Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk"

Transkript

1 Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen,

2 beretning 2008

3

4 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, vennebesøg, kulturaktiviteter osv. Det er et stort tal, der viser berettigelsen af et kollektivt trafiknet i Sydtrafiks område. I 2008 fortsatte vi det grundlæggende arbejde med at sikre driften af den kollektive trafik i Sydtrafiks område. Det er vores hovedopgave at sørge for, at bussen kommer, som vi har lovet. En tilsyneladende enkel opgave, der dækker over en underskov af udviklingsopgaver for et fusioneret selskab. I 2008 tog vi for alvor fat på at harmonisere de mange forskelligheder, der tørnede sammen, da tre selskaber blev til ét. Forarbejdet til et nyt, sammenhængende zonesystem er på plads. Forslaget er sendt til høring hos region og kommuner, og vi forventer, at den nye zoneopdeling kommer til at virke samtidig med indførelsen af rejsekortet ved årsskiftet 2010/11. En anden stor opgave blev gjort klar og sendt til høring: En omfattende omlægning af handicapkørslen til koordineret kørsel. På længere sigt bliver det muligt at inddrage alle former for individuel, støttet befordring i ordningen. Bestyrelsen besluttede ligeledes at sende projekt rejsekort i høring. Begge projekter blev godkendt i starten af De vil ændre Sydtrafiks profil hos brugerne og få konsekvenser for den kollektive trafik i Syd-og Sønderjylland langt ud i fremtiden. To udbud er sendt ud i Et på 100 busser og et andet på Vestbanen. Og vi har harmoniseret takster, kontrakter og billettyper. I sidste del af året blev Sydtrafiks arbejde med den første trafikplan midlertidigt brat stoppet, da Region Syddanmark meddelte, at de ikke længere ønskede at køre en lang række ruter. De havde ikke regional betydning, så hvis de skulle fortsættes, måtte det blive i kommunalt regi. Den melding affødte en lang debat, og gjorde Sydtrafik ualmindelig synlig i det offentlige debatrum. Den meget lange historie endte med, at de fleste ruter blev overtaget af kommunerne, og Sydtrafik kunne fortsætte sit arbejde med trafikplanen nu med inddragelse af et oplæg fra regionen om, hvor og hvordan borgerne skulle betjenes af regionale ruter. Sikker drift nu og i fremtiden er vores hovedopgave, og forudsætningen for det er blandt andet en velfungerende administration. Vi nedjusterede i 2008 organisationen fra fem til fire afdelinger og arbejdede videre med de personalemæssige sammenhænge. Efter et grundigt forarbejde, som alle medarbejdere deltog i, fik vi udarbejdet det værdigrundlag, som Sydtrafik skal arbejde efter. Trafikselskabet er kommet et meget langt skridt videre i udviklingen af en ny fælles kultur for de mange sammenbragte og nye medarbejdere. Dermed står vi styrket i bestræbelserne på at udføre og udvikle arbejdet med den kollektive trafik til glæde for vores passagerer. Direktør H.C. Bonde

5 Årsberetning og regnskab for Sydtrafik Cvr-nr Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde Redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup (DJ) Grafisk design & produktion: Aakjærs a/s Foto: Anders Brohus & Sydtrafik

6 Indhold Beretning Mange flere millioner... 4 Turbulens i planlægningen... 6 Priser op priser ned... 7 Billig kørsel og lav skat... 8 Gratis for soldater... 8 Forskellighed koster... 9 Bedre tal på bordet...10 (S)ikke et eventyr års plan for kundeservice udbud med nye ideer...14 Udbud til og med De glemte noget...16 Gratis er indviklet...17 Frit Sønderborg...18 Spænding om rejsekortet...19 Billigere og grønnere handicapkørsel...20 Handicapkørsel...21 Rutebilstation der ikke kan finansieres...22 Nu kan der ankes...23 Trafik på tværs ,6 tunge kilometer...24 Samling om mobilitet...26 Sydtrafik giver en hånd...27 Veluddannede chauffører...27 Det er jo sådan, vi gør...28 Hvad er Sydtrafik?...29 Nyt Sydtrafik...30 God opførsel smitter Farvel i utide...35 Sydtrafiks repræsentanter i andre bestyrelser m.m sydtrafik i tal...37 regnskab...43 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning...44 Noter og bemærkninger...52 Regnskabsprincipper...62 Finansiering, Regnskab Regions- og kommuneregnskaber...65 Sydtrafiks organisation...78

7 Mange flere millioner I 2008 gik verdensøkonomien i knæ. Udviklingen påvirkede også Sydtrafik, og i oktober måtte bestyrelsen beslutte at sende en ekstra regning til regionen og kommunerne på knap 39 millioner kr. Det kom ikke som nogen overraskelse. Bestyrelsen havde året igennem fulgt den økonomiske udvikling måned for måned. Allerede i februar blev forventningerne til årets indtægter nedskrevet med otte-ni millioner kr. i forhold til budgettet. I april så det lidt lysere ud på indtægtssiden, men til gengæld trak skyerne sammen over udgifterne. De så nu ud til at blive 28 millioner kr. større end først budgetteret. Noget for pengene Der var gode forklaringer på de kritiske tal. Kolding Kommune opgav bebudede nedskæringer i buskørslen. I Vejle Kommune opgav de at spare så meget som planlagt, og i Esbjerg og Varde kommuner besluttede man at udvide buskørslen. Alt i alt betød det øgede udgifter på 8,6 millioner kr., men det var dog penge, man fik noget for. Andre 12 millioner forsvandt som sne, der smelter, da satserne til vognmændene steg til det dobbelte på grund af stigende brændstofpriser. Længere fremme på året blev det endnu værre med udgifterne. Brændstoffet og satserne steg endnu engang. Først på året lød satserne på 2,2 pct., men de sluttede på 5,8 pct. Oven i hatten kom effekten af EU s beslutning om, at den kollektive trafik ikke måtte friholdes for afgift på brændstof: Udgift 15,6 millioner kr., som der også skulle udskrives regning på til region og kommuner. Dog med efterfølgende kompensation via DUT-midlerne. Ved årets slutning, måtte der sendes endnu en opkrævning af sted til kommunerne og regionen, og alt i alt kom de i 2008 til at betale små 44 millioner kr. mere end de 294 millioner, de blev præsenteret for ved årets start. 4 BERETNING 2008

8 5

9 Varde Turbulens i planlægningen Sydtrafiks andet år blev temmelig turbulent. Trafikselskabet blev sendt på overarbejde, da Region Syddanmark akut ønskede at skære ned på kørslen på de regionale ruter. Ønsket om besparelser kom, da det blev klart, at regionen arbejdede efter et tidligt budgetforslag i stedet for det endelige budget for Regionen kalkulerede simpelthen ikke med, at den skulle betale så meget til Sydtrafik, som det endelige budget viste. Differencen var på cirka 10 millioner kr. Der kan køres en del bus for 10 millioner kr., og differencen blev efterfølgende endnu højere. Voldsomt stigende brændstofpriser i sommeren og efteråret og faldende passagertal skubbede såvel udgifter som indtægter i den forkerte retning. I slutningen af 2008 skulle vognmændene/trafikselskaberne også til at betale afgift af deres diesel. Regional de-rute De økonomiske realiteter fik regionen til at kræve omfattende indskrænkninger i kørslen allerede i Efter en del udredning fra Sydtrafiks køreplanafdeling accepterede regionen, at det ikke kunne lade sig gøre med så kort varsel. Til gengæld krævede regionen, at 23 af 55 regionale ruter skulle nedlægges fra sommeren De var, når man så nærmere efter, ikke af regional betydning, mente regionen. Kommunalt oprør Den regionale udmelding gav øjeblikkelig respons. Sjældent har den kollektive trafik fået så megen spalteplads i de syd- og sønderjyske medier. Borgerne skældte ud over stavnsbinding og små samfunds udslettelse, og kommunerne gav forargelsen frit løb. Ét var, at regionen ville nedlægge ruter, som slet ikke kunne undværes. Noget andet var, at de ville gøre det på et tidspunkt, hvor kommunerne allerede havde vedtaget deres budgetter, og derfor ikke havde penge til at overtage ruterne! Forhandling Efter den første turbulens indtrådte besindelsen hos politikerne i region og kommuner. Den korte historie er, at regionen skar sin beskæring ned fra 23 til 19 ruter, og at kommunerne i tiden efter fandt ud af at overtage kørslen som kommunale eller fælleskommunale ruter fra sommeren Som en belønning fra de højere magter begyndte brændstofpriserne samtidig at falde med samme fart, som de tidligere var steget. Og nu begyndte talgymnastikken igen i en slags omvendte saltomortaler. Resultatet var så positivt, at kommunerne under ét var tæt på at kunne overtage regionens ruter uden at sprænge budgetterne. På grund af de faldende brændstofpriser ville de nemlig få færre udgifter til deres planlagte buskørsel, end de havde budgetteret med. Fanø 6 BERETNING 2008

10 Billund Vejle Fredericia Kolding Vejen Esbjerg Haderslev Priser op priser ned Tønder Aabenraa Sønderborg Sydtrafik fortsatte i 2008 processen med at harmonisere de meget forskellige takster og rabatter i trafikselskabets tre takstområder. Det betød ligesom i 2007 at billetpriserne nogle steder gik i vejret, mens det andre steder blev billigere at køre i bus. Takstområder med de laveste priser oplevede forhøjelser, mens de kunder, der hidtil havde betalt mest for billetten, slap billigere. Harmoniseringen af de forskellige rabatter afsluttes i Men ønsket om ens takster i hele Sydtrafik kan først realiseres, når den nye zoneinddeling er på plads, og rejsekortet indføres. Det forventes at ske omkring årsskiftet 2010/11. 2,9 pct. op Ved takstændringen i januar 2007 blev taksterne i de tre takstområder gennemsnitlig ændret med 1,9 pct. i SYD og 6,7 pct. i ØST, mens de ikke blev ændret i VEST. I 2008 blev taksterne sendt ned og op med gennemsnitlig +3,71 pct. i SYD, +2,8 pct. i ØST og -1,3 pct. i VEST, I VEST betød det, at kontantbilletterne blev billigere, mens alle andre former for billetter blev holdt i ro. I ØST og SYD blev prisen på en kontantbillet fastholdt, mens klippekort og periodekort blev dyrere. Generelt steg priserne i gennemsnit med 2,9 pct. i Takster zoner VEST ØST SYD Børn kontant 16 (16) 12 (12) 22 (20) Børn klippekort 90 (80) 70 (60) 120 (110) Voksne kontant 24 (26) 17 (18) 32 (30) Voksne klippekort 135 (130) 100 (100) 180 (170) Pensionister kontant 16 (16) 12 (12) 22 (20) Pensionister klippekort 125 (115) 100 (100) 120 (110) Tallene i parentes er 2007 takster. De højere takster i SYD skyldes til dels, at zonerne her er større end i de andre takstområder. 7

11 Billig kørsel og lav skat Den kollektive trafik blev attraktiv for flere i Sydog Sønderjylland i I april besluttede Sydtrafiks bestyrelse at tilbyde områdets virksomheder et erhvervskort til deres medarbejdere. Det betyder, at mange mennesker kan komme billigere på arbejde eller helt gratis, hvis virksomheden vælger at give erhvervskortet som et medarbejdergode. 11,3 pct. ekstra rabat Et almindeligt periodekort er cirka 50 pct. billigere end kontantbilletter. På erhvervskortet giver Sydtrafik yderligere 11,3 pct. rabat. Til gengæld skal arbejdsgiveren købe for et halvt eller et helt år ad gangen. Medarbejderen betaler derimod kun månedsvis. Og kortet bliver endnu billigere, fordi arbejdsgiveren trækker beløbet fra bruttolønnen, så der bliver mindre at betale skat af. Alt i alt giver det billigere transport og mindre skat. Slut med fradrag Vælger man erhvervskortet, er det slut med at bruge befordringsfradraget. Det betyder, at afstanden til arbejde har afgørende betydning. En tommelfingerregel siger, at erhvervskortet er en fordel for dem, der har op til 35 km transport hver vej. Kortet må i begrænset omfang også bruges til privat kørsel på strækningen. Ønske fra regionen Erhvervskortet blev aktuelt, da Region Syddanmark ønskede at tilbyde sine ansatte billig transport. Regionen er områdets største arbejdsplads med ansatte, og de har nu mulighed for at bruge erhvervskortet til transport i såvel busser som hos DSB og Arriva. Sydtrafik har siden lavet aftaler med Danfoss, Sauer Danfoss og tre mindre virksomheder i området. Rabat tjenes ind Sydtrafik regner ikke med at få udgifter på erhvervskortet, selv om det sælges billigere. Den ekstra rabatudgift forventes indhentet igen på grund af kortenes lange løbetid. Løbetiden giver Sydtrafik indtægter i perioder, hvor der normalt holdes pause med de almindelige periodekort på grund af ferier og sammenhængende helligdage. Status ved årsskiftet 08/09 63 erhvervskort er udstedt til: Regionen Danfoss Sauer Danfoss 3 mindre firmaer Gratis for soldater Fra 1. januar blev det endnu mere fordelagtigt end hidtil for soldater at bruge kollektiv trafik. I Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Oksbøl og Varde, hvor kasernerne ligger, skulle de værnepligtige ikke længere købe billet for at bruge de lokale busser. De skulle bare vise deres Rejsekort for Værnepligtige. Det udstedes af DSB, men blev altså også gyldigt i alle busser. 8 BERETNING 2008

12 Forskellighed koster Forskelle i Sydtrafiks kontrakter med vognmændene betød, at vi tabte en voldgiftsag om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Afgørelsen faldt i begyndelsen af 2009, men historien udspandt sig i tre forårsmåneder i 2007, og processen ved Voldgiftsretten løb gennem I marts, april og maj 2007 holdt busserne stille i flere dage mange steder i Sydtrafiks område. Chaufførerne hos fire af vores vognmænd deltog i landsomfattende arbejdsnedlæggelser i strid med overenskomsten. Efter at have gransket kontrakterne besluttede Sydtrafiks bestyrelse at pålægge de involverede vognmænd en bod på i alt 3,95 millioner kr. Det var Arriva, City Trafik, Ribe Rutebiler og Rutebilselskabet Haderslev, der måtte betale ekstra i forbindelse med afregningerne i juli Enig og uenig Men vognmændene var ikke enige i Sydtrafiks læsning af kontrakterne og indbragte spørgsmålet om lovligheden for Voldgiftsretten. I løbet af processen skiftede to af vognmændene imidlertid mening og anerkendte vores ret til at opkræve bod. Det var Arriva, der kører bybusserne i Vejle og Kolding, og City Trafik, der har kontrakten på Fredericias bybusser. De havde betalt i alt knap 2,7 millioner kr. i bod. De øvrige vognmænd holdt fast, og Voldgiftsretten gav dem ret i sin kendelse af 9. februar Sydtrafiks kontrakter med Arriva i Esbjerg, Rutebilselskabet Haderslev og Ribe Rutebiler gav os ikke ret til at idømme bod for overenskomststridige strejker. Vi blev pålagt at betale boden på i alt knap 1,3 millioner kr. tilbage med renter og måtte desuden betale sagens omkostninger. Afgørelsen har medført, at Sydtrafik ensretter sine nye kontrakter, så alle vognmænd i fremtiden kan behandles ens. Og vi indretter administrationen af bestående kontrakter efter kendelsen. 9

13 Bedre tal på bordet I starten af 2008 fik vi tal på passagermængden i Sydtrafik. Det var ikke 40 millioner, som man regnede med ved fusioneringen af de tre gamle trafikselskaber i Chaufførerne nåede ved den første tælling kun op på 25 millioner passagerer En ny tælling i slutningen af 2008 viste overordnet en fremgang på to procent, dog med lokale svingninger. Den regionale kørsel steg knap seks pct. Den lokale kørsel gik også lidt i vejret, og i takstområde SYD steg bybuskørslen med hele 33 pct., men det skyldes til dels, at suppleringsbusser er talt med denne gang i modsætning til sidste gang. Bysbuskørslen i VEST er faldet en del, men det kan meget vel skyldes, at en af de vigtigste busgader, Skolegade i Esbjerg, var under ombygning og lukket for kørsel i den periode, hvor der blev talt. Der er kun talt én hverdag og en weekend-dag i byerne, så der skal kun en enkelt særlig afvigelse til, før tallet påvirkes kraftigt, når det ganges op med fem ugedage. Landeplage Sydtrafiks passagerfald fra 40 til 25 millioner i 2007 skyldes i væsentligt omfang forkerte skøn ved sammenlægningen. Men bortset fra det faldt passagertallet over hele landet. Danske regioner lavede i samarbejde med trafikselskaberne en undersøgelse af udviklingen i passagertallet fra 2003 til Undersøgelsen viste, at trafikselskaberne i perioden havde et passagerfald på ni pct., at indtægterne faldt fire pct., at tilskudsbehovet steg 20 pct. og at kørselsomfanget faldt seks pct. I Sydtrafiks tre gamle trafikselskaber faldt passagertallet med fem til seks pct. hvis sammenligningen laves i forhold til passagerindtægter. Taksterne steg årligt mellem 2,5 og 9,3 pct. i perioden fra 2003 til Og tilskuddet fra kommuner og amter steg over perioden med cirka 12 pct Kørslen blev skåret ned med køreplantimer eller otte pct. i forhold til Ond spiral Nedturen startede, da regeringen i 2004 fjernede den kompensation, trafikselskaberne hidtil havde fået for at holde priserne nede. Den var på 10 pct., og da den forsvandt, røg taksterne i vejret. Men det var ikke kun passagererne, der kom til at betale mere. Amter og kommuner måtte også hente flere penge op af kassen, eftersom de betaler omkring halvdelen af omkostningerne. De øgede udgifter medførte, at nogle fandt det nødvendigt at skære ned i kørslen, og når det sker, ved enhver, at busserne mister passagerer. En skidt spiral begyndte altså at sno sig op gennem det første tiår i det nye årtusinde. Den blev godt hjulpet på vej at større velstand, flere biler og benzin, der ikke steg i samme takt som taksterne i den kollektive trafik. Tællingens hovedtal vises nedenfor: Vest Syd Øst I alt % forskel % forskel % forskel % forskel Regionale ruter , , , ,0 Lokale ruter , , , ,9 Bybusser , , , ,0 Natbusser , I alt , , , ,0 10 BERETNING 2008

14 (S)ikke et eventyr I Danmark står folk af bussen. Antallet af passagerer er faldet år efter år siden Men på den anden side af Øresund, i Helsingborg, går det den anden vej. Fra 2004 til 2008 er passagertallet steget fra syv til 10 millioner. Og passagererne betaler endda 65 pct. af omkostningerne, hvor de i Danmark typisk kun betaler cirka halvdelen. Hvad er forklaringen? For at finde svaret drog en gruppe politikere og embedsfolk fra Sydtrafik af sted sammen med en delegation fra Fynbus Ikke uventet viste svaret sig at ligge i intens fokusering og investering i den kollektive trafik. Bussen frem for alt Helsingborg Kommune satte sig som mål, at antallet af buspassagerer skulle fordobles fra 2004 til Vel vidende at et sådant eventyr skal hjælpes på vej, opstillede kommunen en række forudsætninger for buskørslen. Af hensyn til fremkommeligheden har kommunen et projekt i gang med to nye tunneller til tog i henholdsvis den nordlige og sydlige del af midtbyen. Der er penge i det Helsingborg-projektet gennemføres i tæt samarbejde med Skånetrafikken og entreprenøren Arriva A/S. Arriva kører bytrafikken i Helsingborg på en incitamentskontrakt. Det vil sige, at vognmanden har konkret økonomisk fordel af flere passagerer i busserne, men mister penge, hvis det går den anden vej. Chaufførerne har mulighed for bonus på op til en ekstra månedsløn, hvis passagererne er tilfredse, og der er nok af dem! Chaufførerne efteruddannes i kundekontakt, og hver måned laves der kundemålinger, hvor passagerne bl.a. svarer på punktlighed, chaufførernes opførsel, information. Elementer som fremkommelighed, antal busser, Resultaterne danner basis for yderligere forbedringerne af samarbejdet mellem parterne. kørselshyppighed, omsorg for passagererne, miljøhensyn m.v. er i dag indarbejdet i buskørslen i form af busbaner, prioritering ved lysanlæg, kort Lærte vi noget? interval mellem busserne, der er nye og bekvemmelige osv. osv. Ja, vi kan lære, at det er muligt at udvikle den Kan vi lære af Helsingborg? Busserne kører på biogas, og kommunen har kollektive trafik til at spille en meget større rolle. indrettet et busanlæg med optankning ved siden Men det kræver, at man vil det så meget, at man af den grund, hvor biogassen udvindes. Her holder er villig til at investere. Incitamentskontrakter gør alle busselskaber i den nordvestlige del af Skånetrafikken det ikke alene. til. 11

15 3-års plan for kundeservice Hvilken service kan borgerne forvente at få af deres trafikselskab? Det vil de snart kunne læse noget om i Sydtrafiks trafikplan. De vil ikke kunne se konkret, hvornår deres bus kører, men de vil for eksempel kunne se, hvor ofte deres kommune synes, der skal køre en bus, og hvor langt der højst må være til et busstoppested. På et oversigtskort vil de kunne se, hvor de lange, regionale ruter kommer til at køre. Og det vil fremgå, hvilken frekvens regionalbusserne kører med på de forskellige strækninger. Fra vision til virkelighed Køreplanafdelingen skulle have arbejdet med trafikplanen hele 2008, men sådan kom det ikke til at gå. Et regionalt spareønske kom på tværs og lagde beslag på så mange ressourcer, at den oprindelige vision om en trafikplan måttet skiftes ud med det praktisk mulige. Det betyder, at der er et stykke vej fra det oplæg, kommunerne fik forelagt på et opstartmøde i juni 2008 til det endelige produkt, de præsenteres for i efteråret Status opgivet Ifølge loven skal trafikselskaberne lave en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik. Det er en elastisk formulering, der giver plads til fortolkninger. Sydtrafik valgte fra start at lave en status på det bestående ud fra den betragtning, at fremtiden må bygge på erfaringer fra det eksisterende. Nogle kommuner var enige, mens andre fandt det unødvendigt. Manglende tid afgjorde sagen. Status blev påbegyndt, men atter lagt på is, da medarbejderne i stedet måtte hellige sig løsningen af akutte problemer med de regionale ruter. Regionens principper Regionen ønskede radikale nedskæringer i sit rutenet, da det viste sig, at dens forventninger til udgiftsniveauet var væsentlig lavere end det frem- 12 BERETNING 2008

16 gik af Sydtrafiks endelige budget for Forinden havde regionen udarbejdet sine egne principper for den regionale kørsel, og køreplanafdelingen måtte nu i gang med at realisere de krævede besparelser, så de ikke kom i strid med disse principper. Principperne bestemmer det serviceniveau, regionen ønsker for forskellige rejsemål. Mellem væsentlige rejsemål ønsker regionen for eksempel halvtimesdrift, mens den andre steder ønsker kørsel efter behov. Disse grundlæggende principper kommer nu til at indgå i konkretiseret form i Sydtrafiks kommende trafikplan. Kommunernes præmisser De 12 kommuner har forskellige ønsker til deres buskørsel. Sydtrafik har bedt dem tilkendegive, hvilke kriterier de ønsker at lægge for borgernes adgang til buskørsel. Altså afstand til stoppested, hyppighed, antallet af ruter m.v. I en række tilfælde skal de desuden blive enige om fælles retningslinjer. Det gælder kørsel på tværs af kommunegrænser, som kommunerne mener, der er behov for, men som regionen har vurderet til ikke at være af regional karakter. Man vil ikke kunne se i trafikplanen, hvor de lokale busser kører, men alene de præmisser de skal køre efter. Præmisser som Sydtrafiks køreplanafdeling skal planlægge efter. Arbejder med formen Ifølge loven skal trafikplanen revideres mindst hvert fjerde år. Sydtrafiks første plan kommer kun til at gælde i tre år fra 2009 til 2012, og den har ikke fundet sin endelige form. Den første udgave kan der laves køreplaner efter, men den vil langs ad vejen blive udbygget med analyser og vurderinger. Det vil sige, at køreplanafdelingen vil fortsætte processen frem til et nyt startgrundlag for den trafikplan, der skal gælde fra 2012 og fire år frem. 13

17 2. udbud med nye ideer Sønderborg Kommune tager i 2009 hul på visionen om at køre med små busser som supplement til de store. Selv om det koster kommunen penge, vil den i et vist omfang sætte små busser ind på tidspunkter med få passagerer. Det er et af resultaterne af Sydtrafiks 2. udbud fra 2008, som også rummer andre nye ideer. I Sønderborgs og Esbjergs bybusser får passagererne automatisk oplysning om næste stoppested. Uden på bussen gives der oplysning om linje og destination, så blinde passagerer kan høre, om det er den rigtige bus, de er ved at stå på. Endnu et nyt element i udbuddet var, at byderne skulle give tilbud på såvel toårige som otteårige kontrakter i Sønderborg Kommune. De toårige viste sig dog så dyre, at de udgik. Dyrere kørsel Nyhederne koster penge. Sammen med udvidet kørsel i blandt andet Sønderborg Kommune på cirka flere køreplantimer, flere busser til at køre dem og ekstra lange busser i Esbjerg blev kontrakterne noget dyrere, end sidst de var i udbud. Hvis den nye og udvidede kørsel blev gennemført på de gamle kontrakter, ville den efter det mest fordelagtige tilbud koste125,5 millioner kr. i stedet for de nuværende 115 millioner kr. Men prisen steg ikke kun til 125, 5 millioner. Den bedste pris lød på 134,6 millioner kr. om året. Differencen skyldes blandt andet, at en ny vognmand må skaffe sig af med gamle busser, han bliver nødt til at overtage, og erstatte dem med nye. Men også det såkaldte cross border element har sandsynligvis spillet en rolle. Fra 1. januar 2010 må vognmændene regne med, at de ikke længere kan undgå dansk moms ved at lease i udlandet. Det betyder en væsentlig øget udgift for vognmændene. Bedre kvalitet Ligesom i 1. udbud vægtede Sydtrafik andet end den kontante pris i tilbuddene. Spørgsmål som busalder, uddannelse af chauffører, bussernes miljøvenlighed og mulighed for hurtigt at indsætte reservebusser spillede en betydelig rolle i vurderingen af bedste pris. Det betyder bl.a., at passagererne i Esbjergs bybusser får helt nye busser i løbet af sommeren I Sønderborg sættes der 16 nye busser ind blandt andet fire små. De skal dels supplere de store busser, dels køre på en ny rute, der inkluderer overfarten Ballebro-Hardeshøj. På færgen optager de ikke så meget plads som de store busser. Alle 81 busser, der var med i 2. udbud, males i løbet af efteråret i Sydtrafiks gule og blå farver. Ny vognmand slår Arriva hjem Kun fem vognmænd bød ind i 2. udbud. Ved 1. udbud i 2007 var 12 vognmænd med i udbudsrunden, og en af dem var Pan Bus. De vandt ikke noget dengang, men i 2. udbud kom de med et tilbud, som slår Arriva hjem fra bybuskørslen i Esbjerg og kørslen på Fanø. Pan Bus overtager kørslen den 28. juni Samtidig får den nye vognmand de to regionalruter, 10 og 12, som hidtil er blevet kørt af Rutebilselskabet Haderslev. Pan Bus skal også drive rutebilstationen i Esbjerg. Til gengæld beholder Rutebilselskabet Haderslev den lokale kørsel i Sønderborg Kommune plus X-bus kørslen fra og til Sønderborg og den lokale kørsel i Rødekro i Aabenraa Kommune. Driften af rutebilstationen i Sønderborg forbliver også hos Rutebilselskabet. 14 BERETNING 2008

18 Udbud til og med 2016 Kommune Udløb Forlænges til Kommune Udløb Forlænges til Billund Esbjerg Grindsted Bybus 2014 Esbjerg Bybusser (m. Fanø) Lokal Billund 2014 Ribe Bybus 2016 Lokal Grindsted 2014 Lokal Esbjerg-Bramm.-Ribe 2016 Fanø Fredericia Lokal (m. Es By) Bybusser Lokal 2014 Haderslev Kolding Bybusser 2011 Bybusser 2012 Lokal 2011 Lokal Christiansfeld 2011 Lokal Kolding-Vamdrup 2012 Lokal Lunderskov 2014 Sønderborg Tønder Bybusser Lokal 2011 Lokalruter Varde Vejen Varde Bybus 2011 Vejen Bybus 2015 Lokal Blåbjerg 2011 Lokal Brørup+Vejen 2015 Lokal Ølgod-Varde-Oksbøl 2011 Lokal Holsted+Rødding 2011 Vejle Aabenraa Bybusser Aabenraa Bybusser 2016 Lokal Give 2012 Lokal Aabenraa+Tinglev 2016 Lokal Vejle 2014 Lokal Rødekro Regionalruter Regionalruter Varde 2016 Tønder/Haderslev/Tinglev 2011 Grindsted 2014 Brørup 2015 Aabenraa/Tinglev 2016 Egtved/Kolding 2012 Sønderborg Vejle/Kolding 2014 VESTBANEN 2010 Fakta om 2. udbud Ca køreplantimer 8 pakker 81 busser (forhøjelse fra 73) 5 vognmænd afgav i alt 57 tilbud: Arriva, City Trafik, Pan Bus (ny), Tide-Bus (ny) og Rutebilsel- skabet Haderslev. To af dem havde noget af kørslen på forhånd og ville altså gerne fortsætte. På en enkelt pakke blev der kun givet ét tilbud. På kørslen i Sønderborg Kommune skulle der gives tilbud på såvel toårige som otteårige kontrakter. 15

19 De glemte noget En spændende bog kom på gaden i januar 2008: Danmarks Transportinfrastruktur Her kunne man læse, hvad staten ifølge Infrastrukturkommissionen bør prioritere og tænke på, når den vil investere langsigtet i infrastrukturen. Kommissionen havde fået til opgave at tænke samfundsøkonomisk og finde ud af, hvor staten skulle sætte ind for at løse de store problemer med trængsel i trafikken. Udfordringen var at få mennesker og varer frem så hurtigt som muligt uden at forulempe miljøet mere end højst nødvendigt. Svaret på udfordringen kunne man få ved at læse rapporten. Det gjorde Sydtrafik og konstaterede, at kommissionen havde glemt noget. Så et brev gik af sted til Folketingets Trafikudvalg fra vores bestyrelse. Mere let tog i syd Vi er på det rene med, at Infrastrukturkommissionens rapport alene omfatter statslige investeringer, lød det i brevet, men eftersom nogle af rapportens forslag vedrørte den kollektive bustrafik og den lokale og regionale togtrafik, mente Sydtrafiks bestyrelse, det var på sin plads, at trafikudvalget lagde ører til kommentarer herfra. Når kommissionen mener, at banetrafikken har potentiale til at løfte en større del af persontransporten i befolkningstætte områder og dermed aflaste vejinfrastrukturen, burde staten kigge på nærbaner og letbaner i Trekantområdet og rundt om Esbjerg. Togbetjening af Billund Lufthavn landets næststørste og tog til Esbjerg Havn, hvorfra der årligt sendes 2 millioner passagerer til Fanø, burde også tænkes ind, ligesom togforbindelser mellem Esbjerg og Hamborg via Niebüll, hed det i brevet. Femern-bro gør det ikke Sydtrafik satte også fingeren i sporet mellem Vojens og Vamdrup. Der er kun ét spor, og det begrænser i høj grad muligheden for at lave fleksible køreplaner og servicere befolkningen i det sønderjyske, hed det. Sydtrafik afviste kommissionens opfattelse af, at trafikale problemer i det sønderjyske vil blive løst, når en fast forbindelse over Femern-Bælt flytter passagerer væk fra Fyn og Jylland forventeligt fra En anden holdning til spørgsmålet er formuleret i statens Trafikplan. Her hedder det: at banekapaciteten mellem Vamdrup og Vojens ikke er tilstrækkelig til den beregnede togbetjening. Fremkommelighed tak Sydtrafik efterlyste også initiativer fra staten til at sikre, at den kollektive trafik integreres i den kommunale planlægning. Og staten bør sikre, at den kollektive trafik bliver en del af løsningen på trængselsproblemerne for eksempel via busbaner og busprioritering. Derudover er det en opgave for staten at sikre midler til ikke alene jernbanestationer, men også til udbygning af centrale busterminaler, skrev Sydtrafik i sit brev til Folketingets Trafikudvalg. Selv om staten kun står for baner og veje, er den efter Sydtrafiks opfattelse nødt til også at inddrage busserne, hvis problemerne med trængsel og forurening skal løses tilfredsstillende.

20 Gratis er indviklet Kan en kommune lade sine borgere køre gratis med bussen? Det er kommunen selv, der betaler dét, som passagererne ikke betaler, så det skulle vel ikke være så indviklet. Kommunen må bare betale noget mere? Nnnjjjaaa kan man sige. Rent bortset fra at det er Sydtrafik, der har takstkompetencen, er det ikke helt så enkelt, har det vist sig. Flere kommuner forhørte sig sidste år om gratiskørsel, så Sydtrafik lagde et erfarent hoved i blød og høstede en mangfoldighed af problemstillinger til overvejelse. Der kører både lokale og regionale busser i en kommune. Passagererne kan ikke se forskel på dem, men i de regionale busser er det Region Syddanmark, der betaler udgifterne og får billetindtægterne. Og hvad så, når der ingen billetpenge kommer ind til regionen? Hvad og hvis og hvem? Hvis det kun er nogle borgere, der skal have lov til at køre gratis, skal chaufføren se dokumentation. Det kan gå på ruter med få passagerer, men ikke i myldretiden når passagererne står i nakken på hinanden for at komme ind i bussen. Hvad med passagerer, der rejser ud af kommunen, eller som kører igennem den? Hvis det er gratis at køre, er der måske mange flere, der vil bruge busserne. Så kan det blive nødvendigt med flere busser læs flere udgifter og stadig ingen indtægter. Hvis der ikke sælges billetter, mister Sydtrafik vigtige data om passagerernes færden, som er nødvendige i køreplanlægningen. Og så har vi bare nævnt nogle af mange gode grunde til at tænke sig om, før man slipper passagererne ind i bussen uden billet. OK til forsøg Sydtrafiks bestyrelse tænkte og besluttede, at Aabenraa Kommune skulle have lov til at køre et 1-årigt forsøg med gratis buskørsel i hele kommunen til alle skoleelever i skoleåret Eleverne kan køre gratis over hele kommunen, så længe forsøget kører. De kan køre med såvel lokale som regionale busser, men ikke med tog. Der køres ikke voldsomt meget tog i Aabenraa Kommune, så det betyder ikke stort, og DSB sagde ok til forsøget. Regionen kompenseres af kommunen for den indtægt, der mistes i de regionale busser. Sydtrafik bruger forsøget til at undersøge, hvad der sker med passagermængden og børnenes adfærd, når de pludselig kan køre, så tosset de vil, inden for kommunens grænser. 17

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk sydtrafik 2007 beretning 2007 Set i bakspejlet Set i bakspejlet er det meget morsomt, at den lokale trælasthandel og DSB lukkede for det varme vand. Sydtrafik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7 PS post sydtrafik Nummer 2 december 2009 Nu bliver de gule side 5 ikke til gene side 10 x-bus skal fornyes side 14 Ambassadører side 7 Natteravne i gule jakker og folk med indsamlingsbøsser kan køre gratis

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd post sydtrafik Nummer 2 oktober 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk halløj i læskuret side 4 I lommen på KARIN side 6 linje 13 i ulykke side 8 Nye tavler med gode råd Forsidefoto:

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Helt ude i sandet

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Helt ude i sandet post sydtrafik Nummer 1 september 2009 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Slet og ret og gå i fængsel side 10 Ud af gratis-bussen side 8 Dyrere at køre tildækket side 9 Helt ude i sandet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften post sydtrafik Nummer 1 maj 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk 50-års jubilar side 6 54 med svendebrev side 8 Gode kolleger side 12 Sydtrafik går i luften side 4 Forsidefoto: Sydtrafik

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G

201013 2INGETNERB3 S Y D T R A F IK B ERE T NI N G BERETNING 2013 3 BERETNING 2013 SYDTRAFIK Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.dk CVR-NR.: 29942897 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Lars Berg REDAKTION: Informationsansvarlig Karen

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere