Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 2006. for el- og gastransmission i Danmark"

Transkript

1 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

2 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark

3 Anlægsrapport 2006 for el- og gastransmission i Danmark Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen Fredericia Tlf Den kan også downloades på: Foto: Ole Christiansen Layout og opsætning: Energinet.dk Kommunikationsafdelingen Repro og tryk: Kerteminde Tryk Oplag: eksemplarer ISSN nummer: Trykt udgave: Elektroniske udgave: December

4 Anlægsrapport 2006 Indhold 1 Indledning Økonomi Eltransmission Gastransmission Rammer for anlægsrapporten El Gas Systemplan Nye planlægningsværktøjer Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet Plan- og dimensioneringsgrundlag El Elforbrug og elproduktionskapacitet Planlægning af eltransmissionsnettet Samarbejdet med de regionale eltransmissions- og netselskaber Gastransmissionssystemet i Danmark Gastransmissionssystemet Ny gasinfrastruktur Samarbejde med gasselskaber Afsluttede projekter 2006 eltransmission Opgradering af 150 kv Trige-Tange Ombygning af 150/60 kv-station Knabberup Synkroniseringsudstyr for 400/150 kv-transformere Flytning af 150 kv Fraugde-Svendborg Forsyning af Grønnegårdområdet Sikring af hovedstadens forsyning etablering af en 132 kv-kabelforbindelse mellem Glentegård og Stasevang Reaktiv effekt øst for Storebælt Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Forsyning af Læsø Saneringer Renoveringer Igangværende projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Etablering af en elektrisk Storebæltsforbindelse Tilslutning af havmøllepark Horns Rev Tilslutning af havmøllepark Rødsand Ombygning af 400kV Kassø-Revsing Udbygning af 400 kv Vendsysselværket-Vester Hassing Udskiftning af kontrolanlæg i Tjele, Skagerrak 1 og Kalundborgområdets forsyning Forbedring af 132 kv-nettet i Sydsjælland

5 Anlægsrapport Stationer, transformere og kompensering Ombygning af Konti-Skan Ombygning af 150/60 kv-station Ådalen Udbygning af station 150/60 kv Håndværkervej Etablering af ny 150/60 kv-station i Kærbybro Ombygning af 150 kv-/60 kv-station Hatting Ny 150/60 kv-transformer i Hatting Transformerflytning fra Dyregård til Glentegård kv-spændingsregulerende anlæg på Lolland Kondensatorbatteri i Hejninge Ny 132/10 kv-transformer i Haslev /10 kv station Statoil Syd Reaktiv effekt øst for Storebælt Online gasovervågning af transformere Øvrige projekter Bornholmsforbindelsen Midtjyske Net - Udskiftning af fejlskrivere Overspændingsbeskyttelse af 150/60 kv-transformere mod lynskade Saneringer Sanering i Nørresundby Sanering ved Grestedbro Renoveringer Teleprojekter Planlagte ny- og ombygninger fra 2007 eltransmission Transmissionsforbindelser kv-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæs Forstærkning af sundkrydsninger i Guldborgsund og Masnedsund Renovering eller kabellægning af 132 kv mellem Ejbygård og Vejleå Stationer, transformere og kompensering Indkøb af ny 150/60 kv transformer i Nordjylland /60kV transformer 2 i Dybvad Etablering af ny 150/60 kv-station i Ramme Ny 132/36 kv-transformer til nettilslutning af nye store vindmøller Nyt 132/10 kv transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) Herlufmagle station, etablering af ekstra transformer Reaktiv effekt vest for Storebælt Øvrige projekter Beskyttelse mod piskninger Perimetersikring af stationsanlæg Saneringer Saneringer relateret til 400 kv Vendsysselværket-Trige Saneringer omkring station Trige Kabelhandlingsplan - partiel kabellægning af 150 kv Hasle-Hørning Renoveringer Ledninger Stationsanlæg Teleprojekter Mulige nye projekter eltransmission Transmissionsforbindelser Skagerrak 4 til Norge Alternativ til 132 kv-øresundskablerne Udskiftning af KONTEK-søkablerne i Storstrømmen og Østersøen Forøgelse af overføringskapaciteten på Jyllands-Tysklandsgrænsen

6 Anlægsrapport Kontek 2 til Tyskland Sydlig 400 kv-ring i Østdanmark kv-forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket kv-kabelring i hovedstadsområdet kv Revsing-Landerupgård Nettet på Vestkysten Skovkrydsning ved Haslev Stationer, transformere og kompensering /60 kv-transformer i Thyregod Etablering af halvt 150 kv to-bryderfelt i 400/150kV station Landerupgaard Ny 132/50 kv-transformer i station Lindevang Ny 132/50 kv-transformer i Ringsted Nyt 132/50 kv-transformeringspunkt syd for Holbæk Ny 150/60 KV-station Odense Vest Ny 150/60 kv transformer i Fraugde Reaktiv effekt vest for Storebælt Ny 400 kv koblingsstation Revsing Øvrige projekter NV Net opgradering af fjernkontrol Saneringer Saneringer i Aalborgområdet Saneringer i Vestjylland Renoveringer Anlægsprojekter gastransmission Afsluttede projekter 2006 gastransmission Omlægning af transmissionsledning ved Give Kapacitetsudvidelse Dragør Border Udskiftning af linjeventil Nybro Indbygning af ESD-ventil Nybro Igangværende projekter gastransmission MRNewTech Mobil M/R-station Fjernbetjente linjeventiler Overvågning af M/R-stationer Flytning af kontrolrum fra Vejen til Egtved Planlagte projekter gastransmission Isolerende kobling og drænholder ved Stenlille Mulige nye projekter gastransmission Omlægning af transmissionsledning i Sydhavnen, København Bilag 1, side 1: Eksisterende eltransmissionsnet ultimo 2006 Bilag 1, side 2: Mulig udvikling af transmissionsnet for el Bilag 2, side 1: Eksisterende telenet ultimo 2006 Bilag 3, side 1: Eksisterende transmissionsnet for naturgas ultimo 2006 Signaturforklaringer til figurerne findes på indersiden af omslaget. 5

7 6 Anlægsrapport 2006

8 Indledning 1. Indledning Energinet.dk har ansvaret for den langsigtede planlægning af det overordnede el- og gastransmissionsnet i Danmark. Energinet.dk skal løbende vurdere behovet for en hensigtsmæssig udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne. Planlægningen af elinfrastrukturen omfatter alle anlæg over 100 kv, mens planlægningen af gasinfrastrukturen omfatter alle Energinet.dk s anlæg med designtryk på maks. 80 bar. styrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet Danmark, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Energinet.dk s planer er desuden basis for Energistyrelsens vurdering af behovet for ny transmissionskapacitet på både overordnet niveau (Energinet.dk s anlæg) samt det regionale niveau (de regionale selskabers anlæg). Målgrupperne for Anlægsrapporten er net- og transmissionsselskaber på elsiden samt centrale og lokale myndigheder. Læsevejledning Rapporten indledes med en generel del, som omfatter planlægningens rammer og en samlet økonomisk oversigt for både el og gas. Anlægsrapport for el- og gastransmission i Danmark er en opdatering af Energinet.dk s Anlægsplan 2006, som udkom i december Rapporten indeholder en samlet oversigt over nyanlæg, saneringer og renoveringer med tilhørende investeringsoversigt på landsplan for elinfrastruktur og, som noget nyt, også for Energinet.dk s gasinfrastruktur. Anlægsrapport 2006 rummer desuden en mere generel beskrivelse af mulige fremtidige anlægsprojekter for eltransmissionsnettet. Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med eltransmissionsselskaberne, som ejer 132- og 150 kv-nettene. For nyanlæg, saneringer og renoveringer angiver anlægsrapporten investering, status og bygherre for de enkelte projekter. Energinet.dk s bestyrelse godkender den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter godkendes i bygherrens bestyrelse. Anlægsrapportens økonomiske angivelser vil desuden danne baggrund for udarbejdelse af Energinet.dk s investerings- og finansieringsplan. Anlægsrapport 2006 er udarbejdet med baggrund i Energinet.dk s Systemplan De to publikationer udgør sammen en del af grundlaget for Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk. Energi- 7

9 Indledning De efterfølgende afsnit er opdelt i separate afsnit for el og gas af hensyn til rapportens overskuelighed. Afsnittene omfatter en oversigt over afsluttede anlægsprojekter, igangværende anlægsprojekter samt en gennemgang af planlagte ny- og ombygninger i perioden Desuden beskrives eventuelle mulige anlægsprojekter i perioden fremover. Gennem anlægsrapportens opbygning afspejles således status for de enkelte anlæg, se Tabel 1. Signaturforklaringer til anlægsrapportens netillustrationer er vist på indersiden af omslaget. Projekterne er præciseret i tabeller, der angiver data for anlæggene og (når muligt) status for behandling ved Energistyrelsen, bygherre og amter. Her er mulige projekter undtaget. Bilag 1 illustrerer eltransmissionsnettet i Danmark i 2006, side 1, og mulig netudbygning på længere sigt, side 2. Muligt projekt Planlagt projekt Tekniske og økonomiske analyser belyses gennem et planlægningsprojekt. Projektet er her i idéfasen og er ikke nødvendigvis vurderet i forhold til den overordnede planlægning. Mulige El-projekter er beskrevet i kapitel 7, side 73. Mulige Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.4, side 94. Resultatet af analyserne i idefasen kan være et beslutningsgrundlag, som skal under bestyrelsesbehandling hos bygherren. Hvis selskabet beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet, er det fremover defineret som et planlagt projekt. Det samme er projekter, som myndighederne pålægger Energinet.dk at udføre. Et planlagt projekt er startskuddet for et anlægsforprojekt, hvor myndighedsarbejdet gennemføres for at indhente godkendelser f.eks. i henhold til elloven og planloven. Det afsluttede anlægsforprojekt resulterer også i, at alle interne godkendelser foreligger (anlægsbudgetter) fra involverede bygherrers bestyrelser. Resultatet af anlægsforprojektet vurderes løbende op imod beslutningsgrundlaget. Det betyder, at en fornyet idefase kan blive nødvendig. Planlagte El-projekter er beskrevet i kapitel 6, side 59. Planlagte Gas-projekter er beskrevet i kapitel 8.3, side 93. Bilag 2 illustrerer Energinet.dk s telenet i Bilag 3 illustrerer gastransmissionsnettet i Danmark i Igangværende og afsluttet projekt Når alle relevante godkendelser foreligger, kan arbejdet med at detailprojektere, indkøbe, bygge og idriftsætte det fysiske anlæg gå i gang. Projektets status angives herefter som igangværende. Reelt kan det ske, at myndighedsarbejde først færdiggøres parallelt med detailprojekteringen. Igangværende El-projekter er beskrevet i kapitel 5, side 35, og afsluttede El-projekter i kapitel 4, side 25. Igangværende og afsluttede Gas-projekter er beskrevet henholdsvis i kapitel 8.2 og 8.1, fra side 87. Tabel 1 Model for opdeling af projekter i Anlægsrapport

10 Økonomi 2. Økonomi Oversigter over investeringer i anlægsprojekter for el og gasinfrastrukturen er angivet i de følgende to afsnit for hhv. elog gastransmission. Anlægsprojekterne er opdelt i: 2.1 Eltransmission En samlet oversigt over investeringer i anlægsprojekter for Energinet.dk og regionale eltransmissionsselskaber til og med 2012 er angivet i Tabel 2. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 4.748,9 mio. kr. fordelt med 3.333,7 mio. kr. til Energinet.dk og 1.415,2 mio. kr. til de regionale eltransmissionsselskaber. Projekter, der er afsluttet i Igangværende projekter, hvor anlægsarbejdet enten er i gang eller snarest går i gang. Planlagte projekter, hvor godkendelser og tilladelser endnu ikke er på plads. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 444,6 mio. kr. fordelt med 88,8 mio. kr. på Energinet.dk og 355,8 mio. kr. på de regionale eltransmissionsselskaber. Alle investeringer er opgjort i nutidskroner (prisniveau 2006). Bygherre Afsluttede projekter Igangværende projekter Planlagte projekter mio. kr Energinet.dk 88, ,4 77,3 FynsNet 150 kv NV Net 9,1 76,2 228,1 Midtjyske Net 52,0 46,1 68,2 Sydøstjyske Net 22,4 26,6 17,3 Syd Net 0 12,6 26,2 Vestjyske Net 150 kv 0 1,1 97,2 SEAS-NVE Net 0 62,1 0 SEAS-NVE Transmission 8,3 131,3 540,0 NESA NET 264,0 Dong Energy 0 1,5 80,7 Sum 444, , ,0 Tabel 2 Oversigt over de samlede afsluttede og forventede investeringer (i mio. kr.) i elinfrastruktur hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 3. 9

11 Økonomi Afsluttede projekter Energi- Fyns NV Net Midt- Sydøst- Syd Vestjyske- SEAS- SEAS- Eltransmission net.dk Net jyske jyske Net Net NVE NVE i mio. kr. 150 kv Net Net SN 150 kv Net Trans. NESA 400 kv-reaktor Askær 12,2 400 kv-reaktor Fraugde 10,0 400 kv-reaktor Idomlund 11,7 400 kv-udskiftning af reaktor, Hovegård 2,5 400 kv-udskiftning af reaktor, Avedøre/Bjæverskov 22,5 ENDK renoveringer 20,6 150 kv-reaktor Karlsgaarde 8,3 Overtagelse af 20 kv-kabel til Læsø 1,0 150 kv Skærbækværket-Knabberup- Hatting, demontage 4,9 150 kv-station Knabberup, ombygning 16,1 150 kv-felter synkronisering-for 400/150 kv-transformer 1,4 132 kv Grønnegård-Bagsværdgård- Ejbygård inkl. ombygning af st. Grønnegård til 132 kv 115,0 132 kv Glentegård-Stasevang 149,0 150 kv-renovering Tange-Trige 52,0 150 kv-renovering Hvorupgård- Vendsysselværket 9,1 132 kv-renovering, Stigsnæsværket-Næstved 8,3 Tabel 3 Oversigt over investeringer (i mio. kr.) i anlægsprojekter som er afsluttet i 2006 hos Energinet.dk og de regionale eltransmissionsselskaber. Tallene er hovedsagelig baseret på anlægsbudgetter, da opdaterede anlægsregnskaber endnu ikke foreligger. Det forventede fremtidige investeringsbehov knyttet til anlægsprojekter i de enkelte selskaber ses i Tabel 4 til Tabel

12 Økonomi Energinet.dk's projekter Ultimo År År År År År Forv. Projekt kr SUM i drift status Ombygning af Konti-Skan 1 220,9 30,1 251, IGV Udskiftning af Skagerrak kontrolanlæg 13,6 18,4 31, IGV Vendsysselværket-Vester Hassing, Top 5,5 4,0 9, IGV Renovering af fundamenter, Vejen-Tange-Smorup 7,1 7, IGV Renovering af fundamenter, Vester Hassing-Læsø 2,4 1,0 3, IGV Renovering af fundamenter, Landerupgård-Hatting-Malling 1,4 1, IGV* Online overvågning af gas i transformere 0, , IGV 400 kv-konsolidering LAN/WAN stationer 25,4 25, PL* Udskiftning af jordtråd, Aggersundkrydsningen 0,4 0, IGV* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Landerupgård 4,3 4, IGV* Udskiftning af reservestyring i 400 kv stationer 1,0 0,7 1, IGV 150 kv RTU udskiftning i Tjele 1,8 0,1 1, IGV STINA-projektet 0,4 0,4 0, IGV Bornholmsforbindelsen 0,1 8,0 8, IGV Lysleder, Erritsø og Egtved 3.7 3, PL* Lysleder i 150 kv net Katbjerg-Kærbybro 0,7 0, PL* Renovering af fundamenter, Sjælland 7,0 13,4 8, /08 IGV* Lysleder i 150 kv net Ramme-Struer 0,6 0, PL* Perimetersikring af stationsanlæg 15,4 14, PL* Udskiftning af jordtråd, Hatting-Malling 3, PL* 150 kv-reaktor Struer 2,0 7, PL* Kombiledning, beskyttelse mod piskninger 4, PL Storebælt 4,4 240,0 434,1 382,2 173, IGV 400 kv Kassø-Revsing 18,0 10,9 367,3 53,5 2, IGV Horns Rev 2 59,9 170,8 619,1 8,6 10, IGV Rødsand 2 9,3 50,9 59,4 228,1 2, IGV Samlede investeringer 344,7 610, ,0 672,5 187, * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 4 Energinet.dk s forventede investeringsbehov (i mio. kr.) i igangværende (IGV) og planlagte (PL) anlægsprojekter til og med Investeringsbeløbet Ultimo 2006 dækker over forventede betalinger afholdt før 31. december

13 Økonomi Energinet.dk's projekter opdelt på kategorier Samlet i mio. kr. SUM SUM HVDC forbindelser Storebælt 1.234,0 Ombygning af Konti-Skan 1 251, ,0 Havmølleprojekter Horns Rev 2 868,8 Rødsand 2 349, ,5 Nye transmissionsforbindelser 400 kv Kassø-Revsing 451,8 Vendsysselværket-Vester Hassing. Top 9,5 461,3 Renoveringsprojekter 49,4 49,4 Andre Projekter 119,5 119,5 Samlede investeringer 3.333, ,7 Tabel 5 Energinet.dk s investeringsbehov i igangværende og planlagte projekter opdelt på kategorier For Energinet.dk s igangværende anlægsprojekter gælder, at nogle er godkendt på baggrund af separate indstillinger til bestyrelsen, mens andre er godkendt i forbindelse med den årlige budgetindstilling. Hvor der foreligger separate indstillinger, er anlægsbudgettet altid inklusive byggerenter. NV Nets projekter Investering Forv. Status kr. i drift 150 kv-kabellægning Hvorupgård-Skansen 4, IGV 150 kv-renovering af Hvorupgård-Skansen 1, IGV 150/60 kv-ombygning st. Ådalen 48, IGV 150/60 kv-transformer 2 Dybvad 0, PL 150/60 kv-udbygning st. Håndværkervej 21, IGV 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Ådalen 35, PL 150 kv-kabelforbindelse Ferslev-Håndværkervej 42, PL 150 kv- kabelforbindelse Ådalen-Håndværkervej 7, PL 150 kv-kabelforbindelse Gistrup Aalborg Øst 24, PL 150 kv-renovering Jerslev-Bredkær 5, PL 150 kv -renovering af station Mosbæk 23, PL 150 kv-fasetråd-frøstrup-nors-bedsted 9, PL 150/60 kv- udskiftning af transformere 7, PL 150 kv omgalvanisering af Mosbæk-Frøstrup 23, PL Fjernkontrolsystemet 3, PL 150 kv omgalvanisering af Dybvad-Vester Hassing 23, PL 150 kv-renovering af station Aalborg Øst 18, PL 150 kv-udskiftning af beskyttelsesrelæer 5, PL Samlede investeringer 304,3 Tabel 6 NV Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 12

14 Økonomi Midtjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Katbjerg-Kærbybro 29, IGV 150/60 kv-station Kærbybro 11, IGV 150/60 kv-kabelstation Katbjerg ombygning 2, IGV Udskiftning af fejlskrivere 2, IGV 150 kv Saneringer ved Trige 18, PL 150 kv Kabelhandlingsplan, partiel kabellægning Hasle-Hørning 50, PL Samlede investeringer 114,3 Tabel 7 Midtjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Sydøstjyske Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150/60 kv-transformer 2 i station Hatting 7, IGV 150/60 kv-station Hatting, ombygning, etape 2 19, IGV 150 kv-felt-for ny 400 kv-transformer 2 i Landerupgård 4,0 efter 2008 PL 150 kv Thyregod transformer 2 10,0 efter 2008 PL 150 kv Skærbækværket-Tyrstrup, demontage 3, PL Samlede investeringer 43,9 Tabel 8 Sydøstjyske Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Syd Nets projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro/Ribe-Lykkegård v. Gredstedbro, partiel 12, IGV 150/60 kv-overspændingsbeskyttelse 1, PL 150 kv Enstedværket-Kassø, partiel 16, PL 150 kv Enstedværket-Skærbækværket, demontage 8, PL Samlede investeringer 38,8 Tabel 9 Syd Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). Vestjyske Net 150 kv s projekter Investering Forv. Status i mio. kr. i drift 150 kv Bredebro-Lykkegaard udskiftning af fasetråd 1, IGV 150 kv Struer-Ramme 48, PL 150 kv-felt Struer 3, PL 150/60 kv-station Ramme 13, PL 150 kv-renovering, Bedsted-Struer 32, PL Samlede investeringer 98,3 Tabel 10 Vestjyske Net 150 kv s investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 13

15 Økonomi SEAS-NVE Net Investering Forv. Status kr. i drift 132/10 kv-station Statoil Syd 29, IGV 132 kv-kondensatorbatterier Asnæsværket 2, IGV 132 kv Kalundborgområdets-forsyning (kabel+transformere) 30, IGV 50 kv-kondensatorbatteri Hejninge 1, IGV Samlede investeringer 62,1 Tabel 11 SEAS-NVE Nets investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter frem til og med 2012 (i mio. kr.). SEAS-NVE Transmission Investering Forv. Status kr. i drift 132 kv renovering af Masnedø-Eskildstrup og Stigsnæsværket-Næstved 11, IGV Forbedring af 132 kv nettet i Sydsjælland 12, IGV 132/10 kv-transformer i Herlufmagle 2, IGV 132/10 kv-transformer, Haslev 5, IGV 132 kv-station Radsted, SVC-anlæg 100, IGV 132 kv-forbindelsen mellem Vestlolland-Stigsnæs 400, PL 132 kv-netforstærkning, Guldborgsund og Masnedsund 60, PL Netslutning Rødsand 2 80, PL Samlede investeringer 671,3 Tabel 12 SEAS-NVE Transmissions investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). DONG Energy Investering Forv. Status kr. i drift 132/50 kv-transformer-flytning-fra Dyregård til Glentegård 1, IGV 132/36 kv-transformer, Kyndbyværket 5, PL 132 kv renovering/kabel, Ejbyggård-Vejleå 2008 PL 132 kv-forbindelsen Stasevang-Teglstrup, renovering 25, PL 132/10 kv-transformeringspunkt ved Roskilde (Hedegård) 30, PL 132 kv-forbindelsen Asnæsværket-Kamstrup, renovering 20, PL Samlede investeringer 82,2 Tabel 13 DONG Energys investeringer i igangværende (IGV) og planlagte (PL) projekter til og med 2012 (i mio. kr.). 14

16 Økonomi 2.2 Gastransmission En samlet oversigt over investeringer i naturgasanlægsprojekter for Energinet.dk er angivet i Tabel 14. Anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2006, krævede en samlet investering på 7,9 mio. kr. for Energinet.dk. Investeringer for øvrige selskaber i naturgassektoren er ikke inkluderet i anlægsrapporten. Det samlede investeringsbehov for igangværende og planlagte anlægsprojekter er opgjort til 42,4 mio. kr. for Energinet.dk. Gastransmission Ultimo År År År År År Forv. Status i mio. kr SUM i drift MRNewTech, ,5 9,8 14, IGV Fjernbetjente linjeventiler 0,9 0,4 1, IGV Overvågning af M/R-stationer, forprojekt 1,2 1, IGV Mobil M/R-station 4,8 0,3 5, IGV Flytning af kontrolrum gas Vejen til Egtved 1,0 5,4 6, IGV Isolerende kobling og drænbeholder ved Stenlille 1,0 0,1 1, PL* MRNewTech, ,6 5,5 13, PL* Samlede investeringer 11,2 25,7 5, ,4 * Indstilles sammen med budget 2007 Tabel 14 Oversigt over de samlede forventede investeringer (i mio. kr.) i gasinfrastruktur hos Energinet.dk. En separat oversigt over afsluttede projekter i 2006 ses i Tabel 15. Afsluttede projekter Gastransmission kr. Gas Trans. Omlægning af transmissionsledning ved Give 1.5 Udskiftning af linjeventil Nybro 1.0 Kapacitetsudvidelse Dragør Border 5.0 Indbygning af ESD-ventil Nybro 0,4 Tabel 15 Oversigt over investeringer (i kr.) i anlægsprojekter hos Energinet.dk, som er afsluttet i

17 16 Økonomi

18 Rammer for anlægsrapporten 3. Rammer for anlægsrapporten 3.1 El Et velfungerende og tilstrækkeligt eltransmissionssystem er en forudsætning for at sikre forsyning, betjene markedet, indpasse vedvarende energi og varetage elforsyningens beredskabsmæssige opgaver. Nettet skal således kunne løse en række opgaver under vidt forskellige forhold. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sørge for, at eltransmissionsnettet er i stand til at varetage disse opgaver på en effektiv og samfundsøkonomisk optimal måde. De aktuelle rammer for planlægningen af eltransmissionsnettet blev blandt andet lagt med den såkaldte blå rapport : Miljø- og Energiministeriets Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg fra Senest er principperne suppleret og justeret med regeringens Energistrategi 2025 og Handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur fra juni Ifølge regeringens elinfrastrukturhandlingsplan skal udbygningen af elinfrastrukturen imødekomme elmarkedets behov for transmissionskapacitet og understøtte øget anvendelse af vedvarende energi. Handlingsplanen fastslår blandt andet, at: fremtidens infrastruktur skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og elmarkedets funktion. Udbygningen af elinfrastrukturen skal understøtte indpasning af mere vedvarende energi og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Særligt vil en fortsat udbygning med havmølleparker stille krav til elsystemet og infrastrukturen, når forsyningssikkerheden samtidig skal opretholdes på et højt niveau. når transmissionsnettet forstærkes, sker det med tekniske løsninger, der har års levetid. Dagens beslutninger om infrastrukturinvesteringer skal derfor være robuste over for de forskellige udviklinger, som ligger inden for de overordnede rammer, som udstikkes fra regeringen og Folketinget. den vindkraftudbygning, der vil ske fremover, forventes primært at finde sted på havet. Vindkraftudbygningen har stor betydning for kravene til elsystemet og dermed for den samlede, langsigtede planlægning af eltransmissionsnettet. principperne for etablering og sanering af højspændingsanlæg indebærer blandt andet, at nye 400 kv-forbindelser som hovedregel kan etableres som luftledninger, når de fremføres i åbent land, og når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Ifølge disse principper kan 132/150 kv-anlæg ligeledes etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser. i forbindelse med etablering af nye 400 kv-luftledninger skal der tilstræbes kompenserende kabellægninger på lavere spændingsniveauer, så det samlede luftledningsnet over 100 kv reduceres. 3.2 Gas Ligesom eltransmissionsnettet er det i elssektoren, er gastransmissionssystemet det fysiske grundlag for at dække behovet for forsyninger, sikkerhed, beredskab, marked og miljø i gassektoren. Et veludbygget gastransmissionssystem er en forudsætning for adgang til flere leverandører og dermed for et velfungerende marked. Det er også en forudsætning for adgang til gasreserver, som rækker år frem og dermed for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Regeringens Energistrategi 2025 peger på, at udviklingen på det danske naturgasmarked er præget af, at Danmark ligger i udkanten af det europæiske gasmarked, og at det danske gasmarked er lille i europæisk målestok. På længere sigt kan der blive behov for at skabe adgang til nye kilder til gasleverancer. Regeringen ønsker at: styrke konkurrencen ved at øge integrationen af de danske energimarkeder med de internationale markeder. Dette skal sikres gennem gennemsigtige og ensartede rammebetingelser (lovgivning m.v.) for handel med el og gas i EU, samt ved at Energinet.dk tilvejebringer hensigtsmæssige fysiske forbindelser for transport af el og gas. 17

19 Rammer for anlægsrapporten 3.3 Systemplan 2006 I Energinet.dk s systemplan 2006 redegøres nærmere for netplanlægningen af eltransmissionssystemet og de principper, der arbejdes med som grundlag for planlægningen: en langsigtet netstruktur; netdimensioneringsregler; og samfundsøkonomi. Systemplanen redegør tillige for principperne for dimensionering af gastransmissionssystemet, kapaciteten i transportsystemet samt behovet for ny gasinfrastruktur. 3.4 Nye planlægningsværktøjer Principperne for den overordnede langsigtede netstruktur for 400 kv eltransmissionsnettet har vist sig robust i forhold til de betydelige skift i planlægnings- og udbygningsforudsætninger, der er sket igennem de seneste årtier. Energinet.dk forventer, at princippet i den langsigtede netstruktur for 400 kv nettet baseret på en ringstruktur også fremover så vidt muligt fastholdes. Denne struktur er løbende indpasset i regionplanreservationerne. Eltransmissionsnettet skal som nævnt være indrettet, så det kan varetage flere opgaver og hensyn. Det skal skabe rammerne for, at elmarkedet kan fungere, for at forsyningssikkerheden kan opretholdes, og for at miljøvenlig elproduktion og forbrug understøttes. Den konkrete udbygning af infrastrukturen skal ske under hensyn til landskabelige forhold. Parallelt til regeringens handlingsplan på elsiden ligger der også på gassiden en stor udfordring i, at infrastrukturen skal tilrettelægges i en balance mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og naturgasmarkedets funktion, samtidig med at forventede levetider på 30 år eller mere stiller krav til robustheden af anlægsinvesteringerne. En samfundsøkonomisk optimal løsning på disse udfordringer stiller store krav til planlægningen, og Energinet.dk søger derfor systematisk at tilvejebringe og videreudvikle et optimalt planlægningsgrundlag og effektive værktøjer for netog systemplanlægningen for både el- og gastransmissionssystemet. Analyseværktøjerne og systemanalyserne skal tjene til at sikre robuste og samfundsøkonomisk optimale investeringsbeslutninger om udbygningen af el- og gasinfrastrukturen. Her vil brugen af scenarier få central betydning for planlægningen. Det skyldes på den ene side de store usikkerheder, der hersker om den udvikling, der skal planlægges for og på den anden side den lange levetid af de løsninger, der vælges. Det har derfor stor betydning, at der vælges løsninger, som er robuste over for en udvikling, som på sigt kan gå i flere retninger. Den anden hovedhjørnesten i planlægningen er prioriteringen på grundlag af en samfundsøkonomisk optimering af planer og projekter. Det er afgørende, at omfanget af de samfundsmæssige ressourcer, som investeringerne i transmissionssystemet beslaglægger, er i nøje overensstemmelse med behovet, og at de anvendes optimalt. Energinet.dk s netplanlægning af eltransmissionssystemet vil foregå på dette grundlag. Målet er at fremlægge en revideret langsigtet netstruktur, som understøtter et velfungerende marked, sikrer det ønskede niveau for forsyningssikkerhed, muliggør indpasning af vedvarende energi i stor skala og sikrer mest muligt miljø for pengene. Konkrete anlægsprojekter vil blive prioriteret i overensstemmelse med den langsigtede netstruktur ud fra en konkret behovsanalyse. 18

20 Rammer for anlægsrapporten 3.5 Eltransmissionssystemet i Danmark Eltransmissionsnettet Eltransmissionsnettet i Danmark består af 132 kv, 150 kv, 220 kv og 400 kv-net, samt AC- og DC-forbindelser til naboområderne, Bilag 1, side 1. Fra Jylland er der HVDC-forbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis MW og 740 MW. Der er 400 kv, 220 kv og 150 kv AC-forbindelser til Tyskland med en termisk overføringskapacitet på MW. Forbindelsen til Tyskland udgør samtidig en vigtig forbindelse til det europæiske samarbejdsnet (UCTE). Overføringsevnen på Tysklandsforbindelsen til markedet er af flere årsager begrænset til 800 MW i nordgående retning og MW i sydgående samt 150 MW til Flensborg. Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet kapacitet på MW heraf to 400 kv-forbindelser og to 132 kv-forbindelser. Forbindelsen til Sverige udgør samtidig en forbindelse til det fælles nordiske elsystem. I praksis afhænger overføringsmulighederne mellem Sjælland og Sverige af forhold i de tilgrænsende net, og overføringen kan AC DC Norge Tyskland Sverige derfor være væsentligt lavere end de MW. Fra Sjælland til Tyskland er der en HVDC-forbindelse med en kapacitet på 600 MW. I Vestdanmark er 400 kv-nettet enten etableret som kombinerede luftledninger med 150 kv-ophæng eller som to- eller etsystemsledninger. Cirka halvdelen af 150 kv-nettet består af tosystemsledninger, og resten er etsystemsledninger. 400 kv-nettet i Vestdanmark blev udbygget i 1960 erne og i 1970 erne. I Østdanmark startede udbygningen af 400 kv-nettet midt i 1970 erne. Udviklingen i 132 kv i Øst og 150 kv i Vest er forløbet nogenlunde parallelt. I Vestdanmark er der i store træk etableret en ringstruktur i 400 kv-nettet. I Østdanmark er der på nuværende tidspunkt en 400 kv-tosystemsluftledning tværs over Sjælland med afgreninger. Størstedelen af 132 kv- og 150 kv-transmissionsnettet i Danmark er fra før 1970 og har i dag et stort renoveringsbehov. Dette forventes at lede til store udetider i denne del af ledningsnettet i de kommende år. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages hensyn til dette. Opbygningen med ringstrukturer er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre renoveringer uden risiko for driftssikkerheden. En mulig langsigtet udbygning af transmissionsnettet fremgår af Bilag 1, side Kommende udbygningsprojekter i El-transmissionsnettet De førstkommende større udbygningsprojekter vil være etableringen af Storebæltsforbindelsen samt ilandsføringsanlæggene til havvindmølleparkerne ved Horns Rev 2 og Rødsand 2 med tilhørende nettilslutning. Der er indsendt ansøgning til transport- og energiministeren for projekterne henholdsvis december 2005 og september Energinet.dk forventer desuden at udbygge strækningen Kassø-Revsing med en ny 400 kv-tosystemsforbindelse. Projektet hænger sammen med en forventet kommende forstærkning af forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Ønsket om den fulde nytte af en eventuel kapacitetsudvidelse på Tysklandsforbindelsen, etableringen af Horns Rev 2 samt Storebælt forventes ligeledes at udløse et behov for etablering af netstrukturens 400 kv-forbindelse mellem Revsing og Landerupgård. I det lidt længere perspektiv vil behovet for forstærkning af det vestjyske transmissionsnet kunne udløses ved etablering af yderligere havmølleparker ved Horns Rev, opgraderinger på Tysklandsgrænsen og/eller en Skagerrak 4-forbindelse til Norge. På Sjælland forventes bl.a. omfattende renoveringsbehov på strækningen Hovegård-Bjæverskov inden for få år at medvirke til at udløse behov for udbygning af den nordlige 400 kv-ring mellem Asnæs og Kyndbyværket. Energinet.dk arbejder aktuelt sammen med Statnett om at udarbejde beslutningsgrundlag for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen til Norge. 19

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning

Vladislav Akhmatov. Fysikundervisning. elforsyning Vladislav Akhmatov Fysikundervisning G y m n a s i e s k o l e n elforsyning Indhold Forord 3 1. Introduktion 4 2. Elforsyningens struktur, kvalitet og mål 5 2.1. Forsyningssikkerhed 5 2.2. Leveringskvalitet

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen 1 05 Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen vandt første slag mod de store elproducenter: Nu skal elmarkedet vurderes time for time Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1

Indhold. Hvem er Energinet.dk. Mission. Vision. Hvem er Energinet.dk 1 Halvårsrapport 2007 Indhold Hvem er Energinet.dk Hvem er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 8 Ledelsens beretning 12 Finansiel beretning 15 Anvendt

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Han vogter over vores naturgas

Han vogter over vores naturgas 3 07 juni juli Direktør Peter I. Hinstrup, Dansk Gasteknisk Center: Han vogter over vores naturgas Læs interviewet Elforsyning på afrikansk: Hvem har bolden i Gambia? Læs reportagen Krav til fremtidens

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere