Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation i tal 5 Operativ afdeling 6 Øvelser Tilsyn og Myndighed 10 Kontrol- og Overvågningscenteret 14 Bygninger og Service 16 Uddannelsescentret 18 Sekretariatet 20 Staben 23 Begivenheder

3 Velkommen til Årsberetningen for 2013 på Lystrupvej blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet i Aarhus blev aktiveret. Af andre store hændelser kan nævnes de to vinterstorme i årets sidste måneder. De medførte begge adskillige indsatser med stormrelaterede skader. Lars Hviid, Beredskabschef Der blev i 2013 for alvor sat fokus på den mulige sammenhæng mellem røg fra brande og kræft. International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for, når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Endnu er dansk forskning dog meget sparsom på området. Aarhus Brandvæsen tager risikoen meget alvorligt, og har sat stor fokus på problemet. Vi deltager aktivt i udarbejdelsen af nye forebyggende tiltag. Aarhus Brandvæsen vil gerne være på forkant med risikoen, og vi er derfor startet på en langt mere tidssvarende procedure for brugen af branddragter. Der skal nu skiftes branddragter meget mere kontinuerligt, specielt efter indsatser med røgudvikling. Vi har fået etableret helt nye faciliteter til rengøring af branddragter, så vi kan følge med behovet for den meget store rotation af indsatsklare branddragter blev året med en af de største brande i de senere år. Branden på Averhoff fabrikken I alt havde vi 1780 udrykninger i 2013, hvilket er omkring 50 flere end i Antallet af brandsyn er også steget, fra 1964 brandsynsobjekter i 2012 til 2064 i Aarhus Brandvæsen har i 2013 haft et stort fokus på at udarbejde en virksomhedsplan for de kommende år. Virksomhedsplanen skal være med til at give Aarhus Brandvæsen et løft i positiv retning, både som beredskab og som arbejdsplads. Løsningsorienteret samarbejde er sat i højsædet. Synergieffekterne ved et godt samarbejde er med til at skabe en effektiv og stærk organisation. Virksomhedsplanen skal være med til at forbedre det allerede gode samarbejde, ikke kun mellem afdelingerne i Aarhus Brandvæsen, men også med Aarhus Kommune og kommunens borgere og virksomheder. Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle ansatte hos Aarhus Brandvæsen. Fuldtidsstyrken, deltidsstyrken og de frivillige er alle med til at sikre et stærkt beredskab i Aarhus, tak for jeres store indsats i God læselyst!

4 Organisation 2014 Beredskabschefen er den øverste ansvarlige for Aarhus Brandvæsen og refererer til Aarhus Kommune via Beredskabskommissionen. Der er fire Afdelinger i Aarhus Brandvæsen med hver deres leder; Sekretariatet, Tilsyn og Myndighed, Operativ Afdeling og Salg og Service. Salg og Service består derudover af 3 teams med hver deres teamkoordinator. Staben og Operativ Ledelse refererer direkte til Beredskabschefen.

5 2013 i tal Beredskabskommissionen 2013 Formand, Bünyamin Simsek (V) Byrådsmedlem, Ango Winther (S) Niels Brammer (S) Viggo Jonasen (Ø) Chris Gade Oxholm Sørensen (F) Politidirektør Jørgen Ilum Kredsleder Finn Månsson Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid Udrykninger i 2013 Udrykninger i alt 1780 ABA alarmer 560 (Automatiske brandalarmer) Brandsynsobjekter 2064 Mærkedage 2013 Ansatte 86 fuldtidsansatte 70 deltidsansatte 69 frivillige Nøgletal for 2013 Udgifter Indtægter Nettoudgifter 79,0 mio. kr. 21,3 mio. kr. 57,7 mio. kr. 25-års kommunalt jubilæum: Brian Vixø 25-års brandmandsjubilæum: Brian Vixø Karsten K. Rasmussen 20-års anciennitetstegn: Torben H. Lauridsen Vi sagde goddag til: Vi sagde farvel til: - Kristian D. Petersen Ledelsen. - Poul E. Nielsen Bygninger og Service - Dina C. Brag og Finn Kerting KOC. - Christian N. Poulsen Tilsyn og Myndighed - Jørgen Haugaard Styrken - Anders L. Olesen, Christian Malmos, Finn Obel, Haetham Balahang, Sandra C. Hansen og Uffe Andersen - Deltidsstyrken Ny Munkegade - Bassam El Chafei og Michael L. Petersen Deltidsstyrken Lystrup - Allan H. Jørgensen Operativ Afdeling - Jens C. Ø. Jensen Styrken - Ib L. Hansen Logistik - Elzbieta B. Chmurzynski og Anders Jensen Tilsyn og Myndighed - Kim R. Henriksen og Rune K. Petersen Vagtcentralen - Camilla H. Søgaard - Uddannelsescentret - Allan Linnau, Mikkel Borg, Johnny K. Olesen, Jesper Sørensen og Jens J. H. Christiansen - Deltidsstyrken St, Lystrup - Rasmus Norup Deltidsstyrken Ny Munkegade

6 Operativ Afdeling Af Anders Rathcke Et af de emner, der har fyldt meget i 2013, har helt sikkert været fokus på røgdykkernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med brandslukning. Der har været brugt mange ressourcer på arbejdsgrupper, vejledninger og procedurer og i øjeblikket etablering af tidssvarende vaskefaciliteter, så vi er bedst muligt rustet til de udfordringer risikoen for spredning af røg- og sodpartikler medfører. Det er en væsentlig og relevant diskussion. Energien på alle niveauer har været brugt på såvel nye branddragter som omklædning og rengøring af materiel og mundering efter indsats. Da sagen nåede landspolitiske dimensioner blev også Arbejdstilsynet kastet ind i sagen. Arbejdstilsynet har efterfølgende været på besøg på landets brandstationer og har en task force, der kan møde op i forbindelse med længerevarende indsatser. Arbejdstilsynets besøg hos Aarhus Brandvæsen forløb tilfredsstillende og der var opbakning til, at de procedurer som Aarhus Brandvæsen har indført vil sikre mandskabet på en hensigtsmæssig måde. Brandslukning til søs Den 21. maj deltog Aarhus Brandvæsen med et indsatshold på en øvelse ud for Hirtshals, hvor scenariet var et sammenstød mellem en passagerfærge og et mindre tankskib. Der har endvidere været afholdt øvelser for brandmandskabet på hurtigfærgerne, der anløber Aarhus Havn. Der har ikke været nogen indsatser for de danske indsatshold i Til gengæld blev de norske kolleger indsat i forbindelse med brand ombord på et dansk skib ud for den norske vestkyst i november måned. Frivillige Nedlæggelse af det statsligt finansierede Støttepunktsberedskab betød farvel til en del materiel og køretøjer, som Aarhus Brandvæsens frivillige var uddannet til at bemande og betjene. Aarhus Brandvæsen viderefører de frivillige som en del af kommunens beredskab. En helt utrolig lang sagsbehandlingstid på Aarhus Brandvæsens ansøgning om lån af det tidligere Støttepunktsmateriel fik sin ende på den kommunale valgdag, den 19. november 2013, med et afslag. Det var tanken, at disse køretøjer skulle danne grundlag for videreførelsen af de frivilliges aktiviteter, men det logistiske fundament forsvandt sammen med Støttepunktets materiel i januar måned. Til trods for uvisheden, har beredskabets frivillige udvist stort engagement og interesse i at komme videre. Nogle aktiviteter er afviklet, mens nye er under udvikling. I skrivende stund er den økonomiske ramme dog noget usikker. Der foreligger ikke noget budget til driften af de frivillige, bortset fra den såkaldte enhedstimerefusion. Enhedstimerefusionen er, som følge af beredskabsforliget der også førte til nedlæggelsen af Støttepunkterne, under revision. De frivilliges defusing-gruppe har været anvendt flere gange i det forløbne år som opfølgning på nogle voldsomme hændelser. Mandskabet fra behandlingspladsen har fungeret som samaritter i forbindelse med Aar-

7 hus City Halvmarathon, DHL-stafetten og lignende arrangementer. I forbindelse med DHL-stefetten blev der hurtigt ydet kompetent hjælp i forbindelse med den tragiske ulykke, hvor en hjemmeværnsmand blev påkørt af en ambulance med udrykning. Efterfølgende blev der fulgt op med tilbud om defusing til vidnerne til ulykken. Deltidsstyrkerne Deltidsstyrkerne blev ramt af besparelser. Mandskabet i deltidsstyrken i Ny Munkegade blev reduceret fra 36 til de nuværende 27 personer. Hermed er det fjerde slukningstog i midtkommunen afskaffet. Da den endelige beslutning havde været længe undervejs, var der gjort de nødvendige forberedelser og selve implementeringen er forløbet uden de store vanskeligheder. Der har været udvist stort engagement i forbindelse med skabelsen af de nye hold og arbejdet med at ryste dem sammen. Arbejdsmiljø og recertificering Efteråret bød på de sidste to dage af vores recertificering på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Det blev desværre til et par mindre afvigelser, som dog hurtigt blev rettet. Konklusionen er, at certificeringen opretholdes. Formålet er at sikre, at Aarhus Brandvæsen til stadighed efterlever gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Virksomhedsplan En del af Operativ Afdelings mere overordnede aktiviteter er beskrevet i Aarhus Brandvæsens virksomhedsplan. Der er fokus på at få den stramme økonomiske ramme til at holde, så vi ikke risikerer at skubbe en økonomisk snebold foran os. Det er svært at navigere inden for en snæver økonomisk ramme, hvor hovedparten af midlerne går til løn- og kontraktforhold og kun en mindre del til drift. Fremtiden I Operativ Afdeling afventer vi med spænding resultatet af Strukturudvalgets anbefaling for redningsberedskabets fremtidige struktur i Danmark, samt den videre implementering heraf. Det kan virke en anelse bekymrende, at en så væsentlig og omfangsrig beslutning, som ændring i strukturen i redningsberedskabet, kan udarbejdes på et politisk beslutningsgrundlag på så kort tid, som der er lagt op til. Den risikobaserede dimensionering er vedtaget i byrådet i november Og i kølvandet herpå debatteres anbefalingen omkring etablering af det tredje fuldtidsslukningstog. Debatten er på nuværende tidspunkt også i medierne. Vi sætter vores lid til, at politikerne følger anbefalingen og skaber fundamentet for et fremtidssikret beredskab i Aarhus Kommune. Et par udvalgte hændelser i løbet af 2013 Kort tid efter nedlæggelsen af Støttepunktet og fjernelsen af materiellet blev der første gang brug for rensepladsen. Det skete den 6. februar 2013, hvor en melding om flere personer med vejrtrækningsproblemer på Langkær Gymnasium i Tilst startede det helt store beredskab op. 4-5 personer havde vejrtrækningsproblemer og potentielt kunne flere hundrede være eksponeret. Efterfølgende renses yderligere 24 personer i eksisterende lokaliteter, da DBU har nogle nyopførte omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnasiet. En hændelse som de fleste sikkert husker er branden hos Averhoff på Lystrupvej den 14. maj Det blev en stor og langvarig indsats, hvor hele beredskabet på den ene eller anden måde var aktiveret. Foruden det almindelige brandslukningsmateriel var også specialtenderne og pumperne fra havneberedskabet i indsats. Også Bered-

8 skabsstyrelsen blev aktiveret og indsat. Her blev man for første gang præsenteret for Arbejdstilsynets besøg på et skadested. Det medførte påbud til alle indsatte beredskaber, som alle efterfølgende har strammet op på procedurerne, særligt omkring brug af røgdykkerapparat i forbindelse med udvendig slukningsindsats. Årets sidste måneder har budt på et par storme, hvor der i løbet af nogle få timer blev gennemført adskillige indsatser med involvering af de fleste dele af beredskabet. Den 28. oktober 2013 blev der eksempelvis gennemført indsatser i løbet af et par timer, alle med relation til vejrliget. Der blev også klargjort til evakuering af omkring 200 strandede togpassagerer. Dette blev dog aflyst inden gennemførelsen. Sammenfattende kan det konkluderes, at vi har et godt beredskab, der kan løse en bred vifte af opgaver. Men sammentræf af flere hændelser, større og længerevarende hændelser, samt indsatser med relation til vejrliget, udfordrer beredskabet betydeligt. Når dette sammenholdes med den forventede befolkningstilvækst, en større og mere kompleks bygningsmasse, udviklingen af infrastruktur og risikoprofilen generelt, ser vi frem til at analysere og bidrage til etableringen af det fremtidssikrede beredskab i Aarhus Kommune. En udfordring som forhåbentlig skydes i gang i Tak for indsatsen i 2013.

9 Øvelser 2013 Øvelse i Nordsøen Hoist fra helikopter. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken Station Lystrup. Øvelse i indsats på skib fra vandet, Aarhus Havn. Øvelse på Beredskabscentret for deltidsstyrken i Ny Munkegade. Øvelse i kemikalieudslip på Aarhus Havn Stigerørsøvelse på Prismet i Aarhus.

10 Tilsyn og myndighed Af Per Dyrvig Nye medarbejdere Ved udgangen af februar opsagde Brandinspektør Christian N. Poulsen sin stilling, idet han havde fået ansættelse som brandrådgiver i det private. Heldigvis lå der blandt ansøgerne til stillingen en ligeså kompetent ansøger, nemlig Brandinspektør Anders Jensen fra Horsens Brandvæsen. Anders tiltrådte 1. maj. Endvidere var afdelingen så heldige at kunne ansætte teknisk tegner Elzbieta Chmurzynski i en seniorstilling frem til august Elzbietas primære opgave er at skanne og arkivere vores arkiv. Hendes arbejde er til stor hjælp for afdelingen. Virksomhedsplan Lidt om det løbende udviklingsarbejde med virksomhedsplanens 3 fokusområder for afdelingen. Det overordnede mål for økonomisk styring, om at budgettet for afdelingen skal holde, blev også i år indfriet. De værktøjer som har betydning, og som gør det nemt at have overblikket mht. økonomisk styring (SAP Opus og ledelsesrapporten, der udarbejdes af sekretariatet) må nu siges at være implementeret. Ligesom jeg ikke kan erindre, hvornår bogholderen sidst har skældt ud over for sent betalte eller glemte fakturaer. Den månedlige økonomiske status i ledelsesrapporten giver overblik, og mulighed for at justere i tide. Selvom det mest er af orienterende karakter, er punktet økonomi blevet et fast og naturligt punkt på vores afdelingsmøder. Planlægning og kvalitetsstyring. Her er der på den planmæssige side sket mærkbare forbedringer i afdelingens brug og ajourføring af Outlook-kalendersystemet. På kvalitetssiden er brandsynsmodulet i Belenus blevet forbedret på en række punkter. Samtalekultur I januar 2013 afholdte Tilsyn og Myndighed en kommunikationstemadag med ekstern konsulent, Ole Løw. Af ham fik vi læring og indsigt i, hvordan man udvikler sine egne og andres evner til at kommunikere i professionelle relationer, og i ikke-professionelle relationer. En uundværlig evne når man skal øge brandsikkerheden gennem dialog og kommunikation med andre, eller når man for eksempel skal skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. I den sammenhæng er emnet trivsel blevet et fast punkt på vores afdelingsmøde, dog med den forståelse, at det ikke er alle trivselsemner man har lyst til at fremføre i plenum - men gode ideer til at højne trivselen, skal man ikke brænde inde med. Faglig udflugt / teambuildingstur til København Afdelingens årlige faglig-/teambuildingstur gik i maj 2013 til København. På vej til København fik vi lov til at besøge broen på KatExpressen, hvor kaptajnen fortalte os lidt om skibets brandtekniske tiltag. Første stop på turen var hos Københavns hovedbrandstation, hvor Hans Larsen, områdeleder af byggesagsafdelingen, gav os et indlæg om deres overvejelser og sagsbehandling af underjordiske P-anlæg. Et indlæg der har vores interesse, idet afdelingen er involveret i sagsbehandlingen af to anlæg til i alt ca biler, som skal anlægges under Multimediehuset på havnen. Efter indlægget kørte vi ud og gennemgik et P-anlæg, der kan rumme 268 biler. Her deltog to repræsentanter fra Parkering København samt nogle indsatledere fra København og Frederiksberg. Indsatlederne

11 skulle have genopfrisket de brandtekniske og indsatstaktiske forhold ved anlæggene. Dagen efter, på vej hjem, besøgte vi det 77 meter høje hotel Bella Sky på Amager, hvor vi fik en god og grundig brandteknisk gennemgang af hotellets tekniske leder. Brandsyn 2064 brandsynsobjekter har medarbejdere foretaget syn af i 2013 endnu engang er denne kerneopgave løst 100 %. En lille historie fra 2013 hvor det forhold, at der bliver foretaget brandsyn, formentlig gør en forskel: Sidst på eftermiddagen konstaterer en forbipasserende på Vestergade, at der er ild i nogle plastkasser der stod opmagasineret ved en Nettobutik. Personen ringer og brandvæsnet modtager alarmen som ild i skraldespand i det fri. Et par resolutte medarbejdere får hurtigt trukket slangevinden udad døren og slukket ilden. Det var indsatslederen og brandmesterens vurdering, at havde personalet ikke fået bekæmpet ilden i sin tidlige fase og inden brandvæsnets ankomst, så havde ilden formentlig spredt sig til bygnings tag, og skadeomfanget havde været betydelig større. Koblingen til brandsyns-sammenhængen er, at butikkens medarbejdere oplyser til indsatsleder, at de få dage forinden var blevet instrueret i brug og placeringen af butikkens slangevinder, som det står anført i driftsmæssige forskrifter. Byggesagsbehandling Ca. 190 større og mindre byggesager, og ca. 40 forundersøgelser til lokalplaner har medarbejderne været involveret i. Oven i det skal lægges det antal sager, som Bygningsinspektoratets sagsbehandler beder om at få gennemgået på det ugentlige konsulentbesøg hos dem. Af større brandmæssige komplekse og tidskrævende sager kan nævnes: Ikea Nyt byggeri på kvadratmeter, bl.a. indeholdende en restaurant med plads til 550 gæster. Moesgård Museum Byggeri på kvadratmeter.

12 Udvidelse af Skejby Sygehus / DNU. Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer samt et ankomstcenter, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet, herunder letbanen. Multimediehuset bliver opført på Pier 1. Navitas Park Maskinmesterskole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med 450 parkeringspladser. Byggeriet bliver opført på Pier 2. Brandvæsenet følger sikkerheden på risikovirksomhederne ved inspektioner i samarbejde med Arbejdstilsynet, Østjyllands Politi og Miljømyndigheden. Der er udarbejdet eksterne beredskabsplaner for alle 9 risikovirksomheder, og disse bliver afprøvet hvert 3. år i tæt samarbejde mellem beredskaberne og virksomhederne. I 2013 blev planerne for APM Terminals og AarhusKarlshamn afprøvet ved henholdsvis en fuldskalaøvelse og en dilemmaøvelse. Øvelserne forløb planmæssigt og samarbejdet mellem virksomhederne, Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen blev trænet. Læringspunkterne fra øvelsen blev noteret til implementering hos politi, brandvæsen og virksomhederne. I år besøgte indsatslederne fra Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen AarhusKarlshamn efter øvelsen for at lære virksomheden og herunder risikoanlæggene bedre at kende. 1. etape af Light House projektet. Byggeriet skal opføres på Pier 4. Bestseller - Administration, kontorer og showrooms. Byggeri på kvadratmeter. Risikovirksomheder Tilsyn og Myndighed har fortsat stor fokus på de risikovirksomheder der er i kommunen, og anvender en del ressourcer på sagsbehandling og inspektion af virksomhederne. 7 af risikovirksomhederne er beliggende på Aarhus Havn, og 5 af disse virksomheder er tillige omfattet af overgangsbestemmelserne i medfør af de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker fra 2010, hvilket betyder at brandslukningsinstallationer skal opgraderes til internationale standarder. Dette opgraderingsarbejde afsluttes i 2014 og dermed er sikkerheden på oliehavnen væsentlig forbedret i forhold til tidligere, når man også tager Brandvæsnets havneberedskab med ind i den samlede opgradering. Midlertidige arrangementer Til glæde for byens borgere og gæster har Aarhus kulturliv igen i 2013 været aktiv. Der er blevet behandlet ca. 400 henvendelser. Af større arrangementer kan blandt andet nævnes: Northside Festival, Classic Race Aarhus, Kræmmermarked, Moesgård Vikingetræf, Aarhus Sustainability Festival, Grøn Koncert, Tall Ship Race, Festugen, diverse motionsløb samt en række cirkusog andre teltopstillinger Midlertidige overnatninger I efteråret overgik den administrative håndtering af overnatningsgodkendelserne til vores brandadministrationsprogram, Belenus. Denne videreudvikling af Belenus er til stor gavn for vores indsatsleder og Winnie i receptionen, idet sagsgangen i store træk er blevet digitaliseret og automatiseret. Tidligere skulle sagerne håndteres i flere programmer, ligesom der skulle printes overnatningsoversigtsskema ud hvert vagtdøgn og lægges i I1. Nu foretager ansøgerne selv indtastningerne på vores hjemmeside, hvorefter indsatslederne med få tastninger i Belenus sagsbehandler ansøgningen.

13 Der er i 2013 givet ca. 300 overnatningstilladelser til overnatning i lokaler omfattet af driftsmæssige forskrifter. Fyrværkeri Der er i 2013 blevet behandlet 27 ansøgninger om afbrænding af scene- og festfyrværkeri. Der er givet tilladelser til 61 salgssteder med nytårsfyrværkeri og 20 forretninger har valgt udelukkede at handle med helårsfyrværkeri (stjernekastere og bordbomber). Administration af automatiske brandalarmsanlæg Tilgangen af nye automatiske brandalarmsanlæg i år er 32. Det samlede automatiske brandalarmsanlægsantal var ved indgangen til december 2013 oppe på i alt 510 (AAB s område: Falcks område: 144). Repræsentantskab i projekt- / arbejdsgrupper Tilsyn og Myndigheds medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i et par projekt- og arbejdsgrupper: 4-by samarbejdet om højhusbyggeri, hvor de 4 store byer sammen har udarbejdet en fælles vejledning. FKB s Nordiske Studieophold i uge 46 i Finland. Andet De 6 inspektører af afdelingen, der indgår i indsatsledervagtordningen (en døgnvagt hver 8. døgn), var indsatleder ved 1048 af udrykningerne i 2013.

14 Kontrol- og Overvågningscentret Af Lene Østergaard Hansen Styrken ligger i forskelligheden Styrken i Kontrol- og Overvågningscentret ligger i vores medarbejdere, derfor er det kun naturligt at starte årsberetningen med status over disse. I 2013 har vi sagt farvel til to medarbejdere, men det har også betydet at vi har budt velkommen til Kim Hendriksen og Rune Petersen. Når vi ansætter nye medarbejdere til KOC forsøger vi at finde nogle, der kan noget, vi ikke kan i forvejen. Dermed får vi tilført nye kompetencer og ny viden det er det der gør os robuste og bredtfavnende inden for branchen. Begge vores nye medarbejdere kommer fra eksterne konkurrenter og tilfører dermed ny viden vedrørende vagtcentralarbejde. IT- bliver vi aldrig færdig? Det kan være omkostningsfuldt at samle de medarbejdere i KOC, der arbejder med IT. Men vi får mange idéer og forslag til hvordan vi forbedrer og indfører nye smarte funktioner. Det er blandt andet disse idéer, der har gjort KOC til den succes vi oplever i dag. Det er vigtigt at vi følger udviklingen og tør kaste os ud i nye ting og at vi hele tiden er ajour med hvad der foregår på markedet, for ellers mister vi kunder og markedsandele. Det betaler sig altså at samle IT hovederne til udvikling af ideer. Og nej vi bliver aldrig færdige med at indføre nyt og spændende legetøj. Ny organisation gammelt navn Ved årsskiftet genindføres det gamle navn Vagtcentralen. Navneændringen sker i forbindelse med en organisationsændring, hvor Vagtcentralen bliver tættere knyttet til Uddannelsescentret og Bygninger og Service (som ændrer navn til Logistik ), da enhederne samles i én afdeling benævnt Salg og Service. Personligt ser jeg frem til organisationsændringen. For det første mener jeg, at det er den rigtige vej for Aarhus Brandvæsen. For det andet er jeg glad for at beholde kontakten til Vagtcentralen og samtidig få nye og spændende udfordringer som afdelingsleder for Salg og Service. Navnet Kontrol- og Overvågningscentret blev dannet i et forsøg på at skabe en afdeling, der havde en mere central placering i Aarhus Kommune. Udviklingen gik dog i en anden retning og derfor ændres navnet tilbage til det oprindelige som ganske præcist fortæller hvad vi laver nemlig vagtcentralarbejde. Virksomhedsplan 2013 KOC havde for 2013 følgende fokusområder: Kvalitet Der skal være entydige og klare regler at arbejde ud fra for medarbejderene i KOC. Kunderne skal have den samme gode behandling, ligegyldig hvilken KOC medarbejder de møder. Status: Vi er kommet rigtig langt. Der er udarbejdet vejledninger og beskrivelse af procedure for et bredt udsnit af vores arbejdsområder.

15 IT Driftsstabilitet Vi vil øge driftsikkerheden af KOC s IT systemer og interne netværk, således vi minimerer risikoen for nedbrud af kritiske IT systemer. Status: Vi er på vej, men mangler stadig noget. Det er en lang, dyr og tidskrævende proces, som vi arbejder videre på i det kommende år. Personalestrategi Vi vil styrke vidensniveauet og sammenholdet i KOC ved at udnytte den enkelte medarbejders styrker og fremme den enkeltes interesse og i fællesskab løfte den samlede opgavemængde. 539 Overvågede adresser med ABAanlæg (Automatiske brandalarmanlæg) 548 Overvågede tyverialarmer 92 Overvågede elevatoralarmer Status: Også her er vi kommet langt, men at løfte i flok er en proces, der løbende skal fokuseres på. Økonomi Vi vil gennem øget fokus på indtægter og stram styring af budgettet, levere et regnskab for 2013 der går i nul. Status: Her er vi i mål og lidt til. Innovation KOC vil være med helt fremme i feltet hvor nye ting afprøves og udvikles. Vi vil udvikle vores egne ideer og produkter og i samarbejde med vores kunder afprøve, teste og videreudvikle produkter. Status: På dette område har vi også rykket os i 2013, og i 2014 skal vi rykke os endnu mere.

16 Bygninger og service Af Lars Frandsen Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt, vedligeholdelse af brandhaner, og afhentning af døde dyr i Aarhus Kommune. Travlt med bl.a var præget af megen travlhed på flere områder. Øvelsesområdet og dets bygninger har været gennem en større vedligeholdelse, brandhus A og B er blevet renoveret. Derudover er redningsbygningen blevet renoveret i øvelsesområdet, inklusiv et nyt tag. Der har desuden været megen travlhed på både nøglebokse og salg af Hjertestartere, herunder fyraftensmøder af 1 times varighed med instruktion i brug af hjertestarteren. Hjertestarter Hjertestarter-projektet blev søsat i september måned 2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af hjertestarter, inklusiv servicering og kursus i brug af hjertestarteren. Status for køb eller leje af hjertestartere var ved udgangen af 2013 på over 100 stk. OPGAVER I BYGNINGER OG SER- VICE: Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse Opsætning af nye elektroniske nøglebokse Salg af hjertestartere Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel Rengøring af lokaler Vedligeholdelse af grønne områder Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger Renovation og bortskaffelse af kemikalier Eftersyn og kontrol af brandhaner Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune Brandhus A og B renoveres Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret Forbrugskontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup) Elektroniske nøglebokse/nøglesystem Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev iværksat i januar Bygninger og Service har siden 17. september 2011, udskiftet/opsat ca. 300 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning af de gamle nøglebokse ved udgangen af 2015.

17 Fokusområder 2013 Budget Hjertestartere Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse Vedligeholdelse af bygninger, både Kirstinesmindevej og Ny Munkegade MEA - vedligeholdelse Fastholdelse af kunder eksterne/interne (Hjertestartere og brandmateriel, herunder service) Materielvedligeholdelse, herunder budget Besparelser Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse Øget fokus på service (eksterne/interne), herunder servicering af brandmateriel Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation Uddannelse Virksomhedsplan Fokusområder: Økonomisk styring med fokus på budgetopfølgning og indkøb jf. indkøbshåndbogen Planlægning og kvalitetsstyring med fokus på aktivitetskalender og årshjul Samtalekultur med fokus på forståelse og kendskab til kollegaernes arbejde og arbejdsmetoder. Fakta om Bygninger og Service Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale bygninger og institutioner, opsætning og salg af nøglebokse, salg af Hjertestartere samt vedligeholdelse af brandhaner. Vi sagde farvel til: Poul Erik Nielsen Vi sagde goddag til: Ib Lyngfeldt Hansen Flemming Frahm (vikar) Jess Gejhede (Løntilskud) Antal faste medarbejdere: 8 ½

18 Uddannelsescentret Af Steen Bøje Hvert år modtager Aarhus Brandvæsens Uddannelsescenter et stort antal kursister. I løbet af 2013 har kursisterne fået styrket deres kompetencer indenfor en række områder. Udover de traditionelle beredskabskurser, som funktionsuddannelse indsats, obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse og STCW, har Uddannelsescentret i 2013 også udbudt funktionsuddannelse redning, kæderedning, samt specialkurser som frigørelse i forbindelse med færdselsuheld og håndtering af ammoniak. Forebyggelse I 2013 har vi valgt at sætte fokus på den forbyggende del af kursuspaletten. Herunder kan blandt andet nævnes forberedelse til brandsyn, driftsmæssige forskrifter og ABA for driftsansvarlige. Endvidere tilbyder vi vores kunder en beredskabsmappe, hvori de forhold der lovgivningsmæssigt findes, samt virksomhedernes egne politikker, er beskrevet. Certificeringer Udover at være certificeret inden for Miljø, Energi og Arbejdsmiljø (MEA), har køkkenet ligeledes formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen. Øvelser Af ting der har fyldt meget i løbet af året skal øvelser også nævnes. Ikke kun vores egne lokalt tilrettelagte øvelser, men også Beredskabsstyrelsens Tekniske Skoles Indsatslederuddannelse, der 5 gange har besøgt Aarhus i år, og som fortsætter i Vi har endvidere afholdt øvelser i forhold til vores forpligtigelse over for Kolonne 3 virksomheder. På det taktiske niveau er indsatsleder vedligehold blevet et fast punkt på kursuskalenderen, ligesom den taktiske træning af egne indsatsledere, politiets indsatsledere og KOOL er det. Eksterne kurser Førstehjælpskurser fylder rigtig meget, og vi hører da også til blandt de største udbydere indenfor dette område. Samarbejdsaftaler med vores kunder gør at de altid kan vide sig sikker på, at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse. Folkeskoleelever på besøg på Beredskabscentret under uge 40 kampagnen.

19 Ungdomsbrandkorps Et af de nye spændende projekter i 2013 var U Fire, som senere er blevet døbt det mere sigende navn Ungdomsbrandkorps Aarhus. Projektet startede med en ansøgning hos Aarhus Kommunes Innovationspulje, hvor vi i samarbejde med blandt andet Socialforvaltningen fik bevilliget et stort tilskud til projektet. Ungdomsbrandkorpset retter sig hovedsaligt til unge fra udsatte områder, som får en mulighed for på sigt at tage en brandmandsuddannelse. For at alt dette har kunnet lade sig gøre, har vores kvalitetssystemer og arbejdsgange været afprøvet til det yderste, og kun gennem et kæmpe engagement fra Uddannelsescentrets medarbejdere samt velvilje blandt vores freelance instruktører, har dette kunnet lykkes.

20 Sekretariatet Af Karina Gregersen Vi kan i Sekretariatet se tilbage på et udfordrende og spændende år, hvor der sammen med de daglige driftsopgaver også har været fokus på nye opgaver som f.eks. ibrugtagning af et nyt journaliseringssystem og et nyt fraværssystem. edoc Et nyt system kan ofte medføre udfordringer. Dette var også tilfældet, da vi skulle ibrugtage edoc, som er Aarhus Kommunes nye journaliseringssystem. Alle medarbejdere der hos Aarhus Brandvæsen skulle benytte systemet i forbindelse med deres daglige arbejde, var i december 2012 og januar 2013 på kursus i edoc. 3 af Sekretariatets medarbejdere er med i en superbrugergruppe på 6 medarbejdere hos Aarhus Brandvæsen. I januar 2013, var det planlagt, at denne superbrugergruppe skulle konvertere alle Aarhus Brandvæsens sager fra det gamle journaliseringssystem til edoc. På grund af diverse udfordringer med konverteringssystemet og andet, kunne dette arbejde først afsluttes endeligt i maj Nu skulle vi så i gang med at bruge det længe ventede system, og meget af det lærte på kurserne, var så godt som glemt. Heldigvis fik vi ved fælles hjælp godt gang i brugen af edoc, som i dag benyttes af stort set alle medarbejdere hos Aarhus Brandvæsen. Det blev medio 2013 endeligt besluttet, at edoc også skulle benyttes som journaliseringssystem på personaleområdet. Alle personalesager er ligeledes - efter store udfordringer med konverteringssystemet - konverteret til edoc. I skrivende stund venter vi med spænding på en ny version af edoc og hvilke udfordringer det vil medføre denne gang. Nyt fraværssystem Endnu et nyt system har i 2013 set dagens lys nemlig et nyt fraværssystem. Implementeringen af dette system har blandt andet medført, at fravær skal indberettes af nærmeste kilde. Det betyder blandt andet, at hovedparten af alle medarbejdere nu selv skal indberette sygefravær. En medarbejder i Sekretariatet har derfor været på rundtur i afdelingerne, hvor medarbejderne har fået hjælp til opsætning af systemet og er oplært i at indberette eget sygefravær. I enkelte afdelinger vil det dog være nærmeste leder, der indberetter fraværet. Nærmere defineret fravær indberettes dog fortsat af en medarbejder i Sekretariatet. Mundering Aarhus Brandvæsens munderingssystem Byt-til-nyt er nu fuldt implementeret og fungerer tilfredsstillende og efter hensigten. Opgaven er forankret i Sekretariatet, hvor alle uniformerede medarbejdere henvender sig og får byttet slidte munderingseffekter til nye. En række udvalgte økonomiopgaver i Aarhus Kommune er tidligere centraliseret, således de løses i én enhed nemlig Opkrævningen og ikke længere i de enkelte forvaltninger. I den forbindelse har Opkrævningen og Sekretariatet besluttet at afholde statusmøder, hvor forskellige udfordringer og samarbejdet drøftes. Samarbejdet mellem Opkrævningen og Aarhus Brandvæsen fungerer i dag til alles tilfredshed, hvilket statusmøderne uden tvivl har været og er medvirkende årsag til. I Aarhus Brandvæsen er der ikke kun fokus

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012

Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2012 Velkommen til Årsberetningen for 2012 Lars Hviid, Beredskabschef 2012 var et begivenhedsrigt år for Aarhus Brandvæsen med forandringer og nye tiltag i organisationen.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen

Aarhus BRANDVÆSEN 2010. Årsberetning 2010. Aarhus Brandvæsen Aarhus BRANDVÆSEN 2010 Årsberetning 2010 Aarhus Brandvæsen 2 3 Lars Hviid, beredskabschef VELKOMMEN TIL ÅRS- BERETNINGEN FOR 2010 2010 blev ikke et år med de store ekstraordinære hændelser i hvert fald

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Nytårsparole 4. januar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Nytårsparole 4. januar 2014 2013 Stadig et robust Redningsberedskab VI tør og VI kan Statistik Udrykninger: 2013 2012 2011 Skibby 44 37 47 Slangerup 32

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere