Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J."

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde for FU-møder, hvor arbejdsbelastningen på sekretariatet blev drøftet. PW nævnte at der på sidste bestyrelsesmøde var der uklarheder over økonomien. AM nævner at arbejdssituationen efter omlægning af medlemsorganisationernes opkrævningsperioder, valg af ny revisor for selskabet, sygdom blandt personale samt indkøring af ny regnskabsmedarbejder har været en stor udfordring i årets første måneder - måneder som i forvejen er en travl periode, da der er en række deadlines og stor travlhed. Den værste arbejdspukkel er nu heldigvis ved at være overstået og situationen er på vej til at blive normaliseret. AM redegjorde for økonomien og maner til forsigtighed i forbindelse med store udgifter. HH ser på nuværende tidspunkt ikke at balancen giver anledning til bekymring, ligesom PW nævner at udgifterne i store træk har været som budgetteret. PH ser ikke anledning til bekymring, så længe at kontingenterne kommer som forventet. AM nævner, at de nye aftaler først giver kontingentindtægter medio maj, hvorfor likviditeten har været belastet de første tre måneder af året. Den fremlagte resultatopgørelse viser imidlertid, at likviditeten igen er på vej op. AM havde udarbejdet et likviditetsbudget som viser at de forventede pengestrømme for de kommende tre måneder. Tallene viser at der forventes balance mellem udgifter og indtægter og ser ingen grund til bekymring på det område. Det færdige årsregnskab blev fordelt til bestyrelsen 9. marts og der er efterfølgende modtaget enkelte bemærkninger og spørgsmål til det udarbejdede årsregnskab. Spørgsmålene er derefter blevet besvaret af sekretariatet og enkelte tekstændringer er implementeret. Afslutningen af KDA s årsregnskab har afventet færdiggørelse af KDA-service s årsregnskab. Selskabets regnskab er i mellemtiden færdiggjort og revideret, hvorfor KDA s årsregnskab nu kan afsluttes og sendes til underskrift hos bestyrelsen, såfremt der ikke er flere bemærkninger. Det var ikke tilfældet. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 1 af 5

2 HH nævner at vi ikke helt overholder egne regler i forbindelse med tidsfristen for udsendelse af årsregnskabet. Regnskabet ekspederes snarest muligt og fordeles til bestyrelsen til underskrift, hvorefter dette fordeles som beskrevet i vedtægterne. HH redegjorde for det justerede budget for 2012, og fordelingen af udgifterne imellem de forskellige udvalg. Der er ved budgetændringen foretaget enkelte justeringer, bl.a. opjustering af driftsmæssige udgifter til udvalgsarbejde, hvor omkostningerne i budgettet er øget fra kr til kr Omkostninger til møder og konferencer er øget fra kr til kr AM nævnte, at det har tæret på de direkte medlemmer, at kontingentet blev sat kraftigt op ved sidste repræsentantskabsmøde. AM nævnte, at der er sket en kraftig reduktion i antallet af direkte medlemmer efter den kontingentforhøjelse der blev resultatet af afstemningen ved sidste repræsentantskabsmøde. Resultatet af det, er nu at der kommer færre kontingentindtægter fra gruppen af direkte medlemmer og firmamedlemmer. HH nævnte, at medlemsrevisoren har efterspurgt en løbende justering af budgettet. Det reviderede budget blev godkendt af bestyrelsen. AM forklarede at der er to vigtige aktiviteter, nemlig et nyt regnskabssystem og en ny webshop. De to systemer skal være kompatible og gerne indføres snarest muligt. Imidlertid er det kun muligt at implementere ét system ad gangen, da det er samme medarbejdere til begge opgaver. Implementeringen af den nye webshop skrider fremad. Her er der registreret ca. 450 varenumre, som alle er blevet målt, vejet og beskrevet. P.t. foregår der fotografering af de samme produkter. KDA har haft hjælp af en frivillig medarbejder i praktik. Da det er, som nævnt, samme personale der skal indrette den nye webshop og det nye regnskabssystem er regnskabssystemet ikke skiftet endnu. Ibrugtagning af den nye webshop har fået højere prioritet, da omsætningen i webshoppen er vigtig for KDA s selskab. Arbejdet med implementering af de to systemer fortsætter. HH redegjorde for personalesituationen. Der ønskes mere fokus på kommunikation, og dette kan medføre at opgaver blandt det samlede personale måske fordeles lidt anderledes fremover. OK kan se, at der sker meget i KDA-huset og der skal gives ros til personalet. HH nævner, at det måske kunne være en idé i at have en kontorlærling i KDA-huset. PH nævner at det måske var en idé at forhøre sig om samarbejdsmuligheder med en kommerciel virksomhed i nærheden i forbindelse med administrative opgaver. AM forklarede om tankerne i forbindelse med Airshow i Aalborg den 10. juni På airshowet var det tanken, at have et introduktionstilbud på FLYV til nye abonnenter, hvor prisen er god og alle der tegner et abonnement får som velkomstgave en FLYVkasket. HH mener dog at FLYV og KDA hænger sammen og at KDA også skal profileres sammen med FLYV. OK mener nu ikke at FLYV og KDA er samme sag, men to adskilte ting, som ikke kræver sammenhæng. SP fortæller om at ungdomsudvalget er i færd med at undersøge hvilket udstillingsmaterialer de enkelte organisationer har. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 2 af 5

3 PW mener at KDA ville have glæde af at en profilering på Airshow. Det blev besluttet at KDA også bliver profileret på standen på airshowet i Aalborg. AM tager aktion på dette. SP havde udarbejdet et forslag til seminaret. Materialet var udsendt i forvejen, og der var umiddelbart positiv feedback på forslaget. PW nævnte, at svæveflyverne havde haft gode erfaringer med seminarer af den type. AM nævner at det måske var en idé at have event-specialist med erfaring fra FAI til at komme med ideer og oplæg til revitalisering af luftsporten og flyvning. Evt. kunne leverandører have mulighed for at præsenterer produkter og andet. Det blev besluttet at arrangementet skal være åbent for alle. I. Tema II. Flere samtidige events?? Der var enighed om at der med fordel kan være flere forskellige events på samme tid. III. Tovholdere Tovholdere på seminaret bliver SP og Tonny Henriksen. IV. Gæstetaler(e) FAI s formand John Grubström forventes som gæstetaler ved seminaret. Der forventes sandsynligvis også en gæstetaler fra Trafikstyrelsen. Derudover overvejes yderligere gæstetalere. Dette afklares senere. V. Inviterede gæster VI. Åben for alle Det blev besluttet at seminaret bliver åbent for alle medlemmer ikke kun de normalt inviterede bestyrelser og udvalgsmedlemmer. PW redegjorde for status på Melwin. Nærmere beslutning og redegørelse finder sted på IT-gruppemøde den 7. juni. PH nævner at der i DMU i hvert fald er brug for en drøftelse om hvad systemet skal bruges til. HH resumerede på sagen om ændringen af Billund luftrum og KDA har faktisk lovet Trafikstyrelsen at informere om ændringerne til medlemsorganisationerne. PH tager action og taler med PC om informationen. PH er i gang med et dokument om transponder. Desværre har TRS ikke meget kapacitet på det tekniske område. Rapport fra Jan Schmeltz Pedersen fra ATC Global i Amsterdam var udsendt tidligere og gav ikke anledning til bemærkninger. AM tilføjede, at der var samme tendenser at spore som på seminaret året før, og at KDA bør nok opfordre myndighederne til at udarbejde og bekendtgøre hvilken teknisk strategi der skal være gældende i luftrummet i Danmark i fremtiden. RP har fået gang i udvalget og har fundet en frivillig medarbejder til at udvikle en ny hjemmeside til KDA. En forventet tidshorisont er 3-4 måneder. PW minder om at et indlæg i FLYV til medlemsorganisationerne bør få høj prioritet. AM udarbejder forslag til tillæg og brev til medlemsorganisationerne. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 3 af 5

4 I. Sportsudvalg doping (FAI) OK forklarede om antidoping materialet fra FAI. Desværre er det konstateret at der er en del doping i luftsport. Der skal nu gennemføres et møde med Antidoping Danmark. I mødet deltager OK og AM. II. DSvU afholder FAI WC for kvinder KDA s eksponering HH nævner at KDA bør være synlige ved konkurrencerne. SP mener at nok mest hører til i Kommunikationsudvalget. III. MDK afholder WC på Skinderholm KDA s eksponering Som ovenfor. Intet. I. Rapport fra FAI s generalforsamling AM redegjorde kort om to væsentlige punkter fra FAI s General Conference nemlig doping og FAI s strukturreform. II. Deltager ikke i CANS-mødet i april i Lausanne III. NAC presidents meeting i Lausanne (AM+HH) HH, PW og AM refererede fra mødet i Køln tidligere på foråret. Det var positivt, at det er et godt samarbejde med ledergruppen i EASA. Punktet blev yderligere drøftet på sidste bestyrelsesmøde. SP er blevet valgt til suppleant til repræsentantskabet i Teknisk Museum i Helsingør, hvilket er godt for vores muligheder for at netværke med de flyvehistoriske organisationer og derved skabe resultater. Der er kritik af flydelen på Teknisk Museum, og dette område ønskes forbedret. HH ønsker KDA s bøger samlet ét sted. AM forklarer, at det indtil nu ikke er lykkedes at finde det ideelle sted, men der arbejdes på at finde et billigere sted til opbevaring af KDA bøger, som ikke har plads på biblioteket i KDA-huset. Bøgerne er indtil videre opmagasineret på et lagerhotel, da der ikke er fundet andre løsninger. Der er endnu ikke indgået nogen aftale om ny placering, men alle ideer er velkomne. Intet. Roskilde, den 22. maj 2012 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 4 af 5

5 Godkendt den Helge Hald Per Wistisen Søren Pedersen Ole Kobberup Paul Harrison BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 5 af 5

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere