Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013."

Transkript

1 Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst ved Rasmus Stougaard. Andagt ved Jytte Pedersen. Vi sang to af Jyttes egne salmer og hørte, hvordan hun finder inspiration til at skrive salmer. Oplæg fra hovedbestyrelsen ved Natasha Petersson vision 2025 : "I 2025 vil KFUM & KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Udpluk af kommentarer efter gruppedebat: - Inddrage skæve eksistenser/ressourcesvage unge. - Ikke særlig ambitiøs vision. Mener at de fleste "pinde" allerede er opfyldt. - Der skal allerede nu arbejdes på, at fastholde medlemmerne, ligesom der skal være ledere der "vil arbejdet". Pkt. 1 - stormødet åbnet af formanden. Valg af dirigent: Klaus Kroman Valg af referent: Hanne Hørup Stemmetællere: Leif Juhl, Kolding og Kurt Petersen, Give Klaus konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. Pkt. 2 beretning: a. Børn Lejr for 6-9 årige: 25 børn med på sommerlejr på Skåstrup Strand. Badeture, Sigurd Barret, guldgraverløb, underholdning og sjov. Tema fadervor.

2 Lejr for 9-13 årige: 24 deltagere Tema: Patriarkernes fortælling, Abraham Isak Jakob og Josef. Udfordringer: At finde ledere var svært. Endte med at 5 (alle fra Odense) tog afsted. De 4 stiller op igen næste år, men savner yderligere én, gerne kreativ person, der vil stille sig til rådighed. Flere deltagende drenge ønskes og piger år søges til ung leder gruppen. Efterårslejren: Fin tilslutning. God flok ledere, der har deltaget gennem mange år. b. Teenudvalg Trekanten og Syd holder arrangementer sammen - forfest WD 60 deltagere, 2 busser WD med 90 deltagere, teenlejr deltagere. Mand søges til udvalget. c. Unge: Raptus år (i samarbejde med Syd). Udvalget består af 7 personer. God opbakning til arrangementer. d. Lederfokusudvalg: Spørgeskemaundersøgelse har givet god feedback. Der afholdes en række fyraftensmøder med oplæg til inspiration til foreningerne. Næste møde i Kolding den 30. oktober e. Kommunikation: Der arbejdes meget med hjemmeside og FB (Facebook). Der opfordres til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet (fra hjemmesiden) samt følger med på FB. Det kan lade sig gøre uden at oprette en profil. f. Konsulentprojektets økonomi: Der blev fremlagt regnskab der viser et underskud. Kristian Thisgaard formoder dog at underskuddet udlignes, idet der fortsat er mulighed for at søge midler hos flere foreninger m.v. g. Arbejdsgiverudvalget: KFUM & K - et godt sted at være - netværket - stor tak til Viktor, der formår at samle alle trådene. h. Koordinerende udvalg: Se beretning på hjemmesiden.

3 Pkt. 3. Regnskab: Gennemgang ved Carl Martin Hansen og spørgsmål fra deltagerne. Regnskabet lægges på hjemmesiden fra i aften. Udbytter fra formuen (investeringsbeviser) har bl.a. medvirket til, at underskuddet ikke er blevet så stort som forventet. Pkt. 4. Arbejdsdrøftelse - distriktets vision og konsulentens fremtidige arbejdsopgaver - nedsættelse af et visionsudvalg: Formanden orienterede om Syds ønske om, at indgå et samarbejde med Distrikt Trekanten om ansættelse af en ny konsulent. Visioner: - Oplæg ved Viktor - hvad skal være vores vision (mål, ledestjerne) sammenhængende med - drivkraften - energien og benzinen. - Tænk stort! Gruppevis drøftelse af nedenstående fokusgrupper. Konklusion med kommentarer fra debatten: Hvad ser vi Hvad vil vi Hvad gør vi Teenagers Ikke alle fanger de gode arrangementer. Potentiale i de årige konfirmander økonomisk støtte fra menighedsrådene. Mere synlighed i forhold til teen-arrangementer. Konfirmandlejr i Distrikt Trekanten weekend. Mobillister Personlig kontakt til dem vi kender/den konsulent, de kender. Samarbejder med ungdomspræsterne. Unge årige Ca. 80 medlemmer i alderen år. De unge tilflyttere ser ikke de nye muligheder eller glemmer det. KFUM og K skal være et fristed med luft til hjernen evt. et lederfællesskab. Studieboliger med billig husleje (evt. for ledere). Vigtigt at nurse gruppen, da det er vores potentielle afløsere. Undersøger hvem der i målgruppen kender til KFUM og K og evt. ikke bruger foreningen længere. Konsulenten kan evt. bruges til, at finde de unge på uddannelsesstederne. Frivillige Engagement, men også pligt det bliver surt. Mangel på ledere. Godt miljø og fællesskab, der skal være plads til at trække sig ind i mellem. Afgrænsede projekter. Føle ejerskab. Sælge den gode historie ved at fortælle, at vi gør en forskel, vi lærer noget, og har et godt fællesskab. Påskøn hinanden vis engagement.

4 Mentorer for nye frivillige En fest. Familie Arrangement til Skærup Zoo m.v. Arrangement. Dyrke det, at vi kender hinanden på tværs. Hjælpe små foreninger til, at kunne samles med nogle af de større og mærke suset. En dag eller en fest med aktiviteter på tværs, dyrke relationer - opleve forbundethed på tværs. Årligt arrangement på en efterskole Datoen er fastsat år efter år/weekenden meldes ud i god tid. Vi behøver ikke en konsulent, vi kan selv! Børn Efterårs/sommerlejre 212 børnemedlemmer Kolding månedlig klub (mangel på ledere) Børnefestival. Flere sus Børnedag/træf Give børnene en oplevelse af, at vi er en stor familie. Weekend for de 9-12 årige. Forårsdag / Brande Børnelejr. Får en konsulent til børneområdet. Bakker op om hinanden. Ønske med konsulenthjælp. Voksne Gode tiltag for ledere. Manglende viden om voksenarbejde i andre foreninger i distriktet. Styrke fællesskab med de øvrige foreninger mulighed for lidt dyrere arrangementer. Skabe fællesarrangenmenter aften/dagsarrangement. Taler eller aktør udefra. Bemærk: Behovet for fællesarrangementer skal afdækkes. Udfordring et væld af andre tilbud, f.eks. lokal kirke. En travl hverdag for mange voksne. Bestyrelser Bestyrelsesarbejdet kan være hårdt og en pligt for nogen. Motivere folk til at være aktive i bestyrelsen. Give et pust til arbejdet f.eks. redskaber til bestyrelserne og pleje af de hårdt arbejdende medlemmer. Opgaver - ny konsulent: - Mobillister er vigtige - Konfirmandlejr i distriktet i samarbejde med folkekirken husk PR flyer oplagt konsulentopgave.

5 - Vigtigt med koordinerende kontakt af konsulenten i arbejdet/opgaver der skal løses. - Ledermangel på børnesommerlejre. (Konkret opfordres der til, at kontakte de unge i teen sommerlejr udvalget). - Flere børn med på børnesommerlejrene. - Bestyrelsespleje - Opsøge uddannelsessteder Nedsættelse af visionsudvalg (og evt. arbejdsgiverudvalg): Rasmus og Bente bliver siddende i arbejdsgiverudvalget for Viktor, indtil hans kontrakt udløber. Klaus Kromann og Kristian Kruse meldte sig til udvalget (+ 3 fra syd - Peter Vibe, Anders Christensen og Britta Hansen). Opfordring til at yderligere 1 (gerne kvinde) melder sig - meld gerne tilbage til Bente. Pkt. 5. Indkomne forslag: a. Marianne Storbjerg, Kolding efterlyser hvor mange omkostninger, der kan anvendes til f.eks. en familiedag eller en fest for voksne deltagere og om vi - de enkelte foreninger - er interesseret i at deltage. Forslaget vedtaget. Distriktet giver tilsagn om underskudsgaranti. Udvalget arbejder videre. b. Ledersituation - ønske om en "backing group" Opfordring til oprettelse af et call center, hvor der kan eftersøges ledere. Datoer på lejrene medsendes i referatet!! c. Distrikt syd vil gerne indbyde børn i distrikt Trekanten til at deltage i drenge- eller pigelejre, der afholdes på Philipsborg. Pigelejr afholdes i uge 27 (4 dage). Drengelejr afholdes i uge 28 (6 dage). Aldersgruppen er for -8 til år. Distrikt Trekanten vil gerne tage imod tilbuddet. Pkt. 6. Valg af medlemmer til distriktets koordinerende udvalg: Kristian Thisgård og Rasmus Stougård er på valg. KT modtager genvalg. RS gør ikke. - Ingen af de tilstedeværende ønskede, at lade sig opstille til udvalget. Ny kandidat søges i løbet af de næste 4 uger. Hvis ikke der er en kandidat inden, må distriktet indkalde til ekstraordinært møde. Der opfordres til, at hver forening stiller med en kandidat inden den nævnte periode eller - alternativt - at vedkommende frigives fra evt. nuværende opgaver hjemme i foreningen. Der sendes en arbejdsbeskrivelse med som bilag til mødeindkaldelsen.

6 Mødet finder sted onsdag den 27. november 2013 kl i Kolding KFUM & KFUK, Dalbygade 31, 6000 Kolding. Rasmus Stougaard indvilliger i at varetage de juridiske opgaver, indtil valg af afløser er foretaget. Pkt. 7. Sammensætning af distriktets øvrige udvalg: a. børneudvalg - ikke aktuelt pt. b. teenudvalg - nuværende Dorte Knudsen, Eva Dam Christensen og Connie Jensen blev genvalgt c. ansættelses- og nyt arbejdsgiverudvalg - se tidligere punkt. Pkt. 8. Fremlæggelse af budget: Der er ikke taget højde for den underskudsgaranti, der er nævnt i forbindelse med afholdelse af et voksenarrangement. Det blev vedtaget, at Distrikt Trekanten stiller en underskudsgaranti på kr Budgettet godkendt. Pkt. 9. valg af revisorer: Søren Damsbo og Lars Mogensen genvalgt. Lars Mogensen har givet udtryk for, at han ikke ønsker at genopstille næste år. Pkt. 10. evt: - Kristian Thisgård takkede Rasmus Stougård for hans mangeårige indsats som formand i distriktet. - Tilmelding til lejre bedes køre via landsbevægelsens tilmeldingssystem. - Husk fyraftensmøde onsdag den 30. oktober 2013.

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Mødeleder: Bjarne Referent: Lone 1) Velkommen v. Lokalforums planlægningsgruppe herunder kort introduktion om Lokalforum

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2013

Referat fra Landsmøde 2013 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia

Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia Punkt 1 Valg af dirigent: Dorte er enstemmigt valgt Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia Punkt 2 Formandsberetning v. fungerende formand Jakob Damgård Mission

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere