Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service 16 Uddannelsescentret 18 Sekretariatet 20 Staben 23 Begivenheder

3 Velkommen til Årsberetningen for 2013 på Lystrupvej blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet i Aarhus blev aktiveret. Af andre store hændelser kan nævnes de to vinterstorme i årets sidste måneder. De medførte begge adskillige indsatser med stormrelaterede skader. Lars Hviid, Beredskabschef Der blev i 2013 for alvor sat fokus på den mulige sammenhæng mellem røg fra brande og kræft. International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for, når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Endnu er dansk forskning dog meget sparsom på området. Aarhus Brandvæsen tager risikoen meget alvorligt, og har sat stor fokus på problemet. Vi deltager aktivt i udarbejdelsen af nye forebyggende tiltag. Aarhus Brandvæsen vil gerne være på forkant med risikoen, og vi er derfor startet på en langt mere tidssvarende procedure for brugen af branddragter. Der skal nu skiftes branddragter meget mere kontinuerligt, specielt efter indsatser med røgudvikling. Vi har fået etableret helt nye faciliteter til rengøring af branddragter, så vi kan følge med behovet for den meget store rotation af indsatsklare branddragter blev året med en af de største brande i de senere år. Branden på Averhoff fabrikken I alt havde vi 1780 udrykninger i 2013, hvilket er omkring 50 flere end i Antallet af brandsyn er også steget, fra 1964 brandsynsobjekter i 2012 til 2064 i Aarhus Brandvæsen har i 2013 haft et stort fokus på at udarbejde en virksomhedsplan for de kommende år. Virksomhedsplanen skal være med til at give Aarhus Brandvæsen et løft i positiv retning, både som beredskab og som arbejdsplads. Løsningsorienteret samarbejde er sat i højsædet. Synergieffekterne ved et godt samarbejde er med til at skabe en effektiv og stærk organisation. Virksomhedsplanen skal være med til at forbedre det allerede gode samarbejde, ikke kun mellem afdelingerne i Aarhus Brandvæsen, men også med Aarhus Kommune og kommunens borgere og virksomheder. Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle ansatte hos Aarhus Brandvæsen. Fuldtidsstyrken, deltidsstyrken og de frivillige er alle med til at sikre et stærkt beredskab i Aarhus, tak for jeres store indsats i God læselyst!

4 Organisation 2014 Beredskabschefen er den øverste ansvarlige for Aarhus Brandvæsen og refererer til Aarhus Kommune via Beredskabskommissionen. Der er fire Afdelinger i Aarhus Brandvæsen med hver deres leder; Sekretariatet, Tilsyn og Myndighed, Operativ Afdeling og Salg og Service. Salg og Service består derudover af 3 teams med hver deres teamkoordinator. Staben og Operativ Ledelse refererer direkte til Beredskabschefen.

5 2013 i tal Beredskabskommissionen 2013 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem, Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Udrykninger i 2013 Udrykninger i alt 1780 ABA alarmer 560 (Automatiske brandalarmer) Brandsynsobjekter 2064 Mærkedage 2013 Ansatte 86 fuldtidsansatte 70 deltidsansatte 69 frivillige Nøgletal for 2013 Udgifter Indtægter Nettoudgifter 79,0 mio. kr. 21,3 mio. kr. 57,7 mio. kr. 25-års kommunalt jubilæum: Brian Vixø 25-års brandmandsjubilæum: Brian Vixø Karsten K. Rasmussen 20-års anciennitetstegn: Torben H. Lauridsen Vi sagde goddag til: Vi sagde farvel til: - Kristian D. Petersen Ledelsen. - Poul E. Nielsen Bygninger og Service - Dina C. Brag og Finn Kerting KOC. - Christian N. Poulsen Tilsyn og Myndighed - Jørgen Haugaard Styrken - Anders L. Olesen, Christian Malmos, Finn Obel, Haetham Balahang, Sandra C. Hansen og Uffe Andersen - Deltidsstyrken Ny Munkegade - Bassam El Chafei og Michael L. Petersen Deltidsstyrken Lystrup - Allan H. Jørgensen Operativ Afdeling - Jens C. Ø. Jensen Styrken - Ib L. Hansen Logistik - Elzbieta B. Chmurzynski og Anders Jensen Tilsyn og Myndighed - Kim R. Henriksen og Rune K. Petersen Vagtcentralen - Camilla H. Søgaard - Uddannelsescentret - Allan Linnau, Mikkel Borg, Johnny K. Olesen, Jesper Sørensen og Jens J. H. Christiansen - Deltidsstyrken St, Lystrup - Rasmus Norup Deltidsstyrken Ny Munkegade

6 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Et af de emner, der har fyldt meget i 2013, har helt sikkert været fokus på røgdykkernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med brandslukning. Der har været brugt mange ressourcer på arbejdsgrupper, vejledninger og procedurer og i øjeblikket etablering af tidssvarende vaskefaciliteter, så vi er bedst muligt rustet til de udfordringer risikoen for spredning af røg- og sodpartikler medfører. Det er en væsentlig og relevant diskussion. Energien på alle niveauer har været brugt på såvel nye branddragter som omklædning og rengøring af materiel og mundering efter indsats. Da sagen nåede landspolitiske dimensioner blev også Arbejdstilsynet kastet ind i sagen. Arbejdstilsynet har efterfølgende været på besøg på landets brandstationer og har en task force, der kan møde op i forbindelse med længerevarende indsatser. Arbejdstilsynets besøg hos Aarhus Brandvæsen forløb tilfredsstillende og der var opbakning til, at de procedurer som Aarhus Brandvæsen har indført vil sikre mandskabet på en hensigtsmæssig måde. Brandslukning til søs Den 21. maj deltog Aarhus Brandvæsen med et indsatshold på en øvelse ud for Hirtshals, hvor scenariet var et sammenstød mellem en passagerfærge og et mindre tankskib. Der har endvidere været afholdt øvelser for brandmandskabet på hurtigfærgerne, der anløber Aarhus Havn. Der har ikke været nogen indsatser for de danske indsatshold i Til gengæld blev de norske kolleger indsat i forbindelse med brand ombord på et dansk skib ud for den norske vestkyst i november måned. Frivillige Nedlæggelse af det statsligt finansierede Støttepunktsberedskab betød farvel til en del materiel og køretøjer, som Aarhus Brandvæsens frivillige var uddannet til at bemande og betjene. Aarhus Brandvæsen viderefører de frivillige som en del af kommunens beredskab. En helt utrolig lang sagsbehandlingstid på Aarhus Brandvæsens ansøgning om lån af det tidligere Støttepunktsmateriel fik sin ende på den kommunale valgdag, den 19. november 2013, med et afslag. Det var tanken, at disse køretøjer skulle danne grundlag for videreførelsen af de frivilliges aktiviteter, men det logistiske fundament forsvandt sammen med Støttepunktets materiel i januar måned. Til trods for uvisheden, har beredskabets frivillige udvist stort engagement og interesse i at komme videre. Nogle aktiviteter er afviklet, mens nye er under udvikling. I skrivende stund er den økonomiske ramme dog noget usikker. Der foreligger ikke noget budget til driften af de frivillige, bortset fra den såkaldte enhedstimerefusion. Enhedstimerefusionen er, som følge af beredskabsforliget der også førte til nedlæggelsen af Støttepunkterne, under revision. De frivilliges defusing-gruppe har været anvendt flere gange i det forløbne år som opfølgning på nogle voldsomme hændelser. Mandskabet fra behandlingspladsen har fungeret som samaritter i forbindelse med Aar-

7 hus City Halvmarathon, DHL-stafetten og lignende arrangementer. I forbindelse med DHL-stefetten blev der hurtigt ydet kompetent hjælp i forbindelse med den tragiske ulykke, hvor en hjemmeværnsmand blev påkørt af en ambulance med udrykning. Efterfølgende blev der fulgt op med tilbud om defusing til vidnerne til ulykken. Deltidsstyrkerne Deltidsstyrkerne blev ramt af besparelser. Mandskabet i deltidsstyrken i Ny Munkegade blev reduceret fra 36 til de nuværende 27 personer. Hermed er det fjerde slukningstog i midtkommunen afskaffet. Da den endelige beslutning havde været længe undervejs, var der gjort de nødvendige forberedelser og selve implementeringen er forløbet uden de store vanskeligheder. Der har været udvist stort engagement i forbindelse med skabelsen af de nye hold og arbejdet med at ryste dem sammen. Arbejdsmiljø og recertificering Efteråret bød på de sidste to dage af vores recertificering på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Det blev desværre til et par mindre afvigelser, som dog hurtigt blev rettet. Konklusionen er, at certificeringen opretholdes. Formålet er at sikre, at Aarhus Brandvæsen til stadighed efterlever gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Virksomhedsplan En del af Operativ Afdelings mere overordnede aktiviteter er beskrevet i Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan. Der er fokus på at få den stramme økonomiske ramme til at holde, så vi ikke risikerer at skubbe en økonomisk snebold foran os. Det er svært at navigere inden for en snæver økonomisk ramme, hvor hovedparten af midlerne går til løn- og kontraktforhold og kun en mindre del til drift. Fremtiden I Operativ Afdeling afventer vi med spænding resultatet af Strukturudvalgets anbefaling for redningsberedskabets fremtidige struktur i Danmark, samt den videre implementering heraf. Det kan virke en anelse bekymrende, at en så væsentlig og omfangsrig beslutning, som ændring i strukturen i redningsberedskabet, kan udarbejdes på et politisk beslutningsgrundlag på så kort tid, som der er lagt op til. Den risikobaserede dimensionering er vedtaget i byrådet i november Og i kølvandet herpå debatteres anbefalingen omkring etablering af det tredje fuldtidsslukningstog. Debatten er på nuværende tidspunkt også i medierne. Vi sætter vores lid til, at politikerne følger anbefalingen og skaber fundamentet for et fremtidssikret beredskab i Aarhus Kommune. Et par udvalgte hændelser i løbet af 2013 Kort tid efter nedlæggelsen af Støttepunktet og fjernelsen af materiellet blev der første gang brug for rensepladsen. Det skete den 6. februar 2013, hvor en melding om flere personer med vejrtrækningsproblemer på Langkær Gymnasium i Tilst startede det helt store beredskab op. 4-5 personer havde vejrtrækningsproblemer og potentielt kunne flere hundrede være eksponeret. Efterfølgende renses yderligere 24 personer i eksisterende lokaliteter, da DBU har nogle nyopførte omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnasiet. En hændelse som de fleste sikkert husker er branden hos Averhoff på Lystrupvej den 14. maj Det blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet på den ene eller anden måde var aktiveret. Foruden det almindelige brandslukningsmateriel var også specialtenderne og pumperne fra havneberedskabet i indsats. Også Bered-

8 skabsstyrelsen blev aktiveret og indsat. Her blev man for første gang præsenteret for Arbejdstilsynets besøg på et skadested. Det medførte påbud til alle indsatte beredskaber, som alle efterfølgende har strammet op på procedurerne, særligt omkring brug af røgdykkerapparat i forbindelse med udvendig slukningsindsats. Årets sidste måneder har budt på et par storme, hvor der i løbet af nogle få timer blev gennemført adskillige indsatser med involvering af de fleste dele af beredskabet. Den 28. oktober 2013 blev der eksempelvis gennemført indsatser i løbet af et par timer, alle med relation til vejrliget. Der blev også klargjort til evakuering af omkring 200 strandede togpassagerer. Dette blev dog aflyst inden gennemførelsen. Sammenfattende kan det konkluderes, at vi har et godt beredskab, der kan løse en bred vifte af opgaver. Men sammentræf af flere hændelser, større og længerevarende hændelser, samt indsatser med relation til vejrliget, udfordrer beredskabet betydeligt. Når dette sammenholdes med den forventede befolkningstilvækst, en større og mere kompleks bygningsmasse, udviklingen af infrastruktur og risikoprofilen generelt, ser vi frem til at analysere og bidrage til etableringen af det fremtidssikrede beredskab i Aarhus Kommune. En udfordring som forhåbentlig skydes i gang i Tak for indsatsen i 2013.

9 Øvelser 2013 Øvelse i Nordsøen Hoist fra helikopter. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken Station Lystrup. Øvelse i indsats på skib fra vandet, Aarhus Havn. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken i Ny Munkegade. Øvelse i kemikalieudslip på Aarhus Havn Stigerørsøvelse på Prismet i Aarhus.

10 Tilsyn og myndighed Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved udgangen af februar opsagde Brandinspektør Christian N. Poulsen sin stilling, idet han havde fået ansættelse som brandrådgiver i det private. Heldigvis lå der blandt ansøgerne til stillingen en ligeså kompetent ansøger, nemlig Brandinspektør Anders Jensen fra Horsens Brandvæsen. Anders tiltrådte 1. maj. Endvidere var afdelingen så heldige at kunne ansætte teknisk tegner Elzbieta Chmurzynski i en seniorstilling frem til august Elzbietas primære opgave er at skanne og arkivere vores arkiv. Hendes arbejde er til stor hjælp for afdelingen. Virksomhedsplan Lidt om det løbende udviklingsarbejde med virksomhedsplanens 3 fokusområder for afdelingen. Det overordnede mål for økonomisk styring, om at budgettet for afdelingen skal holde, blev også i år indfriet. De værktøjer som har betydning, og som gør det nemt at have overblikket mht. økonomisk styring (SAP Opus og ledelsesrapporten, der udarbejdes af sekretariatet) må nu siges at være implementeret. Ligesom jeg ikke kan erindre, hvornår bogholderen sidst har skældt ud over for sent betalte eller glemte fakturaer. Den månedlige økonomiske status i ledelsesrapporten giver overblik, og mulighed for at justere i tide. Selvom det mest er af orienterende karakter, er punktet økonomi blevet et fast og naturligt punkt på vores afdelingsmøder. Planlægning og kvalitetsstyring. Her er der på den planmæssige side sket mærkbare forbedringer i afdelingens brug og ajourføring af Outlook-kalendersystemet. På kvalitetssiden er brandsynsmodulet i Belenus blevet forbedret på en række punkter. Samtalekultur I januar 2013 afholdte Tilsyn og Myndighed en kommunikationstemadag med ekstern konsulent, Ole Løw. Af ham fik vi læring og indsigt i, hvordan man udvikler sine egne og andres evner til at kommunikere i professionelle relationer, og i ikke-professionelle relationer. En uundværlig evne når man skal øge brandsikkerheden gennem dialog og kommunikation med andre, eller når man for eksempel skal skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. I den sammenhæng er emnet trivsel blevet et fast punkt på vores afdelingsmøde, dog med den forståelse, at det ikke er alle trivselsemner man har lyst til at fremføre i plenum - men gode ideer til at højne trivselen, skal man ikke brænde inde med. Faglig udflugt / teambuildingstur til København Afdelingens årlige faglig-/teambuildingstur gik i maj 2013 til København. På vej til København fik vi lov til at besøge broen på KatExpressen, hvor kaptajnen fortalte os lidt om skibets brandtekniske tiltag. Første stop på turen var hos Københavns hovedbrandstation, hvor Hans Larsen, områdeleder af byggesagsafdelingen, gav os et indlæg om deres overvejelser og sagsbehandling af underjordiske P-anlæg. Et indlæg der har vores interesse, idet afdelingen er involveret i sagsbehandlingen af to anlæg til i alt ca biler, som skal anlægges under Multimediehuset på havnen. Efter indlægget kørte vi ud og gennemgik et P-anlæg, der kan rumme 268 biler. Her deltog to repræsentanter fra Parkering København samt nogle indsatledere fra København og Frederiksberg. Indsatlederne

11 skulle have genopfrisket de brandtekniske og indsatstaktiske forhold ved anlæggene. Dagen efter, på vej hjem, besøgte vi det 77 meter høje hotel Bella Sky på Amager, hvor vi fik en god og grundig brandteknisk gennemgang af hotellets tekniske leder. Brandsyn 2064 brandsynsobjekter har medarbejdere foretaget syn af i 2013 endnu engang er denne kerneopgave løst 100 %. En lille historie fra 2013 hvor det forhold, at der bliver foretaget brandsyn, formentlig gør en forskel: Sidst på eftermiddagen konstaterer en forbipasserende på Vestergade, at der er ild i nogle plastkasser der stod opmagasineret ved en Nettobutik. Personen ringer og brandvæsnet modtager alarmen som ild i skraldespand i det fri. Et par resolutte medarbejdere får hurtigt trukket slangevinden udad døren og slukket ilden. Det var indsatslederen og brandmesterens vurdering, at havde personalet ikke fået bekæmpet ilden i sin tidlige fase og inden brandvæsnets ankomst, så havde ilden formentlig spredt sig til bygnings tag, og skadeomfanget havde været betydelig større. Koblingen til brandsyns-sammenhængen er, at butikkens medarbejdere oplyser til indsatsleder, at de få dage forinden var blevet instrueret i brug og placeringen af butikkens slangevinder, som det står anført i driftsmæssige forskrifter. Byggesagsbehandling Ca. 190 større og mindre byggesager, og ca. 40 forundersøgelser til lokalplaner har medarbejderne været involveret i. Oven i det skal lægges det antal sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler beder om at få gennemgået på det ugentlige konsulentbesøg hos dem. Af større brandmæssige komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: Ikea Nyt byggeri på kvadratmeter, bl.a. indeholdende en restaurant med plads til 550 gæster. Moesgård Museum Byggeri på kvadratmeter.

12 Udvidelse af Skejby Sygehus / DNU. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomstcenter, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet, herunder letbanen. Multimediehuset bliver opført på Pier 1. Navitas Park Maskinmesterskole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet bliver opført på Pier 2. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomhederne. I 2013 blev planerne for APM Terminals og AarhusKarlshamn afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en dilemmaøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Læringspunkterne fra øvelsen blev noteret til implementering hos politi, brandvæsen og virksomhederne. I år besøgte indsatslederne fra Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen AarhusKarlshamn efter øvelsen for at lære virksomheden og herunder risikoanlæggene bedre at kende. 1. etape af Light House projektet. Byggeriet skal opføres på Pier 4. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Byggeri på kvadratmeter. Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed har fortsat stor fokus på de risikovirksomheder der er i kommunen, og anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af virksomhederne. 7 af risikovirksomhederne er beliggende på Aarhus Havn, og 5 af disse virksomheder er tillige omfattet af overgangsbestemmelserne i medfør af de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra 2010, hvilket betyder at brandslukningsinstallationer skal opgraderes til internationale standarder. Dette opgraderingsarbejde afsluttes i 2014 og dermed er sikkerheden på oliehavnen væsentlig forbedret i forhold til tidligere, når man også tager Brandvæsnets havneberedskab med ind i den samlede opgradering. Midlertidige arrangementer Til glæde for byens borgere og gæster har Aarhus kulturliv igen i 2013 været aktiv. Der er blevet behandlet ca. 400 henvendelser. Af større arrangementer kan blandt andet nævnes: Northside Festival, Classic Race Aarhus, Kræmmermarked, Moesgård Vikingetræf, Aarhus Sustainability Festival, Grøn Koncert, Tall Ship Race, Festugen, diverse motionsløb samt en række cirkusog andre teltopstillinger Midlertidige overnatninger I efteråret overgik den administrative håndtering af overnatningsgodkendelserne til vores brandadministrationsprogram, Belenus. Denne videreudvikling af Belenus er til stor gavn for vores indsatsleder og Winnie i receptionen, idet sagsgangen i store træk er blevet digitaliseret og automatiseret. Tidligere skulle sagerne håndteres i flere programmer, ligesom der skulle printes overnatningsoversigtsskema ud hvert vagtdøgn og lægges i I1. Nu foretager ansøgerne selv indtastningerne på vores hjemmeside, hvorefter indsatslederne med få tastninger i Belenus sagsbehandler ansøgningen.

13 Der er i 2013 givet ca. 300 overnatningstilladelser til overnatning i lokaler omfattet af driftsmæssige forskrifter. Fyrværkeri Der er i 2013 blevet behandlet 27 ansøgninger om afbrænding af scene- og festfyrværkeri. Der er givet tilladelser til 61 salgssteder med nytårsfyrværkeri og 20 forretninger har valgt udelukkede at handle med helårsfyrværkeri (stjernekastere og bordbomber). Administration af automatiske brandalarmsanlæg Tilgangen af nye automatiske brandalarmsanlæg i år er 32. Det samlede automatiske brandalarmsanlægsantal var ved indgangen til december 2013 oppe på i alt 510 (AAB s område: Falcks område: 144). Repræsentantskab i projekt- / arbejdsgrupper Tilsyn og Myndigheds medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i et par projekt- og arbejdsgrupper: 4-by samarbejdet om højhusbyggeri, hvor de 4 store byer sammen har udarbejdet en fælles vejledning. FKB s Nordiske Studieophold i uge 46 i Finland. Andet De 6 inspektører af afdelingen, der indgår i indsatsledervagtordningen (en døgnvagt hver 8. døgn), var indsatleder ved 1048 af udrykningerne i 2013.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen Styrken ligger i forskelligheden Styrken i Kontrol- og Overvågningscentret ligger i vores medarbejdere, derfor er det kun naturligt at starte årsberetningen med status over disse. I 2013 har vi sagt farvel til to medarbejdere, men det har også betydet at vi har budt velkommen til Kim Hendriksen og Rune Petersen. Når vi ansætter nye medarbejdere til KOC forsøger vi at finde nogle, der kan noget, vi ikke kan i forvejen. Dermed får vi tilført nye kompetencer og ny viden det er det der gør os robuste og bredtfavnende inden for branchen. Begge vores nye medarbejdere kommer fra eksterne konkurrenter og tilfører dermed ny viden vedrørende vagtcentralarbejde. IT- bliver vi aldrig færdig? Det kan være omkostningsfuldt at samle de medarbejdere i KOC, der arbejder med IT. Men vi får mange idéer og forslag til hvordan vi forbedrer og indfører nye smarte funktioner. Det er blandt andet disse idéer, der har gjort KOC til den succes vi oplever i dag. Det er vigtigt at vi følger udviklingen og tør kaste os ud i nye ting og at vi hele tiden er ajour med hvad der foregår på markedet, for ellers mister vi kunder og markedsandele. Det betaler sig altså at samle IT hovederne til udvikling af ideer. Og nej vi bliver aldrig færdige med at indføre nyt og spændende legetøj. Ny organisation gammelt navn Ved årsskiftet genindføres det gamle navn Vagtcentralen. Navneændringen sker i forbindelse med en organisationsændring, hvor Vagtcentralen bliver tættere knyttet til Uddannelsescentret og Bygninger og Service (som ændrer navn til Logistik ), da enhederne samles i én afdeling benævnt Salg og Service. Personligt ser jeg frem til organisationsændringen. For det første mener jeg, at det er den rigtige vej for Aarhus Brandvæsen. For det andet er jeg glad for at beholde kontakten til Vagtcentralen og samtidig få nye og spændende udfordringer som afdelingsleder for Salg og Service. Navnet Kontrol- og Overvågningscentret blev dannet i et forsøg på at skabe en afdeling, der havde en mere central placering i Aarhus Kommune. Udviklingen gik dog i en anden retning og derfor ændres navnet tilbage til det oprindelige som ganske præcist fortæller hvad vi laver nemlig vagtcentralarbejde. Virksomhedsplan 2013 KOC havde for 2013 følgende fokusområder: Kvalitet Der skal være entydige og klare regler at arbejde ud fra for medarbejderene i KOC. Kunderne skal have den samme gode behandling, ligegyldig hvilken KOC medarbejder de møder. Status: Vi er kommet rigtig langt. Der er udarbejdet vejledninger og beskrivelse af procedure for et bredt udsnit af vores arbejdsområder.

15 IT Driftsstabilitet Vi vil øge driftsikkerheden af KOC s IT systemer og interne netværk, således vi minimerer risikoen for nedbrud af kritiske IT systemer. Status: Vi er på vej, men mangler stadig noget. Det er en lang, dyr og tidskrævende proces, som vi arbejder videre på i det kommende år. Personalestrategi Vi vil styrke vidensniveauet og sammenholdet i KOC ved at udnytte den enkelte medarbejders styrker og fremme den enkeltes interesse og i fællesskab løfte den samlede opgavemængde. 539 Overvågede adresser med ABAanlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 548 Overvågede tyverialarmer 92 Overvågede elevatoralarmer Status: Også her er vi kommet langt, men at løfte i flok er en proces, der løbende skal fokuseres på. Økonomi Vi vil gennem øget fokus på indtægter og stram styring af budgettet, levere et regnskab for 2013 der går i nul. Status: Her er vi i mål og lidt til. Innovation KOC vil være med helt fremme i feltet hvor nye ting afprøves og udvikles. Vi vil udvikle vores egne ideer og produkter og i samarbejde med vores kunder afprøve, teste og videreudvikle produkter. Status: På dette område har vi også rykket os i 2013, og i 2014 skal vi rykke os endnu mere.

16 Bygninger og service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner, og afhentning af døde dyr i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder. Øvelsesområdet og dets bygninger har været gennem en større vedligeholdelse, brandhus A og B er blevet renoveret. Derudover er redningsbygningen blevet renoveret i øvelsesområdet, inklusiv et nyt tag. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2013 på over 100 stk. OPGAVER I BYGNINGER OG SER- VICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup) Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 300 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af 2015.

17 Fokusområder 2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne), herunder servicering af brandmateriel Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale bygninger og institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vi sagde farvel til: Poul Erik Nielsen Vi sagde goddag til: Ib Lyngfeldt Hansen Flemming Frahm (vikar) Jess Gejhede (Løntilskud) Antal faste medarbejdere: 8 ½

18 Uddannelsescentret Af Steen Bøje Hvert år modtager Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter et stort antal kursister. I løbet af 2013 har kursisterne fået styrket deres kompetencer indenfor en række områder. Udover de traditionelle beredskabskurser, som funktionsuddannelse indsats, obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse og STCW, har Uddannelsescentret i 2013 også udbudt funktionsuddannelse redning, kæderedning, samt specialkurser som frigørelse i forbindelse med færdselsuheld og håndtering af ammoniak. Forebyggelse I 2013 har vi valgt at sætte fokus på den forbyggende del af kursuspaletten. Herunder kan blandt andet nævnes forberedelse til brandsyn, driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Endvidere tilbyder vi vores kunder en beredskabsmappe, hvori de forhold der lovgivningsmæssigt findes, samt virksomhedernes egne politikker, er beskrevet. Certificeringer Udover at være certificeret inden for Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA), har køkkenet ligeledes formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. Øvelser Af ting der har fyldt meget i løbet af året skal øvelser også nævnes. Ikke kun vores egne lokalt tilrettelagte øvelser, men også Beredskabsstyrelsens Tekniske Skoles Indsatslederuddannelse, der 5 gange har besøgt Aarhus i år, og som fortsætter i Vi har endvidere afholdt øvelser i forhold til vores forpligtigelse over for Kolonne 3 virksomheder. På det taktiske niveau er indsatsleder vedligehold blevet et fast punkt på kursuskalenderen, ligesom den taktiske træning af egne indsatsledere, politiets indsatsledere og KOOL er det. Eksterne kurser Førstehjælpskurser fylder rigtig meget, og vi hører da også til blandt de største udbydere indenfor dette område. Samarbejdsaftaler med vores kunder gør at de altid kan vide sig sikker på, at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Folkeskoleelever på besøg på Beredskabscentret under uge 40 kampagnen.

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere