Nedbringelse af sygefravær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbringelse af sygefravær"

Transkript

1 GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens fravær 4 Virksomhedens holdning til sygefravær 5 Brug af samtaler og dialog 6 Retningslinier om sygemelding og lægeerklæringer 6 Opsigelse i forbindelse med sygdom 7 Mere information 7 2

3 Gode råd om nedbringelse af sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejdernes sygefravær. Hvis din virksomhed kan nedbringe medarbejdernes sygefravær, er der gode penge at spare. Indledning Mange virksomheder har for højt sygefravær. Sygefravær koster samfundet mere end 35 mia. kroner årligt. Sagt på en anden måde svarer sygefraværet i Danmark til, at personer er fraværende fra deres arbejdsplads et helt år. I en virksomhed med ca. 200 ansatte koster et gennemsnitligt sygefravær på 8 % ca. 3,5 mio. kr. årligt. Fraværsstatistik for henholdsvis arbejdere og funktionærer* 10 9 Arbejdere Funktionærer 8 7 Egen sygdom Fravær i alt * Dansk Arbejdsgiverforening, 2006 En fokuseret og struktureret indsats for at nedbringe sygefraværet kan ses direkte på bundlinien. Lykkes det eksempelvis at reducere sygefraværet fra 8 % til 5 % i en virksomhed med 200 medarbejdere, sparer virksomheden 1.3 mio. kr. årligt. 3

4 Mange virksomheder har gennem en struktureret indsats formået at nedbringe deres sygefravær væsentligt. Erfaringen viser, at de bedste resultater opnås ved en kombination af forskellige tiltag, der er baseret på en analyse af virksomhedens sygefravær. Se figur 2. rksrks Fokus på sygefraværet Lavere sygefravær Analyse af sygefraværet Implementering af nye tiltag og indsatser Figur 2: Eksempel på proces, der sætter fokus på nedbringelse af sygefraværet. Virksomhedens fokus på sygefravær Et konstant og systematiseret fokus på sygefravær kan i sig selv virke forebyggende på fraværet. Erfaringerne viser, at fraværet falder, når medarbejderen oplever, at der sættes fokus på sygefraværet, og at der bliver fulgt op over for den enkelte medarbejder. Måder, hvorpå du kan sætte fokus på sygefraværet: Gennemfør en analyse af sygefraværet Fastlæg retningslinier for syg- og raskemelding Fastlæg retningslinier for brug af lægeerklæringer Foretag fraværsregistrering og statistik Indfør faste rammer for fraværs- og sygesamtaler Sæt fravær som fast punkt på personalemøder Sæt sygefravær som fast punkt ved medarbejderudviklingssamtaler Informer om virksomhedens fraværsstatistik Kommuniker virksomhedens holdning til sygefravær. Analyse af virksomhedens fravær Det er vigtigt at være opmærksom på, at de årsager, der ligger til grund for sygefraværet, ofte er vidt forskellige fra virksomhed til virksomhed. Derfor er det en god idé at lave en analyse af virksomhedens fravær. 4

5 Nedenfor kan du se, hvad en analyse af sygefraværet kan dreje sig om. Fraværets karakter: Er der mange kortvarige sygeperioder på en eller to dage? Er der mange langtidssyge og/eller medarbejdere med kroniske lidelser i virksomheden? Er sygefraværet særligt højt i en bestemt afdeling? Er sygefraværet særligt højt for en bestemt gruppe medarbejdere? Er der viden om, at medarbejderne lider af særlige typer sygdomme? Er der særlige dage eller perioder, hvor medarbejderne er meget syge? Er der meget graviditetsbetinget sygdom? Er der mange barnets første sygedag? Er der mangler eller forhold ved arbejdsmiljøet, som kan have indflydelse på sygefraværet? Herefter er det vigtigt at se på mulige indsatsområder samt på den forventede virkning. Hvad kan du som arbejdsgiver gøre for at nedbringe sygefraværet?: Afholde samtaler med medarbejdere i tilfælde af hyppigt fravær Afholde samtaler med medarbejdere i tilfælde af langtidssygdom eller fravær på grund af kroniske lidelser Fastlægge faste procedurer for sygemelding Fastlægge praksis for brug af lægeerklæringer Benytte delvise syge- og raskmeldinger Udarbejde en nedskrevet politik eller holdning om sygefravær Udarbejde en graviditetspolitik Sætte fokus på trivsel og personaleledelse gennem ledelsesudvikling Sætte fokus på arbejdsmiljø og APV Sætte fokus på sundhed eksempelvis gennem sund kantine, vaccinationer, motionsordning mm. Etablere sundhedsordning med forebyggende behandling f.eks. fysioterapi og massage. Virksomhedens holdning til sygefravær Jo klarere en holdning virksomheden har til sygefravær, jo hurtigere er det muligt at reagere i de konkrete tilfælde. Virksomhedens holdning kan både være udformet som en egentlig fraværspolitik og som en del af virksomhedens personalepolitik. Typisk vil 5

6 der i virksomhedens politik om sygefravær være klare retningslinjer for at indhente lægeerklæringer og reaktionsmuligheder over for medarbejderen. Der vil ofte også være retningslinjer for kontakt mellem medarbejderen og virksomheden under fraværet. Det er vigtigt at understrege, at det som udgangspunkt er tilladt for virksomheden at kontakte en sygemeldt medarbejder eksempelvis for at afklare den forventede varighed af sygefraværet. Virksomheden har ikke krav på at få at vide, hvad medarbejderen fejler. Brug af samtaler og dialog Samtaler og åben dialog er med til både at afhjælpe og forebygge fravær. En undersøgelse fra 2007 lavet af Dansk Erhverv viser, at 43 % af de virksomheder, der bruger sygefraværssamtaler, vurderer, at samtalerne har en positiv effekt på fraværet. Der er to typer samtaler i forbindelse med fravær: Fraværssamtalen og sygesamtalen. Fraværssamtalen er en samtale med en medarbejder, der efter virksomhedens standarder, har haft meget fravær. Sygesamtalen er en samtale med en medarbejder, der har haft, er midt i eller står over for længerevarende sygdom. Retningslinier for afholdelse af fraværs- og sygesamtalen: 1. Grundig forberedelse Før samtalen bør du: - afklare, hvilket mønster medarbejderens fravær har - skabe et overblik over gældende regler inden for sygefravær - få overblik over medarbejderens sygefravær - finde et klart mål med samtalen 2. Gennemførelse Under samtalen bør du: - redegøre for årsagen til samtalen - fremlægge en status over fravær 3. Opfølgning Efter samtalen er det en god idé at: - udforme en handlingsplan for at nedbringe fraværet - støtte medarbejderen Retningslinjer for sygemelding og lægeerklæringer Medarbejderen skal hurtigst muligt sygemelde sig over for arbejdsgiveren. Virksomheden kan i sin personalepolitik, sine kontrakter eller lignende fastsætte nærmere retningslinjer for, hvornår og hvordan sygemelding skal ske. Det kan for eksempel være telefonisk til 6

7 nærmeste leder senest ved arbejdstids begyndelse. Hvis virksomheden ikke har fastsat en anden frist, skal sygemelding senest ske to timer efter, at medarbejderen skulle være mødt på arbejde. Det er muligt at bestemme, at man ikke accepterer sygemeldinger per eller sms. Virksomheder kan som udgangspunkt først forlange at få udstedt en lægeerklæring på 4. sygedag, således at lægeerklæringen er virksomheden i hænde på 5. sygedag. I særlige tilfælde med usædvanligt mange kortvarige sygeperioder kan virksomheden dog bede om at få udstedt lægeerklæringen på 1. sygedag. I de tilfælde skal virksomheden skrive til medarbejderen og opregne de konkrete fraværsdage, der begrunder kravet om en lægeerklæring på 1. sygedag. Dette brev skal medarbejderen medbringe til lægen, der beslutter, om kravet er rimeligt. Endelig er der efter 14 dages sygdom mulighed for at anmode om en varighedserklæring fra egen læge eller en specialist. Varighedserklæringen anvendes for eksempel ved vurdering af behovet for en vikar eller vurdering af, om en opsigelse vil være saglig i forbindelse med langvarig sygdom. Virksomheden betaler alle de lægeerklæringer, som virksomheden beder om. Opsigelse i forbindelse med sygdom 120 dages-reglen giver adgang til at opsige funktionæren med en måneds varsel, når forskellige betingelser er opfyldt. Det kræver dog, at 120 dages-reglen er aftalt i kontrakten. Derudover kan det efter en konkret vurdering være sagligt at opsige en medarbejder på grund af sygdom. Ved vurderingen lægges typisk vægt på sygefraværets omfang, den fremtidige prognose, sygdomsmønstret, de driftsmæssige problemer forbundet med fraværet, stillingens karakter, medarbejderens anciennitet, virksomhedens størrelse, osv. Da der altid er tale om en konkret vurdering at opsige i forbindelse med sygdom, anbefales det, at du søger rådgivning, før du skrider til opsigelse. Mere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan søge dybdegående, virksomhedsspecifik rådgivning om nedbringelse af sygefravær. Få yderligere information og materiale hos Dansk Erhverv på telefon eller på 7

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere

2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere 2 Fakta om fastholdelse af medarbejdere FORORD Denne lille guide om fastholdelse af medarbejdere er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere