SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0"

Transkript

1 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r

2 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf , Fax: CVR-nr.: Søulykkesrapporten er udsendt den 28. marts 2011 Sagsnummer: Forsidebilledet viser EGHOLM II under bugsering fra Svendborg. Foto: Hans Lauridsen. Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Opklaringsenheden Opklaringsenheden undersøger søulykker og alvorlige personulykker på danske handels- og fiskeskibe. Enheden undersøger ligeledes søulykker i danske farvande, hvor udenlandske skibe er involveret. Formål Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelse er at tilvejebringe oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykken og at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb, som har ført til ulykken, med henblik på at der af Søfartsstyrelsen eller andre kan træffes foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser. Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. Opklaringsenhedens undersøgelsesarbejde foregår adskilt fra Søfartsstyrelsens øvrige funktioner og virksomhed. Indberetning Når et dansk handels- eller fiskeskib er involveret i en søulykke eller en alvorlig personulykke, skal Opklaringsenheden straks underrettes. Telefon: Telefax: E-post: Uden for kontortid kan Opklaringsenheden træffes på telefon Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Resume Konklusion Undersøgelsen Faktuelle oplysninger Ulykkesdata Sejladsdata Skibsdata Vejrdata Besætningsdata STORESUND Egholm II Forberedelser før bugsering fra Leer i Tyskland Bugsering fra Leer til Svendborg Opholdet i Svendborg Syn Før afgang fra Svendborg Bugsering fra Svendborg til Fredericia Bugsering fra Fredericia mod Aarhus Forliset Besigtigelse efter forliset Bugsering fra Aarhus til Hirtshals Analyse Side 3

4 1 Resume Den 15. oktober 2010 afgik bugserfartøjet STORESUND fra Svendborg med færgen EGHOLM II på slæb. Færgen var ubemandet. Der var givet tilladelse til en ubemandet bugsering af færgen fra Svendborg til Hirtshals for ombygning. Færgen skulle efter ombygning indsættes på fart mellem Egholm og Aalborg. På grund af melding om dårligt vejr blev der i første omgang bugseret til Fredericia, hvor fartøjerne lå natten over. Næste dag klokken afgik STORESUND med EG- HOLM II på slæb mod Hirtshals. Bugseringen foregik i godt vejr. Det var næsten vindstille, og der var ingen sø. Klokken ca den 17. oktober 2010 blev det observeret, at færgen havde en mindre slagside til styrbord. Farten blev derfor i første omgang reduceret for siden at blive taget helt af. Det var tydeligt, at færgen tog vand ind, og klokken var slagsiden til styrbord steget til 30. Klokken sank EGHOLM II 8 sm SØ for Aarhus Havn. 2 Konklusion Opklaringsenheden vurderer, at lugerne i dækket ved afgang fra Svendborg ikke har været vandtætte på grund af manglende skalkning, defekte pakninger samt det forhold, at de ikke blev tætnet med pakninger eller skum før afgang, efter at de havde været åbnet. Opklaringsenheden vurderer, at EGHOLM II under slæbning fra Svendborg til Fredericia og senere fra Fredericia og indtil forliset har taget vand ind over forstævnen ved fart over 5 knob. Opklaringsenheden vurderer, at der gennem utætte luger og på grund af gennemtæringer ind til hydraulikrummene agter samt ved gennemtæringer i lugekarmen til maskinrummet er trængt vand ind i EGHOLM II. Dette vand har under bugseringen spredt sig under dæk i hele færgens bredde og længde, hvilket har forringet stabiliteten og øget nedtrykningen så meget, at færgen forliste. 3 Undersøgelsen Opklaringsenheden har optaget forklaring fra: Føreren af slæbebåden STORESUND Styrmanden på slæbebåden STORESUND Der er tillige modtaget oplysninger fra: Valling Ship Survey J. A. Rederiet Farvandsvæsenet Maritime Assistance Service Den 1. november 2010 foretog Opklaringsenheden besigtigelse og tekniske undersøgelser på EGHOLM II i Aarhus. Den 10. november 2010 foretog Opklaringsenheden besigtigelse og tekniske undersøgelser på EGHOLM II i Hirtshals. Side 4

5 4 Faktuelle oplysninger 4.1 Ulykkesdata Ulykkestype (hændelsen i detaljer) Forlis Ulykkesdato og tidspunkt 17. oktober 2010 klokken Ulykkesposition 56 03,48 N 10 24,20 Ø 4.2 Sejladsdata Sejladsens fase Afgangshavn og tidspunkt Lods om bord Under bugsering Svendborg 15. oktober 2010 klokken Nej 4.3 Skibsdata Navn EGHOLM II STORESUND Hjemsted Aalborg Svendborg Kaldesignal OYPM OZRZ2 IMO nummer Kontrolnummer P 853 D 3775 Rederi Aalborg Kommune Svendborg Bugser A/S Register Fartøjsfortegnelsen DIS Byggeår Skibstype Passagerskib (færge) Bugserskib Bruttotonnage 99,5 BT 122,2 BT Klassifikationsselskab - Germanischer Lloyd Længde overalt 25,00 m 25,25 m Maskineffekt 74 kw 809 kw Fartsområde - Alle have 4.4 Vejrdata Vind retning og hastighed i m/s Bølger og dønninger Sigtbarhed Lysforhold Stille Ingen sø og dønninger God Mørkt 4.5 Besætningsdata STORESUND Antal besætningsmedlemmer 3 Stilling om bord. Funktion på ulykkestidspunkt. (Besætningsmedlemmer relevant for ulykke) Fører Styrmand Alder, sønæringsbeviser, certifikater, uddannelse, sejltid 48 år. Sønæringsbevis som kystskipper og fiskeskipper af 1. grad. Har de sidste 10 år været mønstret i slæbebåde. 56 år. Sønæringsbevis som bedstemand. Har de sidste 23 år sejlet som navigatør i mindre skibe, heraf de 10 sidste i slæbebåde. Side 5

6 4.6 Egholm II EGHOLM II er en færge på 99,5 BT bygget i Tyskland i 1963 og oprindeligt navngivet JULIUS. JULIUS havde i Tyskland tilladelse til at sejle med 454 passagerer og medtage køretøjer med en samlet vægt på 38 ton. Færgen blev købt med det formål at betjene overfarten mellem EGHOLM og Aalborg. I forbindelse med indførelsen til Danmark skiftede skibet navn fra JULIUS til EGHOLM II. Skroget er symmetrisk, og færgen er forsynet med broklapper i begge ender, således at det ikke er nødvendigt at vende færgen ved ankomst/afgang. Under dæk er færgen inddelt i 3 sektioner med tværskibs skotter. EGHOLM II Side 6

7 Hændelsesforløb 4.7 Forberedelser før bugsering fra Leer i Tyskland Før bugsering til Danmark var der stillet påbud om en række arbejder og sikkerhedsforanstaltninger, der skulle udføres, før der kunne gives tilladelse til bugsering. Disse arbejder var: Den forreste rampe var blevet afmonteret og svejst fast på vogndækket. Rampen var placeret agten for middelspantplanet for at sikre et hensigtsmæssigt trim agterover under bugsering. Forude blev der i styrbord og bagbord side påsvejst beslag til at bugsere færgen. Vinduerne i rummene under broen blev dækket af vandfaste krydsfinerplader, og der blev tætnet med silikone. Samtlige åbninger i dækket med ståldæksler blev svejst fast til dækket med vinkeljern og derefter tætnet med byggeskum. Samtlige udluftningsrør blev lukket vandtætte. Alle ventilationsåbninger i dørene blev dækket med kraftig tape og tillige dækket med krydsfiner og tætnet med silikone. Kædeklyds og kædepibe blev fyldt med byggeskum. Samtlige udluftningsstudse og svanehalse blev overdækket med plastik, der blev fæstnet med pansertape. Alt løsøre blev sikret mod at skride. Den 7. juni 2010 blev skibet besigtiget af et af de tyske myndigheder godkendt surveyorfirma. I besigtigelsesrapport af 9. juni 2010 er det dokumenteret, at de krævede arbejder på EGHOLM II var udført. 4.8 Bugsering fra Leer til Svendborg Den 21. juni 2010 blev EGHOLM II slæbt fra Leer med ankomst til Faaborg den 23. juni EGHOLM II blev slæbt langs siden af et tysk bugserfartøj. Slæbningen gik via Kielerkanalen, hvor det er et krav, at fartøjer som EGHOLM II slæbes langs siden. Der var ikke nogen problemer med bugseringen fra Leer til Faaborg. EGHOLM II lå en lille uges tid i Faaborg, hvorefter den blev taget på slæb til Svendborg. Bugseringen foregik problemfrit. Side 7

8 4.9 Opholdet i Svendborg EGHOLM II lå i Nordre Havn i Svendborg fra omkring 1. juli 2010 til 15. oktober Alle dæksler og nedgange i dækket var i Tyskland blevet skummet og svejst over med vinkeljern på hjørnerne. Luftafgangene på svanehalsene var tætnet og pakket med gaffatape. Der var en transportabel pumpe om bord. Den var placeret på dækket i et storesrum. Under opholdet blev de vinkeljern, der var svejst over lugerne, fjernet, og lugerne åbnet, for at der kunne foretages inspektion under dæk i forbindelse med tilbudsgivning på renovering. Efter inspektion blev alle lugedækslerne lukket, og der blev svejst vinkeljern over lugerne Åben luge og luge sikret med påsvejst vinkeljern for at hindre, at de kunne åbne sig under bugsering. Vriderne til at skalke lugerne med blev ikke anvendt, og der blev ikke skummet på ny mellem dækslerne og disses lugekarme Syn Den 9. august 2010 fik EGHOLM II udstedt et nationalitetsbevis. Færgen blev den 16. september 2010 underkastet et fribordssyn af en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med en ubemandet bugsering fra Svendborg til Hirtshals. Ved synet, blev der konstateret to fejl og mangler, der skulle afhjælpes inden afgang fra havn. Disse fejl og mangler er dokumenteret afhjulpet den 1. oktober Den 8. oktober 2010 blev der udstedt en midlertidig fartstilladelse til en ubemandet rejse fra Svendborg til Hirtshals. Tilladelsen blev udstedt på baggrund af synet udført den 16. september Før afgang fra Svendborg, blev der udført et survey på EGHOLM II af Wärtsila Danmark A/S. Føreren og styrmanden om bord i STORESUND følte sig derfor trygge ved EGHOLM II s sødygtighed før afgang Før afgang fra Svendborg Den 14. oktober 2010 blev EGHOLM II i Svendborg rigget til med slæbewire, nødslæber, lanterner og dagsignal. Alle studse og udluftningsrør på færgen blev gået efter af føreren på STORESUND for at kontrollere, om de var tætte. Færgen havde før bugseringen et trim agterover på 0,20 m og en slagside til styrbord på 0,9. Side 8

9 Det blev besluttet at udsætte den planlagte afgang fra Svendborg til næste dag, da der blæste en hård vind på 10 m/s og på grund af udsigten til dårligt vejr om natten mellem 14. og 15. oktober Bugsering fra Svendborg til Fredericia Den 15. oktober 2010 klokken afgik STORESUND fra Svendborg mod Hirtshals med EGHOLM II på slæb. Det var ikke muligt at slæbe EGHOLM II langs siden, idet denne form for bugsering ikke er mulig, når vejret er det mindste uroligt. Desuden er det ikke kutyme at slæbe langs siden i åbent farvand. Slæbningen foregik mod vest gennem Svendborgsund. Under sejladsen gennem Svendborgsund og Lillebælt var der hverken sø eller vind af betydning. Der blev bugseret med en hastighed af 8 knob. Undervejs lovede vejrudsigten for natten til den 16. oktober 2010 vind fra NØ med en hastighed på 8-13 m/s og deraf følgende sø. Det blev derfor besluttet at gå til Fredericia og afvente bedre vejr. Skibene ankom til Fredericia den 15. oktober 2010 klokken Under denne del af bugseringen blev der ikke observeret nogen ændringer i trim og krængning for EGHOLM II Bugsering fra Fredericia mod Aarhus Den 16. oktober 2010 klokken afgik STORESUND fra Fredericia med EGHOLM II på slæb. Skipperen havde vagten ved afgang, og styrmanden var gået ned for at sove. Før afgang blev udluftningerne igen kontrolleret og spændt efter af STORE- SUND's besætning. Da alle luger var svejst til, var det ikke muligt at inspicere under dæk. Det var godt vejr. Vinden kom fra NØ og skønnedes at være under 5 m/s. Der var ingen sø. Der blev bugseret med en hastighed på ca. 8 knob. EGHOLM II lå i en afstand på ca. 150 m efter STORESUND. Bugseringen foregik langs nordkysten af Fyn syd om Endelave, hvorefter der blev ændret kurs mod bagbord op langs vestsiden af Samsø. Der blev ikke observeret noget unormalt under bugseringen, og EGHOLM II fulgte fint efter, som den skulle. For at kunne holde øje med EGHOLM II i mørke var der fra STORESUND rettet en kraftig projektør mod slæbet. Der blev under bugseringen ikke observeret vand på dækket på EGHOLM II bortset fra sprøjt fra søen. Side 9 Den sidste del af bugseringen frem mod forliset. Kilde: Farvandsvæsenet

10 4.14 Forliset Klokken kom styrmanden på broen og overtog vagten. Skipperen orienterede ham om, at der ikke havde været nogen problemer på hans vagt. EGHOLM II hverken rullede eller duvede under slæbningen. Skibsassistenten var også på broen for at holde udkig. Under sejladsen kiggede styrmanden ofte agterud og konstaterede, at alt var normalt med slæbet. Klokken ca observerede styrmanden, at EGHOLM II havde øget den lille slagside, der var ved afgang, yderligere en smule til styrbord. Da dette forhold blev erkendt, var dækskanten i styrbord side ikke under vand. Slagsiden fik styrmanden til at slække op og reducere farten fra 8 knob til 6 knob. Herefter kaldte han på skipperen. Vejret var stadig meget fint med vindstille og havblik. Skipperen kom hurtigt på broen, og han og styrmanden vurderede situationen og besluttede i første omgang, at det ville være bedst at fortsætte bugseringen med Aarhus som ny destination. Skipperen og styrmanden besluttede ikke at gå om bord i EGHOLM II for at inspicere. Årsagen til det var, at de ikke følte sig trygge ved at entre færgen samt det forhold, at det alligevel ikke vil være muligt at lænse færgen, da alle åbninger til underliggende rum var svejst til. Det ville derfor kræve afskæring af de påsvejste vinkeljern at kunne komme til at suge og lænse fra rummene under dækket. Kursen blev derfor klokken ændret bagbord over mod Aarhus Klokken blev det observeret, at EGHOLM II havde fået mere slagside til styrbord. Det blev overvejet at sætte kursen mod Mejlgrund i tilfælde af, at færgen skulle synke. Vanddybden på flakket er mellem 2 og 3 meter. Færgen havde ved afgang fra Fredericia en dybgang på 1,70 m. Lidt over klokken blev Mejlflak passeret. På grund af den voksende slagside, der nu tiltog hurtigt, blev farten gradvist reduceret, indtil STO- RESUND og EGHOLM II lå stoppet. Klokken var da Det var stadig vindstille og ingen sø. På grund af den alvorlige situation kontaktede skipperen klokken Maritime Assistance Service ved Søværnets Operative Kommando og informerede om, at han lå ved Mejlflak med EGHOLM II på slæb. Det var tydeligt, at færgen tog vand ind, og den lå nu med en slagside på 30 til styrbord med risiko for at kæntre. Skipperen rådførte sig med vagthavende ved Maritime Assistance Service om, hvad der var mest hensigtsmæssigt at gøre. Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt at sejle ind på Mejlflak, således at færgen ikke ville være i vejen for skibstrafikken, hvis den skulle kæntre og synke. Klokken sank EGHOLM II på position 56 03,48 N 10 24,20 Ø, hvor vanddybden er ca. 15 m. Færgen gik ned med agterenden først. Efter EGHOLM II s forlis blev STORESUND liggende i slæbewiren og afventede ankomst af patruljefartøjet DIANA. Efter at patruljefartøjet DIANA var ankommet, blev så meget af slæbewiren halet ind som muligt. To orange gajer blev fæstnet på slæbewiren, og denne blev herefter kappet. Efter aftale med Søværnets Operative Kommando forblev patruljefartøjet DIANA ved den forliste færge, og klokken sejlede STORESUND mod Aarhus, hvortil den ankom klokken Side 10

11 Efterfølgende blev færgen bjærget. Det blev konstateret, at færgen havde fået slået et hul i bunden ved kontakt med havbunden. Dette hul blev tætnet på stedet med trækiler. Efter at være blevet lænset flød færgen uden problemer. Færgen blev herefter bugseret til Aarhus, hvilket tog et par timer Besigtigelse efter forliset Den 1. november 2010 og den 10. november 2010 foretog Opklaringsenheden inspektion og tekniske undersøgelser af EGHOLM II i henholdsvis Aarhus og på Wärtsilä i Hirtshals, hvor færgen var blevet doksat. Før lugerne i dækket blev åbnet, blev der kastet en spand vand hen over en af lugerne. Dette vand forsvandt hurtigt ned under dæk gennem mellemrummet mellem lægedæksel og dæk. I Aarhus blev lugerne i dækket åbnet for inspektion og lænsning. Da vinkeljernene, der var svejst over lugerne, var fjernet, åbnede lugerne villigt. Ved hjælp af bevoksninger på skroget var det muligt at observere skibets stilling på vandet ved afgang fra Svendborg. En besigtigelse af skroget, viste ingen utætheder eller skader på dette bortset fra ovennævnte hul i bunden. Gennemtæringer i karm ved nedgang til maskinrum Ved gennemgangen af diverse åbninger i dækket, blev det konstateret, at der nogle steder var gennemtæringer, der umiddelbart tillod indtrængen af vand i rum både på dæk og under dæk. Der blev ligeledes fundet gennemtæringer mellem dæk og skotter til de rum, der rummer hydraulikken til agterrampen. Alle udluftningsrør fandtes at have været lukket lufttæt under bugseringen. Lugedæksel med én vrider i åben stilling Det blev konstateret, at de vridere, der var monteret på lugedækslerne, ikke var drejet ind i den stilling, der sikrede, at lugen var skalket. Der manglede flere steder sådanne skalkejern. Pakningerne i lugedækslerne var ligeledes mange steder beskadigede. Side 11

12 4.16 Bugsering fra Aarhus til Hirtshals Bugseringen fra Aarhus til Hirtshals blev foretaget af det rederi, der havde forestået hævningen af færgen. Før afgang blev færgen påsvejst en lodretstillet jernplade på dækket helt forude. Pladen gik fra borde til borde og havde en højde på mellem 60 og 80 cm. Formålet med pladen var at forhindre vand i at skylle ind over dækket under bugsering. Begge broklapper samt det maskingods, der havde været på dækket, blev afmonteret og taget om bord på bjærgningsfartøjet, der skulle slæbe EGHOLM II til Hirtshals. Ved afgang fra Aarhus havde færgen et mindre trim agterover og en middeldybgang, der var et par centimeter mindre. På den første del af bugseringen i Kattegat var færgen trukket helt op til bjærgningsfartøjet, og slæber og slæb var derfor at betragte som en sammensat enhed. Efter passage af Frederikshavn blev der slækket ud på slæberen på grund af hårdere vejr i Skagerrak og Nordsøen. Slæberens længde var ca. 150 meter. Fra bjærgningsfartøjet blev det observeret, at ved en fart på 5 knob og derover stod vandet op over dækshøjde og blev alene stoppet af den påsvejsede plade. Under bugseringen i Skagerrak og Nordsøen blev farten derfor holdt under 5 knob. 5 Analyse Før afgang fra Leer i Tyskland, havde der været udført en lang række arbejder, der skulle sikre, at EGHOLM II var behørig tæt under bugsering. Der havde under bugseringen Leer Fåborg Svendborg ikke været problemer af nogen art. I forbindelse med inspektion og arbejder under dæk var alle lugerne i dækket blevet åbnet, hvorved forseglingen med byggeskum var blevet brudt. Der blev ikke observeret vand under dæk før afgang fra Svendborg. Ved afgang blev lugerne sikret mod at kunne åbne sig ved oversvejsning med vinklejern. Lugerne blev ikke forseglet med nyt skum, og vriderne, der skalker lugerne, blev ikke drejet i lukkestilling. Pakningerne i lugedækslerne var mange steder beskadiget og sikrede ikke vandtæthed. Før lugerne i dækket efter forliset blev åbnet, blev der kastet en spand vand hen over en af lugerne. Dette vand forsvandt hurtigt ned under dæk gennem mellemrummet mellem lugedæksel og dæk. Før afgang fra Svendborg havde der været udført et survey på EGHOLM II af en surveyor repræsenterende Wärtsila. Den 16. september 2010 havde en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen været om bord og foretaget et fribordssyn. Ved dette syn var alle dæksler i dækket sikret ved oversvejsning med vinkeljern. Opklaringsenheden vurderer, at lugerne i dækket ved afgang fra Svendborg ikke har været vandtætte på grund af manglende skalkning, defekte pakninger samt det forhold, at de ikke blev tætnet med skum eller pakninger før afgang, efter at de havde været åbnet. Ved afgang fra Fredericia havde EGHOLM et trim agterover på 20 cm samt en slagside til styrbord på 0,9. Afstanden fra vandlinjen til kanten af vogndækket agter var ca. 40 cm. Side 12

13 Under rejsen fra både Svendborg til Fredericia og senere fra Fredericia blev der fra STORESUND ikke observeret vand på dækket bortset fra sprøjt fra søen. Den agterste del af EGHOLM II s dæk kunne dog ikke fuldt ud observeres og belyses på grund af den på vogndækket placerede rampe, der skyggede. Om natten lå den agterste del af dækket, hvor agterrampen var monteret, således i mørke. Under bugsering af EGHOLM II fra ud for Frederikshavn og mod Hirtshals blev det observeret, at EGHOLM II tog vand ind over forstævnen ved farter højere end 5 knob. Under bugsering fra Svendborg til Fredericia og fra Fredericia blev der bugseret med en fart af ca. 8 knob. Opklaringsenheden vurderer, at EGHOLM II under slæbning fra Svendborg til Fredericia og senere fra Fredericia og indtil forliset har taget vand ind over forstævnen ved farter over 5 knob. Ved Opklaringsenhedens besigtigelse af EGHOLM II i Hirtshals den 10. november 2010 blev det observeret, at de karme, der forbinder dæk og skotter ind til de små rum, der rummer hydraulikken til broklappen, var gennemtærede i begge sider i skibets agterende, hvorved vand på dækket kunne trænge ind i disse rum. Det vand, der kom ind på dækket, løb agterover på grund af det agterlige trim. På grund af gennemtæringer i karmene i hydraulikrummene til broklappen har indtrængen af vand til disse og underliggende rum været mulig. Ligeledes var lugekarmen på den agterste luge til maskinrummet gennemtæret. Ved hjælp af observationer fra besætningen på STORESUND kan det godtgøres, at fra den forøgede krængning blev konstateret, gik der godt 2 timer, indtil EGHOLM II forliste. Krængningen forøgedes langsomt i begyndelsen. Ved en vinkel på ca. 7 kom dækskanten i styrbord side under vand. Krængningen forværredes med stigende hastighed, og 6 minutter før forliset var slagsiden omkring 30. Det indtrængende vand kunne under dæk sprede sig fra borde til borde. Vandet kunne ligeledes sprede sig i hele færgens længde, da der i de tværskibs skotter var huller fra gennemførsler af kabler og rør. Opklaringsenheden vurderer, at der gennem utætte luger og på grund af gennemtæringer ind til hydraulikrummene agter samt ved gennemtæringer i lugekarmen til maskinrummet er trængt vand ind under dæk i EGHOLM II. Dette vand har under bugseringen spredt sig under dæk i hele færgens bredde og længde, hvilket har forringet stabiliteten og øget nedtrykningen så meget, at færgen forliste. Side 13

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

REDEGØRELSE. Juli 2014

REDEGØRELSE. Juli 2014 REDEGØRELSE Juli 2014 BRYGGEN Arbejdsulykke den 5. april 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT

UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT UDKAST TIL SØULYKKESRAPPORT SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Opklaringsenheden U I L O Q B r a n d 2 3. s e p t e m b e r 2 0 0 9 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE September 2012

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE September 2012 REDEGØRELSE OM SØULYKKE September 2012 JANK Arbejdsulykke den 21. marts 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN D U E O D D E A r b e j d s u l y k k e d e n 1 3. a p r i l 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R U T H A r b e j d s u l y k k e d e n 3 0. a p r i l 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.:

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Februar 2014

SØULYKKESRAPPORT Februar 2014 SØULYKKESRAPPORT Februar 2014 BG STONE 1 Forlis den 20. oktober 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G E S U N D P e r s o n u l y k k e d e n 2 0. j a n u a r 2010 F a l d m e l l e m s k i b o g k a j SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf.

Læs mere

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side 1 2 4. j u n i 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN R O S S D A N E ( T 2 1 ) O v e r b o r d f a l d d e n 3 1. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r Marine accident report

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r Marine accident report SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Marine accident report Page 1 V I L L U M C L A U S E N H å r d t v e j r s s k a d e 1 1. j a n u a r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København

Læs mere

Planlæg en dagsejlads fra Fynshav Bådehavn (Als) til Fåborg Trafikhavn (det grønne molefyr).

Planlæg en dagsejlads fra Fynshav Bådehavn (Als) til Fåborg Trafikhavn (det grønne molefyr). OPGAVE 1 Fynshav Bådehavn Fåborg Trafikhavn Planlæg en dagsejlads fra Fynshav Bådehavn (Als) til Fåborg Trafikhavn (det grønne molefyr). I formiddag syd 3-8 m/s, i eftermiddag syd 5-10 m/s og fra i aften

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3

Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS (Automatic Identification System) benyttes dagligt af Farvandsvæsenet til at forbedre sejladssikkerheden.

Læs mere

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218

TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Version 20040218 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd TYSKERTRÆK PART 1 ANALYSE OG BAGGRUND Version 20040218 Udarbejdet for : Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Kongensgade 33, DK-6700 Esbjerg. Tel + 45 75 18 05 66 Udarbejdet af : OC Consult

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Minelægger On the Rocks

Minelægger On the Rocks Minelægger On the Rocks Land forude!. Minelæggeren FYEN på grund i Boknafjorden den 7. marts 1979. (Marinens Biblioteks arkiv) Af Søren Nørby, cand. mag. Marinens Bibliotek. Artiklen er blevet til i samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 1/2004 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS Jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande (for fritidsaktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Dansk færgeoversigt 2016

Dansk færgeoversigt 2016 Dansk færgeoversigt 2016 Michael Koefoed-Hansen Starnia Dansk færgeoversigt 2016 Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2016: Michael Koefoed-Hansen og Starnia ISBN 978-87-998843-0-8 Layout: Michael

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring.

Søulykkesrapporten kan også findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside  under Ulykkesopklaring. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den 8. juni 2005

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Fiskeskibet J. C. HEINRICH s forlis den 24. maj august Sag

SØULYKKESRAPPORT. Fiskeskibet J. C. HEINRICH s forlis den 24. maj august Sag SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 29. august 2002 Sag 199925082 Fiskeskibet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

A. Indtegn din valgte rute på kortet og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

A. Indtegn din valgte rute på kortet og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer. OPGAVE 1 Marselisborg Havn Knebelbro Havn Planlæg en dagsejlads fra Marselisborg Havn til Knebelbro Havn. En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen. I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0

K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN K I N G F I S H E R A r b e j d s u l y k k e d e n 2 0. 1 1. 2 0 0 8 L i n k t i l v i d e o k l i p p å s i d e 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i andet halvår af 2011 en ny færge ind på overfarten til Samsø fra Jyllandssiden. I begyndelsen

Læs mere

Sejladsbestemmelser for KTS-Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2011

Sejladsbestemmelser for KTS-Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2011 Sejladsbestemmelser for KTS-Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2011 Generelt Kjøbenhavnske Træsejlere afvikler Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde søndag den 19. juni 2011 med start og mål umiddelbart

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 JETTE SAJ Forlis den 10. januar 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk Uden for

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1

E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Søulykkesrapport fra Opklaringsenheden / Den Maritime Havarikommission E R I K A A r b e j d s u l y k k e O v e r b o r d f a l d 2 7. f e b r u a r 2 0 1 1 Side 1 af 19 Den Maritime Havarikommission,

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Redegørelser. fra Opklaringsenheden

Redegørelser. fra Opklaringsenheden Redegørelser fra Opklaringsenheden 3/2003 Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens

Læs mere

Sejladsbestemmelser for KTS- Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2013

Sejladsbestemmelser for KTS- Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2013 Sejladsbestemmelser for KTS- Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde 2013 Generelt Kjøbenhavnske Træsejlere afvikler Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde søndag den 9. juni 2013 med start og mål umiddelbart

Læs mere

Skotland sommeren 2011 fra Hebriderne via Orkny til Skive

Skotland sommeren 2011 fra Hebriderne via Orkny til Skive Skotland sommeren 2011 fra Hebriderne via Orkny til Skive Fra Kyle of Lochalsh til Orkny 29/7 fredag Vi ville hurtigt til Orkny for at bruge tid på disse øer, så vi havde besluttet at tage tidligt af sted.

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 ST ANTHONY Overbordfald den 6. december 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg SejlforeningenCarla Strandhuse 43. 5700 Svendborg tlf.: 4075 8703 mail. haagenfrederiksen@yahoo.com Cvr.nr. 35374388 Bankkonto Reg.nr. 6840 Kontonr. 1426769 Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var vi 9 både med, og der deltog vel typisk 4-7 både hver mandag.

Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var vi 9 både med, og der deltog vel typisk 4-7 både hver mandag. Kapsejlads for sjov Kapsejlads for sjov 2015 BALLAD KAPSEJLADS FOR SJOV er i gang igen! Man kan stadig nå at tilslutte sig. Nu er det 9. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2014 var

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sådan bygges en International One Metre

Sådan bygges en International One Metre Sådan bygges en International One Metre En artikel af Robert Bruun Mariager Oprindelig var jeg Seawindsejler Seawind er et færdigfabrikat fra Modelfirmaet Kyosho. I denne klasse er alle bådene fuldstændig

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014

SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SØULYKKESRAPPORT Marts 2014 SIGNET Arbejdsulykke den 27. november 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Side 2 af 8 1 Broreglement 3 Brovagtstjeneste Side 3 af 8 1 Broreglement C D DATO for oplysningerne: 20/12-2011 A Broens Navn

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere