EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER"

Transkript

1 EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

2

3 Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN:

4 Rent vand, jord & råstoffer grundlaget for et sundt liv Miljø og Ressourcer i Region Sjælland har ansvaret for at registrere og håndtere jordforurening, der truer drikkevandet og den menneskelige sundhed. Vi udpeger de områder, hvor der fremadrettet kan graves råstoffer op af jorden. Nye opgaver er på vej, vi skal også til at tage hånd om forurening, der kan true overfladevandet i søer og vandløb. Alle opgaverne skal løses i samarbejde med stat, kommune, vandværker og en lang række andre aktører. Såvel jordforurening som råstoffer har stor betydning for borgerne. Der er ofte behov for en hurtig og effektiv indsats, der spænder over planlægning til råd og vejledning, forureningsundersøgelser og oprensning. Vi skal gøre det på en måde, der sikrer jord, vand og grus for alle - også de fremtidige generationer. En status på jordforureningsområdet viser, at vi har opgaver for 1,9 mia. kr. forude, og med det nuværende budget giver det en tidshorisont på ca. 50 år. Vi har derfor brug for at kunne koncentrere os om at sætte ind dér, hvor det er mest nødvendigt, og hvor vi gør størst gavn for flest. Vi skal kort sagt få mest miljø for pengene. Derfor har vi udarbejdet en række strategier, som vi benytter os af både i det daglige og til planlægning på langt sigt. Vores grundvandsstrategi er et godt eksempel på et sådant værktøj. I den har vi opsat fem centrale principper, som vi styrer indsatsen efter: 4

5 Vi lægger indsatsen i de områder, som Naturstyrelsen har udpeget Vi prioriterer de store vandforekomster, så vi får mest rent grundvand for pengene Vi passer på de områder, der fra naturens hånd er de mest sårbare Vi lægger vægt på at sætte ind der, hvor det er særlig svært at finde nye områder til at indvinde nyt drikkevand Vi sætter en særlig pulje til side, så der er penge til akutte sager En sådan strategi hjælper os med at få udpeget de områder, hvor vi kan få mest rent vand for pengene gennem en målrettet indsats. Det er dog ikke altid, at planen holder. Vi er nødt til at reagere, når der dukker alvorlige sager op, som vi ikke havde kendskab til i forvejen. Det kan være et vandværk, der pludselig finder skadelige stoffer i deres grundvand. Det kan være en kommune, der i forbindelse med et anlægsarbejde står med en udgravning, hvor der er tegn på forurening. Med den store tidshorisont på området er det vigtigt at udvikle både metoder og teknik. Vi har derfor valgt at sætte fokus på udviklingsprojekter, hvor vi i samarbejde med private virksomheder udvikler nye og mere effektive løsninger. Vi er også villige til at afprøve nye teknikker i bestræbelserne på at optimere vores indsats. Den publikation, du sidder med nu, er et tillæg til den årlige indberetning til Miljøstyrelsen, hvor vi gør status for året der gik og fremlægger vores plan for året, der kommer. Vi prøver at se lidt bagom tallene. Hver af de fem artikler viser en facet af vort arbejdsområde, som vi håber du vil finde spændende. Jan Huus Vestergaard Miljødirektør 5

6 Mest rent grundvand for pengene I Miljø og Ressourcer har vi arbejdet grundigt med en meget stor opgave: Kortlægning af jordforurening i regionen, oplyser funktionschef Ane-Marie Westergaard. Vi har set på den forurening, der siver ned og truer grundvandet under os og den forurening, der sidder i jorden og måske damper op til gene for den, der ejer eller bruger grunden. Det er en stor driftsopgave, vi har en af vores kerneydelser i Miljø og Ressourcer ville man nok sige på nudansk. Grundvand uden gift I Region Sjælland skal vi have rent drikkevand det er grundlaget for et sundt liv. De første skridt mod denne prioritering blev lagt i arbejdet med strategi for jordforureningsområdet. Det førte til, at vi i dag står med en politisk godkendt Grundvandsstrategi, der har været i høring hos kommuner og andre samarbejdsparter. Det vi har fået ud af at arbejde med strategier er, at vi får fokuseret og optimeret vores indsats på jordforureningsområdet, forklarer Ane-Marie. - Vi har undersøgt de mest grundvandstruende brancher og fået nogle erfaringer, som har givet os mulighed for at udvikle værktøjer til prioritering. Vi har været inde og give forskellige brancher forskellige scorer, som vi sammenholder med statens kortlægninger over grundvandet. På den måde kan vi løfte os op og se på tværs hvor skal vi prioritere? Vand uden grænser Vi har haft en god dialog med kommunerne om grundvandsstrategien, fortæller Ane-Marie. Når vi bliver så præcise omkring områder, som vi er i strategien, så giver det også kommunerne et godt udgangspunkt for at gå i dialog med os omkring prioritering. Og dialog er vigtig, fordi arbejdet med jordforurening har så lange tidshorisonter og grundvand og forurening ikke har styr på kommunegrænser. Fokus på brancherne - Det giver god mening at sortere efter virksomhedsbrancher, fordi de enkelte brancher bruger forskellige forurenende stoffer i deres produktion og de forurenende stoffer opfører sig forskelligt i jorden, fortsætter Ane-Marie. Tungmetaller finder man for eksempel fra autoværksteder eller maskinværksteder. De binder sig i jorden og udgør derfor ikke stor fare for grundvandet. Klorerede opløsningsmidler som for eksempel rensevæsker fra renserier udgør derimod en stor risiko for grundvandet, da de er tungere end vand og derfor nemt kan suse lige ned i grundvandet. Alt indgår i prioriteringen Alle led af arbejdet med grundvandsforureninger skal prioriteres. Først skal der ses på de ca. 43 områder med godt grundvand, som staten har kortlagt i regionen. Herefter kan vi tage fat i de områder, hvor vi vurderer de farligste og mest omfattende forureninger er. Målet er, at der skal være lavet indledende undersøgelser på alle de prioriterede områder i Grundvandsstrategien inden for de næste otte år. Mange forureninger Listen over forureninger i både jord og vand er desværre rigtig lang. Vores forældre og bedsteforældre kendte ikke farerne ved de mange nye stoffer, der dukkede op igennem industrialiseringen. 6

7 Sidste år lavede regionerne en opgørelse over, hvad der udestår, før vi er færdige med alle opgaverne på jordforureningsområdet, forklarer Ane-Marie. - I Region Sjælland har vi stadig opgaver for 1,9 milliard kroner, og vi forventer, at det tager ca. 50 år at løse dem. Derfor er vi nødt til at arbejde fokuseret og meget effektivt med opgaven. Det er en stor og dyr opgave med en meget lang tidshorisont. Forretningsudvikling Det handler om at få mest for pengene hele tiden, og at vi tager fat i det rigtige i dette tilfælde det værste - først! Vi forsøger at se på opgaven ud fra flere dimensioner: På tværs af geografien og ud fra hvor meget grundvand, der er i området samt ud fra brancher, man ved forurener meget. Derudover skal det også gøres op hvilke udgifter der er per kubikmeter indvundet vand. Hvor kan vi redde meget vand for få penge? afslutter Ane-Marie. 7

8 På webkortet kan ejendomsmæglere og andre interesserede få indsigt i vores oplysninger. Ved at søge på en matrikel eller adresse kan man finde frem til, om regionen har oplysninger om en mulig jordforurening, eller om der er en konstateret jordforurening på ejendommen og man kan printe svaret ud. Når du skal sælge dit hus Der er meget, der skal håndteres, når man står overfor at skulle sælge sit hus. En af de ting det er vigtigt at have overblik over, er om der er mistanke om jordforurening på ens ejendom. Regionen kan hjælpe med sådanne oplysninger og yde råd og vejledning. Det er blandt andet regionens opgave at holde styr på oplysninger om jordforurening. Der kan have været en virksomhed på ejendommen tidligere, eller der kan være gamle olietanke, man som nuværende ejer ikke kender til. Oplysningerne stammer blandt andet fra gamle telefonbøger og kommunale arkiver. Oplysningerne kan begrunde en mistanke om jordforurening. En mistanke regionen skal afklare og håndtere af hensyn til grundvandet og til vores sundhed. Når en ejendom sættes til salg, skal ejendomsmæglerne søge oplysninger om jordforurening hos regionen. Indtil for få år siden blev den slags henvendelser klaret ved, at ejendomsmægleren bad om oplysninger fra regionen via et forespørgselsskema på vores hjemmeside. Webkort og ekstranet Det meget store antal forespørgsler og behovet for hurtige svar gjorde, at der var behov for at ændre den procedure. Vi har derfor udviklet et online webkort, hvor man via regionens hjemmeside, selv kan søge i vores oplysninger og få svar med det samme - alle døgnets 24 timer. Kommunerne har også brug for at kunne søge oplysninger omkring en ejendoms jordforureningsstatus, når de skal løse deres opgaver. Derfor har de en særlig mulighed for at søge oplysninger ved at benytte vores ekstranet, hvor der er mere uddybende oplysninger som de skal bruge. Servicetelefon Ud over services på hjemmesiden, så har regionen også en servicetelefon til brug for spørgsmål om jordforurening. Her sidder en medarbejder parat til at hjælpe på alle hverdage, fredag undtaget, i tidsrummet kl på nummeret Region Sjælland har kendskab til ca lokaliteter, der enten skal kortlægges, eller hvor de skadelige stoffer i jorden skal håndteres. Det vil kræve 1,9 mia. kr. og ca. 50 års indsats at nå det hele. Derfor vil mange husejere opleve, at der går lang tid, før vi kan begynde at undersøge eller rense op på deres ejendom. Man har derfor mulighed for selv at gøre noget. Som grundejer kan man hyre en miljørådgiver til at hjælpe med at få undersøgt og eller oprenset ejendommen. Det er helt centralt, at miljørådgiveren udfører opgaven i tæt dialog med regionen. Det er vigtigt, at undersøgelsen eller oprensningen sker efter de retningslinjer, regionen har, så vi kan godkende resultaterne. Man kan finde mere om vores retningslinjer på vores hjemmeside, og det er altid muligt at ringe til os og få gode råd og vejledning. 8

9 Ord i Jord Når uheldet er ude, og der er mistanke om forurening på ejendommen, sender regionen oplysninger og information om situationen med brev. Vi er klar over, at alle vores tekniske udtryk og jordforureningsloven er svær at forstå, derfor har vi også bearbejdet sproget i alle vores standardbreve. Ord i Jord er en populær betegnelse for et projekt, hvor vi har arbejdet med at omskrive vores breve, så de er lettere at forstå. Samtidigt har vi indført et system, så det bliver lettere at rette og vedligeholde alle vores brevskabeloner. Servicemål for sagsbehandling Vi ved også, at det er vigtigt at vide, hvornår man kan få behandlet sin sag, f.eks. ved salg af en bolig med mistanke om jordforurening. Regionen har derfor opsat mål for sagsbehandlingstiden på en række af opgaverne på jordforureningsområdet. 9

10 Ølsemagle - hvor er forureningen? Normalt starter en forureningsundersøgelse ved forureningskilden. Man undersøger omfanget af forureningen og den risiko, den udgør for grundvandet og menneskers sundhed. Her er den omvendte historie forureningen er fundet i en vandforsyningsboring. Region Sjælland har sammen med Køge Kommune haft til opgave at finde kilden til forureningen. Tetraklorethylen tilhører gruppen af klorerede opløsningsmidler, som siden 1930 erne har været anvendt som et meget effektivt middel til rensning og affedtning af metalemner og tøj. Klorerede opløsningsmidler er potentielt kræftfremkaldende og miljøskadelige. I efteråret 2011 bliver Region Sjælland kontaktet af Køge Kommune, som oplyser, at to forsyningsboringer til Lyngens Vandværk er blevet ramt af forurening med opløsningsmidlet tetraklorethylen. De to forurenede boringerne lukkes straks efter fundet af forureningen. Forbrugerne har ikke modtaget vand med højt indhold af forurening, fordi der er sket fortynding med vand fra rene boringer. Region Sjælland beslutter at prioritere en opsporing af forureningen i samarbejde med Køge Kommune. Som første trin gennemgår vi en række relevante arkiver Regionen har en database med over forurenede og muligt forurenede grunde, som gennemgås. Vi forhører os hos lokalhistorisk arkiv i Køge, og Køge Kommune gennemgår deres virksomhedsregister uden resultat. Efter en grundige arkivgennemgang står vi i slutningen af februar 2012 på helt bar bund i forhold til at finde kilden til forureningen af vandværkets boringer. 10

11 I april 2012 laver Region Sjælland prøveboringer til grundvandet omkring de forurenede boringer. Ved at pumpe vand fra boringerne og løbende analysere for tetraklorethylen kan man se, om kilden til forureningen skal findes i nærheden af forsyningsboringerne. Desværre viser analyserne, at kilden til forureningen skal findes i et større område omkring landsbyen Ølsemagle, og da vi ikke har oplysninger om forurenede grunde i området, vælger vi at bede borgerne i området om hjælp. I juni 2012 indrykker vi annoncer i lokale dagblade og går på TV2 for at bede borgerne om hjælp til at finde kilden til forureningen. I Ølsemagle supplerer vi ved at uddele løbesedler til beboerne. Der er generelt stor interesse for at hjælpe os i vores søgen og vi får flere oplysninger om mulige forureningskilder, men desværre ikke i området omkring Ølsemagle. Der er nu gået et halvt år siden man fandt forureningen i forsyningsboringerne og vi står stadig på bar bund. Men så var der en medarbejder, der fik en god idé. 11

12 I en anden sag har Region Sjælland på forsøgsbasis udtaget prøverne af træer, for at kortlægge en forurening. Metoden kaldes phytoscreening, og den udnytter at træer optager vand og eventuel forurening fra undergrunden. Er jorden omkring træet forurenet, transporteres forureningen med vandet op i træet. Når man udtager en lille trækerne kan denne analyseres, og man kan se, om træet er påvirket af forurening. Det er en billig metode, og den kan anvendes på store områder, da den ikke kræver meget udstyr. Metoden kan give et fingerpeg om, hvor der er forurening, og man kan derefter målrette de næste undersøgelser bedre. Der forskes i metoden på DTU og her har man vist, at udtagning af prøverne er ikke skadeligt for træet og hullerne vil efter prøvetagningen lukkes af træet efter ca. et års tid. I august 2012 udtager Region Sjælland i samarbejde med en Ph.D. studerende fra DTU prøver af 100 træer i Ølsemagle, og langt de fleste prøver viser ikke tegn på forurening En enkelt prøve som er udtaget fra et træ ved et skrotoplag - viser højt indhold af tetraklorethylen. Vi får efterfølgende udtaget prøver af jorden og grundvandet omkring skrotoplaget og det viser sig, at både jorden og grundvandet er kraftigt forurenet med tetraklorethylen samt en række andre stoffer. 12

13 Vi har sammen med Køge Kommune nu fundet kilden til forureningen af vandværkets forsyningsboringer og endda væsentligt hurtige end vi har turdet håbe på. Fordi forureningen er ny, er sagen overdraget til Køge Kommune, som skal påbyde forureneren at undersøge og oprense forureningen. 13

14 I stedet for at rive huset ned, valgte boligselskabet at gøre huset til ramme om et spændende eksperiment. Region Sjælland er gået sam- men med Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), om et OPI- projekt i huset. Vi leder efter nye løsninger i et testhus Region Sjælland satser på udvikling. Udvikling, der skal finde nye løsninger, så vi kan løse vores opgaver bedre og mere effektivt. Det har vi især valgt at gøre gennem OPI - offentligprivat-innovationspartnerskab, hvor de nye innovative løsninger skabes som en løsning på fælles definerede problemer. Testhus i Præstø Et eksempel på et sådan OPI- projekt ligger i Præstø og er et helt almindeligt beboelseshus fra Jorden under ejendommen er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Klorerede opløsningsmidler har været anvendt som affedtningsmiddel til tøj og metal siden 1930 erne, men stoffet er potentielt kræftfremkaldende og miljøskadeligt. De skadelige stoffer dampede op i husets rum, og derfor installerede vi i sin tid en række ventilationsanlæg. I perioden sørgede anlæggene flere gange om dagen for, at der kom ren luft ind i huset, ligesom der blev sat ventilationsriste ved vinduerne. Desværre betød det, at husets lejere også måtte døje med støjgener, problemer med træk og en stigende varmeregning. Dette kombineret med forureningsrisikoen blev for meget for lejerne, som flyttede i Siden da har huset stået tomt. Det tomme hus giver mulighed for at udføre en række forsøg med at renovere på en måde, der både sikrer en bedre udnyttelse af varmen, et bedre indeklima, og samtidig afhjælper risikoen ved afdampningen fra stofferne under huset. Som det er nu, er løsningen af de problemer ofte tiltag, der modarbejder hinanden: Når man eksempelvis opsætter dampspærrer og isolerer huset mod træk, så kan en uheldig bivirkning i et hus med forurenet indeklima ofte være større forekomster af de skadelige stoffer, fordi luftgennemstrømningen bliver mindre. Ligeledes kan ventilationsanlæg være dyre i drift og give støjgener. Nye metoder afprøves Der er altså behov for at udvikle og afprøve nye metoder og kombinationer, og med huset i Præstø er det nu blevet muligt. Det kan endda ske i alle rum i huset og på alle tider af døgnet uden at genere eventuelle beboere. Da der både er beton- og trægulv, er det yderligere velegnet til at afprøve forskellige metoder under forskellige forhold. Der er foreløbig opstillet fem meget forskellige scenarier, der skal undersøges i testhuset. På den måde er muligt at opnå konkrete erfaringer og resultater, der så kan benyttes hos husejere i samme situation. 14

15 Der er gevinst for alle ved projektet. Region Sjælland får større viden om muligheden for at kunne energirenovere på en måde, der ikke blot giver en bedre varmeudnyttelse og et bedre indeklima, men også samtidig fjerner risiko og gener ved forureningen. Derudover får samarbejdspartnerne DMR og SBI også nye muligheder for at rådgive og udvikle nye produkter på baggrund af den nye viden fra innovationssamarbejdet. 15

16 kunne se områderne og problemstillingerne og måske få nye perspektiver, så planene bedre kunne ses i en helhed, udtaler Mikkel Østergaard. Spillet om sten, sand og grus At udarbejde en råstofplan kræver stor forberedelse. Der er hele tiden medarbejdere beskæftiget med at forberede, undersøge og forklare, hvor Region Sjælland i fremtiden vil grave i undergrunden. Erfaringer med planarbejdet Geolog og konsulent Mikkel Østergaard fortæller, at Miljø og Ressourcer netop har afsluttet arbejdet med Råstofplan Denne plan har været meget anderledes end den første, vi lavede. Den her gang har vi lagt store interesseområder ud, og det skaber udfordringer. Beslutninger om råstofgraveområder fylder meget lokalt både kommunalpolitisk, men også hos engagerede borgergrupper og NGO er. Mikkel fortæller, at der netop er gennemført en evaluering af arbejdet med Råstofplan Erfaringerne fra evalueringen skal give retning for fremtidens arbejde med råstofplaner i regionen. Et af resultaterne fra evalueringen er, at det giver god mening at gentage det seminar, en slags Råstof-Roadshow som vi gennemførte med Miljø, Energi og Udviklingsudvalget under arbejdet med denne råstofplan. Det var givtigt at være på en to-dages bustur. Turen gav anledning til mange gode diskussioner. Deltagerne fik syn for sagen, og planen blev konkret, når politikerne ved selvsyn Pressen og politikerne Ifølge Råstofloven bestemmer regionerne hvor, der kan graves efter råstoffer. Kommunerne bestemmer derefter, om der skal graves. Lidt firkantet fortalt: regionerne udarbejder retningslinjer for indvindingen, mens kommunerne har ansvaret for at give tilladelser og føre tilsyn. Pressen har interesseret sig meget for Råstofplanen. Bunken med presseklip er godt og vel 20 cm. høj. Der har været meget skriveri i pressen og meget politisk involvering. Det er helt sikkert noget, vi skal være opmærksomme på til den næste plan. Det er vores opgave er at klæde politikerne på til at tage beslutninger under hensyntagen til alle relevante forhold. siger Mikkel. Berørte borgere Når regionen lægger store arealer ud som interesseområder til fremtidig råstofindvinding, så rammer det borgerne på en meget direkte måde. Selvom det er den enkelte kommune, der giver tilladelsen til at grave, kan det faktum, at ens lokalområde bliver udlagt som interesseområde, en reservation af råstoffer til fremtiden være en meget ømtålelig sag. Det kan man godt forstå i Region Sjællands administration, forklarer Mikkel. En borger, der bor i et bestemt lokalområde, har ikke regionale briller på. Det kan vi ikke forvente, og det bliver vi nødt til at forholde os til. For at undgå for mange bekymringer for borgerne, kan vi vælge at inddrage dem mere aktivt. og så selvfølgelig, forsøge at tage så mange hensyn i planen som muligt. Vi har holdt fire borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Råstofplanen på den måde får vi direkte input til, hvad borgerne mener om planen. 16

17 De relevante brancher og NGO ere som for eksempel Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet blev ligeså inviteret med til møderne, fortæller Mikkel. Bæredygtig branche Umiddelbart kan en plan med en horisont på 12 år lyde af meget. Men udover, at der et lovkrav om den lange planperiode, er der nogle praktiske grunde til de lange perspektiver, fortæller Mikkel. -De aktører, der graver i jorden, laver af og til selv kortlægninger, som de sender ind til os. De vil typisk gerne udvide udgravningerne dér, hvor de allerede er i gang. Når vi har kortlagt området, skal de efterfølgende ansøge om tilladelse til at grave yderligere hos deres kommune. Skal der laves en særlig miljøvurdering, så kan der gå yderligere tre-fire år. Så for en grusgravsejer kan hele processen tage op imod ti år, før de fysisk kan køre grus eller sand ud af graven. Derfor er det vigtigt med en robust og langsigtet plan, uddyber Mikkel Østergaard. En langsigtet plan gør også priserne på råstoffer mere stabile, hvilket er til gavn for offentlige infrastrukturinvesteringer. Vi skal styrke vores samarbejde med store bygherrer, som Vejdirektoratet og BaneDanmark. Det er dem, der vil aftage rigtig meget sten, sand og grus de kommende år, og de vil gerne have råstofferne tæt på deres store projekter. Både for at holde priserne stabile, men også af hensyn til klimaet. At køre grus langt i lastbil koster meget CO 2 og en begrænsning af klimabelastningerne betyder meget for Region Sjælland, fortæller Mikkel afslutningsvis. Interesseområder er en reservation for eventuel fremtidig indvinding af råstoffer Graveområder er områder hvor råstofindvindingen skal foregå i nærmeste fremtid 17

18 18

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere