DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007"

Transkript

1 DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007

2 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf , Fax: CVR-nr.: Søulykkesrapporten er udsendt den 16. november 2007 Sagsnummer Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Opklaringsenheden Opklaringsenheden undersøger søulykker og alvorlige personulykker på danske handels- og fiskeskibe. Enheden undersøger ligeledes søulykker i danske farvande, hvor udenlandske skibe er involveret. Formål Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelse er at tilvejebringe oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykken og at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb, som har ført til ulykken, med henblik på at der af Søfartsstyrelsen eller andre kan træffes foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser. Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. Opklaringsenhedens undersøgelsesarbejde foregår adskilt fra Søfartsstyrelsens øvrige funktioner og virksomhed. Indberetning Når et dansk handels- eller fiskeskib er involveret i en søulykke eller en alvorlig personulykke, skal Opklaringsenheden straks underrettes. Telefon Telefax E-post: Uden for kontortid kan Opklaringsenheden træffes på telefon Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Resume Konklusion Undersøgelsen Faktuelle oplysninger Data Sejladsdata Skibsdata Vejrdata Besætningsdata Rederidata Hændelsesforløb Rederiets kendskab til kapringen Skibets sejladsplanlægning og aktuelle sejlads Vagthold Ship Security Alert System (SSAS) Forholdsregler mod piratoverfald Arbejdstid/hviletid Konsekvenser Analyse Beslutning om rejsen Sejladsplanlægningen Vagthold Forholdsregler mod piratoverfald Piratoverfaldet Ship Security Alert System (SSAS) Anbefalinger Procedure om pirateri SSAS Tiltag Side 3

4 1 Indledning Piratoverfald på skibe har været et problem i mange år, og der er internationalt, med kraftig dansk støtte, iværksat en række initiativer til bekæmpelse af pirateri. Opklaringsenheden undersøger omstændighederne, der ledte op til overfaldet på DANICA WHITE for at kunne fremlægge et materiale, der kan danne basis for iværksættelse af eventuelle yderligere foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser. Denne rapport omhandler kun forløbet indtil piratoverfaldet og kapringen og baggrundsmateriale for dette forløb. 2 Resume DANICA WHITE var på rejse fra Sharjah i De Forenede Emirater mod Mombasa i Kenya med en besætning på 5 mand og med en ladning borerør og borecement, da skibet den 1. juni 2007, kl. ca , blev overfaldet af somaliske pirater, som overtog kontrollen med skibet. Overfaldet skete på positionen N Ø, 205 sømil fra den somaliske kyst. Piraterne forlangte at blive sejlet ind til kysten, og DANICA WHITE ankrede ved den somaliske kyst på territorialfarvandet den 2. juni omkring midnat. Skibet blev frigivet den 22. august og sejlede til Djibouti, hvorfra besætningen blev fløjet hjem. Der var ingen større skader på skibet. De 5 besætningsmedlemmer havde ikke lidt fysisk overlast, men bliver efter hjemkomsten undersøgt for eventuelle psykiske problemer. 3 Konklusion Det var chartrerens beslutning om at slutte lasten til Mombasa, som udløste den pågældende rejse. (6.1) Det var oplysninger fra chartrerens agent i Bahrain som udvirkede, at DANICA WHITE s skibsfører, ca. 2 døgn efter rejsens påbegyndelse, lagde ruten længere til søs. (6.2) Skibsføreren havde ikke modtaget nogen konkret instruktion fra rederiet eller chartreren om sejlruten ved passage af Somalias kyst. (6.2) Under de pågældende omstændigheder med sejlads i et pirattruet farvand, var vagtholdet i DANICA WHITE utilstrækkeligt. (6.3) DANICA WHITE s ISM indeholder en procedure for pirateri.(6.4) Der var ikke fra rederiet eller chartreren givet nogen konkret instruktion til skibsføreren om den pågældende sejlads eller om at iværksætte forholdsregler imod pirater i forbindelse med sejladsen. (6.4) Side 4

5 Skibsføreren iværksatte ingen ekstra foranstaltninger som f.eks. forstærket udkig. (6.4) Ingen om bord opdagede piraterne, før de var om bord. (6.4) Piratoverfaldet skete 205 sømil fra Somalias kyst. (6.5) Hvis der havde været holdt behørig udkig i DANICA WHITE, kunne piraternes både være blevet opdaget ca. ½ time før, de kunne nå DANICA WHITE. Skibet kunne dog ikke med sin ringe fart sejle fra piraterne, men besætningen kunne have alarmeret i god tid og vist piraterne, at de var opdaget. (6.5) Skibsføreren handlede korrekt ved at følge piraternes ordre. Herved sikrede han besætningen bedst muligt. (6.5) Hverken SOK eller rederiet modtog SSAS alarm fra skibet den 1. juni. (6.6) Skibsførerens forklaring om SSAS alarmen tyder på et manglende kendskab til, hvordan alarmen fungerer. Det kan derfor ikke udelukkes, at skibsføreren har iværksat alarmen forkert. (6.6) Udover den manglende modtagelse af alarm den 1. juni, er der intet, der indikerer en teknisk fejl i SSAS. (6.6) 4 Undersøgelsen Opklaringsenheden har gennemført interview af de 5 besætningsmedlemmer og af skibsrederen. Opklaringsenheden har gennemgået DANICA WHITE s ISM og ISPS systemer. Opklaringsenheden har gennemgået oplysnings- og rådgivningsmateriale om pirateri. Alle tidsangivelser er lokal tid. 5 Faktuelle oplysninger 5.1 Data Hændelsen Piratoverfald og kapring Dato og tidspunkt 1. juni 2007, kl Position N Ø Farvandsområde Indiske Ocean Tilskadekomne 5 undersøges for evt. psykiske mén. 5.2 Sejladsdata Sejladsens fase Sejlads i åbent farvand Afgangshavn Sharjah (v. Dubai) Afgangsdato og tidspunkt 21. maj kl Skibsdata Navn DANICA WHITE Hjemsted Nakskov Kaldesignal OXMG2 IMO nummer Kontrolnummer D 2995 Side 5

6 Register DIS Flagland Danmark Byggeår 1985 Skibstype Tørlastskib Bruttotonnage 997 Klassifikationsselskab Bureau Veritas Længde overalt 61,55 Maskineffekt 588 kw Fartsområde World Wide Regelgrundlag Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B 5.4 Vejrdata Vind retning og hastighed i m/s SSV 4 Bølgehøjde Ca. 1 m Strøm N-gående Sigtbarhed God Lysforhold Lyst 5.5 Besætningsdata Antal besætningsmedlemmer 5 Antal besætningsmedlemmer med 2 sønæringsbevis til at være vagthavende på broen Vagtform på broen 2 skifte Besætningsfastsættelse 4 Stilling om bord Skibsfører Styrmand Kok Ubefaren skibsassistent 1 Ubefaren skibsassistent 2 Alder, sønæringsbeviser, certifikater, uddannelse, sejltid. 55 år Sætteskipper, Generelt radiocertifikat Sejlet som skibsfører siden 1988, i rederiet H. Folmer & Co. som skibsfører siden Mønstrede i Zeebrugge den 4. februar. 63 år Sætteskipper, Generelt radiocertifikat Sejlet siden 1965, vekslende som skibsfører og styrmand, anden udmønstring i rederiet H. Folmer & Co. Mønstrede i Izmir den 19. april. 48 år Sejlet siden 1979, som kok i rederiet H. Folmer & Co. siden Mønstrede i Izmir den 19. april. 26 år Skibsassistentuddannelsen Modul II. Ca. 8 måneders sejlads i DANICA BROWN primo Mønstrede i Izmir den 19.april. 18 år Søfartsskole i efteråret måneds sejlads i januar/februar 2007 Mønstrede i Izmir den 19. april Side 6

7 5.6 Rederidata Rederi: H. Folmer & Co., København Operatør: H. Folmer & Co., København Rederiets Document Of Compliance (DOC) blev inddraget af Søfartsstyrelsen i maj 2007 og det operative ansvar overgik herefter til Erria A/S, som skulle overtage ansvaret for de enkelte skibe i rederiet, efterhånden som skibene havde gennemgået et ISM-audit for at indføre sikkerhedsstyringssystemet for Erria A/S i næste sikre havn. For DANICA WHITE s vedkommende blev det aftalt, at synet skulle ske i Suez efter skibets rejse i Persergolfen. På grund af de ændrede sejlplaner for DANICA WHITE blev synet ændret til Mombasa. Synet og den efterfølgende overdragelse af det operative ansvar for DANICA WHITE foregik i Djibouti efter skibets frigivelse. Rederen har oplyst, at Bureau Veritas, den 19. marts 2007, fornyede DANICA WHITE s SMC for en ny 5 års periode samt afholdt intermediate syn på ISPS certifikatet. På ISM var der to og på ISPS 3 Non Conformaties, som blev rette på stedet. Chartrere: Nico Shipping, USA 5.7 Hændelsesforløb Den følgende beskrivelse af hændelsesforløbet er baseret på Opklaringsenhedens interview af de 5 besætningsmedlemmer, skibsføreren, styrmanden, skibsassistent 1, skibsassistent 2 og kokken, interview af rederen samt på notater i skibets skibsdagbog. Indtil piratoverfaldet Skibsføreren kom om bord i DANICA WHITE i Zeebrugge den 4. februar Fra Zeebrugge sejlede DANICA WHITE til Venezuela og fra Venezuela til Wilmington i North Carolina, hvor der blev lastet ammunition fra det militære våbendepot ved Sonny Point. I Wilmington kom skibet i timecharter (T/C) hos det amerikanske rederi Nico Shipping. DANICA WHITE afsejlede fra Wilmington den 22. marts og ankom til Izmir i Tyrkiet den 19. april. Her blev styrmanden, to skibsassistenter og kokken udskiftet. Skibsføreren og en tredje skibsassistent (skibsassistent 3) forblev om bord. Ved afsejlingen fra Izmir bestod besætningen således af skibsfører, styrmand, 3 ubefarne skibsassistenter og kok. Dette er den normale besætningssammensætning. Fra Izmir sejlede DANICA WHITE gennem Suez kanalen til Al Hydaydah i Yemen, hvor der den 29. april blev losset noget af ladningen. Skibet sejlede fra Al Hydaydah samme dag kl Fra Yemen sejlede DANICA WHITE til Muskat i Oman, hvor skibet lå fra den 7. maj kl til den 8. maj kl , medens der blev losset en dellast. Fra Muskat til Abu Dhabi i Emiraterne, hvor skibet lå den 10. maj fra kl til kl , og hvor der også blev losset en dellast. Skibet var herefter i Bahrain, den 12. maj fra kl til kl og derefter i Kuwait fra den 13. maj kl til den 14. maj kl Sidste Side 7

8 havn var Umm Qasr i Irak, hvortil skibet ankom den 15. maj kl , og hvor den sidste del af ladningen blev losset samme dag. Skibsassistent 3 blev afløst af skibsassistent 4 i Abu Dhabi den 10. maj. Efter at være udlosset i Umm Qasr skulle der ryddes op i underlasten, og der skulle flyttes noget surringsgrej. I forbindelse med dette arbejde, som blev udført af skibsassistenterne, blev der fjernet et lugedæksel på mellemdækket, så man kunne få grejet op fra underlasten. Under arbejdet kom skibsassistent 4 til at træde ud i hullet. Han faldt ned i underlasten og beskadigede højre fod. Han kom til lægen, som ikke kunne finde noget brækket, og som gav ham noget smertestillende. Han forblev i første omgang om bord. DANICA WHITE sejlede fra Umm Qasr i ballast den 16. maj kl , og det var meningen, at skibet skulle fortsætte mod Suez, hvor det skulle afleveres af chartreren, og hvor der skulle foretages syn med henblik på overgivelse af det operative ansvar til Erria A/S. Den 16. maj fandt rederiets befragter imidlertid en udbudt last borerør m.m. fra Sharjah, ved Dubai i Emiraterne, til Mombasa i Kenya. Befragteren meddelte det til Nico Shipping. Det var herefter op til Nico Shipping, om de ville slutte lasten eller ej. Nico Shipping valgte at slutte lasten, hvilket blev gjort den 17. maj. Nico Shipping omdirigerede DANICA WHITE til Sharjah ved besked direkte til skibet og med info til rederiet. DANICA WHITE ankom til Sharjah den 18. maj og lastede de næste par dage borerør og borecement samt en container, på dækket, som indeholdt computer- og laboratorieudstyr (et færdigt operatør/laboratorium modul), i alt ca tons. Skibsassistent 4, som var kommet til skade med foden i Umm Qasr, kom til læge i Sharjah, og han fik gips omkring foden. Herefter blev han sygeafmønstret og sendt hjem fra Dubai. Der var således nu kun to skibsassistenter om bord. Indtil Sharjah deltog to af skibsassistenterne i søvagten, som udkig eller rorgænger, efter en fast tørn, hvor skibsassistent 1 havde og vagten sammen med styrmanden og skibsassistent og vagterne sammen med skibsføreren. Den tredje skibsassistent var dagmand. De skulle skifte hver måned. På et tidspunkt blev skibsassistent 2 byttet med dagmanden (skibsassistent 4), fordi skibsføreren og skibsassistent 2 ikke kunne enes. Den vagthavende skibsassistent arbejdede sammen med dagmanden inden for normal arbejdstid (08 17). Det var således kun uden for normal arbejdstid, at skibsassistenterne gik vagt på broen. Skibsassistenterne havde et overenskomstmæssigt vagttillæg. Efter afsejlingen Sharjah aflyste skibsføreren skibsassistenternes søvagt, fordi de ikke var villige til både at gå søvagt og arbejde på dækket, og fordi skibsføreren ikke ønskede flere diskussioner med dem. Styrmanden mente heller ikke, at der var behov for, at der skulle være en skibsassistent på vagt som udkig. DANICA WHITE afsejlede fra Sharjah den 21. maj om aftenen. Dybgangen ved afsejling var 4,1m, hvilket gav et fribord på ca. 1,5m. Før afsejlingen var der udarbejdet en ruteplan. Skibsføreren havde udarbejdet ruteplanen på sin computer og udtaget WayPoints, kurser m.m.. Han havde udskrevet den og givet den til styrmanden. Styrmanden udfyldte ruteplansskemaet i skibets SMS mappe (Safety Management System) og udsatte kurserne i søkortene. Side 8

9 Først havde skibsføreren lavet ruteplanen med en passageafstand på ca. 140 sømil til Somalia, men ifølge skibsføreren havde rederen så sagt, at de skulle holde mindst 200 sømil klar af Somalia, og skibsføreren havde ændret planen i overensstemmelse hermed. Ifølge de to skibsassistenter blev ruten først ændret efter, at DANICA WHITE var afsejlet fra Sharjah, og fordi chartreren gav besked herpå. De fik et anduvningskort til Mombasa om bord i Sharjah. Ifølge skibsføreren modtog han i Sharjah fra agenten diverse papirer om pirateri, som agenten havde hentet på nettet, bl.a. de sidste bulletiner fra MARLO (Maritime Liason Officer) i Bahrain og fra Piracy Reporting Centre i Kualo Lumbur. DANICA WHITE har en forlægningsfart på 9 9,5 knob, og der var givet forventet ankomst til Mombasa omkring den 31. maj. På vejen syd over var vejret godt, men der var sydlige vinde, og nordgående strøm, så den beholdne fart blev reduceret til 5 6 knob. Den 26. maj ved midnatstid passerede DANICA WHITE 330 sømil øst om øen Suqutra og herfra fortsattes på en sydvestlig kurs ned langs Somalias kyst i en afstand af sømil. Der var ikke megen trafik. Skibsføreren og styrmanden delte vagten på broen efter deres normale 6 6 tørn. Begge radarer var i gang og stod på 12 sømils området. Den ene af skibets 3 GPS var i gang, og AIS var tændt. Hver dag sendte skibsføreren en statusmelding til chartreren og til rederiet, med angivelse af skibets position, ETA (Estimated Time of Arrival), kurs og fart m.m. Den 31. maj ved 18-tiden passerede DANICA WHITE et modgående skib i en afstand af ca. 2 sømil. På DANICA WHITE s AIS var skibet opgivet til at være 220m langt, at være et Pilot skib og at være beskæftiget med fiskeri. Skibet hed NAUTICA + et navn mere. Skibsføreren syntes, at det så mærkeligt ud. Han kunne se skibet visuelt, og det var under 100 m i længde. De talte om det om bord. Om formiddagen, den 1. juni, før de blev overfaldet, blev de passeret af containerskibet CMA CGM SIMBA, som var på vej sydvest over. Det passerede i en afstand af ca. 5 sømil. Piratoverfaldet Skibsførerens forklaring Overfaldet skete den 1. juni kl på ca. 2 nordlig bredde. Skibsføreren havde vagt alene på broen, hvor han var i gang med at forberede nogle papirer i forbindelse med, at en ny skibsfører skulle overtage skibet i Mombasa. Han var også i gang med at notere position, ETA, vejr m.m. for afsendelse til rederiet. Begge radarer var i gang. Pludselig hørte skibsføreren råben uden for. Han troede først, at det var skibsassistenterne, der pjattede. Så hørte han nogle brag og blev klar over, at nogen ruskede i døren ind til styrehuset. Skibsføreren havde ikke set piraterne komme om bord, og han mener, at heller ikke nogen af de andre besætningsmedlemmer havde set dem. Pludselig stod der Side 9

10 mand med våben i styrehuset. Skibsføreren rakte hænderne i vejret og sagde, at de kunne få, hvad de ville have, og at besætningen ville gøre, som de forlangte. Skibsføreren nåede forinden at trykke på SSAS alarmen. Knappen lyste som tegn på, at der blev sendt. Skibsføreren iværksatte også skibets generalalarm for at få de øvrige besætningsmedlemmer på broen. Piraterne troede ikke på, at de kun var 5 mand om bord. Piraterne var kommet om bord i 3 glasfiberbåde, en stor båd med indenbords motor og 2 mindre både med påhængsmotor. Bådene kom på slæb efter DANICA WHITE. Styrmandens forklaring Styrmanden havde frivagt og opholdt sig på sit kammer. Kl. ca skulle han på toilettet. Da han kom tilbage til sit kammer kiggede han tilfældigvis ud af vinduet og så agterenden af en glasfiberbåd. Klokken var Han gik herefter op på broen og meddelte skibsføreren, at de var blevet overfaldet. Skibsføreren sad og arbejdede ved sin computer. Han havde ikke set noget. Skibsføreren sagde til styrmanden, at han havde trykket på alarmen. Umiddelbart efter kom piraterne ind i styrehuset og pegede på dem med maskinpistoler. Kokkens forklaring Den 1. juni var vejret lidt snusket. På et tidspunkt var han på vej ind i messen for at hente en kop kaffe. Han hørte nogle knald, og han troede først, at det var skibsassistenterne, som affyrede nogle lysraketter, så han fortsatte ind på sit kammer med kaffen. Så lød skibets alarm, og han blev klar over, at der var noget galt. Kokken gik derfor op på broen, og han fulgtes derop med styrmanden. Skibsføreren var alene på broen. Da piraterne var kommet ind i styrehuset, gik styrmande ned for at finde skibsassistenterne, men han fandt dem ikke. Piraterne gav herefter kokken besked på at finde resten af besætningen, og han fik en maskinpistol i nakken. Han gik ned og råbte til skibsassistenterne, som havde låst sig inde, at de skulle komme op på broen. De åbnede så døren og gik med op på broen. Skibsassistent 1s forklaring Den 1. juni kl var han og skibsassistent 2 færdig med fredagsrengøringen om læ. De havde holdt 10 pause og skulle i gang igen kl , og de sad på hvert sit kammer og sundede sig lidt. Pludselig kom skibsassistent 2 farende ind og råbte, at de blev overfaldet af pirater. Skibsassistent 1 så først piraterne, da de var på vej op på dækket. Det var let for dem at komme om bord. Fribordet var kun ca. 1m, og de brugte en almindelig stige med hager, som de satte fast på dækket. Side 10

11 De blev begge lidt panikslagne. Han prøvede at ringe til broen. Så hørte de nogle skud, og de blev klar over, at piraterne nok allerede var kommet op på broen. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, men mente at det gjaldt om at komme hen er sikkert sted. Fra kammeret løb de derfor ned i maskinrummet og låste døren efter sig. Der sad de så og gemte sig i minutter ( for at få pulsen ned ). De blev derefter enige om, at de nok hellere måtte gå op på broen, for at ikke de andre skulle komme i fare, fordi piraterne blev klar over, at der manglede nogle besætningsmedlemmer. Skibsassistent 1 var klar over, hvor alarmknappen var anbragt. De tænkte i situationen slet ikke på at iværksætte alarmen. På vejen op til broen på deres gang var det roligt. De kunne se nogle af bådene. De gik ind på skibsassistent 1 s kammer og låste døren. Kort efter bankede kokken på døren, og lidt efter lød generalalarmen. Den lød kun kort tid. Da de kom op på broen, fik de alle besked om at gå ned i messen undtagen skibsføreren, som blev på broen. Piraterne var kommet i 3 glasfiberbåde. Den ene var større end de to andre, og den store var fyldt med olietønder. Skibsassistent 2s forklaring. Han og skibsassistent 1 havde gjort rent i apteringen siden kl Kl holdt de pause, og kl sad de på hvert sit kammer og trak den lidt. Han hørte nogle knald, og han troede, at det var kokken. Da knaldene fortsatte kiggede han ud ad koøjet, og han så piraterne på vej op af lejderen til broen. Han blev lidt panikslagen og råbte til skibsassistent 1, at de var blevet overfaldet af pirater. De løb sammen ned i maskinrummet, låste døre og gemte sig bag en hjælpemotor. Her sad de i ca. 15 minutter, hvorefter de blev enige om, at de hellere måtte gå op for ikke at bringe de tre andre i fare, når piraterne blev klar over, at der manglede nogle besætningsmedlemmer. De gik op på skibsassistent 1s kammer og låste døren. Kort efter bankede kokken på døren og råbte, at de skulle komme på broen. Da de kom op på broen fik de besked om at gå ned i messen. Skibsføreren forblev på broen, hvor han stod bøjet over et søkort sammen med en pirat. Kort efter blev der ændret kurs mod land. Skibsassistenterne tænkte ikke på at udløse SSAS alarmen. Skibsassistent 2 vidste i øvrigt ikke, hvor den var. Det fik han først at vide senere. Piraterne havde haft let ved at komme ombord. Agter var der et fribord på kun ca. ½m, så de kunne næsten gå lige om bord fra bådene. 5.8 Rederiets kendskab til kapringen Lørdag den 2. juni kl. ca modtog en medarbejder fra rederikontoret i København en opringning fra et amerikansk krigsskib, som oplyste, at de havde observeret DANICA WHITE på vej mod Mogadishu med 3 både på slæb. De ville gerne høre, om det kunne være rigtigt. Side 11

12 Rederimedarbejderen ringede umiddelbart efter til rederen. Rederen var om bord i DANICA RAINBOW, som lå i Gdynia. Rederen svarede kort efter krigsskibet, at de ville undersøge sagen nærmere og ringe tilbage. Herefter oprettede rederen en krisestab på DANICA RAINBOW s bro, bestående af ham selv, DANICA RAINBOW s skibsfører og styrmand samt 3 af rederiets faste montører. Skibsføreren sendte en kaptajnsmeddelelse med indhold af privat karakter til DANICA WHITE. Meddelelsen blev ikke besvaret. Fra kontoret i København blev undersøgt, om skibet destination var blevet ændret (af chartreren). Det var den ikke. SOK blev spurgt, om der var modtaget en SSAS alarm. Det var der ikke. Herefter fik det amerikanske krigsskib besked om, at DANICA WHITE ikke skulle være på vej til Mogadishu, og at det øjensynlig ikke var under rederiets kontrol. Rederen talte flere gange i løbet af eftermiddagen med SOK. Krigsskibet meddelte, at de var sejlet op tæt på DANICA WHITE, og at de havde observeret tumult med mange mennesker på skibets bro. Efter denne meddelelse var modtaget, blev en medarbejder sendt til rederikontoret og rederen gik i gang med at kontakte de nærmeste pårørende til besætningsmedlemmerne. 5.9 Skibets sejladsplanlægning og aktuelle sejlads Ifølge skibets Safety Management System (SMS), efter ISM Koden, skal der før afgang fra havn udarbejdes en ruteplan for den kommende rejse, som indskrives i en Passage Plan Checklist. Skibsføreren har forklaret, at han under opholdet i Sharjah indtastede sejlruten til Mombasa på sin computer. Ruten var lagt ca. 140 sømil fra Somalias kystlinie. Under samtale med rederen fik han imidlertid besked på, at ruten skulle lægges mindst 200 sømil fra Somalias kyst, så han rettede ruteplanen i overensstemmelse hermed. Han printede planen ud og gav den til styrmanden, som indskrev den på standardskemaet for ruteplanlægning fra DANICA WHITE s SMS og udsatte den i søkortene, BA charts no og Skibsføreren havde ikke tidligere hørt om den generelle anbefaling om at holde mindst 200 sømil klar af Somalias kyst. Styrmanden har forklaret, at han udarbejdede en ruteplan for sejladsen fra Sharjah til Mombasa på et standardskema om bord, og at han udsatte ruten i søkortene. Ifølge styrmanden havde chartreren kommunikeret til skibet, at de skulle holde mindst 200 sømil klar af Somalias kyst, og ruteplanen var i overensstemmelse hermed. Skibsassistenterne har forklaret, at ruten blev ændret efter afsejlingen fra Sharjah, og fordi chartreren gav besked herom. Side 12

13 Ifølge rederiets mailkorrespondance modtog Nico Shipping MARLO Advisory Bulletin af 20. maj 2007 vedrørende Somali Coast fra sin agent i Bahrain. Nico Shipping sendte bulletinen videre til rederiet, og rederiet sendte den videre til DANICA WHITE den 23. maj kl I samme mail har medarbejderen i rederiet tilføjet følgende: XX har sagt følgende til afskiberen af nuværende last. Due to the high risk of pirates along the coast of Somalia, the Master has decided to go about 250 miles off Socotera and keep a distance off the coast of Somalia of 150 nm. At 2 S he will alter the course straight for Mombasa. We may have to ask him to keep another 50 miles off Somali, this has been recommended by Marlo. The above taken into effect, the Master gives ETA Mombasa for June 3 rd morning, and he will keep us updated daily. Den 24. maj kl sendte DANICA WHITE s skibsfører positionsmelding til Nico Shipping med information til rederiet og Erria A/S. Positionsmeldingen, som giver ETA Mombasa den 4. juni kl , sluttes med følgende tilføjelse: Vi har revurderet vores rute iht. jeres mail/anbefaling dvs. at ruten nu er blevet 90 nm laengere. Følgende positioner er, blandt flere, indskrevet i DANICA WHITE s skibsdagbog: 26/5 kl : 12 38,7 N ,7 Ø. Hvilket er 330 sømil øst for øen Suqutra. 27/5 kl : 12 00,0 N ,0 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart det sidste døgn er 7,5 knob. 28/5 kl : 08 11,2 N ,5 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart det sidste døgn er 7,5 knob. Afstand til kysten er 303 sømil. 29/5 kl : 06 36,6 N ,3 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart det sidste døgn er 5,2 knob. Afstand til kysten er 285 sømil. 30/5 kl : 04 39,7 N ,8 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart det sidste døgn er 6,7 knob. Afstand til kysten er 245 sømil. 31/5 kl : 02 30,7 N ,8 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart det sidste døgn er 7,5 knob. Afstand til kysten er 206 sømil. 1/6 kl : 02 07,5 N ,3 Ø. Kurs 224. Gennemsnitsfart siden 31/5 kl er 5,5 knob. Afstand til kysten er 205 sømil. 1/6 kl : 01 50,3 N ,1 Ø. Afstand til kysten er 205 sømil. Side 13

14 22/5 23/5 kl /5 kl /5 kl /5 kl /5 kl /5 kl /5 kl /6 kl /6 kl Vagthold Ifølge DANICA WHITE s SMS skal styrmanden udarbejde vagtplansskema for besætningen. Styrmanden skal også føre besætningsmedlemmernes hviletidsskemaer. Styrmanden skal aflevere skemaerne til skibsføreren ved månedens udgang, og hviletidsskemaerne skal sendes hjem til rederiet sammen med månedsregnskaberne. DANICA WHITE havde normalt en besætning på 6 mand, skibsfører, styrmand, tre ubefarne skibsassistenter og en kok. Søvagten om bord var arrangeret således, at skibsføreren og styrmanden gik en 6 6 tørn som vagthavende navigatør. To af de tre ubefarne skibsassistenter gik ligeledes en 6 6 tørn som udkig / rorgænger. Den tredje skibsassistent var dagmand og gik ikke søvagt. Den vagthavende skibsassistent arbejdede sammen med dagmanden inden for normal arbejdstid (08 17). I havn opretholdt skibsassistenterne en adgangskontrol ved landgangen. I DANICA WHITE s skibsdagbog er under den 12/5 kl noteret følgende: Ubf. sk.ass. XXX forlader vagten vil ikke holde udkig mener han har krav på at sidde ned. Under den 13/5 kl er noteret: ingen udkig. Den 21/5, kort før DANICA WHITE s afsejling fra Sharjah, blev en af de ubefarne skibsassistenter sygeafmønstret. Der var herefter kun 2 ubefarne skibsassistenter om bord. Skibsføreren besluttede herefter at stoppe skibsassistenternes søvagt. Ifølge hans egen forklaring tog han denne beslutning, fordi han ikke ønskede flere diskussioner Side 14

15 med de to skibsassistenter, som ikke ville både gå søvagt og arbejde med rengøring og vedligeholdelse om læ og på dækket. I perioden fra den 21/5 kl (afsejling fra Sharjah) til den 1/6 kl (piratoverfaldet) var der således kun den vagthavende navigatør på vagt på broen. Der var ikke etableret nogen vagtmæssige foranstaltninger i anledning af passagen af farvandet ud for Somalia. Piraterne blev ikke observeret fra DANICA WHITE, før de var om bord Ship Security Alert System (SSAS) SSAS er en overfaldsalarm, som iværksættes om bord I tilfælde af, at skibet er truet ved f.eks. terrorangreb eller piratoverfald. Sikringsalarmen går til en forud udpeget myndighed i land, og den kan ikke høres ombord eller af andre skibe. Ved iværksættelse af alarmen sendes automatisk skibets data, position m.m. til den udpegede myndighed. For danske skibes vedkommende går alarmen til Søværnets Operative Kommando (SOK) og til skibets rederi. Sikringsalarmen skal kunne iværksættes fra broen og fra mindst et andet sted i skibet. Den er påbudt i alle skibe, som er omfattet af ISPS koden, herunder DANICA WHITE. Samtlige besætningsmedlemmer skal være orienteret om alarmens placering, både for at de i givet fald kan iværksætte den og for, at de ikke utilsigtet kommer til at iværksætte alarmen. I DANICA WHITE er sikringsalarmen en TT-3000SSA, som sender på Inmarsat-C. Alarmen kan aktiveres fra broen og fra et andet sted i skibet. Betjeningspanelet består af en grøn og en rød knap. Den grønne knap er en test knap, og den røde knap, er alarmknappen. Der er et hængslet plasticdæksel over begge knapper for at forhindre, at et stød utilsigtet iværksætter alarmen. Den grønne knap lyser konstant som indikation på, at systemet er operationelt. Alarmen iværksættes ved at trykke den røde knap ind, og den bliver inde. Alarmsignalet sendes efter sekunder. Hvis der igen trykkes på den røde knap, før der er gået de sekunder, afbrydes alarmen, før signalet er sendt, og så vil den grønne knap blinke langsomt. Man kan ikke se, at alarmen er aktiveret. SSAS kan afprøves lokalt, uden udsendelse af signal, ved brug af den grønne test knap sammen med den røde alarmknap. Ved brug af de to knapper kan SSAS også sende en testmeddelelse til rederiet. Af meddelelsen vil fremgå, at det er en test. Endelig kan der også foretages en real test, hvor alarmen iværksættes, som den vil blive i en situation, hvor skibet er truet. Før der iværksættes en real test, skal SOK give tilladelse hertil. Ifølge ISPS koden skal der være procedurer for afprøvning af SSAS. Ifølge DANICA WHITE s Ship Security Plan (SSP) skal der foretages en test af SSAS en gang hver tredje måned. På tidspunktet for kapringen var der i Søfartsstyrelsens vejledning ikke krav om periodiske tests af SSAS. I forbindelse med opdatering af regler for SSAS er foreslået, Side 15

16 at der stilles krav om, at systemet skal afprøves real ved installation af systemet samt også i forbindelse med det årlige radiosyn. Den normale praksis har hidtil været, at SSAS er blevet afprøvet ved ISPS audits. Skibsføreren har forklaret, at han trykkede på SSAS alarmen, og at knappen lyste som tegn på, at der blev sendt. Skibsføreren har endvidere forklaret, at firmaet SEACOM i Ærøskøbing foretog en test af alarmsystemet, da skibet var i Wilmington. Alarmen blev prøvet to gange, ved at radioteknikeren tog alarmen ind over sin egen computer og sendte derfra. Rederiet modtog alarmen og returnerede den tekst, som de havde modtaget. Seacom s operatør har bekræftet, at han afprøvede systemet i Wilmington, og at han checkede software, frekvens m.m. Det fungerede tilfredsstillende, og det blev godkendt af klassifikationsselskabet. SOK har oplyst, at de den 15. marts (Wilmington) fik et opkald fra rederiet, hvori blev oplyst, at der den pågældende dag ville blive lavet en test på alarmen, at det ikke var meningen, at alarmen skulle gå til SOK, men hvis SOK alligevel modtog alarm, så kunne rederiet kontaktes på et nærmere angivet nummer. Om alarmen har skibsføreren også forklaret, at han instruerede nye besætningsmedlemmer herom, samt gjorde dem opmærksom på at være påpasselige med ikke at trykke på alarmknappen. Han viste dem placeringen af begge alarmknapper. Skibsføreren har endelig forklaret, at de om bord ikke selv afprøvede alarmen, og han mente ikke, at der var nogen test knap på systemet. I forbindelse med klassesyn efter DANICA WHITE s ankomst til Djibouti den 28. august, blev alarmen også afprøvet, og den virkede, som den skulle. SOK har oplyst, at der ikke er modtaget alarm den 1. juni. Under den 2. september har SOK noteret en normal live test for DANICA WHITE Forholdsregler mod piratoverfald Piratoverfald på skibe har været et stort problem i mange år. Der er internationalt, med kraftig dansk støtte, iværksat en række initiativer for bekæmpelse af pirateri, ikke mindst af FNs Internationale Maritime Organisation (IMO). IMO og en række internationale, erhvervsfaglige organisationer har udsendt retningslinier for rederier/operatører, skibsførere og besætninger om forholdsregler mod piratoverfald. IMOs Guidance om Piracy And Armed Robbery Against Ships findes i papiret MSC/Circ.623, som stammer fra slutningen af 1990.erne. Cirkulæret indeholder en række anbefalinger til såvel besætning som reder om, hvorledes man kan forberede sin sejlads i et pirattruet område, samt hvorledes man kan handle, hvis skibet bliver overfaldet eller forsøgt overfaldet. Det anbefales bl.a. at skærpe overvågningen ved forstærket udkig, både visuelt og ved radar. Det anføres i den forbindelse, at en tidlig erkendelse af et piratoverfald vil give Side 16

17 bedre tid til alarmering samt mulighed for, ved manøvrering og andet, at vise piraterne, at de er opdaget, hvilket måske kan bidrage til, at de opgiver angrebet. Cirkulæret blev sidst revideret i 2002 og findes i dag i papiret MSC/Circ.623/Rev 3 af 29. maj Søfartsstyrelsen sendte papiret til rederiforeningerne og til de søfarendes organisationer den 10. juli International Shipping Federation (ISF), International Chamber of Shipping (ICS) og BIMCO er nogle af de organisationer, som også har udgivet Master s Guide om Pirates and Armed Robbers. International Maritime Bureau har oprettet et IMB Piracy Reporting Centre i Kuala Lumpur. Centret offentliggør på Internet websiden ugentlige rapporter om piratoverfald. Rapporterne er baseret på indberetninger om hændelser fra rederier/operatører og skibe. Maritime Liaison Office (MARLO) Bahrain er et forbindelsesled mellem USA's flådestyrker og den civile skibsfart i Rødehavet, Det Indiske Ocean og Persergolfen. Det informerer om maritime hændelser, herunder piratoverfald, i området på Internet websiden Søfartsstyrelsen har gennem artikler i fagblade, ved møder med de søfarendes organisationer og ved foredrag orienteret om pirateri, herunder om hvilke områder, der er mest udsat for piratangreb, om hvilke forholdsregler der internationalt iværksættes for at imødegå pirateri, samt om hvad rederierne og skibene kan gøre for at imødegå trusler fra pirater. I efteråret 2005 anbefalede MARLO Bahrain, at skibe skulle holde sig mindst 200 sømil fra den somaliske kyst. MARLO Bahrain gentog sin anbefaling i MARLO Advisory Bulletin 20 May 2007 på grund af en række piratoverfald ud for Somalia i 2007, hvoraf flere i stor afstand fra kysten. Danmarks Rederiforening gentog en i 2005 udsendt anbefaling om at holde sig mindst 200 sømil fra somalisk kyst ved udsendelse af Rederibrev nr. 24/2007 af 22. maj Rederibrev nr. 24/2007 blev også udsendt af Rederiforeningen af 1895, hvor DANICA WHITE s rederi er medlem. Rederen mener, at han kender MSC Cirk. 623, samt at det sandsynligvis ligger om bord i skibene. Hvad rederiet modtager af rederibreve bliver sendt videre til skibene. Det var rederens opfattelse, at cirkulæret var indarbejdet i ISPS Koden. I sikkerhedsmanualen (SMS) i rederiets skibe er en side om pirateri, og formålet med siden er at orientere om proceduren for pirateri. Her nævnes bl.a., at det sædvanligvis foregår i territoriale farvande, og at kaptajn, styrmand og den øvrige besætning skal tage sig i agt for denne risiko, specielt i områder, hvor der har været hyppige overfald. Det anføres også, at piraterne ofte søger at borde skibet fra små fartøjer lige fra kanoer til speedbåde. Der opfordres også til at være på vagt. Side 17

18 DANICA WHITE s skibsfører kendte ikke MSC Cirk Han havde ikke iværksat nogen særlige foranstaltninger for sejladsen langs Somalias kyst. Ifølge skibsføreren, og også ifølge andre besætningsmedlemmer, havde de ikke forstillet sig, at der kunne ske noget så langt fra land. I MARLO Advisory Bulletin 20 May 2007 er udtrykkelig nævnt hijacking af skibe på 180 og 210 sømils afstand fra kysten Arbejdstid/hviletid Styrmanden fører hviletidslisterne om bord. Listerne bliver hjemsendt til rederiet sammen med månedsregnskaberne. Den 11/10 var de sidst hjemsendte hviletidslister for DANICA WHITE fra april måned. Opklaringsenheden har derfor ikke set hviletidslisterne for maj måned. Ifølge hviletidslisterne for april måned, sammenholdt med notaterne i skibsdagbogen, har der ikke været problemer med overholdelse af hviletidsbestemmelserne. I perioden fra den 7. maj til den 15. maj havde DANICA WHITE en del korte havneanløb. Opklaringsenheden har, som nævnt, ikke gennemgået hviletidslisterne for maj måned og kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt der i forbindelse med havneanløbene har været problemer med overholdelse af hviletidsbestemmelserne. Fra afsejling fra Sharjah den 21. maj til overfaldet den 1. juni er der ifølge skibsdagbogen ikke forgået aktiviteter om bord, som kunne give problemer med overholdelse af hviletidsbestemmelserne Konsekvenser Ud over et større oprydningsarbejde var skaderne på skibet begrænsede. Besætningen led ikke fysisk overlast, men efter hjemkomsten bliver de alle undersøgt for eventuelle psykiske problemer. 6 Analyse 6.1 Beslutning om rejsen Det var planen, at DANICA WHITE skulle sejle i ballast til Suez efter at være blevet losset i Irak. Dagen efter afsejlingen fra Irak besluttede chartreren imidlertid, at skibet skulle tage en last fra Sharjah, ved Dubai i Emiraterne, til Mombasa i Kenya. Det var rederiets befragter, som gjorde chartreren opmærksom på den pågældende last. Det var således chartrerens beslutning om at slutte lasten til Mombasa, som udløste den pågældende rejse. Side 18

19 6.2 Sejladsplanlægningen Af skibsførerens forklaring fremgår, at han havde et vagt kendskab til pirataktiviteter ud for Somalia, men at han ikke regnede med, at de opererede så langt til søs. Skibsføreren kendte ikke den generelle anbefaling om at holde sig mindst 200 sømil fra kysten. Skibsføreren kendte heller ikke MARLO s oplysninger om kapringerne mere end 200 sømil fra kysten, Skibsførerens første ruteplan lå derfor kun ca. 140 sømil fra kysten. Ifølge mailkorrespondance fra rederiet var det oplysninger fra chartrerens agent i Bahrain som udvirkede, at DANICA WHITE s skibsfører, ca. 2 døgn efter rejsens påbegyndelse, lagde ruten længere til søs. Skibsførerens endelige rutevalg, og efterlevelse af den generelle anbefaling om at holde sig mindst 200 sømil fra Somalias kyst, synes at bero på, at chartrerens agent fra nettet fik en information, som han videresendte til chartreren. Skibsføreren havde ikke modtaget nogen konkret instruktion fra rederiet eller chartreren om sejlruten ved passage af Somalias kyst. 6.3 Vagthold Ifølge DANICA WHITE s besætningsfastsættelse skal besætningen bestå af mindst en skibsfører, en overstyrmand og to ubefarne skibsassistenter. Skibet har normalt yderligere en ubefaren skibsassistent og en kok om bord. Med tre skibsassistenter om bord er det muligt, i relation til hviletidsbestemmelserne, at lade to af skibsassistenterne gå en 6-6 timers søvagt, som navigatørerne, og lade den tredje skibsassistent virke som dagmand til rengøring og forfaldent dæksarbejde. Under den aktuelle sejlads var der kun 2 skibsassistenter om bord, fordi den tredje var sygeafmønstret kort før afsejlingen. Med to skibsassistenter om bord er det stadig muligt, i relation til hviletidsbestemmelserne, at lade en skibsassistent gå vagt som udkig i de mørke timer samtidig med, at der kan gøres rent m.m. Under DANICA WHITE s passage af Somalias kyst, en sejlads på 8 9 døgn, skulle være etableret forstærket udkig, som anbefalet i MSC/Circ.623, og som anført i skibets procedure for pirateri under ordlyden vær på vagt. Dette ville også kunne gennemføres med to skibsassistenter om bord, men der ville i så fald være meget begrænset tid til andet arbejde, hvis hviletidsbestemmelserne skulle overholdes. Under den omhandlede sejlads var kun den vagthavende navigatør på broen, fordi skibsføreren havde besluttet, at skibsassistenterne ikke skulle gå søvagt. Den vagthavende navigatør var således alene om at holde udkig, også i mørke, og der var ikke etableret forstærket udkig, selvom sejladsen foregik i et pirattruet område. Endelig Side 19

20 var skibsføreren, som var alene på broen under piratoverfaldet, beskæftiget med andet end skibets sejlads og udkig. Under de pågældende omstændigheder var vagtholdet i DANICA WHITE utilstrækkeligt. 6.4 Forholdsregler mod piratoverfald Ifølge de afgivne forklaringer havde hverken skibsføreren eller de øvrige besætningsmedlemmer forestillet sig, at piraterne overfaldt skibe så langt til søs. Skibsføreren har åbenbart ikke hæftet sig ved oplysningerne i den mail, som han modtog fra rederiet den 23. maj, og som gengiver MARLO s information om kapring af handelsskibe langt til søs ud for Somalias kyst. Skibsføreren kendte ikke cirkulæret med IMO s vejledning om forholdsregler mod pirateri. Søfartsstyrelsen har udsendt cirkulæret til rederiforeningerne og til de søfarendes organisationer. Rederen mener, at han kender det, og at det må ligge i skibene. Søfartsstyrelsen har de senere år informeret bredt om pirateri og forholdsregler imod piratoverfald. DANICA WHITE s SMS indeholder en procedure for pirateri. Der var ikke fra rederiet eller chartreren givet nogen konkret instruktion til skibsføreren om den pågældende sejlads eller om at iværksætte forholdsregler imod pirater i forbindelse med sejladsen. Skibsføreren iværksatte ingen ekstra foranstaltninger som f.eks. forstærket udkig. Ingen om bord opdagede piraterne, før de var om bord 6.5 Piratoverfaldet Piratoverfaldet skete 205 sømil fra Somalias kyst. Det var lyst og klart vejr. Skibsføreren var alene på broen. De fire andre besætningsmedlemmer var om læ. Piraterne kom sejlende, fuldt bevæbnede, i 3 glasfiberjoller. De kravlede om bord agter ved hjælp af stiger. Hvis der havde været holdt behørig udkig i DANICA WHITE kunne piraternes både være blevet opdaget ca. ½ time før, de kunne nå DANICA WHITE. I skibet kunne man derved have opnået god tid til alarmering og til at forberede sig på at modtage angrebet. Man kunne ved manøvre og lignende have vist piraterne, at de var opdaget, og at man var forberedt på deres angreb. På grund af vind og strøm sejlede DANICA WHITE med ringe fart, ca. 5 knob, så skibet har ikke haft nogen chance for at sejle fra piraterne, selv om de var blevet opdaget på vej mod DANICA WHITE. Side 20

Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden

Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN 2007 Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007 Uddrag af Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden Søulykkesrapporten er udsendt

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Opklaringsenheden U I L O Q B r a n d 2 3. s e p t e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirateriet ved Østafrika er faldet til det laveste aktivitetsniveau

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirataktiviteten ved Afrikas Horn er fortsat på et meget lavt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 1 Bilag til EfS 1 2004 MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Denne meddelelse beskriver Naval Co-operation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r Marine accident report

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r Marine accident report SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Marine accident report Page 1 V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København

Læs mere

REDEGØRELSE. Oktober 2013

REDEGØRELSE. Oktober 2013 REDEGØRELSE Oktober 2013 LEOPARD Piratoverfald den 12. januar 2011 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Sydvestmonsunen blæser fortsat i store dele af Det Indiske Ocean, Somalibassinet og Det Arabiske Hav, og den begrænser

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side 1 2 4. j u n i 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

REDEGØRELSE. Juli 2014

REDEGØRELSE. Juli 2014 REDEGØRELSE Juli 2014 BRYGGEN Arbejdsulykke den 5. april 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0075 DA 29.11.2002 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23.

Læs mere

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring.

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside  under Ulykkesopklaring. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den 8. juni 2005

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n 2 0. 1 1. 2 0 0 8 L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT December 2013

SØULYKKESRAPPORT December 2013 SØULYKKESRAPPORT December 2013 DART Grundstødning den 1. august 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2017 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret som pirateri, hvis de bliver

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

S K A W P I L O T 1 L o d s o v e r b o r d f r a l o d s l e j d e r N o v e m b e r SØULYKKES RAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN

S K A W P I L O T 1 L o d s o v e r b o r d f r a l o d s l e j d e r N o v e m b e r SØULYKKES RAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN SØULYKKES RAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Marine accident report S K A W P I L O T 1 L o d s o v e r b o r d f r a l o d s l e j d e r. Page 1 2 6. N o v e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade

Læs mere

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden / Den Maritime Havarikommission E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Side 1 af 19 Den Maritime Havarikommission,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe I medfør af 18, 25 og 28 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE Færgens kommunikation bygger på åbenhed, og skal opfattes

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

A. Indtegn din valgte rute på kortet og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

A. Indtegn din valgte rute på kortet og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer. OPGAVE 1 Marselisborg Havn Knebelbro Havn Planlæg en dagsejlads fra Marselisborg Havn til Knebelbro Havn. En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen. I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 25. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 418-426 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere