Sophie:43 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:43 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:43 ISSN Hvad betyder kardinal? FAGSPROG af Claus Houlberg CARDO, (lat. egtl. hængsel, det, hvorom noget drejer sig, dvs. vendepunkt, akse, grænse ), nord/ sydgående linjer i det romerske landmålingssystem, som inddelte de romerske byer og deres opland i parceller. I byens centrum krydsede den nord/ sydgående hovedlinje, cardo maximus, den øst/vestgående, decumanus maximus. Dette er den leksikalske og etymologiske definition af ordet, som det astrologiske begreb kardinal kommer af. Kardinal er et ord med betydelig anvendelse i astrologien, men ikke i andre divinations-teknikker så som tarot, numerologi, håndlæsning osv.. Astrologer omtaler det i kardinale huse, der jo netop nal, at være knyttet til romersk byplanlægning, en sammenhæng man næppe umiddelbart kunne forestille sig. Alligevel er koblingen meningsfuld, og den kan endda bidrage til en bedre forståelse af den astrologiske brug af begrebet. ligger nord-syd og øst-vest samt i kardinale tegn, der er de korresponderende tegn, som ligger ved henholdsvis solhverv og jævndøgn. Solen definerer her årstiderne ved at stå i verdenshjørnerne. På en ejendommelig måde synes dette begreb, kardis. 3 : Fransk astrologi (3)) s. 5 : Museets bestyrelse s. 6 : Tidszonernes historie SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 1

2 Romersk byplanlægning Hosstående ses, hvordan den romerske by Anjar var anlagt efter dette skema. Den nord-syd gående gade blev kaldt cardo eller cardo maximus, mens den store øst-vest gående gade hed decumanus eller decumanus maximus. Der, hvor cardo maximus og decumanus maximus krydsede hinanden i byens midte, lå forum, stedet, hvor alle mødtes. CARDO betegner altså byens hovedakse den nordsydgående hvilket er en helt bevidst parallel til Jordens akse. Begrebet kardinal betyder dermed både konkret og i overført betydning den akse, som alt drejer sig om. I astrologien kender vi denne som den syd-nordgående MCakse. Maritimt, som i vindrosen på forsiden, bliver både den nord-sydgående og den østvestgående akse kaldt for de kardinale retninger. DECUMANUS - den øst-vestgående gade eller akse i de romerske byer - har en mere gådefuldt oprindelse til sit navn. Nogle mener, at navnet har noget med tallet 10 (latin: decem) at gøre, men det står uklart hvorfor. Andre fortæller, at navnet betyder stor... altså blot storegade... men udtrykket decu-manus stammer i virkeligheden fra havet ved Epidauros og Den Saroniske Bugt, der var meget kendt i antikken. Her sagde romerne, at hver tiende bølge var den største og den brusede mest voldsomt op ad klipperne. Den blev kaldt Fluctus Decumanus og betyder ordret den tiende (bølge), som er den største. Derfor er begge af de nævnte betydninger af ordet rigtige, og derfor fik den største tværgående gade kælenavnet decumanus. Bølger langs aksen For helt at forstå tankegangen, må man kende til den praktiske side af romersk byplanlægning. Ved anlægget af en ny by eller en militærforlægning anlagde man først den nordsyd-gående cardo. Når den var anlagt, fulgte resten et fast skema med sidegader på tværs af aksen og yderligere deling i parceller. Heraf kommer den overførte betydning af kardinal (egentlig: cardo-agtig) som den første eller den vigtigste eller den ledende. De sidenhen anlagte tværgående gader løb i overført betydning løb som bølger langs denne længdeakse. Den største af disse bølger blev kaldt Decumanus (egentlig: tiendebølgen) og var gerne den næste gade, der blev anlagt. Vender vi tilbage til astrologien, så kan vi altså se en afspejling af romersk tænkning i begrebet kardinal, der jo astrologisk handler om vilje, formål, hensigt, retning, kurs. Når først dén er valgt, er resten konsekvenser heraf. apple KILDER - com/ (on euripides) SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 2

3 Fransk astrologi (3) 20. årh. midte De forudgående afsnit af denne artikelserie er: (1) 1800-tallet, bragt i Sophie:40 (s.6) (2): 20. årh. begyndelse, bragt i Sophie:42 (s.7) FAGHISTORIE af Patrice Guinard (ovs. af Leena Wåle) Henri-Joseph GOUCHON (pseudonym Sélénius) født den 1. marts 1898 kl. 07:30 i Roreto Chisone (tæt ved Pinerolo, Italien), 45N59 & 07Ø06 (død i 1978). (Kilde Jacques de Lescaut, 1994, via Cahiers Astrologiques, 195) Sammen med Jacques Reverchon er han forfatter til den berømte Dictionnaire astrologique (Paris , 3. bind; Paris, Dervy, 1975). Tilhænger af den tredobbelte dominant (elemental, zodiakal og planetarisk). Léon LASSON født den 17. september 1901 i Saint-Bueil (tæt ved Chambéry), 45N29 & 05Ø41 (død i 1989). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via Patrice Louaisel i tidsskriftet Astrolabe, 16) Forfatter til Astrologie mondiale: Quinze ans de paix sur l Europe (Bruxelles, Demain, 1938). Dette forsøg på at rehabilitere forudsigelser i mundan astrologi er en sand fiasko (cf. ligeledes Gabriel Trarieux d Egmont: Que sera 1939? (Paris, Flammarion, 1938). Hans bedste værk: Ceux qui nous guident (Paris, René Debresse, 1946,) der indeholder mere end 500 personers fødselsdata, kommer til senere at influere på Michel Gauquelins arbejder. Lassons statistiske forskning, der også anvendes på planeternes daglige cyklus, og ikke kun på planeternes årlige cyklus som så ofte hos Choisnard og Krafft, forudsiger Gauquelins kurver og understreger en tilstedeværelse, der er hyppigere end gennemsnittet, af en bestemt planet i nærheden dr.phil. Patrice Guinard HOSSTÅENDE tekst er tredje del af en gennemgang af den moderne franske astrologis markante skikkelser ved dens begyndelse i 1800-tallet. Den er oversat af astrolog og cand.mag. i fransk, Leena Wåle. Danske astrologer ved som hovedregel ikke meget om fransk astrologi, selv om den var afsæt for mange ældre astrologer og astrologiske tekster. Eksempelvis var J. Fr. Schroeters tekst i Salmonsens Leksikon i 1915, som var almenhedens introduktion til emnet på vores eget sprog, baseret på Fomalhaut (Se SOPHIE:39). Patrice Guinard fik sin doktordiputats om astrologiens filosofi antaget på Sorbonne i Siden har han drevet Centre Universitaire de Recherche en Astrologie, forkortet CURA. Centeret har en flersproget hjemmeside, der er en af de væsentligste kilder til dokumentation af astrologiens udbredelse og indhold i dag. -red SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 3

4 af en akse, der går specifikt på Natis beskæftigelse: Mars hos militærpersoner, Saturn hos videnskabsmænd, sågar også Venus hos kunstnere eller endog Neptun hos mystikere. Alexandre VOLGUINE født den 3. marts 1903 (Gregoriansk tid) kl. 05:45 i Novaja Praga (nær Kirovograd, Ukraine) 48N33 & 32Ø54 (død i 1976). (Kilde: Jacques de Lescaut, 600 Personnalités des Poissons, Bruxelles, 1982). Belæst historiker og foranstalter af oversættelse af ældgamle tekster, grundlægger af Cahiers Astrologiques (Nice) i 1938, sandsynligvis det bedste franske astrologiske tidsskrift, som udkommer helt frem til Rehabiliterer fødselshoroskopets planetherskere og udvikler teknikken med planeternes ramme (der nærmer sig tyskeren Wittes midtpunkter). Forfatter til Astrologie Lunaire (Nice, Cahiers Astrologiques, 1936; Paris, Dervy, 1972) og især til L Ésotérisme de l astrologie (Paris, Dangles, 1953). Volguine, der er modstander af statistiske undersøgelser, undsagde den astrologi, der var en vildledt og uren astrologi, og som gik på akkord og gjorde indrømmelser til den moderne mentalitet, som grænser til materialisme (p. 18). Og han gjorde krav på en metafysisk, transhistorisk og transkulturel opfattelse af astrologien, der ville integrere de indiske, kinesiske og meksikanske bidrag. Hans bedste tekst er og bliver L astrologie chez les Mayas et les Aztèques (Nice, Cahiers Astrologiques, 1946), der også citeres af Lester Ness i hans kommenterede bibliografi af Volguines værk: Written in the Stars: Ancient Zodiac Mosaics (Warren Center (Pennsylvania), Shangri-La Publications, 1999, p. 220), der er en videreførelse af hans doktordisputats fra Volguines astrologi er ganske vist blevet noget forældet, og hans skema over de planetariske faktorers værdighed, der stadig bruges, udviser nogle væsentlige, ofte lovlig fantasifulde grundtoner. Jean-Gaston VERDIER født den 6. august 1886 kl. 05:27 i Tourcoing, 50N43 & 03Ø09 (dødstidspunkt ukendt). (Kilde: De Herbais de Thun, 1944). Ingeniør, forfatter til Ce que disent les astres (Paris, Stock, 1940; Stock, 1970). Dette er en klassisk håndbog, der i det væsentligste lader sig inspirere af tyskeren Herbert von Klöcklers arbejder. Jacques REVERCHON født den 27. marts 1909 kl. 00:43 i Paris (dødstidspunkt ukendt).(kilde: De Herbais de Thun, 1944). Ifølge Jacques Halbronn født kl. 12:30 i Paris 6. arrondissement. Fast støtte til les Cahiers Astrologiques (både under sit eget navn og under forskellige pseudonymer som Gerson-Lacroix, Brûlard, J.R. Scribe, Scrutateur). Han bidrager ligeledes til 2. bind af Gouchons Dictionnaire astrologique, og han er ligeledes medforfatter til dettes supplement: Kraffts beundrede værk om cykliske efemerider. Han er endvidere forfatter til en tosproget brochure Valeur des jugements et pronostics astrologiques (Yerres, 1971), der er en radikal kritik af astrologiske forudsigelser (og navnlig af André Barbaults arbejder). Han deltager i kontrollen af fødselsdata for Gauquelins laboratorium (L.E.R.R.C.P.), og også i 1983 i Françoise Schneider-Gauquelins tidsskrift. Han konkluderer i sit værk om statistiske undersøgelser La vérité sur l astrologie (Paris, Cahiers Astrologiques, 1978, p. 70), at astrologien udgør et enormt forskningsområde, der i århundreder har fået lov at ligge brak, til stor nytte for drømmere og charlataner. (...) Det er forbløffende, at man i en tidsalder, hvor man mobiliserer gigantiske summer til udnyttelse af landområder, da nægter at hellige blot en smule tid - bortset fra den, som ødsles på sarkastiske og forhastede vurderinger, der fremføres som fakta, og som en dag ikke vil være mere gyldige end de domme, der afsagdes af den afdøde Inkvisition - på denne fascinerende og mystiske forbindelse mellem mennesket og dets kosmiske miljø. I sit hovedværk Notions d astrologie (Paris, Danglars, 1946) siger han: Vi må gentænke astrologien. førend vi kan SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 4

5 begynde at bevise den. (p. 9) Armand BARBAULT (Pseudonym: Rumélius) født den 2. april 1906 kl. 09:51 i Champoulet (tæt ved Briare), 47N40 & 02Ø55 (død i 1974). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via tidsskriftet Cahiers Astrologiques, 149). Storebror til André Barbault. Han var ingeniør og alkymist og forfatter til L or du millième matin (Paris, J ai lu, 1970). Hans første astrologiske artikler udkommer i 1936 i tidsskriftet Consolations. Forfatter til afhandlingen Technique de l interprétation: Les bases naturelles de l astrologie (Paris, France-Belgique, 1947; Dervy 1986). Claire SANTAGOSTINI født den 9. maj 1898 kl. 07:00 i Paris (død i 1986). (Kilde: Jacques de Lescaut, 1994, via Patrice Louaisel, i tidsskriftet Astrolabe, 16). Hun var den højt estimerede leder af et kollegium, og blev påvirket af Marcel Jousse s antropologi, og forfatter til adskillige didaktiske værker, som er let tilgængelige for begyndere, bl.a. Initiation à l astrologie globale (Paris, éd. Traditionnelles, 1976), skrevet på grundlag af hendes forelæsninger gennem vinteren ), og Assimil astrologique, Paris, éd. Traditionnelles, 1969; 1977). I hendes teoretiske hovedværk L horoscopie cartésienne (Paris, éd Traditionnelles, 1965), kaster hun sig ud i en refleksion over analogien, der burde udtrykke en forbindelse, men ikke en lighed, p. 41), og over symbolet: Vi er ikke enige med de astrologer, der mener, at Symbolet (der ene og alene er traditionelt, og i øvrigt ikke defineret) er et tilstrækkeligt grundlag for astrologien, hvilket skulle give det værdi, ikke blot som et begreb med universel værdi, men også skulle være årsagen. Dette er med udgangspunkt i selve tanken uacceptabelt. (p ). Hun placerer sig inden for den rene filosofiske tankes område, som hun stiller over for Nicolas videnskabelige tænkemåde (p. 58), og ligeså over for André Barbaults empiriske forskning (p. 25). MIN MENING: Santa anbefaler, i lighed med Dom Néroman og med Descartes (!) at gøre fuldstændigt op med fortiden for at genopbygge astrologien. Som astrolog og filosof fremfører hun den idé, at udøvelsen af astrologi i sin inderste kerne er reflekterende (på én gang teoretisk og praktisk), hvilket forudsætter en permanent konfrontation mellem den astrologiske talestrøm og virkeligheden. Desuden kritiserer hun steriliteten ved den rå empirisme, som ikke vil kunne ende ud i en model. En anden af hendes idéer, der er mindst lige så vigtig, vedrører nødvendigheden af en konstruktivistisk tilnærmelse til temaet via dets globale tydning, hvilket kræver en hierarkisk opstilling af faktorerne (planeternes værdighed), en underordning af planeterne i forhold til hinanden (i følge begrebet planetkæder ), og til sidst en forenkling af temaet, uden hvilken denne globalisering ville forblive uden for sindets fatteevne. Dette resulterer i en kritik af de almindelige håndbøger: Alle disse tydningsbegreber [planeter i tegn, planeter i huse, aspekter...] har en vis værdi som dokumentation, men også kun som dokumentation. (in Cahiers Astrologiques, 104, 1963, p. 175). Disse udmærkede idéer fik en afgørende indflydelse på en hel generation af udøvere og affødte en art fransk egenart. Claire Santagostini er den første store dame i fransk astrologi, og interessen for hendes ældre søster udi astrologien, Janduz, alias Jeanne Duzéa ( ), er og bliver mindre....fortsættes SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 5

6 Tidszonernes historie ASTRONOMI af Claus Houlberg I takt med computernes fremtog, så kan vi rent teknisk overkomme mere og mere på mindre og mindre tid. For astrologer gælder det navnlig beregningerne, der i gamle dage (dvs. før 1980) tog et par timer at gennemføre sammen med den manuelle optegning af et horoskop Prisen herfor er et mindre udbredt kendskab til den astronomiske baggrund for de beregninger og tegninger, computerne udfører for os. Ikke mindst påvirkes evnen til at vurdere de data, der må tastes ind i computeren, før den kan udføre beregningerne. De astrologiske data er jo ganske enkelt fødselsdag,-måned og -år plus fødselstid og fødested (by). Problemet ligger i fødselstiden og stedet, idet klokken ikke er den samme over hele Jorden. Ved historiske horoskoper fra før år 1900 er klokken endda ikke nødvendigvis den samme i hele landet. Problemet hedder zonetider. Lokal middelsoltid Indtil slutningen af 1800-tallet var det almindeligt, at hvert land eller område havde sin egen lokaltid, der ofte var fastlagt som middel-soltiden i landets hovedstad. I Danmark benyttede man således Københavns middelsoltid som fællestid for hele landet frem til Dette førte landene imellem til en mængde tidszoner med umage spring i klokkeslættene. I USA havde man fx ikke mindre end 75 forskellige tidszoner langs en jernbanestrækning fra østkysten til vestkysten. For at råde bod på dette forhold blev det ved en international kongres i Washington, D.C. i 1884 besluttet at opdele Jorden i 24 tidszoner, hver med en udstrækning på 15 i geografisk længde svarende til en tidsforskel på en hel time. I virkeligheden er der dog en 25. tidszone, nemlig den, der strækker sig fra bredde og til 7½ bredde omkring den 180. breddegrad, dvs. langs den såkaldte datolinie. Systemet var blevet foreslået af den canadiske jernbaneingeniør Sandford Fleming ( ) i slutningen af 1870 erne og en halv snes år senere indførte man et zonetidssystem, der kan tage højde for døgnets lys- og mørkeperioder forskellige steder på Jorden. Regional zonetid Zonetidssystemet deler verden op i zoner af 15 s længde. Inden for hver zone er klokkeslættet det samme. Udgangspunktet for dette system er en længdegradslinie, der går gennem Lon- SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 6

7 don, dvs. Greenwich observatoriet der. Derfor kaldes denne linie for Greenwich-linien, hvor selve GMT tidszonen (Greenwich Mean Time) strækker sig 7½ på hver side. I forhold til en østligere zone er klokkeslættet en time tidligere, og i forhold til en vestligere zone er klokkeslættet en time senere. Zonerne er dog ikke kun trukket med lige linjer, og i de fleste atlas kan man se, hvorledes tidszonerne er fordelt ud over Jorden. Af praktiske grunde følger zonegrænserne på land som oftest landegrænser eller geografiske strukturer (se ill.). Dansk zonetid Den zone, Danmark ligger i, er beregnet med midte i 15 øst og strækker sig 7½ på hver side. Denne zonetid kaldes også mere teknisk for ZT -1, idet der skal trækkes en time fra vort klokkeslæt for at give GMT-tidspunktet. Vores zone, der strækker sig ned gennem hele Europa - og for såvidt også nedover den sydlige halvkugle - kaldes på vore breddegrader for mellemeuropæisk tidszone (MET). Den mellemeuropæiske tid blev indført i Danmark ved lov den 29. marts 1893 med virkning fra den 1. januar 1894 klokken 00, hvor urene blev sat 9m 41s frem fra Kbh-tid til ZT-1. Før den mellemeuropæiske tid blev gældende her, beregnedes klokkeslættet i Danmark ud fra vores ældste observatorium, Rundetårns, position. Zonetidens historie Zonetid blev først foreslået af Charles F. Dowd, New York, i Ti år senere i 1879 blev zonetiden i Canada foreslået af Sandford Fleming for at koordinere jernbanetrafikken, og den blev indført i USA og Canada den 18. november Ved en konference i Washington i 1884 blev zonetidsinddelingen drøftet, men ikke vedtaget, da det lå uden for delegationernes mandat. Der blev dog vedtaget et døgn på 24 timer begyndende ved midnat, og tidszonerne blev drøftet og anbefalet. Vedtagelsen af midnatsdøgnet blev gjort, fordi den astronomiske og maritime definition af døgnet begyndte ved middag, og derfor var der i praksis to definitioner af døgnet helt frem til Uanset at konferencen ikke vedtog tidszonerne, så blev de benyttet. Sverige havde således indført zonetid +1 allerede i 1884, mens Danmark først ved en lov fra 1. januar 1894 indførte samme zonetid. De to lande havde altså i mange år måttet leve med en urforskel på 9 min. og 41 sek. Hvor Danmark tidligere havde vedtaget at beregne landets tid ud fra København, selv om en del forslag faktisk havde anbefalet en tid fra en position noget nærmere midten af landet (man så åbenbart bort fra Bornholm), så blev zonetiden nu fastlagt som tiden på 15 Øst, der netop går gennem Bornholm. Nærmere bestemt går zonetidslinien igennem Gudhjem, og helt præcist gennem fiskerlejet Melsted lige syd for byen. Altså omtrent så østligt, som man overhovedet kan komme i Danmark. Andre landes zonetider Som astrolog er det altså værd at erindre sig, at tidszoner stort set blev indført verden over den sidste snes år før år Dette betyder, at man ved historiske data, dvs. fødselstider for folk født før da, må regne med lokaltider. For at have helt præcise oplysninger, må astrologer slå op i et zonetids-atlas, eksempelvis The International Atlas og The American Atlas, begge af Thomas G. Shanks. De blev første gang udgivet i 1985 af ACS Publications og har siden fået mindre revisioner og opdateringer. Ved et arbejde med historiske og udenlandske data er et zonetidsatlas helt uundværligt. KILDE - Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 43 [ maj 2012 ] side 7

Sophie:44 ISSN 1602-9631

Sophie:44 ISSN 1602-9631 Sophie:44 ISSN 1602-9631 I.C. Instituttet og dets lange rejse FAGHISTORIE af Claus Houlberg Den astrologiskole, der startede sin undervisning i 1958, hedder i dag Irene Christensen Instituttet efter sin

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien

Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien Perspektiv, vol. 12, no. 3, pp. 34-37, 1964 Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien Niels Egebak Egebak. N. (1964). Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien. Perspektiv, vol. 12, no. 3, pp. 34-37. Denne

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel Storcirkelsejlads Denne note er et udvidet tillæg til kapitlet om sfærisk geometri i TRIPs atematik højniveau 1, ved Erik Vestergaard. Nogle definitioner I dette afsnit skal vi se på forskellige aspekter

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

S A F A - R A P P O R T E N

S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Udgivet af Danske Astrologers Forening på Skt.Ols Forlag S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Den virkelige lokale tid

Den virkelige lokale tid Den virkelige lokale tid Af Peter Øhrstrøm Center for Filosofi og Videnskabsteori Aalborg Universitet I det moderne undervisningssystem præsenteres et tidsbegreb, som er abstrakt i matematisk henseende.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA Den eksistentialistiske kop kaffe Eksistentialisme i globaliseringens tid. Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA Da jeg forleden morgen, som enhver anden, stod

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Sophie:51 ISSN 1602-9631

Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie:51 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert

Læs mere

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. Oversat fra engelsk af Peter Konner, PointFigure.Dk Oversætterens kommentarer : Nedenstående dokument er

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet RT1: fstandsberegning (Fra katederet) 5 RT2: Bold og Glob 6 OT1:Bestemmelse af Jordens radius 9 OT2:Modelafhængighed 11 OT3:fstanden til Månen 12 OT4:Månens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Specialreglement for evalueringen af filatelistiske litteratureksponater ved F.I.P.- udstillinger. 1: Eksponater i konkurrenceklassen I overensstemmelse

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt Sophie:20 ISSN 1602-9631 300-årsnatten i dansk astrologi FAGHISTORIE Claus Houlberg Renæssanceåret 2006 er slut nu og artikelserien om dansk astrologi i renæssancen, som har været bragt i SOPHIE:8-19,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Sophie:47 ISSN 1602-9631

Sophie:47 ISSN 1602-9631 Sophie:47 ISSN 1602-9631 Ove Rosmon Den astrologiske pioner REVIDERET BIOGRAFI af Claus Houlberg Infobrevet SOHIE:7 leverede en foreløbig biografi af den astrologiske pioner fra 1920 erne, Ove Rosmon.

Læs mere

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER Afrejse den 27.marts - 5. april 2014 Lorem et kr. 2.916.795 Spændende rundrejse til Østkysten's historiske landemærker REJSEPLAN På denne tur besøger I 3 stater i USA og

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere