Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

2 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

3 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Den kan også downloades på: Foto: Ole Christiansen Layout og opsætning: Energinet.dk Kommunikationsafdelingen Repro og tryk: Kerteminde Tryk Oplag: eksemplarer ISSN nummer: Trykt udgave: Elektroniske udgave: December

4 Anlægsrapport 2006 Indhold 1 Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Nye planlægningsværktøjer Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Elforbrug og elproduktionskapacitet Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2006 eltransmission Opgradering af 150 kv Trige-Tange Ombygning af 150/60 kv-station Knabberup Synkroniseringsudstyr for 400/150 kv-transformere Flytning af 150 kv Fraugde-Svendborg Forsyning af Grønnegårdområdet Sikring af hovedstadens forsyning etablering af en 132 kv-kabelforbindelse mellem Glentegård og Stasevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Forsyning af Læsø Saneringer Renoveringer Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Ombygning af 400kV Kassø-Revsing Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Udskiftning af kontrolanlæg i Tjele, Skagerrak 1 og Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland

5 Anlægsrapport Stationer, transformere og kompensering Ombygning af Konti-Skan Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Ombygning af 150 kv-/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Kondensatorbatteri i Hejninge Ny 132/10 kv-transformer i Haslev /10 kv station Statoil Syd Reaktiv effekt øst for Storebælt Online gasovervågning af transformere Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Midtjyske Net - Udskiftning af fejlskrivere Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere mod lynskade Saneringer Sanering i Nørresundby Sanering ved Grestedbro Renoveringer Teleprojekter Planlagte ny- og ombygninger fra 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæs Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Renovering eller kabellægning af 132 kv mellem Ejbygård og Vejleå Stationer, transformere og kompensering Indkøb af ny 150/60 kv transformer i Nordjylland /60kV transformer 2 i Dybvad Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Nyt 132/10 kv transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Perimetersikring af stationsanlæg Saneringer Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Saneringer omkring station Trige Kabelhandlingsplan - partiel kabellægning af 150 kv Hasle-Hørning Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af KONTEK-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Forøgelse af overføringskapaciteten på Jyllands-Tysklandsgrænsen

6 Anlægsrapport Kontek 2 til Tyskland Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket kv-kabelring i hovedstadsområdet kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering /60 kv-transformer i Thyregod Etablering af halvt 150 kv to-bryderfelt i 400/150kV station Landerupgaard Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 150/60 KV-station Odense Vest Ny 150/60 kv transformer i Fraugde Reaktiv effekt vest for Storebælt Ny 400 kv koblingsstation Revsing Øvrige projekter NV Net opgradering af fjernkontrol Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Saneringer i Vestjylland Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2006 gastransmission Omlægning af transmissionsledning ved Give Kapacitetsudvidelse Dragør Border Udskiftning af linjeventil Nybro Indbygning af ESD-ventil Nybro Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Mobil M/R-station Fjernbetjente linjeventiler Overvågning af M/R-stationer Flytning af kontrolrum fra Vejen til Egtved Planlagte projekter gastransmission Isolerende kobling og drænholder ved Stenlille Mulige nye projekter gastransmission Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Bilag 1, side 1: Eksisterende eltransmissionsnet ultimo 2006 Bilag 1, side 2: Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, side 1: Eksisterende telenet ultimo 2006 Bilag 3, side 1: Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo 2006 Signaturforklaringer til figurerne findes på indersiden af omslaget. 5

7 6 Anlægsrapport 2006

8 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. styrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) samt det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsplan 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for elinfrastruktur og, som noget nyt, også for Energinet.dk s gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2006 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for eltransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132- og 150 kv-nettene. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten investering, status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i bygherrens bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil desuden danne baggrund for udarbejdelse af Energinet.dk s investerings- og finansieringsplan. Anlægsrapport 2006 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energi- 7

9 Indledning De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, se Tabel 1. Signaturforklaringer til anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amter. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2006, side 1, og mulig netudbygning på længere sigt, side 2. Muligt projekt Planlagt projekt Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idéfasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige El-projekter er beskrevet i kapitel 7, side 73. Mulige Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.4, side 94. Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser f.eks. i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte El-projekter er beskrevet i kapitel 6, side 59. Planlagte Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.3, side 93. Bilag 2 illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Igangværende og afsluttet projekt Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende El-projekter er beskrevet i kapitel 5, side 35, og afsluttede El-projekter i kapitel 4, side 25. Igangværende og afsluttede Gas-projekter er beskrevet henholdsvis i kapitel 8.2 og 8.1, fra side 87. Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

10 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for hhv. elog gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2012 er angivet i Tabel 2. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 4.748,9 mio. kr. fordelt med 3.333,7 mio. kr. til Energinet.dk og 1.415,2 mio. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. Projekter, der er afsluttet i Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang. Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 444,6 mio. kr. fordelt med 88,8 mio. kr. på Energinet.dk og 355,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2006). Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 88, ,4 77,3 FynsNet 150 kv NV Net 9,1 76,2 228,1 Midtjyske Net 52,0 46,1 68,2 Sydøstjyske Net 22,4 26,6 17,3 Syd Net 0 12,6 26,2 Vestjyske Net 150 kv 0 1,1 97,2 SEAS-NVE Net 0 62,1 0 SEAS-NVE Transmission 8,3 131,3 540,0 NESA NET 264,0 Dong Energy 0 1,5 80,7 Sum 444, , ,0 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 3. 9

11 Økonomi Afsluttede projekter Energi- Fyns NV Net Midt- Sydøst- Syd Vestjyske- SEAS- SEAS- Eltransmission net.dk Net jyske jyske Net Net NVE NVE i mio. kr. 150 kv Net Net SN 150 kv Net Trans. NESA 400 kv-reaktor Askær 12,2 400 kv-reaktor Fraugde 10,0 400 kv-reaktor Idomlund 11,7 400 kv-udskiftning af reaktor, Hovegård 2,5 400 kv-udskiftning af reaktor, Avedøre/Bjæverskov 22,5 ENDK renoveringer 20,6 150 kv-reaktor Karlsgaarde 8,3 Overtagelse af 20 kv-kabel til Læsø 1,0 150 kv Skærbækværket-Knabberup- Hatting, demontage 4,9 150 kv-station Knabberup, ombygning 16,1 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv-transformer 1,4 132 kv Grønnegård-Bagsværdgård- Ejbygård inkl. ombygning af st. Grønnegård til 132 kv 115,0 132 kv Glentegård-Stasevang 149,0 150 kv-renovering Tange-Trige 52,0 150 kv-renovering Hvorupgård- Vendsysselværket 9,1 132 kv-renovering, Stigsnæsværket-Næstved 8,3 Tabel 3 Oversigt over investeringer (i mio. kr.) i anlægsprojekter som er afsluttet i 2006 hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. Tallene er hovedsagelig baseret på anlægsbudgetter, da opdaterede anlægsregnskaber endnu ikke foreligger. Det forventede fremtidige investeringsbehov knyttet til anlægsprojekter i de enkelte selskaber ses i Tabel 4 til Tabel

12 Økonomi Energinet.dk's projekter Ultimo År År År År År Forv. Projekt kr SUM i drift status Ombygning af Konti-Skan 1 220,9 30,1 251, IGV Udskiftning af Skagerrak kontrolanlæg 13,6 18,4 31, IGV Vendsysselværket-Vester Hassing, Top 5,5 4,0 9, IGV Renovering af fundamenter, Vejen-Tange-Smorup 7,1 7, IGV Renovering af fundamenter, Vester Hassing-Læsø 2,4 1,0 3, IGV Renovering af fundamenter, Landerupgård-Hatting-Malling 1,4 1, IGV* Online overvågning af gas i transformere 0, , IGV 400 kv-konsolidering LAN/WAN stationer 25,4 25, PL* Udskiftning af jordtråd, Aggersundkrydsningen 0,4 0, IGV* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Landerupgård 4,3 4, IGV* Udskiftning af reservestyring i 400 kv stationer 1,0 0,7 1, IGV 150 kv RTU udskiftning i Tjele 1,8 0,1 1, IGV STINA-projektet 0,4 0,4 0, IGV Bornholmsforbindelsen 0,1 8,0 8, IGV Lysleder, Erritsø og Egtved 3.7 3, PL* Lysleder i 150 kv net Katbjerg-Kærbybro 0,7 0, PL* Renovering af fundamenter, Sjælland 7,0 13,4 8, /08 IGV* Lysleder i 150 kv net Ramme-Struer 0,6 0, PL* Perimetersikring af stationsanlæg 15,4 14, PL* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Malling 3, PL* 150 kv-reaktor Struer 2,0 7, PL* Kombiledning, beskyttelse mod piskninger 4, PL Storebælt 4,4 240,0 434,1 382,2 173, IGV 400 kv Kassø-Revsing 18,0 10,9 367,3 53,5 2, IGV Horns Rev 2 59,9 170,8 619,1 8,6 10, IGV Rødsand 2 9,3 50,9 59,4 228,1 2, IGV Samlede investeringer 344,7 610, ,0 672,5 187, * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 4 Energinet.dk s forventede investeringsbehov (i mio. kr.) i igangværende (IGV) og planlagte (PL) anlægsprojekter til og med Investeringsbeløbet Ultimo 2006 dækker over forventede betalinger afholdt før 31. december

13 Økonomi Energinet.dk's projekter opdelt på kategorier Samlet i mio. kr. SUM SUM HVDC forbindelser Storebælt 1.234,0 Ombygning af Konti-Skan 1 251, ,0 Havmølleprojekter Horns Rev 2 868,8 Rødsand 2 349, ,5 Nye transmissionsforbindelser 400 kv Kassø-Revsing 451,8 Vendsysselværket-Vester Hassing. Top 9,5 461,3 Renoveringsprojekter 49,4 49,4 Andre Projekter 119,5 119,5 Samlede investeringer 3.333, ,7 Tabel 5 Energinet.dk s investeringsbehov i igangværende og planlagte projekter opdelt på kategorier For Energinet.dk s igangværende anlægsprojekter gælder, at nogle er godkendt på baggrund af separate indstillinger til bestyrelsen, mens andre er godkendt i forbindelse med den årlige budgetindstilling. Hvor der foreligger separate indstillinger, er anlægsbudgettet altid inklusive byggerenter. NV Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv-kabellægning Hvorupgård-Skansen 4, IGV 150 kv-renovering af Hvorupgård-Skansen 1, IGV 150/60 kv-ombygning st. Ådalen 48, IGV 150/60 kv-transformer 2 Dybvad 0, PL 150/60 kv-udbygning st. Håndværkervej 21, IGV 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Ådalen 35, PL 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Håndværkervej 42, PL 150 kv- kabelforbindelse Ådalen-Håndværkervej 7, PL 150 kv-kabelforbindelse Gistrup Aalborg Øst 24, PL 150 kv-renovering Jerslev-Bredkær 5, PL 150 kv -renovering af station Mosbæk 23, PL 150 kv-fasetråd-frøstrup-nors-bedsted 9, PL 150/60 kv- udskiftning af transformere 7, PL 150 kv omgalvanisering af Mosbæk-Frøstrup 23, PL Fjernkontrolsystemet 3, PL 150 kv omgalvanisering af Dybvad-Vester Hassing 23, PL 150 kv-renovering af station Aalborg Øst 18, PL 150 kv-udskiftning af beskyttelsesrelæer 5, PL Samlede investeringer 304,3 Tabel 6 NV Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 12

14 Økonomi Midtjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Katbjerg-Kærbybro 29, IGV 150/60 kv-station Kærbybro 11, IGV 150/60 kv-kabelstation Katbjerg ombygning 2, IGV Udskiftning af fejlskrivere 2, IGV 150 kv Saneringer ved Trige 18, PL 150 kv Kabelhandlingsplan, partiel kabellægning Hasle-Hørning 50, PL Samlede investeringer 114,3 Tabel 7 Midtjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Sydøstjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150/60 kv-transformer 2 i station Hatting 7, IGV 150/60 kv-station Hatting, ombygning, etape 2 19, IGV 150 kv-felt-for ny 400 kv-transformer 2 i Landerupgård 4,0 efter 2008 PL 150 kv Thyregod transformer 2 10,0 efter 2008 PL 150 kv Skærbækværket-Tyrstrup, demontage 3, PL Samlede investeringer 43,9 Tabel 8 Sydøstjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Syd Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro/Ribe-Lykkegård v. Gredstedbro, partiel 12, IGV 150/60 kv-overspændingsbeskyttelse 1, PL 150 kv Enstedværket-Kassø, partiel 16, PL 150 kv Enstedværket-Skærbækværket, demontage 8, PL Samlede investeringer 38,8 Tabel 9 Syd Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Vestjyske Net 150 kv s projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro-Lykkegaard udskiftning af fasetråd 1, IGV 150 kv Struer-Ramme 48, PL 150 kv-felt Struer 3, PL 150/60 kv-station Ramme 13, PL 150 kv-renovering, Bedsted-Struer 32, PL Samlede investeringer 98,3 Tabel 10 Vestjyske Net 150 kv s investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 13

15 Økonomi SEAS-NVE Net Investering Forv. Status kr. i drift 132/10 kv-station Statoil Syd 29, IGV 132 kv-kondensatorbatterier Asnæsværket 2, IGV 132 kv Kalundborgområdets-forsyning (kabel+transformere) 30, IGV 50 kv-kondensatorbatteri Hejninge 1, IGV Samlede investeringer 62,1 Tabel 11 SEAS-NVE Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til og med 2012 (i mio. kr.). SEAS-NVE Transmission Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv renovering af Masnedø-Eskildstrup og Stigsnæsværket-Næstved 11, IGV Forbedring af 132 kv nettet i Sydsjælland 12, IGV 132/10 kv-transformer i Herlufmagle 2, IGV 132/10 kv-transformer, Haslev 5, IGV 132 kv-station Radsted, SVC-anlæg 100, IGV 132 kv-forbindelsen mellem Vestlolland-Stigsnæs 400, PL 132 kv-netforstærkning, Guldborgsund og Masnedsund 60, PL Netslutning Rødsand 2 80, PL Samlede investeringer 671,3 Tabel 12 SEAS-NVE Transmissions investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). DONG Energy Investering Forv. Status kr. i drift 132/50 kv-transformer-flytning-fra Dyregård til Glentegård 1, IGV 132/36 kv-transformer, Kyndbyværket 5, PL 132 kv renovering/kabel, Ejbyggård-Vejleå 2008 PL 132 kv-forbindelsen Stasevang-Teglstrup, renovering 25, PL 132/10 kv-transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) 30, PL 132 kv-forbindelsen Asnæsværket-Kamstrup, renovering 20, PL Samlede investeringer 82,2 Tabel 13 DONG Energys investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 14

16 Økonomi 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energinet.dk er angivet i Tabel 14. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 7,9 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 42,4 mio. kr. for Energinet.dk. Gastransmission Ultimo År År År År År Forv. Status i mio. kr SUM i drift MRNewTech, ,5 9,8 14, IGV Fjernbetjente linjeventiler 0,9 0,4 1, IGV Overvågning af M/R-stationer, forprojekt 1,2 1, IGV Mobil M/R-station 4,8 0,3 5, IGV Flytning af kontrolrum gas Vejen til Egtved 1,0 5,4 6, IGV Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille 1,0 0,1 1, PL* MRNewTech, ,6 5,5 13, PL* Samlede investeringer 11,2 25,7 5, ,4 * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 14 Oversigt over de samlede forventede investeringer (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 15. Afsluttede projekter Gastransmission kr. Gas Trans. Omlægning af transmissionsledning ved Give 1.5 Udskiftning af linjeventil Nybro 1.0 Kapacitetsudvidelse Dragør Border 5.0 Indbygning af ESD-ventil Nybro 0,4 Tabel 15 Oversigt over investeringer (i kr.) i anlægsprojekter hos Energinet.dk, som er afsluttet i

17 16 Økonomi

18 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni Ifølge regeringens elinfrastrukturhandlingsplan skal udbygningen af elinfrastrukturen imødekomme elmarkedets behov for transmissionskapacitet og understøtte øget anvendelse af vedvarende energi. Handlingsplanen fastslår blandt andet, at: fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Udbygningen af elinfrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Særligt vil en fortsat udbygning med havmølleparker stille krav til elsystemet og infrastrukturen, når forsyningssikkerheden samtidig skal opretholdes på et højt niveau. når transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har års levetid. Dagens beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal derfor være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget. den vindkraftudbygning, der vil ske fremover, forventes primært at finde sted på havet. Vindkraftudbygningen har stor betydning for kravene til elsystemet og dermed for den samlede, langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet. principperne for etablering og sanering af højspændingsanlæg indebærer blandt andet, at nye 400 kv-forbindelser som hovedregel kan etableres som luftledninger, når de fremføres i åbent land, og når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Ifølge disse principper kan 132/150 kv-anlæg ligeledes etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser. i forbindelse med etablering af nye 400 kv-luftledninger skal der tilstræbes kompenserende kabellægninger på lavere spændingsniveauer, så det samlede luftledningsnet over 100 kv reduceres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 17

19 Rammer for anlægsrapporten 3.3 Systemplan 2006 I Energinet.dk s systemplan 2006 redegøres nærmere for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplanen redegør tillige for principperne for dimensionering af gastransmissionssystemet, kapaciteten i transportsystemet samt behovet for ny gasinfrastruktur. 3.4 Nye planlægningsværktøjer Principperne for den overordnede langsigtede netstruktur for 400 kv eltransmissionsnettet har vist sig robust i forhold til de betydelige skift i planlægnings- og udbygningsforudsætninger, der er sket igennem de seneste årtier. Energinet.dk forventer, at princippet i den langsigtede netstruktur for 400 kv nettet baseret på en ringstruktur også fremover så vidt muligt fastholdes. Denne struktur er løbende indpasset i regionplanreservationerne. Eltransmissionsnettet skal som nævnt være indrettet, så det kan varetage flere opgaver og hensyn. Det skal skabe rammerne for, at elmarkedet kan fungere, for at forsyningssikkerheden kan opretholdes, og for at miljøvenlig elproduktion og forbrug understøttes. Den konkrete udbygning af infrastrukturen skal ske under hensyn til landskabelige forhold. Parallelt til regeringens handlingsplan på elsiden ligger der også på gassiden en stor udfordring i, at infrastrukturen skal tilrettelægges i en balance mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og naturgasmarkedets funktion, samtidig med at forventede levetider på 30 år eller mere stiller krav til robustheden af anlægsinvesteringerne. En samfundsøkonomisk optimal løsning på disse udfordringer stiller store krav til planlægningen, og Energinet.dk søger derfor systematisk at tilvejebringe og videreudvikle et optimalt planlægningsgrundlag og effektive værktøjer for netog systemplanlægningen for både el- og gastransmissionssystemet. Analyseværktøjerne og systemanalyserne skal tjene til at sikre robuste og samfundsøkonomisk optimale investeringsbeslutninger om udbygningen af el- og gasinfrastrukturen. Her vil brugen af scenarier få central betydning for planlægningen. Det skyldes på den ene side de store usikkerheder, der hersker om den udvikling, der skal planlægges for og på den anden side den lange levetid af de løsninger, der vælges. Det har derfor stor betydning, at der vælges løsninger, som er robuste over for en udvikling, som på sigt kan gå i flere retninger. Den anden hovedhjørnesten i planlægningen er prioriteringen på grundlag af en samfundsøkonomisk optimering af planer og projekter. Det er afgørende, at omfanget af de samfundsmæssige ressourcer, som investeringerne i transmissionssystemet beslaglægger, er i nøje overensstemmelse med behovet, og at de anvendes optimalt. Energinet.dk s netplanlægning af eltransmissionssystemet vil foregå på dette grundlag. Målet er at fremlægge en revideret langsigtet netstruktur, som understøtter et velfungerende marked, sikrer det ønskede niveau for forsyningssikkerhed, muliggør indpasning af vedvarende energi i stor skala og sikrer mest muligt miljø for pengene. Konkrete anlægsprojekter vil blive prioriteret i overensstemmelse med den langsigtede netstruktur ud fra en konkret behovsanalyse. 18

20 Rammer for anlægsrapporten 3.5 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionsnettet i Danmark består af 132 kv, 150 kv, 220 kv og 400 kv-net, samt AC- og DC-forbindelser til naboområderne, Bilag 1, side 1. Fra Jylland er der HVDC-forbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 800 MW i nordgående retning og MW i sydgående samt 150 MW til Flensborg. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan AC DC Norge Tyskland Sverige derfor være væsentligt lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en HVDC-forbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. 400 kv-nettet i Vestdanmark blev udbygget i 1960 erne og i 1970 erne. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen i 132 kv i Øst og 150 kv i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. Størstedelen af 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har i dag et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Energinet.dk forventer desuden at udbygge strækningen Kassø-Revsing med en ny 400 kv-tosystemsforbindelse. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Ønsket om den fulde nytte af en eventuel kapacitetsudvidelse på Tysklandsforbindelsen, etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forventes ligeledes at udløse et behov for etablering af netstrukturens 400 kv-forbindelse mellem Revsing og Landerupgård. I det lidt længere perspektiv vil behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kunne udløses ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. På Sjælland forventes bl.a. omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 19

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark

Anlægsrapport 2007. for el- og gastransmission i Danmark Anlægsrapport 2007 for el- og gastransmission i Danmark Indhold 1. Indledning... 7 2. Økonomi... 9 2.1 Eltransmission... 9 2.2 Gastransmission... 10 3. Rammer for anlægsrapporten... 11 3.1 El... 11 3.2

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef kbe@energinet.dk Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66 Energinet.dk Systemplan 2012 Udgivet af Energinet.dk Forsidefoto: Eldrevet gaskompressor ankommer til Egtved den 25. maj 2012 Fotograf: Bent Medvind Sørensen Rapporten kan

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ post@ode.mim.dk 29.05.2010 Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden Årsrapport 2014 Sikker energi til tiden og til fremtiden Indhold Ledelsesberetning Forord... 3 Energinet.dk s forretningsmodel... 6 Er der også strøm i kontakten i morgen?... 11 Nye elmotorveje giver grøn

Læs mere

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 for Energinet.dk 1 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El-

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen 1 05 Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen vandt første slag mod de store elproducenter: Nu skal elmarkedet vurderes time for time Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne.

Styringen af en nødstrømsgeneratorerne. på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. Styringen af en nødstrømsgeneratorerne på Hvidovre Hospital testes af DI-Teknik og Coromatic, som har leveret generatorerne. 18 Maskinmesteren december 2014 Nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital sætter ny

Læs mere