Word Indhold UNI C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Word 2007. Indhold UNI C"

Transkript

1 Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst... 7 Flyt rundt i tekst... 7 Gem dokument... 7 Placering af dokument... 8 Opret en ny mappe til dine dokumenter... 9 Ny standardmappe... 9 Gem på flytbare enheder Gem jævnligt Hent dokument Udskrift Udskriv dokument Udskriv Faner og bånd Startside Se ændringer Formatpensel Indsæt Sidelayout Referencer Forsendelse Gennemse Vis Formatering og layout (Startside) Markering af tekst It-værktøjskassen Word 2007 Side 1 af 1

2 Markering ved hjælp af musen Markering ved hjælp af piletaster + Shift/Ctrl Markering af tekst flere steder Formatering af tekst Ændring af skriftstørrelse Afsnit Punkttegn Søg Søg og erstat Ændring af afsnit Linjeafstand: Skydning Afstand mellem afsnit Ændring af linjelængde Tabulator Justering af tekst Udklipsholder Formatering ved indsætning Båndet Indsæt Indsæt sider Indsæt tabel Indsæt billede Tekstombrydning Indsæt multimedieklip Indsæt figur Indsæt SmartArt Indsæt diagram Hyperlink Sidehoved/Sidefod Sidetal Tekstboks WordArt Symbol Båndet Sidelayout Temaer It-værktøjskassen Word 2007 Side 2 af 2

3 Sideopsætning Margen Kolonner Skrift/Sektion Indrykning Placering Båndet Referencer Indholdsfortegnelse Båndet Gennemse Stave- og grammatikkontrol Ny kommentar Sporing Generelle indstillinger Genvejstaster Eksempler på genvejstaster i Word It-værktøjskassen Word 2007 Side 3 af 3

4 Kom i gang med Word Når man starter Word fra en ikon på skrivebordet eller fra Startmenuen, vil et nyt dokument være klar til at skrive i. Begynd på et nyt dokument Dokumentet kan stå med forskellige indstillinger: Illustrationen ovenfor viser Udskriftlayout, dvs. dokumentet vises, som det vil bliver skrevet ud på printeren. Du kan ændre indstillingerne to steder: 1. I bunden af skærmbilledet ligger knapper til ændring af visningen af dokumentet og en skyder til at ændre størrelsen: 2. I menupunktet Vis finder du forskellige indstillingsmuligheder: I Word kan du arbejde med flere dokumenter på en gang. Du begynder på et nyt dokument ved med musen at klikke på ikonen for Ny i værktøjslinje Hurtig adgang, Flere dokumenter åbne på en gang It-værktøjskassen Word 2007 Side 4 af 4

5 og du får åbnet et nyt dokument. Eller du åbner Office-knappen ved at klikke på den og vælger Ny: og vælger blandt de mange muligheder den nye dokumenttype, du ønsker at bruge: Du kan også benytte tastekombinationen: Ctrl+n. (kontrol n) Du bruger denne genvejstast ved at holde tasten med bogstaverne Ctrl nede samtidig med, du trykker på n-tasten. Det er på samme måde, som når du skal lave et stort bogstav (versal). Du holder Skift-tasten nede, mens du trykket på bogstavtasten. I dialogvinduet ovenfor kan du se, at der er mulighed for at åbne mange forskellige dokumenttyper. I Word findes en række skabeloner, Dialogvinduet Ny It-værktøjskassen Word 2007 Side 5 af 5

6 som du kan bruge som udgangspunkt for dine egne dokumenter. I denne illustration er valgt Brochurer: Hvis du ønsker at bruge en af skabelonerne, vælger du Hent. Du er altså ikke bundet af at skulle åbne et blankt stykke papir hver gang. Hvis du henter en skabelon, vil Word tjekke ægtheden af dit program. Hvis du vælger Vis i menulinjen og derefter Skift vindue, kan du se, hvilke dokumenter der er åbne. Vælge mellem dokumenter Når du klikker på et af dokumenterne i rullemenuen, vil det træde frem i forgrunden, og du kan arbejde i det. På proceslinjen kan du også se, hvilke dokumenter der er åbne: Navnet på dokumentet vises på knappen. Dokumentet kommer op på skærmen, så du kan arbejde i det, hvis du klikker på navnet. Mens du skriver, kan du benytte følgende funktioner: Ret mens du skriver It-værktøjskassen Word 2007 Side 6 af 6

7 Delete Backspace Backspace sletter det bogstav/tegn, man netop har tastet. Et tryk på tasten sletter bogstavet til venstre for markøren. Backspace kan også bruges til at slette funktioner, fx linjetabulator. skift eller Delete sletter bogsta- vet til højre for mar- funktioner, fx linje- skift, tabulator. køren. Delete kan også slette Enter Enter indsætter af- Brug af Entertasten indleder et nyt afsnit snitstegn/linjeskift. på en ny linje. Shift+Enter ("blødt linjeskift") sætter ikke noget afsnitstegn, men giver blot en ny linje. Tilføj tekst Flyt rundt i tekst Piletasterne kan også bevæge markøren rundt i teksten. Det kan være en fordel, hvis man er lidt usikker med musen. Piletasterne anbefales også frem for musen for at undgå belastningsskader. Hvis man vil skrive noget inde i en tekst, placerer man markøren i tek- vide- sten, hvor man ønsker at ændre eller tilføje. Herefterr skriver man re i teksten. Markøren kan placeres et vilkårligt sted i eksten med musen. Den tekst, du arbejder med, gemmes som en kopi på computerens harddisk eller netværkets serverr således: Vælg Office-knappen Gem som, og du præsenteres for en dialog- på det boks med mulighed for at gemme i forskellige formater, og sted på harddisken eller serveren, som Word er sat op til at gemme på: Gem dokument It-værktøjskassen Word 2007 Side 7 af 7

8 Her vælger du den øverste mulighed: Word-dokument. Derefter åbner en ny dialogboks, som giver dig mulighed for at bestemme, hvad dit arbejde skal hedde, og hvor det skal gemmes: Navngiv dokumentet i boksen Filnavn Vælg evt. anden filtype, fx docformat, ved at klikke på pilen i rulnedmenuen i boksen Filtype Klik på Gem for at gemme dokumentet. Dialogboksen Gem, som kan også aktiveres med genvejstasten F12 Herunder kan du se, hvordan computerens harddisk kan være opdelt i forskellige mapper. Mapperne er anført til venstre under harddiskens betegnelse Local Disk Placering af dokument It-værktøjskassen Word 2007 Side 8 af 8

9 (C:). Dokumentet fra før gemmes i mappen Skoleting. Man kan se, at ikonen for mappen er åben, og til højre kan man se, at der er tre undermapper i mappen. Husk, hvor du gemmer dine ting. Det er en god idé at lave mapper til forskelligt indhold, fx en til arbejde, en til personlige breve osv. Som standard er Word indstillet til at gemme i mappen Dokumenter. Du kan selv bestemme, hvor dine dokumenter skal gemmes, og du kan lave undermapper, så det hele ikke skal ligge i samme mappe. Hvis du vil oprette undermapper til forskellige arbejdsområder, kan du øverst til højre i dialogboksen oprette ny mappe ved at klikke på ikonen for Opret ny mappe: Opret en ny mappe til dine dokumenter Hvis du vil ændre det sted, hvor Word som standard gemmer, kan du oprette en ny standardmappe. Vælg Office-knappen og vælg derefter Word-indstillinger: Ny standardmappe Herefter vælger du og i det nye skærmbillede vælger du Gennemse for at finde den mappe, du ønsker at bruge som standardmappe: It-værktøjskassen Word 2007 Side 9 af 9

10 Du får så et vindue, der viser, hvor du kan gemme. Hvis computeren er forbundet med andre i et netværk, vil du også kunne se mulighederne på serveren. Når du markerer et drev og åbner det, får du mulighed for at pege på en mappe eller oprette en ny mappe. Hvis teksten skal bruges på en anden computer, kan det være en fordel at gemme teksten på en memory stick (usb-pind), cd-rom eller diskette. Disketten har her betegnelsen (A:), cd en (D:) og pinden (E:). Mens du arbejder, er det en god idé jævnligt gemme dit dokument med Gem kommando: Vælg Office-knappen Gem Eller klik på disketteikonen på Hurtig adgang værktøjsmenuen: Gem på flytbare enheder Gem jævnligt Eller tast Ctrl+s. Herved gemmes den nyeste kopi af dit arbejde under det navn, du allerede har givet det. Den gamle kopi overskrives. En kopi af et dokument hentes ind i tekstbehandlingen på følgende måde: Vælg Office-knappen Åbn, hvorefter dialogboksen Åbn kommer frem på skærmen: Hent dokument Vælg den mappe og derefter det dokument, du vil have åbnet ved at klikke på det, så det bliver markeret, og klik derefter på Åbn: It-værktøjskassen Word 2007 Side 10 af 10

11 Eller dobbeltklik på filnavnet i dialogboksen. Du kan nu se, hvordan dokumentet ser ud, og arbejde med mulighederne i Vis udskrift-båndet: Udskrift Inden du skriver dit dokument ud på papir, skal du kontrollere, at udskriften ser ud, som du havde tænkt dig. Hvis du har arbejdet med dokumentet i Udskriftlayout, som blev valgt i starten af denne vejledning, så ser du på skærmen, hvordan din udskrift bliver. Hvis du arbejder i fx Kladde, kan du vælge Udskriftlayout, inden du udskriver, eller du kan vælge Vis udskrift: Vælg Office-knappen Udskriv Vis udskrift Eller klik på Vis udskrift-ikonen i Hurtig adgang: Udskriv dokument Du udskriver dokumentet ved at vælge Udskriv: Udskriv Klik på OK for at skrive dokumentet ud i ét eksemplar. Udskrift kan også vælges, Udskriv ikonen ligge i værktøjslinjen Hurtig adgang: Faner og bånd Under værktøjslinjen Hurtig adgang ser du er række faner. Hver fane åbner et bånd, som indeholder knapper og ikoner for de forskellige It-værktøjskassen Word 2007 Side 11 af 11

12 funktioner i Word. De enkelte bånd vil blive omtalt kort og udvalgte funktioner i de enkelte bånd bliver omtalt efter den generelle gennemgang. Fanen Startside åbner, når du åbner Word, og den indeholder fra venstre funktionerne Udklipsholder og Formatpensel Skrifttype Afsnit Typografier Redigering Startside indeholder altså funktioner til formatering af dit dokument. Startside Det, der er aktivt, er fremhævet, og du vælger ved at klikke på de enkelte knapper/ikoner. Når du holder musen hen over en knap, får du vist en kort forklaring på dens funktion. På den måde kan du hurtigt få hjælp, hvis du er i tvivl om en knaps funktion. Du åbner for mulighederne i funktionen ved at klikke på den lille nedadvendte pilespids: og derefter foretage dit valg. Læg mærke til, at Word for nogle funktioners vedkommende viser ændringen med det samme: Se ændringer It-værktøjskassen Word 2007 Side 12 af 12

13 Når du holder musen hen over fx Overskrft 1 vil du kunne se ændringen. Hvis du vil foretage ændringen, klikker du med musen. Når et område er forsynet med en lille pil pegende skråt ned til højre, viser det, at der er flere muligheder. Holder du musen henover, får du en kort hjælpetekst eller illustration, og når du klikker på pilen, kommer du ind i funktionen og kan foretage dine valg. Formatpenslen er et meget nyttigt værktøj. Med det kan du tage et aftryk af en formatering fra et sted i dit dokument og anvende samme formatering et andet sted. Placer cursoren der, hvor du har den ønskede formatering. Klik på formatpenslen. Gå til det sted i dokumentet, som du ønsker skal have den samme formatering og marker det ved at køre musen hen over det, der skal formateres. Hvis du skal bruge den samme formatering flere steder, skal du dobbeltklikke på formatpenslen, når du har stillet cursoren i den formatering, du ønsker at bruge andre steder. Når du dobbeltklikker, kan du Formatpensel It-værktøjskassen Word 2007 Side 13 af 13

14 formatere ét sted som beskrevet ovenfor og derefter vælge det næste område osv. Indsæt Båndet Indsæt indeholder følgende: Sider Tabeller Illustrationer Kæder Sidehoved og sidefod Tekst Symboler Som båndets navn siger, er funktionaliteten i dette bånd at sætte noget ind i dokumenter. Funktionaliteten er den samme som i Startside. Du holder musen hen over en knap, og du får vist en kort forklaring på funktionaliteten. I dette bånd er alt synligt og tilgængeligt. Du kan se, hvilke muligheder, du har. Sidelayout I dette bånd finder du redskaber til at lave dit sidelayout. De enkelte muligheder gennemgås ikke nærmere. Du kan gå på opdagelse i de mange muligheder, når du har noget tekst at arbejde med. Referencer It-værktøjskassen Word 2007 Side 14 af 14

15 Læg mærke til, at det er under denne fane, du finder funktionen til at indsætte en indholdsfortegnelse i dit dokument. Båndet omtales ikke i denne vejledning. Forsendelse Gennemse I dette bånd finder du en række nyttige redskaber til korrektur, kommentering og ændringer i dokumentet. Nogle af disse funktioner omtales nærmere i Tekstbehandling 2. Vis Dette bånd er tidligere omtalt i denne vejledning. Se side 4. Formatering og layout (Startside) Skriv en tekst eller find et dokument, som du kan arbejde med i det følgende. Hvis du skal markere hele teksten, er det nemmest at gøre følgende: Stil musemarkøren et eller andet sted i teksten Tryk Ctrl+a ned samtidigt. Teksten vil nu blive malet over på skærmen, og du kan nu arbejde med den markerede tekst. Markering af tekst It-værktøjskassen Word 2007 Side 15 af 15

16 Hvis du kun skal bearbejde en del af teksten, kan du vælge mellem at markere tekstdelen vha.: Musen Piletaster + Shift Ctrl-tasten. Markering af teksten vha. musen kan ske på følgende måder: Placer musemarkøren tv. for den linje, hvor du vil påbegynde din markering. Bemærk, hvordan musemarkøren ændrer udseende fra det normale en lodret streg til en pil, der peger mod højre, når du bevæger den ud over venstre margin Når du har placeret musemarkøren ud for den linje, du vil påbegynde din markering i og den har form som en pil pegende mod højre kan du markere linjen ved at klikke på venstre musetast Når du skal markere enkelte ord eller dele af en linje, placerer du musemarkøren foran/bagved det eller de ord, du vil markere, klikker på venstre musetast og holder den nede, samtidig med at du bevæger markøren hen over det, du ønsker markeret Du kan også markere et enkelt ord ved at placere musemarkøren i ordet og dobbeltklikke, hvorved kun ordet markeres. Markering ved hjælp af musen Markering vha. piletaster + Shift/Ctrl kan ske på følgende måder: Placer markøren yderst tv. i den linje, hvor du vil påbegynde din markering. Når du trykker Shift-tasten ned og holder den nede samtidig med at du trykker på Pil-ned vil du kunne markere en linje ad gangen. Hvis du bruger Pil-op-tasten vil du markere en linje ad gangen opad i teksten Hvis du bruger Pil-til-højre-tasten, kan du markere et tegn ad gangen mod højre Markering ved hjælp af piletaster + Shift/Ctrl It-værktøjskassen Word 2007 Side 16 af 16

17 Bruger du Pil-til-venstre-tasten, kan du markere et tegn til venstre ad gangen. Husk at holde Shift-tasten nede, mens du bevæger dig rundt med piletasterne. Du kan markere et ord ad gangen ved at placere markøren foran/bagved det ord, du ønsker at markere, trykke og holde Shift+Ctrl nede, samtidig med du bruger Pil-til-højre eller Pil-tilvenstre-tasterne. Markering af tekst flere steder Der er flere måder at foretage formatering på, bl.a. tegnformatering og afsnitsformatering. Formatering af tegn handler om at give enkelte ord eller tegn bestemte egenskaber: en særlig skrifttype eller et bestemt udseende, fx størrelse eller skriftsnit, dvs. fed, kursiv eller understreget. Værktøjer til denne formatering finder du i båndet Startside. Formatering af tekst Andre formateringer justering, linjeafstand, indrykning m.m. gælder kun for hele afsnit. Værktøjer til at arbejde med dette finder du i båndet Sidelayout. Skriv en tekst eller find et dokument, du kan arbejde med i det følgende. Markér et område af teksten Udforsk mulighederne i båndet Startside Før musen hen over knapperne i Typografier og læg mærke til, at du kan se ændringen med det samme. Når du klikker på knappen, ændres det markerede. Ændring af skriftstørrelse Marker evt. et nyt område Afprøv mulighederne i Skrifttyper ved at klikke på de små pilespidser for at åbne for muligheder. Læg også her mærke til, at både skrifttype og størrelse ændrer sig i din tekst, når du peger med musen. It-værktøjskassen Word 2007 Side 17 af 17

18 Afprøv også de andre knapper i Skrifttyper. Brug den hjælpetekst, som kommer frem, når du holder musen hen over en knap Ethvert dokument er inddelt i afsnit. Hver gang du trykker på Entertasten (tvunget linjeskift), indsætter Word et afsnitstegn. Afsnit Klik på knappen for at se afsnitstegnene på skærmen. Punkttegn Læg mærke til, at knapperne er todelte. Venstre del starter funktionen og den lille pil åbner for forskellige formateringsmuligheder. Når du vil lave en punkt opstilling, kan du starte din punktopstilling ved at klikke på enten knappen med punkter eller tal. Cursoren rykker så ind og det første punkt er sat. Du skriver din tekst, og når du trykker på Enter start du et nyt punkt. Hvis du vil formatere din punktopstilling, klikker du på pilen og vælger fx et andet punkttegn. Som det fremgår, har du mulighed for at redigere og indsætte andre punkttegn. Hvis du arbejder med en tekst og finder ud af, at et afsnit vil blive formidlet bedre, hvis det bliver stillet op i punkter, så skal du ikke skrive afsnittet om, men omformatere det. Det gør, du ved at markere teksten som tidligere beskrevet og klikke på knappen med punkttegn. Af- It-værktøjskassen Word 2007 Side 18 af 18

19 snittet vil nu være et stort punkt. Med Enter-tasten deler du nu din tekst op i det antal punkter du finder bedst. Vær opmærksom på, at det kan være en fordel koncentrere teksten til korte sætninger (punk- ter) eller nøgleord. Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i den oprindelige tekst. Du kan nu formatere din opstilling ved at placere cursoren et sted i opstillingen, klikke på den lille pil og pege på de forskellige muligheder. Du kan også åben for mulighederne med tal. Hvis det indholdsmæssigt giver mening at underordnee nogle punkter andre, gør du det ved at stille dig forrest i den linje, der skal rykkes ind (brug evt. Home-tasten), tryk på Tabulatortasten, og linjenn rykker ind. Hvis du skal ud til første niveau igen, holder du Shift nede og trykker på Tabulator-tasten It-værktøjskassen Word 2007 Side 19 af 19

20 Trykker du to gange på Tabulatortasten, rykker du to niveauer ind. Hvis du ønsker at rykke hele din punktopstilling ind, bruger du Søg Ønsker du at finde et bestemt ord i teksten i en fart, er der to muligheder: Vælg Søg eller Tast Ctrl+b Indtast nu det ord eller den vending, som computeren skal finde Klik på Enter-tasten eller Klik på Find næste. Måske er der en gennemgående stavefejl eller formulering, som skal rettes i dokumentet. Vælg Erstat Skriv det ord, der skal søges efter, fx IT Skriv det ord, der skal erstatte det ord, der søges efter, fx it Søg og erstat It-værktøjskassen Word 2007 Side 20 af 20

21 Klik på Find næste. Word finder nu den første forekomst af ordet, der skal erstattes. Word spørger herefter, om man ønsker ordet erstattet. Klik på Erstat alle for at få erstattet alle forekomster i teksten. Word angiver afslutningsvis, hvor mange erstatninger der er foretaget: En god oplysning, hvis man fx ønsker en optælling af, hvor mange gange et bestemt ord forekommer i teksten. Find igen en tekst at arbejde med for at udforske og afprøve mulighederne i Afsnit. Ændring af afsnit Som navnet siger, handler det her om at formatere afsnit og ikke kun enkelte ord eller tegn. Marker et område i din tekst og afprøv mulighederne. Når du arbejder med de forskellige former for punktopstilling, skal du være opmærksom på, at det kræver et tvunget linjeskift med Entertasten for at lave et nyt punkt. Du kan både justere afstanden mellem afsnit og linjer. Afstanden mellem linjer kaldes også skydning. Valget af linjeafstand har bl.a. betydning for en teksts læsbarhed. En god linjeafstand giver en mere læsbar tekst. Står linjerne derimod meget tæt, bliver det sværere at overskue og læse teksten. Linjeafstan- Linjeafstand: Skydning It-værktøjskassen Word 2007 Side 21 af 21

22 den bør generelt være ca. 3 pkt. større end den skriftstørrelse, der er valgt. Ændring af linjeafstand sker på følgende måde: Placer markøren i et afsnit eller markér flere afsnit Vælg Formater Afsnit op knappen Linjeafstand Vælg og afprøv de forskellige muligheder. Afstand mellem afsnit bør ikke laves med brug af Entertasten, da der herved indsættes tomme linjer på siden. Vælg i stedet at indstille skydningen mellem afsnit. Placer markøren i et afsnit eller markér flere afsnit Vælg båndet Startside Afsnit og åbn ved at klikke på pilen nederst i højre hjørne og find Afstand Afstand mellem afsnit Vælg og afprøv forskellige muligheder. Vha. linealen er det meget nemt at ændre linjelængden. Placer musemarkøren i pilespidsen til højre Hold venstre musetast nede, mens du flytter pilespidsen: Ændring af linjelængde Pilespids til ændring af margin Samme fremgangsmåde benyttes i venstre side for at ændre venstremarginen. Indlæs den tekst, du arbejdede med før Markér et afsnit i teksten Ændr linjelængden i det markerede afsnit ved pege i firkanten under trekanten Gentag øvelsen, så du får flere forskellige linjelængder i teksten med forskellige højre- og venstremarginer Vælg et uddrag af teksten og lav linjelængden på ca. 8 cm Skriv teksten ud og vurder læsbarheden. It-værktøjskassen Word 2007 Side 22 af 22

23 Tabulator Standard tabulatorindstillingen er markeret på linealen med de små, lodrette, sorte markeringer. Du laver en anden indstilling ved med musen at klikke på det sted i linealen, hvor du ønsker et tabulatorstop, og ved at dobbeltklikke åbner du for mulighederne. Venstrestillet tabulering ved 3 cm Vand ½ liter Mel 1 kg Sukker 200 g Centreret tabulering ved 3 cm med Fyldtegn Vand... ½ liter Mel... 1 kg Sukker g Højrestillet tabulering ved 3 cm Vand ½ liter Mel 1 kg Sukker 200 g Decimaltabulering ved 3 cm 0,23 11, ,1234 Du kan justere din tekst på fire måder: 1. Venstrejustering Justering af tekst It-værktøjskassen Word 2007 Side 23 af 23

24 2. Centrering 3. Højrejustering 4. Lige marginer. Justering af marginer kan foregå via værktøjslinjen: Markér eller sæt markøren i det afsnit, du ønsker at formatere Klik på ikonerne til justering i Afsnit: Du kan også bruge genvejstaster til at foretage justering: Ctrl+l = venstrejustering Ctrl+e = centrering Ctrl+r = højrejustering Ctrl+j = Lige marginer. Et markeret tekstafsnit kan gemmes i computerens hukommelse på to måder: Klip Klik på symbolet med saksen i båndet startside. Det markerede klippes ud af originalen og gemmes i computerens udklipsholder. Originalen har således ændret udseende. Kopiér En kopi af det markerede gemmes i computerens udklipsholder. Originalen har således bevaret sit udseende. Sæt ind Indholdet indsættes på det sted, hvor markøren står. Indholdet kan indsættes flere gange. Udklipsholder Udklipsholderen indeholder op til 24 udklip. Du vælger i listen. Når du flytter eller kopierer og indsætter, kommer et ikon frem Hvis du åbner det ved at klikke på pilen, får du forskellige valgmuligheder Formatering ved indsætning It-værktøjskassen Word 2007 Side 24 af 24

25 Båndet Indsæt Som navnet siger, er funktionerne i dette bånd at sætte noget ind i dit dokument. Indsæt sider Afprøv de forskellige muligheder ved at vælge de enkelte funktioner. Indsæt tabel Når du vælger denne funktion, kan med musen male en tabel. Læg mærke til, at tabellen tegnes i dit dokument, der hvor cursoren er. Indsæt billede Du kan indsætte billeder i dit dokument. Når du klikker på ikonen åbner et vindue, hvor du skal finde frem til det billede, du vil indsætte. Som standard vil Word forvente, at du har dine billeder i mappen Mine billeder, og derfor åbner vinduet i den mappe Hvis du ikke har billedet i den mappe, må navigere hen til den mappe, billedet ligger i. Det gør du ved at klikke på pilespidsen It-værktøjskassen Word 2007 Side 25 af 25

26 og derefter finde mappen på din harddisk eller evt. på et netværksdrev. Når du har fundet frem til billedet, dobbeltklikker du på det, og det bliver sat ind i dit dokument, der hvor cursoren står. Bemærk, at den måde mapper og billeder vises på her ikke nødvendigvis er den samme visning, som du har. Du kan ændre visningsindstillinger ved at aktivere knappen yderst til højre. De indstillinger, der foretages for at få tekst og grafik til at samarbejde kaldes tekstombrydning. Som standard kan tekst fx ikke placeres ved siden af dit billede; men det kan den, hvis vi foretager tekstombrydning. Højreklik på billedet Vælge Tekstombrydning Vælge blandt mulighederne Tekstombrydning It-værktøjskassen Word 2007 Side 26 af 26

27 I det følgende gennemgås en række andre indsætninger i dokumentet. Dem kan du på samme måde arbejde med tekstombrydning på. Dog kan dialogboksene, der vises, når du højreklikker, se lidt anderledes ud som fx Indsæt multimedieklip Når du vil indsætte et multimedieklip fx en videostump, foregår det efter lidt andre principper end vist ovenfor. Som standard åbner et vindue til højre for dit dokument, og det er i det vindue, du finder frem til det, du vil indsætte. It-værktøjskassen Word 2007 Side 27 af 27

28 Hvis dit skærmbillede ikke viser valgmuligheder, så klik i Søg. Der er forskellige muligheder for at raffinere din søgning i Søg i: og Resultater skal være: Disse omtales ikke nærmere her. Indsæt figur Ofte kan du have brug for at indsætte en pil, en streg eller lignende. Det gør du ved at åbne Figurer. Her vises et lille udsnit af mulighederne. Når du klikker på en figur, ændres din cursor i dokumentet til et kryds. Når du klikker med venstre musetast, indsættes figuren. It-værktøjskassen Word 2007 Side 28 af 28

29 Du kan ændre i figuren størrelse ved at holde musen på en af de blå markeringer, holde venstre musetast nede og trække. Du kan ændre form ved at bruge den gule markering, og du kan rotere figuren ved at bruge den grønne markering. Bemærk også at der kommer et nyt bånd øverst, som giver dig muligheder for at formatere din figur. Læg også her mærke til, at du får vist ændret formatering, når du fører musen hen over nogle af mulighederne. Indsæt SmartArt SmartArt er mere raffinerede grafiske illustrationer end dem, du har arbejdet med i Figurer. Du arbejder grundlæggende med dem på samme måde som tidligere beskrevet under Figurer mht. form, størrelse og formattering. Indsæt diagram Omtales ikke nærmere i denne vejledning. Hyperlink Et hyperlink fjerner dig fra det sted i teksten, hvor du er. Du kan starte et andet program, du kan få vist en webside osv. Når du aktiverer knappen åbner en dialogboks, der giver dig mulighed for at skrive den tekst, der skal virke som hyperlinket, og skrive adressen på det linket skal åbne: It-værktøjskassen Word 2007 Side 29 af 29

30 I din tekst vil et klik på min skole åbne hjemmesiden Omtales ikke nærmere i denne vejledning. Sidehoved/Sidefod Når du vælger Sidehoved/Sidefod, åbner en dialogboks, som giver dig mulighed for at vælge et tomt sidehoved/-fod, som du selv designer, eller du kan vælge blandt en række foruddefinerede, hvor du så skriver din egen tekst. Hvis du nederst i dialogboksen vælger Rediger, åbner et nyt bånd med redigeringsmuligheder. Sidetal It-værktøjskassen Word 2007 Side 30 af 30

31 På samme måde som ved Sidehoved/Sidefod får du også her en række muligheder, når du vælger Sidetal: De enkelte muligheder omtales ikke nærmere her, gå selv på opdagelse. Tekstboks En tekstboks kan være god til at fremhæve tekst. Den kan desuden placeres, hvor på siden du måtte ønske det også inden i en anden tekst vha. tekstombrydning. Du bestemmer selv, om boksen skal have en synlig ramme, samtidig med at du kan vælge forskellige stregtyper og -farver til rammen. Boksen kan også udfyldes med farve (skygge), som giver teksten en baggrund. Når du har valgt en tekstboks får du igen en række layoutmuligheder: WordArt WordArt giver dig særlige muligheder for at layoute ét eller flere ord. Når du har valgt et format i dialogboksen og skrevet det eller de ord, som du vil arbejde med, vælger du OK, og du får et bånd med WordArt værktøjer: It-værktøjskassen Word 2007 Side 31 af 31

32 Symbol Ofte kan du få brug for at indsætte andet end tegn og bogstaver, du har på tastaturet. Under knappen Symbol finder du forskellige muligheder Båndet Sidelayout I det foregående bånd har det handlet om enkelte elementer på en side i dit dokument. I dette bånd har du mulighed for at arbejde med selve siden. Båndet er delt op i 5 hovedafsnit: Temaer, Sideopsætning, Sidebaggrund, Afsnit og Arranger. Ikke alle muligheder bliver omtalt. Temaer I dette afsnit kan du vælge blandt en række foruddefinerede temaer. Et tema består af et gennemgående layout, som er sammensat af en farvekombination, skrifttyper og effekter. Du har således mulighed for at ændre et tema og tilpasse det dine ønsker og behov. Gå selv på opdagelse, mulighederne bliver ikke omtalt nærmere her. Sideopsætning Her arbejder du med den enkelte sides størrelse og udseende. Den valgte opsætning kan også gælde for alle sider. I de fleste tilfælde vil standardopsætningen af siden sikkert dække dine behov. Margen Under denne knap sætter du margenstørrelserne. Du kan her dele siden op i et antal kolonner. Kolonner It-værktøjskassen Word 2007 Side 32 af 32

33 Som udgangspunkt er der tale om spalter, som du kender dem fra en avis og ikke kolonner, som du kender det fra tabeller. Overvej derfor om du vil bruge en tabel eller arbejde med spalter. Hvis du vælger at arbejde med kolonner (spalter) bør du kikke nærmere på knappen Skift. Her ligger de nødvendige muligheder for at styre kolonnerne. Skrift/Sektion Skift dækker over flere former for skift. En sektion er en afgrænset del af de samlede dokument, hvor du kan sætte indstillinger, som kun gælder for den enkelte sektion og ikke hele dokumentet. Hvis du ønsker, at en enkelt side i dokumentet skal være liggende og ikke stående ved at vælge i, skal du indsætte et sektionsskift på den sidste side før den liggende side. På samme måde indsætter du et sektionsskift på den liggende side for at vende tilbage til at arbejde med stående sider. På samme måde skal du indsætte et skift, hvis du ønsker at arbejde i spalte 2, 3 osv., uafhængig af om spalte 1 (den foregående) er fyldt op. It-værktøjskassen Word 2007 Side 33 af 33

34 Indrykning Her kan du ændre et afsnits indrykning i forhold til sidens margener fx Placering Hvis du har placeret et objekt (fx billede) på siden, kan du bruge værk- tøjerne i Placering og Tekstombrydning til at styre tekst og grafik. Båndet Referencer I dette bånd finder du værktøjer, som gør det nemmere for læseren at finde rundt i og få overblik, indsætte fodnoter og bibliografi osv. Ikke alle muligheder omtales i denne vejledning. It-værktøjskassen Word 2007 Side 34 af 34

35 Indholdsfortegnelse Word kan genere en indholdsfortegnelse over dit dokument. Indholdsfortegnelsen bygger på brugen af overskrifter og sidetal. Som standard arbejder Word med tre niveauer: Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3. Du finder Overskrifter i båndet Startside under Typografier. Det er en udbredt misforståelse at ændre skriftstørrelse for at lave en overskrift. Brug i stedet de indbyggede. Dem kan du selv ændre, hvis de ikke er gode nok til dit brug, men det er vigtigt, at du bruger typografierne overskrift 1, 2 osv. Du ændrer en overskrift ved i Startside båndet at højreklikke på den i Typografier og vælge Rediger. På den måde sikrer du dig også at alle overskrift 1 bliver ens, alle 2 bliver ens osv. Herunder er lavet et lille eksempel med overskrifter i tre niveauer, som Word kan generer indholdsfortegnelsen ud fra. Herunder et eksempel, hvor de tre overskriftstypografier er ændret. Overskriften Indholdsfortegnelse er også ændret. It-værktøjskassen Word 2007 Side 35 af 35

36 Når du har genereret en indholdsfortegnelse, skal den opdateres, når du har arbejdet med dit dokument og lavet ændringer. Alt efter, hvordan dit program er sat op, er der forskellige muligheder. Du kan blive spurgt om du vil opdatere, inden du afslutter, eller du kan holde musen over indholdsfortegnelse, så den bliver markeret og derefter klikke, hvorefter en dialogboks åbner og du kan vælge Opdater tabel, hvor du får mulighed for at opdatere, eller du kan vælge. It-værktøjskassen Word 2007 Side 36 af 36

37 Båndet Gennemse I dette bånd finder du en række værktøjer, som du kan bruge, hvis I er flere som samarbejder om udformningen af dokumentet, du kan indføje kommentarer og kontrollere stavning samt få oplyst statistik om dit dokument. Ikke alle funktioner bliver gennemgået. Stave og grammatikkontrol Når du aktiverer denne funktion, foretager Word en stavekontrol, enten i et markeret område eller i hele dokumentet. Stavekontrollen bruger den indbyggede ordbog. Når kontrollen møder et ord, som ikke findes i ordbogen, vil en dialogboks åbne. Ordet er markeret med rødt. Her foreslår Word et erstatningsord. Hvis ikke, der fandtes et ord i ordbogen, som Word kunne foreslå, ville der i stedet have stået Ingen forslag. I knapperne til venstre har du mulighed for at foretage dit valg. Word kan også undersøge om der er grammatiske ukorrektheder i teksten. Den røde bølgestreg markerer at her er en måske stavefejl, den grønne under det afsluttende punktum, at der måske er en grammatisk fejl. For at undersøge, hvad Word ser som en fejl, skal du stille markøren i ordet og højreklikke, og en dialogboks åbner. It-værktøjskassen Word 2007 Side 37 af 37

38 Word kan være indstillet, så programmet ikke foretager stave- og grammatikkontrol. Ny kommentar Hvis du ønsker at indsætte en kommentar i dit dokument, skal du markere det eller de ord, som kommentaren vedrører. Aktiver derefter knappen Ny kommentar, og i højre margen kan du i boblen skrive din kommentar. Bemærk, at når der er indsat en kommentar, bliver de alle knapper aktive. Du sletter en kommentar ved at placere markøren i kommentaren og vælge. Sporing Med denne funktion har du mulighed for at få registreret, hvilke ændringer, der sker i dit dokument. Det kan være en fordel, hvis I er flere, som samarbejder om indholdet og kommenterer og kommer med forslag til ændringer. Men det kan også blive uoverskueligt, hvis der sker mange ændringer. Du aktiverer funktionen ved at vælge Registrer ændringer. Når du har valgt denne funktion, vil alle ændringer blive registreret. Når der er registreret en ændring, har du forskellige muligheder under funktionen Accepter. It-værktøjskassen Word 2007 Side 38 af 38

39 Under Bobler finder du forskellige indstillingsmuligheder. Du må prøve dig frem for at finde den indstilling, som passer til det aktuelle behov. It-værktøjskassen Word 2007 Side 39 af 39

40 Generelle indstillinger Du kan foretage nogle generelle indstillinger i Word. Du finder disse indstillingsmuligheder ved at vælge Office-knappen Word-indstillinger. og vælge Hvis du er usikker, bør du overlade til en anden at foretage ændringer i de allerede eksisterende indstillinger. Genvejstaster I Office 2007 programmerne får du hjælp til at undgå at bruge musen så meget og i stedet bruge tastaturet til at aktivere de enkelte funktioner. Det fungerer på den måde, at du trykker på Alt-tasten, og så får du mulighed for at vælge det bånd, du vil arbejde i Et tryk på tasten N vil åbne båndet Indsæt It-værktøjskassen Word 2007 Side 40 af 40

41 og et tryk på tasten Q vil aktivere funktionen til at indsætte et billede i dit dokument. I funktionerne er der også mulighed for at anvende genvejstaster i stedet for mus. Det er forskelligt fra funktion til funktion, hvordan det er sat op, så du må gå på opdagelse, hvis du vil undgå at bruge musen mest muligt. Du fjerner de små vinduer med bogstaverne ved at trykke på Alt-tasten igen eller taste Esc (Escape). Hvad får du i dit dokument, hvis du gør følgende: tast Alt+n tast e tast t tast Enter? Det tager tid at vende sig af med musen, men måske er tiden givet godt ud, når man tænker på den del af arbejdsmiljøet, som har med skærmarbejde at gøre. Eksempler på genvejstaster i Word2007 Åbne nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Gemme et dokument Ctrl+n Ctrl+o Ctrl+w Ctrl+s Udskrive et dokument Ctrl+p Funktionstasten F1 åbner Hjælp. Her kan du søge på fx genvejstaster og se lister over genvejstaster i programmet It-værktøjskassen Word 2007 Side 41 af 41

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer.

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer. Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (II) Demo Overskrifter med listeniveauer Øvelse Evt. Overskrifter med listeniveauer Forsendelser Demo Brevfletning Brevfletning

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere