INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede"

Transkript

1 INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. I denne artikel gennemgås baggrunden, formålet og organiseringen af en sådan udredning. Af Lisbeth Tranebjærg, speciallæge i klinisk genetik, Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Baggrund. Hørenedsættelse optræder hos 1 ud af 1000 hos nyfødte og hyppigheden stiger op igennem barnealderen og hos voksne til over 50% hos ældre mennesker over 70 år. Arvelige årsager forklarer mindst halvdelen af al varig hørenedsættelse. Indtil nu ved vi, at der er mere end 100 forskellige arvelige former for hørenedsættelse, og at kun nogle få er så hyppige, at man rutinemæssigt kan undersøge for dem. Andre vigtige årsager til hørenedsættelse er meget for tidlig fødsel, infektioner i fosterlivet eller i tidlig barnealder, støjskade og skadevirkning af visse typer medicin. Disse årsager er ikke arvelige. I langt de fleste familier med arvelig hørenedsættelse er der kun én person med høreproblemer. Det betyder at man skal tænke i arvelige årsager, selv om der kun er en i familien med hørenedsættelse. I de tilfælde, hvor der er hørenedsættelse hos flere i en søskendeflok eller hos personer i flere generationer, er det selvfølgelig mere oplagt at tænke i arvelighed. Der foregår i disse år meget intensiv forskning i årsager til hørenedsættelse i det håb, at forstå mekanismerne bedre, så nye behandlingsformer kan udvikles. Nye muligheder i takt med kortlægningen af arveanlæg. I de sidste år har kortlægningen af menneskets arveanlæg ført til, at vi ved meget mere om arvelige årsager til hørenedsættelse. Dette har ført til, at vi nu kan undersøge mange flere personer med hørenedsættelse for en arvelig forklaring. 1

2 Hørenedsættelse med eller uden andre symptomer. Hørenedsættelse optræder oftest uden andre ledsageproblemer af medicinsk art.det kaldes non-syndromisk hørenedsættelse. Vi kender i dag næsten 100 forskellige typer, men ved relativt lidt om hyppigheden af de individuelle typer, bortset fra nogle få. Et arveanlæg, som hedder CONNEXIN 26 (eller GJB2) er involveret i 20-50% af al non-syndromisk hørenedsættelse. Der er store geografiske forskelle, og i Grækenland, Italien og Spanien udgør connexin 26 relateret hørenedsættelse nær 50% af al hørenedsættelse i barndommen. I Nord-Europa ser det ud til, at kun ca 20% skyldes connexin 26 arveforandinger Der findes bestemte arveforandringer (mutationer) som er særligt hyppige i bestemte befolkningsgrupper Hvis CONNEXIN 26 undersøgelsen er normal, har man ikke udelukket en arvelig årsag, men kun connexin 26 som årsagen. I en række tilfælde, delvis afhængig af familieoplysninger og ledsagende medicinske problemer,kan man gå videre med at undersøge for arveforandringer i andre arveanlæg. Hørenedsættelse med andre symptomer. Der findes mange forskellige arvelige typer af hørenedsættelse, som altid eller næsten altid er koblet med andre symptomer, og det kaldes syndromisk hørenedsættelse. De hyppigste eksempler er Pendred syndrom og Usher syndrom. Pendred syndrom er betegnelsen for medfødt svær hørenedsættelse, anfald af svimmelhed, stofskifteproblemer, forstørret skjoldbruskirtel (struma), og en underudviklet øresnegl med færre snoninger end normalt (Mondini dysplasi). I mange tilfælde er hørenedsættelsen noget svingende, men bliver permanent forværret over nogle år, og strumaen viser sig i barnealderen eller senere i livet, og kan betyde behov for daglig livslang tabletbehandling af for lavt stofskifte. Usher syndrom er kendetegnet ved varierende grad af medfødt hørenedsættelse, og senere udviklet nedsat mørkesyn, balanceproblemer, og udvikling af alvorlig nethindesygdom, der betyder meget nedsat syn og øget risiko for udvikling af grå stær (cataract). Der findes flere typer af Usher syndrom. Ud over de nævnte eksempler, findes der flere hundrede, hver især sjældne døvhedssyndromer, som i visse tilfælde kan bekræftes ved undersøgelse af en blodprøve i det relevante arveanlæg, når det er karakteriseret. 2

3 Hvordan finder man ud af, om hørenedsættelse hos en person er arvelig? Hvis der er flere personer i samme familie, som har samme type hørenedsættelse, eller hvis man på arvestoffet i en blodprøve kan finde sygdomsforandringer, kan man med stor grad af sikkerhed konkludere, at der foreligger en arvelig årsag. I mange tilfælde kan man sandsynliggøre en arvelig årsag uden at kunne sætte et navn på det ansvarlige arveanlæg. Man kan kun udelukke en arvelig årsag, når det aktuelle arveanlæg er påvist hos en person med hørenedsættelse i samme familie. I denne situation kan man på en blodprøve fra andre familiemedlemmer bestemme, om personen bærer arveforandringen eller ej. Hvorfor er genetisk udredning af betydning? Hvis den genetiske udredning fører til, at man finder den præcise årsag, kan man i en række tilfælde slippe for at sætte andre undersøgelser i gang af den, som har hørenedsættelse. Man kan også bedre udtale sig om risikoen for andre symptomer og om udsigterne til god effekt af forskellige behandlinger (høreapparat, cochlea implant), og bedre udtale sig om risikoen for, at høretabet forbliver stabilt eller forværres med årene. Den præcise årsag har også betydning i forhold til at udtale sig om risikoen for kommende børn af samme forældre og for eventuel risiko hos andre familiemedlemmer for at få børn med høreproblematik. Hørescreening af nyfødte - og hvad så? Siden 2004 har man på prøvebasis indført tilbud om hørescreening af alle nyfødte i Danmark for at finde de børn, som har alvorligt nedsat hørelse så tidligt som muligt af hensyn til, at behandling kan påbegyndes. Det har i mange år været en stor frustration, at behandlingskrævende hørenedsættelse først blev konstateret omkring 2 års alderen, da det unødigt forsinker stimulation og udvikling af kommunikation for småbørn. De foreløbige erfaringer er meget positive i den forstand, at hørenedsættelsen konstateres i de første levemåneder, og at det ser ud til, at metoden er pålidelig. Det er dog vigtigt at være opmærksom på mistanke om hørenedsættelse også senere i barndommen, da ikke alle former starter ved fødslen, og da metoden ikke finder absolut alle typer og grader af høreproblemer. Med tidlig diagnostik følger naturligt tidlig udredning af årsagen til hørenedsættelsen, inklusiv tilbud og genetiske undersøgelse af en blodprøve for i hvert fald CONNEXIN 26 arveforandringer Hvordan undersøger man for arvelig hørenedsættelse? Både CONNEXIN 26 relateret hørenedsættelse, Pendred syndrom og Usher syndrom arves efter det mønster som kaldes recessiv arv eller skjult arv. Omkring 90% af alle døve børn har hørende forældre, og mange af disse familier har en recessivt arvelig årsag til dette, selv om der er en totalt blank familiehistorie med hensyn til forekomst af høreproblemer. 3

4 Betegnelsen recessiv betyder, at et barn med denne årsag til døvhed har arvet to udgaver af et forandret arveanlæg, ét fra hver af sine forældre, som begge har normal hørelse, fordi de netop kun har én udgave af det forandrede arveanlæg. Når en sådan situation foreligger, kan man udtale sig om risikoen for, at kommende børn og andre familiemedlemmer får hørenedsættelse. Hvis man kan finde den konkrete arveforandring i f. eks CONNEXIN 26 arveanlægget, kan man præcist undersøge normalthørende søskende, og forældrenes søskende for den arveforandring, som er relevant for netop deres familie. Denne undersøgelse foretages på en blodprøve. Hvordan er hørenedsættelse arvelig? Hørenedsættelse kan være arveligt på forskellige måder. Langt den største del af nonsyndromisk hørenedsættelse hos børn skyldes skjult arv (autosomal recessiv arv). Omkring 80% af al arvelig hørenedsættelse arves på denne måde. Forældre til et barn med hørenedsættelse oplever ofte, at dette kommer som lyn fra en klar himmel, idet der ikke er andre nære eller fjerne familiemedlemmer med høreproblemer. Denne oplevelse af skjult arv er meget typisk og afspejler netop, at arveanlægget kan have været i familien i mange generationer, men først viser sig som hørenedsættelse hos et barn af to forældre, som begge er arvebærere af arveforandring i samme arveanlæg. Både drenge og piger kan rammes af hørenedsættelse med skjult arv. Autosomal recessiv arv = skjult arv Hørende Hørende Risiko for døvt barn: 25% dvs 1 ud af 4 Døv hørende Risiko for at være arvebærer: 67% dvs 2 ud af 3 4

5 Dominant arvelig hørenedsættelse. Typisk lægger man mærke til dominant arvelig hørenedsættelse, efter at talesprog er udviklet, og høretabet kan forværres med årene. Rundt regnet 20% af al arvelig hørenedsættelse følger dette mønster. Ved dominant arv findes hørenedsættelsen i alle generationer af en familie, og den rammer lige hyppigt drenge og piger. En normalthørende person i sådan en familie har oftest ikke risiko for at få børn med hørenedsættelsen, da han eller hun ikke har arvet det arveanlæg, som findes i den familie. Der er ikke ét arveanlæg, som er specielt hyppigt involveret ved dominant høretab, så stort set hver familie har sit private arveanlæg, og sin private arveforandring, hvilket gør det vanskeligere at finde den præcise arvelige årsag ved dominant høretab. Autosomal dominant arv Hørenedsættelse i alle generationer. Risiko er 50 % for en hørehæmmet at få hørehæmmet barn. Drenge og piger rammes lige ofte. 5

6 Mitokondrielt arvelig hørenedsættelse Ved mitokondriel arv følger nedarvingen af hørenedsættelsen moderens slægt, og både sønner og døtre kan få høreproblemer. Mitokondrierne er nogle små elementer inde i hver celle i kroppen, som sørger for cellens energiforsyning. Der findes arvemateriale i både cellens kerne og i cellens mitokondrier. Mitokondrielt arvemønster er kompliceret af, at ikke alle, som arver den pågældende arveforandring udvikler høreproblemer selv. I nogle tilfælde kan der være andre symptomer som sukkersyge og i sjældne tilfælde symptomer fra øjne, lever, nyre og andet. Mitokondriel arv Arveforandringen er på mitokondriearvestoffet. Flere kopier i hver celle i kroppen. Arveforandringen nedarves kun med mors ægcelle, og kan ramme drenge og piger. Kan medføre andre symptomer end døvhed. Symptomerne varierer meget- helt fra frisk til meget syg Genetisk vejledning. Genetisk vejledning er en ambulant samtale med en familie om en arvelig tilstand eller sygdom i familien. Målet er at udrede påvist eller mistænkt arvelig årsag til hørenedsættelsen hos patienten eller i familien. Denne udredning omfatter detaljerede medicinske oplysninger, grundig familiehistorie, og evt blodprøve til undersøgelse for arveforandringer i arveanlæg, som er involveret i hørenedsættelse. I en del tilfælde kan man kan påvise den nøjagtige årsag, mens det sjældent kan lade sig gøre at UDELUKKE en arvelig årsag, da der findes > 100 forskellige arvelige årsager, og det er ikke praktisk muligt at undersøge alle teoretisk mulige arveanlæg. I en familie, 6

7 hvor en arvelig årsag er kendt, kan man derimod med stor grad af sikkerhed afklare situationen for andre familiemedlemmer. Når henvisningen er modtaget, får patienten tilsendt et skema til oplysning om helbredsforhold hos familiemedlemmer, og patienten bliver indkaldt til en ambulant samtale (genetisk vejledning) på Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Nærmere oplysninger om henvisning findes på hjemmesiden for Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Er familierne interesseret i at undersøge, om hørenedsættelsen er arvelig? Vores hidtidige erfaring tilsiger, at forældre til børn er meget interesseret i at kende årsagen til barnets hørenedsættelse. Med indførelsen af hørescreening af alle nyfødte, kan man også forvente, at udredningen for at fastslå årsagen, starter tidligt, og at dette retter opmærksomheden på også arvelige faktorer. En udredning af arvelig årsag til hørenedsættelse bør altid ledsages af informationssamtale (genetisk vejledning), da der let kan opstå misforståelser, og være mange ubesvarede spørgsmål hos patienten eller forældrene. Det viser sig for eksempel, at en negativ (altså normal ) undersøgelse for en bestemt arveforandring i CONNEXIN 26 arveanlægget ofte opfattes som udtryk for, at testen har vist, at der IKKE var en arvelig forklaring. Den korrekte fortolkning er imidlertid, at denne bestemte arveforandring ikke var tilstede, men barnet kan sagtens have en anden arveforandring i det samme arveanlæg eller en forandring i et helt andet arveanlæg, som ikke er blevet undersøgt. Informationen er skrevet især rettet til forældre til børn, der diagnosticeres med svær hørenedsættelse i barndommen, men kan også bruges af andre personer, som selv har hørenedsættelse, uanset deres alder. Lisbeth Tranebjærg, Professor, PhD Speciallæge i klinisk genetik Audiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Tak til Heidi Rehm, Harvard Medical School, som har givet tilladelse til at anvende de viste figurer til illustration af forskellige typer arvelig hørenedsættelse. 7

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere