Hvornår reagerer de?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår reagerer de?"

Transkript

1 behandling Johan Kakko: Hvornår reagerer de? Afhængighed er forbundet med ændringer i hjernen. Burde politikere, læger og behandlere ikke i højere grad agere på denne viden? Interview med den svenske læge, forsker og forfatter Johan Kakko. AF ANDERS HOCHHEIM Hvorfor forsker vi egentlig i stofmisbrug og afhængighed? Det spørger jeg ofte mig selv om. Johan Kakko lader spørgsmålet hænge i luften, inden han stille, men indtrængende og en lille smule inkvisitorisk stiller det nok en gang: Ja, hvorfor forsker vi egentlig i området, når politikerne tilsyneladende ikke reagerer på den viden og de anbefalinger, vi kommer frem med som resultat af vores forskning, og der samtidig er indflydelsesrige eksperter, der ikke alene negligerer nye og veldokumenterede resultater, men ligefrem fornægter dem for at bevare egne positioner? For en kort stund virker den svenske læge og forsker Johan Kakko nærmest opgivende. Hvis han fokuserer på noget, er det et punkt, der ligger langt uden for hotellets lille og lukkede gårdhave. Som en maratonløber, der har ramt muren. Han vender blikket og ser direkte og intenst på mig og fortsætter: Det handler om magt. Viden - især adgangen til at bestemme, hvilken viden, der er rigtig eller forkert - er magt. Men jeg vil ikke acceptere, at man anvender den magt til at undertrykke forskning og viden, der kan redde stofmisbrugeres liv og bidrage til at give dem et bedre og tryggere liv uden kriminalitet, vold og fornedrelse. Johan Kakko udgav i 2010 bogen Heroinberoende, hvilket er svensk for heroinafhængighed. Bogen er baseret på Johan Kakkos forskning og hans erfaringer fra det daglige arbejde med afvænning og behandling Det grænser til det tåbelige, når vi i Sverige stempler patienter, der fortsætter med et sideforbrug, som behandlingsresistente og smider dem ud af behandlingen. Ikke blot øger vi deres risiko for at dø, vi mister også muligheden for at hjælpe dem og lære af dem. af stofmisbrugere i Stockholm. Ud over at give en grundig introduktion til de medicinske, psykiske og menneskelige konsekvenser af et langvarigt stofmisbrug er bogen også et stærkt personligt opråb til politikere og meningsdannere om, at misbrugsbehandling skal tænkes anderledes: For både samfundet og den enkelte stofmisbruger er der en meget stor gevinst i, at vi tænker og handler anderledes som konsekvens af vores viden om stofmisbrug og behandling. Samtidig giver Johan Kakko udtryk for, at man som forsker må tage konsekvensen af sine erkendelser og ændre holdning til grundlæggende opfattelser i takt med, at forskningen dokumenterer, at verden ser anderledes ud. Man må agere på evidens Da Johan Kakko for godt en halv snes år siden begyndte arbejdet på sin afhandling, læste han også den amerikanske National Institute of Health rapport, som konkluderer, at: Opiatafhængighed er en hjernerelateret forstyrrelse, som kan behandles effektivt med bemærkelsesværdige fordele for patienten og samfundet, og samfundet må forpligte sig til at tilbyde effektiv behandling for opiatafhængighed til alle, der behøver det. 1 Johan Kakko forklarer: Dette er blevet en ledetråd i mit arbejde, en slags mission statement, som jeg hele tiden pejler efter. Jeg har læst den sætning igen og igen. Dissekeret den ord for ord for at forstå den fulde mening af konklusionen og erkende rækkevidden af den. Ordene finder han indlysende, men også provokerende. Han er som læge med speciale i misbrug uddannet og rundet af det svenske sundhedssystem. Her har målet med misbrugsbehandling altid været rehabilitering - altså en genindtræden i og fortsættelse af den sociale livsbane, stofmisbrugeren befandt sig i, inden det gik galt. I den tankegang er afgiftning og absolut stoffrihed værktøjer, der skal støtte målet om social rehabilitering. Et mål, der blev formuleret, dengang størstedelen af de opiatafhængige blev rekrutteret blandt læger og sundhedspersonale med let adgang til opiater. I dag er virkeligheden en anden. I dag er den 30 Stof 18

2 Det handler om magt. Viden - især adgangen til at bestemme, hvilken viden, der er rigtig eller forkert - er magt. Men jeg vil ikke acceptere, at man anvender den magt til at undertrykke forskning og viden, der kan redde stofmisbrugeres liv og bidrage til at give dem et bedre og tryggere liv uden kriminalitet, vold og fornedrelse. typiske stofmisbruger, som ender i afhængighed, ikke én med et stort menneskeligt overskud i form af en god uddannelse og et stærkt, velfungerende socialt netværk. I begyndelsen af min karriere som læge for stofmisbrugere betragtede jeg misbrugsbehandling, som noget der sigtede mod absolut stoffrihed, og jeg Kim Pajor, PAA havde svært ved at se mig selv som den, der skulle udskrive recepter på metadon og buprenorfin. Det handlede jo om at frigøre misbrugerne fra afhængigheden og få dem tilbage på rette spor. I dag ser jeg det som et langt større problem, når vi udskriver patienter fra behandling, fordi de ikke magter at blive stoffri. Når vi udskriver dem, der ikke kan holde sig stoffri og de falder tilbage i misbrug, så gør vi det uden hensyn til, at de dermed er i lige så stor risiko for at dø, som hvis de aldrig havde været i behandling. Derfor er min holdning i dag, at vi tilbyder alt for få heroinafhængige vedligeholdelsesbehandling med buprenorfin eller metadon. På samme måde accepterer vi også, at mange af patienterne dør, mens de venter på at komme i behandling. Misbrug er en forstyrrelse Som konsekvens af erkendelsen af, at afhængighed er relateret til skader i hjernen og derfor er en sygdom, gør man det muligt at se og møde den afhængige misbruger som patient og ikke som et socialt tilfælde med et misbrugsproblem. Dette indebærer, at man i et velfærdssamfund som det svenske - og for så vidt i de øvrige nordiske lande - må møde patienterne dér, hvor de er, bruge det som udgangspunkt og hjælpe individet med at komme videre, så langt han/hun magter, siger Johan Kakko og kaster sig ud i en kort og effektiv udlægning af teksten i ovennævnte passage: Stof 18 31

3 foto hanna teleman, Sydsvenskan Jeg drømmer om, at vi som forskere og behandlere for en gangs skyld ville lade alle succeshistorierne blive hjemme, når vi drager ud for at møde hinanden på konferencer. Lad os tale om problemerne og sætte fokus på områder, hvor vi kommer til kort, og i den sammenhæng se stort på national stolthed og tradition 1. Heroinafhængighed er en hjernerelateret forstyrrelse: I min afhandling og senere også i bogen har jeg beskrevet og forklaret, hvad det indebærer i relation til den viden, vi har i dag. Det betyder, at opiat-afhængighed forstyrrer hjernens funktionsmåde, og hvordan den afhængige håndterer stress. 2. Det er en lidelse, som kan behandles effektivt: Man kan nå langt i retning af normalisering af tilstanden ved hjælp af substitutionsbehandling med buprenorfin eller metadon. 3. Fordelene er betragtelige for patienten og samfundet: I sin forskning er Johan Kakko nået frem til, hvordan man kan optimere behandlingen. Gevinsten for den enkelte misbruger er et bedre, tryggere - og ikke mindst et mere værdigt liv. Samfundsøkonomisk er der også meget at hente. En svensk rapport viser, at for hver krone, der investeres i vedligeholdelsesbehandling, er besparelsen for samfundet 18 svenske kroner. 4. Samfundet må forpligte sig til at tilbyde effektiv behandling for heroinafhængighed til alle, der behøver det: I Sverige tilbyder man ikke behandling til den store gruppe af afhængige, der har størst behov og mest gavn af behandlingen. I stedet bliver de stemplet som behandlingsresistente, og man udskriver dem med katastrofale konsekvenser til følge. 3G studiet Gennem sin forskning er Johan Kakko blevet opmærksom på forskellen mellem de enkelte landes tilgang til behandling af stofafhængige. I Sverige har man meget høje og strenge krav til, om man kan komme i behandling. Kvaliteten af behandlingen er velstruktureret og generelt meget høj, ligesom man giver så 32 Stof 18

4 Johan Kakkos erfaringer fra 3G er, at omkring 20 procent af patienterne bliver så stabile, at de kan tage en uddannelse eller få sig et arbejde og stort set klare sig selv. Yderligere 40 procent bliver stabile og stoffrie, men har psykiske og sociale problemer, der gør, at de reelt ikke kan klare uddannelse eller fuldtidsarbejde. En del af disse kan klare et deltidsarbejde med supplerende økonomisk hjælp fra samfundet. De sidste 40 procent kommer ifølge Johan Kakko ikke ud af deres afhængighed. Men misbruget skifter karakter, og den overvejende del af gruppen siger farvel til heroin. De formår ikke at kvitte misbrutilstrækkelig høje doser, at der ikke er risiko for abstinenser og dermed mindre risiko for tilbagefald. Til gengæld bliver patienterne smidt ud af behandlingen, hvis de bliver testet positive for brug af andre psykoaktive stoffer. Hertil kommer, at i Sverige er ventetiden på behandling meget lang sammenlignet med Danmark. De fleste venter et års tid, hvilket er medvirkende til, at Sverige har så høje heroin-relaterede dødstal. I Danmark, hvor ventetiden er meget kort, kan man stort set komme ind fra gaden og begynde i behandling. Der er mindre kontrol, og rammerne er efter min opfattelse ikke så rigide som i Sverige. Samtidig giver man lavere doser, hvilket øger risikoen for, at patienterne søger ud på gaden og tilbage til gamle miljøer for at supplere med andre stoffer. Det sidste kan efter Johan Kakkos opfattelse være forklaringen på, at man i Danmark har så mange metadon-relaterede dødsfald. I 3G forsøgsprogrammet har Johan Kakko forsøgt at kombinere det bedste fra det danske system - den ekstremt hurtige og betingelsesløse mulighed for at komme i behandling og forblive i behandling, selv om man har et sidemisbrug - med de bedste elementer fra Sverige: selvregulering, højere doser og massive tilbud om psykoterapi og social støtte. Vi har valgt at møde patienterne dér, hvor de er. Vi stiller ikke krav om, at de skal være clean, men accepterer, at de ikke er stoffri, når de begynder. Når behandlingen er i gang, smider vi dem heller ikke ud, selv om de samtidigt bruger andre stoffer eller måske ligefrem har et regelmæssigt sidemisbrug. I modsætning til tidligere, hvor jeg ikke kunne acceptere et samtidigt sidemisbrug - det var jo mit og samfundets succeskriterium, at patienterne skulle blive stoffri - så accepterer vi i dag, at det for den svageste gruppe kan være en succes, at de ikke længere har den stærke craving for heroin, så de slipper for at bruge en stor del af deres tid på at skaffe sig heroin. Dødelighed i forbindelse med udskrivning Procent i live Afhængige patienter, som udskrives mod egen vilje, har næsten samme dødsrate som ubehandlede misbrugere UBEHANDLET KONTROLGRUPPE År Kilde: Grönbladh et al: Misbrugspatienter, som udskrives mod egen vilje har stort set Mortality in heroin addiction: impact of methadone treatment. Acta Psychiatr. scand p den samme dødsrate som ubehandlede misbrugere. Det er først, når vi taler om problemerne og fiaskoerne, at vi bliver i stand til at se mulighederne og dermed løsningerne FRIVILLIGT UDSKREVET UFRIVILLIGT UDSKREVET get, men de er lykkelige for at kunne slippe af med heroin-afhængigheden. Det betyder alt for dem, fordi de slipper for den evige jagt på heroin. Som heroinafhængig er man fornedret, og man befinder sig på det allerlaveste niveau i misbrugshierarkiet, forklarer Johan Kakko. For den gruppe giver det ro, og de får på trods af deres fortsatte misbrug af andre stoffer som for eksempel cannabis et langt mindre stresset liv. Fortsat misbrug var utænkeligt For ti år siden ville tanken om at kalde det en succes, når en patient på substitutionsmedicin fortsatte sit sideforbrug, have været fuldstændig utænkelig for Johan Kakko. Og det er tanken fortsat for mange svenske misbrugslæger. Vendepunktet bestod for Johan Kakko dels i at indse, at opiatafhængighed er relateret til forandringer i hjernen og derfor er en forstyrrelse, dels i personlige møder med misbrugere og ikke mindst deres pårørende. Når man bliver direkte konfronteret med konsekvensen af de lange ventelister på behandling, de høje krav for at kunne deltage i behandlingen og især Stof 18 33

5 Forskningsprogrammet 3G Johan Kakko har fra efteråret 2004 til foråret 2006 gennemført forskningsstudiet 3 G, hvor afhængige stofmisbrugere er blevet tilbudt vedligeholdelsesbehandling. Formålet var at sammenligne metadon med buprenorfin i kombination med naloxone. I undersøgelsen deltog 96 patienter, der blev tilbudt et behandlingsforløb, hvor substitutionsmedicinen blev givet i kombination med gruppeterapi og omfattende hjælp og støtte fra de sociale myndigheder. I modsætning til de øvrige svenske behandlingstilbud var der ikke krav om, at patienterne var afgiftede, når de begyndte i behandlingen, ligesom de heller ikke blev ekskluderet fra behandlingen, hvis de fortsatte med at bruge stoffer ved siden af. Døde pr million I gennemsnit 21 misbrugsrelaterede dødsfald pr million voksne konsekvensen af, at vi smider patienter ud af behandlingen, hvis de ikke opfylder kravet om stoffrihed, så bliver man tvunget til at overveje både de etiske og faglige bevæggrunde for at fastholde de metoder, vi hidtil har anvendt i Sverige. Johan Kakko har selv oplevet, hvordan moderen til en af hans tidligere patienter konfronterede ham med sønnens død. Han havde været i vedligeholdelsesbehandling, men havde ikke kunnet overholde kravet om ikke at misbruge andre euforiserende stoffer og var derfor blevet udskrevet af behandlingen. Oplevelsen fik mig til at genoverveje mine egne ideer. Som læge skal jeg jo hjælpe mennesker, der har brug for min hjælp, men vi udskrev jo rask væk patienter fra behandlingen, når de blev besværlige og ikke indordnede sig vores behandlingspraksis. Vi havde endda udviklet en betegnelse for det. De var behandlingsresistente. Med det stempel, at de var resistente over for vores behandling, at de ikke ville eller kunne tage imod den, var vores alibi for at udskrive dem af DØDE PR MILLION VOKSNE (15-64 ÅR), HVOR DØDSÅRSAGEN ER STOFrelateret. Europæisk DØDE PR MILLION gennemsnit: VOKSNE (15-64 ÅR), HVOR DØDSÅRSAGEN 21 ER stofrelaterede RELATERET TIL dødsfald STOFMISBRUG. pr million TAL FRA voksne 2009 Rumænien (n=32) Tyrkiet (n=160) Ungarn (n=31) Slovakiet (n=25) Tjekkiet (n=25) Portugal (n=54) Bulgarien (n=38) Polen (n=244) Frankrig (n=374) Grækenland (n=59) Belgien (n=74) Holland (n=139) Italien (n=484) Letland (n=19) Spanien (n=540) Slovenien (n=28) Kroatien (n=61) Cypern (n=12) Tyskland (n=1331) Malta (n=8) Litauen (n=68) Østrig (n=187) Sverige (n=241) Luxembourg (n=14) Finland (n=175) Danmark (n=208) Storbritannien (DSD) (n=2481) Irland (n=208) Norge (n=263) Kilde: EMCDDA Raten for stofrelaterede dødsfald i Norden er blandt de højeste i Europa. behandlingen på plads, velvidende at deres risiko for at dø af deres fortsatte heroinmisbrug nu igen var lige så stor, som hvis de aldrig havde været i behandling. På papiret og i de videnskabelige artikler ser det jo flot ud. Vi får på den måde indsnævret patientmassen til en kerne af velfungerende patienter. Derfor ser det ud, som om vores behandling er særligt vellykket og effektiv. Det er den ikke. Vi har bare skilt os af med de patienter, der ville have påvirket statistikkerne negativt. Lær af de besværlige patienter Rustet med den viden er Johan Kakko i dag meget opmærksom på, at hans personlige succeskriterier for en behandling ikke må stå i vejen for at hjælpe en opiatafhængig misbruger med at opnå et bedre liv. Jeg skal som læge anvende al den faglige viden og alle de erfaringer, jeg har fået gennem årene, til at hjælpe patienten. Men jeg må også acceptere, at patienters udgangspunkter er forskellige, og at de ikke alle sammen har det samme mål med at opsøge mig og behandlingstilbuddet. Mit udgangspunkt er i dag dét, jeg vil kalde kundskabsbaseret behandling, og den består af tre dele: lægens faglige viden, erfaringerne med behandling af misbrugere samt brugerens perspektiv. Behandlingen skal inddrage alle tre elementer, ellers er risikoen for, at den ikke lykkes, meget stor, mener Johan Kakko. Det grænser til det tåbelige, når vi i Sverige stempler patienter, der fortsætter med et sideforbrug, som behandlingsresistente og smider dem ud af behandlingen. Ikke blot øger vi deres risiko for at dø, vi mister også muligheden for at hjælpe dem og lære af dem. Misbrugere bliver oftest omtalt som besværlige patienter. De fleste læger er helst fri for at arbejde med dem. De ikke er som andre patientgrupper. Deres liv er kaotisk, deres tankegang og handlingsmåder virker irrationelle og uforudsigelige, og de kommer med et komplekst sæt 34 Raten for misbrugsrelaterede dødsfald er blandt de højeste i Europa. Stof 18

6 af problemer, hvor det medicinske måske kun er toppen af isbjerget. Men det er ifølge Johan Kakko kun, fordi vi ikke kender dem tilstrækkeligt. At vi ikke har sat os ind i deres måde at tænke og se på verden. Hvis man tager sig den nødvendige tid og lærer at forstå stofbrugerne, så er det ikke svært at have dem som patienter. De kan være en udfordring, men når du ved, hvad der gør dem angste og utrygge og lærer deres reaktionsmønstre at kende, er de ikke vanskeligere end andre. Derfor skal man gøre en ekstra indsats for at holde dem i behandlingen. Man skal ikke smide dem ud. Har du først sluppet en stofbruger, mister du muligheden for at holde dialogen kørende og måske nå frem til dét, der får behandlingen til at virke. Johan Kakko mener, at man skal være ekstra opmærksom på de såkaldt besværlige misbrugspatienter. Dialog med dem gør lægerne klogere og udvikler erfaringsbasen. Tal med dem: Spørg dem, hvad der skal til, for at de kan komme videre i behandlingen, for de fleste vil gerne videre. På den måde kan du som læge lære mere og finde ud af, hvad der efterfølgende ville gøre det lidt nemmere at arbejde med andre såkaldte besværlige patienter. De nordiske lande kan gøre det bedre Indledningsvis spurgte Johan Kakko om, hvorfor han og andre forskere bliver ved med at forske i afhængighed og behandling af afhængighed, når nu politikerne ikke gør brug af den viden, som kunne forbedre behandlingstilbuddet for misbrugerne og hjælpe dem ud af den dødsensfarlige afhængighed. På samme måde undrer han sig over, at man i de nordiske lande tilsyneladende ikke kan få sig selv til at lære mere af hinanden. I Sverige har vi succes på en række områder. I Norge gør de det godt på andre områder, og i Danmark har man den lynhurtige adgang til at komme i behandling, mens man i Island har et unikt system med standardiserede behandlingsprocedurer. Hvorfor kan vi så ikke finde ud at kombinere det bedste fra hvert land? Kunne vi dét, stod vi formentligt med den optimale behandling af afhængighed, siger Johan Kakko. Jeg drømmer om, at vi som forskere og behandlere for en gangs skyld ville lade alle succeshistorierne blive hjemme, når vi drager ud for at møde hinanden på konferencer. Lad os tale om problemerne og sætte fokus på områder, hvor vi kommer til kort, og i den sammenhæng se stort på national stolthed og tradition, opfordrer Johan Kakko. Det er først, når vi taler om problemerne og fiaskoerne, at vi bliver i stand til at se mulighederne og dermed løsningerne. Og hvis vi i de nordiske lande kunne finde sammen om at tage udfordringerne op, kunne vi måske også finde løsninger sammen. Denne artikel har tidligere været offentliggjort i magasinet Why? Quality Patient Care in a Nordic Perspective, der udgives af Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Nordic. Artiklen er publiceret i august 2011 og bringes med tilladelse fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Nordic, som sammen med STOF redaktionen har stået for oversættelsen til dansk. NOTE 1) NIH: Effective medical treatment of opiate addiction. National Consensus Development Panel on Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. JAMA 280: p , LITTERATUR Kakko, J.: Heroinberoende. Liber Kakko, J.: Improving Maintenance Treatment of Heroin Addiction: The Role of Buprenorphine, Karolinska Institutet. Stockholm Kakko, J. og Wadeskog, A.: Varje drogfri dag en framgång. SocioEconomiskt Bokslut för Metadonprogrammet i Stockholm Heroinberoende Af Johan Kakko. 143 sider. Forlaget Liber, Stockholm I bogen forklarer Kakko mekanismerne bag heroinafhængighed, og hvordan en hjælpsom behandling kan se ud. Det neurovidenskabelige grundlag og vedligeholdelsesbehandling gennemgås, og problemstillingerne belyses fra såvel et bruger- som et pårørendeperspektiv Bogen giver en udførlig oversigt over den internationale forskning på området og viser, hvad de virksomme behandlingskomponenter består i samt hvilke gevinster, der er at hente. Bogen henvender sig til såvel medarbejdere med specialist kund skaber som til medarbejdere i misbrugs behandling og socialomsorg samt til studerende. Anmeldelse efterlyses: STOF redaktionen har Kakkos bog liggende klar til anmeldelse. Henvend dig til redaktionen på hvis du er interesseret i at anmelde den i næste nummer af STOF med deadline Stof 18 35

Johan Kakko: Hvornår reagerer de?

Johan Kakko: Hvornår reagerer de? STOF nr. 18, 2011 Johan Kakko: Hvornår reagerer de? - Afhængighed er forbundet med ændringer i hjernen. Burde politikere, læger og behandlere ikke i højere grad agere på denne viden? Interview med den

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL

Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Morten Mandøe, cheføkonom, KL Christian Harsløf, afdelingschef, KL Kommunernes sundhedsopgaver Palliation Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere