Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen"

Transkript

1 Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du kan altid ændre nogle småting i slideshowet er der noget, du ikke er enig i, eller det ikke giver mening for dig, så sorter det fra det er ikke rart at præsentere noget, som man ikke kan stå bag, slet ikke hvis det giver anledning til spørgsmål fra publikum. Hvis kredsen ønsker en forret, så bed lederne, enten individuelt hjemmefra, eller til et ledermøde inden om at skitsere nogle temaer, de vil fokusere på i kredsen. Print evt. slide nr. 8 Hvad skal jeres vision arbejde med til inspiration. I tidsplanen er der afsat 2½ time uden pause. Den lægger du selv ind, når det passer. Hvis arbejdet med udviklingsplanen skal have en varig effekt, er det nødvendigt at en gruppe på 3 personer udpeges til at holde kredsen til ilden, på de udviklingsplaner der kommer ud af arbejdet. Du kan godt begynde at nævne det i den første snak med kredsen, men det kan også være gruppen udpeges i processen, når alle kan se, hvorfor det er nødvendigt at have disse planer. Baggrundsviden En baggrundsforståelse af begreberne mission, vision, startegi og manøvrer, får du i det følgende. Mission-vision-strategi og manøvrer Af Martin Aamann Mission, vision, strategi og manøvrer Teoretisk gennemgang Det kan være meget godt at forstå forskellen på mission, vision, strategi og manøvrer, når man skal lave langsigtet planlægning. Her kommer en lille forklaring. Mission Missionen er det helt overordnede mål. For FDF er missionen at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Missionen er således det helt overordnede formål, som man aldrig bliver færdig med. Tidshorisonten for missionen er således uendelig.

2 Vision En vision er en tilstand i fremtiden, man gerne vil have. Visio betyder at se. Vision er således et billede af fremtiden, som man danner i sit hovede. Udfordringen her er selvfølgelig, at to mennesker aldrig vil kunne danne præcis det samme billede inde i hovedet. Derfor kan man, når man arbejder med visioner, risikere, at folk har forskellige visioner, selv om de tror, det er den samme. Det kan give store følelsesmæssige konflikter. Derfor skal der altid bruges tid på at snakke en vision godt igennem. Visionen er ikke uendelig ligesom missionen. Her snakker vi et billede af fremtiden, som man har tænkt sig at lægge en mere konkret plan for rent faktisk at nå frem til. Vi snakker typisk nogle få år ude i fremtiden. Selv om visionen gerne skal snakkes godt igennem, er den ikke voldsomt detaljeret. En vision for FDF kunne fx være At være Danmarks største og bedste folkekirkelige børne- og ungdomstilbud. Visionen skal selvfølgelig være tro mod missionen. Strategi Strategien er en mere detaljeret plan for, hvordan man har tænkt sig at realisere visionen.dt foregår dog stadig på et lidt overordnet plan. For FDF kunne strategien fx være noget i retning af følgende: Første mål er effektiv formidling af FDFs formål samt nødvendige kompetencer og færdigheder til kredsledere og ledere. Derfor etableres en effektiv kursusstruktur. Dette gøres inden Så skal der sættes et løbende fremadrettet fokus på vores fælles identitet Dernæst arbejdes der med udvikling og udbredelse af attraktive aktiviteter Der arbejdes med kredsstart i vækstområder, hvor der ikke findes FDFkredse i umiddelbar nærhed Strategien er altså, som overstående angiver, den meget overordnede plan for, hvilke ting der skal gøres OG i hvilken rækkefølge de skal gøres. Manøvrer Manøvrerne er de helt konkrete planer for, hvad der skal gøres. Har man fx lagt ovenstående strategi, skal de nu udarbejdes en helt konkret og detaljeret plan for, hvordan kursusstrukturen i FDF laves, så den effektivt formidler til både forbundets kredsledelser og ledere. Manøvrerne er planlagt i detaljen og står foran udførelse i den allernærmeste fremtid. Figuren herunder illustrerer de fire niveauers hierarki, tidshorisont og detaljeringsgrad.

3 Eksempler Herunder er et eksempel på hhv. mission, vision, strategi og manøvrer for kredsledelsen og kredsen. Bemærk, at der sagtens kan være sammenfald mellem kredsledelsens og kredsens vision, strategi osv. Andre gange vil kredsen måske udarbejde en vision m.m., der kun delvist opfylder kredsledelsens vision. Det må kredsledelsen så tage højde for i sine manøvrer, hvor man så arbejder mod enten at få inkluderet det, der mangler nu og her eller tænker, at det kommer med i næste omgang. Mission Vision Strategi Manøvrer Kredsledelsen At lede kredsen ud fra FDFs formål mod at være en stadig mere attraktiv kreds for både børn og voksne At kredsen senest i 2015 er så attraktiv, at der er mindst to ledere på hver klasse og at alle klasserne har en fornuftig størrelse (ca. 12 børn mindst). Først etableres der en god holdånd blandt kredsens ledere. I samarbejde udarbejdes en rød tråd for kredsens arbejde. På ledermødet i august præsenteres lederne for tankerne omkring en fremtidig attraktiv superkreds. I fællesskab udarbejdes en vision for fremtidens kreds og en overordnet køreplan. Kredsen At møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. At blive byens bedste folkekirkelige tilbud til børn og unge samt familier : Etablering af familiearbejde :Styrke klassernes aktiviteter Et udvalg nedsættes til udarbejdelse af en plan for opstart af familiearbejde. Der rekrutteres blandt bestyrelsen, kredsledelsen samt i ledere, der er stoppet, efter de har fået børn. Trin for trin skabelon for slideshow Slide nr Præsenter dig selv. Hvad er din baggrund for at holde dette modul? 1 Kredsens Visionen skal ikke være så langt ude i fremtiden, at den bliver udviklingsplan del 1 uoverskuelig, og ikke så kort, at man ikke når det. 3-5 år er realistisk. Man skal stadig kunne se sig selv i kredsen til den tid. 2 Kredsens samlede At lave kredsens udviklingsplan handler om, at være fremsynet 00.10

4 udviklingsplan for at sikre kredsens fortsatte eksistensberettigelse i en foranderlig verden, og i sidste ende sikre overlevelsen. Det gør I ved at se fremad, ved at have overblik både på, hvad der sker udenfor jeres rum (samfundstendenser og udvikling i lokalsamfundet) og indenfor kredsen (hvad er ledernes ønsker, børnenes ønsker og forældrenes). Her ser I en oversigt over de punkter, der hører til en fremtidsplan for kredsen. Målet er, at sikre kredsens overlevelse på lang sigt! Det handler i bund og grund om at være mere strategisk, når man planlægger fremtiden. Det handler om at finde ud af, hvor I vil hen, og dernæst finde vejen dertil. I dette modul skal vi rette fokus mod visionen. Det skulle gerne ende op i, at kredsen får en vision, enten på mødet, ellers på det næstkommende ledermøde. Vær opmærksom på, at der er mange retninger inden for missioner, visioner, målsætninger osv. Andre vil kalde det vi her kalder for en mission, for visionen. Her følger vi Kurt Klaudi Klausens definitioner. 3 Missionen Missionen er i FDF givet på forhånd. Den behøver I slet ikke bekymre jer om, overhovedet. Missionen skal vi have i baghovedet. Alt, hvad vi foretager os, skal være tro mod missionen. Missionen er ikke særlig konkret, hverken på hvad vi skal, hvornår vi skal det, eller hvordan. Den er faktisk uendelig vi bliver dybest set aldrig færdig med den. Hvis ikke vi havde en mission, kunne vi lave den på følgende måde: Find ud af, hvad I er bedst til, og beskriv det i én sætning. Eksempel på andre firmaers mission: Arlas mission: Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Ikke særlig konkret, der står ikke hvordan eller hvornår. 4 Opgave mission Kort opgave 2 og 2. Når de har snakket færdig, skulle en kort plenum-snak, gerne munde ud i, at rigtigt meget kan lade sig gøre inden for FDFs formål. Og vise, at formålet slet ikke er konkret nok til at udvikle og skabe planer for kredsens fremtid med. Hvilke aktiviteter formålet peger på er et retorisk spørgsmål det peger ikke rigtigt på nogen aktiviteter, og hvis det gør, så er de meget overordnede. 5 Missionen er ikke nok Missionen er for overordnet som rettesnor. Vi skal have noget mere konkret, som vi kan handle på, og lave planer efter. 6 Visionen Visionen skaber identitet og fungerer både indadtil og udadtil. Den skal være ønskværdig og profilere kredsen overfor omverdenen og skabe stolthed blandt egne medlemmer. Visionen skal også være tydelig og let forståelig. Lederne skal udforme visionen i fællesskab. Være med til at diskutere, gå på kompromis så alle ved, hvad der ligger i de ord, vi når frem til. 7 Eksempler på visioner Blot til inspiration. Bemærk variationen. IKEAs er ikke et eksempel til efterfølgelse. Lugter lidt af, at de hurtigt skulle vise, at de havde en vision. Den kan bruges på lidt for mange firmaer og organisationer. Dumpet i ikke-testen (Kan man være uenig, hvis

5 8 Hvad skal jeres vision arbejde med? 9 Opgave - Temaer til vision man sætter ikke foran?). Eksempler på temaer til visionen. Lad den stå nogle minutter, og bed deltagerne individuelt kigge på ordene og gøre nogle overvejelser. Det er tilladt at skrive ned, og finde på nye ord. Lav evt. en hurtig opsamling i plenum. Her skal udvælges nogle ord, som lederne mener, er vigtige at arbejde med i en vision. Du kan f.eks bruge én af de nedenstående arbejdsformer Vælg form efter temperament: 1. Print ordene fra forrige slide ud og del dem rundt på gulvet. Lad folk cirkulere rundt. Stil jer ved det ord, I synes er vigtigt, og betyder noget. Dem der står ved ordet, snakker om det. Lav opsamling spørg grupperne, hvorfor de synes ordene er vigtige og hvad de forbinder med dem. Ta en runde mere og gør det samme. Kør sådan 3-4 runder. Lav plenumopsamling. 2. Post it. Start individuelt: Skriv 5 ord ned, du synes det giver mening at arbejde videre med. Ordene kan være fra det forrige slide, eller nogle selvvalgte. Del i grupper af tre. De 3x5 sedler skal nu ned på 5 sedler til sammen. Det er tilladt at lave nye sedler. Her er det også tilladt at lave korte sætninger, hvis det giver mest mening. Gå sammen med en anden gruppe. De 2x5 sedler skal nu blive til 3 sedler i alt! Til sidst laver I plenumdebat, og skal nu ende ud med i alt 3 sedler. 3. Lav en halv SWOT-analyse. Styrker og Muligheder. Udvælg fem ord, som er dem I skal bruge til at lave vision ud fra. 10 Krav til vision Realistisk: Ikke umulig at udføre i praksis, inden for det givne 1.05 tidsrum. Troværdig: Eksterne skal tro på, hvad du siger, når du fremsiger visionen. 3-5 år: Hvis perspektivet er for langt, er det ikke interessant for os. Vi skal kunne se os selv i det, men samtidig skal det være noget, vi skal kæmpe lidt for, så det skal ikke være opfyldt i morgen eller om 14 dage. Umiddelbart forståelig: Vi skal kunne bruge den som brand på vores FDF kreds. Skal kunne forstås af eksterne, som ikke har en bestemt forhåndsviden. Vi skal føle os stolte ved at fortælle visionen på eks. Vores arbejdsplads. Må gerne have kant: Vær opmærksom på, at den ikke bliver ligegyldig. Jf. eksemplet med IKEAs vision. Og så skal den differentiere sig fra konkurrenternes den lokale DDS-gruppe, SFOen mfl. Kan I lave en version, hvor man ikke kan erstatte FDF X-købing med DDS-X-købing, så har I formentlig lavet en rigtig god og original vision. 11 Ideer til vision Til inspiration. Kan med fordel printes ud, og gives til grupperne i 1.10 næste opgave. Hvis ikke man kan digte fra bunden, kan man bygge videre på disse, evt. ændre nogle af ordene. 12 Opgave - Vision Del lederne 3 og

6 Intet slide 13 Opgave til næste ledermøde Lad dem hver formulere en vision, ved hjælp af stikordene fra sidste opgave. Hvert hold skriver deres endelige bud på visionen ned på et papir helst A3. Visionerne hænges op i kredshuset et eller andet sted, så de kan gå og smage på den. Gør opmærksom på, at de har lang tid ca 50 minutter til opgaven. De skal snakke den godt igennem. Præsentation af gruppernes vision i plenum. Grupperne fortæller, hvad de har tænkt, og der kan stilles spørgsmål. Få en dato på ledermødet og en tovholder der bringer visionen videre til ledermødet, så det er helt sikkert, at arbejdet færdiggøres. 14 Tak for i dag! Gør opmærksom på, at det er oplagt at fortsætte med del 1 om strategi og manøvrer den konkrete udmøntning af visionen Litteraturliste: Du finder meget, ved at google: strategisk ledelse.

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere