REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013"

Transkript

1 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012

2 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej Valby Tlf E-post: Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon Redegørelsen er udsendt den: 16. august 2013 Sagsnummer: Forside: / Brian Valentin Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside Den Maritime Havarikommission Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækstministeriet og udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse af ulykker og for at fremme initiativer, der øger sikkerheden til søs. Havarikommissionen er en uvildig enhed, der i sin organisation og retlige struktur er uafhængig af andre parter. Formål Den Maritime Havarikommission har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske og grønlandske handelsog fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland. Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykker og klarlægger de begivenhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning. Der tages ikke stilling til de straffe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker. Søulykkesrapporter og redegørelser Havarikommissionen behandler ca. 140 ulykker om året. Ved meget alvorlige ulykker, såsom dødsfald og forlis eller hvis der foreligger andre særlige omstændigheder, offentliggøres enten en søulykkesrapport eller en redegørelse afhængigt af ulykkens omfang og kompleksitet. Side 2 af 10

3 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ FAKTUELLE OPLYSNINGER Foto af skib Skibsdata Sejladsdata Vejrdata Oplysninger om ulykken Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer REDEGØRELSE Baggrund Hændelsesforløb Vedligehold og udstyr i maskinrum Redningsmidler ANALYSE Alarmering Branden Evakuering og redningsmidler KONKLUSIONER Forlis Redningsmidler Alarmering og rutine med ombordværende udstyr Side 3 af 10

4 1. RESUMÉ Fiskeskibet CAMILLA C afgik fra Gilleleje den 20. december 2012 kl med én mand om bord for at fiske efter jomfruhummer og tunge i Kattegat øst for Hesselø. Samme aften ca. kl var fiskeren i samtale med et andet fiskeskib over VHF, da han observerede at styrehusets instrumenter blinkede, ligesom han blev opmærksom på en usædvanlig lugt i styrehuset. Da fiskeren gik på dæk for at kontrollere maskinrummet via adgangslugen agter i styrbord side, observerede han med det samme kraftig røg fra maskinrummet. Da han åbnede lugen til maskinrummet, så han kraftig ild, og en stikflamme var tæt på ramme ham i nedgangen til maskinen. For fiskeren stod det med det samme klart, at han måtte forlade skibet. Fiskeren iklædte sig redningsdragt og udløste skibets redningsflåde, hvorefter han forlod CAMILLA C. Fiskeren blev kort efter samlet op af et andet fiskeskib, der fiskede tæt på positionen. Søværnets Operative Kommando (SOK) modtog nødopkald kl over VHF, og alarmerede straks redningshelikopteren stationeret i Roskilde. Kl fik SOK over VHF besked om, at fiskeren var reddet af et andet fiskeskib, og ikke behøvede evakuering med helikopter. Den alarmerede helikopter returnerede derfor til Roskilde. Den 21. december kl blev fiskeskibet konstateret sunket af en af søværnets enheder, der indtil da havde ligget ved det stadig brændende vrag. 2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 2.1 Foto af skib Figur 1: CAMILLA C, H 72 Kilde: / Brian Valentin Side 4 af 10

5 2.2 Skibsdata Navn: CAMILLA C Skibstype: Fiskeskib (trawl) Nationalitet: Danmark Hjemsted: Gilleleje Havnekendingsnummer: H 72 Kaldesignal: XPBY Byggeår: 1949 Byggeværft/byggenummer: Strandby Skibsværft Længde overalt: 14,61 m Bredde overalt: 4,49 m Bruttotonnage: 23,5 Fremdrivningseffekt: 125 kw Skrogmateriale: Træ 2.3 Sejladsdata Afgangshavn: Gilleleje Ankomsthavn: Gilleleje Sejladstype: Kystnært fiskeri Oplysninger om lasten: Ingen last om bord Bemanding: Vejrdata Vind retning og hastighed i m/s: Bølgehøjde: Sigtbarhed: Lysforhold: Vandtemperatur: Østlig vind ca. 5-8 m/s 0,5 1,0 m God Mørkt 3 C 2.5 Oplysninger om ulykken Ulykkens type: Brand og forlis IMO klassifikation: Dato og tidspunkt: Meget alvorlig 20. december 2012 ca. kl Position og sted for ulykken: Kattegat, 56 13,7 N / ,6 Ø Skibsdrift og rejseafsnit: Trawlede Plads om bord: Maskinrum Menneskelige faktorer: Nej Konsekvenser: Skibet forliste. Ingen tilskadekomst. Ingen forurening. 2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab Hvem var involveret: Resultater: SOK-/MAS-vagten samt to fiskefartøjer, der fiskede tæt på forlispositionen. Redningshelikopter fra beredskabsvagten i Roskilde, Søværnets enhed DIANA samt marinehjemmeværnsfartøjet ASKØ Den ombordværende fisker blev taget om bord i et andet fiskefartøj, der fiskede i nærheden. Han blev herefter sejlet ind til Gilleleje. Side 5 af 10

6 2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer Fisker: 50 år. Ingen maritim uddannelse. GMDSS ROC. Fisket siden han var 17 år. Har gennemgået søsikkerhedskursus for erfarne fiskere i juni Position for CAMILLA C s forlis Figur 2: Position for CAMILLA C brand Kilde: DK søkort REDEGØRELSE 3.1 Baggrund Skibet blev betjent af én mand, og fiskeriet drevet som dagfiskeri med afgang fra Gilleleje ca. kl I løbet af eftermiddag, aften og nat blev normalt lavet to træk, og hvert træk tog imellem syv til otte timer. Skibet ankom herefter typisk til Gilleleje for landing af fangsten ca. kl om morgenen. I de fire dage forud for branden og forliset havde CAMILLA C udført tilsvarende trawlfiskeri efter jomfruhummer og søtunge i det samme område øst for Hesselø i Kattegat. 3.2 Hændelsesforløb CAMILLA C afgik fra Gilleleje den 20. december 2012 kl Kl. ca var skibet fremme på fiskepladsen, og fiskeren satte trawlet. Ca. kl etablerede fiskeren kontakt med et andet fiskeskib, FRU HANSEN, der ligeledes fiskede i området. Umiddelbart efter at kontakten var etableret, bemærkede fiskeren, at styrehusets instrumenter blinkede, og han blev opmærksom på en usædvanlig lugt i styrehuset. Idet han kort sagde til fiskeren på FRU HANSEN, at der er noget galt her. Her lugter brændt, gik han på dækket for at undersøge maskinrummet. Da fiskeren trådte ud af styrehuset, så han kraftig røg trænge op fra maskinrummet. Da han åbnede lugen til nedgangen, skimtede han kraftige flammer i maskinrummet, og en stikflamme var tæt på at ramme ham, da han stod i nedgangen til maskinen. Fiskeren observerede, at flammerne tilsyneladende kom fra området omkring maskinens udstødning/manifold/turbolader. Før fiskeren åbnede ned til maskinen, havde der ikke været brandalarmer fra skibets brandmeldeanlæg, men da han åbnede nedgangen Side 6 af 10

7 til maskinen, hvilket forårsagede stikflammen, udløstes med det samme en alarm fra brandmeldeanlægget. Det stod umiddelbart klart for fiskeren, at han ikke kunne bekæmpe branden, og at han skulle fra borde. Fiskeren hentede derfor en redningsdragt i styrehuset, men opfattede situationen som så alvorlig, at der ikke var tid til at udsende en nødmelding over skibets DSC VHF-radio. På dækket tog han redningsdragten på, hvorefter han udløste skibets redningsflåde, der var placeret på sin egen sliske i styrbord side. Redningsflådens placering ses på figur 3 nedenfor. Selve udsætningen af redningsflåden gik uden problemer, men en line fra redningsflåden blev fanget i skibets skrue. Det lykkedes dog fiskeren at få udløst flåden, og komme ned i denne. På grund af linen i CAMILLA C s skrue kunne flåden ikke komme væk fra fiskeskibet. Fiskeren skar derfor linen over med sin kniv, hvorefter han kunne skubbe sig væk fra fiskeskibet. Umiddelbart efter at være kommet væk fra CAMILLA C, affyrede fiskeren et faldskærmssignal, og observerede efterfølgende, at FRU HANSEN skiftede kurs, og kom ned imod redningsflådens position. Fiskeren i flåden udløste herefter et nødblus for at den anden fisker fortsat kunne se ham, og ikke risikerede, at sejle ham ned. Kl kunne skipperen på FRU HANSEN melde til SOK, at fiskeren fra CAMILLA C var vel om bord i FRU HANSEN, og ikke behøvede evakuering. Kort efter at VHF-samtalen med CAMILLA C var blevet afbrudt, havde skipperen på FRU HANSEN observeret røg og flammer fra CA- MILLA C s position, og han blev klar over, at noget var galt. Med et tredje fiskeskib aftalte han, at skipperen på dette skulle alarmere SOK via Lyngby Radio. SOK blev på denne måde alarmeret om hændelsen kl Skipperen i FRU HANSEN bjærgede herefter sine grejer, og gjorde klar til at assistere CA- MILLA C. Redningsflådens placering på egen sliske med hældning imod søen. Figur 3: Redningsflådens placering (Fiskeskibet er på billedet vist med et tidligere fiskerinummer) Kilde: / Brian Valentin Side 7 af 10

8 Alarmen fik SOK til at alarmere redningshelikopteren stationeret i Roskilde samt Søværnets patruljefartøj DIANA og marinehjemmeværnsfartøjet ASKØ. På baggrund af meldingen kl om at den nødstedte fisker var reddet om bord i FRU HANSEN, blev redningshelikopteren sendt tilbage til Roskilde. DIANA og ASKØ fortsatte imod positionen, men måtte opgive at slukke branden i CAMIL- LA C. DIANA forblev på positionen, og kunne kl konstatere, at CAMILLA C var sunket på position 56 13,77 N / ,21 Ø. 3.3 Vedligehold og udstyr i maskinrum CAMILLA C var rigget til trawlfiskeri efter jomfruhummer og søtunge. Skibet var traditionelt opbygget med bak og lukaf med to køjer forude, et lukket shelterdæk samt styrehus og lille aptering agterude. Maskinrummet var placeret under styrehuset, og adgangen til maskinrummet skete via en luge i apteringsbygningen agter i styrbord side. Skibets motor var en Volvo Penta motor på 125 kw, der var installeret Derudover var der i maskinrummet placeret følgende udstyr: - Hydraulik anlæg inkl. tank med 80 liter hydraulik olie placeret ved hovedmaskinen. - Omformer, der lavede 220 V placeret over hovedmaskinen. - To 24 V dynamoer, der ladede på henholdsvis forbrugs- og startbatteri. - Magnetventiler til skibets selvstyrer. - En el-tavle. Derudover en el-tavle i styrehuset. - Fire stk. dieselolietanke á 750 liter placeret to stk. i borde i hver side. På den aktuelle rejse var der liter diesel olie om bord i skibet. Der var ingen hjælpemotor om bord i skibet, og således kun strømforsyning fra hovedmotoren eller akkumulatorer. Indenfor døren til maskinrummet var på skottet placeret en 12 kg pulverslukker. En anden tilsvarende pulverslukker var placeret i styrehuset. Der var installeret et brandalarmanlæg i maskinrummet, men i overensstemmelse med gældende regler, var der ikke noget fastinstalleret slukningsanlæg. Den nuværende ejer og fiskeskipper havde på ulykkestidspunktet haft skibet i ca. tre år. Rutinemæssigt vedligehold som filter- og olieskift håndterede skipperen selv. Større reparationer og arbejder blev udført af et lokalt maskinværksted. Der var ikke udført nyere arbejder eller installationer på maskinen eller i maskinrummet. 3.4 Redningsmidler CAMILLA C var udrustet med en fire personers VIKING redningsflåde placeret på sin egen sliske (figur 3 ovenfor) samt en redningsdragt, der blev opbevaret i styrehuset. Redningsflådens container var på slisken monteret med en enkelt surring, der var tilgængelig fra dækket og hurtigt kunne løsnes. Slisken havde hældning imod søsiden, så når flådecontainerens surring løsnedes, gled redningsflåden af sig selv over bord. Efterfølgende var den kun fastgjort til skibet med flådens udløserline, og var således klar til at blive udløst. I forbindelse med surringen af flådecontaineren var der installeret en hydrostatisk udløser. Side 8 af 10

9 4. ANALYSE 4.1 Alarmering Da fiskeren på FRU HANSEN observerede røg og lidt efter ild fra CAMILLA C, var han klar over, at der var tale om en nødsituation på det andet skib. Han aftalte derfor med skipperen på et tredje fiskefartøj, at denne skulle udsende nødmelding via Lyngby Radio. I mellemtiden bjærgede fiskeren på FRU HANSEN sine grejer, så han hurtigere kunne komme ned til CAMILLA C for at yde assistance. Denne fremgangsmåde viste sig at fungere, og der er ikke indikationer på, at fremgangsmåden medførte en forsinket alarmering og respons på branden i CAMILLA C. 4.2 Branden Branden i CAMILLA C udviklede sig meget hurtigt. Da fiskeren kiggede ned i motorrummet, observerede han flammer, og fornemmede at de kom fra området omkring udstødnings manifold eller turbolader. Udover skibets motor og hydraulikanlæg var der i maskinrummet en del udstyr med tilknytning til skibets elektriske systemer. Det er ikke ukendt, at elektriske komponenter kan forårsage brande om bord i skibe. I modsætning til oliebrande udvikler elektriske brande sig dog typisk væsentligt langsommere. På grund af den meget hurtigt udviklende brand findes det mest sandsynligt, at branden i CAMILLA C var en oliebrand, forårsaget af brand- eller hydraulikolie, der sprøjtede ud og ramte motorens varme komponenter, og derved blev antændt. 4.3 Evakuering og redningsmidler CAMILLA C s redningsflåde var monteret let tilgængeligt på en sliske agter i styrbord side af skibet, hvor surring og flådecontainer kunne nås fra dækket. Flådens montering har været afgørende for, at selve klargøringen og udsættelsen af flåden gik hurtigt og problemløst. og dermed afgørende for, at fiskeren hurtigt kunne forlade skibet og komme i relativ sikkerhed for den kraftige brand om bord i fiskeskibet. 5. KONKLUSIONER 5.1 Forlis CAMILLA C forliste på grund af følgeskader fra branden. Forliset skete om natten, og blev ikke direkte observeret af Søværnets nærved liggende patruljefartøj DIANA, som om morgenen kunne konstatere, at CAMILLA C var sunket. Efterhånden som fiskeskibet brændte, blev skanseklædningens højde over dækket formindsket. Med en sø som aktuelt blev vurderet til fra 0,5 m til 1,0 m, vil søen gradvist have skyllet ind over skibet og er trængt ind igennem ikke vandtætte åbninger. Derved blev skibets stabilitet forringet, hvilket til sidst førte til CAMILLA C s forlis. 5.2 Redningsmidler Ved flere tidligere fiskeskibsforlis har redningsmidlernes placering i flere tilfælde haft en væsentlig betydning, idet redningsflåde og redningsdragter i disse tilfælde har været placeret på svært tilgængelige steder, der har gjort det vanskeligt eller umuligt at komme til og anvende de ombordværende redningsmidler. Når man vælger, hvor skibets redningsmidler placeres, bør det tages med i overvejelserne, at tiden der er til rådighed i en nødsituation ofte er yderst begrænset. Det kan også vise sig umuligt at komme til svært tilgængelige steder eller rum på skibet. Det er i nødsituationer ofte de små detaljer, der afgør, hvorvidt besætningen bliver reddet. CAMILLA C s forlis var et eksempel på, hvordan en detalje som redningsflådens placering Side 9 af 10

10 fordelagtigt påvirkede resultatet for den ombordværende fisker. 5.3 Alarmering og rutine med ombordværende udstyr. CAMILLA C var udstyret med en DSC VHF radio. Radioen havde en nødfunktionsknap, der ved en kortvarig påvirkning automatisk kunne udsende en hurtig nødmelding med angivelse af skibets position. I den aktuelle situation vurderede fiskeren, at der på grund af brandens voldsomhed ikke var tid til rådighed til at udsende en nødmelding. Ligeledes var han bevidst om, at der tæt på CAMILLA C fiskede en kollega, han netop havde snakket med på radioen, og som hurtigt kunne komme til undsætning. Ved CAMILLA C s forlis var der således andre fiskeskibe i nærheden, der kunne udsende en nødmelding, og det havde derfor ikke konsekvenser, at der ikke fra det nødstedte skib blev udsendt en nødmelding. I andre situationer kan en manglende nødmelding imidlertid have stor betydning for hvor hurtigt besætningen bliver fundet og bjærget og derved for deres overlevelseschancer. Generelt må derfor siges, at det i nødsituationer er særdeles vigtigt, at der udsendes en nødmelding for hurtigt at kunne få assistance og blive bjærget, hvis man har forladt skibet. Hvis det overhovedet er muligt, må det stærkt tilrådes, at man anvender mulighederne i sit eget skibs udstyr til at udsende nødmelding, og man bør være fortrolig med anvendelsen af udstyret. Når en nødmelding er udsendt, opnås en større sikkerhed for, at nødsituationen er kendt af andre, og at assistance er på vej. Side 10 af 10

REDEGØRELSE. Oktober 2013

REDEGØRELSE. Oktober 2013 REDEGØRELSE Oktober 2013 LEOPARD Piratoverfald den 12. januar 2011 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT December 2013

SØULYKKESRAPPORT December 2013 SØULYKKESRAPPORT December 2013 DART Grundstødning den 1. august 2013 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 SØULYKKESRAPPORT D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 Den Den Maritime Maritime Havarikommission, Havarikommission, Vermundsgade Vermundsgade 38 A, 38 2100 A, 2100 København København

Læs mere

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007

DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 DANICA WHITE Piratoverfald og kapring den 1. juni 2007 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN Undersøgelse af forløbet op til piratoverfaldet og kapringen den 1. juni 2007 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Skibet forlades - redningsmidler

Skibet forlades - redningsmidler Skibet forlades - redningsmidler Redningsmidlerne er din forsikring mod at lide kulde- eller druknedøden De fire største farer, du udsættes for, når skibet forlades i en nødsituation er:! Panik! Kulde!

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk Værd at vide om GPS, AIS og RADAR Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Denne brochure er produceret med støtte fra Navico gmbh, office dk. Billederne viser produkter fra forskellige

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO GMBH, OFFICE DK. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Oktober 2005, nr. 8 Læs om Skonnerten Aron Nearmiss - også for SME SOK - ny organisering fra nytår Alkohol - ny politik på vej Nyt fra Skibsbevaringsfonden

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 1 2013 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet Ny simulator imponerer Sådan træner enheden Tema om nyt system til enhedsuddannelsen Indrettet til indsats Nye køretøjer kan det hele

Læs mere

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik NR. 1 39. årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter Indhold TEMA

Læs mere

Sikkerhed i fiskerierhvervet

Sikkerhed i fiskerierhvervet Sikkerhed i fiskerierhvervet SISSE GRØN 1, HANNA B. RASMUSSEN 2 OG THOMAS RØDGAARD POULSEN 2 FLEMMING NYGAARD CHRISTENSEN 3 1 TeamArbejdsliv 2 Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU 3 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

SØVÆRNET 1-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 1-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 1-2011 Printvenlig PDF LEDER SOK og troværdigheden En høj grad af troværdighed er afgørende for, at søværnets medarbejdere, vores samarbejdspartnere, politikerne, pressen og befolkningen kan have

Læs mere

Fiskerne der forsvandt

Fiskerne der forsvandt Projekt Fiskere i krydspres 2:2015 Fiskerne der forsvandt - hvorfor ophører fiskerne i fiskerierhvervet, og hvor går de hen? Jørgen Møller Christiansen Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Maritim Sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Sikring af menneskeliv på søen

Sikring af menneskeliv på søen Sikring af menneskeliv på søen Aj J.E. Undén Få har her i landet som kommandørkaptajn J.E. Undén beskæftiget sig med emnet»sikkerhed til søs«. I sin tid som næstkommanderende på Søværnets Havariskole har

Læs mere

Vurdering af effekten af skridsikre støvler og skridsikkert dæk i fiskeri

Vurdering af effekten af skridsikre støvler og skridsikkert dæk i fiskeri Vurdering af effekten af skridsikre støvler og skridsikkert dæk i fiskeri Olaf Jensen Lise Hedegaard Laursen Fabienne Knudsen Nr. 13 Juli 2008 Projektet er finansieret af Den Europæiske Unions Fiskerisektorprogram

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Projekt Fiskere i krydspres 1:2015 Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Jørgen Møller Christiansen - Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Martim Sundhed og Samfund, SDU Omvæltninger

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Stor interesse for "Esvagt Bergen"

Stor interesse for Esvagt Bergen Stor interesse for "Esvagt Bergen" Så kom "Esvagt Bergen" hjem, og det gav stor aktivitet på kajen, hvor skibet blev vist frem for medarbejdere og familie. Over 500 deltagere bød det nyeste skib velkommen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte NR. 6 juni 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse af fastklemte Ved denne trafikulykke i Kirke Hyllinge blev fire fastklemte befriet af redningsmandskab fra de to brandstationer

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere