Compass4D EU ITS-projekt om kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur Anders Torp Madsen, Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compass4D EU ITS-projekt om kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur Anders Torp Madsen, cf5i@tmf.kk.dk Københavns Kommune"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Compass4D EU ITS-projekt om kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur Anders Torp Madsen, Københavns Kommune Abstract Kooperative intelligente transport systemer (C-ITS) er et stadigt voksende område inden for transportsektoren. C-ITS åbner mulighed for, at køretøjer kan kommunikere med andre køretøjer og vejinfrastrukturen. Københavns Kommune er en del af det europæiske C-ITS pilotprojekt Compass4D, hvor WIFI kommunikation mellem køretøjer og infrastruktur afprøves på gaden i syv forskellige europæiske byer. Denne artikel vil give et indblik i implementeringen af systemet i den godt fire kilometer lange centrale strækning i København, som udgør én af de syv test sites. Artiklen vil fortælle om kommunikationsteknologien bag systemet DSRC (Dedicated Short Range Communication), samt give en beskrivelse af de køretøjer og tjenester, som benyttes i København. Desuden vil implementeringsprocessen blive gennemgået, og afslutningsvis vil fremtidsperspektiverne for denne type systemer i kommunen blive vurderet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

2 Baggrund Den 1. januar 2013 blev det EU-medfinansierede projekt Cooperative Mobility Pilot on Safety and Sustainability Services for Deployment eller forkortet Compass4D igangsat. Det tre-årige projekt hører under EU-Kommissionens CIP-program (Competitiveness and Innovation framework Programme) og arbejder med innovative aktiviteter inden for informations- og kommunikations-teknologier. Projektkonsortiet består af 31 partnere fra 10 lande og bliver koordineret af den europæiske ITS interesseorganisation ERTICO ITS Europe. Partnerne består bl.a. af vejoperatører, vidensinstitutioner, køretøjsproducenter, ITS-leverandører og transportfirmaer, som i projektet alle arbejder sammen for at designe og implementere C-ITS efter EU-standarder i syv forskellige byer. København er sammen med byerne Bordeaux, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona og Vigo én af de syv byer, hvor systemet installeres og afprøves. I København har man stort fokus på ITS, og man har de sidste par år arbejdet med pilotprojekter og testet nye løsninger på gaden. Til efteråret 2015 vil vinderen af et stort ITS-udbud i kommunen blive udpeget, hvorefter implementeringen af fem udvalgte områder inden for ITS vil starte i langt større skala end tidligere set i byen. Københavns Kommune deltager i Compass4D netop for at opbygge erfaringer med forskellige ITSløsninger som inspiration til det aktuelle udbud. Kommunens egen finansiering er hentet fra midler til bedre busfremkommelighed, og man har derfor i København stort fokus på busser i projektet. Over 80 % af køretøjerne, som deltager i projektet, er udvalgte buslinjer fra Movia. Logo Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

3 Teknologi Kommunikationen mellem køretøjer og infrastruktur i projektet er en blanding mellem mobilnetværket (3G/LTE) og Dedicated Short Range Communication (DSRC). Mobilnetværket er de fleste formentlig bekendt med, da alle nu til dags ejer en smartphone og hyppigt benytter sig af 3G/LTE netværket til diverse tjenester. Men Dedicated Short Range Communication, som direkte oversat betyder Dedikeret Kort Distance Kommunikation, er færre nok bekendt med. Kommunikationsformen kaldes også for WI-FI, og så ved de fleste igen, hvad der snakkes om. Men den type WI-FI som benyttes i C-ITS adskiller sig ift. den normale WI-FI, vi kender, når man logger sig på et trådløst WI-FI netværk. Den benytter sig af en anden protokol og frekvens, som sikrer en hurtigere og mere stabil kommunikation. Kommunikationsformen omtales også som G5 kommunikation, da det er i frekvensbåndet 5.9 GHz, at dataudvekslingen finder sted. EU besluttede i 2008, at dette frekvensbånd netop skulle reserveres udelukkende til dataudveksling mellem køretøjer og infrastruktursystemer. I København har man valgt kun at benytte sig af G5 kommunikation på teststrækningen, da det er erfaringer med performance og drift af denne nye kommunikationsform, man ønsker at afprøve. Men flere af de andre seks testbyer benytter sig udelukkende af mobilnetværket, eller en kombination af begge teknologier, til udvekslingen af data. Der er både ulemper og fordele ved begge kommunikationsformer. G5 kommunikation kræver, at der bliver implementeret hhv. en OBU (On Board Unit) i køretøjet, og en RSU (Road Side Unit) på gaden. Begge disse indeholder hver en router, som sikrer dataudvekslingen mellem de to enheder via 5,9 GHz frekvensen. Dette er både kompliceret at installere og kan være en bekostelig affære. Med 3G/LTE kommunikationen kan man helt undgå disse to enheder, da de fleste køretøjer nu til dags har den indbygget som standard eller ejer en smartphone. Data fra infrastrukturen (trafiksignaler etc.) kan herefter udveksles mellem overvågningssystemet og brugeren via mobilnetværket. G5 kommunikationen har dog den fordel, at dataudvekslingen er hurtig og stabil og ikke bliver forstyrret eller langsom pga. dårlig dækning og et overbelastet netværk - som 3G/LTE kan have en tendens til. Hvilken kommunikationsløsning man ønsker at benytte sig af, afhænger derfor af de data, man ønsker at udveksle mellem køretøjerne og infrastrukturen, og formålet med det. Er der tale om informationer, som ved forsinkelse eller manglende levering af data kan have direkte indflydelse på trafiksikkerheden, vil G5 kommunikationen klart være at foretrække. Ved mere servicemindede datainformationer, hvor mindre forsinkelser eller en sjælden gang udeblivelse af dataudveksling kan forekomme, kan 3G/LTE kommunikationen dog være et tilfredsstillende og langt billigere alternativ at bruge. G5 kommunikationen er som udgangspunkt også primært designet til motorkøretøjer, så hvis man også ønsker dataudveksling med bløde trafikanter kan denne kommunikationsform ikke stå alene. Compass4D benytter sig af de standarder, som ETSI har udviklet. ETSI, eller European Telecommunications Standards Institute, er en organisation, som er blevet godkendt af EU til at udvikle og skabe EU standarder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Ved brug af ensartede standarder på tværs af landegrænser sikrer man sig, at køretøjerne, som bruges i København, også vil have mulighed for at udveksle data med infrastrukturen i de øvrige seks testbyer. Systemet bliver på den måde leverandøruafhængigt, så en OBU fra en leverandør vil kunne tale sammen med en RSU fra en anden leverandør. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

4 On Board Unit (OBU) Antenne Kommunikations -enhed Kommunikation til signalanlæg Road side Unit (RSU) Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

5 Projektet Det danske testområde er beliggende i centrum af København. Den valgte strækning er en af de travleste busruter i byen og strækker sig fra Hovedbanegården til Østerport Station via Kongens Nytorv. Strækningen bærer præg af mange forskellige brugere og køretøjstyper og forbindes samtidig til store hovedfærdselsårer. Derudover giver det igangværende anlægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen en usædvanlig stor andel af tung trafik samt til- og frakørsel fra byggepladser på strækningen. Dette skaber trafikpropper og fører til store udfordringer for bl.a. bussernes fremkommelighed og køreplaner, hvilket forringer servicen for brugere af den kollektive trafik. Projektstrækningen inkluderer 21 signalreguleringer, og det samme antal Road Side Units er blevet installeret. Projektstrækningen og placeringen af de 21 Road Side Units Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

6 Køretøjer Der er i alt 106 køretøjer i København, som har fået installeret en såkaldt OBU, og dermed har mulighed for at kommunikere med de 21 RSU er på strækningen. Som tidligere nævnt udgør størstedelen af køretøjerne Movia-busser, som helt eller delvist har rute igennem de signalreguleringer, hvor RSU erne er installeret. Buslinje 1A, 2A, 26 og 40, som tilsammen har 87 busser i deres flåde, er alle blevet installeret med den nye teknologi og indgår i projektet. Især A-linjerne er højt prioriteret i København, og det er derfor et stort ønske at skabe bedre fremkommelighed på strækningen for disse linjer. Derudover er der blevet installeret kommunikationsenheder i 17 lastbiler fra 3 forskellige transportfirmaer, som ofte kører på strækningen. Ved at skabe et bedre flow for denne type køretøjer, med færre stop for rødt ved signalanlæggene, kan C0 2 -udledningen reduceres markant. Udstyret er også blevet installeret i to af forvaltningens egne brintbiler, hvis primære formål er testkørsler, introduktion af systemet til forvaltningens medarbejdere, og demoture for delegationer. Tjenester Compass4D fokuserer på tre tjenester, som forventes at øge trafiksikkerheden ved at reducere antallet og alvorlighedsgraden af trafikulykker, samt undgå køer og trafikpropper. Derudover forventes det også, at de vil have en positiv indvirkning på det lokale miljø ved at reducere køretøjers CO2-udledning og brændstofforbrug. The Road Hazard Warning (RHW) Vil reducere antallet og alvorlighedsgraden af kollisioner på vejen ved at sende advarsler til køretøjer, som nærmer sig en hændelse. I København implementeres denne tjeneste både som statiske og dynamiske advarsler. De statiske advarsler omhandler tre uregulerede fodgængerovergange på strækningen. Når et køretøj nærmer sig en af overgangene, får chaufføren automatisk information om dette. Hermed øges hans opmærksomhed på, at der kan være krydsende fodgængere forude, som han har vigepligt for. Yderligere én ureguleret fodgængerovergang indgår også som en dynamisk advarsel. Ved hjælp af termisk detektering fremsendes informationen kun til chaufføren, hvis der er detekteret aktivitet i overgangen. Ved magnetometer detektering udsendes der også en dynamisk advarsel, når et køretøj er på vej ud fra metrobyggepladsen ved Gl. Strand. Da udkørslen ligger umiddelbart efter et sving, vil denne tjeneste gøre chauffører på vej hen mod konfliktpunktet opmærksomme på dette, inden svinget foretages. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

7 The Red Light Violation Warning (RLVW) Vil sende information, der vil øge chaufførernes opmærksomhed i signalregulerede kryds med henblik på at reducere antallet af kollisioner - eller alvorlighedsgraden af kollisioner, hvis de stadig skulle ske. Denne tjeneste vil også omfatte særlige situationer, såsom at advare andre køretøjer, hvis et udrykningskøretøj kører hen imod, eller overtræder, et rødt lys. Tilgangen til denne tjeneste har igennem projektet være meget diskuteret, og der er forskellige metoder til at advare chaufførerne om deres egne potentielle rødkørsler, eller andres rødkørsler fra sidevejene. På grund af GPS en unøjagtighed ift. hastighedsmåling, mangel på alternativ detektering på strækningen og en presset tidsplan, har man i København valgt at undlade at implementere denne tjeneste. The Energy Efficient Intersection (EEI) Vil reducere energiforbruget og udledninger fra køretøjer i signalregulerede kryds, samt give prioritet til udvalgte køretøjer. I København implementeres denne tjeneste i forskellige varianter. Alle køretøjer vil få informationer på deres skærme om de enkelte signalanlægs resterende grøn- og rødtider i kombination med en anbefalet hastighed. Hermed kan chaufføren tilpasse sin hastighed og dermed reducere antallet af stop for rødt på strækningen. Tjenesten er dog ikke anvendelig i myldretiden, hvor man ofte holder i kø på strækningen. Men uden for myldretiden forventes den at kunne have en gavnlig effekt. Foruden informationen om signalanlæggene får de 87 busser også prioritet i de 21 signalreguleringer på strækningen. Denne tjeneste er kun konfigureret til busserne, da man ikke ønsker at en lastbil har mulighed for at blive prioriteret frem for en fyldt Movia bus. Grafik som benyttes til præsentation af tjenesterne for buschaufførerne Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

8 Skærm i buslinje 1A, hvorpå Compass4D informationerne præsenteres for chaufføren Implementering De data, som sendes fra RSU erne og ud til køretøjerne skal følge nogle standarder, som sikrer et åbent marked. Men hvordan data bruges, og hvordan de præsenteres for chaufførerne, er meget forskelligt både for de syv byer, men også ift. køretøjstypen. Det var et krav fra de fire buslinjers operatør, Arriva, at tjenesterne blev integreret i det eksisterende ITsystem, som benyttes til andre tjenester i busserne. Et nyt separat system med en ekstra skærm var ikke en mulighed, og det har derfor været nødvendigt at få systemudvikleren, Mermaid, til at integrere Compass4D tjenesterne i den eksisterende software i busserne. For de øvrige køretøjer i København, er disse blevet installeret som separate systemer, med software udviklet af kommunens signalleverandør, Imtech, og med display som ligner dem, man kender fra en GPSenhed. Selve grafikken, som præsenteres for chaufførerne, er derfor også forskellig ift. den som buschaufførerne ser, da der er visse begrænsninger i Mermaid-systemets software, hvor der også skal tages hensyn til andre tjenester. På den lange bane er en integreret løsning klart at foretrække, men dette kræver, at det enkelte køretøjs producent tilpasser sine software-løsninger til dette. En omkostningsfuld affære, hvis projektet skulle finansiere dette for hver enkelt køretøjsproducent. Selve installationen af OBU erne har også været en tidskrævende opgave for de 87 busser. Imtech har leveret enhederne og har i fællesskab med Mermaid, Arriva og Movia gennemgået de enkelte bustyper. Sammen er de blevet enige om en optimal placering af router, antenne og kabelføring, og Imtech har gennemgået selve installationsprocessen. Herefter har Mermaid stået for installationsarbejdet i de 87 busser. For de øvrige køretøjer har Imtech primært stået for installationsarbejdet, da disse enheder ikke Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

9 skulle integreres i eksisterende systemer. Installationsarbejdet er væsentligt lettere ved et eksternt system, og en installation kan udføres på ca. to timer pr. køretøj. Imtech har ligeledes varetaget alt installationsarbejde for RSU erne. Disse enheder skal forbindes til de enkelte signalanlægs styreapparater for at modtage informationer herfra. Derudover skal det sikres, at de placeres så højt som muligt, og antennen skal have sigtelinje til de afstande fra de enkelte tilfarter, hvor man ønsker, at køretøjerne skal modtage informationerne. Vejsideenhed installeret i én af de i alt 21 signalreguleringer i København Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

10 Evaluering Som en del af projektet vil der blive gennemført en evaluering af Compass4D-tjenesterne og deres effekter. Københavns Kommune har sit primære fokus på, om projektet kan forbedre fremkommeligheden for de fire udvalgte buslinjer på strækningen. Systemet har kun været fuldt funktionelt på hele strækningen siden august Det vil derfor være data opsamlet fra denne måned og året ud, som vil danne grundlag for evalueringen. Movia vil levere køretidsdata for denne periode, som vil blive sammenlignet med data i samme periode fra Der vil dog være nogle usikkerheder ved denne metode, da netværket konstant bliver udsat for ændringer, og der derfor ikke er to ens situationer at sammenligne med. Christian D. IV s bro har netop gennemgået en omfattende renovering med afslutning i august 2015, som har skabt et ændret kørselsmønster på strækningen. Der vil derfor gå lidt tid, før trafikken vænner sig til de normale forhold igen. Dertil kommer en ny situation til efteråret, hvor anlæggelsen af cykelstier på St. Kongensgade påbegyndes. Dette forventes at have en markant betydning for trafikken i sydgående retning, og i værste fald vil nogle af buslinjerne blive omlagt uden for projektstrækningen resten af året. Reelt set vil der formentlig kun være en enkelt normal måneds tid, hvor data kan sammenlignes med året forinden. Det er ikke nogen ideel situation, men på en så central strækning i København er det desværre vilkårene. Køretøjernes brændstofforbrug er også en vigtig faktor, som der vil blive set på i evalueringen. Hvis tjenesterne har en reducerende effekt på forbruget, er der en potentielt god business case for systemet. Brugerne vil opnå en besparelse i form af mindre indkøb af brændstof, og den samfundsmæssige gevinst vil bestå i en lavere udledning af C02. I Compass4D leverer operatøren Arriva data fra de 87 bussers brændstofforbrug. Hermed vil det kunne ses, om de energieffektive tjenester har haft en reducerende effekt. Foruden analyse af køretider og brændstofsforbrug, vil der blive gennemført en brugerundersøgelse, hvor chaufførerne vil være i fokus. Her skal tjenesterne vurderes ift. forståelse, anvendelighed og kørekomfort. Samtidig vil brugerne blive spurgt om de ønsker, at systemet bliver permanent, og om de i så fald vil være villige til at investere i det. Fremtidsperspektiver Det er et klart succeskriterium for Compass4D, at tjenesterne forbliver aktive efter projektet afsluttes. Dette indebærer dermed også, at enhederne på vejene (RSU) og i køretøjerne (OBU) ikke bliver afinstalleret. RSU erne indgår allerede i Københavns Kommunes trafiksignaler og ITS driftskontrakt med Imtech, men der vil formentlig være behov for at få lavet en specificering af driftsomfanget og oppetider for disse enheder. Hvis systemet skal være attraktivt for brugerne at benytte, og de også selv skal ønske at investere i det, er det vigtigt, at infrastrukturen også er i stand til at levere de nødvendige informationer konstant. Indkøb, installation og drift af OBU erne er finansieret af projektet i dets løbetid. Men efter projektet skal der laves en ny driftsaftale med brugerne, for at enhederne kan forblive i køretøjerne. Hverken projektet eller Københavns Kommune har mulighed for at dække omkostningerne til dette. Og det er heller ikke i kommunens interesse at eje udstyr, som sidder i de enkelte brugeres private køretøjer. Resultaterne fra evalueringen er derfor afgørende for, om brugerne selv vil have en interesse i fortsat at benytte systemet, og dermed selv kunne se en gevinst i at investere i det. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

11 De benyttede tjenester i Compass4D vil ikke blive videreudviklet efter projektet, og det er umiddelbart heller ikke intentionen, at Københavns Kommune fremadrettet vil levere tjenester til brugerne. Kommunen er interesseret i at forberede infrastrukturen til at kunne levere relevant data for brugerne, men det er op til de enkelte bilfabrikanter, programudviklere, flåder etc., hvordan de vil benytte de data, der stilles til rådighed. Det afgørende punkt for, hvorvidt DSRC (G5) teknologien bliver udbredt er, om fremtidige køretøjer vil blive underlagt et krav om, at kommunikationsformen skal være implementeret som standard. Dermed vil man være ude over barrieren med at installere en OBU og et sekundært system i sit køretøj samtidig med at tjenesterne vil være integreret i køretøjsproducenternes egne softwareløsninger. Konklusion Compass4D benytter sig af nye løsninger til at forbedre trafiksikkerheden, fremkommeligheden og miljøpåvirkningen fra motorkøretøjer. København har valgt at indgå i projektet med et stort antal Moviabusser for at opbygge erfaringer med DSRC-teknologien og sammenligne den med andre kommunikationsformer, som benyttes til at prioritere busserne i byen med. Både traditionelle busspoleløsninger og trådløs GPS-prioritering via 3G/LTE netværket har begge deres ulemper, og det er håbet, at WIFI-kommunikationen vil kunne eliminere nogle af disse. Enten som et enkeltstående system - eller i kombination med andre systemer. Samtidig giver Compass4D også mulighed for at levere andre ydelser end blot busprioritering. Mulighederne er mange, og det er absolut også interessant for kommunen at udforske disse som inspiration til den forestående store implementering af ITS i København. Teknologien er dog stadig i opstartsfasen, og der er endnu kun få leverandører af hhv. OBU er og RSU er, der kommunikerer efter G5-standarden. Derudover er der også det aspekt at tage hensyn til, at selvom kommunikationen mellem OBU og RSU benytter sig af standarder, er kommunikationen fra infrastrukturen til RSU erne stadig et lukket leverandørspecifikt system. En løsning på dette i kombination med et krav til nye køretøjer om at indeholde teknologien som standard vurderes til at være de afgørende faktorer for at udbrede DSRC-teknologien på vejnettet i hhv. København, Danmark og Europa. Trafikdage på Aalborg Universitet 2015 ISSN

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidens vejnet. C-ITS s betydning for infrastrukturen. Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent

Fremtidens vejnet. C-ITS s betydning for infrastrukturen. Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent C-ITS s betydning for infrastrukturen Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent Hvad er C-ITS Begrebet C-ITS (Cooperativ ITS) beskriver et miljø, hvor hovedparten af trafikanter

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Busprioritering med GPS-detektering

Busprioritering med GPS-detektering Busprioritering med GPS-detektering Trafikingeniør Anders Boye Madsen, Københavns Kommune, BJ39@tmf.kk.dk, og Civilingeniør Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg, jak@afhh.dk For at forbedre bussernes

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid?

Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid? Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid? Det korte svar ja! Rasmus Albrink, Plan og trafik, RSAL@COWI.DK 1 1 OKTOBER 2015 Agenda Lidt historie om rejsetider og CitySense Rejsetider beregnet

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Søren Jacobsen sj@moviatrafik.dk Dok.nr. 000000 12.05.2011 / København Baggrund for incitamentsaftaler - Faldende passagertal - Den negative spiral - Afprøve

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg

Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Effektivisering af kollektiv trafik i Sankt Petersborg Jan Kragerup, civ. ing., Ph.D., NIRAS Indledning NIRAS med franske Systra som underrådgiver løser for Udenrigsministeriet (Naboskabsprogrammet) en

Læs mere

Busprioritering med GPSdetektering

Busprioritering med GPSdetektering Busprioritering med GPSdetektering Anders Boye Torp Madsen, Københavns Kommune Jan Kildebogaard, ÅF Hansen & Henneberg Vejforum 2011 Projektet 39 signalregulerede kryds med GPS-baseret busprioritering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad er ISA ISA-systemet Projektets opbygning Undersøgelsesdesign

Læs mere

Drift og vedligehold af ITS og trafiksignaler

Drift og vedligehold af ITS og trafiksignaler Drift og vedligehold af ITS og trafiksignaler Steffen Rasmussen - Områdechef, Trafikdesign Louise Rathleff - Trafikingeniør, Trafikdesign Ny kontrakt pr. 1 januar 2012 Unik mulighed for innovativt samarbejde

Læs mere

EU-regler for automatiske kørselsafgiftssystemer

EU-regler for automatiske kørselsafgiftssystemer Af fuldmægtig Christine Jørnø Vestergaard, Transportministeriet Resumé: Af EU-reglerne i interoperabilitetsdirektivet fremgår de betingelser, der er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem automatiske

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Attitude-behavior relation and sustainable mobility

Attitude-behavior relation and sustainable mobility Attitude-behavior relation and sustainable mobility Artikelpræsentation Trafikdage 2013 Aalborg Universitet Hannah Ellingsgaard Cand.Psych. Hve@frogne.dk Kort om: Projekt GrønTaxi Kort om: Projekt GrønTaxi

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

24T Transport 5 4 3 2 1 Z Z Z 24T Transport 7 Trafikdage på AAU 2012 24T Transport - forsøg med varedistribution til byerne udenfor myldretid - Baggrund Trafik i vækst stigende pres på infrastrukturen,

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere