Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer."

Transkript

1 Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen: Christine og Jacob Dethlefsen Gry og Frederik AhlefeldEngel Carina og Anders Bang Fortunparken 2 Fortunvænget 15 Dyrehavegårdsvej 13 Pkt.1. Valg af dirigent. Jens Jordahn blev valgt enstemmigt og med applaus. Dirigenten konstaterede med de fremmødtes samtykke, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Pkt.2. Formandens beretning. Formanden opfordrede til, at flere skriver sig på listen med mailadresser, hvor man samtidig giver tilladelse til, at foreningen fremover må erstatte breve med mails, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi vil fortsat omdele alle vigtige meddelelser på papir, men dem vi har mail til, får lidt ekstra information om forhold af ekstra interesse, bl.a. reminders om foreningens arrangementer. Formandens beretning: Nye vejskilte Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge, hvad det ville koste at udskifte de gamle rustne skilte på stang med nye lave skilte af samme type som dem på hjørnerne ved Hjortekærsvej. Jeg kontaktede derfor LyngbyTaarbæk kommunens vejvæsen, som tog ud og så på sagen og hurtigt meldte tilbage med et overslag på ca kr. inkl. moms for de syv skilte, der skulle erstatte de gamle. Selve skiltene kostede godt kr. inkl. moms, og til udskiftningen blev der pr. skilt beregnet 875 kr., for at to mand i bil skulle opgrave det gamle skilt og nedstøbe et nyt. Det anså bestyrelsen for en meget rimelig pris, specielt hvad angik arbejdslønnen. Og vi skønnede, at den næppe ville blive mindre om et år eller to. Vi besluttede derfor at takke ja til tilbuddet, da vi jo så rigeligt havde pengene i kassen, nemlig ca kr. Men det var jo alligevel et stort beløb, så vi overvejede, om vi skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

2 2 Det besluttede vi at undlade for i stedet at informere alle beboere om udskiftningen i et brev, vi alligevel skulle udsende om diverse arrangementer. Brevet var dateret 24. april Vi afventede så eventuelle reaktioner i nogle dage og fik faktisk flere positive tilbagemeldinger fra beboere, der syntes det var fint at få foretaget udskiftningen med det samme så vi ikke skulle vente til efter den ordinære generalforsamling i år. Derefter accepterede jeg kommunens tilbud den 4. maj To dage senere, altså den 6. maj, fik jeg en mail fra et beboerpar, der udtrykte forundring over, at vi havde bestilt de nye skilte, uden at det var besluttet på en generalforsamling. Samtidig udtrykte de ønske om, at det skilt med Fortunparken, der stod ved Fortunvængets udmunding i Fortunparken blev sløjfet, da de anså det for overflødigt og til gene ved snerydning. Jeg kontaktede vejvæsenet for at høre, om det var et krav at havde dette skilt. Og det var det ikke, så jeg meddelte, at det gamle bare skulle fjernes, uden at der blev opsat et nyt. Nok en dag senere, nemlig den 7. maj, fik jeg endnu en mail fra en beboer, som udtrykte undren over, at bestyrelsen havde besluttet at købe de nye vejskilte og dermed disponere over 1/3 af kassebeholdningen, uden at det var vedtaget på en generalforsamling så meget mere, som hun mente, at der på sidste års generalforsamling var delte meninger om emnet. Og det tilføjedes: Så vidt jeg ved, er det en demokratisk grundejerforening, hvor beslutninger ikke bliver vedtaget over hovedet på medlemmerne. Eller er der noget, jeg har misforstået? Og senere: Hvis I vælger at gennemføre beslutningen, vil det absolut ikke øge tilliden til bestyrelsen. Det er jo ord, jeg har lyttet til, og jeg afventer generalforsamlingens dom i aften. Forsikring af vejskilte En af de positive mail kom fra Mogens Larsen, Dyrehavegårdsvej 41. Han spurgte samtidig, om vi forsikringsmæssigt var dækket ind, hvis skilte blev påkørt af biler. Jeg talte med kommunen om det og fik at vide, at det var deres erfaring, at det var forholdsvis sjældent, at skilte blev påkørt på veje som vores. Hvis det sker, skal vi selv betale, men kommunen udfører opretningen til en timeløn på 225 kr. og regner med at det tager ½1 time. Det skulle altså koste under 500 kr. at få et skilt rettet op. Og på den baggrund besluttede bestyrelsen, at vi ikke ville tegne er særlig forsikring for skiltene. Maling af skiltene Historien om skiltene fortsætter med, at de nye skilte bliver opsat den 23. juni. Til min forundring er de kun galvaniseret og ikke malet mørkegrå som dem ved Hjortekærsvej. Så jeg kontakter kommunen, der fortæller, at de forsøger at finde billigere løsninger end de mørkegrå, og at de galvaniserede altså er standard pt. Jeg beklager, at vi ikke som forventet har fået skilte svarende til dem ved Hjortekærsvej, og det ender med, at Poul Larsen fra Vejvæsenet lover at sprøjtemale de nye skilte, idet de først vil få en rustbeskyttelse.

3 3 Jeg takker og synes, at vi har fået en god behandling og formentlig nogle pænere og mere robuste skilte end dagens standardskilte. Jeg håber dermed, at generalforsamlingen vil acceptere udskiftningen og glæde sig over den i årene fremover. I øvrigt viste det sig, at det skilt, jeg afbestilte, allerede var lavet. Så det bad vi om at få udleveret, og det ligger nu hos mig som et reserveskilt. Selv om de gamle skilte nu er væk, besluttede bestyrelsen på sit møde den 8. november at beholde billedet af det gamle vejskilt som logo af historiske grunde, og fordi vi synes, det er ret pænt. Reparation af veje For at blive ved vejene, så udførte kommunen i november en del lapninger på vores veje. Kønt så det ikke ud, da hullerne var fyldt ud med sort asfalt, mens den gamle belægning er mere lyserød. Det fik mig til at skrive til Teknisk Forvaltning (i en mail af 20. november) om det ikke var muligt at foretage sådanne reparationer med en belægning af samme type og samme farve som den oprindelige belægning? Vejinspektør Dan Krintel svarede, at asfaltmaterialet til oplapning desværre kun findes i den kedelige sorte udgave, i hvert fald til en overkommelig pris. I øvrigt henviste han til kommunens hjemmeside, hvor man kan se resultatet af vejbesigtigelsen i april 2010, og hvad der påtænkes udført. Det gælder bl.a. ny overfaldebehandling af kørebanen på Fortunparken 2644 og Fortunvænget Så der skulle være håb forude om, at lapperne bliver dækket, og vi får pænere veje. Fortovsfliser Også vore fortove har der været interesse for, idet Mogens Larsen, Dyrehavegårdsvej 41, bad mig undersøge, om det var muligt fra kommunen at få nogle gratis, brugte fortovsfliser, så han selv kunne udskifte nogle ved sit hus. Fra kommunen fik jeg at vide, at de selv genbruger eventuelle fliser, og nok så vigtigt, at vi ikke selv må udskifte fliser uden gravetilladelse. Det lod jeg gå videre til Mogens Larsen og opfordrede ham til at give kommunen besked om beskadigede fliser forud for næste vejsyn. Eller give besked straks, hvis der er tale om fliser, som er til direkte fare for de gående. Ifølge kommunens annonce i Det grønne Område, skal der i år være vejbesigtigelse i vores område torsdag den 14. april. Og skriftlige henvendelser vedr. besigtigelsen skal være kommunen i hænde senest torsdag den 7. april. Lokalplan 219 Den nye lokalplan 219 for vores område blev vedtaget på Byplanudvalgets møde i sidste uge. Den endelige beslutning skal dog foretages af kommunalbestyrelsen. Lokalplan 219, der har været sendt til høring hos alle beboere, betyder bl.a., at den maksimale etagehøjde nedsættes fra 2 til 1½ etage, og at bebyggelsesprocenten forhøjes fra 25 til 30%.

4 4 Byggetilladelse Og så en lille praktisk ting: Kommunen sendte i november 2010 besked om, at boligejere og byggerådgivere i forbindelse med et pilotprojekt kan søge om byggetilladelse digitalt via kommunens hjemmeside. Naboforeninger Vi har i årets løb haft glæde af vores samarbejde med nabogrundejerforeningerne, idet vi løbende orienterer hinanden om sager af fælles interesse, som f.eks. Dyrehavegårds jorder. Hjortekær Grundejerforening tog initiativ til et møde med borgmester Søren P. Rasmussen den 4. november på Trongårdsskolen. Han orienterede bl.a. om planerne om at opføre ældreboliger og et servicecenter på arealet mellem Trongårdsskolen og Klampenborgvej. Resten af Dyrehavegårds jorder vil borgmesteren gerne bevare som et grønt område, hvor der kan være landbrug, men også anlægges fodboldbaner, løbestier mm, så arealet udnyttes bedre, men forbliver grønt og attraktivt. Arrangementer Traditionen tro havde vi i sommer et nabotræf, nemlig den 20. juni i haven til Fortunparken 34. Vi havde også indbudt Grundejerforeningen ved Fortunen og Omegn, og der kom omkring 40 børn og voksne. Nogle forældre tog desuden initiativ til onsdagslegeaftener på Fortunvænget. De var meget populære. Alle kunne bare møde op og få et spil bold, en hyggesnak og måske et glas saftevand. Den traditionelle fastelavnsfest blev holdt den 6. marts i år med deltagelse af ca. 35 børn og lige så mange voksne. En særlig tak skal her lyde til Charlotte og Jens, som stillede deres carport i Fortunparken 26 til rådighed og hjalp med det praktiske. På mødet den 7. november 2010 besluttede bestyrelsen at spørge generalforsamlingen, om der er stemning for, at bestyrelsen prøver at arrangere et besøg hos Force Technologies på Hjortekærsvej (tidl. Skibsteknisk Laboratorium). Det spørgsmål vil dirigenten måske prøve at få afklaret. Hermed vil jeg slutte formandsberetningen. Bemærkninger til formandens beretning: Spørgsmål: Skader på vore veje? Skader i asfalteringen på vore veje. Kommunen vil foretage vejbesigtigelse og registrere hvor reparationer er nødvendige. Hvis man vil sikre sig, at særlige huller bliver registreret, kan man personligt henvende sig til kommunen. Vore nye vejskilte blev godkendt. God tilfredshed med de nye skilte. God idé at bestyrelsen arrangerer besøg på Skibsteknisk Laboratorium (Force). 25 personer stemte for et sådant arrangement. Beretningen godkendtes.

5 5 Pkt.3. Regnskab. Regnskabet blev godkendt. Pkt.4. Vederlag til kasserer. Kassererens vederlag blev foreslået uændret på kr. Vedtaget. Pkt.5. Kontingent Kontingent på 850 kr. foreslået. Vedtaget Pkt.6. Indkomne forslag. Indkomne forslag: Ingen Pkt.7. Valg af bestyrelse. Valg af bestyrelse: De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Annette Hartung. Gert Schmeltz Pedersen Michou Delalieux Fortunparken 34 Fortunparken 42 Dyrehavegårdsvej 25 De 2 suppleanter på valg blev genvalgt. Ebbe FalkSørensen Anders Kohl Fortunvænget 10 Fortunparken 14 I forbindelse med valget blev der udtalt rosende ord om en glimrende indsats til bestyrelsesformanden Annette Hartung. Pkt.8. Valg af revisor. Valg af revisor. Henning Bentsen genvalgtes. Pkt.9. Eventuelt. En grundejer spurgte, om det ikke var muligt at få asfalteret på vejene uden grusning? Jeg husker ikke dette spørgsmål. Hvad menes? Formanden opfordrede grundejeren til selv at tage kontakt med en forespørgsel til kommunen. Evt. kontakte relevant person: Dan Krintel. En grundejer spurgte til privatisering og vedligeholdelse af vejene. Den nuværende ordning går ud på at grundejerforeningen årligt indbetaler et beløb til vedligehold, som kommunen står for. Som det kan ses af regnskabet er beløbet p.t kr.

6 6 En grundejer syntes at vores græsrabatter mange stede så grimme ud på grund af bilparkering. Man opfordres til at skåne rabatterne ved at undlade parkering. Desuden opfordres grundejerne til at parkere, så der ikke er parkeret 2 biler over for hinanden, af hensyn til passerende trafik. Grusbunker til vinteren m.m. Der var delte meninger om behovet for grus, og hvor brusbunkerne skulle befinde sig. Enkelte mente at det ville være en god idé med kasser til gruset. Et stort flertal (afstemning) mente, at det var en god idé at anskaffe grus. Beslutning: 2 mindre grusbunker leveret så gruset ligger diskret på et fliseareal. Gruset bør leveres inden 1. nov. Nye postkasser i skel blev debatteret. Flere udtalte sig til fordel for at området anskaffer ens postkasser. Anbringelsen af postkasserne findes der regler for. Bestyrelsen vil behandle problematikken. Formanden anførte, at hvis der er initiativgrupper i grundejerforeningen, som kunne tænke sig at iværksætte arrangementer af social karakter, så kan der bevilges mindre beløb til sådant. Afslutning. Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, de deltagende grundejere nød godt af en flot buffet med drikkevarer. (ca. 48 personer deltog i mødet) Referent Anders Kohl (FP 14). Møde om sikkerhed og forebyggelse af indbrud i Fortunvængets Grundejerforening. Onsdag den 23 marts Kl Hotel Fortunen. v. politiassistent Dorte Kalhauge, Politi Syd. Kort referat. Indbrud i private hjem er generelt steget de seneste år, også i postområde I vores lokalområde er det ikke så slemt som andre steder i kommunen. Indbruddene forgår mest på flg. tidspunkter: Om natten og om formiddagen er det moderat. De fleste indbrud foregår om aftenen kl Set på årsbasis er der størst tyverivirksomhed: sep, okt, nov, dec og især i juletiden. Tricktyverier er der næsten ingenting af. Forsigtighedsregler: Kig ud, inden du åbner yderdøren. Brug en sikkerhedskæde. Vær forsigtig evt. afvisende hvis den besøgende er mistænkelig.

7 7 Sikkerheden omkring dit hus. Observér om der lusker fremmede rundt. Henvend dig til vedkommende, f.eks. ved at sige: Er der noget jeg kan hjælpe med? Du kan ikke forhindre, at en tyv trænger ind i dit hus, men du kan gøre det besværligt for ham. Sikre vinduer med robuste hasper og have en kraftig dør. Se på dit hus med tyvens øjne, f.eks. hvor kan man skjule sig, du kan evt. flytte en busk eller andet. Nabo hjælp. Er du ude at rejse, fortæl det til naboen, så han kan holde øje med dit hus. Få naboen til at parkere sin bil foran dit hus, sørg for at avis og post tømmes fra din postkasse, få én til at slå din plæne langt græs signalerer: ingen hjemme, få naboen til at tørre sit tøj på dit tørrestativ, naboskræl anbringes i din affaldssæk, installér tændsluk ure nogle steder i huset, Du kan kontakte alarmbureau og få installeret alarmer. Stjålne genstande skal sælges, det er sværere hvis dine værdigenstande er mærkede, og du har en mulighed for at få dem tilbage, fordi de kan efterspores. Relevant er det at mærke: Elektronik, fladskærme, computere, fotografiudstyr, dyrt porcelæn, sølvtøj, designermøbler, smykker Mærkningsapparat kan lånes hos politiet. Yderligere gode råd får du hos Det kriminalpræventive Råd : Hvis du har brug for politiet, kan Politi Nordsjælland nås på nummeret: 114 Hvis du har brug for politiet, og det er akut og der er fare på færde så er nummeret: 112 Referent: Anders Kohl

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere