LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011"

Transkript

1 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse, som omfatter de økonomiske konsekvenser ved etaperne Lisbjerg Hinnerup, Banegårdspladsen Brabrand, Banegårdspladsen Hasselager/Kolt og Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt Skanderborg. Undersøgelsen skal hjælpe til at prioritere de kommende faser. Godt for byen og for miljøet (SIDE 4) I dette nummer har vi talt med borgmester i Odder Kommune, Elvin Hansen (A), om forventningerne til letbanen og samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen. Han håber og tror, at den får stor betydning for de mange pendlere, der bor syd for Aarhus. - For mange familier vil letbanen være et godt aktiv for, at den ene part kan rejse til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse (SIDE 7) Letbanesekretariatet har det seneste år arbejdet på udbudsstrategien for at sikre så mange kvalificerede bud som muligt. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Især den sidste har givet anledning til nærmere overvejelser for at undgå monopollignende tilstande. Langs med banen (SIDE 9) I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værk-stedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Vidste du... (SIDE 12)... at moderne sporvogne bruger mindre end en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil, men at hybridbiler omvendt har de laveste totalomkostninger, når man ser på hele deres livscyklus? Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretariatet, sekretariat for Letbanesamarbejdet i Østjylland. Letbanesekretariatet - Midttrafik - Søren Nymarksvej Højbjerg -

2 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort Trafikstyrelsen arbejder i øjeblikket på en strategisk analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturen i Østjylland. Denne analyse omfatter dog kun den fremtidige togtrafik på hovedbanen og en ny direkte regionalforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. Parallelt hermed besluttede parterne i Letbanesamarbejdet i marts 2011 at igangsætte en såkaldt fase 1-undersøgelse af de østjyske letbanestrækninger, som umiddelbart synes mest sandsynlige at etablere som letbanens etape 2. Det er ønsket, at den lokale undersøgelse kan bidrage til, at det østjyske letbanenet i højere grad indtænkes i den statslige planlægning af infrastrukturen i Østjylland. Samtidig er det håbet, at staten vil engagere sig yderligere i projektet både i forhold til prioritering af etaperne og til økonomi. Sideløbende med planlægningen af etape 1 arbejder Letbanesamarbejdets kommuner (Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder) og Region Midtjylland videre med planlægning af de mulige udbygningsetaper. Visionen for udbygningsetaperne er at få etableret et effektivt kollektivt trafiknet, som sikrer direkte forbindelser til de største rejsemål både for den interne trafik i Aarhus og den eksterne pendlertrafik til og fra omegnskommunerne. Det kræver, at letbanebetjeningen udbygges både inden for og uden for Aarhus Kommune. Der er udpeget 10 udbygningsetaper, hvoraf etaperne til Brabrand, Hasselager, Vejlby, Nordhavnen og Trige etableres inden for Aarhus Kommune, mens etaperne til Skanderborg, Harlev, Hinnerup, Hadsten og Randers etableres ud i omegnskommunerne. Endvidere indgår etablering af en ny statslig regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg. Foto: Letbanen i Saarbrücken (D) betjener både selve byen og oplandsbyerne. Det er visionen, at den østjyske letbane skal gøre det samme med sine udbygningsetaper. Letbaneudbygning og byudvikling skal understøtte hinanden Kommunerne i Letbanesamarbejdet har i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanerne tilpasset byudviklingsplanerne, så de i langt højere grad understøtter udbygningen af et fremtidigt letbanenet. Letbanens udbygning en afgørende forudsætning for at realisere den fremtidige målsætning om en fingerplan for byudviklingen i Østjylland, dvs. en koncentration af byudviklingen i udvalgte korridorer med højklasset kollektiv trafik ligesom i Hovedstadsområdet. På samme måde skal byudviklingen understøtte udviklingen og brugen af kollektiv trafik i landets næststørste byområde. Anlægsoverslagene for de fire etaper svarer til mellem ca. 71 og 96 mio. kr./km med Hinnerupetapen og Brabrandetapen som henholdsvis den billigste og den dyreste letbaneetape pr. km. Til sammenligning er en letbane i Ring 3 i København, hvis anlægsoverslag er beregnet efter samme metodik, anslået til ca. 134 mio. kr./km. Der er flere eksempler på, at et projekt ikke behøver at være samfundsøkonomisk rentabelt for at blive gennemført. Det sker fx, hvis projektet understøtter politiske mål og strategier for byudviklingen. Letbaner anvendes eksempelvis også til at sikre bedre trafikal integration af belastede boligområder. Denne fordel gør det acceptabelt, at den interne rente for letbanens etape 1 i Aarhus kun er 1,7 pct., og at den interne rente for letbanen i Ring 3 og Metroens Cityring i København kun er henholdsvis 2,8 pct. og 3,1 pct. 2

3 Derfor kan letbanens sammenhæng med - og understøttelse af - den fysiske planlægning ikke fuldt ud værdisættes ud fra den metode, som anvendes i Ny Anlægsbudgettering. Hele formålet med letbaneudbygningen er at understøtte den ønskede byudvikling, og der er næppe tvivl om, at letbanebetjening eller anden skinnebaseret betjening af et byområde vil have stor betydning for mulighederne for at udvikle området. Også selvom det ikke fremgår af den samfundsøkonomiske beregning. Derfor er det vigtigt, at analysens økonomiske resultaterholdes op imod de øvrige politiske mål og strategier, der måtte være. Den videre proces Fase 1-undersøgelsen er som sagt et lokalt bidrag til Trafikstyrelsens strategiske analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturområdet i Østjylland. Den strategiske analyse er p.t. under udarbejdelse og forventes at ligge klar i Derefter skal Folketinget tage stilling til, hvordan infrastrukturen i Østjylland skal udbygges, herunder om letbanen skal være en del af denne udbygning. Kort: Det samlede letbanenet, hvor de etaper, som indgår i fase 1-undersøgelsen, er markeret med blåt. A1: Lisbjerg Hinnerup B: Banegårdspladsen Brabrand C1: Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt C2: Banegårdspladsen Skanderborg A-C: Samlet udbygning A1, B og C2 Anlægsudgift inkl. korrektionsreserve på 50 pct., mio. kr Driftsresultat pr. år, mio. kr. -4,8-2,0 4,9-36,7-35,5 Tabel: De økonomiske resultater for letbanealternativerne til henholdsvis Hinnerup, Brabrand, Hasselager/Kolt og Skanderborg. 3

4 Godt for byen og for miljøet Vi har talt med Odder Kommunes borgmester, Elvin Hansen (A), om letbanens betydning for Odder Kommune og den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, som bliver en del af letbanens etape 1. Han forklarer, at der er store forventninger til, at projektet kan give nye og bedre tog mellem Odder og Aarhus. Samtidig kan den forbedrede kollektive trafik være med til at trække endnu flere tilflyttere til byen. - Det er altid vigtigt for en kommune som Odder, der ligger så tæt på Aarhus, at det er nemt at pendle til byen. For mange familier vil letbanen betyde, at den ene part kan tage offentlig transport til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Samfundsmæssigt og miljømæssigt er det også bedre. Borgerne bestemmer selvfølgelig selv, men vi kan gøre meget for, at så mange som muligt vælger den kollektive trafik. Vejen til Aarhus ville også hurtigt sande til, hvis alle skal køre på den. Han påpeger, at Odder kun er et blandt mange områder, der får gevinst af letbanen. Den gavner hele Østjylland, fordi borgerne får mulighed for hurtigt og nemt at komme fra bolig til arbejde. Alternativ til bil nr. to Byrådet bakker ifølge Elvin Hansen fuldstændig op om projektet. Og det samme lader til at være tilfældet med borgerne i Odder. - Jeg tror, der er stor opbakning. Jeg har ikke lavet nogen undersøgelse, men jeg tror, at folk synes, det er en god ide. Der er formentlig flere, der vil bruge letbanen, og jeg tror i særdeleshed, at de nye borgere, som flytter til byen, vil bruge den. Det vil være noget af det, de kommer til at lære at kende først, hvis den ene har et job uden for kommunen. Det kunne jo også godt være, at det ikke er lige om hjørnet, der kommer gang i Danmark, og derfor behøver de ikke to biler lige fra starten, når man lige har købt et nyt hus. Er der særlige byudviklingsplaner i Odder i forbindelse med etableringen af letbanen? Foto: Elvin Hansen (Kilde: Odder Kommune) - Dét er der. For vi tror på, at der er flere, der gerne vil bo i Odder og tage banen ind til Aarhus. Men vi må også sige, at banen ikke drejer op omkring Vestbyen, et nyt byudviklingsområde nordvest for Odder, hvor der kommer til at bo ca mennesker. Vi har tænkt os at lave en omfartsvej omkring området, og det kunne så være, at banen skulle følge den på længere sigt. Jeg tror nu mere på, at man lader en minibus køre igennem det nye byudviklingsområde og samler passagererne op for derefter at køre dem til stationen. Men vi er jo i forvejen privilegerede, fordi vi både har tog og regionalbusser mod Aarhus, og de kører ret tit for tiden. Det er vi glade for, men bybusordningen kunne også udvikles, så den passer bedre sammen med togafgangene. Hvad gør I for at fremme brugen af den kollektive trafik? - Vi sørger for at bygge, hvor det er nemt at komme til den kollektive trafik og få lavet nogle veje, så man kan komme rundt med den kollektive trafik. Det vil sige veje uden store chikaner, som gør, at busserne ikke kan køre 4

5 igennem området. Infrastrukturen skal være i orden. Vi har blandt andet en lokal x-bus (rute 100, red.), som nu kører op i Vestbyen og videre til banegården. X-bussen kører mellem Odder og Aarhus, og den fungerer også herved som bybus. Det kan - og er et led i Midttrafiks planer om at - trække nogle flere passagerer til busserne og toget. Det synes jeg er et godt initiativ. Odderbanen og Grenaabanen forbindes Det er planen at etablere samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen inden 2012, og det glæder Elvin Hansen. Han mener, at det er et afgørende skridt, som burde være taget for flere år siden. - Samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen betyder utroligt meget. Vi havde faktisk forventet, at vi kom i gang i Det fik vi lovning på, dengang man nedlagde privatbanerne. Det har jo trukket lidt ud, og derfor ser jeg frem til, at det kommer til at fungere. Jeg tror, at Grenaabanen og Odderbanens sammenlægning er med til at støtte den kollektive trafik, og at man får nye tog på begge baner samtidig. Har det haft nogen negative konsekvenser, at det har trukket i langdrag? - Jeg vil mene, at det samfundsmæssigt har haft den negative konsekvens, at der ikke er flere, som benytter toget, fordi togene ikke er up to date. Det handler om at få nogle ordentlige tog, som folk gerne vil køre med. I dag er vi kommet så langt, at man fx også skal have toiletter i toget. Det er jo 45 minutter, man sidder i toget plus ventetid i begge ender. Transportministeren har jo afprøvet togene, og han gav udtryk for, at der var en vældig god komfort i togene. Er de ikke gode nok? - Odderbanens ansatte har altid gjort, hvad de kunne for at holde togene i god stand, og de ser også pæne og flotte ud, men det er jo ikke nok. Togene har ikke fulgt med tiden. Alle andre tidligere privatbaner har fået nye tog, men Odderbanen har overtaget det gamle materiel fra Skagen- og Lemvigbanen, så det må være vores tur nu. Fjedresystemer, accelerationstid og sådan noget er jo ikke up to date på vores tog, som er ca år gamle. Det var jo nogle helt andre skabeloner, man byggede tog efter dengang. Jeg er ikke sikker på, at man kommer til at sidde bedre i de nye tog, men komforten kan og skal forbedres i form af bedre affjedring og acceleration. Ønsker mere ansvar fra staten Letbanen er som bekendt ikke noget, man bare lige etablerer. Det kræver store ressourcer, og en del af dem kommer fra staten. Men hvis det stod til Elvin Hansen skulle staten tage et endnu større ansvar i forbindelse med letbaneprojektet. - Jeg synes, det er fint, at staten har overtaget nogle aktier i projektet. Jeg mener også i stor udstrækning, at det er staten, som skal sørge for, at den kollektive trafik fungerer i Danmark både i forbindelse med anlæg og drift. Der er store omkostninger og udgifter forbundet med at drive en bane. Hvis det skal pålægges en kommune eller brugerne, skal der nogle andre tilskudsregler til. Vi har længe manglet nye tog, og vi kan ikke skaffe de penge selv. Derfor er det efter min mening en statsopgave. Debat om finansieringen Af lovforslaget om letbanens etape 1 i Aarhus fremgår det, at staten skal finansiere 47 pct. af anlægget, mens de lokale og regionale parter skal stå for den øvrige del. Derudover er der lagt op til, at staten trækker sig ud af anlægsselskabet, så snart der bliver tale om drift. Det er ikke en optimal løsning ifølge Elvin Hansen. - Jeg er ikke helt tilfreds med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, staten skal være endnu mere med, og så synes jeg, at 47 pct. er lige i underkanten. Det burde nok have været 57 pct. i stedet for. Men det er det, man kan blive enige om nu, og så er man nødt til at sige ja til det, for ellers kommer vi ikke videre med letbaneprojektet. Det tæller mere for mig at komme i gang i stedet for at snakke om procenter. Det må vi finde ud af hen ad vejen. Nu skal borgerne se det i aktion Elvin Hansen tror på letbaneprojektet, og nu handler det om at få det afprøvet i praksis. 5

6 - Jo før vi kommer i gang og får prøvet 1. etape af, jo bedre. Alene dét vil gøre, at folk får øjnene endnu mere op for letbanenettet. Vi kan snakke længe om det, men folk skal se det fungere, før de tror på det. Som politikere skal vi være troværdige og udføre de ting, vi har lovet, så jeg håber, vi kommer hurtigt i gang med etape 1, slutter borgmesteren i Odder, Elvin Hansen (A). Tre hurtige til Elvin Hansen 1. Hvorfor er det en god ide at etablere en letbane i Østjylland? - Borgerne skal kunne komme på tværs i Østjylland. Når man samler letbanen omkring en storby som Aarhus, kan borgerne både rejse fra syd til nord og fra øst til vest. Men den allerstørste fordel er, at man kan komme direkte til erhvervsområdet i Aarhus N uden at skulle skifte. 2. Hvorfor er det en god ide at lade en eksisterende banestrækning som Odderbanen indgå i letbaneprojektet? - Det er det, fordi Odderbanen er der i forvejen, og den transporterer rigtig mange borgere fra Odder og Aarhus S ind til Aarhus. Og så er fordelen, at de også kan komme direkte til Aarhus N. Når man binder Odderbanen og Grenaabanen sammen, er man godt i gang med at skabe letbanenettet i Aarhus. 3. Ser du ulemper ved at etablere letbanen? - Nej, det kan jeg ikke se, i hvert fald ikke i vores kommune. 6

7 Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse Letbanesekretariatet har gennem det seneste år arbejdet videre med indholdet af VVM-redegørelsen for letbanens etape 1 for at fastlægge en udbudsstrategi for etablering af letbanen. Ønsket er at sikre gode udbudsvilkår, fordi det øger chancerne for at få gode tilbud. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Forberedende bane- og anlægsarbejder Den ene del af udbudspakken, de forberedende bane- og anlægsarbejder, skal sikre, at der er fysisk plads til letbanen igennem Aarhus. Entrepriserne retter sig mod flere større og mindre entreprenører og dækker arbejder som ledningsflytninger, brokonstruktioner, ombygninger af kryds, ændringer af afvandingsforhold mv. Entrepriserne vil blive udbudt i fortløbende rækkefølge og så vidt muligt uden overlap for på den måde at sikre optimale udbudsvilkår og dermed forhåb- entligt mange bydende. Anlægsarbejderne vil være det første synlige bevis på, at letbanen nærmer sig. Ændringer på markedet ændringer i udbuddet Den anden del af udbudspakken, som omhandler transportsystemet, indeholder produktion af letbanetog og anlæg af skinner, kørestrøm, sikringsanlæg, transformerstationer, depot og værksted mv. Denne del af udbuddet har dog vist sig at være mere kompliceret at lave rammer for end først antaget. Det skyldes i høj grad udviklingen på markedet inden for letbanetog. Forudsætningen og strategien fra VVM-redegørelsen vedrørende indkøb af dieselelektriske tog, som kan køre på diesel fra Odder til Aarhus og videre igennem Aarhus på el for derefter at koble tilbage på diesel på strækningen fra Lystrup til Grenaa, har vist sig at være problematisk. Markedet for netop denne togtype har ikke udviklet sig som forventet. I Tyskland er to udbud med dieselhybridtog blevet aflyst inden for det seneste år, så dieselhybridløsningen må i dag betragtes som en lille niche inden for letbane- Foto: Dieselhybridtogene fra Kassel har tidligere været en stor inspirationskilde for letbaneprojektet i Aarhusområdet. Der har dog ikke været efterspørgsel på denne type letbanetog, hvilket har stor betydning for Letbanesekretariatets udbudsstrategi, som er under udarbejdelse. 7

8 branchen. Derfor har Letbanesekretariatet iværksat yderligere undersøgelser af letbanemarkedet i udlandet. De har vist, at standardiserede løsninger (som rene elektriske letbanetogsæt med hastighed op til 80 km/h) tilbydes af syv til otte forskellige leverandører. Det dieselelektriske tog med hastighed på op til 100 km/h, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, leveres kun af én leverandør. De rent elektriske letbanetog produceres og leveres derimod af fem-seks leverandører til projekter i EU. Undgå monopollignende tilstande Udbudsstrategien skal som sagt sikre størst mulig konkurrence, og det har derfor været nødvendigt med nogle alternativer, så monopollignende tilstande undgås. For at matche markedet og ønsket om standardiserede løsninger er der igangsat en VVM-screening på yderligere elektrificering fra Odder til Grenaa. Det vil skabe mulighed for, at leverandører, som producerer rene elektriske letbanetog, kan byde på transportsystemet. Undersøgelserne har på den måde resulteret i en ny udbudsstrategi, der tager udgangspunkt i leverandørmarkedet, som det ser ud i dag. Udbudsstrategien er stadig under udarbejdelse og afventer endelig godkendelse hos de tre parter, som finansierer letbanens etape 1, dvs. staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det forventes, at prækvalifikation i forbindelse med udbud af transportsystemet finder sted i første halvdel af 2012, mens udbud af de forberedende arbejder finder sted i anden halvdel af 2012 og Vi vil løbende informere om udbuddene på Letbanesekretariatets hjemmeside. 8

9 Langs med banen I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værkstedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Det første spadestik til letbanen Letbanesekretariatet går nu i gang med forarbejderne til letbanen på strækningen mellem Skejby og Lisbjerg og mellem Lisbjerg og Lystrup. Ved anlægsarbejder i det åbne land skal det altid undersøges, om der findes fortidsminder i jorden. Arkæologerne fra Moesgård Museum vil derfor lave en forundersøgelse på strækningerne i perioden fra september 2011 til marts De går i gang nu for ikke at forsinke etableringen af letbanen, hvis de finder fortidsminder, der kræver arkæologiske udgravninger. Forundersøgelsen indebærer, at arkæologerne graver en række ca. 3 m bredde søgegrøfter i området, hvor letbanen kommer til at ligge. I søgegrøfterne fjerner de muldlaget og inspicerer jorden, inden de lægger muldlaget på igen. En af udfordringerne ved at anlægge letbanen i byzonen er at opretholde et acceptabelt serviceniveau for bilister, cykellister og fodgængere - uden at gå på kompromis med sikkerheden. Den midlertidige afmærkning skal være klar og entydig for alle trafikanter, så der sikres en smidig afvikling. Men trafikken vil blive påvirket af anlægsarbejdet, når det går i gang. Den overordnede myndighed er politiet, som skal godkende entreprenørens planer for trafikafvikling, og som udgangspunkt skal alle trafikstrømme og svingretninger opretholdes. For letbanens vedkomne kan det indebære, at: - anlæg af spor igennem kryds på eksempelvis Randersvej skal ske om natten - krydset Nørreport ombygges under hensyntagen til Molslinien og deres ankomst og afgangstider - 2 vejbaner i begge retninger på Randersvej opretholdes under anlægget - Nehrus Allé og Olof Palmes Allé udvides med ekstra vejbaner i begge retninger, inden anlæggelse af letbane i eksisterende vejbaner Letbanesekretariatet vil forsøge at afvikle trafikken, så der bliver så få gener som muligt. Der kommer mere information om trafikafvikling via hjemmesider og i de lokale medier, når det bliver aktuelt. Hvis arkæologerne finder spor af fortidsminder, vil der eventuelt komme arkæologiske udgravninger på et senere tidspunkt. Afvikling af trafikken skal sikres I forbindelse med anlægsarbejder i trafikerede områder skal der udarbejdes trafikafviklingsplaner. Det gælder også for letbanen. 9

10 Udarbejdelse af designkoncept for letbanen er kommet godt i gang Siden foråret 2011 har designrådgiveren for letbaneprojektet (Preben Skaarup Landskab) arbejdet med at udvikle et designkoncept for letbanens etape 1 i Aarhus. Designkonceptet indeholder bl.a. idéer til, hvordan letbanen kan indpasses og forstærke det eksisterende byrum, den passerer igennem. Der laves overordnede designprincipper for letbanens broer og udvikles ideer til udformningen af standsningsstederne. Det gælder overvejelser om perronernes opbygning, inventar, belysningskoncept mm. Designkonceptet skal sikre, at letbanen kommer til at fremstå som et sammenhængende visuelt element på tværs af de enkelte by- og landskabsrum, den kører igennem. Det forventes, at det endelige designkoncept for letbanen ligger færdigt i slutningen af Transportministeren på værkstedsbesøg Forhenværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) og folketingsmedlem Kim Andersen (V) besøgte i juli Midtjyske Jernbaners værksted i Odder. Anledningen var den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, der betragtes som letbanens etape 0. Samdriften betyder bl.a., at de gamle Y-tog på Odderbanen udskiftes med nye Desirotog, som i dag kører på Grenaabanen. Dermed kan Y-togene gå på pension efter 45 års tjeneste. Ud over inspicering af værkstederne, som skal bevares til servicering af Desirotogene, hørte de to politikere om planerne for selskabet Aarhus Nærbane, som skal stå for driften på begge baner fra december Planen er, at Desirotogene skal køre på de to baner frem til letbanens etablering, hvor banerne bliver en del af etape 1. Herefter erstattes Desirotogene af letbanetog. Aarhus-modellen gennemført i Mulhouse Frankrig har fået sit første rigtige letbanesystem. Det skete, da helt nye regionale letbanetog (tramtrains) blev indviet på en 22km mellembys-strækning mellem de to byer Mulhouse og Thann i december Mulhouseprojektet følges med stor interesse hos Letbanesekretariatet, fordi de regionale letbanetog både kan køre på jernbanevilkår på en eksisterende jernbanestrækning og i blandet trafik ligesom de lokale letbanetog (sporvognstog) i Mulhouse s gader (se billedet nedenfor). Dette princip minder i høj grad om det, som skal etableres i Aarhus, og som allerede er i drift i eksempelvis Kassel, Karlsruhe og Saarbrücken i Tyskland. Illustration: Designkonceptet er under udarbejdelse, men forventes færdiggjort i slutningen af

11 Foto: Et lokalt letbanetog (til venstre) og et regionalt letbanetog, også kaldet tramtrain (til højre) side om side i Mulhouse. Begge typer tog kan køre i blandet trafik i Mulhouse s gader, men hvor det lokale letbanetog kun kører på de bynære strækninger, betjener det regionale letbanetog også oplandsbyerne. (Kilde: Axel Kuehn) Forskellige hastigheder forskellige togsæt I Aarhus omfatter etape 1 både strækninger i by, land og opland, hvor der må køres med forskellige hastigheder. Lige som i Mulhouse er der derfor behov for at bruge to forskellige slags togsæt, henholdsvis regionale og lokale letbanetog. Lokale letbanetog er ideelle til brug på bynære strækninger, eksempelvis i Aarhus, hvor der ikke er mulighed for at køre hurtigere end 80 km/t. Denne type letbanetog bliver benyttet i et meget stort antal europæiske byer. Det betyder også, at denne type letbanetog generelt er dyrere end lokale letbanetog. Indsættelsen af de nye letbanetog i Mulhouse har gjort det muligt at betjene de indbyggere og arbejdspladser, som har til huse langs letbanestrækningen. Samtidig er der skabt en bedre forbindelse mellem Mulhouse midtby og oplandsbyerne, som letbanen betjener. Foreløbigt har folkene bag projektet tilkendegivet, at letbanetogenes ibrugtagen er en succes. De regionale letbanetog er derimod mere oplagte til brug på længere strækninger med forholdsvis få stop, hvor der er mulighed for at køre op til 100 km/t, fx på Grenaabanen. De er samtidig mere robuste i deres konstruktion end lokale letbanetog. 11

12 Vidste du at sporvogne bruger under en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil? (Forkortelsen LRT står for Light Rail Transit, dvs. letbanetog, mens BRT står for Bus Rapid Transit, en form for busbaner). En sammenlignende undersøgelse* af forskellige transportformer fra 2009 viser, at en hybridbil som Toyota Prius har et energiforbrug på 0,64 kwh pr. passager pr. mile, mens en moderne sporvogn (i undersøgelsen benævnt modern streetcar/tram) blot bruger 0,11 kwh. En firehjulstrækker som Ford Explorer bruger til sammenligning hele 1,42 kwh. I skemaet herunder ses de forskellige transportformers energiforbrug til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). *Undersøgelsen A Cost Comparison of Transportation Modes, af Patrick M. Condon og Kari Dow, november Figur: Forskellige transportformers energiforbrug (kwh) pr. passagermile (ca. 1,6 km). Foto: Letbanen i Alicante i Spanien er et eksempel på en moderne sporvogn. 12

13 2.... at der typisk vil være flest passagerer i sporvogne i forhold til andre transportformer? Ovennævnte undersøgelse viser også, at selv om et letbanetog ofte har plads til flere passagerer (i undersøgelsen maks. 178 passagerer) end en sporvogn (i undersøgelsen maks. 155 passagerer), vil der i gennemsnit typisk være lidt flere passagerer i sporvogne end i letbanetog. Dette kan formentlig skyldes, at sporvogne kører på bynære strækninger, hvor befolkningstætheden er relativ høj sammenlignet med mellembys-strækninger, som ofte betjenes af letbanetog. Undersøgelsen viser også, at selv om biler som Toyota Prius og Ford Explorer har plads til henholdsvis fem og syv passagerer, er det typiske kørselsmønster, at der kun er en person i hver bil. Figur: De forskellige transportformers samlede CO2-udledning i hele deres livscyklus at sporvogne og hybridbiler har de laveste totalomkostninger pr. passagermile? I undersøgelsen fremgår det, at en moderne hybridbil som Toyota Prius samlet set har de laveste totalomkostninger til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). Med en totalomkostning på 1,09 US$* (pr. passager pr. mile) får hybridbilen dog skarp konkurrence af moderne sporvogne, hvor totalomkostningen er på 1,23 US$. Figur: De forskellige transportformers maksimale og typiske passagertal at en moderne sporvogn samlet set har den mindste CO2-udledning pr. passagermile? Undersøgelsen viser desuden, at i det samlede miljøregnskab er moderne sporvogne og letbanetog mere miljøvenlige transportformer end bus og bil, når man ser på CO2-udledningen. I den samlede livscyklus (dvs. produktion, materialer, vedligeholdelse og kørsel) har en moderne hybridbil som Toyota Prius således et CO2-udledning pr. passagermile, der er over otte gange større end en moderne sporvogn. Figur: De forskellige transportformers totalomkostninger pr. passagermile. 13

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Bemærkninger i 1. offentlighedsfase Bilag 2 Letbaner i Århusområdet etape 1 Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 20. februar 2. april 2008 slav/22. oktober 2008 Indhold Offentlige myndigheder og institutioner Side 1.1 Vejdirektoratet, Vejcenter

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Letbaner i danske byer

Letbaner i danske byer Letbaner i danske byer Paper til indlæg på Aalborg Trafikdage 2009 Helge Bay, Atkins Danmark Erik Kjærgaard, Atkins Danmark Beslutningstagerne tøver med at forbedre bymiljøer i Danmark Bilerne har stadig

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S Indhold Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers erklæringer 3 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Forord: Danmarks første letbane er godt på vej 9 Aktiviteter

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere