Table of Contents Page 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Table of Contents Page 2"

Transkript

1 WORD

2 Table of Contents Formatering af tekst... 3 Grundlæggende formatering af tekst... 4 Kopier, klip og sæt ind Kopiér tekst Klip tekst Sideopsætning Linjeafstand/Afstand mellem afsnit Afsnitsskift og Linjeskift (Enter og Shift+Enter) Spalter/Kolonner Sidehoved/fod og sidetal Om stavefejl, grammatiske fejl og sprog Stave- og Grammatikkontrol Sprog Tabeller Indsæt en tabel Skriv i tabellen og tilpas celler og tekst Flet og opdel celler Tilføj/fjern rækker og kolonner Sæt farver på kanter, tekst og celler Kommentarer Indsæt og besvar kommentar Slet og marker kommentarer som udført Registrer ændringer Registrer ændringer Indsæt billeder/figurer Indsæt et billede/en figur Flyt og tilpas billedet/figuren Tekstombrydning Indholdsfortegnelse Valg af typografier Indsæt og opdater indholdsfortegnelse Om at gemme og åbne dokumenter Gem dokumenter ( 2007) Gem dokumenter ( 2013) "Gem" eller "Gem som"? Åbn et eksisterende dokument Page 2

3 Formatering af tekst Page 3

4 Grundlæggende formatering af tekst Formatering af tekst er det samme som at ændre på tekstens udseende - sådan gør du: Start med at markere den tekst, du vil ændre på: Nu kan skrifttypen ændres Tip: Den ændrede skrifttype vises, bare du holder musen over en ny type. Først når du klikker på skriftypen, anvendes den i dokumentet Page 4

5 Også skriftstørrelsen kan ændres Tip: Den ændrede skriftstørrelse vises, bare du holder musen over en ny størrelse. Først når du klikker på skriftstørrelsen, anvendes den i dokumentet Alternativt kan du klikke i ruden med skriftstørrelse og angive et tal manuelt Eller bruge disse knapper til at forstørre/formindske størrelsen Page 5

6 Du kan også ændre på store og små bogstaver Praktisk, hvis man f.eks. er kommet til at skrive med CAPS LOCK slået til. Al formatering kan slettes, så tekstens egenskaber "nulstilles" Page 6

7 Knapperne F (Fed), K (Kursiv) og U (Understreget) Du ophæver disse funktioner ved at markere teksten og klikke på knapperne igen Tekst kan gennemstreges Brug f.eks. denne funktion, hvis du vil markere en ændring i dokumentet Page 7

8 Knapperne "Sænket" og "Hævet" skrift kan være nyttige ved formler m.m. Tekst kan også tilføjes effekter 1. Vælg blandt foruddefinerede effekter 2. Eller juster effekterne manuelt Page 8

9 har en indbygget "overstregningstusch" Vælg "Ingen farve" for at ophæve overstregningen Tekstfarven kan naturligvis også ændres 1. Vælg blandt endnu flere farver 2. Klik her for graduering: Blød/gradvis overgang mellem farver Page 9

10 Kopier, klip og sæt ind Page 10

11 Kopiér tekst Start med at markere den tekst, der skal kopieres Vælg knappen "Kopiér" (Alternativt kan du trykke CTRL+C eller højreklikke på teksten og vælge kopiér) Placér derefter skrivemarkøren hvor teksten skal optræde og vælg "Sæt ind" (Alternativt trykker du CTRL+V eller højreklikker og vælger Sæt ind) Har du kopieret tekst fra en hjemmeside, kan du med fordel gøre således: Klik under den gule udklipsholder (På teksten "Sæt ind"). Vælg "Indsæt kun tekst". Dette fjerner links, tabeller og andre elementer der kan virke forstyrrende eller besværliggøre redigering, Start med at markere den tekst, der skal kopieres Vælg knappen "Kopiér" Alternativt kan du trykke CTRL+C eller højreklikke på teksten og vælge kopiér Page 11

12 Placér derefter markøren hvor teksten skal optræde og vælg "Sæt ind" Alternativt trykker du CTRL+V eller højreklikker og vælger Sæt ind Har du kopieret tekst fra en hjemmeside, kan du med fordel gøre således 1. Klik under den gule udklipsholder 2. Vælg "Indsæt kun tekst". Dette fjerner links, tabeller og andre elementer der kan virke forstyrrende eller besværliggøre redigering, Page 12

13 Klip tekst At klippe i tekst er det samme som at flytte rundt på teksten i dokumentet...eller måske til et andet dokument/program Marker teksten, der skal klippes Klik på knappen "Klip", øverst til venstre i (Alternativt kan du trykke CTRL+X eller højreklikke på den markerede tekst og vælge "klip") Den markerede tekst forsvinder nu fra dokumentet - men er ikke slettet! Placer skrivemarkøren, hvor teksten skal sættes ind og vælg "Sæt ind" (Alternativt kan du trykke CTRL+V eller højreklikke ved skrivemarkøren og vælge "Sæt ind") Marker teksten, der skal klippes Vælg "Klip" Den markerede tekst forsvinder nu fra dokumentet - men er ikke slettet! Alternativt kan du trykke CTRL+X eller højreklikke på den markerede tekst og vælge "klip" Page 13

14 Placer skrivemarkøren, hvor teksten skal sættes ind og vælg "Sæt ind" Alternativt kan du trykke CTRL+V eller højreklikke ved skrivemarkøren og vælge "Sæt ind" Page 14

15 Sideopsætning Page 15

16 Linjeafstand/Afstand mellem afsnit Linjeafstand: Start med at markere det område at teksten, hvor linjeafstanden skal ændres (Brug evt CTRL+A for at markere al tekst i dokumentet) Klik på knappen "Afstand mellem linjer og afsnit" Vælg den rette linjeafstand (Denne kan være angivet i forbindelse med skriftlige afleveringer) Når du holder musen over en bestemt værdi, vises ændringen i dokumentet, inden du vælger (klikker) på værdien Afstand mellem afsnit: Klik på knappen "Afstand mellem linjer og afsnit" Vælg mellem "Tilføj afstand mellem afsnit" og "Fjern afstand mellem afsnit" Start med at markere det område at teksten, hvor linjeafstanden skal ændres Tip: Brug evt CTRL+A for at markere al tekst i dokumentet Page 16

17 Vælg nu den ønskede linjeafstand 1. Klik på knappen "Afstand mellem linjer og afsnit" 2. Vælg den rette linjeafstand (Denne kan være angivet i forbindelse med skriftlige afleveringer) 3. Når du holder musen over en bestemt værdi, vises ændringen i dokumentet, inden du vælger (klikker) på værdien Page 17

18 Afstand mellem afsnit 1. Giver mere luft mellem to afsnit 2. Trækker to afsnit tættere på hinanden Page 18

19 Afsnitsskift og Linjeskift (Enter og Shift+Enter) Når du trykker "Enter", foretager du et "afsnitsskift". Med et afsnitsskift indsættes der automatisk mellemrum mellem de enkelte afsnit Afsnitsskift kan lette formateringen af et dokument, f.eks. ved opstilling i kolonner/spalter m.m. Med "Shift+Enter" foretager du et "linjeskift" Her ombrydes teksten blot - uden mellemrum Linjeskift kan benyttes i punktopstillinger, hvor en linje skal deles uden at indsætte et nyt punkt Placer skrivemarkøren, hvor afsnittet/linjen skal deles Tryk "Enter" for at dele afsnittet Page 19

20 Tryk "Shift+Enter" for at foretage et linjeskift Page 20

21 Spalter/Kolonner Spalter/Kolonner kan være nyttige hvis du f.eks. skal skrive en avisartikel. Sådan gør du: Start med at markere teksten, der skal inddeles i spalter/kolonner (Brug CTRL+A hvis du vil markere hele dokumentet) Vælg fanen "Sidelayout" og knappen "Spalter". Veælg herefter det antal spalter, du ønsker Nu inddeles den markerede tekst i spalter/kolonner Du ophæver spalter/kolonner ved tilsvarende at markere teksten og vælge "En" på listen over antal spalter. Du kan justere spaltebredden på flere måder. Start med at vælge fanen "Vis" og sæt flueben i "Lineal" Træk på kanten af den grå markering (Midten af linealen) for at justere bredden. (Tip: Din skrivemarkør skal være sat i spalterne, før du kan justere den) Alternativt vælger du "Flere spalter..." (Fanen "Sidelayout", knappen "Spalter") Du kan nu justere spalterne manuelt (Antal, bredde, afstand m.m.) Page 21

22 Start med at markere teksten, der skal inddeles i spalter/kolonner Tip: Brug CTRL+A hvis du vil markere hele dokumentet Page 22

23 Vælg fanen "Sidelayout" og knappen "Spalter". Veælg herefter det antal spalter, du ønsker Page 23

24 Nu inddeles den markerede tekst i spalter/kolonner Page 24

25 Du ophæver spalter/kolonner ved tilsvarende at markere teksten og vælge "En" Du kan justere spaltebredden på flere måder. Start med at vælge fanen "Vis" og sæt flueben i "Lineal" Page 25

26 Træk på kanten af den grå markering for at justere bredden Tip: Din skrivemarkør skal være sat i spalterne, før du kan justere den Alternativt vælger du "Flere spalter..." Page 26

27 Du kan nu justere spalterne manuelt Page 27

28 Sidehoved/fod og sidetal 1. Åbn sidehoved og sidefod ved at dobbelklikke øverst i dokumentet 2. Skriv nu navn, hold-id, kursistnummer og hvilket prøve, det drejer sig om - hellere for meget end for lidt! 3. Rul/scroll ned til bunden af dokumentet, hvor du finder sidefoden 4. Klik på knappen "Sidetal" og vælg "Nederst på siden". Rul ned i bunden af listen med sidetal og vælg ef af de tre "Side X af Y". Forskellen på de tre er justeringen (Venstre, centreret, højre). 5. Dobbeltklik til sidst inde på midten af dokumentet eller klik på knappen "Luk sidehoved og sidefod" Åbn sidehoved og sidefod ved at dobbeltklikke øverst i dokumentet Skriv nu navn, hold-id, kursistnummer og hvilket prøve, det drejer sig om - hellere for meget end for lidt! Rul/scroll ned til bunden af dokumentet, hvor du finder sidefoden Page 28

29 Indsæt nu sidetal af typen "Side X af Y" 1. Klik på knappen "Sidetal" 2. Vælg "Nederst på siden" 3. Rul ned i bunden af listen med sidetal og vælg ef af de tre "Side X af Y". Forskellen på de tre er justeringen (Venstre, centreret, højre). Page 29

30 Luk sidehoved og sidefod 1. Dobbeltklik inde på midten af dokumentet, eller Klik på knappen "Luk sidehoved og sidefod" Page 30

31 Om stavefejl, grammatiske fejl og sprog Page 31

32 Stave- og Grammatikkontrol Stavefejl i det dokument markeres med rød understregning. Grammatiske fejl markeres med blå understregning I tidligere udgaver af Microsoft, markeres grammatiske fejl med grøn understregning Ret stavefejl ved at højreklikke på det understregede ord Vælg blandt forslag fra den indbyggede ordbog Ignorer alle: Fjerner understregning i det aktuelle dokument. I fremtidige dokumenter vil ordet dog stadig understreges Føj til ordbog: Ordet føjes til listen over "godkendte ord" og vil ikke understreges i fremtidige dokumenter Ret grammatiske fejl ved at højreklikke på det understregede ord Vælg at rette fejlen automatisk eller Ignorer fejlen og fjern understregning Vigtig om stave- og grammatikkontrol: Vær kritisk! Stavekontrollen gætter på den korrekte stavemåde. Ord der ikke findes i s indbyggede ordbog understreges automatisk. Det betyder dog ikke at der er tale om en stavefejl, men blot at ikke kender ordet. Stavefejl i det dokument markeres med rød understregning. Grammatiske fejl markeres med blå understregning I tidligere udgaver af Microsoft, markeres grammatiske fejl med grøn understregning Page 32

33 Ret stavefejl ved at højreklikke på det understregede ord 1. Vælg blandt forslag fra den indbyggede ordbog 2. Ignorer alle: Fjerner understregning i det aktuelle dokument. I fremtidige dokumenter vil ordet dog stadig understreges 3. Føj til ordbog: Ordet føjes til listen over "godkendte ord" og vil ikke understreges i fremtidige dokumenter Ret grammatiske fejl ved at højreklikke på det understregede ord 1. Vælg at rette fejlen automatisk 2. Ignorer fejlen og fjern understregning Page 33

34 Sprog Når du skriver på et andet sprog end er indstillet til, opfattes teksten som fyldt med stavefejl Start med at markere teksten, Du kan angive sprog for hvert enkelt afsnit i dit dokument. Meget praktisk hvis du f.eks. anvender fremmedsprogede citater, sangtekster m.m. Vælg fanen gennemse, herunder "Sprog" og "Angiv korrektursprog" Vælg det aktuelle sprog på listen og klik "OK" Nu indstilles 's stavekontrol til det valgte sprog Nederst i kan du se hvilket sprog der aktuelt anvendes Når du skriver på et andet sprog end er indstillet til, opfattes teksten som fyldt med stavefejl Start med at markere teksten Du kan angive sprog for hvert enkelt afsnit i dit dokument. Meget praktisk hvis du f.eks. anvender fremmedsprogede citater, sangtekster m.m. Page 34

35 Vælg fanen gennemse, herunder "Sprog" og "Angiv korrektursprog" Vælg det aktuelle sprog på listen og klik "OK" Page 35

36 Nu indstilles 's stavekontrol til det valgte sprog Nederst i kan du se hvilket sprog der aktuelt anvendes Page 36

37 Tabeller Page 37

38 Indsæt en tabel Du finder knappen "Tabel" i fanen "Indsæt" Før musen over felterne - tabellen tegnes automatisk (Klik, når du har den ønskede tabel) Det lodrette antal celler kaldes "rækker" Det vandrette antal celler kaldes "kolonner" Du kan også vælge "Indsæt tabel": Angiv herefter det ønskede antal rækker og kolonner (spalter) Tabellen kan også tegnes manuelt: Vælg "Tabel" og "Tegn tabel" Med blyanten kan du nu selv tegne og opdele tabellen Du finder tabel-værktøjet i fanen "Indsæt" Før musen over felterne - tabellen tegnes automatisk (Klik, når du har den ønskede tabel) 1. Det lodrette antal celler kaldes "rækker" 2. Det vandrette antal celler kaldes "kolonner" Page 38

39 Du kan også vælge "Indsæt tabel" Angiv herefter det ønskede antal rækker og kolonner (spalter) Page 39

40 Tabellen kan også tegnes manuelt Med blyanten kan du nu selv tegne og opdele tabellen Page 40

41 Skriv i tabellen og tilpas celler og tekst Du skriver i tabellen ved at klikke i den ønskede celle (Alternativt "hopper" du mellem cellerne med tabulator-tasten). Cellernes højde tilpasses automatisk til indholdet Du kan markere flere celler, på samme måde som du markerer tekst Cellernes bredde og højde kan justeres ved at trække i kanten af dem I fanen "Tabelværktøjer - Layout" kan du også angive cellernes højde og bredde. I gruppen "Justering" kan du også ændre tekstens placering (Marker teksten først) Du skriver i tabellen ved at klikke i den ønskede celle (Alternativt "hopper" du mellem cellerne med tabulator-tasten) Cellernes højde tilpasses automatisk til indholdet Du kan markere flere celler, på samme måde som du markerer tekst Page 41

42 Cellernes bredde og højde kan justeres ved at trække i kanten af dem I fanen "Tabelværktøjer - Layout" kan du også angive cellernes højde og bredde Page 42

43 Her kan du også ændre tekstens placering (Marker teksten først) Page 43

44 Flet og opdel celler Med disse to funktioner kan du tilpasse en standard-tabel til dens indhold Du kan flette celler for f.eks. at skabe plads til en overskrift Celler kan opdeles for at adskille indhold Flet celler: 1. Marker de celler der skal flettes 2. Vælg "Flet celler" (Fanen "Tabelværktøjer" - "Layout") 3. Nu flettes cellerne til én Opdel Celler: 1. Klik i den celle, du vil opdele 2. Vælg "Opdel celler" (Fanen "Tabelværktøjer" - Layout") 3. Angiv antal spalter (kolonner) og rækker 4. Nu opdeles cellen Page 44

45 Du kan flette (sammenlægge) celler 1. Marker de celler der skal flettes 2. Vælg "Flet celler" 3. Nu flettes cellerne til én Page 45

46 Eksempel Page 46

47 Tilsvarende kan celler opdeles 1. Klik i den celle, du vil opdele 2. Vælg "Opdel celler" 3. Angiv antal spalter (kolonner) og rækker 4. Nu opdeles cellen Page 47

48 Eksempel Page 48

49 Tilføj/fjern rækker og kolonner Du kan løbende tilføje rækker og kolonner: Vælg fanen "Tabelværktøjer" - "Design" og gruppen "Rækker og kolonner" Vælg blandt "Indsæt ovenfor, nedenfor, til venstre og til højre" (Rækker og kolonner tilføjes i forhold til skrivemarkørens position) Ligeledes kan rækker og kolonner slettes (Marker evt. cellerne inden du sletter) Vælg fanen "Tabelværktøjer" - "Design" Find knappen "Slet" og vælg blandt "Celler, kolonner, rækker, tabel" Du kan løbende tilføje rækker og kolonner Rækker og kolonner tilføjes i forhold til skrivemarkørens position Page 49

50 Ligeledes kan rækker og kolonner slettes Marker evt. cellerne inden du sletter Page 50

51 Sæt farver på kanter, tekst og celler I fanen "Tabelværktøjer - Design" kan du vælge forskellige designs Fanen "Tabelværktøjer" vises først når du klikker i tabellen Det er nok at holde musemakøren over et design for at få vist resultatet - klik først, når du har fundet det rigtige design Klik pilen "mere" for endnu flere muligheder (Den findes for enden af listen med designs) Med knappen "Skygge" kan du vælge en skygge/baggrundsfarve til cellerne (Husk at markere cellerne først) Knappen "Kanttypografier" lader dig vælge blandt forskelige kantfarver, tykkelser m.m. Når du har valgt en typografi, ændrer du kanterne ved hjælp af knappen "Kanter" (Tryk på den lille trekant) På fanen "Hjem" kan du ændre skriftfarve (Klik på den lille trekant ved siden af knappen "Skriftfarve") Pas på farverne: Sørg for der er god kontrast mellem tekst og skygge - det gør tabellen mere læsbar. Farver er fine, men vurdér altid om farverne fremhæver eller slører tabellens indhold. Farver og kontrast varierer fra den ene computerskærm/printer/projektor til den anden. Derfor kan det være nødvendigt at justere designet, hvis din tabel f.eks. skal vises på SmartBoard eller udskrives I fanen "Tabelværktøjer - Design" kan du vælge forskellige designs Fanen "Tabelværktøjer" vises først når du klikker i tabellen Det er nok at holde musemakøren over et design for at få vist resultatet - klik først, når du har fundet det rigtige design Page 51

52 Klik på denne pil for endnu flere muligheder Med knappen "Skygge" kan du vælge en skygge/baggrundsfarve til cellerne Husk at markere cellerne først Page 52

53 Knappen "Kanttypografier" lader dig vælge blandt forskelige kantfarver, tykkelser m.m. Når du har valgt en typografi, ændrer du kanterne ved hjælp af knappen "Kanter" (Tryk på den lille trekant) Kanterne ændres afhængig af de celler, du har markeret Page 53

54 På fanen "Hjem" kan du ændre skriftfarve (Klik på den lille trekant ved siden af knappen "Skriftfarve") Pas på farverne 1. Øverst: Et lettere utydeligt design. 2. Nederst: En lidt enklere løsning Lidt tips: Sørg for der er god kontrast mellem tekst og skygge - det gør tabellen mere læsbar Farver er fine, men vurdér altid om farverne fremhæver eller slører tabellens indhold Farver og kontrast varierer fra den ene computerskærm/printer/projektor til den anden. Derfor kan det være nødvendigt at justere designet, hvis din tabel f.eks. skal vises på SmartBoard eller udskrives Page 54

55 Kommentarer Page 55

56 Indsæt og besvar kommentar Du kan kommentere på indhold i et dokument, uden at skrive i selve dokumentet. På den måde kan man have en dialog om indholdet i f.eks. en skriftlig opgave Sådan gør du: Vælg fanen "Gennemse" - herunder gruppen "Kommentarer". Vælg mellem at Indsætte en ny kommentar, Slette en eller flere kommentarer, Bladre mellem de indsatte kommentarer og Vælg om kommentarer skal vises i dokumentet. Indsæt din kommentar: Placer skrivemarkøren ved det ord/den sætning du vil kommentere på. Vælg "Ny kommentar". Skriv kommentaren i feltet. Dit navn, samt tidspunkt for kommentaren, medtages automatisk Når du slår kommentarvisningen fra, vises en taleboble i højre margin Du besvarer en kommentar ved at klikke på knappen med (et ark papir og en pil), til højre for kommentaren Vælg fanen "Gennemse" - herunder gruppen "Kommentarer" 1. Indsætter ny kommentar 2. Sletter en eller flere kommentarer 3. Bladrer mellem de indsatte kommentarer 4. Vælger om kommentarer skal vises i dokumentet Page 56

57 Indsæt din kommentar 1. Placer skrivemarkøren ved det ord/den sætning du vil kommentere på 2. Vælg "Ny kommentar" 3. Skriv kommentaren i feltet. Dit navn, samt tidspunkt for kommentaren, medtages automatisk Når du slår kommentarvisningen fra, vises en taleboble Klik på taleboblen for at få vist kommentaren igen Page 57

58 Du besvarer en kommentar ved at klikke på denne knap Page 58

59 Slet og marker kommentarer som udført Du kan slette en kommentar ved at højreklikke på den og vælge "Slet kommentar" Du kan også slette alle kommentarer på een gang: Vælg fanen "Gennemse", gruppen "Kommentarer", knappen "Slet" og herunder "Slet alle kommentarer i dokumentet" En kommentar kan også markeres som udført: Højreklik på kommentaren og vælg "Marker kommentar som udført" (Kommentaren slettes ikke, men vises nedtonet) Du kan slette en kommentar ved at højreklikke på den og vælge "Slet kommentar" Du kan også slette alle kommentarer på een gang Page 59

60 En kommentar kan markeres som udført Kommentaren slettes ikke, men vises nedtonet Page 60

61 Registrer ændringer Page 61

62 Registrer ændringer Med denne funktion gemmes tidligere tekst i dokumentet, så ændringer kan gennemses/ sammenlignes Funktionen er praktisk, både i individuelle opgaver og i grupper Brug den gerne sammen med funktionen "Kommentarer", for et mere effektivt gruppearbejde Klik på "Registrer ændringer" i fanen "Gennemse" for at aktivere funktionen Nu registreres ændringer i dokumentet mens du skriver Klik på den lodrette streg i venstre margin, ud for de ændrede afsnit, for at se den tidligere tekst (Klik igen på stregen, for at skjule ændringerne) I gruppen "Ændringer" kan du vælge at acceptere eller afvise ændringerne i dokumentet, samt bladre mellem ændringer i dokumentet. Her kan du også vælge at acceptere eller afvise alle ændringer på een gang (Klik på pilen under knapperne "Accepter" og "Afvis") Klik på "Registrer ændringer" i fanen "Gennemse" for at aktivere funktionen Nu registreres ændringer i dokumentet mens du skriver Page 62

63 Klik på stregen, ud for de ændrede afsnit, for at se den tidligere tekst Klik igen på stregen, for at skjule ændringerne Du kan nu vælge at acceptere eller afvise ændringerne i dokumentet Klik her for at acceptere ændringer Klik her for at afvise Her kan du bladre mellem ændringerne Placer skrivemarkøren ved en ændring (Eller vælg den med Forrige/Næste) Når ændringen accepteres, ændres formateringen til dokumentets egen Page 63

64 Afviser du ændringen, slettes den Du kan også vælge at acceptere alle ændringer på een gang Du kan samtidig vælge at stoppe sporing af ændringer Eller afvise alle ændringer Du kan samtidig vælge at stoppe sporing af ændringer Page 64

65 Du kan skjule ændringerne og markører på skærmen her Ændringerne slettes ikke - de skjules blot midlertidigt Page 65

66 Indsæt billeder/figurer Page 66

67 Indsæt et billede/en figur Sådan gør du: Vælg fanen "Indsæt", herunder gruppen "Illustrationer" Billeder: Indsæt billeder, du har liggende på din computer Onlinebilleder: Find billeder/clipart på nettet (Figurer, SmartArt, Diagram og Skærmbillede gennemgås ikke i denne artikel) Inden du går videre, kan du med fordel placere skrivemarkøren, hvor billedet skal indsættes Indsæt billede: Klik på knappen "Billeder" Som standard åbnes mappen "Billeder" på din computer, men du kan naturligvis vælge en anden mappe Marker det aktuelle billede og klik på "Indsæt" Billedet sættes nu ind ved makørens placering Teksten i dokumentet forskubber sig måske en del. Dette kan du justere ved at ændre på billedets placering, størrelse og tekstombrydningen Indsæt onlinebilleder: Figurer Klik på "Onlinebilleder" Søg efter illustrationer hos Microsoft - skriv i søgefeltet Søg på nettet via "Bing" (Microsoft's søgemaskine) - skriv i søgefeltet Vælg billeder fra dit OneDrive - Klik på "Gennemse" Når du har fundet et egnet billede makerer du det og klikker på "Indsæt" Teksten i dokumentet forskubber sig måske en del. Dette kan du justere ved at ændre på billedets placering, størrelse og tekstombrydningen På denne liste finder du adskillige figurer og symbolder Start med at klikke på den ønskede figur Musemarkøren ændres til et "plus" - træk i plus-tegnet for at tegne figuren Du justerer størrelse og placering, på samme måde som med billeder Det er også her du finder tekstfelter Du sletter billeder og figurer ved at klikke på dem og trykke på "Delete" Page 67

68 Vælg fanen "Indsæt", herunder gruppen "Illustrationer" 1. Indsæt billeder, du har liggende på din computer 2. Find billeder/clipart på nettet 3. Vælg blandt forskellige figurer/symboler SmartArt, Diagram og Skærmbillede gennemgås ikke i denne artikel Inden du går videre, kan du med fordel placere skrivemarkøren, hvor billedet skal indsættes Page 68

69 Indsæt et billede Klik på knappen "Billeder" Som standard åbnes mappen "Billeder" på din computer, men du kan naturligvis vælge en anden mappe Marker det aktuelle billede og klik på "Indsæt" Page 69

70 Billedet sættes nu ind ved makørens placering Bemærk at teksten forskubber sig en del. Dette kan du justere ved at ændre på billedets størrelse og tekstombrydningen Du sletter billedet ved at klikke på det og trykke på "Delete" Page 70

71 Indsæt onlinebilleder Klik på "Onlinebilleder" 1. Søg efter illustrationer hos Microsoft - skriv i søgefeltet 2. Søg på nettet via "Bing" (Microsoft's søgemaskine) - skriv i søgefeltet 3. Vælg billeder fra dit OneDrive - Klik på "Gennemse" Page 71

72 Vælg blandt søgeresultater Når du har fundet et egnet billede makerer du det og klikker på "Indsæt" Page 72

73 Nu indsættes billedet Bemærk at teksten forskubber sig en del. Dette kan du justere ved at ændre på billedets størrelse og tekstombrydningen Du sletter billedet ved at klikke på det og trykke på "Delete" Page 73

74 Figurer På denne liste finder du adskillige figurer og symbolder Start med at klikke på den ønskede figur Page 74

75 Musemarkøren ændres til et "plus" - træk i plus-tegnet for at tegne figuren Du kan ændre på figurens størrelse og placering senere Det er også her du finder tekstfelter Page 75

76 De kan bruges som en "flytbar" billedforklaring m.m. Page 76

77 Flyt og tilpas billedet/figuren Du kan justere et billedes position, størrelse og meget mere. Sådan gør du: De små, firkantede håndtag bruges til at ændre billedets størrelse og facon Størrelse: Brug håndtagene i hjørnerne til at ændre højde og bredde samtidig Tag fat i et håndtag og træk i det med musen Du bruger disse håndtag, når du vil ændre på størrelsen, uden at trække billedet skævt Facon: Håndtagene på siderne bruges til at ændre højde og bredde individuelt Pas på med at bruge disse håndtag, hvis du f.eks indsætter billeder af personer i et dokument. Justerer du billedet for meget, giver det nogle ret spøjse resultater. Nogle figurer har et ekstra "håndtag" (en gul firkant), der justerer figurens udseende Du kan rotere et billede med håndtaget der ligner en "krøllet" pil (i toppen af figuren) Du flytter billedet ved at tage fat i midten af det og trække det til en ny position (Bemærk at teksten flytter sig tilsvarende, afhængig af den valgte tekstombrydning!) Beskær et billede: Dobbeltklik på billedet, så værktøjerne "Billedværktøjer - Formatér" vises. Vælg nu "Beskær" Der vises en række "håndtag" rundt om billedet - træk i dem for at beskære (Det beskårne får en grå skygge) Klik på knappen "Beskær" igen for at bekræfte ændringen Du kan senere vælge "Nulstil billede" og herunder "Nulstil billede og størrelse", hvis du fortryder beskæringen (Gruppen "Juster") Page 77

78 De små, firkantede håndtag bruges til at ændre billedets størrelse og facon Brug håndtagene i hjørnerne til at ændre højde og bredde samtidig (Størrelse) Tag fat i et håndtag og træk i det med musen Du bruger disse håndtag, når du vil ændre på størrelsen, uden at trække billedet skævt Page 78

79 Håndtagene på siderne bruges til at ændre højde og bredde individuelt (Facon) Pas på med at bruge disse håndtag, hvis du f.eks indsætter billeder af personer i et dokument. Justerer du billedet for meget, giver det nogle ret spøjse resultater. Page 79

80 Nogle figurer har et ekstra "håndtag" der justerer figurens udseende Du kan rotere et billede med dette håndtag Træk i den lille, krøllede pil for at dreje billedet rundt Page 80

81 Flyt billedet Du flytter billedet ved at tage fat i midten af det og trække det til en ny position Bemærk at teksten flytter sig tilsvarende, afhængig af den valgte tekstombrydning! Beskær et billede Med beskæring, kan du fjerne dele af billedet - dog kun fra kanten og ind. Page 81

82 OBS: Figurer kan ikke beskæres - kun billeder! Dobbeltklik på billedet, så værktøjerne "Billedværktøjer - Formatér" vises. Vælg nu "Beskær" Der vises en række "håndtag" rundt om billedet - træk i dem for at beskære Page 82

83 Det beskårne får en grå skygge Klik på knappen "Beskær" igen for at bekræfte ændringen Page 83

84 Du kan senere vælge "Nulstil billede og størrelse", hvis du fortryder beskæringen Dette gælder også, selvom du har gemt og lukket dokumentet! Page 84

85 Tekstombrydning Tekstombrydning: Hvorledes teksten ombrydes/smyger sig omkring et indsat billede. Ved at arbejde med tekstombrydning kan du få placeret tekst og billede i forhold til hinanden - præcis som du ønsker det. De enkelte indstillinger virker forskelligt, afhængigt af billedtypen - f.eks hvis dele af billedet er gennemsigtigt. Læs herunder om dette værktøj og prøv dig frem for at finde den bedste løsning til netop dit dokument Start med at klikke på det aktuelle billede og find dette symbol Page 85

86 Klik på symbolet for at se muligheder for tekstombrydning Som standard indsættes billedet "På linje med tekst". Billedet opfører sig her som et kæmpe bogstav På linje med tekst -eksempel Bemærk at billedet er indskudt i en sætning. Der kan stå tegn på hver side af billedets bundkant, men ikke langs billedes sider. Page 86

87 Firkantet Eksempel Teksten kan nu befinde sig på alle billedets sider. Sætningnerne bliver "afbrudt" af billedet og fortsætter på den anden side Page 87

88 Tæt Eksempel Teksten smyger sig om billedet. I det viste eksempel er det ekstra tydeligt, da baggrunden er gennemsigtig (Teksten løber inden for billedets ramme) Er baggrunden ikke gennemsigtig, minder "Tæt" meget om "Firkantet" Teksten læses stadig "hen over" billedet Page 88

89 Igennem Eksempel Minder meget om "Tæt" Page 89

90 Øverst og nederst Eksempel Teksten kan befinde sig over og under billedet, men aldrig på siderne af det. Page 90

91 Bag ved tekst Eksempel Billedet placeres bag teksten og kan fungere som "vandmærke" Page 91

92 Foran tekst Eksempel Billedet lægger sig ovenpå teksten Page 92

93 Øvrige indstillinger 1. Flyt med tekst: Billedet flyttes, når du tilføjer/fjerner tekst 2. Ret placering på side: Billedets placering fastlåses Bemærk: Disse valgmuligheder virker forskelligt, afhængig af den valgte tekstombrydning Page 93

94 Indholdsfortegnelse Page 94

95 Valg af typografier Inden man kan indsætte en indholdsfortegnelse, skal gøres opmærksom på, hvad der er overskrifter m.m. Dette gøres ved hjælp af "typografier" (Foruddefinerede skrifttyper/farver/ størrelser m.m.) Ved at vælge en bestemt typografi til et bestemt formål, kommer f.eks. alle overskrifter/al brødtekst til at se ens ud, og det er herefter nemt at indæstte en indholdsfortegnelse. Denne artikel skal nu forsynes med typografier Page 95

96 Først er titlen markeret og herefter er typografien "Titel" valgt Til den første overskrift er "Overskrift 1" valgt Page 96

97 Til denne "under-overskrift" er "Overskrift 2" valgt Page 97

98 Her er det færdige dokument med typografier 1. Titel 2. Overskrift 1 3. Overskrift 2 4. Overskrift 1 5. Overskrift 2 Klik her for at vælge blandt typografier til mange formål Page 98

99 Vælg blandt s egne typografier...eller opret evt. dine egne Page 99

100 Indsæt og opdater indholdsfortegnelse Når der er valgt typografier til overskrifter m.m. kan indholdsfortegnelsen indsættes. Sådan gør du: Placer skrivemarkøren, hvor indholdsfortegnelsen skal indsættes Vælg fanen "Referencer", gruppen "Indholdsfortegnelse" og en af de "automatiske tabeller" Nu indsættes indholdfortegnelsen Hvis du ændrer i overskrifterne eller flytter rundt på afsnit, skal indholdsfortegnelsen opdateres: Klik i indholdsfortegnelsen og vælg menuen "Opdater tabel". I den næste dialogboks vælger du "Opdater alt" og OK Nu opdateres indholdsfortegnelsen Placer skrivemarkøren, hvor indholdsfortegnelsen skal indsættes Page 100

101 Vælg "Referencer", "Indholdsfortegnelse" og en af de "automatiske tabeller" Page 101

102 Nu indsættes indholdfortegnelsen Page 102

103 Hvis du ændrer i overskrifterne eller flytter rundt på afsnit, skal indholdsfortegnelsen opdateres Klik i indholdsfortegnelsen og vælg "Opdater tabel" Page 103

104 Vælg "Opdater alt" og OK Nu registreres ændringerne Page 104

105 Om at gemme og åbne dokumenter Page 105

106 Gem dokumenter ( 2007) Start med at vælge fanen "Filer" Vælg "Gem som" (Der er forskel på Gem og "Gem som" - se denne artikel) Du er nu klar til at gemme dokumentet: 1. Vælg det bibliotek, dokumentet skal gemmes i ("Dokumenter" er standard) 2. Opret evt. en ny mappe til dokumentet (Knappen "Ny Mappe") 3. Vælg evt. undermappe (Dobbeltklik for at vælge) 4. Giv dokumentet et navn (Som standard vælger den første sætning i teksten som navn) 5. Klik på "Gem" (Eller "Annuller" hvis du fortryder) Opretter du en ny mappe, skal den først navngives. Når mappen er navngivet, vælger du "Åbn" og herefter kan dokumentet gemmes Når dokumentet er gemt, optræder navnet i s titellinje Start med at vælge "Filer" Page 106

107 Vælg "Gem som" Der er forskel på Gem og "Gem som" - se denne artikel Page 107

108 Du er nu klar til at gemme dokumentet 1. Vælg det bibliotek, dokumentet skal gemmes i ("Dokumenter" er standard) 2. Opret evt. en ny mappe til dokumentet, 3. Vælg evt. undermappe (Dobbeltklik for at vælge) 4. Giv dokumentet et navn (Som standard vælger den første sætning i teksten som navn) 5. Klik på "Gem" (Eller "Annuller" hvis du fortryder) Page 108

109 Opretter du en ny mappe, skal den først navngives Page 109

110 Når mappen er navngivet, vælger du "Åbn" Page 110

111 Nu kan dokumentet gemmes Når dokumentet er gemt, optræder navnet i s titellinje Page 111

112 Gem dokumenter ( 2013) Start med at vælge "Filer" Vælg "Gem som" Der er forskel på Gem og "Gem som" - se denne artikel Page 112

113 Du er nu klar til at gemme dokumentet 1. Gem dokumentet på OneDrive 2. Gem lokalt på computeren 3. Vælg en anden placering i "Skyen" 4. Oversigt over de seneste mapper, du har gemt i 5. Klik her for at vælge en anden mappe, end de viste Page 113

114 I dette eksempel vælges "Computer" og "Gennemse" 1. Vælg blandt forskellige biblioteker 2. Opret evt. en ny mappe til dokumentet 3. Vælg blandt eksisterende mapper 4. Navngiv dokumentet 5. Klik på "Gem" (Eller "Annuller", hvis du fortryder) Page 114

115 Opretter du en ny mappe, skal den først navngives Page 115

116 Når mappen er navngivet, vælger du "Åbn" Page 116

117 Nu kan dokumentet gemmes Når dokumentet er gemt, optræder navnet i s titellinje Page 117

118 "Gem" eller "Gem som"? Gem: Teksten gemmes med samme navn og samme sted som den har/befinder sig på i forvejen Gem som: Teksten kan gemmes et nyt sted og med et nyt navn. Første gang et dokument gemmes, vælges "Gem som" automatisk (selvom du vælger Gem), da teksten endnu ikke har et navn og en placering. "Gem" og "Gem som" har forskellige funktioner Gem: Teksten gemmes med samme navn og samme sted som den har/befinder sig på i forvejen Gem som: Teksten kan gemmes et nyt sted og med et nyt navn. Første gang et dokument gemmes, vælges "Gem som" automatisk (selvom du vælger Gem), da teksten endnu ikke har et navn og en placering. Page 118

119 Åbn et eksisterende dokument Via Start-menuen Klik på Start-knappen og vælg "Dokumenter" Page 119

120 Herefter kan du evt. vælge biliotek og mappe - dobbeltklik for at åbne dokumentet Når programmet starter kan du vælge filer, derefter "Seneste" og vælge bland dokumenterne på listen. Page 120

121 2007. Alternativt vælger du "Filer" og "Åbn" Page 121

122 Vælg bibliotek, evt. undermappe, markér dokumentet og klik på "Åbn" Tip: Alternativt dobbeltklikker du på dokumentet for at åbne det Page 122

123 2013. Når programmet åbner, ser du automatisk de seneste dokumenter. Klik på et af dokumenterne for at åbne det. Page 123

124 2013. Alternativt vælger du "Åbn andre dokumenter" Vælg blandt "Seneste dokumenter", "OneDrive" og "Computer" Page 124

125 I dette eksempel er der valgt "Computer" - nu kan du vælge mellem "Seneste mapper" eller "Gennemse" Page 125

126 Du kan nu vælge Bibliotek, evt. undermappe, dokument og til sidst "Åbn" Tip: Alternativt dobbeltklikker du på dokumentet for at åbne det Page 126

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Modul 15, Word 4 Skabeloner

Modul 15, Word 4 Skabeloner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 15, Word 4 Skabeloner Sideopsætning 1 I fanen Sidelayout skal du i panelet Sideopsætning trykke på den halvskjulte pil og der kommer et skærmbillede, hvor du

Læs mere

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj.

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj. 1.3.5 Redigeringsværktøj med formateringsmuligheder Forsiden, underforsider og artikler har alle et redigeringsværktøj som rummer muligheder for indsættelse af tabeller, billeder, links og tekst og visse

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Billeder, video og lyd i Fronter

Billeder, video og lyd i Fronter Billeder, video og lyd i Fronter Table of Contents Indsæt billeder, video og lyd i Fronter... 3 Billeder... 4 Video fra Youtube (Indlejring)... 9 Video fra Videoserver (Indlejring)... 15 Fronter Lydoptager...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider...

Opret prøve og tilpas dit fronter-rum Spørgsmålstyper og justering Oversigt over spørgsmålstyper...20 Justering af spørgsmål og sider... PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"...11 Indstillinger for vindue...15 Mappe til billeder/multimedier...17

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Bliv ekspert i tekstbehandling

Bliv ekspert i tekstbehandling ler Afsnit Samarbejde Filformater Indholdsfortegnelse Tekstbokse Værktøjslinjer Tastaturgenveje Tegneredskaber Redige rivning Skrifttyper Brevfletning Figurer Konvolutter Etiketter Diagrammer Bogmærker

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere