KALENDER 2005: Vi erindrer om, at stof til næste. nummer af Radisen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALENDER 2005: Vi erindrer om, at stof til næste. nummer af Radisen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni 2005"

Transkript

1 GEBYRER 2004 Indmeldelsesgebyr kr. 200,- Byggeansøgning kr. 250,- Vurderingsgebyr kr. 625,- Ankesagsgebyr kr. 800,- Rykkergebyr kr. 100,- Optagelsesgebyr til venteliste kr. 150,- Herefter årligt kr. 50,- Adresseoplysning kr. 55,- Ødelagt vandur kr. 300,- Manglende aflæsning af vandur højeste forbrug i foreningen 13. Årgang nr. 1 April 2005 Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til kassereren, da du ellers vil blive opkrævet et beløb på kr. 55,-. Det er prisen for en adresseoplysning, når vi skal have den gennem folkeregisteret. 12 1

2 Redaktion: Filt Kristensen Berit Mogensen Tryk: Huset Vester Allé Oplag 180 stk. Artikler i Radisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning Vi erindrer om, at stof til næste nummer af Radisen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni 2005 Formand: Berit Mogensen (have 35) Kantorvænget 8, 2. lejl Risskov Tlf.: Træffetid i sæsonen: søndage kl i have 35 Kasserer: Teddy Steen Juhl (have 89) Nyringen Risskov. Tlf.: Træffetid i sæsonen: søndage kl i have 89 Næstformand: Mawlod Nahim-Hassan (have 44) Hougårdsvej Brabrand Tlf.: Sekretær: Filt Kristensen (have 71) Solhvervsvej 10, 1. lejl Århus N. Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Bjarne H. Nielsen (have 47) Fjældevænget 102, st. tv Århus V. Tlf.: KALENDER 2005: 1. april...åbning af vand 2. april...sæsonstart april...arbejdsdag (have 1-28) 21. maj...arbejdsdag: Vandure på (have 29-59) 18. juni...arbejdsdag (have 60-87) 23. juni...skt. Hans 16. juli...arbejdsdag (have ) 6. august...sommerfest 20. august...arbejdsdag (have ) 10. september...arbejdsdag: Vandure af (have ) 1. oktober...sæsonafslutning 1. oktober...lukning af vand 2 11

3 d. Valg til bestyrelsen for 1 år. Følgende kandidater stillede op for 1 år: Edmund Lykke Randa (Munde)(have 83) fik 5 stemmer Jan Nielsen (Jan Jet) (have 70) fik 6 stemmer Bjarne H. Nielsen (have 47) fik 52 stemmer Bjarne var herefter valgt til bestyrelsen for 1 år e. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Elisabeth (have 171) blev valgt til første suppleant. Inge Lise Andersen (have 81) blev valgt som anden suppleant. f. Valg af revisor for 2 år Christina Frost (have33) Genvalgt g. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år Ralf Mørk Pedersen (have 121) første suppleant Finn Petersen (have 91) anden suppleant h. + i. + j. Valg af vurderingsudvalg for 2 og 1 år, samt 2 vurderingssuppleanter for 1 år. Steen Teddy Juel og Klaus Ry Dyppel ønskede ikke genvalg. Derfor blev følgende kandidater foreslået: Astrid L. Jørgensen (have 106) 25 stemmer Valgt for 2 år Preben Jensen (have 31) 14 stemmer Valgt for 1 år Bjartur Grástein (have 78) 11 stemmer første suppleant Jan Nielsen (Jan Jet) (have 70) 6 stemmer anden suppleant Ad 8) Eventuelt Kassereren gjorde opmærksom på at det nok var en god ide at vente med vurdering af sit hus hvis man ønsker at sælge, da der vil komme nye kvadratmeterpriser pr. 1. juli Især ældre huse vil stige i værdi. Formanden sluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til kaffen og ostemadderne. Bestyrelsens beretning Sæsonen Vejrguderne var på rejsebranchens side i Regnvejr blev fulgt af regnvejr, og de lange, lune sommeraftener i grillrøgens tegn blev få og sjældne. Kun afgrøder med særligt talent kunne visne af mangel på vand! Vi har forhåbentlig sparet sammen til en sommer med lækkert vejr her i Bestyrelsen I oktober ønskede Manfred Peters (have 18) at fratræde som bestyrelsesmedlem, og Bjarne H. Nielsen (have 47) indtrådte som suppleant. Tak til Manny for en stor indsats. Fester Skt. Hans-festen er der ikke så meget at sige om; den druknede før den overhovedet var kommet i gang. Og som en "næse" fra vejrguderne gav solen sig til at skinne senere på aftenen. Det var en stor skuffelse for mange. Sommerfesten var derimod en succes, især for børnene. Tryllekunstneren fik trukket en børn og en del voksne til sit show, og slikposerne fik ben at gå på. Inden da havde der været forskellige aktiviteter på det store fællesområde, men der kunne sagtens have været mange flere deltagere. Det bliver forhåbentlig mere søgt i år, især hvis det bliver en tradition, vi holder fast i. Om aftenen vankede der lækker grillmiddag fra Ralf og køkkenholdet, og Inge og Per bød op til dans. De spillede nok lidt rigelig højt, men heldigvis var vejret til at stå uden for teltet, hvis man ville snakke. Det kan vi nok ikke regne med hvert år, så det må vi finde en løsning på. Affald Som følge af den såkaldte boligafgift fik vi mulighed for at komme med i storskraldsordningen, så vi får noget valuta for vores 267,50 pr. have. 10 3

4 Samtidig fungerede containeren til brændbart affald langt fra optimalt, idet meget lidt af affaldet i den var brændbart. Storskraldet bliver afhentet hver uge, men systemet kræver opbakning fra medlemmerne, idet der skal sorteres. Bestyrelsen har brugt masser af tid og energi på at komme af med affald i den forløbne sæson, og de kræfter kunne sagtens have været brugt på andre projekter i haveforeningen. Det almindelige køkkenaffald - som fagfolkene kalder restaffald - har vi fået en del nye containere til. De blev midlertidigt opstillet på et par af parkeringspladserne; der var ikke plads til dem på skraldepladsen. I den kommende sæson bliver de fordelt på alle p-pladserne, og der bliver lavet et lille indhak i lærkehækken til dem, så skraldefolkene kan komme til dem. Nogen har sikkert bemærket, at skraldepladsen her i vinterhalvåret er blevet udsmykket med en besynderlig form for "moderne kunst": otte omvendte skraldecontainere. Århus Kommunale Værker plejer at samle containerne ind, rense dem og opbevare dem vinteren over. Men sidst i september besluttede de pludselig, at det ikke kunne lade sig gøre. Det har været et problem i mange haveforeninger, så Århuskredsen har nu fået at vide, at det vil kunne lade sig gøre igen næste år - for 355,- pr. container! Men mon ikke vi kan finde ud af at lade dem stå på hovedet og give dem en gang sæbevand? Lærkehæk Resten af den planlagte lærkehæk blev plantet i november. Der var sådan set ikke noget galt med hybenroserne, men visse steder var hækken blevet 1-1,5 m. bred, og den ville fortsat være blevet bredere, da hybenroserne sætter masser af rodskud. Visse steder i landet er den plante blevet et problem, da den er så stærk og breder sig så meget, at den fortrænger alle andre planter. Planteskolen frarådede på det kraftigste, at vi plantede hækken tidligere end 1. november; ja, de ville faktisk ikke af med planterne før. Tidspunktet var ikke særlig heldigt rent vejrmæssigt; det var omkring 0 grader, temmelig blæsende og lidt snevejr. Det skulle til gengæld være godt for planterne, som med tiden vil blive en smuk og vedligeholdelsesmæssig 4 Forslaget blev vedtaget. Forslag 2: Nye ordensregler Punktet var nok i generalforsamlingens tunge ende, da alt det nye i reglerne skulle læses op punkt for punkt, og vedtages enkeltvis. De nye ordensregler blev så godkendt og vedtaget med enkelte rettelser efter til tider en heftig debat. (De nye vedtagne regler følger renskrevet) Forslag 3: Nyt postkasseanlæg ved fælleshuset Bestyrelsen har foreslået at der skal opføres et nyt postkasseanlæg, da det gamle jo ikke pynter særlig meget i vores område. Anlægget kan bygges for ca. 8000,- kr. + skruer, beslag og fundament, som kassereren mente kunne dækkes ind under driftsbudgettet. Beboerne skal dog selv sørge for en godkendt postkasse. Forslaget blev vedtaget. Ad 6) Budget Budget for 2005 blev godkendt. Ad 7) Valg a. Kasserer for 2 år Steen Juhl (have 89) blev genvalgt til kassererposten for 2 år uden modkandidater. b. + c. To bestyrelsesmedlemmer for 2 år Lissy Feldbæk (have69) og Christian Røjen (have 114) ønskede ikke genvalg. Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen for 2 år: Mawlod Nahim-Hassan (have 44) fik 43 stemmer Jan Nielsen (Jan Jet) (have 70) fik 14 stemmer Bjartur Grástein (have 78) fik 34 stemmer Niels Jakob Kristensen (Filt) (have 49) fik 49 stemmer Mawlod og Filt var herefter valgt til bestyrelsen for 2 år. 9

5 Referat af ordinær Generalforsamling Den 09 marts 2005 Ad 1) Formanden bød velkommen og forestod valg af dirigenter. Christina Frost (have 33) og Niels Feldbæk (have 69) blev foreslået. Der var ikke andre forslag, og de var valgt. Ad 2) Dirigenterne takkede for valget, satte dagsordnen til godkendelse, og udpegede stemmeudvalg. Ad 3) Formand Berit Mogensen(have 35) aflagde beretning for 2004, som blev godkendt uden kommentarer. (se beretning andet sted i bladet) Ad 4) Kasserer Steen Juhl (have 89) fremlagde regnskabet for Der var en enkelt spørgsmål vedr. punkt 227 advokatbistand. Beløbet skyldtes at der sidste år blev kørt en større sag. Steen gjorde også opmærksom på at der var en rimelig stor post, som skyldtes at han havde fået nogle regninger for sent. Herefter blev regnskabet godkendt. Ad 5) Der var i år indkommet 3 forslag fra medlemmer og bestyrelse: Forslag 1: Vurderingssamarbejde med andre haveforeninger Man må gerne samarbejde med andre haveforeningers vurderingsudvalg, men man må ikke bytte udvalg. Det er klart ulovligt, da de forskellige udvalg er valgt i hver enkelt haveforening af generalforsamlingen. 8 overkommelig ramme om p-pladserne. Der mangler stadig at blive lavet et par lommer til skraldecontainere på de p-pladser, der i forvejen havde lærkehæk. Det arbejde skal udføres hurtigst muligt efter sæsonstart. Planterne er kulet ned, så de er klar, når vi er klar. Der skal også lægges fliser under containerne; det er et krav fra Århus Kommunale Værker. Dræn Igen i år har lavtliggende områder været plaget af stående vand. Træerne ved ridestien har med årene "rodet" sig ned i drænene, som skal lede vandet bort fra Marienlyst, men Naturforvaltningen har nu gravet en åben grøft langs ridestien. Det løser forhåbentlig problemet, og det giver os i hvert fald mulighed for at løse eventuelle interne drænproblemer. Vi havde Holst Kloakservice ude for at se på vores dræn, men det var begrænset, hvad de kunne stille op, da der ikke eksisterer en detaljeret drænplan for vores område, og da vandet på det tidspunkt stod stille på grund af det manglende afløb ud af haveforeningen. Naturforvaltningen har i øvrigt gjort opmærksom på, at visse medlemmer af haveforeningen åbenbart bruger skoven som affaldsplads. Bjerge af haveaffald, sten, ler, køkkenaffald og storskrald er smidt i skoven, og det er de - mildest talt - ikke særlig tilfredse med. Vi har fået lov til selv at fjerne affaldet, og vi har fået lov at vente til foråret, så vi ikke kommer til at betale for oprydning. Veje Højhastighed er godt i reklamer for internetforbindelse, men ikke på vejene i Marienlyst. Fartbumpene har taget toppen af farten, men især omkring bumpene bærer vejene præg af for høj fart og for heftige opbremsninger. Problemet kan løse sig selv: når vejene bliver for hullede, kan det ikke lade sig gøre at køre for stærkt. Fællesarbejde Py-ha! Indsamling af skrald fra skov og fællesarealer, hækplantning, lugning, fliselægning, containeren trænger til maling, reparation af frostskader på vandstandere, vandure af og på, huller i vejene der er nok at se til! 5

6 I forløbne sæson blev der afholdt en "Forskønnelsesdag", hvor en snes mennesker fra en halv snes haver mødte op, samlede skrald og hyggede sig. I næste sæson kan vi jo selvfølgelig fortsætte på frivillighedens basis - men er det rimeligt? Mange medlemmer ønsker kun at passe deres egen have - de er nok heller ikke repræsenteret her ved generalforsamlingen. Men vi er en forening med visse fælles forpligtigelser. Bestyrelsen har lavet et forslag til nye ordensregler, der blandt andet giver mulighed for at afkræve et beløb for ikke at deltage i fællesarbejde. På den måde bliver arbejdet mere jævnt fordelt, og hvis nogen vælger ikke at møde op, kan de betale for lidt hygge til dem, der har lavet noget. Det kan jo selvfølgelig ikke nytte noget, at 167 medlemmer plus familie og sammenskrabte børn dukker op på én gang. Derfor har bestyrelsen lavet en kalender med seks arbejdsdage og fordelt haverne nogenlunde jævnt. Hver have skal kun møde op én gang om året, og hvis man ikke lige kan komme den dag, man er sat på, kan man bytte med en anden have. Kalenderen bliver udsendt med Radisen inden 1. april, så man i god tid ved, hvornår man skal komme. Den bliver også hængt op på opslagstavlen, hvis den nu skulle blive væk Nu er det selvfølgelig ikke meningen, at vi skal indforskrive folk til 12 timers hårdt fysisk arbejde i bagende sol og med pisken over nakken. Der bliver forskellige opgaver, så der bliver mulighed for at alle kan deltage - bare de møder op. Disse arbejdsdage kan blive en hyggelig tradition. Og skulle nogen finde nye venner på sådan en dag, så er det ikke noget, der koster ekstra! Kredsgeneralforsamling Kredsens "gamle" sekretær genopstillede ikke, og Birthe Madsen fra HF Oldjorden blev valgt ind. Hun er til stede i dag på generalforsamlingen som kredsrepræsentant. Og Teddy Steen Juhl her fra Marienlyst er blevet kredssekretær. Flere bestyrelser under Århuskredsen ønskede en større grad af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem haveforeningerne for eksempel omkring fartdæmpning og udskiftning af vandrørene. Det lyder som en rigtig 6 god ide, da haveforeningerne ellers ikke har meget mulighed for at snakke sammen. Storbylandsbyen Vores kommende nabo er blevet forsinket igen-igen. Det var meningen, at byggeriet skulle starte i marts i år, og at de første boliger skulle være klar til indflytning i november. Men i februar kom der en kedelig besked. Den billigste licitation var på 29 mio., og entreprisen var kun 15 mio. Det vil sige, at de billigste tilbud på at udføre arbejdet bliver næsten dobbelt så dyre som det beløb, der er afsat til byggeriet. Højbjerg AndelsBoligforening bakker dog ikke ud; de vil prøve at finde en løsning. Det er stadig ret usikkert, om byggeriet vil gå i gang i år. Dødsfald Sidst på året måtte vi sige et sidste farvel til to medlemmer. Gytha Phillipsen fra have 169 og Lillian Lauersen fra have 13. Lad os mindes de to med et minuts stilhed. ARBEJDSDAGE: 22. april (St. Bededag) have maj - vandure have juni have juli have aug. have sept. - vandure have

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie.

RADISEN. Roser. Aflysning. Genbrugsstationer. Åbningstider: Søndag den 13. august er bestyrelsens træffetid aflyst pga. ferie. RADISEN 14. årgang nr. 5 August 2006 Hvor blev Radisen fra juli af? Desværre er både redaktør og formand blevet arbejdsramte, så Radisen blev aflyst i juli. Referatet fra bestyrelsesmødet i juni kan læses

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere