Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:"

Transkript

1 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder med. Nogen gange skal der sådan en ydre anledning til, at man kommer til at reflektere lidt dybere over tingene. Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: Som landboforeningsformand er min vigtigste opgave at vinde landbrugets troværdighed tilbage! Hvad mener jeg med det? Skulle jeg hellere have sagt, at min vigtigste opgave er at sætte hælene hårdt i og slå i bordet, når nogen stiller nye krav til os? Skulle jeg have sagt, at jeg knokler nat og dag for lukke munden på kritikere, der er totalt useriøse? Nej! Min vigtigste opgave er at vinde troværdigheden tilbage. Og det er sværere end man skulle tro! I løbet af de sidste 50 år har de fleste danskere nemlig mistet det naturlige tilhørsforhold, alle engang havde til landbruget. Dengang havde folk i bred forstand en fornemmelse af, hvordan tingene foregik og hvorfor. Men så kom mekaniseringen og strukturudviklingen, og vi var alt for sene til at erkende, at befolkningen samtidig mistede følingen med vores erhverv. Det er blevet vanvittig farligt for os. Fordi danskerne ved så lidt, er de blevet lette ofre for skræmmekampagner og propaganda. Kritikerne får lov at sætte dagsorden. Det gælder i dag, men det kulminerede nok i perioden fra Da jeg startede som formand for fem år siden var det helt vildt frustrerende at opleve, at kritik af landbruget nærmest blev slugt råt af politikere og medier. Kritikerne havde større troværdighed end vi havde! Og dermed også større indflydelse! Derfor så jeg det fra starten som den helt store opgave at skabe tillid. Det kræver mod, hårdt arbejde og en vedvarende indsats, men før vi for alvor har vundet troværdigheden og dermed tilliden - tilbage, så bliver vores argumenter ikke hørt. Der skal være tillid til, at det vi siger, det er også det, vi gør og omvendt. Det er en selvfølge, at vi overholder skrevne og uskrevne regler for godt landmandsskab, men det er mindst ligeså vigtigt, at vi er ærlige i vores argumentation og fremme i skoene uden at overspille vores rolle. Og

2 2 hele tiden skal vi huske, at der kritikere, der er målgruppen ikke vores meningsfæller. Det var vigtigt for mig at få indprentet i de unge på landbrugsskolen. De skal forstå, at de får en bedre tilværelse som landmand, hvis de har accept og forståelse fra deres naboer, ja, fra folk helt inde i byen og helt ovre på Christiansborg. For med accept og forståelse for landbruget, kommer vi til at stå meget stærkere i de situationer, hvor jeg som formand skal sætte hælene i. For, ja! selvfølgelig er det også en del af mit politiske arbejde at stå fast og give igen, når der er behov for det. Og det gør jeg også gerne, når det kræves. Men der er en uhyre simpel formel for, hvordan man opnår politisk indflydelse, og den ser I her: Virker den så i praksis? Ja, det siger min erfaring mig. Som jeg sagde til de unge mennesker på landbrugsskolen, så er vi slet ikke i mål endnu, men jeg fornemmer klart et stemningsskifte. Personligt styrer jeg efter nogle klare spilleregler, som I ser her:

3 3 Husk det nu, for det er vigtigt: Vi skal kommunikere med politikere på en måde, så de kan se meningen med at give landbruget udviklingsmuligheder. Den plan, blå blok har lagt for, hvad der punkt for punkt skal gøres, hvis partierne igen får regeringsmagten, viser, at der er blevet lyttet til os.

4 4 Kan man så have tillid til, at blå blok faktisk fører de her ting igennem, hvis de får magten? Altså efter alt hvad blå blok har sagt til Helle Thorning om løftebrud så skulle det undre mig meget, om ikke en ny borgerlig regering vil gøre alt for at leve op til sine valgløfter! Man må bare ikke glemme, at der skal et flertal til. Dem, der kan samle 90 mandater de bestemmer. De får ret. Og valget er så det næste, jeg vil komme ind på. Uanset hvem der vinder valget, så skal vi i landbruget kunne snakke med den nye regering. Det gælder også de lokale folketingsmedlemmer. Derfor har vi Jysk Landbrug efter moden overvejelse truffet den beslutning, at vi ikke yder støtte til enkeltpersoners valgkamp. Men så meget desto kraftigere vil jeg opfordre hver enkelt af jer til at overveje, om der er nogen blandt de lokale kandidater, der fortjener et kontant skulderklap fra jer i den valgkamp, der kommer. Det koster at føre valgkamp, og personligt har jeg valgt at støtte en kandidat. Det synes jeg også, I skulle overveje at gøre. Det aller vigtigste for mig at se, det er at vi får en regering, der tør føre en langsigtet politik i forhold til landbruget. Vi har brug for lange sigtelinjer ellers er vi fortsat fanget i edderkoppespindet. To ting giver mig dog grund til en forsigtig optimisme. For det første kan jeg mærke, når jeg er sammen med politikere, at de er langt mere optaget af de muligheder for indtjening og arbejdspladser, som vores erhverv står med. Det er, tror jeg, fordi vi er blevet bedre til at kommunikere med politikerne. De kan se meningen i at give landbruget udviklingsmuligheder. For det andet har jeg noteret mig, at kritikerne af vores erhverv virkelig opruster nu. Har I set et par af de nye kampagnevideoer fra Danmarks Naturfredningsforening, så ved I, hvad jeg mener. Og hvorfor gør det mig optimistisk? Fordi det er tegn på, at de er presset og ved at miste fodfæste. For 10 år siden var det slet ikke nødvendigt for dem at gøre noget for at blive hørt og få indflydelse. Men de har ikke længere så meget medvind. Deres visioner er lige så naive som de er horrible.

5 5 Naturfredningsforeningen mener, at Danmark skal være 100% økologisk. Først kræver de, at vi skal lukke ¾ af svineproduktionen, og så vil de have, at resten skal være økologisk. Over for den slags må jeg bare sige, at dér er jeg nødt til at glemme de pæne manerer! Når DN går til stålet på den måde, når Anima er ude med vildt fordrejede oplysninger om dyrevelfærd, eller når Kolmos fører sig frem med useriøse angreb om MRSA over for den slags er vi nødt til at smide fløjlshandskerne og synge i samme toneart som kritikerne. Det er jeg parat til, og det ved jeg, at I også hver især er. Jeg forstår ikke, hvorfor en organisation som Danmarks Naturfredningsforening modarbejder landbruget. Sammen kunne vi fortælle resten af verden, hvordan vi har et af verdens mest effektive og produktive landbrug samtidig med, at der er taget hånd om miljø, dyrevelfærd og natur. Dét er dét vi danske landmænd kan. Efter de her mere generelle betragtninger vil jeg vende mig mod de udfordringer, vi lige nu og i 2014 har været mest optaget af. Vandplanerne, 1. generation. Efter 6 høringer, 5 års forsinkelse, underkendelse i klagenævn, en tabt retssag og alvorlig kritik fra Rigsrevisionen så fik vi 30. oktober sidste år offentliggjort vandplanerne. Men utroligt nok så er der stadig masser af alvorlige fejl og mangler. Der er for mange vandløb med, og de er fejlklassificerede. Der er store faglige mangler og for eksempel en alt for ensidig fokus på kvælstof. Målene er urealistiske, og der mangler vurdering af konsekvenserne. Kort sagt, det er stadig noget makværk, som i bund og grund burde skrottes! L&F har da heller aldrig ikke accepteret 1. generations vandplaner, og derfor anlægger man nu en ny retssag. Det vil ske inden tidsfristen udløber 20. april i år. I mellemtiden er vi nu i gang med at forholde os til vandområdeplaner, der er 2. generation af vandplanerne. De blev sendt i høring to dage før jul sidste år, med en høringsfrist den 23. juni 2015, og skal være vedtaget senest 22. december De bygger oven på 1. generation af vandplaner, der som sagt først blev offentliggjort sidst i oktober, og som vi stadig er møghamrende utilfredse med. Så det hele starter vel forfra! De seneste meldinger fra Landbrug & Fødevarer er, at planerne skyder over målet, og efter hvad jeg forstår, barsler man snart med en ny retssag. Der bliver i den kommende tid holdt regionale møder om sagen, og jeg kan kun opfordre jer alle til at komme til Esbjerg den 30. april om aftenen, hvor turen er kommet til vores region.

6 6 Randzoner Som I ved vedtog et flertal i folketinget, at der skulle etableres ha dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer i landzone. Det gav røre i hele landbruget, og presset også fra Landbrug & Fødevarer var så massivt i medierne og over for politikere og embedsværk, at resultatet blev en halvering af randzonerne til ha. Men er det en succes? Nej desværre. Det var i hvert fald bedre, hvis randzonerne slet ikke havde været der. Og nu står vi midt i et stort kompensationscirkus. I februar 2013 sagde fødevareminister Mette Gjerskov, at der var ingen tvivl om, at der var kompensation for randzoner. Det holdt lige nøjagtig til juli 2014, hvor der blev indgået en politisk aftale om at randzone-kompensation afvikles fra I stedet får randzoneramte fortrinsret til en ny pulje, hvor man kan søge tilskud til miljøteknologi og miljøprojekter. Ja, mange, mange tak siger jeg! Det er løftebrud af værste skuffe at svigte sådan et klart tilsagn om kompensation. Naturplan Danmark Noget, vi virkelig venter på i landbruget, er at komme væk fra en generel regulering og over til en målrettet regulering. Sådan som Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede. Men I ved sikkert alle sammen, at det tidligst bliver næste år, vi skal regne med at se noget som helst konkret. Vores krav er lige så enkle, som de er klare: Resultatet af en målrettet regulering skal være øget indtjening ellers kan det være lige meget. Vi må have lov at gødske optimalt på hele landbrugsarealet, og ingen må blive stillet ringere end i dag. Mens vi med spænding venter på, hvad udfaldet af det hele bliver, så har regeringen til gengæld fået en naturplan for gjort færdig. Den kan man sige både godt og skidt om:

7 7 Kæden hopper jo helt af, når der lige væltes nogle alvorlige restriktioner ind over 3-arealerne. På en række bedrifter er det indgreb så voldsomt, at det har ekspropriationslignende karakter. Man kan også sætte stort spørgsmålstegn ved den måde, arealerne er udpeget. Mange 3-arealer er alene registreret via luftfoto, og der er oven i købet en relativ uens registreringspraksis på tværs af kommuner. Derfor er Landbrug & Fødevarer i gang med en vurdering, der kan resultere i et juridisk skridt. Men hvad der specielt har provokeret mig i den her sag, det er miljøminister Kirsten Brosbøls kommentar om, at når nu vi fik halvdelen af randzonerne tilbage, så kan hun godt tage 3-arealerne. Så vi skal altså ligefrem være taknemmelige! Eller hvad? Med så dårlig en argumentation, så siger det mig, at hun har en rigtig dårlig sag. De økonomiske konsekvenser af et forbud mod at gøde og sprøjte på 3-arealer er ifølge SEGES et driftstab på 1500 kr. og et værditab på kr.pr. ha. Det løber op i 67 mio. i driftstab og 1,8 mia. kr. i værditab. Og dertil kommer yderligere tab som følge af harmoniproblemer, køb af erstatningsjord, udgifter til foderforsyning og så videre.

8 8 Lever vi virkelig i et samfund, der har råd til at sløse sådan med værdierne? Og har politikerne gjort sig klart, at vores gode produktive engarealer højst sandsynligt bare kommer til at gro til? Jeg tror ikke, sammenhængen er gået op for dem! Landbrugets kritikere prøver tit at give et billede af, at landmænd hader natur og kun tænker helt kortsigtet på at pine mest muligt ud af både jord og dyr. Det forholder sig lige modsat. En undersøgelse blandt 838 landmænd, viste at 77% af dem er landmænd for at arbejde med naturen og med dyr. Men det er et kæmpe dilemma, at som lovgivningen er i dag, kan landmænd komme til at spænde ben for sig selv ved at gøre noget godt for naturen. Der er en række eksempler på, at natur, der i mange tilfælde er blevet etableret eller plejet frivilligt af en landmand, ender med at være en vækst-barriere. Den udvikling betyder, at det for mange landmænd ikke længere er attraktivt at eje og etablere natur. Hvis der skal ske en positiv udvikling i arealet og kvaliteten af den danske natur, er det derfor helt afgørende, at få vendt den situation, så naturværdier ses som et positivt element på en landbrugsejendom. Man vil aldrig lykkes med en indsats på naturområdet, hvis det ikke er attraktivt for landmænd at have natur og at fremme natur. Med landmænd som positive medspillere, kan samfundet få rigtig meget natur og biodiversitet. Hvis man vil!

9 9 Økonomien Etableringslån til landbrug Vækstfonden har sammen med L&F og Finansrådet lanceret en ny lånetype til yngre landmænd, som ønsker at overtage og udvikle eksisterende bedrifter. Det er tiltrængt, hvis den øjeblikkelige afvikling af dansk landbrug skal bremses bare en smule op.

10 10 Det er ikke holdbart, at nødlidende ejendomme overtages af en nabo, for det hjælper ikke på generationsskiftet. Og at der virkelig er brug for at gøre noget ved det, det står klart, når man ser planchen her. I 2013 var kun to procent af landmændene under 35 år, og jeg tvivler på at det har ændret sig til det bedre siden. De erhvervspolitiske rammer Vi har store økonomiske udfordringer i landbruget, vores indtjening er for lille, gælden for stor. Mangel på likviditet slår folk ihjel. Samtidig er der så højt et tempo i nye krav om miljø og bedre dyrevelfærd, at de fleste ikke kan følge med. Tidligere kunne vi lånefinansiere, men nu skal vi tjene pengene, før vi kan brug dem. Det er sundt og godt, men vi er under tidspres og verdensmarkedet er ustabilt. Derfor SKAL de erhvervspolitiske rammer være bedre. Vi har sagt det samme i 3-4 år, og jeg synes også, at Landbrug & Fødevarer er gode til at skabe alliancer. Men det er ikke nok til, at det for alvor slår igennem i form af bedre vilkår. Vi rykker for lidt! Jeg siger ikke det her for at tale os ned i et hul. Jeg siger som dronningen, at vi skal tale op i stedet for at tale ned. Men kunne flere politikere ikke også prøve det? Hvis de nu prøvede at påskønne det fantastiske arbejde, og de imponerende resultater, der hver dag bliver nået ude på de danske bøndergårde. Hvis man fik signaler, der ku tyde på, at samfundet ønsker de arbejdspladser og den velfærd, som det kaster af sig, når vi hver dag går ud og fodrer vores dyr og passer vores afgrøder - så ville det give lidt fremtidstro. Og det har vi brug for. I den forbindelse, så er jeg da taknemmelig for, at den midlertidige oplagring af kød blev vedtaget. Det er absolut nødvendigt og et lille plaster på det sår, som Ruslandskrisen har skabt. Men på den lange bane er det kun åbning af nye markeder, der hjælper eller en tilpasning af produktionen.

11 11 Lokale emner Det næste afsnit i min beretning vil jeg tage de lokale briller på. Hvad har vi arbejdet med i Jysk Landbrug, og hvad er der kommet ud af det? Vandplanerne 1 og 2. generation I forbindelse med både 1. og 2. generation vandplaner har Jysk Landbrug arbejdet sammen landboorganisationerne i det sydlige Danmark. Jysk Landbrug har især haft fokus på markvanding via Task Force Gruppen Markvanding og vandløb. Indsatsen har båret frugt på den måde, at markvanding helt er undtaget for stramninger i de nye vandområdeplanerne. Tværtimod eksisterer der nu gode muligheder for, at kommunerne løsner op for mere markvanding selv i de røde områder, som ellers har været totalt afskåret fra at få nye tilladelser. Det skyldes, at man har skrottet at tage udgangspunkt i den såkaldte median-minimums-vandføring. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at mange medlemmer allerede har fået meddelt mere vand per hektar. Jeg vil særligt fremhæve den praksis for markvandingstilladelser, som Vejle Kommune har indført. Hvis en landmand rammer loftet, kan han med gode argumenter søge, og så får han det vand, han har et dokumenteret behov for. Det har jeg ikke hørt nogen, der endnu har haft en dårlig oplevelse med. Efter snart fem års kamp for markvanding kan vi konstatere, at der ER sket et stemningsskift. Det startede som en kamp op ad muren. Nu oplever vi, at politikere fra næsten alle partier er parate til at finde løsninger. Der har kostet at nå så langt, men det var godt og rigtigt, at vi satte al prestige ind på at få et resultat her. Nu sætter vi al fokus på at få kommunerne til at gøre brug af de åbninger, der følger af vandområdeplanerne. Vi har taget initiativet i forhold til de Midt- og Sydvestjyske kommuner, og vi håber, de vil være med til i fællesskab at udvikle et nyt administrationsgrundlag. Det kan kun gå for langsomt!

12 12 Vi er også lykkedes med at få implementeret miniokkerbassiner som et virkemiddel til at opnå god økologisk tilstand i vandløb. Dermed undgår vi, at store landområder sættes under vand med henblik på okkerbekæmpelse. Jysk Landbrug har deltaget i arbejdet omkring vandrådene. Her er der med succes lykkedes at værne landbrugserhvervets omdriftsarealer. I forbindelse med vandområdeplanerne som er i høring frem til den 23. juni 2015, afgiver vi i samarbejde med nabo-landboorganisationerne et nyt fælles høringssvar, hvor vi kræver de samfundsøkonomiske konsekvenser afdækket. Vandløbsmøder Ligesom de øvrige år er alle vandløbslaug og foreningsmedlemmer blevet indbudt til vandløbsmøder. Gennem arbejdet i vandløbslaugene sikrer lodsejerne, at der udarbejdes vandløbsrapporter, som danner baggrund for kontakten til kommunerne. Resultatet er, at vi har stor succes med at få vandløbsregulativerne overholdt. Forbud mod store landbrug i Ikast-Brande Op til 28 procent af Ikast-Brande Kommunes areal skulle være lukket land for landbrug med over 500 DE. Det mente Natur- og Erhvervsstyrelsen i hvert fald. Styrelsen havde irettesat Ikast-Brande Kommune, fordi kommunen ikke havde skrevet forbudt for store landbrug i alle områder med særlig drikkevandsinteresse et areal, der altså dækker 28 procent af kommunen. For mig at se var det et eklatant eksempel på styring og overimplementering, og vi støttede kommunens udlægning af sagen. På baggrund af kritikken har Natur- og Erhvervsstyrelsen accepteret, at store landbrug godt kan udvikle sig i områder med særlig drikkevandsinteresse, blot der ikke er tale om barjordsprojekter. OSD-områder i Vejle Efter at et enigt koordinationsforum i Vejle har lagt linjerne for udformningen af indsatsen i Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD-områder), er Jysk Landbrug optimistisk. Koordinationsforummet går bort fra den kollektive afstraffelse, som kommunen lagde ud med i Giveområdet, hvor det længe så ud til, at kommunens krav ville skyde langt over målet. Nu er udmeldingen, at der skal sættes målrettet ind, hvor der er problemer. Og vel at mærke kun, hvis der i hele badekarret altså hele indvindingsområdet generelt er en opadgående tendens for nitratindholdet. Er tendensen nedadgående, vil en lokal overskridelse ikke få konsekvenser. Vejle Ådal Vejle Kommune går nu meget forsigtigt til værks i arbejdet med at udvikle erhverv og natur i Vejle Ådal. Man er bevidst om, at et tillidsfuldt samarbejde mellem erhvervene, lodsejerne, de øvrige interessenter og kommunen er en forudsætning. Derfor arbejder parterne nu på i fællesskab at formulere en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal/Vejle Fjord. Hvis den proces lykkes, er det hensigten at gå videre med at afdække perspektiverne ved og muligheden for at etablere en nationalpark i området.

13 13 Vejle forsøger samtidig at involvere områder af Billund Kommune, nemlig Frederikshåb, Vandel Flyveplads og Grene Sande. I Jysk Landbrug er vi ikke pr. automatik modstandere. Men vi har lært af historien, og derfor går vi ikke ind og anbefaler lodsejerne det ene eller det andet. Dertil har vi for ofte set, at en landmand, der frivilligt er gået med i en form for naturprojekt, senere rammes af, at der er dannet ny natur måske adskillige 100 meter væk fra ejendommen men det påfører ham alligevel efterfølgende nogle begrænsninger. Hvis nogen har lyst, siger jeg held og lykke men man skal gøre sig klart, at man løber en risiko. Samtidig er der jo den særlige problematik, der handler om, at den landmand, der viser sin gode vilje og går med i nationalparken, kan risikere, at den nye natur på hans areal kan ligge sådan, at det udløser begrænsninger på naboejendommene, som på den måde bliver straffet. Nationalpark Skjern Å I øvrigt kan jeg oplyse, at man ovre vestpå er ved at genoplive planerne om en nationalpark Skjern Å. Men ifølge mine oplysninger, så bliver det denne gang sådan, at man kan holde sig udenfor. Hvis Hovenområdet, som protesterede så kraftigt sidste gang, siger nej tak, så kommer området ikke med. Særlig værdifuld landbrugsjord Jysk Landbrug var lodret uenig med et oplæg fra Vejle Kommune for hele Trekantsområdet, inklusiv Vejen og Billund kommuner. I oplægget fremgår det, at landbrugsjord i store zoner omkring større og mellemstore byer IKKE kan klassificeres som særlig værdifuld landbrugsjord. For store byer som Vejle og Horsens drejer det sig om en to kilometer bred zone om hele byen, mens det for en by som Brørup og tilsvarende byer er en zone på en kilometer. De meget store arealer i zonerne vil få karakter af B-jord med stor værdiforringelse til følge. Jysk Landbrug har protesteret mod at udstrække byzonen så langt. I en tid, hvor der i Danmark dagligt går et areal svarende til 30 fodboldbaner tabt, fordi jorden inddrages til andre formål, er der grund til at slås for den produktionsjord, der er tilbage. Vores meget indtrængende protester sikrede os foretræde ved et borgmestermøde i sidste måned, og her havde jeg den glæde, at et par af borgmestrene efter at have hørt på vores repræsentanter, gav tilsagn om at se på sagen igen. Så der er stadig håb! Dialogmøder I forbindelse med de årlige dialogmøder med Billund, Vejen, Ikast-Brande, Vejle og Kolding Kommuner har der især været fokus på vandplanerne, vandråd, større fleksibilitet i administration af husdyrloven, markvanding, miljøtilsyn, kommuneplansstrategi, indsatsplaner, nationalparker, spildevandplaner, nye 3- udpegninger og klimastrategi. I et femårs-perspektiv er der også her sket en dramatisk ændring til det bedre. Tidligere var afstanden mellem os og kommunerne stor, og det var uenighed, der dominerede. I dag kører det fortrinligt. Vi er ikke enige om alt, men vi møder velvilje. Et demokratisk valg kan faktisk gøre en stor forskel, og det viser i hvert fald mig, at det ikke er lige meget, om man gør en indsats for at få de rigtige personer valgt ind.

14 14 Jeg ser det også som positivt, at Vejen Kommune i samarbejde med Esbjerg, Varde og Tønder kommuner står bag denne folder, som et af vores medlemmer endda pryder forsiden af. Folderen er resultatet af et temmelig enestående samarbejde mellem de fire kommuner og landbrugets lokale organisationer. Formålet var at dokumentere landbrugets økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Sydvestjylland. Alle byrådsmedlemmer har fået den, og jeg håber, de virkelig læser og studerer den, for den giver et godt billede af den initiativlyst, der er i landbruget. Folderen ligger på bordet bagved, og jeg vil opfordre jer alle sammen til at tage et eksemplar med hjem. De politiske signaler fra vores borgmestre er faktisk opmuntrende læsning. Husdyrauktionen Det er ikke en fejl, at jeg ikke her i beretningen nævner noget om husdyrauktionen i Brørup. Vi er blevet opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder i den oprindelige aftale mellem husdyrauktionen, Brørup Landboforenings Fond og Jysk Landbrug. Vi er godt i gang med at få korrigere og rette til, så vi får den rette sammenhæng i tingene. Men under alle omstændigheder føler jeg ikke, at en status på husdyrauktionen har den brede interesse i medlemskredsen, og derfor vil jeg gå videre til næste emne.

15 15 Jysk Landbrugsrådgivning 2015 blev så året, hvor vi efter i meget lang tid at have holdt priserne i Jysk Landbrugsrådgivning i ro, blev nødt til at give priserne et mindre nøk opad. Den slags er aldrig noget man bliver populær på, så det vil jeg elegant overlade til Torben at forklare, når han får ordet. Kontingentstigning Til gengæld er det mig og bestyrelsen i Jysk Landbrug, der skal stå på mål for den kontingentstigning, vi har præsenteret jer for i år. Den direkte anledning var som bekendt endnu en stigning i kontingentet til Landbrug & Fødevarer. Hvis Jysk Landbrugs aktiviteter skulle hvile i sig selv, så skulle kontingentet have været noget højere. Men faktisk har vi i flere år kunnet føre overskud fra Jysk Landbrugsrådgivning over i foreningens kasse. I bestyrelsen synes vi det er rimeligt, at en del af det årlige overskud i rådgivningen efter behov kan bidrage til ejerforeningerne og vores politiske arbejde. Vi vil fortsat sørge for at konsolidere rådgivningen, men det er også af afgørende betydning for jer medlemmer, at der er ressourcer til det politiske arbejde. Er det fair, at jer der køber mest rådgivning, derved indirekte også kommer til at bidrage mest til foreningen? Ja, det mener jeg faktisk godt, jeg kan forsvare. Alt andet lige, så betyder muligheden for markvanding, kampen for at bevare agerjord til landbrugsformål og retten til at eksistere og ekspandere nok mere for et stort landbrug end for et deltidsbrug.

16 16 Jysk planteavlsrådgivning - formand Tage Schmidt Informationssøgning på internettet sparer tid og penge. I Jysk Landbrugsrådgivning er vi derfor stolte over, at vi var de første til at udvikle en app med en række værktøjer og nyttige opslag inden for planteavl og kvægbrug. Hidtil har app en skulle hentes på en særlig hjemmeside, men om en god uges tid kan alle med Android-telefoner gratis hente den på Google Play, og til 1. april er den også tilgængelig i AppStore. Vi forventer den får en enorm udbredelse, og allerede i den eksisterende mere primitive udgave har brugere brugt den gange det sidste årstid. Særligt i de kommende måneder vil den være nyttig til forårsarbejdet, hvor både udsædsberegner og gyllefordelingsberegner er god at have ved hånden. I årets løb har vi taget aktuelle problemstillinger op ved hyppige demonstrationer i marken. Dyrkning af rug, efterafgrøder, etablering af vinterraps, sortsforsøg i korn og majs, kartoffelmarkvandring osv. Vi indkalder nogle gange med kort varsel, og gerne i samarbejde med lokale maskinstationer eller firmaer. I juli handlede det om majssygdomme, og i november var der maskindemonstration af knusning af grønafgrøder og stubrester af majs. I 2015, og har blandt andet planlagt et vårbyg-tema, en rugmatch og en demonstration vedrørende gylle til majs. Igennem de senere år er der sket en kraftig stigning i udtagning af jordprøver, fordi kalktrang og mangel på fosfor eller kalium er et stigende problem, selvom der tilføres husdyrgødning. Der er sågar for første gang i mange år set marker med kobbermangel. Jævnlige jordprøver er en forudsætning for at undgå pludselige store udbyttetab. I 2014 har vi gjort en særlig stor indsats for at forberede landmænd på de nye grønne krav til sædskifte og MFO-arealer. Vi arrangerede halmballemøder flere steder, og informationsmøder for deltidslandmænd på begge centre. Det er svært at få de mindre ejendomme tilpasset, ligesom det er meget uheldigt, at man ikke kan bruge kvælstofsamlende planter som efterafgrøder, så man kunne bruge MFO-efterafgrøderne til at opbygge muld og frugtbarhed. Produktionsrådgivning vinder frem. Vi har nu specialiserede tilbud indenfor salgsafgrøder, grovfoder og kartofler. I kartoffel-rådgivningen arbejdes der med benchmarking, og på 2. år fortsætter besøgsaftalen for AKM kunder.

17 17 Økonomien klemmer i landbruget. Det var derfor helt naturligt, at Jysk Plantedag i år havde Produktionsstyring i marken økonomi, nøgletal og praksis som hovedtema. Dagen var velbesøgt og gav eksempler på, at det nytter at være målrettet med markdriften. Brugergruppe kvæg Formand Gregers Kristensen Brugergruppe Kvæg starter med at notere sig, at i kvægbruget anno 2015 er der kommet nye ord at forholde sig til: SEGES Kvæg, shredlage, kompakt fuldfoder og restbeløb pr. ko. Fra et kvægbrug i udvikling med historisk høj mælkepris i 2014 er vi tilbage ved en meget lav mælkepris, der sætter likviditeten under pres. Vi leverer stadig mælk til den samme pris som for 25 år siden, samtidig med kapacitetsomkostningerne udgør en stadig større andel af dækningsbidraget. Men dansk kvægbrug har de sidste 25 år leveret en effektivisering, som få kan måle sig med i Danmark. Det er der grund til at være stolt af! I årets løb har Brugergruppe Kvæg arbejdet for at få moderniseringstilskud til staldbyggeri til malkekøer for at give bedre dyrevelfærd og for at opfylde Lov om hold af kvæg. I 2015 er der afsat 100 mio. kr., og tilskud skal søges i perioden fra den 19. marts til den 19. maj. Der gives 20% tilskud til nye stalde og 40% tilskud til ændringer af eksisterende stalde. Som noget nyt er der i år indført faste kvægpakker, hvor man til fast pris eller som abonnement køber kvægrådgivning. På personalesiden har vi udvidet med en ny profilkonsulent, der med en baggrund som mangeårig kvægrådgiver i det sønderjyske har været en styrkelse af afdelingen. Til bestyrelsen for SEGES Kvæg, som tidligere hed Dansk Kvæg, lykkedes det på Kvægkongressen i sidste måned at få genvalgt brugergruppens kandidat, Jørn Kjær Madsen. Brugergruppen sætter pris på en lokal og direkte kontakt ind i SEGES, Kvægs bestyrelse.

18 18 Brugergruppe svin formand Søren Søndergaard Brugergruppe Svin har i 2014 primært arbejdet med landspolitiske emner via repræsentationen i Videncenter for Svineproduktion har på mange måder været et rædselsår for de danske svineproducenter. Det startede med fundet af svinepest i Polen og de baltiske lande. Det betød et øget fokus på smittebeskyttelse kombineret med et prisfald på grise, da Rusland lukkede for import af svinekød. I løbet af året udviklede konflikten i Ukraine sig og medførte, at det var umuligt at få genåbnet for eksporten af svinekød. Det var med til at udløse et dramatisk prisfald, som betyder, at vi nu står i en af de største indtjeningskriser i mange år. Parallelt med det har vi gennem nu snart et år haft næsten ugentlige omtaler i pressen om enten dyrevelfærd i svineproduktion eller MRSA. Især MRSA-debatten har til tider været meget skinger, og det har været en vanskelig opgave, at få tilstrækkelig taletid i medierne til at forklare proportionerne i debatten. Man skal huske, at MRSA-bakterien oprindelig er blevet resistent pga. menneskers antibiotikaforbrug. På et tidspunkt har den så bevæget sig over på dyr, herunder grise. I perioden har der været 4 dødsfald i Danmark pga. husdyr-mrsa. I samme periode var der over 1500 dødsfald af andre stafylokok-bakterier, herunder de øvrige MRSA-typer. Ikke desto mindre skal vi selvfølgelig i fremtiden også i husdyrproduktionen tage ansvar for at forebygge udvikling af antibiotikaresistens. Derfor arbejder vi på fortsat at have et af de laveste forbrug af antibiotika i verden. Samtidig forsøger vi internationalt at få flere til at forpligte sig til at nedbringe forbruget hos både dyr og mennesker. I sommeren 2014 havde Søren Søndergaard fødevareministeren i praktik en dag. Det var en god dag, hvor der blev udvekslet synspunkter, og ministeren deltog i de praktiske arbejdsopgaver i stalden. Han mente bagefter, at dyrevelfærden var høj i de danske svinestalde, og at debatten om god dyrevelfærd ikke er så sort/hvid, som den ofte bliver gjort til. Her bagefter kan man så bare undre sig over, hvor kort hukommelsen kan være! Mange andre spændende emner rører sig inden for svinebranchen herunder arbejdet med udvikling af en ny Danavl-strategi og etablering af en ny vaskehal ved grænsen til at hjælpe med at beskytte mod eksotiske svinesygdomme som PED og Svinepest. I Jysk Landbrugsrådgivning supplerer vi vores svinerådgivning med et stærkt team fra Svinerådgivningen i Herning. Samarbejdet med Svinerådgivningen fungerer godt, og vi mener den løsning giver vores medlemmer mest value for money.

19 19 Årsberetning Jysk Økologi 2014 Næstformand Hans Peder Nielsen I Jysk Økologi har vi oplevet en kundetilgang på 10%, så vi nu har 475 kunder. Ca. 125 er økologiske mælkeproducenter, og deres efterspørgsel har stor betydning for vores økologiske rådgivning. Vi har efter hånden mange kunder uden for vores naturlige geografiske område, og vi færdes nu i hele Danmark. Rådgivningsaktiviteten hos de økologiske kvægbrugere på Sjælland er stor, og det samme gør sig så småt gældende i den nordlige del af Jylland. Som noget nyt i 2014 tog vi rundt i landet i efteråret og afholdt 4 debatmøder, hos 4 forskellige økologiske kvægbrugere i syd, nord, øst og vest. Der kom 65 deltagere på møderne som virkelig gav indspil til en livlig og konstruktiv debat. Vi har efterfølgende haft kontakt til en del og besøgt dem. De gode erfaringer fra disse møder vil vi forsætte med i Jysk Økologi har stadig formandsposten i styrgruppen for Dansk Økologi. En vigtig post til indflydelse på den økologiske rådgivning i DLBR-rådgivningsvirksomhederne rundt i landet. Brugergruppe-medlemmerne kommer med gode indspil til, hvordan Jysk Økologi skal udvikle sig. To af medlemmerne i Brugergruppen er indvalgt i sektionsbestyrelsen i L&F, Økologi. Det giver en direkte vej til maskinrummet, hvor beslutningerne træffes. Brugergruppen var ligeledes meget aktiv omkring valget til den ledige formandspost i Landbrug og Fødevarers Økologisektion i november.

20 20 Formandsberetning fra deltid: Formand Bo S. Pedersen 2014 var året hvor rapporten om deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning blev udgivet af Videncentret for Landbrug. Rapporten viser, at deltidslandmændene har en produktionsværdi for det danske samfund på 24mia. kr. Deltidslandbruget genererer cirka arbejdspladser. Det er tankevækkende og meget positivt, at deltidslandmænd kan yde et så betydeligt bidrag til det danske samfund - ud over at passe et lønmodtagerjob ved siden af. Deltidslandmændene spiller en vigtig rolle for landdistrikterne også gennem den betydelige værdi, de skaber i deres fritid. Men udfordringerne står i kø. Udlægning af MFO-områder, krav til afgrødevariation og syn af marksprøjter er dyrt for en lille bedrift, og med til at gøre det besværligt at være deltidslandmand. Brugergruppen er meget bekymret for, om flere vil nå frem til, at det ikke er ulejligheden værd, når der opstår nye miljøkrav og myndighederne fortsætter med at opfinde nye love og bekendtgørelser. Det er en kendsgerning, at der startes meget få nye deltidsbrug op. Stramme muligheder spiller også ind. På positivsiden tæller, at der er en øget interesse for lokalt producerede varer såvel i butikker som ved direkte salg fra gårdene. Her er potentiale for at både små og store landbrug kan sælge produkter til en høj afregningspris. Det kræver dog, at man kan knytte en god historie til sit produkt og til sit landbrug, men så vil det gode budskab også sprede sig som ringe i vandet. Strategiarbejdet

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Mellem bedrag og den rette kurs Om forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

Mellem bedrag og den rette kurs Om forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Mellem bedrag og den rette kurs Om forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura

Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura Spørgeskema rettet mod lodsejere i de to pilotområder Demografi 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+ Alder Køn Mand Kvinde Er du fuldtidslandmand? Hvad din

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Flyt magt, lobbyisme og politisk kommunikation

Flyt magt, lobbyisme og politisk kommunikation Flyt magt, lobbyisme og politisk kommunikation Landbrug & Fødevarer 18. september 2015 16 historiske punkter Undergødskningen af markerne udfases gradvist frem til 2017. EU-ligestilling af harmoniregler

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN Djursland den 23. februar Eva Gleerup Økonomi og Virksomhedsledelse DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN RAPPORTENS INDHOLD Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika for deltidssegmentet

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste at sætte gode initiativer i gang via sit

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev

LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Til erfagruppen LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev SvineRådgivning Tlf. 9624 1881 Fax. 9624 2426 www.landbonord.dk Brønderslev, den 29. september 2015 erfa-indbydelse driftsledere, 25 law/anj

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget. Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Mrk. KP13 ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 5. november

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt Den 24. januar 2013 TALEPUNKT Tale til samråd den 24. januar 2013 i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere