Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

2 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

3 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Den kan også downloades på: Foto: Ole Christiansen Layout og opsætning: Energinet.dk Kommunikationsafdelingen Repro og tryk: Kerteminde Tryk Oplag: eksemplarer ISSN nummer: Trykt udgave: Elektroniske udgave: December

4 Anlægsrapport 2006 Indhold 1 Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Nye planlægningsværktøjer Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Elforbrug og elproduktionskapacitet Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2006 eltransmission Opgradering af 150 kv Trige-Tange Ombygning af 150/60 kv-station Knabberup Synkroniseringsudstyr for 400/150 kv-transformere Flytning af 150 kv Fraugde-Svendborg Forsyning af Grønnegårdområdet Sikring af hovedstadens forsyning etablering af en 132 kv-kabelforbindelse mellem Glentegård og Stasevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Forsyning af Læsø Saneringer Renoveringer Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Ombygning af 400kV Kassø-Revsing Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Udskiftning af kontrolanlæg i Tjele, Skagerrak 1 og Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland

5 Anlægsrapport Stationer, transformere og kompensering Ombygning af Konti-Skan Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Ombygning af 150 kv-/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Kondensatorbatteri i Hejninge Ny 132/10 kv-transformer i Haslev /10 kv station Statoil Syd Reaktiv effekt øst for Storebælt Online gasovervågning af transformere Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Midtjyske Net - Udskiftning af fejlskrivere Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere mod lynskade Saneringer Sanering i Nørresundby Sanering ved Grestedbro Renoveringer Teleprojekter Planlagte ny- og ombygninger fra 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæs Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Renovering eller kabellægning af 132 kv mellem Ejbygård og Vejleå Stationer, transformere og kompensering Indkøb af ny 150/60 kv transformer i Nordjylland /60kV transformer 2 i Dybvad Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Nyt 132/10 kv transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Perimetersikring af stationsanlæg Saneringer Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Saneringer omkring station Trige Kabelhandlingsplan - partiel kabellægning af 150 kv Hasle-Hørning Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af KONTEK-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Forøgelse af overføringskapaciteten på Jyllands-Tysklandsgrænsen

6 Anlægsrapport Kontek 2 til Tyskland Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket kv-kabelring i hovedstadsområdet kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering /60 kv-transformer i Thyregod Etablering af halvt 150 kv to-bryderfelt i 400/150kV station Landerupgaard Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 150/60 KV-station Odense Vest Ny 150/60 kv transformer i Fraugde Reaktiv effekt vest for Storebælt Ny 400 kv koblingsstation Revsing Øvrige projekter NV Net opgradering af fjernkontrol Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Saneringer i Vestjylland Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2006 gastransmission Omlægning af transmissionsledning ved Give Kapacitetsudvidelse Dragør Border Udskiftning af linjeventil Nybro Indbygning af ESD-ventil Nybro Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Mobil M/R-station Fjernbetjente linjeventiler Overvågning af M/R-stationer Flytning af kontrolrum fra Vejen til Egtved Planlagte projekter gastransmission Isolerende kobling og drænholder ved Stenlille Mulige nye projekter gastransmission Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Bilag 1, side 1: Eksisterende eltransmissionsnet ultimo 2006 Bilag 1, side 2: Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, side 1: Eksisterende telenet ultimo 2006 Bilag 3, side 1: Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo 2006 Signaturforklaringer til figurerne findes på indersiden af omslaget. 5

7 6 Anlægsrapport 2006

8 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. styrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) samt det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsplan 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for elinfrastruktur og, som noget nyt, også for Energinet.dk s gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2006 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for eltransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132- og 150 kv-nettene. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten investering, status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i bygherrens bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil desuden danne baggrund for udarbejdelse af Energinet.dk s investerings- og finansieringsplan. Anlægsrapport 2006 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energi- 7

9 Indledning De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, se Tabel 1. Signaturforklaringer til anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amter. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2006, side 1, og mulig netudbygning på længere sigt, side 2. Muligt projekt Planlagt projekt Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idéfasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige El-projekter er beskrevet i kapitel 7, side 73. Mulige Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.4, side 94. Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser f.eks. i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte El-projekter er beskrevet i kapitel 6, side 59. Planlagte Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.3, side 93. Bilag 2 illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Igangværende og afsluttet projekt Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende El-projekter er beskrevet i kapitel 5, side 35, og afsluttede El-projekter i kapitel 4, side 25. Igangværende og afsluttede Gas-projekter er beskrevet henholdsvis i kapitel 8.2 og 8.1, fra side 87. Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

10 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for hhv. elog gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2012 er angivet i Tabel 2. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 4.748,9 mio. kr. fordelt med 3.333,7 mio. kr. til Energinet.dk og 1.415,2 mio. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. Projekter, der er afsluttet i Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang. Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 444,6 mio. kr. fordelt med 88,8 mio. kr. på Energinet.dk og 355,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2006). Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 88, ,4 77,3 FynsNet 150 kv NV Net 9,1 76,2 228,1 Midtjyske Net 52,0 46,1 68,2 Sydøstjyske Net 22,4 26,6 17,3 Syd Net 0 12,6 26,2 Vestjyske Net 150 kv 0 1,1 97,2 SEAS-NVE Net 0 62,1 0 SEAS-NVE Transmission 8,3 131,3 540,0 NESA NET 264,0 Dong Energy 0 1,5 80,7 Sum 444, , ,0 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 3. 9

11 Økonomi Afsluttede projekter Energi- Fyns NV Net Midt- Sydøst- Syd Vestjyske- SEAS- SEAS- Eltransmission net.dk Net jyske jyske Net Net NVE NVE i mio. kr. 150 kv Net Net SN 150 kv Net Trans. NESA 400 kv-reaktor Askær 12,2 400 kv-reaktor Fraugde 10,0 400 kv-reaktor Idomlund 11,7 400 kv-udskiftning af reaktor, Hovegård 2,5 400 kv-udskiftning af reaktor, Avedøre/Bjæverskov 22,5 ENDK renoveringer 20,6 150 kv-reaktor Karlsgaarde 8,3 Overtagelse af 20 kv-kabel til Læsø 1,0 150 kv Skærbækværket-Knabberup- Hatting, demontage 4,9 150 kv-station Knabberup, ombygning 16,1 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv-transformer 1,4 132 kv Grønnegård-Bagsværdgård- Ejbygård inkl. ombygning af st. Grønnegård til 132 kv 115,0 132 kv Glentegård-Stasevang 149,0 150 kv-renovering Tange-Trige 52,0 150 kv-renovering Hvorupgård- Vendsysselværket 9,1 132 kv-renovering, Stigsnæsværket-Næstved 8,3 Tabel 3 Oversigt over investeringer (i mio. kr.) i anlægsprojekter som er afsluttet i 2006 hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. Tallene er hovedsagelig baseret på anlægsbudgetter, da opdaterede anlægsregnskaber endnu ikke foreligger. Det forventede fremtidige investeringsbehov knyttet til anlægsprojekter i de enkelte selskaber ses i Tabel 4 til Tabel

12 Økonomi Energinet.dk's projekter Ultimo År År År År År Forv. Projekt kr SUM i drift status Ombygning af Konti-Skan 1 220,9 30,1 251, IGV Udskiftning af Skagerrak kontrolanlæg 13,6 18,4 31, IGV Vendsysselværket-Vester Hassing, Top 5,5 4,0 9, IGV Renovering af fundamenter, Vejen-Tange-Smorup 7,1 7, IGV Renovering af fundamenter, Vester Hassing-Læsø 2,4 1,0 3, IGV Renovering af fundamenter, Landerupgård-Hatting-Malling 1,4 1, IGV* Online overvågning af gas i transformere 0, , IGV 400 kv-konsolidering LAN/WAN stationer 25,4 25, PL* Udskiftning af jordtråd, Aggersundkrydsningen 0,4 0, IGV* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Landerupgård 4,3 4, IGV* Udskiftning af reservestyring i 400 kv stationer 1,0 0,7 1, IGV 150 kv RTU udskiftning i Tjele 1,8 0,1 1, IGV STINA-projektet 0,4 0,4 0, IGV Bornholmsforbindelsen 0,1 8,0 8, IGV Lysleder, Erritsø og Egtved 3.7 3, PL* Lysleder i 150 kv net Katbjerg-Kærbybro 0,7 0, PL* Renovering af fundamenter, Sjælland 7,0 13,4 8, /08 IGV* Lysleder i 150 kv net Ramme-Struer 0,6 0, PL* Perimetersikring af stationsanlæg 15,4 14, PL* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Malling 3, PL* 150 kv-reaktor Struer 2,0 7, PL* Kombiledning, beskyttelse mod piskninger 4, PL Storebælt 4,4 240,0 434,1 382,2 173, IGV 400 kv Kassø-Revsing 18,0 10,9 367,3 53,5 2, IGV Horns Rev 2 59,9 170,8 619,1 8,6 10, IGV Rødsand 2 9,3 50,9 59,4 228,1 2, IGV Samlede investeringer 344,7 610, ,0 672,5 187, * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 4 Energinet.dk s forventede investeringsbehov (i mio. kr.) i igangværende (IGV) og planlagte (PL) anlægsprojekter til og med Investeringsbeløbet Ultimo 2006 dækker over forventede betalinger afholdt før 31. december

13 Økonomi Energinet.dk's projekter opdelt på kategorier Samlet i mio. kr. SUM SUM HVDC forbindelser Storebælt 1.234,0 Ombygning af Konti-Skan 1 251, ,0 Havmølleprojekter Horns Rev 2 868,8 Rødsand 2 349, ,5 Nye transmissionsforbindelser 400 kv Kassø-Revsing 451,8 Vendsysselværket-Vester Hassing. Top 9,5 461,3 Renoveringsprojekter 49,4 49,4 Andre Projekter 119,5 119,5 Samlede investeringer 3.333, ,7 Tabel 5 Energinet.dk s investeringsbehov i igangværende og planlagte projekter opdelt på kategorier For Energinet.dk s igangværende anlægsprojekter gælder, at nogle er godkendt på baggrund af separate indstillinger til bestyrelsen, mens andre er godkendt i forbindelse med den årlige budgetindstilling. Hvor der foreligger separate indstillinger, er anlægsbudgettet altid inklusive byggerenter. NV Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv-kabellægning Hvorupgård-Skansen 4, IGV 150 kv-renovering af Hvorupgård-Skansen 1, IGV 150/60 kv-ombygning st. Ådalen 48, IGV 150/60 kv-transformer 2 Dybvad 0, PL 150/60 kv-udbygning st. Håndværkervej 21, IGV 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Ådalen 35, PL 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Håndværkervej 42, PL 150 kv- kabelforbindelse Ådalen-Håndværkervej 7, PL 150 kv-kabelforbindelse Gistrup Aalborg Øst 24, PL 150 kv-renovering Jerslev-Bredkær 5, PL 150 kv -renovering af station Mosbæk 23, PL 150 kv-fasetråd-frøstrup-nors-bedsted 9, PL 150/60 kv- udskiftning af transformere 7, PL 150 kv omgalvanisering af Mosbæk-Frøstrup 23, PL Fjernkontrolsystemet 3, PL 150 kv omgalvanisering af Dybvad-Vester Hassing 23, PL 150 kv-renovering af station Aalborg Øst 18, PL 150 kv-udskiftning af beskyttelsesrelæer 5, PL Samlede investeringer 304,3 Tabel 6 NV Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 12

14 Økonomi Midtjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Katbjerg-Kærbybro 29, IGV 150/60 kv-station Kærbybro 11, IGV 150/60 kv-kabelstation Katbjerg ombygning 2, IGV Udskiftning af fejlskrivere 2, IGV 150 kv Saneringer ved Trige 18, PL 150 kv Kabelhandlingsplan, partiel kabellægning Hasle-Hørning 50, PL Samlede investeringer 114,3 Tabel 7 Midtjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Sydøstjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150/60 kv-transformer 2 i station Hatting 7, IGV 150/60 kv-station Hatting, ombygning, etape 2 19, IGV 150 kv-felt-for ny 400 kv-transformer 2 i Landerupgård 4,0 efter 2008 PL 150 kv Thyregod transformer 2 10,0 efter 2008 PL 150 kv Skærbækværket-Tyrstrup, demontage 3, PL Samlede investeringer 43,9 Tabel 8 Sydøstjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Syd Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro/Ribe-Lykkegård v. Gredstedbro, partiel 12, IGV 150/60 kv-overspændingsbeskyttelse 1, PL 150 kv Enstedværket-Kassø, partiel 16, PL 150 kv Enstedværket-Skærbækværket, demontage 8, PL Samlede investeringer 38,8 Tabel 9 Syd Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Vestjyske Net 150 kv s projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro-Lykkegaard udskiftning af fasetråd 1, IGV 150 kv Struer-Ramme 48, PL 150 kv-felt Struer 3, PL 150/60 kv-station Ramme 13, PL 150 kv-renovering, Bedsted-Struer 32, PL Samlede investeringer 98,3 Tabel 10 Vestjyske Net 150 kv s investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 13

15 Økonomi SEAS-NVE Net Investering Forv. Status kr. i drift 132/10 kv-station Statoil Syd 29, IGV 132 kv-kondensatorbatterier Asnæsværket 2, IGV 132 kv Kalundborgområdets-forsyning (kabel+transformere) 30, IGV 50 kv-kondensatorbatteri Hejninge 1, IGV Samlede investeringer 62,1 Tabel 11 SEAS-NVE Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til og med 2012 (i mio. kr.). SEAS-NVE Transmission Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv renovering af Masnedø-Eskildstrup og Stigsnæsværket-Næstved 11, IGV Forbedring af 132 kv nettet i Sydsjælland 12, IGV 132/10 kv-transformer i Herlufmagle 2, IGV 132/10 kv-transformer, Haslev 5, IGV 132 kv-station Radsted, SVC-anlæg 100, IGV 132 kv-forbindelsen mellem Vestlolland-Stigsnæs 400, PL 132 kv-netforstærkning, Guldborgsund og Masnedsund 60, PL Netslutning Rødsand 2 80, PL Samlede investeringer 671,3 Tabel 12 SEAS-NVE Transmissions investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). DONG Energy Investering Forv. Status kr. i drift 132/50 kv-transformer-flytning-fra Dyregård til Glentegård 1, IGV 132/36 kv-transformer, Kyndbyværket 5, PL 132 kv renovering/kabel, Ejbyggård-Vejleå 2008 PL 132 kv-forbindelsen Stasevang-Teglstrup, renovering 25, PL 132/10 kv-transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) 30, PL 132 kv-forbindelsen Asnæsværket-Kamstrup, renovering 20, PL Samlede investeringer 82,2 Tabel 13 DONG Energys investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 14

16 Økonomi 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energinet.dk er angivet i Tabel 14. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 7,9 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 42,4 mio. kr. for Energinet.dk. Gastransmission Ultimo År År År År År Forv. Status i mio. kr SUM i drift MRNewTech, ,5 9,8 14, IGV Fjernbetjente linjeventiler 0,9 0,4 1, IGV Overvågning af M/R-stationer, forprojekt 1,2 1, IGV Mobil M/R-station 4,8 0,3 5, IGV Flytning af kontrolrum gas Vejen til Egtved 1,0 5,4 6, IGV Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille 1,0 0,1 1, PL* MRNewTech, ,6 5,5 13, PL* Samlede investeringer 11,2 25,7 5, ,4 * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 14 Oversigt over de samlede forventede investeringer (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 15. Afsluttede projekter Gastransmission kr. Gas Trans. Omlægning af transmissionsledning ved Give 1.5 Udskiftning af linjeventil Nybro 1.0 Kapacitetsudvidelse Dragør Border 5.0 Indbygning af ESD-ventil Nybro 0,4 Tabel 15 Oversigt over investeringer (i kr.) i anlægsprojekter hos Energinet.dk, som er afsluttet i

17 16 Økonomi

18 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni Ifølge regeringens elinfrastrukturhandlingsplan skal udbygningen af elinfrastrukturen imødekomme elmarkedets behov for transmissionskapacitet og understøtte øget anvendelse af vedvarende energi. Handlingsplanen fastslår blandt andet, at: fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Udbygningen af elinfrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Særligt vil en fortsat udbygning med havmølleparker stille krav til elsystemet og infrastrukturen, når forsyningssikkerheden samtidig skal opretholdes på et højt niveau. når transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har års levetid. Dagens beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal derfor være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget. den vindkraftudbygning, der vil ske fremover, forventes primært at finde sted på havet. Vindkraftudbygningen har stor betydning for kravene til elsystemet og dermed for den samlede, langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet. principperne for etablering og sanering af højspændingsanlæg indebærer blandt andet, at nye 400 kv-forbindelser som hovedregel kan etableres som luftledninger, når de fremføres i åbent land, og når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Ifølge disse principper kan 132/150 kv-anlæg ligeledes etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser. i forbindelse med etablering af nye 400 kv-luftledninger skal der tilstræbes kompenserende kabellægninger på lavere spændingsniveauer, så det samlede luftledningsnet over 100 kv reduceres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 17

19 Rammer for anlægsrapporten 3.3 Systemplan 2006 I Energinet.dk s systemplan 2006 redegøres nærmere for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplanen redegør tillige for principperne for dimensionering af gastransmissionssystemet, kapaciteten i transportsystemet samt behovet for ny gasinfrastruktur. 3.4 Nye planlægningsværktøjer Principperne for den overordnede langsigtede netstruktur for 400 kv eltransmissionsnettet har vist sig robust i forhold til de betydelige skift i planlægnings- og udbygningsforudsætninger, der er sket igennem de seneste årtier. Energinet.dk forventer, at princippet i den langsigtede netstruktur for 400 kv nettet baseret på en ringstruktur også fremover så vidt muligt fastholdes. Denne struktur er løbende indpasset i regionplanreservationerne. Eltransmissionsnettet skal som nævnt være indrettet, så det kan varetage flere opgaver og hensyn. Det skal skabe rammerne for, at elmarkedet kan fungere, for at forsyningssikkerheden kan opretholdes, og for at miljøvenlig elproduktion og forbrug understøttes. Den konkrete udbygning af infrastrukturen skal ske under hensyn til landskabelige forhold. Parallelt til regeringens handlingsplan på elsiden ligger der også på gassiden en stor udfordring i, at infrastrukturen skal tilrettelægges i en balance mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og naturgasmarkedets funktion, samtidig med at forventede levetider på 30 år eller mere stiller krav til robustheden af anlægsinvesteringerne. En samfundsøkonomisk optimal løsning på disse udfordringer stiller store krav til planlægningen, og Energinet.dk søger derfor systematisk at tilvejebringe og videreudvikle et optimalt planlægningsgrundlag og effektive værktøjer for netog systemplanlægningen for både el- og gastransmissionssystemet. Analyseværktøjerne og systemanalyserne skal tjene til at sikre robuste og samfundsøkonomisk optimale investeringsbeslutninger om udbygningen af el- og gasinfrastrukturen. Her vil brugen af scenarier få central betydning for planlægningen. Det skyldes på den ene side de store usikkerheder, der hersker om den udvikling, der skal planlægges for og på den anden side den lange levetid af de løsninger, der vælges. Det har derfor stor betydning, at der vælges løsninger, som er robuste over for en udvikling, som på sigt kan gå i flere retninger. Den anden hovedhjørnesten i planlægningen er prioriteringen på grundlag af en samfundsøkonomisk optimering af planer og projekter. Det er afgørende, at omfanget af de samfundsmæssige ressourcer, som investeringerne i transmissionssystemet beslaglægger, er i nøje overensstemmelse med behovet, og at de anvendes optimalt. Energinet.dk s netplanlægning af eltransmissionssystemet vil foregå på dette grundlag. Målet er at fremlægge en revideret langsigtet netstruktur, som understøtter et velfungerende marked, sikrer det ønskede niveau for forsyningssikkerhed, muliggør indpasning af vedvarende energi i stor skala og sikrer mest muligt miljø for pengene. Konkrete anlægsprojekter vil blive prioriteret i overensstemmelse med den langsigtede netstruktur ud fra en konkret behovsanalyse. 18

20 Rammer for anlægsrapporten 3.5 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionsnettet i Danmark består af 132 kv, 150 kv, 220 kv og 400 kv-net, samt AC- og DC-forbindelser til naboområderne, Bilag 1, side 1. Fra Jylland er der HVDC-forbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 800 MW i nordgående retning og MW i sydgående samt 150 MW til Flensborg. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan AC DC Norge Tyskland Sverige derfor være væsentligt lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en HVDC-forbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. 400 kv-nettet i Vestdanmark blev udbygget i 1960 erne og i 1970 erne. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen i 132 kv i Øst og 150 kv i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. Størstedelen af 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har i dag et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Energinet.dk forventer desuden at udbygge strækningen Kassø-Revsing med en ny 400 kv-tosystemsforbindelse. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Ønsket om den fulde nytte af en eventuel kapacitetsudvidelse på Tysklandsforbindelsen, etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forventes ligeledes at udløse et behov for etablering af netstrukturens 400 kv-forbindelse mellem Revsing og Landerupgård. I det lidt længere perspektiv vil behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kunne udløses ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. På Sjælland forventes bl.a. omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 19

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark Indhold 1. Indledning... 7 2. Økonomi... 9 2.1 Eltransmission... 9 2.2 Gastransmission... 10 3. Rammer for anlægsrapporten... 11 3.1 El... 11 3.2

Læs mere

Anlægsrapport 2011/12

Anlægsrapport 2011/12 Anlægsrapport 2011/12 For el- og gastransmission i Danmark Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission Energinet.dk Anlægsrapport 2011/12 for el- og gastransmission i Danmark Rammer

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat)

Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 98 Offentligt Dato: 21. april 2005 Elementer i en infrastrukturhandlingsplan 2010 (baggrundsnotat) Eltra og Elkraft Systems Bidrag til den nationale

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy

Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy Large-scale integration of wind power in Denmark from the TSO point of view - from 20 to 50 percent of wind energy 3rd Workshop of RESPOND 10th of June Risø, Denmark Peter Børre Eriksen Antje Orths Energinetdk

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer Faktaoplysninger om stationerne Bilstrup, Idomlund og Struer 1 Station Bilstrup Oversigtskort. Stationens placering. Foto. Kompenseringsspole Signatur: Rød Stationsområde Grøn Etablering af nyt felt Lilla

Læs mere

Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport

Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport Dato: 11. juni 24 Prioriterede Snit Fælles nordiske analyser af vigtige snit i Nordel-systemet Hovedrapport Nordel Prioriterede Snit 24 i Indholdsfortegnelse Hovedrapport 1. Indledning...1 2. Energi- og

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472

Elektrisk storebæltsforbindelse. Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel. Dok.nr. 241472 Elektrisk storebæltsforbindelse Miljø og myndighed - bilagsrapport 2005- Anneksdel Rapport nr. ENDK-#241472-v1-Elektrisk_Storebæltsforbindelse_-_Miljø_og_myndighed_-_Bilagsrapport_2005_- _Anneksdel.DOC

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Session 5: Market opportunities in a changing world

Session 5: Market opportunities in a changing world Session 5: Market opportunities in a changing world General Assembly, Brussels 26-27 October 2009 Inger Pihl Byriel, R&D Coordinator, Energinet.dk ipb@energinet.dk Energinet.dk in brief Independent public

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur

Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur Adm. direktør Anders Eldrup, DONG Energy A/S Konference om INSPIRE og infrastruktur for geodata i Danmark DONG Energy og INSPIRE? Hvorfor indlæg

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Anlægsplan. for transmissionssystemet

Anlægsplan. for transmissionssystemet Anlægsplan Anlægsplan 2003 for transmissionssystemet 1 Anlægsplan 2003 for transmissionssystemet Dato: 28. november 2003 Sagsnr.: 4945 Dok.nr.: 165979 v3 Reference: JKJ/RIH Eltra's bestyrelse har godkendt

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger September 9 ISBN: 978-87-977-69-9 Indledning Måleenheden for magnetfelter er mikrotesla (µt). Der er foretaget beregninger for at demonstrere,

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Besvarelse af spørgsmål vedrørende luftledninger og kabler i transmissionsnettet

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017

Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud. Jan Vedde Oktober 2017 Fordeling af omkostninger til nettilslutning i VE udbud Jan Vedde Oktober 2017 Introduktion Ambition Betalingen for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elnet er i den gældende lovgivning

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17)

RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) RAPPORT REINVESTERINGS-, UDBYGNINGS- OG SANERINGSPLAN 2017 (RUS17) Dok. 17/07706-1 Offentlig/Public Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan 2017 (RUS17) 2/90 Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere