Sophie:43 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:43 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:43 ISSN Hvad betyder kardinal? FAGSPROG af Claus Houlberg CARDO, (lat. egtl. hængsel, det, hvorom noget drejer sig, dvs. vendepunkt, akse, grænse ), nord/ sydgående linjer i det romerske landmålingssystem, som inddelte de romerske byer og deres opland i parceller. I byens centrum krydsede den nord/ sydgående hovedlinje, cardo maximus, den øst/vestgående, decumanus maximus. Dette er den leksikalske og etymologiske definition af ordet, som det astrologiske begreb kardinal kommer af. Kardinal er et ord med betydelig anvendelse i astrologien, men ikke i andre divinations-teknikker så som tarot, numerologi, håndlæsning osv.. Astrologer omtaler det i kardinale huse, der jo netop nal, at være knyttet til romersk byplanlægning, en sammenhæng man næppe umiddelbart kunne forestille sig. Alligevel er koblingen meningsfuld, og den kan endda bidrage til en bedre forståelse af den astrologiske brug af begrebet. ligger nord-syd og øst-vest samt i kardinale tegn, der er de korresponderende tegn, som ligger ved henholdsvis solhverv og jævndøgn. Solen definerer her årstiderne ved at stå i verdenshjørnerne. På en ejendommelig måde synes dette begreb, kardis. 3 : Fransk astrologi (3)) s. 5 : Museets bestyrelse s. 6 : Tidszonernes historie SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 1

2 Romersk byplanlægning Hosstående ses, hvordan den romerske by Anjar var anlagt efter dette skema. Den nord-syd gående gade blev kaldt cardo eller cardo maximus, mens den store øst-vest gående gade hed decumanus eller decumanus maximus. Der, hvor cardo maximus og decumanus maximus krydsede hinanden i byens midte, lå forum, stedet, hvor alle mødtes. CARDO betegner altså byens hovedakse den nordsydgående hvilket er en helt bevidst parallel til Jordens akse. Begrebet kardinal betyder dermed både konkret og i overført betydning den akse, som alt drejer sig om. I astrologien kender vi denne som den syd-nordgående MCakse. Maritimt, som i vindrosen på forsiden, bliver både den nord-sydgående og den østvestgående akse kaldt for de kardinale retninger. DECUMANUS - den øst-vestgående gade eller akse i de romerske byer - har en mere gådefuldt oprindelse til sit navn. Nogle mener, at navnet har noget med tallet 10 (latin: decem) at gøre, men det står uklart hvorfor. Andre fortæller, at navnet betyder stor... altså blot storegade... men udtrykket decu-manus stammer i virkeligheden fra havet ved Epidauros og Den Saroniske Bugt, der var meget kendt i antikken. Her sagde romerne, at hver tiende bølge var den største og den brusede mest voldsomt op ad klipperne. Den blev kaldt Fluctus Decumanus og betyder ordret den tiende (bølge), som er den største. Derfor er begge af de nævnte betydninger af ordet rigtige, og derfor fik den største tværgående gade kælenavnet decumanus. Bølger langs aksen For helt at forstå tankegangen, må man kende til den praktiske side af romersk byplanlægning. Ved anlægget af en ny by eller en militærforlægning anlagde man først den nordsyd-gående cardo. Når den var anlagt, fulgte resten et fast skema med sidegader på tværs af aksen og yderligere deling i parceller. Heraf kommer den overførte betydning af kardinal (egentlig: cardo-agtig) som den første eller den vigtigste eller den ledende. De sidenhen anlagte tværgående gader løb i overført betydning løb som bølger langs denne længdeakse. Den største af disse bølger blev kaldt Decumanus (egentlig: tiendebølgen) og var gerne den næste gade, der blev anlagt. Vender vi tilbage til astrologien, så kan vi altså se en afspejling af romersk tænkning i begrebet kardinal, der jo astrologisk handler om vilje, formål, hensigt, retning, kurs. Når først dén er valgt, er resten konsekvenser heraf. apple KILDER - com/ (on euripides) SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 2

3 Fransk astrologi (3) 20. årh. midte De forudgående afsnit af denne artikelserie er: (1) 1800-tallet, bragt i Sophie:40 (s.6) (2): 20. årh. begyndelse, bragt i Sophie:42 (s.7) FAGHISTORIE af Patrice Guinard (ovs. af Leena Wåle) Henri-Joseph GOUCHON (pseudonym Sélénius) født den 1. marts 1898 kl. 07:30 i Roreto Chisone (tæt ved Pinerolo, Italien), 45N59 & 07Ø06 (død i 1978). (Kilde Jacques de Lescaut, 1994, via Cahiers Astrologiques, 195) Sammen med Jacques Reverchon er han forfatter til den berømte Dictionnaire astrologique (Paris , 3. bind; Paris, Dervy, 1975). Tilhænger af den tredobbelte dominant (elemental, zodiakal og planetarisk). Léon LASSON født den 17. september 1901 i Saint-Bueil (tæt ved Chambéry), 45N29 & 05Ø41 (død i 1989). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via Patrice Louaisel i tidsskriftet Astrolabe, 16) Forfatter til Astrologie mondiale: Quinze ans de paix sur l Europe (Bruxelles, Demain, 1938). Dette forsøg på at rehabilitere forudsigelser i mundan astrologi er en sand fiasko (cf. ligeledes Gabriel Trarieux d Egmont: Que sera 1939? (Paris, Flammarion, 1938). Hans bedste værk: Ceux qui nous guident (Paris, René Debresse, 1946,) der indeholder mere end 500 personers fødselsdata, kommer til senere at influere på Michel Gauquelins arbejder. Lassons statistiske forskning, der også anvendes på planeternes daglige cyklus, og ikke kun på planeternes årlige cyklus som så ofte hos Choisnard og Krafft, forudsiger Gauquelins kurver og understreger en tilstedeværelse, der er hyppigere end gennemsnittet, af en bestemt planet i nærheden dr.phil. Patrice Guinard HOSSTÅENDE tekst er tredje del af en gennemgang af den moderne franske astrologis markante skikkelser ved dens begyndelse i 1800-tallet. Den er oversat af astrolog og cand.mag. i fransk, Leena Wåle. Danske astrologer ved som hovedregel ikke meget om fransk astrologi, selv om den var afsæt for mange ældre astrologer og astrologiske tekster. Eksempelvis var J. Fr. Schroeters tekst i Salmonsens Leksikon i 1915, som var almenhedens introduktion til emnet på vores eget sprog, baseret på Fomalhaut (Se SOPHIE:39). Patrice Guinard fik sin doktordiputats om astrologiens filosofi antaget på Sorbonne i Siden har han drevet Centre Universitaire de Recherche en Astrologie, forkortet CURA. Centeret har en flersproget hjemmeside, der er en af de væsentligste kilder til dokumentation af astrologiens udbredelse og indhold i dag. -red SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 3

4 af en akse, der går specifikt på Natis beskæftigelse: Mars hos militærpersoner, Saturn hos videnskabsmænd, sågar også Venus hos kunstnere eller endog Neptun hos mystikere. Alexandre VOLGUINE født den 3. marts 1903 (Gregoriansk tid) kl. 05:45 i Novaja Praga (nær Kirovograd, Ukraine) 48N33 & 32Ø54 (død i 1976). (Kilde: Jacques de Lescaut, 600 Personnalités des Poissons, Bruxelles, 1982). Belæst historiker og foranstalter af oversættelse af ældgamle tekster, grundlægger af Cahiers Astrologiques (Nice) i 1938, sandsynligvis det bedste franske astrologiske tidsskrift, som udkommer helt frem til Rehabiliterer fødselshoroskopets planetherskere og udvikler teknikken med planeternes ramme (der nærmer sig tyskeren Wittes midtpunkter). Forfatter til Astrologie Lunaire (Nice, Cahiers Astrologiques, 1936; Paris, Dervy, 1972) og især til L Ésotérisme de l astrologie (Paris, Dangles, 1953). Volguine, der er modstander af statistiske undersøgelser, undsagde den astrologi, der var en vildledt og uren astrologi, og som gik på akkord og gjorde indrømmelser til den moderne mentalitet, som grænser til materialisme (p. 18). Og han gjorde krav på en metafysisk, transhistorisk og transkulturel opfattelse af astrologien, der ville integrere de indiske, kinesiske og meksikanske bidrag. Hans bedste tekst er og bliver L astrologie chez les Mayas et les Aztèques (Nice, Cahiers Astrologiques, 1946), der også citeres af Lester Ness i hans kommenterede bibliografi af Volguines værk: Written in the Stars: Ancient Zodiac Mosaics (Warren Center (Pennsylvania), Shangri-La Publications, 1999, p. 220), der er en videreførelse af hans doktordisputats fra Volguines astrologi er ganske vist blevet noget forældet, og hans skema over de planetariske faktorers værdighed, der stadig bruges, udviser nogle væsentlige, ofte lovlig fantasifulde grundtoner. Jean-Gaston VERDIER født den 6. august 1886 kl. 05:27 i Tourcoing, 50N43 & 03Ø09 (dødstidspunkt ukendt). (Kilde: De Herbais de Thun, 1944). Ingeniør, forfatter til Ce que disent les astres (Paris, Stock, 1940; Stock, 1970). Dette er en klassisk håndbog, der i det væsentligste lader sig inspirere af tyskeren Herbert von Klöcklers arbejder. Jacques REVERCHON født den 27. marts 1909 kl. 00:43 i Paris (dødstidspunkt ukendt).(kilde: De Herbais de Thun, 1944). Ifølge Jacques Halbronn født kl. 12:30 i Paris 6. arrondissement. Fast støtte til les Cahiers Astrologiques (både under sit eget navn og under forskellige pseudonymer som Gerson-Lacroix, Brûlard, J.R. Scribe, Scrutateur). Han bidrager ligeledes til 2. bind af Gouchons Dictionnaire astrologique, og han er ligeledes medforfatter til dettes supplement: Kraffts beundrede værk om cykliske efemerider. Han er endvidere forfatter til en tosproget brochure Valeur des jugements et pronostics astrologiques (Yerres, 1971), der er en radikal kritik af astrologiske forudsigelser (og navnlig af André Barbaults arbejder). Han deltager i kontrollen af fødselsdata for Gauquelins laboratorium (L.E.R.R.C.P.), og også i 1983 i Françoise Schneider-Gauquelins tidsskrift. Han konkluderer i sit værk om statistiske undersøgelser La vérité sur l astrologie (Paris, Cahiers Astrologiques, 1978, p. 70), at astrologien udgør et enormt forskningsområde, der i århundreder har fået lov at ligge brak, til stor nytte for drømmere og charlataner. (...) Det er forbløffende, at man i en tidsalder, hvor man mobiliserer gigantiske summer til udnyttelse af landområder, da nægter at hellige blot en smule tid - bortset fra den, som ødsles på sarkastiske og forhastede vurderinger, der fremføres som fakta, og som en dag ikke vil være mere gyldige end de domme, der afsagdes af den afdøde Inkvisition - på denne fascinerende og mystiske forbindelse mellem mennesket og dets kosmiske miljø. I sit hovedværk Notions d astrologie (Paris, Danglars, 1946) siger han: Vi må gentænke astrologien. førend vi kan SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 4

5 begynde at bevise den. (p. 9) Armand BARBAULT (Pseudonym: Rumélius) født den 2. april 1906 kl. 09:51 i Champoulet (tæt ved Briare), 47N40 & 02Ø55 (død i 1974). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via tidsskriftet Cahiers Astrologiques, 149). Storebror til André Barbault. Han var ingeniør og alkymist og forfatter til L or du millième matin (Paris, J ai lu, 1970). Hans første astrologiske artikler udkommer i 1936 i tidsskriftet Consolations. Forfatter til afhandlingen Technique de l interprétation: Les bases naturelles de l astrologie (Paris, France-Belgique, 1947; Dervy 1986). Claire SANTAGOSTINI født den 9. maj 1898 kl. 07:00 i Paris (død i 1986). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via Patrice Louaisel, i tidsskriftet Astrolabe, 16). Hun var den højt estimerede leder af et kollegium, og blev påvirket af Marcel Jousse s antropologi, og forfatter til adskillige didaktiske værker, som er let tilgængelige for begyndere, bl.a. Initiation à l astrologie globale (Paris, éd. Traditionnelles, 1976), skrevet på grundlag af hendes forelæsninger gennem vinteren ), og Assimil astrologique, Paris, éd. Traditionnelles, 1969; 1977). I hendes teoretiske hovedværk L horoscopie cartésienne (Paris, éd Traditionnelles, 1965), kaster hun sig ud i en refleksion over analogien, der burde udtrykke en forbindelse, men ikke en lighed, p. 41), og over symbolet: Vi er ikke enige med de astrologer, der mener, at Symbolet (der ene og alene er traditionelt, og i øvrigt ikke defineret) er et tilstrækkeligt grundlag for astrologien, hvilket skulle give det værdi, ikke blot som et begreb med universel værdi, men også skulle være årsagen. Dette er med udgangspunkt i selve tanken uacceptabelt. (p ). Hun placerer sig inden for den rene filosofiske tankes område, som hun stiller over for Nicolas videnskabelige tænkemåde (p. 58), og ligeså over for André Barbaults empiriske forskning (p. 25). MIN MENING: Santa anbefaler, i lighed med Dom Néroman og med Descartes (!) at gøre fuldstændigt op med fortiden for at genopbygge astrologien. Som astrolog og filosof fremfører hun den idé, at udøvelsen af astrologi i sin inderste kerne er reflekterende (på én gang teoretisk og praktisk), hvilket forudsætter en permanent konfrontation mellem den astrologiske talestrøm og virkeligheden. Desuden kritiserer hun steriliteten ved den rå empirisme, som ikke vil kunne ende ud i en model. En anden af hendes idéer, der er mindst lige så vigtig, vedrører nødvendigheden af en konstruktivistisk tilnærmelse til temaet via dets globale tydning, hvilket kræver en hierarkisk opstilling af faktorerne (planeternes værdighed), en underordning af planeterne i forhold til hinanden (i følge begrebet planetkæder ), og til sidst en forenkling af temaet, uden hvilken denne globalisering ville forblive uden for sindets fatteevne. Dette resulterer i en kritik af de almindelige håndbøger: Alle disse tydningsbegreber [planeter i tegn, planeter i huse, aspekter...] har en vis værdi som dokumentation, men også kun som dokumentation. (in Cahiers Astrologiques, 104, 1963, p. 175). Disse udmærkede idéer fik en afgørende indflydelse på en hel generation af udøvere og affødte en art fransk egenart. Claire Santagostini er den første store dame i fransk astrologi, og interessen for hendes ældre søster udi astrologien, Janduz, alias Jeanne Duzéa ( ), er og bliver mindre....fortsættes SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 5

6 Tidszonernes historie ASTRONOMI af Claus Houlberg I takt med computernes fremtog, så kan vi rent teknisk overkomme mere og mere på mindre og mindre tid. For astrologer gælder det navnlig beregningerne, der i gamle dage (dvs. før 1980) tog et par timer at gennemføre sammen med den manuelle optegning af et horoskop Prisen herfor er et mindre udbredt kendskab til den astronomiske baggrund for de beregninger og tegninger, computerne udfører for os. Ikke mindst påvirkes evnen til at vurdere de data, der må tastes ind i computeren, før den kan udføre beregningerne. De astrologiske data er jo ganske enkelt fødselsdag,-måned og -år plus fødselstid og fødested (by). Problemet ligger i fødselstiden og stedet, idet klokken ikke er den samme over hele Jorden. Ved historiske horoskoper fra før år 1900 er klokken endda ikke nødvendigvis den samme i hele landet. Problemet hedder zonetider. Lokal middelsoltid Indtil slutningen af 1800-tallet var det almindeligt, at hvert land eller område havde sin egen lokaltid, der ofte var fastlagt som middel-soltiden i landets hovedstad. I Danmark benyttede man således Københavns middelsoltid som fællestid for hele landet frem til Dette førte landene imellem til en mængde tidszoner med umage spring i klokkeslættene. I USA havde man fx ikke mindre end 75 forskellige tidszoner langs en jernbanestrækning fra østkysten til vestkysten. For at råde bod på dette forhold blev det ved en international kongres i Washington, D.C. i 1884 besluttet at opdele Jorden i 24 tidszoner, hver med en udstrækning på 15 i geografisk længde svarende til en tidsforskel på en hel time. I virkeligheden er der dog en 25. tidszone, nemlig den, der strækker sig fra bredde og til 7½ bredde omkring den 180. breddegrad, dvs. langs den såkaldte datolinie. Systemet var blevet foreslået af den canadiske jernbaneingeniør Sandford Fleming ( ) i slutningen af 1870 erne og en halv snes år senere indførte man et zonetidssystem, der kan tage højde for døgnets lys- og mørkeperioder forskellige steder på Jorden. Regional zonetid Zonetidssystemet deler verden op i zoner af 15 s længde. Inden for hver zone er klokkeslættet det samme. Udgangspunktet for dette system er en længdegradslinie, der går gennem Lon- SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 6

7 don, dvs. Greenwich observatoriet der. Derfor kaldes denne linie for Greenwich-linien, hvor selve GMT tidszonen (Greenwich Mean Time) strækker sig 7½ på hver side. I forhold til en østligere zone er klokkeslættet en time tidligere, og i forhold til en vestligere zone er klokkeslættet en time senere. Zonerne er dog ikke kun trukket med lige linjer, og i de fleste atlas kan man se, hvorledes tidszonerne er fordelt ud over Jorden. Af praktiske grunde følger zonegrænserne på land som oftest landegrænser eller geografiske strukturer (se ill.). Dansk zonetid Den zone, Danmark ligger i, er beregnet med midte i 15 øst og strækker sig 7½ på hver side. Denne zonetid kaldes også mere teknisk for ZT -1, idet der skal trækkes en time fra vort klokkeslæt for at give GMT-tidspunktet. Vores zone, der strækker sig ned gennem hele Europa - og for såvidt også nedover den sydlige halvkugle - kaldes på vore breddegrader for mellemeuropæisk tidszone (MET). Den mellemeuropæiske tid blev indført i Danmark ved lov den 29. marts 1893 med virkning fra den 1. januar 1894 klokken 00, hvor urene blev sat 9m 41s frem fra Kbh-tid til ZT-1. Før den mellemeuropæiske tid blev gældende her, beregnedes klokkeslættet i Danmark ud fra vores ældste observatorium, Rundetårns, position. Zonetidens historie Zonetid blev først foreslået af Charles F. Dowd, New York, i Ti år senere i 1879 blev zonetiden i Canada foreslået af Sandford Fleming for at koordinere jernbanetrafikken, og den blev indført i USA og Canada den 18. november Ved en konference i Washington i 1884 blev zonetidsinddelingen drøftet, men ikke vedtaget, da det lå uden for delegationernes mandat. Der blev dog vedtaget et døgn på 24 timer begyndende ved midnat, og tidszonerne blev drøftet og anbefalet. Vedtagelsen af midnatsdøgnet blev gjort, fordi den astronomiske og maritime definition af døgnet begyndte ved middag, og derfor var der i praksis to definitioner af døgnet helt frem til Uanset at konferencen ikke vedtog tidszonerne, så blev de benyttet. Sverige havde således indført zonetid +1 allerede i 1884, mens Danmark først ved en lov fra 1. januar 1894 indførte samme zonetid. De to lande havde altså i mange år måttet leve med en urforskel på 9 min. og 41 sek. Hvor Danmark tidligere havde vedtaget at beregne landets tid ud fra København, selv om en del forslag faktisk havde anbefalet en tid fra en position noget nærmere midten af landet (man så åbenbart bort fra Bornholm), så blev zonetiden nu fastlagt som tiden på 15 Øst, der netop går gennem Bornholm. Nærmere bestemt går zonetidslinien igennem Gudhjem, og helt præcist gennem fiskerlejet Melsted lige syd for byen. Altså omtrent så østligt, som man overhovedet kan komme i Danmark. Andre landes zonetider Som astrolog er det altså værd at erindre sig, at tidszoner stort set blev indført verden over den sidste snes år før år Dette betyder, at man ved historiske data, dvs. fødselstider for folk født før da, må regne med lokaltider. For at have helt præcise oplysninger, må astrologer slå op i et zonetids-atlas, eksempelvis The International Atlas og The American Atlas, begge af Thomas G. Shanks. De blev første gang udgivet i 1985 af ACS Publications og har siden fået mindre revisioner og opdateringer. Ved et arbejde med historiske og udenlandske data er et zonetidsatlas helt uundværligt. KILDE - Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 7

CORNELIUS. Den moderne astrologis fødsel. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning

CORNELIUS. Den moderne astrologis fødsel. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN 1602-9186 Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: tycho@asmu.dk CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 Den moderne astrologis fødsel Den amerikanske

Læs mere

Astrologi ens univers

Astrologi ens univers K A R L A A G E J E N S E N Astrologi ens univers E N T R I N V I S I N D F Ø R I N G I A S T RO L O G I E NS G RU N D B EG R E B E R F O R L A G E T G A L A X E N A S T R O L O G I E N S U N I V E R S

Læs mere

Sophie:51 ISSN 1602-9631

Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN 1602-9186 Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: tycho@asmu.dk CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 Tiden, tiderne og tidsaldrene I den nye

Læs mere

Den virkelige lokale tid

Den virkelige lokale tid Den virkelige lokale tid Af Peter Øhrstrøm Center for Filosofi og Videnskabsteori Aalborg Universitet I det moderne undervisningssystem præsenteres et tidsbegreb, som er abstrakt i matematisk henseende.

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

C O R N E L I U S. Mona Frid-Ploug 1941-2003

C O R N E L I U S. Mona Frid-Ploug 1941-2003 C O R N E L I U S Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning Redaktion: Astrologisk Museums forskningsarkiv ISSN 1602-9186 Email: cornelius@astrologimuseum.dk Skandinavisk forskning Nordens

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter Speciale af Sebastian Fogh Nordentoft Studienr. 20031521 Antal enheder: 238.768 Vejleder: Søren

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium Version: 18. august 2007 side 1 af 15 Astronomisk navigation hvad er

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen

nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen Indhold Forord af M. Carolyn Baum Forord af Charles Christiansen Dansk forord af Jette Andersen & Ole Mygind Når teorier rejser af Henrik Vardinghus-Nielsen Introduktion af Michael K. Iwama 6 9 13 18 27

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere