Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev"

Transkript

1 Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere Dirigent: Christian Christensen Referenter: Lene Pedersen og Maja Hørlyck Stemmetællere: Brian Ebsen og Carsten Friis 2. Beretning, evaluering og fremtidsplaner for arbejdet i distriktet fra alle udvalg Distriktsbestyrelse, formandsberetning ved Aksel Juhl: Efter stormødet i 2010 konstituerede distriktsbestyrelsen sig med Aksel som formand, Mette som sekretær og Jan som næstformand. Der er udarbejdet en rekrutteringsliste til distriktsbestyrelsen. Den træder i kraft, hvis det skulle ske, at der på et tidspunkt ikke er nok kandidater, der stiller op til distriktsbestyrelsen. Rækkefølgen på foreninger er: Sønderborg, Haderslev, Toftlund, Vojens, Aabenraa, Bolderslev, Bedsted, Vesteregnen og Agerskov I samarbejde med arbejdsgiverudvalget og Distrikt trekanten har vi forlænget Viktors ansættelse, således at han nu er ansat frem til august Vi har derudover samarbejdet med andre udvalg omkring Portalaften, Store Lederdag samt taget stilling til diverse ansøgninger og økonomispørgsmål. Der er indkøbt et kamera til brug for alle. Vi har sagt ja til, at distriktsbestyrelsen i samarbejde med Viktor og landsbevægelsen deltager i et projekt omkring spørgsmålene: Hvad er det vi vil - og hvordan når vi der hen. Som aftalt på sidste stormøde har det i år ikke været vores opgave at finde kandidater til diverse distriktsudvalg. Det er dejligt at se at alle udvalg har taget denne opgave alvorligt og vi derfor har kandidater til alle udvalgsposter i aften. Alle landskonsulenter skal mere ud i foreningerne. Gitte Sandbjerg skal være støtte for distrikt Syd. Der skal være en aften, hvor temaet er Hvad er det vi vil - og hvordan kommer vi derhen. Det er for alle distriktsudvalg D. 22. november. Børne-teenudvalget, beretning ved Dorthe Mørk: Børne-Teenudvalget afholder ca. 4 møder årligt + 2 møder med Distrikt Trekanten, hvor Viktor også deltager. Der er afholdt børnesommerlejre på Philipsborg: drengelejr, pigelejr og 2 børnelejre. Det har fungeret godt med gode ledere og mange deltagere. Udvalget overvejer, hvordan de kan takke de mange ledere og køkkentanter, som igen i år har brugt mange timer på at forberede og afvikle lejrene. 1 af 6

2 Alt vores Teenarbejde er fortsat i samarbejde med Teenudvalget i Distrikt Trekanten. Der er afholdt Teensommerlejr på Skåstrup Strand i fællesskab med Distrikt Trekanten samt deltagere fra andre distrikter. Udvalget er ansvarlig for at finde ledere til lejren, men da ledergruppen er meget stabil kræver det ikke så meget. Det er et større problem at finde køkkentanter, og i år manglede der en gennemgående person i køkkenet. Derudover har vi i fællesskab med DT arrangeret Teen-event, hvor en busfuld unge sidst i november var i Baboon City i Herning. Næste Teen-Event går til svømmehallen i Kolding og derefter hygge i Kolding. I fællesskab med Fredagsklubben i Toftlund har vi arrangeret en børnedag, som blev afholdt d. 17. sep. i Toftlund. Desværre var der kun 20 børn, men de havde en super god dag, med forkyndelse, besøg af en brandbil og leg og hygge. Det overvejes at finde et senere tidspunkt at lave dagen på fremover, da flere klubber ikke var startet. Børnedagen bliver afholdt de år, hvor der ikke er børnefestival. Til børnefestivalen i Vejle i april 2012, vil vi igen arrangere fælles buskørsel for børn og ledere. Alle lejre får lokaletilskud. Det er 65 % af lejeudgifterne. Der er ønske om fra lejrlederne om at se det endelige regnskab for lejrene, så de kan få indblik i økonomien om en enkelte lejr ender med over- eller underskud. Gert vil tage en opgørelse med til lejrenes møde ved Elisabeth Jessen Hansen. Det er en idé, at lejrene søger nogle Y-mens klubber om penge til nogle konkrete aktiviteter til lejrene. Børn der kommer med på lejrene fra kommunerne, skal betale dobbeltpris. Der bliver sendt programmer samt et brev til kommunerne om at taksten er højere for dem. Børne-teenudvalget vil gerne have besked, hvis der sker ændringer i ledergruppen, eller hvis der er ledermangel/mangel på køkkentanter til lejrene. Det er vigtigt, at lederne ved besked, hvis de får børn med, der har særlige behov. Der er truffet beslutning om, at lederne på lejrene ikke skal betale for at være med på lejren. Der gives ikke kørselspenge til lederne. Drøftelse om der gives gaver til lederne på lejrene, tages op på lejrens møde ved Elisabeth Jessen Hansen. Børnedag skal flyttes til foråret - det år, hvor der ikke er børnefestival. Der er forslag om, at lave et færdigt koncept for børnedagen, så den klub, der står for dagen, har nemmere ved at arrangere den. Der er forslag om, at der reklameres endnu mere for landsbevægelsens kurser, også for teenager. Informationsudvalg, beretning ved Lene Pedersen: Infoudvalget er kommet godt i gang, dog kun med 3 medlemmer, da Edel Hedegaard valgte at stoppe i udvalget kort efter opstarten. Medlemmerne er Inger Juhl, Peter Vibe og Lene Pedersen. 2 af 6

3 Der er afholdt en kursusaften om brug af Portalen et fællesarkiv som de enkelte foreninger eller udvalg kan bruge til at gemme dagsordener, referater, programmer m.m. i. Alle udvalgsmedlemmerne har derved samme tilgang til materialet. Vi opfordre til, at dette værktøj tages i brug. Peter er webmaster og er udpeget til denne opgave. Han gør sit bedste for at holde distrikt Syds hjemmeside ajour, samt sende nyhedsmail til alle interesserede, når der er nyheder på hjemmesiden. Foreningerne opfordres til at sende gode historier fra klubarbejdet til hjemmesiden. Distriktsudvalg og andre skal orientere om datoer til deres arrangementer samt sende det færdige materiale til Peter. Info-udvalget indhenter oplysninger om foreningsaktiviteter, og får det lagt på siden, så den er et godt redskab, hvis man vil vide, hvad der sker andre steder. Husk vi er ALLE ansvarlige for at oplysningerne på siden er korrekte. Så tjek af og til og giv Peter besked om ændringer. Inger og Lene har brugt kræfterne på at finde formen på et årsskrift. Vi er selv godt tilfreds med resultatet, selvom det var en lang proces. Vi vil gerne takke alle, som har medvirket til, at der kom artikler og billeder til årsskriftet. Årsskriftet blev lidt dyrere end forventet pga. forskellige problemer, som vi rendte ind i. Vi har allerede fundet en billigere løsning til opsætning og trykning i Allerede nu er flere i gang med at skrive indlæg til årsskriftet, som udkommer lige før påsken Rigtig flot årsskrift. Udvalget vil gerne har ideer til artikler og arrangementer og lignende, der kan komme med i bladet. Der er forslag om at Y-men får tilbud om en halv side i bladet. Der er ca. 500 der modtager bladet, og så er der blevet delt en del rundt. Godt arbejde med hjemmesiden og nyhedsmails. Sportsudvalg: Der er ingen repræsentanter fra udvalget. Der har ikke været så stor tilslutning til de sidste sportsarrangementer. Arbejdsgiverudvalg, beretning ved Mette Clausen: Udvalget består af 2 fra Distrikt Trekanten og 2 fra Distrikt Syd. Vi er ikke på valg, men udpeget af distriktsbestyrelsen. I det forgangne år har vi især arbejdet med Viktors kontraktforlængelse og arbejdsbeskrivelse som de store punkter. Vi har afholdt et møde med den nye distriktsbestyrelsen for at videregive information om traditioner og tanker om fremtiden for distriktet overordnet - samt for Viktors ansættelse. Sammen så vi også et udkast til arbejdsbeskrivelse igennem. I marts blev Viktors kontrakt forlænget fra august 2011 til august Vi har arbejdet med at sætte pejlemærker op for vores samarbejde i de kommende tre år. Temaer, der er i fokus er: Ledelse, medier, synlighed, unge og teenagere. Desuden er vi optaget af, hvad vores overordnede vision er i vores område. Altså: Har vores arbejde en retning? og hvor peger det i så fald hen? Den endelige arbejdsbeskrivelse for Viktor er lagt på hjemmesiderne i trekanten og syd. Forhåbentlig er det et brugbart værktøj, hvor det er synligt omend i overskrifter hvad Viktor bruger sin tid på. Vi er parate til dialog, hvis I har spørgsmål eller idéer - lokalt eller på distriktsplan. Beskrivelsen er et 3 af 6

4 levende dokument, som vil blive redigeret undervejs i ansættelsesperioden. I november afholdes der et heldagskursus for arbejdsgivere omkring foreningsudvikling og ledelse af en selv-ledende medarbejder. Vi er stolte af og glade for at have Viktor ansat som konsulent i vores område. Det er tydeligt, at det har effekt at have ham ansat. Vi kan bl.a. se det på de unges medlemstilgang. For teenagere og unge lokalt samt andre ansatte eksempelvis på landsplan er Viktor en person, der deler ud af sin erfaring, viden og inspiration. Der bliver lyttet med interesse på det, Viktor og vi i distrikterne har sat i gang (tidl. eks. om teenagere og efterskoler) og nu om lokal ledelse i bl.a. bestyrelser. Det er spændende gennem Viktor at fornemme, hvad der sker helt i front på landsplan på disse områder. Det, at han har fingrene med i projekter på landsplan gør, at han har en stor viden at dele ud af i forbindelse med eksempelvis foreningsudvikling. Brug ham og hans mange kompetencer! Sidste år ønskede vi os en voksen kontaktperson mellem ca. 25 og 40 år, som kunne hjælpe til i Raptus-udvalget. Det ønsker vi os fortsat. Viktor har en stillingsannonce ;-) klar. Facebook er et godt sted at reklamere, og der opfordres til, at vi får en facebookmaster, ligesom vi har en webmaster. Viktor og Sissel vil gerne være med til at kigge nærmere på de sociale medier, facebook/sms. De vil selv finde en mere, der kan være med til at tænke tanker sammen med dem. De samarbejder med informationsudvalg. Det er vigtigt, at foreninger og udvalg selv tager kontakt til Viktor, for at få hjælp. Han laver ikke opsøgende arbejde hos foreninger og udvalg. Lederfokusudvalg, beretning ved Viktor Jacobsen og Maja Hørlyck: Formål: Udvalget består af repræsentanter fra de 2 distrikter. Vi har fokus på ledere og udvalg og bestyrelser i distrikt trekanten og distrikt Syd. Vi giver mulighed for networking, dvs. at vi laver arrangementer, hvor der er mulighed for at møde andre mennesker fra distrikterne og få inspiration fra andre. Vi lægger vægt på at det skal være godt at være leder. Vi har fokus på ledere, så dem der slider på lejrene bliver plejet og tanket op, så de igen er fyldt op og kan give fra sig. Tiltag i det forgangene år: Bliv klogere på KFUM og KFUK: Tur til Landskontoret i Valby, hvor vi bl.a. lærte portalen, landskontoret og Kbh. bedre at kende. Store lederdag: Stor succes, mange positive tilbage meldinger. Fremtiden: Store lederdag: Der arbejdes på at arrangere det igen i 2012 sammen med trekanten. Vil du hjælpe? Israelsturen : Der udbydes en tur i november 2012 for alle interesserede Økonomi: Søgt om kr fra hvert distrikt for at kunne pleje ledere, udvalg og bestyrelser. PR: Meld jer til nyhedsmails, så får I besked når vi har arrangementer. Hvis I har Ideer så kontakt Viktor. 4 af 6

5 Gode tilbagemeldinger på Storlederdag. Vigtigt med en kanon på programmet. Der skal gøres mere tydeligt, at det ikke kun er for ledere, men for alle i distrikterne. Der er brug for anerkendelse af den enkelte. Børne-teenudvalget og lederfokusudvalget skal snakke sammen om hvordan man siger tak til lejrlederne. Raptus, beretning ved Viktor Jakobsen: Raptus er distriktsarrangementer for årige. Der er fokus på både det sjove og det seriøse. Alle arrangementer bliver planlagt af unge. Det er ofte mandag-aftner eller fx en søndag eftermiddag. Det kan være arrangementer med fokus på det sociale, sport, hygge, grill, sang og fællesskab. Det kan fx være 1. januar, hvor det er tradition at mødes på McDonald og derefter fortsætte på KFUM og KFUK i Kolding. I 2011 har Raptus arrangeret 3 foredragsaftner med stor succes. Temaet for alle aftner var: BLIV klogere. Første aften: Bliv klogere på KFUM og KFUK besøg af Kirsten Lund Larsen, Generalsekretær i KFUM og KFUK. Anden aften: Bliv klogere på Tro og Tvivl: besøg af Karen Klemmed, Kristendoms Konsulent i KFUM og KFUK. Tredje aften: Bliv klogere på dig selv og dine venner: besøg af Benedicte C. Eilby om de 4 temperamenter. Vi ser frem mod 2012: Unge vil gerne køre efter et godt netværk. PR foregår personligt eller over sms og facebook. Unge vil gerne have en blanding af seriøs og sjov. Citat fra ung: Fx Raptus er K et i KFUM og KFUK for mig altså kristelige. Der er stor udskiftning i Raptus-udvalget. Unge vil gerne engagerede sig helhjertet på halvtid. Vi søger 2 voksne til at støtte med at bevare og udvikle Raptus. En til at støtte med fundraising. En til at tænke langsigtet med Viktor. Kontakt Viktor. 3. Nedsættelse af distriktsudvalg, samt valg af udvalgsmedlemmer Børne- og teenudvalg: Jytte Due Pedersen og Carsten Friis modtager ikke genvalg. Frederik Hansen modtager genvalg. Derudover er valgt: Sidsel Bach, Brian Ebsen og Roald Jensen. Dette betyder, at 2 er på valg i 2012 og 4 i Udvalget finder selv ud af, hvem af de 4, der skal være på valg igen i 2012 Lejrudvalg: Elisabeth J. Hansen på valg i 2012 Informationsudvalg: Da begge medlemmer er på valg i 2012, har udvalget valgt at Inger Juhl er på valg i Hun modtager genvalg Sportsudvalg: Jakob Mørk modtager genvalg Arbejdsgiverudvalg: (Udpeges af distriktsbestyrelsen) Lederfokusudvalg: (Udvalget er selvsupplerende) Raptus: (Udvalget er selvsupplerende) 4. Indkomne forslag Ingen 5 af 6

6 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for; Distriktskassen: Underskud på 5.147,59 kr. mod budgetteret underskud på kr. Se regnskabet for 2010 på hjemmesiden. Projekt konsulent: Underskud på ,38 kr. Se regnskabet for 2010 på hjemmesiden. Erling Due Pedersen, Kim Bjerre og Edel Kristensen arbejder med at samle yderligere penge ind til projekt konsulent. 6. Godkendelse af det samlede budget og fastsættelse af distriktskontingent Budgettet er vedtaget med et underskud på kr Se hele budgettet på hjemmesiden. Gert samler oplysninger på fonde og Y-mens clubber, som man kan søge midler ved. Alt hvad der bliver søgt på distriktsplan skal gå via Gert. Det drøftes på det fælles sommerlejrmøde, om børnelejrene skal stige med f.eks. 50 kr. for en hel uge. Distriktskontingentet fortsætter uændret. Børn kr. 10 unge år kr. 35 voksne kr Valg til distriktsbestyrelse samt Valg af 2 revisorer til distriktskassen, samt en revisor til projekt konsulent Distriktsbestyrelsen: Aksel Juhl modtaget ikke genvalg. Han stopper ved udgangen af 2011 Bodil Møller, Sønderborg er valgt til 2013 Revisorer til distriktskassen: Edel Kristensen og Holger Hansen modtager genvalg. Revisorer til projekt konsulent: Calle Thams modtager genvalg 8. Valg af repræsentanter til skoler m.m. Repræsentanter, Dybbøl Efterskole: Jeppe Bastholm, Sønderborg modtog genvalg til en ny 5-årig periode til Peter Høeg, Bolderslev modtog ikke genvalg. I stedet er Krista Knudsen, Bedsted valgt indtil 2016 Distrikt Syd har 10 repræsentanter i alt. 9. Fastsættelse af dato for næste stormøde D. 21. september 2012 i Haderslev, Café Laden. 10. Eventuelt Der er forslag om distriktsfest i november Medtages på stormødet Tak til Aksel Juhl, som udtræder af Distriktsudvalget ved udgangen af af 6

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere