LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011"

Transkript

1 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse, som omfatter de økonomiske konsekvenser ved etaperne Lisbjerg Hinnerup, Banegårdspladsen Brabrand, Banegårdspladsen Hasselager/Kolt og Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt Skanderborg. Undersøgelsen skal hjælpe til at prioritere de kommende faser. Godt for byen og for miljøet (SIDE 4) I dette nummer har vi talt med borgmester i Odder Kommune, Elvin Hansen (A), om forventningerne til letbanen og samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen. Han håber og tror, at den får stor betydning for de mange pendlere, der bor syd for Aarhus. - For mange familier vil letbanen være et godt aktiv for, at den ene part kan rejse til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse (SIDE 7) Letbanesekretariatet har det seneste år arbejdet på udbudsstrategien for at sikre så mange kvalificerede bud som muligt. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Især den sidste har givet anledning til nærmere overvejelser for at undgå monopollignende tilstande. Langs med banen (SIDE 9) I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værk-stedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Vidste du... (SIDE 12)... at moderne sporvogne bruger mindre end en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil, men at hybridbiler omvendt har de laveste totalomkostninger, når man ser på hele deres livscyklus? Nyhedsbrevet udgives af Letbanesekretariatet, sekretariat for Letbanesamarbejdet i Østjylland. Letbanesekretariatet - Midttrafik - Søren Nymarksvej Højbjerg -

2 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort Trafikstyrelsen arbejder i øjeblikket på en strategisk analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturen i Østjylland. Denne analyse omfatter dog kun den fremtidige togtrafik på hovedbanen og en ny direkte regionalforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus. Parallelt hermed besluttede parterne i Letbanesamarbejdet i marts 2011 at igangsætte en såkaldt fase 1-undersøgelse af de østjyske letbanestrækninger, som umiddelbart synes mest sandsynlige at etablere som letbanens etape 2. Det er ønsket, at den lokale undersøgelse kan bidrage til, at det østjyske letbanenet i højere grad indtænkes i den statslige planlægning af infrastrukturen i Østjylland. Samtidig er det håbet, at staten vil engagere sig yderligere i projektet både i forhold til prioritering af etaperne og til økonomi. Sideløbende med planlægningen af etape 1 arbejder Letbanesamarbejdets kommuner (Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder) og Region Midtjylland videre med planlægning af de mulige udbygningsetaper. Visionen for udbygningsetaperne er at få etableret et effektivt kollektivt trafiknet, som sikrer direkte forbindelser til de største rejsemål både for den interne trafik i Aarhus og den eksterne pendlertrafik til og fra omegnskommunerne. Det kræver, at letbanebetjeningen udbygges både inden for og uden for Aarhus Kommune. Der er udpeget 10 udbygningsetaper, hvoraf etaperne til Brabrand, Hasselager, Vejlby, Nordhavnen og Trige etableres inden for Aarhus Kommune, mens etaperne til Skanderborg, Harlev, Hinnerup, Hadsten og Randers etableres ud i omegnskommunerne. Endvidere indgår etablering af en ny statslig regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg. Foto: Letbanen i Saarbrücken (D) betjener både selve byen og oplandsbyerne. Det er visionen, at den østjyske letbane skal gøre det samme med sine udbygningsetaper. Letbaneudbygning og byudvikling skal understøtte hinanden Kommunerne i Letbanesamarbejdet har i forbindelse med den seneste revision af kommuneplanerne tilpasset byudviklingsplanerne, så de i langt højere grad understøtter udbygningen af et fremtidigt letbanenet. Letbanens udbygning en afgørende forudsætning for at realisere den fremtidige målsætning om en fingerplan for byudviklingen i Østjylland, dvs. en koncentration af byudviklingen i udvalgte korridorer med højklasset kollektiv trafik ligesom i Hovedstadsområdet. På samme måde skal byudviklingen understøtte udviklingen og brugen af kollektiv trafik i landets næststørste byområde. Anlægsoverslagene for de fire etaper svarer til mellem ca. 71 og 96 mio. kr./km med Hinnerupetapen og Brabrandetapen som henholdsvis den billigste og den dyreste letbaneetape pr. km. Til sammenligning er en letbane i Ring 3 i København, hvis anlægsoverslag er beregnet efter samme metodik, anslået til ca. 134 mio. kr./km. Der er flere eksempler på, at et projekt ikke behøver at være samfundsøkonomisk rentabelt for at blive gennemført. Det sker fx, hvis projektet understøtter politiske mål og strategier for byudviklingen. Letbaner anvendes eksempelvis også til at sikre bedre trafikal integration af belastede boligområder. Denne fordel gør det acceptabelt, at den interne rente for letbanens etape 1 i Aarhus kun er 1,7 pct., og at den interne rente for letbanen i Ring 3 og Metroens Cityring i København kun er henholdsvis 2,8 pct. og 3,1 pct. 2

3 Derfor kan letbanens sammenhæng med - og understøttelse af - den fysiske planlægning ikke fuldt ud værdisættes ud fra den metode, som anvendes i Ny Anlægsbudgettering. Hele formålet med letbaneudbygningen er at understøtte den ønskede byudvikling, og der er næppe tvivl om, at letbanebetjening eller anden skinnebaseret betjening af et byområde vil have stor betydning for mulighederne for at udvikle området. Også selvom det ikke fremgår af den samfundsøkonomiske beregning. Derfor er det vigtigt, at analysens økonomiske resultaterholdes op imod de øvrige politiske mål og strategier, der måtte være. Den videre proces Fase 1-undersøgelsen er som sagt et lokalt bidrag til Trafikstyrelsens strategiske analyse af fremtidens transportbehov og udbygningsmuligheder på infrastrukturområdet i Østjylland. Den strategiske analyse er p.t. under udarbejdelse og forventes at ligge klar i Derefter skal Folketinget tage stilling til, hvordan infrastrukturen i Østjylland skal udbygges, herunder om letbanen skal være en del af denne udbygning. Kort: Det samlede letbanenet, hvor de etaper, som indgår i fase 1-undersøgelsen, er markeret med blåt. A1: Lisbjerg Hinnerup B: Banegårdspladsen Brabrand C1: Banegårdspladsen Hasselager/ Kolt C2: Banegårdspladsen Skanderborg A-C: Samlet udbygning A1, B og C2 Anlægsudgift inkl. korrektionsreserve på 50 pct., mio. kr Driftsresultat pr. år, mio. kr. -4,8-2,0 4,9-36,7-35,5 Tabel: De økonomiske resultater for letbanealternativerne til henholdsvis Hinnerup, Brabrand, Hasselager/Kolt og Skanderborg. 3

4 Godt for byen og for miljøet Vi har talt med Odder Kommunes borgmester, Elvin Hansen (A), om letbanens betydning for Odder Kommune og den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, som bliver en del af letbanens etape 1. Han forklarer, at der er store forventninger til, at projektet kan give nye og bedre tog mellem Odder og Aarhus. Samtidig kan den forbedrede kollektive trafik være med til at trække endnu flere tilflyttere til byen. - Det er altid vigtigt for en kommune som Odder, der ligger så tæt på Aarhus, at det er nemt at pendle til byen. For mange familier vil letbanen betyde, at den ene part kan tage offentlig transport til Aarhus og arbejde, frem for at familien skal have to biler. Samfundsmæssigt og miljømæssigt er det også bedre. Borgerne bestemmer selvfølgelig selv, men vi kan gøre meget for, at så mange som muligt vælger den kollektive trafik. Vejen til Aarhus ville også hurtigt sande til, hvis alle skal køre på den. Han påpeger, at Odder kun er et blandt mange områder, der får gevinst af letbanen. Den gavner hele Østjylland, fordi borgerne får mulighed for hurtigt og nemt at komme fra bolig til arbejde. Alternativ til bil nr. to Byrådet bakker ifølge Elvin Hansen fuldstændig op om projektet. Og det samme lader til at være tilfældet med borgerne i Odder. - Jeg tror, der er stor opbakning. Jeg har ikke lavet nogen undersøgelse, men jeg tror, at folk synes, det er en god ide. Der er formentlig flere, der vil bruge letbanen, og jeg tror i særdeleshed, at de nye borgere, som flytter til byen, vil bruge den. Det vil være noget af det, de kommer til at lære at kende først, hvis den ene har et job uden for kommunen. Det kunne jo også godt være, at det ikke er lige om hjørnet, der kommer gang i Danmark, og derfor behøver de ikke to biler lige fra starten, når man lige har købt et nyt hus. Er der særlige byudviklingsplaner i Odder i forbindelse med etableringen af letbanen? Foto: Elvin Hansen (Kilde: Odder Kommune) - Dét er der. For vi tror på, at der er flere, der gerne vil bo i Odder og tage banen ind til Aarhus. Men vi må også sige, at banen ikke drejer op omkring Vestbyen, et nyt byudviklingsområde nordvest for Odder, hvor der kommer til at bo ca mennesker. Vi har tænkt os at lave en omfartsvej omkring området, og det kunne så være, at banen skulle følge den på længere sigt. Jeg tror nu mere på, at man lader en minibus køre igennem det nye byudviklingsområde og samler passagererne op for derefter at køre dem til stationen. Men vi er jo i forvejen privilegerede, fordi vi både har tog og regionalbusser mod Aarhus, og de kører ret tit for tiden. Det er vi glade for, men bybusordningen kunne også udvikles, så den passer bedre sammen med togafgangene. Hvad gør I for at fremme brugen af den kollektive trafik? - Vi sørger for at bygge, hvor det er nemt at komme til den kollektive trafik og få lavet nogle veje, så man kan komme rundt med den kollektive trafik. Det vil sige veje uden store chikaner, som gør, at busserne ikke kan køre 4

5 igennem området. Infrastrukturen skal være i orden. Vi har blandt andet en lokal x-bus (rute 100, red.), som nu kører op i Vestbyen og videre til banegården. X-bussen kører mellem Odder og Aarhus, og den fungerer også herved som bybus. Det kan - og er et led i Midttrafiks planer om at - trække nogle flere passagerer til busserne og toget. Det synes jeg er et godt initiativ. Odderbanen og Grenaabanen forbindes Det er planen at etablere samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen inden 2012, og det glæder Elvin Hansen. Han mener, at det er et afgørende skridt, som burde være taget for flere år siden. - Samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen betyder utroligt meget. Vi havde faktisk forventet, at vi kom i gang i Det fik vi lovning på, dengang man nedlagde privatbanerne. Det har jo trukket lidt ud, og derfor ser jeg frem til, at det kommer til at fungere. Jeg tror, at Grenaabanen og Odderbanens sammenlægning er med til at støtte den kollektive trafik, og at man får nye tog på begge baner samtidig. Har det haft nogen negative konsekvenser, at det har trukket i langdrag? - Jeg vil mene, at det samfundsmæssigt har haft den negative konsekvens, at der ikke er flere, som benytter toget, fordi togene ikke er up to date. Det handler om at få nogle ordentlige tog, som folk gerne vil køre med. I dag er vi kommet så langt, at man fx også skal have toiletter i toget. Det er jo 45 minutter, man sidder i toget plus ventetid i begge ender. Transportministeren har jo afprøvet togene, og han gav udtryk for, at der var en vældig god komfort i togene. Er de ikke gode nok? - Odderbanens ansatte har altid gjort, hvad de kunne for at holde togene i god stand, og de ser også pæne og flotte ud, men det er jo ikke nok. Togene har ikke fulgt med tiden. Alle andre tidligere privatbaner har fået nye tog, men Odderbanen har overtaget det gamle materiel fra Skagen- og Lemvigbanen, så det må være vores tur nu. Fjedresystemer, accelerationstid og sådan noget er jo ikke up to date på vores tog, som er ca år gamle. Det var jo nogle helt andre skabeloner, man byggede tog efter dengang. Jeg er ikke sikker på, at man kommer til at sidde bedre i de nye tog, men komforten kan og skal forbedres i form af bedre affjedring og acceleration. Ønsker mere ansvar fra staten Letbanen er som bekendt ikke noget, man bare lige etablerer. Det kræver store ressourcer, og en del af dem kommer fra staten. Men hvis det stod til Elvin Hansen skulle staten tage et endnu større ansvar i forbindelse med letbaneprojektet. - Jeg synes, det er fint, at staten har overtaget nogle aktier i projektet. Jeg mener også i stor udstrækning, at det er staten, som skal sørge for, at den kollektive trafik fungerer i Danmark både i forbindelse med anlæg og drift. Der er store omkostninger og udgifter forbundet med at drive en bane. Hvis det skal pålægges en kommune eller brugerne, skal der nogle andre tilskudsregler til. Vi har længe manglet nye tog, og vi kan ikke skaffe de penge selv. Derfor er det efter min mening en statsopgave. Debat om finansieringen Af lovforslaget om letbanens etape 1 i Aarhus fremgår det, at staten skal finansiere 47 pct. af anlægget, mens de lokale og regionale parter skal stå for den øvrige del. Derudover er der lagt op til, at staten trækker sig ud af anlægsselskabet, så snart der bliver tale om drift. Det er ikke en optimal løsning ifølge Elvin Hansen. - Jeg er ikke helt tilfreds med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, staten skal være endnu mere med, og så synes jeg, at 47 pct. er lige i underkanten. Det burde nok have været 57 pct. i stedet for. Men det er det, man kan blive enige om nu, og så er man nødt til at sige ja til det, for ellers kommer vi ikke videre med letbaneprojektet. Det tæller mere for mig at komme i gang i stedet for at snakke om procenter. Det må vi finde ud af hen ad vejen. Nu skal borgerne se det i aktion Elvin Hansen tror på letbaneprojektet, og nu handler det om at få det afprøvet i praksis. 5

6 - Jo før vi kommer i gang og får prøvet 1. etape af, jo bedre. Alene dét vil gøre, at folk får øjnene endnu mere op for letbanenettet. Vi kan snakke længe om det, men folk skal se det fungere, før de tror på det. Som politikere skal vi være troværdige og udføre de ting, vi har lovet, så jeg håber, vi kommer hurtigt i gang med etape 1, slutter borgmesteren i Odder, Elvin Hansen (A). Tre hurtige til Elvin Hansen 1. Hvorfor er det en god ide at etablere en letbane i Østjylland? - Borgerne skal kunne komme på tværs i Østjylland. Når man samler letbanen omkring en storby som Aarhus, kan borgerne både rejse fra syd til nord og fra øst til vest. Men den allerstørste fordel er, at man kan komme direkte til erhvervsområdet i Aarhus N uden at skulle skifte. 2. Hvorfor er det en god ide at lade en eksisterende banestrækning som Odderbanen indgå i letbaneprojektet? - Det er det, fordi Odderbanen er der i forvejen, og den transporterer rigtig mange borgere fra Odder og Aarhus S ind til Aarhus. Og så er fordelen, at de også kan komme direkte til Aarhus N. Når man binder Odderbanen og Grenaabanen sammen, er man godt i gang med at skabe letbanenettet i Aarhus. 3. Ser du ulemper ved at etablere letbanen? - Nej, det kan jeg ikke se, i hvert fald ikke i vores kommune. 6

7 Udbudsstrategi for etape 1 under udarbejdelse Letbanesekretariatet har gennem det seneste år arbejdet videre med indholdet af VVM-redegørelsen for letbanens etape 1 for at fastlægge en udbudsstrategi for etablering af letbanen. Ønsket er at sikre gode udbudsvilkår, fordi det øger chancerne for at få gode tilbud. Udbuddet er opdelt i to overordnede kategorier: de forberedende bane- og anlægsarbejder og transportsystemet. Forberedende bane- og anlægsarbejder Den ene del af udbudspakken, de forberedende bane- og anlægsarbejder, skal sikre, at der er fysisk plads til letbanen igennem Aarhus. Entrepriserne retter sig mod flere større og mindre entreprenører og dækker arbejder som ledningsflytninger, brokonstruktioner, ombygninger af kryds, ændringer af afvandingsforhold mv. Entrepriserne vil blive udbudt i fortløbende rækkefølge og så vidt muligt uden overlap for på den måde at sikre optimale udbudsvilkår og dermed forhåb- entligt mange bydende. Anlægsarbejderne vil være det første synlige bevis på, at letbanen nærmer sig. Ændringer på markedet ændringer i udbuddet Den anden del af udbudspakken, som omhandler transportsystemet, indeholder produktion af letbanetog og anlæg af skinner, kørestrøm, sikringsanlæg, transformerstationer, depot og værksted mv. Denne del af udbuddet har dog vist sig at være mere kompliceret at lave rammer for end først antaget. Det skyldes i høj grad udviklingen på markedet inden for letbanetog. Forudsætningen og strategien fra VVM-redegørelsen vedrørende indkøb af dieselelektriske tog, som kan køre på diesel fra Odder til Aarhus og videre igennem Aarhus på el for derefter at koble tilbage på diesel på strækningen fra Lystrup til Grenaa, har vist sig at være problematisk. Markedet for netop denne togtype har ikke udviklet sig som forventet. I Tyskland er to udbud med dieselhybridtog blevet aflyst inden for det seneste år, så dieselhybridløsningen må i dag betragtes som en lille niche inden for letbane- Foto: Dieselhybridtogene fra Kassel har tidligere været en stor inspirationskilde for letbaneprojektet i Aarhusområdet. Der har dog ikke været efterspørgsel på denne type letbanetog, hvilket har stor betydning for Letbanesekretariatets udbudsstrategi, som er under udarbejdelse. 7

8 branchen. Derfor har Letbanesekretariatet iværksat yderligere undersøgelser af letbanemarkedet i udlandet. De har vist, at standardiserede løsninger (som rene elektriske letbanetogsæt med hastighed op til 80 km/h) tilbydes af syv til otte forskellige leverandører. Det dieselelektriske tog med hastighed på op til 100 km/h, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, leveres kun af én leverandør. De rent elektriske letbanetog produceres og leveres derimod af fem-seks leverandører til projekter i EU. Undgå monopollignende tilstande Udbudsstrategien skal som sagt sikre størst mulig konkurrence, og det har derfor været nødvendigt med nogle alternativer, så monopollignende tilstande undgås. For at matche markedet og ønsket om standardiserede løsninger er der igangsat en VVM-screening på yderligere elektrificering fra Odder til Grenaa. Det vil skabe mulighed for, at leverandører, som producerer rene elektriske letbanetog, kan byde på transportsystemet. Undersøgelserne har på den måde resulteret i en ny udbudsstrategi, der tager udgangspunkt i leverandørmarkedet, som det ser ud i dag. Udbudsstrategien er stadig under udarbejdelse og afventer endelig godkendelse hos de tre parter, som finansierer letbanens etape 1, dvs. staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det forventes, at prækvalifikation i forbindelse med udbud af transportsystemet finder sted i første halvdel af 2012, mens udbud af de forberedende arbejder finder sted i anden halvdel af 2012 og Vi vil løbende informere om udbuddene på Letbanesekretariatets hjemmeside. 8

9 Langs med banen I Langs med banen kan du læse store & små nyheder med relation til det østjyske letbaneprojekt. Denne gang fortæller vi bl.a. om det første spadestik til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værkstedet, og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse. Det første spadestik til letbanen Letbanesekretariatet går nu i gang med forarbejderne til letbanen på strækningen mellem Skejby og Lisbjerg og mellem Lisbjerg og Lystrup. Ved anlægsarbejder i det åbne land skal det altid undersøges, om der findes fortidsminder i jorden. Arkæologerne fra Moesgård Museum vil derfor lave en forundersøgelse på strækningerne i perioden fra september 2011 til marts De går i gang nu for ikke at forsinke etableringen af letbanen, hvis de finder fortidsminder, der kræver arkæologiske udgravninger. Forundersøgelsen indebærer, at arkæologerne graver en række ca. 3 m bredde søgegrøfter i området, hvor letbanen kommer til at ligge. I søgegrøfterne fjerner de muldlaget og inspicerer jorden, inden de lægger muldlaget på igen. En af udfordringerne ved at anlægge letbanen i byzonen er at opretholde et acceptabelt serviceniveau for bilister, cykellister og fodgængere - uden at gå på kompromis med sikkerheden. Den midlertidige afmærkning skal være klar og entydig for alle trafikanter, så der sikres en smidig afvikling. Men trafikken vil blive påvirket af anlægsarbejdet, når det går i gang. Den overordnede myndighed er politiet, som skal godkende entreprenørens planer for trafikafvikling, og som udgangspunkt skal alle trafikstrømme og svingretninger opretholdes. For letbanens vedkomne kan det indebære, at: - anlæg af spor igennem kryds på eksempelvis Randersvej skal ske om natten - krydset Nørreport ombygges under hensyntagen til Molslinien og deres ankomst og afgangstider - 2 vejbaner i begge retninger på Randersvej opretholdes under anlægget - Nehrus Allé og Olof Palmes Allé udvides med ekstra vejbaner i begge retninger, inden anlæggelse af letbane i eksisterende vejbaner Letbanesekretariatet vil forsøge at afvikle trafikken, så der bliver så få gener som muligt. Der kommer mere information om trafikafvikling via hjemmesider og i de lokale medier, når det bliver aktuelt. Hvis arkæologerne finder spor af fortidsminder, vil der eventuelt komme arkæologiske udgravninger på et senere tidspunkt. Afvikling af trafikken skal sikres I forbindelse med anlægsarbejder i trafikerede områder skal der udarbejdes trafikafviklingsplaner. Det gælder også for letbanen. 9

10 Udarbejdelse af designkoncept for letbanen er kommet godt i gang Siden foråret 2011 har designrådgiveren for letbaneprojektet (Preben Skaarup Landskab) arbejdet med at udvikle et designkoncept for letbanens etape 1 i Aarhus. Designkonceptet indeholder bl.a. idéer til, hvordan letbanen kan indpasses og forstærke det eksisterende byrum, den passerer igennem. Der laves overordnede designprincipper for letbanens broer og udvikles ideer til udformningen af standsningsstederne. Det gælder overvejelser om perronernes opbygning, inventar, belysningskoncept mm. Designkonceptet skal sikre, at letbanen kommer til at fremstå som et sammenhængende visuelt element på tværs af de enkelte by- og landskabsrum, den kører igennem. Det forventes, at det endelige designkoncept for letbanen ligger færdigt i slutningen af Transportministeren på værkstedsbesøg Forhenværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) og folketingsmedlem Kim Andersen (V) besøgte i juli Midtjyske Jernbaners værksted i Odder. Anledningen var den forestående samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, der betragtes som letbanens etape 0. Samdriften betyder bl.a., at de gamle Y-tog på Odderbanen udskiftes med nye Desirotog, som i dag kører på Grenaabanen. Dermed kan Y-togene gå på pension efter 45 års tjeneste. Ud over inspicering af værkstederne, som skal bevares til servicering af Desirotogene, hørte de to politikere om planerne for selskabet Aarhus Nærbane, som skal stå for driften på begge baner fra december Planen er, at Desirotogene skal køre på de to baner frem til letbanens etablering, hvor banerne bliver en del af etape 1. Herefter erstattes Desirotogene af letbanetog. Aarhus-modellen gennemført i Mulhouse Frankrig har fået sit første rigtige letbanesystem. Det skete, da helt nye regionale letbanetog (tramtrains) blev indviet på en 22km mellembys-strækning mellem de to byer Mulhouse og Thann i december Mulhouseprojektet følges med stor interesse hos Letbanesekretariatet, fordi de regionale letbanetog både kan køre på jernbanevilkår på en eksisterende jernbanestrækning og i blandet trafik ligesom de lokale letbanetog (sporvognstog) i Mulhouse s gader (se billedet nedenfor). Dette princip minder i høj grad om det, som skal etableres i Aarhus, og som allerede er i drift i eksempelvis Kassel, Karlsruhe og Saarbrücken i Tyskland. Illustration: Designkonceptet er under udarbejdelse, men forventes færdiggjort i slutningen af

11 Foto: Et lokalt letbanetog (til venstre) og et regionalt letbanetog, også kaldet tramtrain (til højre) side om side i Mulhouse. Begge typer tog kan køre i blandet trafik i Mulhouse s gader, men hvor det lokale letbanetog kun kører på de bynære strækninger, betjener det regionale letbanetog også oplandsbyerne. (Kilde: Axel Kuehn) Forskellige hastigheder forskellige togsæt I Aarhus omfatter etape 1 både strækninger i by, land og opland, hvor der må køres med forskellige hastigheder. Lige som i Mulhouse er der derfor behov for at bruge to forskellige slags togsæt, henholdsvis regionale og lokale letbanetog. Lokale letbanetog er ideelle til brug på bynære strækninger, eksempelvis i Aarhus, hvor der ikke er mulighed for at køre hurtigere end 80 km/t. Denne type letbanetog bliver benyttet i et meget stort antal europæiske byer. Det betyder også, at denne type letbanetog generelt er dyrere end lokale letbanetog. Indsættelsen af de nye letbanetog i Mulhouse har gjort det muligt at betjene de indbyggere og arbejdspladser, som har til huse langs letbanestrækningen. Samtidig er der skabt en bedre forbindelse mellem Mulhouse midtby og oplandsbyerne, som letbanen betjener. Foreløbigt har folkene bag projektet tilkendegivet, at letbanetogenes ibrugtagen er en succes. De regionale letbanetog er derimod mere oplagte til brug på længere strækninger med forholdsvis få stop, hvor der er mulighed for at køre op til 100 km/t, fx på Grenaabanen. De er samtidig mere robuste i deres konstruktion end lokale letbanetog. 11

12 Vidste du at sporvogne bruger under en femtedel så meget energi på at transportere 1 passager 1 mile som en hybridbil? (Forkortelsen LRT står for Light Rail Transit, dvs. letbanetog, mens BRT står for Bus Rapid Transit, en form for busbaner). En sammenlignende undersøgelse* af forskellige transportformer fra 2009 viser, at en hybridbil som Toyota Prius har et energiforbrug på 0,64 kwh pr. passager pr. mile, mens en moderne sporvogn (i undersøgelsen benævnt modern streetcar/tram) blot bruger 0,11 kwh. En firehjulstrækker som Ford Explorer bruger til sammenligning hele 1,42 kwh. I skemaet herunder ses de forskellige transportformers energiforbrug til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). *Undersøgelsen A Cost Comparison of Transportation Modes, af Patrick M. Condon og Kari Dow, november Figur: Forskellige transportformers energiforbrug (kwh) pr. passagermile (ca. 1,6 km). Foto: Letbanen i Alicante i Spanien er et eksempel på en moderne sporvogn. 12

13 2.... at der typisk vil være flest passagerer i sporvogne i forhold til andre transportformer? Ovennævnte undersøgelse viser også, at selv om et letbanetog ofte har plads til flere passagerer (i undersøgelsen maks. 178 passagerer) end en sporvogn (i undersøgelsen maks. 155 passagerer), vil der i gennemsnit typisk være lidt flere passagerer i sporvogne end i letbanetog. Dette kan formentlig skyldes, at sporvogne kører på bynære strækninger, hvor befolkningstætheden er relativ høj sammenlignet med mellembys-strækninger, som ofte betjenes af letbanetog. Undersøgelsen viser også, at selv om biler som Toyota Prius og Ford Explorer har plads til henholdsvis fem og syv passagerer, er det typiske kørselsmønster, at der kun er en person i hver bil. Figur: De forskellige transportformers samlede CO2-udledning i hele deres livscyklus at sporvogne og hybridbiler har de laveste totalomkostninger pr. passagermile? I undersøgelsen fremgår det, at en moderne hybridbil som Toyota Prius samlet set har de laveste totalomkostninger til at transportere 1 passager 1 mile (ca. 1,6 km). Med en totalomkostning på 1,09 US$* (pr. passager pr. mile) får hybridbilen dog skarp konkurrence af moderne sporvogne, hvor totalomkostningen er på 1,23 US$. Figur: De forskellige transportformers maksimale og typiske passagertal at en moderne sporvogn samlet set har den mindste CO2-udledning pr. passagermile? Undersøgelsen viser desuden, at i det samlede miljøregnskab er moderne sporvogne og letbanetog mere miljøvenlige transportformer end bus og bil, når man ser på CO2-udledningen. I den samlede livscyklus (dvs. produktion, materialer, vedligeholdelse og kørsel) har en moderne hybridbil som Toyota Prius således et CO2-udledning pr. passagermile, der er over otte gange større end en moderne sporvogn. Figur: De forskellige transportformers totalomkostninger pr. passagermile. 13

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010

NYHEDSBREV INDHOLD LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010 NYHEDSBREV LETBANEN I ØSTJYLLAND // NR. 3 - MARTS 2010 INDHOLD BORGERNE HAR TAGET LETBANEN TIL SIG SIDE 2 Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt borgerne i Århusområdet ønsker letbanen til Østjylland, for

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 9 // januar 2012 Forslag til lov om Aarhus Letbane behandles i Folketinget (SIDE 2) Når Folketingets medlemmer inden længe skal førstebehandle forslaget til lov

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010

Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 Arbejdsnotat September

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Kommuneplanlægning for Infrastruktur

Kommuneplanlægning for Infrastruktur Kommuneplanlægning for Infrastruktur Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 5. marts kl. 17.00 Infrastruktur Byrådet har besluttet at temaet infrastruktur

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere