Perspektiver for KDA s fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver for KDA s fremtid"

Transkript

1 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19

2 Indhold 1 Baggrund Historisk baggrund Bestyrelsens motivation/baggrund Formål med perspektivgruppen Processen Perspektivgruppens arbejde KDA medical Styrket kommunikation med medlemmerne Kontingent en dinosaur Perspektivgruppens foreslår års fødselsdagen visionen Styrket opbakning fra klubber og unioner Fælles sekretariat med nye opgaver Nye regler i EU skal udnyttes af KDA Fælles indsats for uddannelse Regelsanering og forenkling af regler Organisatorisk struktur Best practice et værktøj for samarbejde Fælles forsikring Resumé KDA i dag set med egne øjne... 4 KDA s bestyrelse"... 5 Medarbejderne hos KDA... 5 Navnet Kongelig Dansk Aeroklub Nye strukturer, nye organisationsformer Organisationsvirksomhed... 5 Præsidium... 4 Protektor... 4 Sportslig virksomhed... 6 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 2 af 19

3 1 Baggrund 1.1 Historisk baggrund Kongelig Dansk Aeroklub, KDA er en af Europas ældste organisationer for flyvning. KDA blev dannet den 20. januar Navnet var Det Danske Aeronautiske Selskab, og de to initiativtagere var overingeniør Carl Holtermann og premierløjtnant i marinen H. C. Ullitz Flyvemaskinen var endnu på det rent eksperimenterede stade, mens friballonen i alt væsentligt var færdigudviklet. Da ingeniør Krebs den 26.juni 1909 fik udstedt Det Danske Aeronautiske selskabs ballonfører-certifikat nr. 1 var ballonen Danmark netop ankommet, og den 9. juli 1909 klokken 2000 gik Danmark ført af ingeniøren og med premierløjtnant Grev Frederik Molkte som passager første gang op i sit rette element. I de snart 100 år Kongelig Dansk Aeroklub har eksisteret, har fritidsflyvning ændret sig fra den rene amatørfornøjelse, som ikke kendte til ret mange regler for hverken pilotuddannelse, færdsel på landjorden eller i luften, til en strikt regelstyret aktivitet. Undervejs har samfundsforhold, to verdenskrige, entusiasme, energikriser, demografiske forhold og ikke mindst moderne menneskers mange muligheder for at berige fritiden påvirket aktivitetsniveauet for fritidsflyvning for både op- og nedadgående. Med udsigt til fortsat vigende medlemstal, EU-lovgivning med muligheder og udfordringer på vej, aktuelle prisstigninger på gebyrer og forsikringer m.m. har KDA fundet tiden inde til at undersøge, hvilke korrektioner, der skal til for at sikre KDAs kurs og højde vel ind i fremtiden til benefice for luftrumsbrugere. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 3 af 19

4 1.2 KDA i dag set med egne øjne 1 Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsen Præsidium Præsident: Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, fhv. departementschef J. Halck, Generalmajor B.V. Larsen, direktør V.K.H. Eggers, formand Kai Holm. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks luftsportsforbund. Vi er en interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i Danmark. Vi er for tiden ca medlemmer. Flyveinteresserne spænder vidt. De sportslige udøvere består af ballonflyvere, drageflyvere, faldskærmsspringere, kunstflyvere, motorflyvere, svæveflyvere samt modelflyvere - herunder fritflyvning, liniestyring og radiostyring. De sportslige interesser er samlet i specialunioner. Kongelig Dansk Aeroklub Dansk Svæveflyver Union Dansk Faldskærms Union Dansk Motorflyver Union Dansk Ballon Union Dansk Hanggliding og Paragliding Union Dansk Kunstflyver Union Fritflyvnings - Unionen Linestyrings - Unionen RC Sport Danmark Dansk Nul G Klub KDA er også samlingspunktet for en stor gruppe mennesker med flyveinteresse, 1 Kilde: KDA s hjemmeside: Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 4 af 19

5 sammensat af blandt andet andre private motorflyvere, trafikflyvere, militærflyvere og personale fra luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyveindustri og forhandlere af alle former for fly og flytilbehør. Hvis du har interesse for den private flyvning under en eller anden form, kan den udøves i et direkte medlemskab af KDA eller ved at være medlem af en af de ca. 300 forskellige klubber - spredt over hele landet - med direkte tilhørsforhold til en af de tilsluttede specialunioner. KDA s bestyrelse Aksel C. Nielsen (formand.),vagn Jensen (næstfmd.), Claus Rose Andresen, Palle J. Christensen, Jens Feldborg. Medarbejderne hos KDA Udover organisationens frivillige medarbejdere i forskellige udvalg og bestyrelse har KDA og KDA Service ApS i dag fem medarbejdere. Anders Madsen er generalsekretær ansat på deltid. Generalsekretæren har det overordnede ansvar for KDA s administration og det overordnede ledelsesansvar for KDA Service ApS og refererer til bestyrelsen. Knud Larsen er ansat på fuld tid og er redaktør af tidsskriftet FLYV og står for redigering og produktion af bladet. Lise Jensen er bogholder ansat på deltid, og har ansvaret for bogholderiet og regnskabet i KDA og KDA Service. Charlotte Andersen er butikschef og ansat på deltid. Charlotte har ansvaret for KDA s Pilotshop, herunder butikkens drift. Jan Fraenkel er ansat på deltid og arbejder som butiksassistent i KDA s Pilotshop. Organisationsvirksomhed KDA tog initiativet til at stifte Rådet for Større Flyvesikkerhed, der på bredeste måde arbejder med, til stadighed at forbedre sikkerheden i luften. KDA støtter de danske myndigheders arbejde for at udforme de mest hensigtsmæssige bestemmelser for flyvning på en sådan måde, at der fortsat er en rimelig balance mellem den erhvervsmæssige og sportslige flyvning. KDA varetager desuden medlemmernes direkte interesser over for myndighederne og er repræsenteret i udvalg, der gør sin indflydelse gældende på luftfartens udvikling i tæt samarbejde med andre organisationer indenfor flyvningens verden. Dette gælder indenfor områder som for eksempel luftrum, flyvepladser, takster, gebyrer, bestemmelser og certifikater. KDA er medlem af Europe Air Sports (EAS), som er den europæiske sammenslutning af nationale aeroklubber. EAS er vort talerør overfor europæiske myndigheder - herunder European Aviation Safety Agency (EASA) - i alle forhold vedrørende certificering, operationer, licensing, forsikringer m.v. EAS har høringsret, når EASA udformer regler og bestemmelser. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 5 af 19

6 KDA er medlem af Friluftsrådet, som støtter vore ønsker om adgang til naturen, herunder vort krav om fri adgang til brug af luftrummet. KDA har dannet en amtsmiljøorganisation med repræsentanter i hvert enkelt amt. Disse repræsentanter følger løbende udviklingen i de enkelte amter. KDA har sammen med en stor kreds af flyveinteresserede været med til at stifte Danmarks Flyvemuseum, der nu efter sin etablering for første gang kan give et bredt indtryk af flyvningens historie i Danmark. Dette museum er nu en del af Teknisk Museum, som ligger i Helsingør. Sportslig virksomhed KDA er tilsluttet Fédération Aéronautique Internationale (FAI), der er den internationale sammenslutning af aeroklubber. FAI s navn på engelsk er The World Airsport Federation. KDA er den eneste danske organisation, der formidler dansk deltagelse i internationale konkurrencer under overholdelse af FAI's sportslige regelsæt; blandt andet ved udstedelse af sportslicenser. KDA formidler kontakten til FAI's komiteer, hvor de enkelte specialunioner er repræsenterede. KDA anerkender og registrerer alle former for rekorder inden for de enkelte sportsgrene. KDA er ligeledes medlem af Nordisk Flyveforbund (Association of Nordic Aeroclubs - ANA), der består af de fem nordiske lande. ANA formidler samarbejde på mange felter, herunder nordiske mesterskaber. Dansk Drageflyver Union, Dansk Faldskærms Union og Dansk Svæveflyver Union er desuden medlem af Danmarks Idræts-Forbund. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 6 af 19

7 1.3 Bestyrelsens motivation/baggrund for etablering af perspektivgruppen KDA nærmer sig de 100 år, og bortset fra de grundlæggende fysiske betingelser for at flyve er alt forandret siden. Spørgsmålet er, om KDA som organisation har fulgt med tiden? Det er i hvert fald det spørgsmål, som i 2004 blev drøftet i KDA s bestyrelse, og som førte til nedsættelse af en perspektivgruppe, som fik til opgave at vurdere KDA s hidtidige rolle og muligheder i fremtiden. Resultatet skulle være et oplæg til KDA s bestyrelse og repræsentantskab i april Gruppen fik helt frie hænder til arbejdet, der således kun har været begrænset af tid. Af hensyn til fornyelsen blev perspektivgruppen sammensat af repræsentanter for de største unioner under KDA, idet ingen af gruppens medlemmer er medlem af KDA s bestyrelse. Gruppen fik følgende sammensætning: UDDRAG AF BESTYRELSESREFERAT 2. december 04: Henning Sørensen, Dansk Ballon Union, DBu Per Wistisen, Dansk Svæveflyver Union, DSvU Niels Jensen, Dansk Hanggliding og Paragliding Union, DHPU Kirsten Klærke-Hansen, Dansk Motorflyver Union, DMU Finn Larsen 2, Dansk Faldskærms Union, DFU Anders Madsen, Kongelig Dansk Aeroklub, KDA, samt Arne Panduro, Dansk Motorflyver Union, DMU (som referent) 7. Perspektivplan for KDA Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe ledet af den ny generalsekretær. Arbejdsgruppen skal præsentere sit resultat på KDA repræsentantskabsmødet den 30. april. Medlemmer i arbejdsgruppen består af generalsekretæren samt 5 navngivne personer fra unionerne. ACN, VJ, JF og JV har ansvaret for at kontakte disse. Henning Sørensen (DBu), Per Wistisen (DSvU), Niels Jensen (DHPU, Kirsten Klærke-Hansen (DMU) samt Finn Larsen (DFU) har givet tilsagn om deltagelse. Følgende Fyrtårne bør følges: Det skal være fordelagtigt og attraktivt at være medlem af KDA. KDA skal fortsat være luftrumsbrugernes paraplyorganisation KDA vil have national indflydelse. KDA vil have international indflydelse KDA skal indrettes så en række praktiske opgaver kan udføres som f.eks. : a. Udstedelse af sportslicenser b. Udstedelse af EASA certifikater c. Varetagelse af tilsyn med værkstedsautorisationer og vedligeholdelse generelt. d. Forsikringer for medlemmerne e. Medlemsadministration Note: Referatet har ikke været præsenteret for gruppen i forbindelse med analysearbejdet - og har således ikke begrænset gruppens frihed 2 Finn Larsen deltog i et enkelt møde, men måtte udtræde af personlige årsager Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 7 af 19

8 2. Formål med perspektivgruppen Formålet med perspektivgruppens arbejde, er at afdække fremtidsmuligheder for KDA. Det er ikke formålet at komme med konkrete handlingsplaner. Nærværende dokument skal udelukkende tjene til at afdække muligheder og beskrive ideer. Dokumentet fremlægges for bestyrelsen inden repræsentantskabsmødet den 30. april Den efterfølgende proces besluttes af bestyrelsen, og er ikke omfattet af gruppens arbejde. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 8 af 19

9 3. Processen 3.1 Perspektivgruppens arbejde Perspektivgruppen indledte arbejdet den 3. marts 2005 i Århus med en generel drøftelse af formål og problemstillinger. Anders Madsen præsenterede et oplæg med en række fundamentale spørgsmål. Heri indgik også denne illustration af de aeronautiske aktiviteter i Danmark og en konstatering af, at en række af disse aktiviteter hidtil ikke har været tilknyttet KDA. Ultralet motorflyvning Motorsvæveflyvning Ultralet motorsvæveflyvning Ballonflyvning Drageflyvning Ultralet svæveflyvning Svæveflyvning Motorflyvning Simulatorflyvning Hjemmebyggede fly- experimental Modelflyvning Faldskærm Paragliding Paragliding med motor O-g flyvning Kunstflyvning Flyvehistorie Flyvning i rummet Flyvning med raketter I den sammenhæng dukker der grundlæggende spørgsmål op, såsom: Hvem er KDA interesseorganisation for - før, nu og i fremtiden? Hvordan udvikler det lokale og internationale samfund sig? Følger vi med? Kan vi følge med? Hvilke udefrakommende faktorer spiller ind, og hvilke nye relationer skal plejes og bruges? I forlængelse af den generelle diskussion og drøftelse gennemførte gruppen en såkaldt SWOT-analyse 3, som beskriver KDA s aktuelle situation i krydsfeltet styrker/svagheder og muligheder/trusler. Blandt styrkerne er, at KDA er eneste organisation med repræsentation af den lette luftfart i en række råd, udvalg og nævn. KDA råder over stor ekspertise i mange spørgsmål om luftfart. KDA er velanskrevet og respekteret godt image udadtil. 3 Hele SWOT-analysen fremgår af bilag til denne rapport. Analysen er alene baseret på gruppens egne input. En mere præcis analyse ville forudsætte en bredere høring blandt medlemmer og unioner Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 9 af 19

10 KDA har flere medlemmer end nogen anden organisation inden for flyvning i Danmark. KDA Butikken Medlemsbladet FLYV Udfører koordination af interesser inden for flyvning Flere af disse punkter kommer desværre også med på listen af svagheder med omvendt fortegn. Meget få unge medlemmer / høj gennemsnitsalder / generationsskifte problematik Dækker ikke alle den lette flyvnings organisationer Direkte medlemmer organiseres i KDA uden tilknytning til en klub Repræsentationen af flyvning i visse sammenhænge savner styrke og gennemslagskraft Manglende synlighed blandt medlemmerne / usynlig ledelse Et blandet image blandt flyvningens klubber og medlemmer (både internt og eksternt) undertiden negativt Klubber og medlemmer får ikke fuldt udbytte af KDA s ekspertise KDA Butikken når ikke helt ud til alle potentielle kunder FLYV møder kritik hos mange læsere manglende aktualitet Koordination af flyveaktiviteter er utilstrækkelig Mange begynder på en uddannelse, men bliver aldrig færdig andre siver efter kort tid inden for flyvning Mangel på synlighed i klubber, organisationer og offentlighed Manglende økonomiske ressourcer Disse svagheder er tæt forbundet med en række forhold, som truer KDA og flyvningen generelt, hvis udviklingen får lov at fortsætte som hidtil. Udviklingen i samfundet gør det vanskeligere at tiltrække nye medlemmer Ubeslutsomhed, ingen eller langsom reaktion på ændringer i regler og samfundet Medlemstallet fortsætter de senere års vigende tendens Svag økonomi Stigende økonomisk belastning af flyvningens udøvere Forståelsen for flyvningens vilkår svækkes i offentligheden manglende politisk gennemslagskraft. Mangel på initiativer Miljørestriktioner Nye regler i EU en udfordring for KDA Flere andre forhold kunne fremhæves, men det generelle indtryk er, at KDA s situation er meget vanskelig og vil blive endnu vanskeligere, hvis der ikke gribes aktivt ind meget snart. Perspektivgruppen ser dog en række muligheder for at vende udviklingen positivt, og det forudsætter først og fremmest et langt tættere samarbejde mellem alle klubber, unioner og KDA. Gruppen konstaterer, at denne vilje er til stede. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 10 af 19

11 Alternativet for mange klubber er et billede, der præges af de nævnte faktorer med svagheder og trusler mod KDA. Udfordringerne koncentrerer sig om en række hovedområder, som beskrives i det følgende med perspektivgruppens bud på en løsning og anbefaling til KDA s øverste ledelse. Flere af problemerne synes dog at løbe i ring eller i en negativ spiral. Heldigvis ser gruppen, at rækken af muligheder er længere end rækken af trusler, og udviklingen kan vendes. 3.2 Styrket opbakning fra klubber og unioner For at bryde den negative udvikling vil det være påkrævet at styrke opbakningen bag KDA fra klubber og unioner. KDA skal fokusere på vigtige opgaver af fælles interesse og stå som den ubestridte repræsentant for alle flyveinteresserede i Danmark. KDA s indsats skal være bedre kendt såvel i hele organisationen som i offentligheden. Metoden er at satse parallelt på to fronter: Styrke KDA s image gennem en bred vifte af aktiviteter i KDA s navn Styrke opbakningen til KDA såvel internt som blandt flyveinteresserede udenfor KDA KDA s image er i nogen udstrækning en direkte afspejling af de aktiviteter, som udføres, og de aktiviteter, som den enkelte gruppe eller medlem mener, at KDA burde udføre. Problemet er, at de fleste medlemmer har meget begrænset kendskab til, hvad KDA faktisk laver. Derfor skal kommunikationen om dette arbejde styrkes. Mange af disse aktiviteter har dog ringe gennemslagskraft over for medlemmerne, og derfor ville det styrke KDA at igangsætte en række aktiviteter med henblik på at styrke såvel flyvningen som KDA s image. Gruppen har drøftet disse eksempler men der er mange andre muligheder: KDA tager initiativ til et roadshow i samarbejde med unionerne for at styrke tilgangen til flyvning. Mange klubber har vanskeligt ved at tiltrække sig opmærksomhed ved de årlige åbent-hus-arrangementer, og her ville det være en styrke at alle unioner går sammen om større arrangementet steder i landet hvert år med henblik på at give de flyveinteresserede et bredere tilbud. KDA kunne stå for en bedre koordination og kommunikation om alle andre flyvearrangementer i Danmark lige fra en grill-aften i Herning til de store flyvestævner i Roskilde eller Stauning. KDA kan også påtage sig rollen som tovholder med bl.a. administrative funktioner i samarbejde med lokale klubber, der ønsker at holde et egentligt flyvestævne. KDA kunne udbyde ture og rejser til større flyvebegivenheder i udlandet eksempelvis de store airshows i England eller Frankrig; udstillinger i Duxford, Friedrichshafen eller Oskosh. Flere aktiviteter vil styrke KDA s synlighed såvel blandt egne medlemmer som i offentligheden. Aktiviteter vil desuden sammen med en række andre initiativer, som Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 11 af 19

12 beskrives i det følgende styrke mulighederne for at udbygge medlemsgrundlaget. Denne indsats skal dog fortsætte konsekvent og vedholdende over for alle flyvningens klubber og organisationer. 3.3 Fælles sekretariat med nye opgaver KDA har også mulighed for at styrke sin rolle og synlighed over for medlemmerne via en fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent og således overtage disse administrative opgaver fra klubberne. Enkelte unioner har allerede indført medlemsregistrering via Internettet enten internt eller via eksterne udbydere eksempelvis Danmarks Idræts-Forbund. Men langt de fleste flyveklubber varetager fortsat disse opgaver, der lægger beslag på en stor del af kræfterne i de enkelte bestyrelser. En medlemsregistrering via KDA s hjemmeside vil blandt andet sikre en løbende opdatering. Medlemmerne får adgang til en smørrebrødsseddel, hvor det er muligt at være medlem af flere foreninger. KDA opkræver kontingent og afregner til klubberne i forhold til indbetalingerne fra den enkelte klubs medlemmer. Systemet giver også mulighed for en mere konsekvent debitorstyring, end man er vant til i mange klubber. En del af disse administrative opgaver har hidtil været løst gratis i nogle klubber og unioner, mens andre unioner allerede afholder betydelige udgifter til administration. Et styrket KDA-sekretariat kan løse disse og andre opgaver med en betydelig fleksibilitets- og rationaliseringsgevinst i udsigt. Samtidig vil mange lokale bestyrelser få kræfter til at beskæftige sig med mere udadvendte aktiviteter og herunder mulighed for at styrke klubbens indtægter på anden vis. 3.4 Nye regler i EU skal udnyttes af KDA Et tredje og helt nyt område, som kan medvirke til at styrke KDA i de kommende år, er den aktuelle udvikling med EU-direktoratet European Aviation Safety Agency (EASA) som den centrale luftfartsmyndighed i Europa. I løbet af et års tid ventes helt nye regler at indebære, at Statens Luftfartsvæsen, SLV, ikke længere vil have monopol på størstedelen af aktiviteterne med administration af den lette luftfart. Denne administration vil blive udliciteret til såkaldte Qualified Entities (QE), hvor de aktuelle meldinger tyder på, at KDA kan få denne status og således overtage en række opgaver, der i dag udføres af SLV. Situationen er i øjeblikket meget forskellig i de enkelte danske unioner, hvoraf en række har en høj grad af egenadministration under opsyn af SLV mens dette ikke er tilfældet eksempelvis for motorflyvningen. Status som QE vil indebære en række krav til KDA, som ikke er fuldt oplyst i øjeblikket, men perspektivgruppen ser de nye opgaver som en god mulighed for at styrke KDA til gavn for hele flyvningen. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 12 af 19

13 Derfor ser gruppen interessante perspektiver i, at KDA hurtigst muligt styrker indsatsen med henblik på at blive QE-anerkendt straks efter, at reglerne er på plads. De foreløbige rapporter fra bl.a. SLV indikerer, at opgaverne kan udbydes i løbet af 2007, men det vil også indebære en række krav til de enkelte unioner, som kræver en del tid. Eksempelvis udarbejdelse af en håndbog for motorflyvningen på linje med lignende bøger i andre unioner. Blandt mulighederne, der drøftes i EU i øjeblikket, er at udstede et såkaldt Recreational Licence med, i nogle tilfælde, reducerede krav skolingen og lægelige krav på linje med et almindeligt kørekort. Håbet blandt unionerne er, at egenadministration i en række tilfælde kan udføres billigere og samtidig styrke flyvesikkerheden. Reglerne på dette område er dog endnu ikke klar - derfor er det fortsat umuligt at se bort fra risikoen for, at de nye regler ender med at blive en trussel for såvel KDA som almenflyvningen i Danmark. 3.5 Fælles indsats for uddannelse En styrket indsats for at tiltrække flere til flyvningens lyksaligheder som nævnt tidligere kan ikke stå alene. Mange påbegynder en uddannelse, men bliver aldrig færdig. Andre kommer ind i en klub, men siver efter få år som følge af en lang række forskellige omstændigheder økonomi, tid, besvær eller manglende interesse. Det er et alvorligt problem for flyvningen, at man ikke er i stand til at fastholde så mange, selv om de allerede har vist en klar interesse i flyvning. Kravet til KDA er en styrket indsats på flere punkter med henblik på en mere fleksibel løsning på de problemer, som den enkelte aspirant oplever i den første tid. KDA har mulighed for at afhjælpe en del af dette problem ved at udvikle og udbyde en fælles teoretisk grunduddannelse for flere grene af flyvningen. En del af teorien for ballon-, motor- og svæveflyvere er eksempelvis fælles, og der er mulighed for at udvikle moduler, som kan opfylde kravene hos disse og andre grupper, hvor undervisningen således kan ske i fællesskab. De specielle kurser for den enkelte disciplin udføres fortsat i klubben. En del interesserede opgiver desuden på grund af manglende tid, men her har KDA mulighed for at udvikle nye undervisningsprodukter, som imødekommer ønsket om at kunne studere hjemmefra eller styrke vedligehold af rettigheder for allerede uddannede. De nye medier er samtidig en udstrakt hånd til den unge generation, som er vant til at kunne få det meste visuelt, og det er samtidig en meget effektiv form for undervisning. Netop de unge vil i mange tilfælde vige tilbage for undervisning i traditionel form, og de vil i stedet bruge tid og kræfter på det utal at andre muligheder, der tilbydes netop denne gruppe. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 13 af 19

14 3.6 Regelsanering og forenkling af regler kan holde på flyverne Stive regler er en anden barriere, som også kan få nogle flyvere til at sive i utide. Hvis en af luftfartens helte efter få år i en disciplin pludselig får smag for en anden, er der i en række tilfælde ganske (urimeligt) skrappe restriktioner for at skifte spor. Kvalifikationer optjent i en disciplin kan kun i begrænset omfang krediteres i en anden, og endnu et langt uddannelsesforløb får interessen til at kølne. Derfor bør KDA i samarbejde med unionerne og myndigheder arbejde på en sanering af reglerne med henblik på at gøre hele grundlaget for skifte mellem de enkelte discipliner og unioner mere fleksibelt. Det kan ske via en modulopbygget uddannelse, der ikke alene gør det lettere at skifte spor, men samtidig gør mulighederne klare og gennemskuelige for alle luftrumsbrugere. EU s bestræbelser på at harmonisere reglerne for uddannelse og udstedelse af certifikater fører måske i en overskuelig fremtid til, at der kan udstedes et fælles recreational licence efter bl.a. britisk model. Et sådant fritids- eller sportscertifikat vil forenkle adgangen til (dele af) luftrummet og i mange tilfælde betyde en markant lettelse for brugerne. Det nye certifikat ligger klart inden for KDA s muligheder inden for egenadministration og er i det hele taget et tiltag, som KDA bør fremme. 3.7 Best practice et værktøj for samarbejde Det er imidlertid også klart for perspektivgruppen, at der er stor forskel på, hvor velorganiserede og effektive, de enkelte unioner er. Blandt de bedst organiserede er svæveflyverne, der til andres misundelse blandt andet har en veludviklet uddannelse og egenkontrol, masser af dyrt og næsten nyt udstyr, lave forsikringspræmier og et effektivt PR-arbejde. Uanset om organiseringen under KDA ændres eller ej, ligger potentialet ved lære af hinanden lige for. Med et udtryk fra management-branchen kan alle unioner styrke sin egen organisation ved at benytte best practice modellen og således i videst muligt omfang kopiere de gode ideer fra naboen. Det vil for de fleste unioner åbne mulighed for en markant styrkelse af egen organisation, og det vil indebære en række fordele i forhold til godkendelse af modeller for selvkontrol, hvis der er klare fælles træk mellem de enkelte unioner og klubber. 3.8 Fælles forsikring En stor del af KDA s medlemmer belastes i stigende omfang økonomisk af høje forsikringspræmier. I forlængelse af foregående afsnit er det en oplagt muligt at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde, hvor den bedste løsning så at sige udvides til at omfatte hele KDA-området. Økonomien er som tidligere nævnt en trussel mod al let luftfart, og blandt de økonomiske faktorer er forsikring en af de tungeste for en del af luftrummets brugere. Mulighederne for fælles forsikring er ikke ny, men beskrives her som en mulighed på lige fod med andre ideer. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 14 af 19

15 3.9 KDA medical En anden økonomisk faktor for alle piloter er udstedelse og fornyelse af medical, der er blevet markant dyrere i de senere år via prisstigninger, krav om udstedelse via godkendt flyvelæge og senest moms på alle medical. Gruppen har drøftet muligheden for at KDA ansætter en godkendt læge, som kan udføre lægetjek hos KDA og i klubberne muligvis med en klar reduktion af udgifterne for den enkelte pilot Styrket kommunikation med medlemmerne Hvis KDA er i stand til at løfte disse opgaver, vil det efterhånden medføre en stærkere position i hele organisationen og et bedre image i såvel klubber som blandt alle medlemmer. For at løse viften af opgaver vil det dog være nødvendigt at styrke kommunikationen med medlemmerne. FLYV er i dag den væsentligste kilde til information til medlemmerne, men som tidligere nævnt er orienteringen om de organisatoriske og praktiske aktiviteter ikke tilfredsstillende. En række aktiviteter vil dog kræve en udbygget hjemmeside, hvor det er muligt at orientere løbende om aktiviteter såvel i KDA som i unionerne. Her er det også muligt at udsende nyhedsbreve via , og det vil være muligt at gøre nye undervisningsvideoer tilgængelige online. Plus at hjemmesiden som tidligere nævnt kan blive et effektivt redskab for medlemsregistrering og opkrævning af kontingent Perspektivgruppens foreslår I forlængelse af denne gennemgang af en række problemstillinger for dansk flyvning, foreslår perspektivgruppen at KDA s ledelse overvejer følgende punkter på kort og mellemlangt sigt: KDA igangsætter hurtigst muligt en række aktiviteter, der skal styrke synligheden blandt medlemmer og i offentligheden KDA satser målrettet på at udvide medlemsgrundlaget KDA undersøger mulighederne for at tilbyde klubberne en fælles medlemsregistrering og fakturering af kontingent + drøfter andre administrative opgaver med klubberne KDA følger udviklingen i EASA nøje med henblik på at opnå status som godkendt Qualified Entity KDA iværksætter et samarbejde med klubberne med henblik på at tilbyde en mere fleksibel uddannelse og nye undervisningsmetoder KDA indleder et samarbejde med unioner og myndigheder for at nedbryde barrierer mellem flyvningens discipliner KDA iværksætter et samarbejde med unionerne for at indføre best practice i alle klubber og unioner KDA undersøger mulighederne for en fælles forsikring for alle medlemmer Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 15 af 19

16 KDA undersøger mulighederne for at tilknytte egen flyvelæge, såfremt EASAreglerne ikke eliminerer kravet om lægeattest udstedt af flyvelæge. KDA styrker kommunikationen til klubber, unioner og offentlighed 3.12 Organisatorisk struktur Nuværende organisation KDA har en administrativ og en demokratisk organisation. Den administrative organisation ser ud som følgende: KDA er ejer af KDA Service ApS, hvor i Butikken og Flyv hjemmehører. Bestyrelsen har ansat en generalsekretær, der varetager den daglige drift af KDA s sekretariat og ApS'et. Udvalgene sorterer under bestyrelsen. I den demokratiske organisation er Repræsentantskabet KDA s øverste myndighed. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra unioner, medlemsforeninger og repræsentanter for de direkte medlemmer. Repræsentanterne har stemmeret og taleret. Stemmerne er fordelt således at der gives 1 stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer, dog vægtet efter kontingentindbetaling. Bestyrelsesmedlemmerne i KDA har ligeledes 1 stemme hver. Repræsentantskabet vælger en formand ved direkte valg, og efterfølgende fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen kan vælge et Præsidium og en protektor. Bestyrelsen udpeger tillige Præsidenten for Præsidiet. Præsidiet og Protektoren har til formål at fremme KDA s målsætning. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af forskellige opgaver. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til ledelse af den daglige drift i den administrative organisation. Nye strukturer, nye organisationsformer De følgende betragtninger er ikke konklusioner eller rekommandationer; men blot tanker over nogle mulige nye måder at organisere KDA på, for bedre at kunne forberede KDA på de nye muligheder og udfordringer der ligger i fremtiden. Nedenfor er en struktur skitseret med et divisionsopdelt KDA, samt en række stabsfunktioner til servicering af divisionerne og ledelsen. KDA Information og IT Salg og Service stab Flyhistorisk Division Motorflyver Division Underholdning og Fritids Division Aerosport Division Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 16 af 19

17 Stabsfunktionerne er forretningsområder (KDA Service ApS) som divisionerne køber sig ind i eller køber serviceydelser af. På den måde kan offentlige støtte kroner holdes adskilt fra KDA regnskaberne, men samtidig komme KDA til gode ved en forøget omsætning og indtjening. På det demokratiske niveau har gruppen diskuteret flere muligheder. Enten at lade medlemsorganisationerne repræsentere ved et ministerråd, hvor samtlige medlemsorganisationer sidder til bords med hver et medlem. Eller som nu, hvor repræsentantskabet vælger en bestyrelse, med de begrænsninger, at et bestyrelsesmedlem ikke samtidig kan være medlem af en medlemsorganisations bestyrelse. Desuden, hvis KDA går bort fra medlemskontingentet, at der derved ikke længere reduceres i stemmeretten. Med en divisionsopdelt KDA kan man forestille sig at hver division varetages af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet indstilles/ opstilles af de i divisionen hjemmehørende medlemsforeninger. Divisionerne kan have hver sit forretningsudvalg, som styrer og arrangerer fælles funktioner og opgaver i divisionen. På lang sigt kunne man måske forestille sig at medlemsforeningerne fusionerede til en fælles organisation i en division, selvom dette ikke nødvendigvis er hverken ønskeligt eller nødvendigt. Organisationen er i denne situation delt op i fire divisioner med klubber efter de primære aktiviteter i de enkelte divisioner. Det kan på den ene side give problemer med at placere visse unioner. På den anden side kan klubber og unioner måske se en fordel med at være organiseret sammen med andre unioner med et nogenlunde tilsvarende overordnet formål. Der er også plads til, at den store gruppe af historiske interesserede flyvere, som i dag slet ikke er tilknyttet KDA, får sin egen division med mulighed for at udvikle samarbejdet igennem denne. KDA s organisation skal desuden tage højde for, at enkelte unioner i dag er tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund med de fordele, det indebærer. Disse unioner ville være selvskrevet i den nye Aerosport Division, mens Underholdning og Fritids Divisionen vil rumme en række af de unioner, som er medlem af KDA. Men der ville også være plads til simulatorpiloterne og en række andre, som i dag ikke er tilknyttet KDA Kontingent en dinosaur? Det vil næppe umiddelbart være muligt at drive et effektivt KDA uden kontingent fra medlemmerne. Perspektivgruppen har dog drøftet mulighederne for på sigt at finansiere driften via brugerbetaling altså ved at klubber og medlemmer betaler for services og varer fra KDA. En fremtidig rolle som Qualified Entity vil muligvis være uforenelig med, at man kun kan betale for ydelser fra KDA via klubberne. Man kan måske ikke kræve, at en pilot eller faldskærmsspringer skal være medlem af en klub for at få lejlighed til at udøve sin sport eller sit erhverv. Såfremt betalingen for ydelser og produkter vil kunne dække udgifterne til driften af KDA, ser gruppen ingen grund til at bibeholde kontingentbetaling. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 17 af 19

18 3.14 Navnet Kongelig Dansk Aeroklub? Ja, og så var der lige en detalje en ikke ubetydelig detalje, som ikke har undgået perspektivgruppens opmærksomhed. Det er navnet: Kongelig Dansk Aeroklub. Er den kun for de kongelige, eller er der måske problemer med at fastslå præcist alene fra navnet, hvad paraplyen dækker over? Perspektivgruppen har drøftet problemet. På den ene side er KDA et gammelt og velanskrevet navn i vide kredse, som dog ikke er ret kendt i den brede offentlighed. På den anden side burde navnet måske beskrive mere præcist, hvad det står for. En blød landing kunne måske være, at forkortelsen KDA i virkeligheden er mere kendt og anvendt end navnet i fuld udstrækning. Og at man derfor kunne overveje at bevare selve forkortelsen med et binavn års fødselsdagen visionen Den 20. januar 2009 fylder KDA 100 år. Det er om knap fem år. Men vil det være et KDA på gravens rand eller et nyt og mere vitalt KDA. Et KDA, der er med alle vegne, hvor der foregår noget med flyvning. Et KDA, der er værdsat og respekteret af alle, fordi det har løst de fleste af de problemer, der få år tidligere var ved at tvinge mange af flyvningens grene til jorden. Et KDA, der har styrket sit medlemstal de seneste år og fortsat får flere. Et KDA, der har forstået at løfte de seneste par års opgave med administration af alle flyvningens discipliner. Et KDA, som har tilpasset sig de nye krav om lave kontingenter og primært finansieres via brugerbetaling. Et KDA som en moderne og tidssvarende organisation, med en bevægelseshastighed som det øvrige samfund. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 18 af 19

19 4. Resumé Kort beskrevet kan KDA betegnes som en ældre, velrenommeret organisation, som og trænger til fornyelse og ajourføring. Økonomien er svag, men der foreligger gode muligheder for at styrke denne, bl.a. ved at tilbyde nye services og produkter til medlemmerne, f.eks. forsikring af fly og piloter, men også uddannelse og oplevelser. Et øget samarbejde, bl.a. med delvis fælles uddannelse på teoretisk plan, er en oplagt mulighed. Kommunikationen indadtil og udadtil skal styrkes, ligesom god kontakt til det politiske system er påkrævet. Ungdomsarbejdet skal prioriteres op, da vi ellers vil have svært at få vækst og fastholde medlemmer. De nye europæiske muligheder for egenadministration bør udnyttes og har den største vigtighed. Derudover vil en samling af alle aeronautiske aktiviteter gavne organisationen. En ny organisering kan overvejes, men det er indlysende, at nytænkning ville være en god idé. Generelt er der trusler i fremtiden også trusler, som er vanskelige at imødegå, men der er en lang række af muligheder, som kan styrke KDA og derigennem vore medlemsorganisationer. Mulighederne er absolut til stede, men det kræver mod, vilje og handlekraft at gennemføre fornyelser. Hermed lader vi det nu være op til medlemsorganisationerne at vurdere perspektivgruppens arbejde, men det er gruppens håb, at en fornyelsesproces kommer i gang og bliver taget seriøst hos alle vores medlemsorganisationer og medlemmer. Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 19 af 19

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

UNGE FLYVNING. Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes

UNGE FLYVNING. Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes UNGE & FLYVNING Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes Møde 18/1 2011 Hvorfor er det så vigtigt at støtte ungdomsarbejdet!!! Arbejdekan give flere medlemmer og grundstof til fremtidens eliteudøver, instruktører

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 12. marts 2o16, klokken 1ooo 13oo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

Målsætninger - Administration

Målsætninger - Administration DFU Målsætninger Målsætninger - Administration DFU s sekretariat er DFU s centrale administrations- og koordinationspunkt Sekretariatet sikrer, at DFU s administrative arbejdsprocesser fungerer effektivt

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde CVR-nr. 87 32 98 28 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale. Formand Per Horn Gyvelvej 8, 7700 Thisted Tlf: +45 97923243 / Mobil: +45 23720044 Email: perhorn@hotmail.com Dato: 19.11.2014 DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 13. november 2005 Referat af Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, søndag den 13. november 2005, kl. 10.30 Tilstede var følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde 19. september 2o15 afholdtes KDA s ordinære repræsentantskabsmøde i KDA-huset i Roskilde klokken 14:oo 16:oo Dagsorden: 1. Valg af dirigent Rune Balle blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. 2. Vedtægtsændringer.

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Palle J Christensen

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne Til Unionsformænd samt modtagere af KDA s nyhedsmails. Karup, den 28. juli 2011 Den 26. april 2011 redegjorde jeg for sagsforløbet i forbindelse med forhandlingerne om DMU s overenskomst med KDA, og jeg

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Vedtægter for Paragliding Nord. (PG Nord)

Vedtægter for Paragliding Nord. (PG Nord) Vedtægter for Paragliding Nord (PG Nord) Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 DHPU... 2 4 Medlemmer... 2 5 Generalforsamling... 2 6 Bestyrelsen... 3 7 Medlemskab og kontingent...

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 21. januar 2o16, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning

Læs mere

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 3. oktober 2009 KDA-Huset, Roskilde Referat af KDA Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Roskilde lørdag den 3. oktober 2009, kl. 11.00 Tilstede var følgende:

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende Samarbejdsaftale mellem Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og Dansk UL-flyver Union (DULFU). Dækningsområde.

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 Dato 22. oktober 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Michael Olesen

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2004 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen indtil

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1094 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ i samråd d. 20. april 2010 Spørgsmål Æ: Vil ministeren - set i lyset af det trafikmæssige

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Søndag den 18. november, kl. 10.00. Fjelsted Skov Kro. Referat fra mødet:

Bestyrelsesmøde. Søndag den 18. november, kl. 10.00. Fjelsted Skov Kro. Referat fra mødet: Bestyrelsesmøde Søndag den 18. november, kl. 10.00 Fjelsted Skov Kro Deltagere: Allan Feld, Steen Høj, Marttin Stuart Nielsen, Jørgen Mouritzen, Søren Vestermarken, Anders Hansen, Peter Rasmussen, Søren

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 20 ORGANISATION NR. 09 DATO: 04.05.08 Referat: Hovedbestyrelsesmøde nr. 1 (2008/2009)

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed 5. udgave 1. oplag Af KDA s Uddannelsesudvalg Kongelig Dansk Aeroklub 1 HÅNDBOG FOR SPROGTESTVIRKSOMHED er sat med Palatino Linotype og trykt hos KDA. 5. udgave, 1.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere