = E

66 65

67 7. 2 #, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ # # )&* 66

68 67

69 70. 2 #& 2 B* * *, D E % +,- 2,,, $ %&' ($ &$ )&* 68

70 0' % >N? $> ON? $ F $5' $ 6

71 %??' A-% >A-%? <<<( A-% A-% = ' '????' >? 70

72 (.* $ 4. 2, D E % +,- 2,,, %& % $ %&' ($ &$ )&* 71

73 0'O 1N$>?' $ O ' >?>>' 72

74 3 56 $ $$78$?('=> O> % <<< >='' % 3% '% 86'** (= =' =)3' *6' %?>' >*?+. 2 ).-3N6?*? > $4BD6.- *LHL' '* LHTL ' * ' >LL -:$*+$4D:$*+.-3?6 >$ &L*L? >>%>' ' L LG >?LL>'?F' *1N3L LJ N6?>' -:$*+$4E:>'EF.-' '? >% ' >?8N38N6LL' >8N $' >>('? 4. ('=' ' NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport

75 . > '?8N> NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport

76 3 54. $??.='? )?I#?? >? NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport

77 .=,+5 -'?) #*630 * 6$ #*6+ #*6 41 #* E )'E >E '=E ''E &'E 0< &E 'E E (&E ((E &E NIP-Skizofreni Voksne National årsrapport

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Københavns Universitets Matematiske Institut. Matematik 1, 1964-65.

Københavns Universitets Matematiske Institut. Matematik 1, 1964-65. Københavns Universitets Matematiske Institut. Matematik 1, 1964-65. ELEMENTÆR VEKTORREGNING. Forelæsninger af W. Fenchel og T. Gutmann Madsen med lån fra Børge Jessen: Lærebog i geometri, I. 1. Geometriske

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx 452500 Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, 42020237 Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr. 25 93

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Prisopgave B, Aarhus Universitet Humanistiske Fakultet. Historisk Institut

Prisopgave B, Aarhus Universitet Humanistiske Fakultet. Historisk Institut Prisopgave Aarhus Universitet Humanistiske Fakultet Historisk nstitut Prisopgave B, sommeren l985 Titel: Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien fra de mislykkede salgsforhandlinger i l867 indtil øernes

Læs mere

!"#$%&'()"*'+& #",-!&

!#$%&'()*'+& #,-!& !"#$%&'()"*'+& #",-!&!!"#$%"&'"()*+,*)%*-.*"$"/0%*1"/*--*/"2(1$*)1*+"&'" 2+&3*..$&)*--*"$"4&--./&.*5"! "#$%&'($!')!*'+,'!-.&(&$!/+%0!!!!!! 1)2$(&34!)5,!136,5#5(54&!54!-6354,')&! 1',0+7!83&9$,7&6$6!:;

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere