Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service 16 Uddannelsescentret 18 Sekretariatet 20 Staben 23 Begivenheder

3 Velkommen til Årsberetningen for 2013 på Lystrupvej blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet i Aarhus blev aktiveret. Af andre store hændelser kan nævnes de to vinterstorme i årets sidste måneder. De medførte begge adskillige indsatser med stormrelaterede skader. Lars Hviid, Beredskabschef Der blev i 2013 for alvor sat fokus på den mulige sammenhæng mellem røg fra brande og kræft. International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for, når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Endnu er dansk forskning dog meget sparsom på området. Aarhus Brandvæsen tager risikoen meget alvorligt, og har sat stor fokus på problemet. Vi deltager aktivt i udarbejdelsen af nye forebyggende tiltag. Aarhus Brandvæsen vil gerne være på forkant med risikoen, og vi er derfor startet på en langt mere tidssvarende procedure for brugen af branddragter. Der skal nu skiftes branddragter meget mere kontinuerligt, specielt efter indsatser med røgudvikling. Vi har fået etableret helt nye faciliteter til rengøring af branddragter, så vi kan følge med behovet for den meget store rotation af indsatsklare branddragter blev året med en af de største brande i de senere år. Branden på Averhoff fabrikken I alt havde vi 1780 udrykninger i 2013, hvilket er omkring 50 flere end i Antallet af brandsyn er også steget, fra 1964 brandsynsobjekter i 2012 til 2064 i Aarhus Brandvæsen har i 2013 haft et stort fokus på at udarbejde en virksomhedsplan for de kommende år. Virksomhedsplanen skal være med til at give Aarhus Brandvæsen et løft i positiv retning, både som beredskab og som arbejdsplads. Løsningsorienteret samarbejde er sat i højsædet. Synergieffekterne ved et godt samarbejde er med til at skabe en effektiv og stærk organisation. Virksomhedsplanen skal være med til at forbedre det allerede gode samarbejde, ikke kun mellem afdelingerne i Aarhus Brandvæsen, men også med Aarhus Kommune og kommunens borgere og virksomheder. Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle ansatte hos Aarhus Brandvæsen. Fuldtidsstyrken, deltidsstyrken og de frivillige er alle med til at sikre et stærkt beredskab i Aarhus, tak for jeres store indsats i God læselyst!

4 Organisation 2014 Beredskabschefen er den øverste ansvarlige for Aarhus Brandvæsen og refererer til Aarhus Kommune via Beredskabskommissionen. Der er fire Afdelinger i Aarhus Brandvæsen med hver deres leder; Sekretariatet, Tilsyn og Myndighed, Operativ Afdeling og Salg og Service. Salg og Service består derudover af 3 teams med hver deres teamkoordinator. Staben og Operativ Ledelse refererer direkte til Beredskabschefen.

5 2013 i tal Beredskabskommissionen 2013 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem, Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Udrykninger i 2013 Udrykninger i alt 1780 ABA alarmer 560 (Automatiske brandalarmer) Brandsynsobjekter 2064 Mærkedage 2013 Ansatte 86 fuldtidsansatte 70 deltidsansatte 69 frivillige Nøgletal for 2013 Udgifter Indtægter Nettoudgifter 79,0 mio. kr. 21,3 mio. kr. 57,7 mio. kr. 25-års kommunalt jubilæum: Brian Vixø 25-års brandmandsjubilæum: Brian Vixø Karsten K. Rasmussen 20-års anciennitetstegn: Torben H. Lauridsen Vi sagde goddag til: Vi sagde farvel til: - Kristian D. Petersen Ledelsen. - Poul E. Nielsen Bygninger og Service - Dina C. Brag og Finn Kerting KOC. - Christian N. Poulsen Tilsyn og Myndighed - Jørgen Haugaard Styrken - Anders L. Olesen, Christian Malmos, Finn Obel, Haetham Balahang, Sandra C. Hansen og Uffe Andersen - Deltidsstyrken Ny Munkegade - Bassam El Chafei og Michael L. Petersen Deltidsstyrken Lystrup - Allan H. Jørgensen Operativ Afdeling - Jens C. Ø. Jensen Styrken - Ib L. Hansen Logistik - Elzbieta B. Chmurzynski og Anders Jensen Tilsyn og Myndighed - Kim R. Henriksen og Rune K. Petersen Vagtcentralen - Camilla H. Søgaard - Uddannelsescentret - Allan Linnau, Mikkel Borg, Johnny K. Olesen, Jesper Sørensen og Jens J. H. Christiansen - Deltidsstyrken St, Lystrup - Rasmus Norup Deltidsstyrken Ny Munkegade

6 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Et af de emner, der har fyldt meget i 2013, har helt sikkert været fokus på røgdykkernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med brandslukning. Der har været brugt mange ressourcer på arbejdsgrupper, vejledninger og procedurer og i øjeblikket etablering af tidssvarende vaskefaciliteter, så vi er bedst muligt rustet til de udfordringer risikoen for spredning af røg- og sodpartikler medfører. Det er en væsentlig og relevant diskussion. Energien på alle niveauer har været brugt på såvel nye branddragter som omklædning og rengøring af materiel og mundering efter indsats. Da sagen nåede landspolitiske dimensioner blev også Arbejdstilsynet kastet ind i sagen. Arbejdstilsynet har efterfølgende været på besøg på landets brandstationer og har en task force, der kan møde op i forbindelse med længerevarende indsatser. Arbejdstilsynets besøg hos Aarhus Brandvæsen forløb tilfredsstillende og der var opbakning til, at de procedurer som Aarhus Brandvæsen har indført vil sikre mandskabet på en hensigtsmæssig måde. Brandslukning til søs Den 21. maj deltog Aarhus Brandvæsen med et indsatshold på en øvelse ud for Hirtshals, hvor scenariet var et sammenstød mellem en passagerfærge og et mindre tankskib. Der har endvidere været afholdt øvelser for brandmandskabet på hurtigfærgerne, der anløber Aarhus Havn. Der har ikke været nogen indsatser for de danske indsatshold i Til gengæld blev de norske kolleger indsat i forbindelse med brand ombord på et dansk skib ud for den norske vestkyst i november måned. Frivillige Nedlæggelse af det statsligt finansierede Støttepunktsberedskab betød farvel til en del materiel og køretøjer, som Aarhus Brandvæsens frivillige var uddannet til at bemande og betjene. Aarhus Brandvæsen viderefører de frivillige som en del af kommunens beredskab. En helt utrolig lang sagsbehandlingstid på Aarhus Brandvæsens ansøgning om lån af det tidligere Støttepunktsmateriel fik sin ende på den kommunale valgdag, den 19. november 2013, med et afslag. Det var tanken, at disse køretøjer skulle danne grundlag for videreførelsen af de frivilliges aktiviteter, men det logistiske fundament forsvandt sammen med Støttepunktets materiel i januar måned. Til trods for uvisheden, har beredskabets frivillige udvist stort engagement og interesse i at komme videre. Nogle aktiviteter er afviklet, mens nye er under udvikling. I skrivende stund er den økonomiske ramme dog noget usikker. Der foreligger ikke noget budget til driften af de frivillige, bortset fra den såkaldte enhedstimerefusion. Enhedstimerefusionen er, som følge af beredskabsforliget der også førte til nedlæggelsen af Støttepunkterne, under revision. De frivilliges defusing-gruppe har været anvendt flere gange i det forløbne år som opfølgning på nogle voldsomme hændelser. Mandskabet fra behandlingspladsen har fungeret som samaritter i forbindelse med Aar-

7 hus City Halvmarathon, DHL-stafetten og lignende arrangementer. I forbindelse med DHL-stefetten blev der hurtigt ydet kompetent hjælp i forbindelse med den tragiske ulykke, hvor en hjemmeværnsmand blev påkørt af en ambulance med udrykning. Efterfølgende blev der fulgt op med tilbud om defusing til vidnerne til ulykken. Deltidsstyrkerne Deltidsstyrkerne blev ramt af besparelser. Mandskabet i deltidsstyrken i Ny Munkegade blev reduceret fra 36 til de nuværende 27 personer. Hermed er det fjerde slukningstog i midtkommunen afskaffet. Da den endelige beslutning havde været længe undervejs, var der gjort de nødvendige forberedelser og selve implementeringen er forløbet uden de store vanskeligheder. Der har været udvist stort engagement i forbindelse med skabelsen af de nye hold og arbejdet med at ryste dem sammen. Arbejdsmiljø og recertificering Efteråret bød på de sidste to dage af vores recertificering på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Det blev desværre til et par mindre afvigelser, som dog hurtigt blev rettet. Konklusionen er, at certificeringen opretholdes. Formålet er at sikre, at Aarhus Brandvæsen til stadighed efterlever gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Virksomhedsplan En del af Operativ Afdelings mere overordnede aktiviteter er beskrevet i Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan. Der er fokus på at få den stramme økonomiske ramme til at holde, så vi ikke risikerer at skubbe en økonomisk snebold foran os. Det er svært at navigere inden for en snæver økonomisk ramme, hvor hovedparten af midlerne går til løn- og kontraktforhold og kun en mindre del til drift. Fremtiden I Operativ Afdeling afventer vi med spænding resultatet af Strukturudvalgets anbefaling for redningsberedskabets fremtidige struktur i Danmark, samt den videre implementering heraf. Det kan virke en anelse bekymrende, at en så væsentlig og omfangsrig beslutning, som ændring i strukturen i redningsberedskabet, kan udarbejdes på et politisk beslutningsgrundlag på så kort tid, som der er lagt op til. Den risikobaserede dimensionering er vedtaget i byrådet i november Og i kølvandet herpå debatteres anbefalingen omkring etablering af det tredje fuldtidsslukningstog. Debatten er på nuværende tidspunkt også i medierne. Vi sætter vores lid til, at politikerne følger anbefalingen og skaber fundamentet for et fremtidssikret beredskab i Aarhus Kommune. Et par udvalgte hændelser i løbet af 2013 Kort tid efter nedlæggelsen af Støttepunktet og fjernelsen af materiellet blev der første gang brug for rensepladsen. Det skete den 6. februar 2013, hvor en melding om flere personer med vejrtrækningsproblemer på Langkær Gymnasium i Tilst startede det helt store beredskab op. 4-5 personer havde vejrtrækningsproblemer og potentielt kunne flere hundrede være eksponeret. Efterfølgende renses yderligere 24 personer i eksisterende lokaliteter, da DBU har nogle nyopførte omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnasiet. En hændelse som de fleste sikkert husker er branden hos Averhoff på Lystrupvej den 14. maj Det blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet på den ene eller anden måde var aktiveret. Foruden det almindelige brandslukningsmateriel var også specialtenderne og pumperne fra havneberedskabet i indsats. Også Bered-

8 skabsstyrelsen blev aktiveret og indsat. Her blev man for første gang præsenteret for Arbejdstilsynets besøg på et skadested. Det medførte påbud til alle indsatte beredskaber, som alle efterfølgende har strammet op på procedurerne, særligt omkring brug af røgdykkerapparat i forbindelse med udvendig slukningsindsats. Årets sidste måneder har budt på et par storme, hvor der i løbet af nogle få timer blev gennemført adskillige indsatser med involvering af de fleste dele af beredskabet. Den 28. oktober 2013 blev der eksempelvis gennemført indsatser i løbet af et par timer, alle med relation til vejrliget. Der blev også klargjort til evakuering af omkring 200 strandede togpassagerer. Dette blev dog aflyst inden gennemførelsen. Sammenfattende kan det konkluderes, at vi har et godt beredskab, der kan løse en bred vifte af opgaver. Men sammentræf af flere hændelser, større og længerevarende hændelser, samt indsatser med relation til vejrliget, udfordrer beredskabet betydeligt. Når dette sammenholdes med den forventede befolkningstilvækst, en større og mere kompleks bygningsmasse, udviklingen af infrastruktur og risikoprofilen generelt, ser vi frem til at analysere og bidrage til etableringen af det fremtidssikrede beredskab i Aarhus Kommune. En udfordring som forhåbentlig skydes i gang i Tak for indsatsen i 2013.

9 Øvelser 2013 Øvelse i Nordsøen Hoist fra helikopter. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken Station Lystrup. Øvelse i indsats på skib fra vandet, Aarhus Havn. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken i Ny Munkegade. Øvelse i kemikalieudslip på Aarhus Havn Stigerørsøvelse på Prismet i Aarhus.

10 Tilsyn og myndighed Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved udgangen af februar opsagde Brandinspektør Christian N. Poulsen sin stilling, idet han havde fået ansættelse som brandrådgiver i det private. Heldigvis lå der blandt ansøgerne til stillingen en ligeså kompetent ansøger, nemlig Brandinspektør Anders Jensen fra Horsens Brandvæsen. Anders tiltrådte 1. maj. Endvidere var afdelingen så heldige at kunne ansætte teknisk tegner Elzbieta Chmurzynski i en seniorstilling frem til august Elzbietas primære opgave er at skanne og arkivere vores arkiv. Hendes arbejde er til stor hjælp for afdelingen. Virksomhedsplan Lidt om det løbende udviklingsarbejde med virksomhedsplanens 3 fokusområder for afdelingen. Det overordnede mål for økonomisk styring, om at budgettet for afdelingen skal holde, blev også i år indfriet. De værktøjer som har betydning, og som gør det nemt at have overblikket mht. økonomisk styring (SAP Opus og ledelsesrapporten, der udarbejdes af sekretariatet) må nu siges at være implementeret. Ligesom jeg ikke kan erindre, hvornår bogholderen sidst har skældt ud over for sent betalte eller glemte fakturaer. Den månedlige økonomiske status i ledelsesrapporten giver overblik, og mulighed for at justere i tide. Selvom det mest er af orienterende karakter, er punktet økonomi blevet et fast og naturligt punkt på vores afdelingsmøder. Planlægning og kvalitetsstyring. Her er der på den planmæssige side sket mærkbare forbedringer i afdelingens brug og ajourføring af Outlook-kalendersystemet. På kvalitetssiden er brandsynsmodulet i Belenus blevet forbedret på en række punkter. Samtalekultur I januar 2013 afholdte Tilsyn og Myndighed en kommunikationstemadag med ekstern konsulent, Ole Løw. Af ham fik vi læring og indsigt i, hvordan man udvikler sine egne og andres evner til at kommunikere i professionelle relationer, og i ikke-professionelle relationer. En uundværlig evne når man skal øge brandsikkerheden gennem dialog og kommunikation med andre, eller når man for eksempel skal skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. I den sammenhæng er emnet trivsel blevet et fast punkt på vores afdelingsmøde, dog med den forståelse, at det ikke er alle trivselsemner man har lyst til at fremføre i plenum - men gode ideer til at højne trivselen, skal man ikke brænde inde med. Faglig udflugt / teambuildingstur til København Afdelingens årlige faglig-/teambuildingstur gik i maj 2013 til København. På vej til København fik vi lov til at besøge broen på KatExpressen, hvor kaptajnen fortalte os lidt om skibets brandtekniske tiltag. Første stop på turen var hos Københavns hovedbrandstation, hvor Hans Larsen, områdeleder af byggesagsafdelingen, gav os et indlæg om deres overvejelser og sagsbehandling af underjordiske P-anlæg. Et indlæg der har vores interesse, idet afdelingen er involveret i sagsbehandlingen af to anlæg til i alt ca biler, som skal anlægges under Multimediehuset på havnen. Efter indlægget kørte vi ud og gennemgik et P-anlæg, der kan rumme 268 biler. Her deltog to repræsentanter fra Parkering København samt nogle indsatledere fra København og Frederiksberg. Indsatlederne

11 skulle have genopfrisket de brandtekniske og indsatstaktiske forhold ved anlæggene. Dagen efter, på vej hjem, besøgte vi det 77 meter høje hotel Bella Sky på Amager, hvor vi fik en god og grundig brandteknisk gennemgang af hotellets tekniske leder. Brandsyn 2064 brandsynsobjekter har medarbejdere foretaget syn af i 2013 endnu engang er denne kerneopgave løst 100 %. En lille historie fra 2013 hvor det forhold, at der bliver foretaget brandsyn, formentlig gør en forskel: Sidst på eftermiddagen konstaterer en forbipasserende på Vestergade, at der er ild i nogle plastkasser der stod opmagasineret ved en Nettobutik. Personen ringer og brandvæsnet modtager alarmen som ild i skraldespand i det fri. Et par resolutte medarbejdere får hurtigt trukket slangevinden udad døren og slukket ilden. Det var indsatslederen og brandmesterens vurdering, at havde personalet ikke fået bekæmpet ilden i sin tidlige fase og inden brandvæsnets ankomst, så havde ilden formentlig spredt sig til bygnings tag, og skadeomfanget havde været betydelig større. Koblingen til brandsyns-sammenhængen er, at butikkens medarbejdere oplyser til indsatsleder, at de få dage forinden var blevet instrueret i brug og placeringen af butikkens slangevinder, som det står anført i driftsmæssige forskrifter. Byggesagsbehandling Ca. 190 større og mindre byggesager, og ca. 40 forundersøgelser til lokalplaner har medarbejderne været involveret i. Oven i det skal lægges det antal sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler beder om at få gennemgået på det ugentlige konsulentbesøg hos dem. Af større brandmæssige komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: Ikea Nyt byggeri på kvadratmeter, bl.a. indeholdende en restaurant med plads til 550 gæster. Moesgård Museum Byggeri på kvadratmeter.

12 Udvidelse af Skejby Sygehus / DNU. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomstcenter, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet, herunder letbanen. Multimediehuset bliver opført på Pier 1. Navitas Park Maskinmesterskole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet bliver opført på Pier 2. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomhederne. I 2013 blev planerne for APM Terminals og AarhusKarlshamn afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en dilemmaøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Læringspunkterne fra øvelsen blev noteret til implementering hos politi, brandvæsen og virksomhederne. I år besøgte indsatslederne fra Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen AarhusKarlshamn efter øvelsen for at lære virksomheden og herunder risikoanlæggene bedre at kende. 1. etape af Light House projektet. Byggeriet skal opføres på Pier 4. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Byggeri på kvadratmeter. Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed har fortsat stor fokus på de risikovirksomheder der er i kommunen, og anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af virksomhederne. 7 af risikovirksomhederne er beliggende på Aarhus Havn, og 5 af disse virksomheder er tillige omfattet af overgangsbestemmelserne i medfør af de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra 2010, hvilket betyder at brandslukningsinstallationer skal opgraderes til internationale standarder. Dette opgraderingsarbejde afsluttes i 2014 og dermed er sikkerheden på oliehavnen væsentlig forbedret i forhold til tidligere, når man også tager Brandvæsnets havneberedskab med ind i den samlede opgradering. Midlertidige arrangementer Til glæde for byens borgere og gæster har Aarhus kulturliv igen i 2013 været aktiv. Der er blevet behandlet ca. 400 henvendelser. Af større arrangementer kan blandt andet nævnes: Northside Festival, Classic Race Aarhus, Kræmmermarked, Moesgård Vikingetræf, Aarhus Sustainability Festival, Grøn Koncert, Tall Ship Race, Festugen, diverse motionsløb samt en række cirkusog andre teltopstillinger Midlertidige overnatninger I efteråret overgik den administrative håndtering af overnatningsgodkendelserne til vores brandadministrationsprogram, Belenus. Denne videreudvikling af Belenus er til stor gavn for vores indsatsleder og Winnie i receptionen, idet sagsgangen i store træk er blevet digitaliseret og automatiseret. Tidligere skulle sagerne håndteres i flere programmer, ligesom der skulle printes overnatningsoversigtsskema ud hvert vagtdøgn og lægges i I1. Nu foretager ansøgerne selv indtastningerne på vores hjemmeside, hvorefter indsatslederne med få tastninger i Belenus sagsbehandler ansøgningen.

13 Der er i 2013 givet ca. 300 overnatningstilladelser til overnatning i lokaler omfattet af driftsmæssige forskrifter. Fyrværkeri Der er i 2013 blevet behandlet 27 ansøgninger om afbrænding af scene- og festfyrværkeri. Der er givet tilladelser til 61 salgssteder med nytårsfyrværkeri og 20 forretninger har valgt udelukkede at handle med helårsfyrværkeri (stjernekastere og bordbomber). Administration af automatiske brandalarmsanlæg Tilgangen af nye automatiske brandalarmsanlæg i år er 32. Det samlede automatiske brandalarmsanlægsantal var ved indgangen til december 2013 oppe på i alt 510 (AAB s område: Falcks område: 144). Repræsentantskab i projekt- / arbejdsgrupper Tilsyn og Myndigheds medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i et par projekt- og arbejdsgrupper: 4-by samarbejdet om højhusbyggeri, hvor de 4 store byer sammen har udarbejdet en fælles vejledning. FKB s Nordiske Studieophold i uge 46 i Finland. Andet De 6 inspektører af afdelingen, der indgår i indsatsledervagtordningen (en døgnvagt hver 8. døgn), var indsatleder ved 1048 af udrykningerne i 2013.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen Styrken ligger i forskelligheden Styrken i Kontrol- og Overvågningscentret ligger i vores medarbejdere, derfor er det kun naturligt at starte årsberetningen med status over disse. I 2013 har vi sagt farvel til to medarbejdere, men det har også betydet at vi har budt velkommen til Kim Hendriksen og Rune Petersen. Når vi ansætter nye medarbejdere til KOC forsøger vi at finde nogle, der kan noget, vi ikke kan i forvejen. Dermed får vi tilført nye kompetencer og ny viden det er det der gør os robuste og bredtfavnende inden for branchen. Begge vores nye medarbejdere kommer fra eksterne konkurrenter og tilfører dermed ny viden vedrørende vagtcentralarbejde. IT- bliver vi aldrig færdig? Det kan være omkostningsfuldt at samle de medarbejdere i KOC, der arbejder med IT. Men vi får mange idéer og forslag til hvordan vi forbedrer og indfører nye smarte funktioner. Det er blandt andet disse idéer, der har gjort KOC til den succes vi oplever i dag. Det er vigtigt at vi følger udviklingen og tør kaste os ud i nye ting og at vi hele tiden er ajour med hvad der foregår på markedet, for ellers mister vi kunder og markedsandele. Det betaler sig altså at samle IT hovederne til udvikling af ideer. Og nej vi bliver aldrig færdige med at indføre nyt og spændende legetøj. Ny organisation gammelt navn Ved årsskiftet genindføres det gamle navn Vagtcentralen. Navneændringen sker i forbindelse med en organisationsændring, hvor Vagtcentralen bliver tættere knyttet til Uddannelsescentret og Bygninger og Service (som ændrer navn til Logistik ), da enhederne samles i én afdeling benævnt Salg og Service. Personligt ser jeg frem til organisationsændringen. For det første mener jeg, at det er den rigtige vej for Aarhus Brandvæsen. For det andet er jeg glad for at beholde kontakten til Vagtcentralen og samtidig få nye og spændende udfordringer som afdelingsleder for Salg og Service. Navnet Kontrol- og Overvågningscentret blev dannet i et forsøg på at skabe en afdeling, der havde en mere central placering i Aarhus Kommune. Udviklingen gik dog i en anden retning og derfor ændres navnet tilbage til det oprindelige som ganske præcist fortæller hvad vi laver nemlig vagtcentralarbejde. Virksomhedsplan 2013 KOC havde for 2013 følgende fokusområder: Kvalitet Der skal være entydige og klare regler at arbejde ud fra for medarbejderene i KOC. Kunderne skal have den samme gode behandling, ligegyldig hvilken KOC medarbejder de møder. Status: Vi er kommet rigtig langt. Der er udarbejdet vejledninger og beskrivelse af procedure for et bredt udsnit af vores arbejdsområder.

15 IT Driftsstabilitet Vi vil øge driftsikkerheden af KOC s IT systemer og interne netværk, således vi minimerer risikoen for nedbrud af kritiske IT systemer. Status: Vi er på vej, men mangler stadig noget. Det er en lang, dyr og tidskrævende proces, som vi arbejder videre på i det kommende år. Personalestrategi Vi vil styrke vidensniveauet og sammenholdet i KOC ved at udnytte den enkelte medarbejders styrker og fremme den enkeltes interesse og i fællesskab løfte den samlede opgavemængde. 539 Overvågede adresser med ABAanlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 548 Overvågede tyverialarmer 92 Overvågede elevatoralarmer Status: Også her er vi kommet langt, men at løfte i flok er en proces, der løbende skal fokuseres på. Økonomi Vi vil gennem øget fokus på indtægter og stram styring af budgettet, levere et regnskab for 2013 der går i nul. Status: Her er vi i mål og lidt til. Innovation KOC vil være med helt fremme i feltet hvor nye ting afprøves og udvikles. Vi vil udvikle vores egne ideer og produkter og i samarbejde med vores kunder afprøve, teste og videreudvikle produkter. Status: På dette område har vi også rykket os i 2013, og i 2014 skal vi rykke os endnu mere.

16 Bygninger og service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner, og afhentning af døde dyr i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder. Øvelsesområdet og dets bygninger har været gennem en større vedligeholdelse, brandhus A og B er blevet renoveret. Derudover er redningsbygningen blevet renoveret i øvelsesområdet, inklusiv et nyt tag. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2013 på over 100 stk. OPGAVER I BYGNINGER OG SER- VICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup) Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 300 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af 2015.

17 Fokusområder 2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne), herunder servicering af brandmateriel Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale bygninger og institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vi sagde farvel til: Poul Erik Nielsen Vi sagde goddag til: Ib Lyngfeldt Hansen Flemming Frahm (vikar) Jess Gejhede (Løntilskud) Antal faste medarbejdere: 8 ½

18 Uddannelsescentret Af Steen Bøje Hvert år modtager Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter et stort antal kursister. I løbet af 2013 har kursisterne fået styrket deres kompetencer indenfor en række områder. Udover de traditionelle beredskabskurser, som funktionsuddannelse indsats, obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse og STCW, har Uddannelsescentret i 2013 også udbudt funktionsuddannelse redning, kæderedning, samt specialkurser som frigørelse i forbindelse med færdselsuheld og håndtering af ammoniak. Forebyggelse I 2013 har vi valgt at sætte fokus på den forbyggende del af kursuspaletten. Herunder kan blandt andet nævnes forberedelse til brandsyn, driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Endvidere tilbyder vi vores kunder en beredskabsmappe, hvori de forhold der lovgivningsmæssigt findes, samt virksomhedernes egne politikker, er beskrevet. Certificeringer Udover at være certificeret inden for Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA), har køkkenet ligeledes formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. Øvelser Af ting der har fyldt meget i løbet af året skal øvelser også nævnes. Ikke kun vores egne lokalt tilrettelagte øvelser, men også Beredskabsstyrelsens Tekniske Skoles Indsatslederuddannelse, der 5 gange har besøgt Aarhus i år, og som fortsætter i Vi har endvidere afholdt øvelser i forhold til vores forpligtigelse over for Kolonne 3 virksomheder. På det taktiske niveau er indsatsleder vedligehold blevet et fast punkt på kursuskalenderen, ligesom den taktiske træning af egne indsatsledere, politiets indsatsledere og KOOL er det. Eksterne kurser Førstehjælpskurser fylder rigtig meget, og vi hører da også til blandt de største udbydere indenfor dette område. Samarbejdsaftaler med vores kunder gør at de altid kan vide sig sikker på, at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Folkeskoleelever på besøg på Beredskabscentret under uge 40 kampagnen.

19 Ungdomsbrandkorps Et af de nye spændende projekter i 2013 var U Fire, som senere er blevet døbt det mere sigende navn Ungdomsbrandkorps Aarhus. Projektet startede med en ansøgning hos Aarhus Kommunes Innovationspulje, hvor vi i samarbejde med blandt andet Socialforvaltningen fik bevilliget et stort tilskud til projektet. Ungdomsbrandkorpset retter sig hovedsaligt til unge fra udsatte områder, som får en mulighed for på sigt at tage en brandmandsuddannelse. For at alt dette har kunnet lade sig gøre, har vores kvalitetssystemer og arbejdsgange været afprøvet til det yderste, og kun gennem et kæmpe engagement fra Uddannelsescentrets medarbejdere samt velvilje blandt vores freelance instruktører, har dette kunnet lykkes.

20 Sekretariatet Af Karina Gregersen Vi kan i Sekretariatet se tilbage på et udfordrende og spændende år, hvor der sammen med de daglige driftsopgaver også har været fokus på nye opgaver som f.eks. ibrugtagning af et nyt journaliseringssystem og et nyt fraværssystem. edoc Et nyt system kan ofte medføre udfordringer. Dette var også tilfældet, da vi skulle ibrugtage edoc, som er Aarhus Kommunes nye journaliseringssystem. Alle medarbejdere der hos Aarhus Brandvæsen skulle benytte systemet i forbindelse med deres daglige arbejde, var i december 2012 og januar 2013 på kursus i edoc. 3 af Sekretariatets medarbejdere er med i en superbrugergruppe på 6 medarbejdere hos Aarhus Brandvæsen. I januar 2013, var det planlagt, at denne superbrugergruppe skulle konvertere alle Aarhus Brandvæsens sager fra det gamle journaliseringssystem til edoc. På grund af diverse udfordringer med konverteringssystemet og andet, kunne dette arbejde først afsluttes endeligt i maj Nu skulle vi så i gang med at bruge det længe ventede system, og meget af det lærte på kurserne, var så godt som glemt. Heldigvis fik vi ved fælles hjælp godt gang i brugen af edoc, som i dag benyttes af stort set alle medarbejdere hos Aarhus Brandvæsen. Det blev medio 2013 endeligt besluttet, at edoc også skulle benyttes som journaliseringssystem på personaleområdet. Alle personalesager er ligeledes - efter store udfordringer med konverteringssystemet - konverteret til edoc. I skrivende stund venter vi med spænding på en ny version af edoc og hvilke udfordringer det vil medføre denne gang. Nyt fraværssystem Endnu et nyt system har i 2013 set dagens lys nemlig et nyt fraværssystem. Implementeringen af dette system har blandt andet medført, at fravær skal indberettes af nærmeste kilde. Det betyder blandt andet, at hovedparten af alle medarbejdere nu selv skal indberette sygefravær. En medarbejder i Sekretariatet har derfor været på rundtur i afdelingerne, hvor medarbejderne har fået hjælp til opsætning af systemet og er oplært i at indberette eget sygefravær. I enkelte afdelinger vil det dog være nærmeste leder, der indberetter fraværet. Nærmere defineret fravær indberettes dog fortsat af en medarbejder i Sekretariatet. Mundering Aarhus Brandvæsens munderingssystem Byt-til-nyt er nu fuldt implementeret og fungerer tilfredsstillende og efter hensigten. Opgaven er forankret i Sekretariatet, hvor alle uniformerede medarbejdere henvender sig og får byttet slidte munderingseffekter til nye. En række udvalgte økonomiopgaver i Aarhus Kommune er tidligere centraliseret, således de løses i én enhed nemlig Opkrævningen og ikke længere i de enkelte forvaltninger. I den forbindelse har Opkrævningen og Sekretariatet besluttet at afholde statusmøder, hvor forskellige udfordringer og samarbejdet drøftes. Samarbejdet mellem Opkrævningen og Aarhus Brandvæsen fungerer i dag til alles tilfredshed, hvilket statusmøderne uden tvivl har været og er medvirkende årsag til. I Aarhus Brandvæsen er der ikke kun fokus

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen

Notat. Historie. Ansættelse til viceberedskabschef. Århus Brandvæsen. Den. 15. juli 2010. Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Notat Emne: Til: Ansættelse til viceberedskabschef Ansøger Den. 15. juli 2010 Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune Ny viceberedskabschef til Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen søger en ny kollega

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Funktionsledermøde nr Den 16. august Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 16. august 2011 Referat fra Funktionsledermøde nr. 5-2011 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Tirsdag, den 16. august 2011 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 19. november 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 4 2015 Mødedato: Mandag, den 16. november 2015 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen

Mødereferat. Referat fra Afdelingsledermøde nr Den Aarhus Brandvæsen Mødereferat Den 23. 05. 2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat fra Afdelingsledermøde nr. 3 2014 Mødedato: Onsdag, den 21. Maj 2014 Mødetid: Kl. 08:30 Mødested: Lars Hviids kontor

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. august 2008 Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014

Mødereferat. Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr Aarhus Brandvæsen. Den 11. april 2014 Mødereferat Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget - nr. 1-2014 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 11. april 2014 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 10. april 2014 Mødetid:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning

REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning REFERAT Arbejdsmiljønetværk Brand og Redning Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ingen Ingen

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering MAGISTRATEN Dato 25. april 2016 Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering Østjyllands Brandvæsens fire interessenter orienteres efter ønske fra bestyrelsen om arbejdet med Plan for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2014

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2014 1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2014 Indhold Velkommen til Årsberetningen for 2014... 3 Organisation 2015... 4 2014 i tal... 5 Operativ Afdeling... 6 Forebyggende Afdeling... 9 Salg og Service... 12 Uddannelsescentret...

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015

Mødereferat. Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen. Den 17. februar 2015 Mødereferat Referat af den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2015 Aarhus Brandvæsen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. februar 2015 Staben Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C Mødedato: 2. februar 2015 Mødetid:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Mødereferat. Logistikmøde nr TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune

Mødereferat. Logistikmøde nr TEKNIK OG MILJØ Aarhus Brandvæsen Aarhus Kommune Mødereferat Logistikmøde nr. 5-2014 Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Kl. 10.30 12.00 Mødested: KIR, K1 Deltagere: Erik Rasmussen (ER) Flemming Frahm (FF) Hans Simonsen (HS) Henrik Christensen (HC) Henrik

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2015 31.10.2015 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere