Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%"

Transkript

1 Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt, hvordan man håndterer medarbejderes rygning i erhvervslivet. Undersøgelsen blev gennemført blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer med i alt 442 besvarelser. Hovedresultaterne er: - Hver fjerde virksomheder har totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel - Hovedparten af disse har valgt at indføre totalt rygeforbud af sundhedsmæssige årsager - Det forventes i godt 1/3 af virksomhederne at rygerne bruger deres faste pauser til at ryge i, og at de selv skal betale hvis de vælger at tage yderligere rygepauser i løbet af dagen Mange steder er der totalt rygeforbud Hver fjerde virksomhed i undersøgelsen har angivet, at de har totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel, dvs. både indenfor og udenfor. Det er dog stadigvæk tre ud af fire virksomheder, som ikke har et sådant totalt rygeforbud. Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% 24%, vi har totalt rygeforbud, vi har ikke totalt rygeforbud De virksomheder, som har indført det totale forbud, er blevet spurgt om årsagerne til at de har indført det. 70 pct. har svaret, at det er af sundhedsmæssige årsager. Hver tredje virksomhed fremhæver, at rygning tager tid fra ar- MJC Side 1/6 Dato: 18. juli 2014

2 bejdsopgaverne, og hver fjerde virksomhed svarer, at det skyldes, at rygning afstedkommer problemer mellem personalet. Hvorfor har I totalt rygeforbud? Af sundhedsmæssige årsager 70% Fordi rygning tager tid fra arbejdsopgaverne Fordi rygning afstedkommer problemer mellem personalet Ved ikke 24% 3% 33% Andre årsager 23% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni n=105 (Kun virksomheder som havde et totalt rygeforbud) Anm: Det har været muligt at afgive flere svar og summer derfor ikke til 100. De virksomheder, der ikke har totalt rygeforbud, er blevet spurgt om hvorvidt der er mulighed for at ryge indenfor (fx i afmærkede områder, rygekabiner eller overalt), eller man skal udenfor. Som det ses i figuren nedenfor er det langt mest almindelige at rygerne må udenfor, mens man i 15 pct. af de virksomheder, der ikke har totalt rygeforbud, har mulighed for at ryge indenfor. Hvis man gerne må ryge, kan det så alene ske udenfor? 15%, man må kun ryge udenfor 85%, der er også muligheder for at ryge indenfor (på hele arbejdspladsen, i afmærkede områder eller lignende) Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni n=337 (Kun virksomheder som ikke havde et totalt rygeforbud) Den nedenstående tabel opsummerer svarene fra virksomhederne, der deltog i undersøgelsen. Som det ses var det alt i alt 1/4 der giver udtryk for, at man har totalt rygeforbud på matriklen, 2/3 giver mulighed for at man må ryge Side 2/6

3 udenfor, mens man i godt 1/10 af virksomhederne har muligheder for at ryge udenfor og indenfor, enten overalt eller i afmærkede områder. Rygeregler blandt virksomheder i undersøgelsen Totalt rygeforbud 24% Må kun ryge udenfor 64% Må også ryge indenfor (enten overalt, i rygekabiner, afmærkede områder mv.) 12% Forskel mellem brancher i forhold til rygning I godt en tredjedel af virksomheden forventes det, at ansatte rygere bruger de faste pauser (fx frokostpausen) til at ryge (jf. figuren nedenfor th.). I tråd hermed er det i 28 pct. af virksomhederne i undersøgelsen således, at man som ryger selv skal betale for det, såfremt man ryger udenfor de faste pauser (jf. figuren nedenfor tv.). Samlet set er det altså godt 1/3 af virksomhederne der ikke ønsker, at medarbejdere ryger udenfor de faste pauser, og forventer at de selv betaler hvis de tager yderligere rygepauser. Skal de ansatte selv betale for rygepauser, hvis de holder at ryge udenfor de faste pauser (fx frokostpausen)? Forventes det, at ansatte rygere holder deres rygepauser i faste pauser? 28% 32% 72% 68% Måske ikke overraskende er der væsentlige forskelle imellem forskellige brancher i forhold til, hvordan de ser på rygepauser. I detailhandlen er det særligt udbredt, at rygere forventes at ryge i de faste pauser og selv skal betale hvis de ryger udenfor disse, mens det i andre brancher, herunder især typiske kontorbrancher i rådgivningserhverv (fx it, revision, advokat) er mere normalt, at man lader medarbejderne holde ekstra rygepauser. Det afspejler formentlig i høj grad, at man som ansat i detailhandlen har sværere ved at være væk i en periode da en butik skal være bemandet og der hele tiden er varehåndteringsopgaver, der skal løses, mens man i et kontorjob nemmere kan lægge en kort pause ind, uden at det giver ligeså åbenlyse forstyrrelser i arbejdet. Som vist i de to nedenstående figurer er det således i godt halvdelen af detailvirksomhederne sådan, at man forventer, at rygere anvender de faste pauser til at ryge, og selv skal betale hvis de holder ekstra rygepauser. Det er kun tilfældet i 14 pct. af virksomhederne i rådgivningsbrancherne. Side 3/6

4 Skal de ansatte selv betale for rygepauser, hvis de holder at ryge udenfor de faste pauser (fx frokostpausen)? Detailhandel 50% Transport Engroshandel Rådgivning (fx advokater, IT, reklame, revision, vikarbureauer) 26% 21% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni Detailhandel n=121, Engroshandel n=76, Rådgivning n=63 og Transport n=92 Forventes det, at ansatte rygere holder deres rygepauser i faste pauser? Detailhandel 56% Transport Engroshandel Rådgivning (fx advokater, IT, reklame, revision, vikarbureauer) 28% 26% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni Detailhandel n=121, Engroshandel n=76, Rådgivning n=63 og Transport n=92 Rygning kan give konflikter på arbejdspladsen Der kan opstå problemer mellem ikke-rygere og rygere, såsom at fx ikke-rygere kan have problemer med at rygere skal ud og ryge i arbejdstiden, eller bliver generet af røg. Virksomhederne i undersøgelsen er blevet spurgt til, hvorvidt de har oplevet sådanne problemer. I 12 pct. af virksomhederne havde man oplevet problemer pga. rygning. Otte ud af ti virksomheder oplever dog ingen problemer mellem rygere og ikke-rygere. Oplever I problemer mellem de ansatte pga. rygning? (fx at nogle bliver generede af at andre ryger, eller at rygere bliver irriterede på ikke-rygere) 78% 12% 10% Ved ikke Side 4/6

5 De senere år er der blevet indført rygeforbud blandt andet mange steder i nattelivet og senest på DSB s perroner. Også i erhvervslivet er det blevet debatteret om der skal indføres en form for rygeforbud på arbejdspladserne. I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt til, hvorvidt de mener der skal indføres et landsdækkende rygeforbud. Over halvdelen mener ikke der skal indføres et totalt landsdækkende rygeforbud, imens omkring hver tredje virksomhed mener, at der skal indføres et totalt landsdækkende rygeforbud. Mener du/i der skal indføres et totalt landsdækkende rygeforbud på arbejdspladsen? 56% 35% 9% Ved ikke Mens der ikke er et flertal for et rygeforbud ved lov er det hovedparten af virksomhederne i undersøgelsen, der forudser at flere og flere virksomheder selv vil vælge at indføre et totalt rygeforbud de kommende år. Det er kun 8 pct. der ikke vurderer, at totale rygeforbud vil blive mindre udbredt. Tror du/i at flere og flere virksomheder i de kommende år vil vælge at indføre et totalt rygeforbud (altså både imod rygning indenfor og udenfor på virksomhedens matrikel)?, det vil blive mere udbredt 78%, det vil ikke blive mere udbredt 8% Ved ikke Side 5/6

6 Brug af rygestopkurser I alt 14 pct. af virksomhederne i undersøgelsen havde indenfor de seneste 2 år tilbudt rygestopkurser til medarbejdere. Det lader altså til at være relativt udbredt i erhvervslivet at tilbyde rygestopkurser til medarbejdere. Har I indenfor de seneste 2 år tilbudt rygestopkurser til medarbejdere? 86% De virksomheder, som har tilbudt deres medarbejdere rygestopkurser, er blevet spurgt om, i hvilket omfang tiltaget havde haft den ønskede effekt. Hertil har sammenlagt halvdelen svaret, at tiltaget enten i høj grad eller i nogen grad havde haft den ønskede effekt. Sammenlagt fire ud af ti virksomheder har oplevet, at tiltaget kun i mindre grad eller slet ikke havde den ønskede effekt. Der er således rum for forbedringer. Erfaringerne kan beskrives som blandede, og varierer givetvis også betydeligt fra medarbejder til medarbejder. I hvilket omfang har rygestopkurser haft den ønskede effekt? 38% 13% 24% 16% 10% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni n=63 (kun virksomheder som har tilbudt deres medarbejdere rygestopkurser) Fakta om analysen Undersøgelsen blev gennemført som en internetbasseret medlemsundersøgelse i juni 2014 blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Der er i alt indsamlet 442 besvarelser, der bredt dækker Dansk Erhvervs medlemssegmenter. Side 6/6

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere