LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011"

Transkript

1 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse, som omfatter de økonomiske konsekvenser ved etaperne Lisbjerg Hinnerup, Banegårdspladsen Brabrand, Banegårdspladsen Hasselager/Kolt og Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt Skanderborg. Undersøgelsen skal hjælpe til at prioritere de kommende faser. Godt for byen og for miljøet (SIDE 4) I dette nummer har vi talt med borgmester i Odder Kommune, Elvin Hansen (A), om forventningerne til letbanen og samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen. Han håber og tror, at den får stor betydning for de mange pendlere, der bor syd for Aarhus. - For mange familier vil letbanen være et godt aktiv for, at den ene part kan rejse til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse (SIDE 7) Letbanesekretariatet har det seneste år arbejdet på udbudsstrategien for at sikre så mange kvalificerede bud som muligt. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Især den sidste har givet anledning til nærmere overvejelser for at undgå monopollignende tilstande. Langs med banen (SIDE 9) I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værk-stedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Vidste du... (SIDE 12)... at moderne sporvogne bruger mindre end en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil, men at hybridbiler omvendt har de laveste totalomkostninger, når man ser på hele deres livscyklus? Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretariatet, sekretariat for Letbanesamarbejdet i Østjylland. Letbanesekretariatet - Midttrafik - Søren Nymarksvej Højbjerg -

2 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort Trafikstyrelsen arbejder i øjeblikket på en strategisk analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturen i Østjylland. Denne analyse omfatter dog kun den fremtidige togtrafik på hovedbanen og en ny direkte regionalforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. Parallelt hermed besluttede parterne i Letbanesamarbejdet i marts 2011 at igangsætte en såkaldt fase 1-undersøgelse af de østjyske letbanestrækninger, som umiddelbart synes mest sandsynlige at etablere som letbanens etape 2. Det er ønsket, at den lokale undersøgelse kan bidrage til, at det østjyske letbanenet i højere grad indtænkes i den statslige planlægning af infrastrukturen i Østjylland. Samtidig er det håbet, at staten vil engagere sig yderligere i projektet både i forhold til prioritering af etaperne og til økonomi. Sideløbende med planlægningen af etape 1 arbejder Letbanesamarbejdets kommuner (Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder) og Region Midtjylland videre med planlægning af de mulige udbygningsetaper. Visionen for udbygningsetaperne er at få etableret et effektivt kollektivt trafiknet, som sikrer direkte forbindelser til de største rejsemål både for den interne trafik i Aarhus og den eksterne pendlertrafik til og fra omegnskommunerne. Det kræver, at letbanebetjeningen udbygges både inden for og uden for Aarhus Kommune. Der er udpeget 10 udbygningsetaper, hvoraf etaperne til Brabrand, Hasselager, Vejlby, Nordhavnen og Trige etableres inden for Aarhus Kommune, mens etaperne til Skanderborg, Harlev, Hinnerup, Hadsten og Randers etableres ud i omegnskommunerne. Endvidere indgår etablering af en ny statslig regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg. Foto: Letbanen i Saarbrücken (D) betjener både selve byen og oplandsbyerne. Det er visionen, at den østjyske letbane skal gøre det samme med sine udbygningsetaper. Letbaneudbygning og byudvikling skal understøtte hinanden Kommunerne i Letbanesamarbejdet har i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanerne tilpasset byudviklingsplanerne, så de i langt højere grad understøtter udbygningen af et fremtidigt letbanenet. Letbanens udbygning en afgørende forudsætning for at realisere den fremtidige målsætning om en fingerplan for byudviklingen i Østjylland, dvs. en koncentration af byudviklingen i udvalgte korridorer med højklasset kollektiv trafik ligesom i Hovedstadsområdet. På samme måde skal byudviklingen understøtte udviklingen og brugen af kollektiv trafik i landets næststørste byområde. Anlægsoverslagene for de fire etaper svarer til mellem ca. 71 og 96 mio. kr./km med Hinnerupetapen og Brabrandetapen som henholdsvis den billigste og den dyreste letbaneetape pr. km. Til sammenligning er en letbane i Ring 3 i København, hvis anlægsoverslag er beregnet efter samme metodik, anslået til ca. 134 mio. kr./km. Der er flere eksempler på, at et projekt ikke behøver at være samfundsøkonomisk rentabelt for at blive gennemført. Det sker fx, hvis projektet understøtter politiske mål og strategier for byudviklingen. Letbaner anvendes eksempelvis også til at sikre bedre trafikal integration af belastede boligområder. Denne fordel gør det acceptabelt, at den interne rente for letbanens etape 1 i Aarhus kun er 1,7 pct., og at den interne rente for letbanen i Ring 3 og Metroens Cityring i København kun er henholdsvis 2,8 pct. og 3,1 pct. 2

3 Derfor kan letbanens sammenhæng med - og understøttelse af - den fysiske planlægning ikke fuldt ud værdisættes ud fra den metode, som anvendes i Ny Anlægsbudgettering. Hele formålet med letbaneudbygningen er at understøtte den ønskede byudvikling, og der er næppe tvivl om, at letbanebetjening eller anden skinnebaseret betjening af et byområde vil have stor betydning for mulighederne for at udvikle området. Også selvom det ikke fremgår af den samfundsøkonomiske beregning. Derfor er det vigtigt, at analysens økonomiske resultaterholdes op imod de øvrige politiske mål og strategier, der måtte være. Den videre proces Fase 1-undersøgelsen er som sagt et lokalt bidrag til Trafikstyrelsens strategiske analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturområdet i Østjylland. Den strategiske analyse er p.t. under udarbejdelse og forventes at ligge klar i Derefter skal Folketinget tage stilling til, hvordan infrastrukturen i Østjylland skal udbygges, herunder om letbanen skal være en del af denne udbygning. Kort: Det samlede letbanenet, hvor de etaper, som indgår i fase 1-undersøgelsen, er markeret med blåt. A1: Lisbjerg Hinnerup B: Banegårdspladsen Brabrand C1: Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt C2: Banegårdspladsen Skanderborg A-C: Samlet udbygning A1, B og C2 Anlægsudgift inkl. korrektionsreserve på 50 pct., mio. kr Driftsresultat pr. år, mio. kr. -4,8-2,0 4,9-36,7-35,5 Tabel: De økonomiske resultater for letbanealternativerne til henholdsvis Hinnerup, Brabrand, Hasselager/Kolt og Skanderborg. 3

4 Godt for byen og for miljøet Vi har talt med Odder Kommunes borgmester, Elvin Hansen (A), om letbanens betydning for Odder Kommune og den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, som bliver en del af letbanens etape 1. Han forklarer, at der er store forventninger til, at projektet kan give nye og bedre tog mellem Odder og Aarhus. Samtidig kan den forbedrede kollektive trafik være med til at trække endnu flere tilflyttere til byen. - Det er altid vigtigt for en kommune som Odder, der ligger så tæt på Aarhus, at det er nemt at pendle til byen. For mange familier vil letbanen betyde, at den ene part kan tage offentlig transport til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Samfundsmæssigt og miljømæssigt er det også bedre. Borgerne bestemmer selvfølgelig selv, men vi kan gøre meget for, at så mange som muligt vælger den kollektive trafik. Vejen til Aarhus ville også hurtigt sande til, hvis alle skal køre på den. Han påpeger, at Odder kun er et blandt mange områder, der får gevinst af letbanen. Den gavner hele Østjylland, fordi borgerne får mulighed for hurtigt og nemt at komme fra bolig til arbejde. Alternativ til bil nr. to Byrådet bakker ifølge Elvin Hansen fuldstændig op om projektet. Og det samme lader til at være tilfældet med borgerne i Odder. - Jeg tror, der er stor opbakning. Jeg har ikke lavet nogen undersøgelse, men jeg tror, at folk synes, det er en god ide. Der er formentlig flere, der vil bruge letbanen, og jeg tror i særdeleshed, at de nye borgere, som flytter til byen, vil bruge den. Det vil være noget af det, de kommer til at lære at kende først, hvis den ene har et job uden for kommunen. Det kunne jo også godt være, at det ikke er lige om hjørnet, der kommer gang i Danmark, og derfor behøver de ikke to biler lige fra starten, når man lige har købt et nyt hus. Er der særlige byudviklingsplaner i Odder i forbindelse med etableringen af letbanen? Foto: Elvin Hansen (Kilde: Odder Kommune) - Dét er der. For vi tror på, at der er flere, der gerne vil bo i Odder og tage banen ind til Aarhus. Men vi må også sige, at banen ikke drejer op omkring Vestbyen, et nyt byudviklingsområde nordvest for Odder, hvor der kommer til at bo ca mennesker. Vi har tænkt os at lave en omfartsvej omkring området, og det kunne så være, at banen skulle følge den på længere sigt. Jeg tror nu mere på, at man lader en minibus køre igennem det nye byudviklingsområde og samler passagererne op for derefter at køre dem til stationen. Men vi er jo i forvejen privilegerede, fordi vi både har tog og regionalbusser mod Aarhus, og de kører ret tit for tiden. Det er vi glade for, men bybusordningen kunne også udvikles, så den passer bedre sammen med togafgangene. Hvad gør I for at fremme brugen af den kollektive trafik? - Vi sørger for at bygge, hvor det er nemt at komme til den kollektive trafik og få lavet nogle veje, så man kan komme rundt med den kollektive trafik. Det vil sige veje uden store chikaner, som gør, at busserne ikke kan køre 4

5 igennem området. Infrastrukturen skal være i orden. Vi har blandt andet en lokal x-bus (rute 100, red.), som nu kører op i Vestbyen og videre til banegården. X-bussen kører mellem Odder og Aarhus, og den fungerer også herved som bybus. Det kan - og er et led i Midttrafiks planer om at - trække nogle flere passagerer til busserne og toget. Det synes jeg er et godt initiativ. Odderbanen og Grenaabanen forbindes Det er planen at etablere samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen inden 2012, og det glæder Elvin Hansen. Han mener, at det er et afgørende skridt, som burde være taget for flere år siden. - Samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen betyder utroligt meget. Vi havde faktisk forventet, at vi kom i gang i Det fik vi lovning på, dengang man nedlagde privatbanerne. Det har jo trukket lidt ud, og derfor ser jeg frem til, at det kommer til at fungere. Jeg tror, at Grenaabanen og Odderbanens sammenlægning er med til at støtte den kollektive trafik, og at man får nye tog på begge baner samtidig. Har det haft nogen negative konsekvenser, at det har trukket i langdrag? - Jeg vil mene, at det samfundsmæssigt har haft den negative konsekvens, at der ikke er flere, som benytter toget, fordi togene ikke er up to date. Det handler om at få nogle ordentlige tog, som folk gerne vil køre med. I dag er vi kommet så langt, at man fx også skal have toiletter i toget. Det er jo 45 minutter, man sidder i toget plus ventetid i begge ender. Transportministeren har jo afprøvet togene, og han gav udtryk for, at der var en vældig god komfort i togene. Er de ikke gode nok? - Odderbanens ansatte har altid gjort, hvad de kunne for at holde togene i god stand, og de ser også pæne og flotte ud, men det er jo ikke nok. Togene har ikke fulgt med tiden. Alle andre tidligere privatbaner har fået nye tog, men Odderbanen har overtaget det gamle materiel fra Skagen- og Lemvigbanen, så det må være vores tur nu. Fjedresystemer, accelerationstid og sådan noget er jo ikke up to date på vores tog, som er ca år gamle. Det var jo nogle helt andre skabeloner, man byggede tog efter dengang. Jeg er ikke sikker på, at man kommer til at sidde bedre i de nye tog, men komforten kan og skal forbedres i form af bedre affjedring og acceleration. Ønsker mere ansvar fra staten Letbanen er som bekendt ikke noget, man bare lige etablerer. Det kræver store ressourcer, og en del af dem kommer fra staten. Men hvis det stod til Elvin Hansen skulle staten tage et endnu større ansvar i forbindelse med letbaneprojektet. - Jeg synes, det er fint, at staten har overtaget nogle aktier i projektet. Jeg mener også i stor udstrækning, at det er staten, som skal sørge for, at den kollektive trafik fungerer i Danmark både i forbindelse med anlæg og drift. Der er store omkostninger og udgifter forbundet med at drive en bane. Hvis det skal pålægges en kommune eller brugerne, skal der nogle andre tilskudsregler til. Vi har længe manglet nye tog, og vi kan ikke skaffe de penge selv. Derfor er det efter min mening en statsopgave. Debat om finansieringen Af lovforslaget om letbanens etape 1 i Aarhus fremgår det, at staten skal finansiere 47 pct. af anlægget, mens de lokale og regionale parter skal stå for den øvrige del. Derudover er der lagt op til, at staten trækker sig ud af anlægsselskabet, så snart der bliver tale om drift. Det er ikke en optimal løsning ifølge Elvin Hansen. - Jeg er ikke helt tilfreds med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, staten skal være endnu mere med, og så synes jeg, at 47 pct. er lige i underkanten. Det burde nok have været 57 pct. i stedet for. Men det er det, man kan blive enige om nu, og så er man nødt til at sige ja til det, for ellers kommer vi ikke videre med letbaneprojektet. Det tæller mere for mig at komme i gang i stedet for at snakke om procenter. Det må vi finde ud af hen ad vejen. Nu skal borgerne se det i aktion Elvin Hansen tror på letbaneprojektet, og nu handler det om at få det afprøvet i praksis. 5

6 - Jo før vi kommer i gang og får prøvet 1. etape af, jo bedre. Alene dét vil gøre, at folk får øjnene endnu mere op for letbanenettet. Vi kan snakke længe om det, men folk skal se det fungere, før de tror på det. Som politikere skal vi være troværdige og udføre de ting, vi har lovet, så jeg håber, vi kommer hurtigt i gang med etape 1, slutter borgmesteren i Odder, Elvin Hansen (A). Tre hurtige til Elvin Hansen 1. Hvorfor er det en god ide at etablere en letbane i Østjylland? - Borgerne skal kunne komme på tværs i Østjylland. Når man samler letbanen omkring en storby som Aarhus, kan borgerne både rejse fra syd til nord og fra øst til vest. Men den allerstørste fordel er, at man kan komme direkte til erhvervsområdet i Aarhus N uden at skulle skifte. 2. Hvorfor er det en god ide at lade en eksisterende banestrækning som Odderbanen indgå i letbaneprojektet? - Det er det, fordi Odderbanen er der i forvejen, og den transporterer rigtig mange borgere fra Odder og Aarhus S ind til Aarhus. Og så er fordelen, at de også kan komme direkte til Aarhus N. Når man binder Odderbanen og Grenaabanen sammen, er man godt i gang med at skabe letbanenettet i Aarhus. 3. Ser du ulemper ved at etablere letbanen? - Nej, det kan jeg ikke se, i hvert fald ikke i vores kommune. 6

7 Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse Letbanesekretariatet har gennem det seneste år arbejdet videre med indholdet af VVM-redegørelsen for letbanens etape 1 for at fastlægge en udbudsstrategi for etablering af letbanen. Ønsket er at sikre gode udbudsvilkår, fordi det øger chancerne for at få gode tilbud. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Forberedende bane- og anlægsarbejder Den ene del af udbudspakken, de forberedende bane- og anlægsarbejder, skal sikre, at der er fysisk plads til letbanen igennem Aarhus. Entrepriserne retter sig mod flere større og mindre entreprenører og dækker arbejder som ledningsflytninger, brokonstruktioner, ombygninger af kryds, ændringer af afvandingsforhold mv. Entrepriserne vil blive udbudt i fortløbende rækkefølge og så vidt muligt uden overlap for på den måde at sikre optimale udbudsvilkår og dermed forhåb- entligt mange bydende. Anlægsarbejderne vil være det første synlige bevis på, at letbanen nærmer sig. Ændringer på markedet ændringer i udbuddet Den anden del af udbudspakken, som omhandler transportsystemet, indeholder produktion af letbanetog og anlæg af skinner, kørestrøm, sikringsanlæg, transformerstationer, depot og værksted mv. Denne del af udbuddet har dog vist sig at være mere kompliceret at lave rammer for end først antaget. Det skyldes i høj grad udviklingen på markedet inden for letbanetog. Forudsætningen og strategien fra VVM-redegørelsen vedrørende indkøb af dieselelektriske tog, som kan køre på diesel fra Odder til Aarhus og videre igennem Aarhus på el for derefter at koble tilbage på diesel på strækningen fra Lystrup til Grenaa, har vist sig at være problematisk. Markedet for netop denne togtype har ikke udviklet sig som forventet. I Tyskland er to udbud med dieselhybridtog blevet aflyst inden for det seneste år, så dieselhybridløsningen må i dag betragtes som en lille niche inden for letbane- Foto: Dieselhybridtogene fra Kassel har tidligere været en stor inspirationskilde for letbaneprojektet i Aarhusområdet. Der har dog ikke været efterspørgsel på denne type letbanetog, hvilket har stor betydning for Letbanesekretariatets udbudsstrategi, som er under udarbejdelse. 7

8 branchen. Derfor har Letbanesekretariatet iværksat yderligere undersøgelser af letbanemarkedet i udlandet. De har vist, at standardiserede løsninger (som rene elektriske letbanetogsæt med hastighed op til 80 km/h) tilbydes af syv til otte forskellige leverandører. Det dieselelektriske tog med hastighed på op til 100 km/h, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, leveres kun af én leverandør. De rent elektriske letbanetog produceres og leveres derimod af fem-seks leverandører til projekter i EU. Undgå monopollignende tilstande Udbudsstrategien skal som sagt sikre størst mulig konkurrence, og det har derfor været nødvendigt med nogle alternativer, så monopollignende tilstande undgås. For at matche markedet og ønsket om standardiserede løsninger er der igangsat en VVM-screening på yderligere elektrificering fra Odder til Grenaa. Det vil skabe mulighed for, at leverandører, som producerer rene elektriske letbanetog, kan byde på transportsystemet. Undersøgelserne har på den måde resulteret i en ny udbudsstrategi, der tager udgangspunkt i leverandørmarkedet, som det ser ud i dag. Udbudsstrategien er stadig under udarbejdelse og afventer endelig godkendelse hos de tre parter, som finansierer letbanens etape 1, dvs. staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det forventes, at prækvalifikation i forbindelse med udbud af transportsystemet finder sted i første halvdel af 2012, mens udbud af de forberedende arbejder finder sted i anden halvdel af 2012 og Vi vil løbende informere om udbuddene på Letbanesekretariatets hjemmeside. 8

9 Langs med banen I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værkstedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Det første spadestik til letbanen Letbanesekretariatet går nu i gang med forarbejderne til letbanen på strækningen mellem Skejby og Lisbjerg og mellem Lisbjerg og Lystrup. Ved anlægsarbejder i det åbne land skal det altid undersøges, om der findes fortidsminder i jorden. Arkæologerne fra Moesgård Museum vil derfor lave en forundersøgelse på strækningerne i perioden fra september 2011 til marts De går i gang nu for ikke at forsinke etableringen af letbanen, hvis de finder fortidsminder, der kræver arkæologiske udgravninger. Forundersøgelsen indebærer, at arkæologerne graver en række ca. 3 m bredde søgegrøfter i området, hvor letbanen kommer til at ligge. I søgegrøfterne fjerner de muldlaget og inspicerer jorden, inden de lægger muldlaget på igen. En af udfordringerne ved at anlægge letbanen i byzonen er at opretholde et acceptabelt serviceniveau for bilister, cykellister og fodgængere - uden at gå på kompromis med sikkerheden. Den midlertidige afmærkning skal være klar og entydig for alle trafikanter, så der sikres en smidig afvikling. Men trafikken vil blive påvirket af anlægsarbejdet, når det går i gang. Den overordnede myndighed er politiet, som skal godkende entreprenørens planer for trafikafvikling, og som udgangspunkt skal alle trafikstrømme og svingretninger opretholdes. For letbanens vedkomne kan det indebære, at: - anlæg af spor igennem kryds på eksempelvis Randersvej skal ske om natten - krydset Nørreport ombygges under hensyntagen til Molslinien og deres ankomst og afgangstider - 2 vejbaner i begge retninger på Randersvej opretholdes under anlægget - Nehrus Allé og Olof Palmes Allé udvides med ekstra vejbaner i begge retninger, inden anlæggelse af letbane i eksisterende vejbaner Letbanesekretariatet vil forsøge at afvikle trafikken, så der bliver så få gener som muligt. Der kommer mere information om trafikafvikling via hjemmesider og i de lokale medier, når det bliver aktuelt. Hvis arkæologerne finder spor af fortidsminder, vil der eventuelt komme arkæologiske udgravninger på et senere tidspunkt. Afvikling af trafikken skal sikres I forbindelse med anlægsarbejder i trafikerede områder skal der udarbejdes trafikafviklingsplaner. Det gælder også for letbanen. 9

10 Udarbejdelse af designkoncept for letbanen er kommet godt i gang Siden foråret 2011 har designrådgiveren for letbaneprojektet (Preben Skaarup Landskab) arbejdet med at udvikle et designkoncept for letbanens etape 1 i Aarhus. Designkonceptet indeholder bl.a. idéer til, hvordan letbanen kan indpasses og forstærke det eksisterende byrum, den passerer igennem. Der laves overordnede designprincipper for letbanens broer og udvikles ideer til udformningen af standsningsstederne. Det gælder overvejelser om perronernes opbygning, inventar, belysningskoncept mm. Designkonceptet skal sikre, at letbanen kommer til at fremstå som et sammenhængende visuelt element på tværs af de enkelte by- og landskabsrum, den kører igennem. Det forventes, at det endelige designkoncept for letbanen ligger færdigt i slutningen af Transportministeren på værkstedsbesøg Forhenværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) og folketingsmedlem Kim Andersen (V) besøgte i juli Midtjyske Jernbaners værksted i Odder. Anledningen var den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, der betragtes som letbanens etape 0. Samdriften betyder bl.a., at de gamle Y-tog på Odderbanen udskiftes med nye Desirotog, som i dag kører på Grenaabanen. Dermed kan Y-togene gå på pension efter 45 års tjeneste. Ud over inspicering af værkstederne, som skal bevares til servicering af Desirotogene, hørte de to politikere om planerne for selskabet Aarhus Nærbane, som skal stå for driften på begge baner fra december Planen er, at Desirotogene skal køre på de to baner frem til letbanens etablering, hvor banerne bliver en del af etape 1. Herefter erstattes Desirotogene af letbanetog. Aarhus-modellen gennemført i Mulhouse Frankrig har fået sit første rigtige letbanesystem. Det skete, da helt nye regionale letbanetog (tramtrains) blev indviet på en 22km mellembys-strækning mellem de to byer Mulhouse og Thann i december Mulhouseprojektet følges med stor interesse hos Letbanesekretariatet, fordi de regionale letbanetog både kan køre på jernbanevilkår på en eksisterende jernbanestrækning og i blandet trafik ligesom de lokale letbanetog (sporvognstog) i Mulhouse s gader (se billedet nedenfor). Dette princip minder i høj grad om det, som skal etableres i Aarhus, og som allerede er i drift i eksempelvis Kassel, Karlsruhe og Saarbrücken i Tyskland. Illustration: Designkonceptet er under udarbejdelse, men forventes færdiggjort i slutningen af

11 Foto: Et lokalt letbanetog (til venstre) og et regionalt letbanetog, også kaldet tramtrain (til højre) side om side i Mulhouse. Begge typer tog kan køre i blandet trafik i Mulhouse s gader, men hvor det lokale letbanetog kun kører på de bynære strækninger, betjener det regionale letbanetog også oplandsbyerne. (Kilde: Axel Kuehn) Forskellige hastigheder forskellige togsæt I Aarhus omfatter etape 1 både strækninger i by, land og opland, hvor der må køres med forskellige hastigheder. Lige som i Mulhouse er der derfor behov for at bruge to forskellige slags togsæt, henholdsvis regionale og lokale letbanetog. Lokale letbanetog er ideelle til brug på bynære strækninger, eksempelvis i Aarhus, hvor der ikke er mulighed for at køre hurtigere end 80 km/t. Denne type letbanetog bliver benyttet i et meget stort antal europæiske byer. Det betyder også, at denne type letbanetog generelt er dyrere end lokale letbanetog. Indsættelsen af de nye letbanetog i Mulhouse har gjort det muligt at betjene de indbyggere og arbejdspladser, som har til huse langs letbanestrækningen. Samtidig er der skabt en bedre forbindelse mellem Mulhouse midtby og oplandsbyerne, som letbanen betjener. Foreløbigt har folkene bag projektet tilkendegivet, at letbanetogenes ibrugtagen er en succes. De regionale letbanetog er derimod mere oplagte til brug på længere strækninger med forholdsvis få stop, hvor der er mulighed for at køre op til 100 km/t, fx på Grenaabanen. De er samtidig mere robuste i deres konstruktion end lokale letbanetog. 11

12 Vidste du at sporvogne bruger under en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil? (Forkortelsen LRT står for Light Rail Transit, dvs. letbanetog, mens BRT står for Bus Rapid Transit, en form for busbaner). En sammenlignende undersøgelse* af forskellige transportformer fra 2009 viser, at en hybridbil som Toyota Prius har et energiforbrug på 0,64 kwh pr. passager pr. mile, mens en moderne sporvogn (i undersøgelsen benævnt modern streetcar/tram) blot bruger 0,11 kwh. En firehjulstrækker som Ford Explorer bruger til sammenligning hele 1,42 kwh. I skemaet herunder ses de forskellige transportformers energiforbrug til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). *Undersøgelsen A Cost Comparison of Transportation Modes, af Patrick M. Condon og Kari Dow, november Figur: Forskellige transportformers energiforbrug (kwh) pr. passagermile (ca. 1,6 km). Foto: Letbanen i Alicante i Spanien er et eksempel på en moderne sporvogn. 12

13 2.... at der typisk vil være flest passagerer i sporvogne i forhold til andre transportformer? Ovennævnte undersøgelse viser også, at selv om et letbanetog ofte har plads til flere passagerer (i undersøgelsen maks. 178 passagerer) end en sporvogn (i undersøgelsen maks. 155 passagerer), vil der i gennemsnit typisk være lidt flere passagerer i sporvogne end i letbanetog. Dette kan formentlig skyldes, at sporvogne kører på bynære strækninger, hvor befolkningstætheden er relativ høj sammenlignet med mellembys-strækninger, som ofte betjenes af letbanetog. Undersøgelsen viser også, at selv om biler som Toyota Prius og Ford Explorer har plads til henholdsvis fem og syv passagerer, er det typiske kørselsmønster, at der kun er en person i hver bil. Figur: De forskellige transportformers samlede CO2-udledning i hele deres livscyklus at sporvogne og hybridbiler har de laveste totalomkostninger pr. passagermile? I undersøgelsen fremgår det, at en moderne hybridbil som Toyota Prius samlet set har de laveste totalomkostninger til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). Med en totalomkostning på 1,09 US$* (pr. passager pr. mile) får hybridbilen dog skarp konkurrence af moderne sporvogne, hvor totalomkostningen er på 1,23 US$. Figur: De forskellige transportformers maksimale og typiske passagertal at en moderne sporvogn samlet set har den mindste CO2-udledning pr. passagermile? Undersøgelsen viser desuden, at i det samlede miljøregnskab er moderne sporvogne og letbanetog mere miljøvenlige transportformer end bus og bil, når man ser på CO2-udledningen. I den samlede livscyklus (dvs. produktion, materialer, vedligeholdelse og kørsel) har en moderne hybridbil som Toyota Prius således et CO2-udledning pr. passagermile, der er over otte gange større end en moderne sporvogn. Figur: De forskellige transportformers totalomkostninger pr. passagermile. 13

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014

Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland gældende fra d. 1. marts 2014 Letbanesamarbejdet i Østjylland er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner, Norddjurs, Syddjurs,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Aarhus Letbane. Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet

Aarhus Letbane. Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Aarhus Letbane Nordisk Transportpolitisk Netværk 22. november 2012 Ole Sørensen, Letbanesekretariatet 2 Grenaabanen 69 km 2010 2030 Letbanesamarbejdet 694.974 793.251 Aarhus 306.650 373.543 Syddjurs 41.392

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper

Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper Letbaneudbygning i Aarhusområdet Fase 1-undersøgelse af udvalgte etaper I marts 2011 besluttede parterne i Letbanesamarbejdet at igangsætte en fase 1-undersøgelse, som skal udgøre en del af baggrunden

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

EN METROPOL I PROVINSEN

EN METROPOL I PROVINSEN Claus Rehfeld Moshøj, 4. september 2014 EN METROPOL I PROVINSEN LETBANEN I AARHUSOMRÅDET AARHUS LETBANE DANMARKS FØRSTE LETBANE VELKOMMEN PÅ FORSIDEN ØKONOMISK STORMVEJR APRIL 2014 3 MEN DER ER INDGÅET

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 6 - JANUAR 2011 INDHOLD PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKTER VALGT SOM DESIGNRÅDGIVER SIDE 2 Det bliver Preben Skaarup Landskabsarkitekter, der sammen med underrådgiverne

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området.

Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Midttrafik - Letbanesekretariatet Udbygning af bane- og letbanebetjening i Århus området. Arbejdsnotat januar Udgivelsesdato 10. januar 2008 Arbejdsnotat om udbygning af bane og letbanebetjening i Århus

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8.

Letbaneprojektet. Peter Hermansen, Region Midtjylland. Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. Letbaneprojektet Peter Hermansen, Region Midtjylland Delmøde H Et nyt supersygehus Det 60. Danske Byplanmøde, 7.- 8. oktober, Århus www.regionmidtjylland.dk Letbaneprojektet Region Midtjyllands rolle Behov

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 10 // maj 2012 Mulighed for yderligere elektrificering af letbanen (SIDE 2) Aarhus Letbane var oprindelig planlagt til at køre på el på strækningen igennem Aarhus

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1 ORIENTERING OG DEBAT OM Letbane i Århusområdet - etape 1 Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1 Udgivet af Århus Kommune Teknik og Miljø februar 2008 Yderligere oplysninger Søren Sloth

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Claus Rehfeld Moshøj, 5. maj 2015 STATUS OG UDVIKLING BANEKONFERENCEN 2015

Claus Rehfeld Moshøj, 5. maj 2015 STATUS OG UDVIKLING BANEKONFERENCEN 2015 Claus Rehfeld Moshøj, 5. maj 2015 STATUS OG UDVIKLING BANEKONFERENCEN 2015 AARHUS LIGHT RAIL THE FIRST LIGHT RAIL OF DENMARK 110 km track 12 mio annual passengers _12 km new track _4 km rebuilt track _51

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser.

Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. 7 Torvehandel Generelle bestemmelser Torvehandel i henhold til Næringslovens 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser. Rødt område viser husflidspladser, og grønt område viser stadepladser på Silkeborg

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

nyhedsbrev ... LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 En letbane for hele østjylland Side 4

nyhedsbrev ... LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 En letbane for hele østjylland Side 4 nyhedsbrev LETBANEN I ØSTJYLLAND // nr. 2 - DECEMBER 2009 INDHOLD Statslig deltagelse i letbanens etablering Side 2 Staten er parat til at deltage i arbejdet med at få etableret 1. etape af letbanen i

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 4 - JUNI 2010 INDHOLD BRO ELLER TUNNEL I BANEGRAVEN TIL LETBANEN SIDE 2 Selvom det endnu ikke kan ses, at der kommer en letbane i Århus, er arbejdet med at få planlagt

Læs mere

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune.

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. De første Metro strækninger kører med stor succes. Cityringen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Letbaner i Århus-området

Letbaner i Århus-området Århus Kommune og Århus Amt Rapport August 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 Vision om letbaner i Århus-området 3 2 Sammenfatning 5 3 Letbanenettet 10 31 Det trafikale grundlag 10 32 Køreplaner 14 33 Eksempel

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice 2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice Der var følgende spørgsmål efter oplæget: Lystrup har en internet portal, hvor plakater og andet oplysningsmateriale kunne sættes

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland Letbanesamarbejdet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. august 2013 1-7-1-10 Anne Bach aba@midttrafik.dk 8740 8271 Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning

Læs mere

Konsekvenser. Frekvenser

Konsekvenser. Frekvenser Konsekvenser Frekvenser Letbane i Århus-området UDFORDRINGEN Vækst på 1.000 nye indbyggere pr. år Antal nye arbejdspladser vokser lige så meget Ny by i Lisbjerg med 20.000 indbyggere Skejby Sygehus vokser

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Metro eller letbane Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Hvad er det for en Metro København har i dag? Etape 1 og 2 er ibrugtaget 2002 og 2003 Etape 3 er under anlæg Metroens linieføring

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning.

Dokk1 M. P. Bruunsgade Gade. Aarhus H Ingerslevs Plads Harald Jensens Plads Marselis Boulevard Kongsvang. Wilhemsborg Hørning. der s E45 - P& Klokhøjen - P& Humlehuse Gl. Skejby Universitetshospitalet orsøvej Olof Palmes llé Nehrus llé - D Vestre Strandallé Norden Stjernepladsen Nørreport m Den llé Navitas Par k Gam ule var d

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere