AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark"

Transkript

1 1 AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse Indledning Formål og mål Strategisk grundlag for projektet Vækstforums turismestrategi Kompetenceudviklingsbehov Aarhus Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi Effekter Vækstmål for projektet Effektkæde Analyser og anbefalinger Indsatsområder og aktiviteter Kompetencebehov Målgruppe Uddannelsesaktiviteter Netværksniveauet Værktøjsniveauet Test-sporet Tilrettelæggelse Organisering Tilsagnsmodtager og partnere Styregruppe Følgegruppe Ressourcer Udgifts- og finansieringsbudget Forudsætninger Evaluering Ekstern evaluering Proces- og tidsplan Tidsplan Proces Bilag 1 Uddybning af effekter Ambitionen for Aarhus Rapport fra COWI Rapport fra Eskild Hansens Strategibureau Vækstpotentialer i Kulturarv Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Værdikæder Internationalt perspektiv Læringsperspektiv Erfaringer med europæiske kulturhovedstadsprojekter

3 1. Projektbeskrivelse 1.1 Indledning Den aktuelle projektansøgning vedrører et projekt, som gennemføres i et partnerskab mellem Midtjysk Turisme, Fonden Aarhus 2017 og i et bredt samarbejde med regionale kultur- og turismeaktører. Baggrunden for projektet er udpegningen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i Analyser viser, at der er klare vækstpotentialer i de aktiviteter, samarbejder og investeringer, som gennemføres i forbindelse med Aarhus Samtidig peger analyser på, at der er behov for kompetenceudvikling, som forudsætning for at vækstpotentialerne kan realiseres fuldt ud. Det er baggrunden for den aktuelle ansøgning. 1.2 Formål og mål Formålet med den aktuelle projektansøgning er at skabe et grundlaget for at udnytte vækstpotentialerne i Aarhus 2017 fuldt ud og medvirke til, at det bliver en løftestang for at styrke regionens turismemæssige konkurrenceevne og tiltrækningskraft på lang sigt. Derfor skal der gennem projektet arbejdes målrettet med et kompetenceløft, styrket samspil og vidensudveksling, som grundlag for at udnytte vækstpotentialerne i et styrket samspil mellem kultur og events, Aarhus 2017 og turisme. Målgruppen for projektet er offentlige og private aktører inden for kultur, turisme, erhverv og Aarhus Projektet er en nødvendig forudsætning for at nå vækstmålsætningerne i Aarhus Den langsigtede effekt af den aktuelle projektansøgning forventes at blive en større innovationskraft og mere fleksibilitet i arbejdsstyrken, samt bedre regional konkurrencekraft og tiltrækningsevne, herunder især i forhold til turist- og kulturområdet. Projektets tema er RETHINK og det forventes også at have en positiv afsmittende virkning på andre erhvervsområder generelt. 3

4 2. Strategisk grundlag for projektet 2.1 Vækstforums turismestrategi Turisme er et prioriteret indsatsområde i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. I 2011 udarbejdede Vækstforum en strategiudvikling af turismen - Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Projektet udspringer af Vækstforums turismestrategi. Turismestrategien bygger på en grundig analyse fra 2010 af vækstpotentialerne i turismen i Region Midtjylland. Analysen viser, at der er potentiale for at øge omsætningen i turismen i Region Midtjylland i 2015 med 1,5 mia. kr. årligt, så den samlede regionale omsætning i turismen i 2015 udgør 7,3 mia. kr. om året. Målet er at få øget omsætningen med 4 mio. årligt i 2020, når turismestrategien er gennemført. Turismestrategien indeholder også klare mål for værditilvækst, beskæftigelse, antal overnatninger og døgnforbrug. Vækstforums turismestrategi er udmøntet i en handlingsplan: Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Turismehandlingsplanen har som målsætning at skabe en ny model for en mere fokuseret og professionel turisme med en klar kobling til det internationale marked. Målet er at sætte en offensiv, prioriteret dagsorden og samle kræfterne - både offentlige og private i større partnerskaber og alliancer. Handlingsplanen fokuserer på tre forretningsområder, som vedrører Stærke Feriesteder (kystturisme), Erhvervsturisme og Mersalg. Handlingsplanen skal samtidig skabe en platform for en mere professionel og målrettet turisme. I den forbindelse arbejdes der med tværgående indsatser, der skal styrke produktudvikling, kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling, PR og marketing. Handlingsplanen har også fokus på fire værdikæder, som afspejler de værdiskabende målgrupper og markeder. Det drejer sig om værdikæderne Afslapning/forkælelse, Viden/talent, Forlystelse/kultur og Storby/modernitet. Handlingsplanens fokusområder er sammenfattet i nedenstående figur. 4

5 2.1.1 Kompetenceudviklingsbehov Kompetenceudvikling er en af de tværgående indsatser, der arbejdes med i turismehandlingsplanen. Uddannelsesniveauet i turisterhvervet er som helhed meget lavt. Analysen af turismens vækstpotentialer viste, at der er brug for at øge uddannelses- og kompetenceniveauet i turisterhvervet. Det er en forudsætning for at fremtidssikre arbejdsstyrken. Det er samtidig nødvendigt at højne service- og vidensniveauet, hvis virksomhederne skal klare sig i den internationale konkurrence. Målet er at gøre virksomhederne bedre til at tænke uddannelse og kompetenceudvikling, som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. Uddannelsesbehovet drejer sig både om medarbejder- og ledelsesniveau. 2.2 Aarhus 2017 Aarhus ansøgte med støtte fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen om at blive udpeget til europæisk kulturhovedstad 2017 (ECoC) og blev udpeget den 24. august Temaet for ansøgningen er RETHINK, og det bygger på en ambition om at gentænke, innovere og finde nye muligheder og løsninger. 5

6 Ansøgningen om at blive europæisk kulturhovedstad er udtryk for en ambitiøs satsning, hvor målet bl.a. er, at Aarhus 2017 skal anvende kreativitet, innovation, viden og eksperimenter som brændstof for menneskelig udvikling og økonomisk vækst. Aarhus 2017 skal også bruges til at øge synlighed og tiltrækningskraft nationalt og internationalt. Det udmøntes bl.a. i 300 kultur- og sportsbegivenheder, 12 megaevents, videns- og udviklingsprogrammer samt initiativer vedrørende kommunikation, turisme og marketingsstrategier. Aarhus 2017 åbner nye muligheder for vækst gennem et styrket samspil mellem kultur, turisme, oplevelsesøkonomi og erhvervslivet i hele regionen. Den aktuelle projektansøgning skal skabe grundlaget for at udnytte vækstmulighederne. Ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017 er gennemført som et regionalt projekt. Ansøgningen blev støttet af såvel regionen som de 18 kommuner i regionen. Det er sket ud fra en tilgang om, at projektet gavner den regionale udvikling, styrker regionens internationale positionering, samt bidrager positivt til vækst og samarbejde. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder viser, at der har været et stort udbytte for den omkringliggende region Målgrupper og partnere Aarhus 2017 er meget åben og bred i sin definition af kultur og målgrupper. Aarhus 2017 lægger vægt på at sikre, der opbygges bæredygtige initiativer, der kan fortsætte efter For at sikre, at projektet opbygges etapevis, starter projektets aktiviteter allerede i 2013 med vidensprojekter og fra 2014 med de kerne-oplevelsesprojekter, der skal styrkes og lanceres over for publikum. Denne opbygning giver gode muligheder for et strategisk samarbejde, som der ofte mangler ved store begivenheder. Aarhus 2017 omfatter ca. 120 strategiske projekter, herunder en række projekter, der skal opbygges med regionale aktører, kunst og kulturmuseer, festivaler og kulturnetværk. Her er bl.a. de fem regionalt kulturnetværk som partnere og i alt er over 200 kunst- og kulturaktører i Aarhus og resten af regionen involveret på nuværende tidspunkt, herunder: Midtjyske Museers Udviklingsråd, som tæller 36 museer. Scenekunstnetværket i Midtjylland, som består af 19 teatre. Videnscenter for Musik, som er et samarbejde mellem regionens 18 musikskoler, Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus Universitet og VIA University College. BIM Børnekultur i Midtjylland. Billedkunstnetværket Midt i Kunsten. Aarhus 2017 har som mål at gentænke kunst og kreativitet ved direkte at udfordre kulturinstitutioner, formidlingsmodeller for kunst og kultur og kunsten og kulturens plads i samarbejdet. Den kreative sektor og kunst- og kulturinstitutioner er en målgruppe for Aarhus 2017, men projektet har samtidig en større ambition om at gentænke udfordringer og løsningsmodeller bredere. Det gælder fx i forhold til bæredygtighed, byudvikling og demokrati. Derfor er målgruppen for Aarhus 2017 også en langt bredere aktørkreds, som både favner offentlige og private aktører og virksomheder. Aarhus

7 inddrager bl.a. erhvervslivet som en aktiv partner både i planlægningen og gennemførelsen Soft city et udvikling- og uddannelsesprogram 'Et væsentligt element af Aarhus 2017 er videns- og kompetenceudviklingsprogrammet Soft City. Programmet, der bl.a. rummer en helt ny kulturel bacheloruddannelse, løber fra Den aktuelle ansøgning medvirker til at realisere nogle af de målsætninger, som indgår i aktiviteten Soft City. Soft City har som mål at stimulere den kreative sektor ved at udvikle en soft netværksinfrastruktur i regionen. Det er planlagt på baggrund af grundige analyser og løbende dialoger med alle niveauer i den kreative sektor, med relevante organisationer og med de lokale myndigheder. Aktiviteten er en del af den vidtrækkende udviklingsstrategi, som ikke blot skal øge den organisatoriske og kreative kapacitet i forhold til Aarhus 2017, men danne fundament for en varig forandring Aarhus 2017 og turisme Turisme er et prioriteret indsatsområde i Aarhus 2017, og der vurderes at være et betydeligt turistmæssigt potentiale, baseret på erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder. Det er bl.a. et mål, at Aarhus 2017 skal bruges som ramme for gentænkning og udvikling af turismen. Turismeindsatsen i 2017 bliver gennemført i fire forbundne spor: 1. Kultur i den regionale, nationale og internationale branding. 2. Kulturtilbud til regionens erhvervsturister. 3. Kulturtilbud til regionens ferieturister. 4. Kulturen som selvstændigt værditilbud hvor Aarhus 2017 er selve årsagen til besøget. 2.3 Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi Der er direkte turismemæssige vækstpotentialer i Aarhus Det gælder både i forhold til at styrke regionens konkurrenceevne og tiltrækningskraft gennem flere oplevelsestilbud, fælles fundament for branding, forlænget turistsæson, udvidede målgrupper og øge mersalget. Vækstpotentialet har dels afsæt i kulturtilbud til ferieturister og erhvervsturister, som i forvejen besøger regionen, og dels afsæt i tiltrækning af turister direkte i forbindelse gennemførelse af events og kulturtilbud. Aarhus 2017 har samtidig en klar målsætning om at være drivkraft for at udvikle og gentænke kulturtilbud, turismen og kreative alliancer, samt partnerskaber og samspil bredt. Gennemførelsen af projektet er dermed i sig selv en proces, der vil understøtte udvikling, fornyelse og styrket samarbejde. Aarhus 2017 har samtidig meget fokus på de internationale perspektiver, hvilket analyserne peger på som en central forudsætning for styrket vækst i kultur og turisme. 7

8 Dermed har Aarhus 2017 både direkte og indirekte nogle klare vækstpotentialer, og der er mulighed for synergieffekter i samspillet mellem Aarhus 2017 og regionens turismestrategi. 2.4 Vækst i et værdikædeperspektiv Værdikædebegrebet er gennemgående i den regionale strategi såvel som i tilgangen til kompetenceudvikling i nærværende projektet. Det, der er centralt at forstå i forhold til at tale værdikæder i forbindelse med kultur, begivenheder og oplevelser, er, at der er tale om sammensatte produkter dvs. helhedsoplevelsen består af en kæde af relaterede produkter. Det betyder også, at det samlede produkt ikke ejes af en enkelt aktør eller virksomhed. Det betyder for det første, at man som produktejer - dvs. museum, feriehusudlejer eller festival i meget høj grad er afhængig af, at de andre i værdkæden leverer til samme standard som man selv gør det. I et udviklings- og innovationsperspektiv betyder det for det andet, at det kan være vanskeligt at forny sig, hvis de andre relaterede produkter ikke også gør det. I et vækstperspektiv betyder det, at det store vækstpotentiale ligger i et samarbejde/samspil mellem produkter og aktører i værdikæden. TRANSPORT Transportører Infrastruktur PRODUKTER Overnatning Oplevelser Events Bespisning MODTAGER- APPARAT Formidling Service Turistinformation DISTRIBU- TION/SALG Afsætningskanaler MARKEDS- FØRING Kampagner PR Markeder Målgrupper Værdikædeperspektiver belyser således en produktmæssig indbyrdes afhængighed, der som oftest italesættes i forbindelse med konkrete temaer eller produktsammenhænge værdikæden i forbindelse med en specifik event, erhvervsturisme eller forlystelse/kultur. I et kompetenceudviklingsperspektiv er det derfor selvindlysende, at der er nødt til at ske et samlet kompetenceløft hos en række aktører førend der opnås reelle resultater. 3 Effekter 3.1 Vækstmål for projektet Der er opstillet en række vækstambitioner for Aarhus 2017 og turismestrategien. Den aktuelle projektansøgning skal skabe fundament for at realisere vækstpotentialerne. Det skal understreges, at der er tale om langsigtede vækstmålsætninger, som rækker ud over den aktuelle projektansøgning, som kun vedrører forberedelsesfasen. De langsigtede vækstmålsætninger: 8

9 Vækst i beskæftigelsen på årsværk Vækst i omsætningen på ca. 1 milliard kr. Ca. 3,7 mio. besøg i 2016 og 2017 tilsammen Andel udenlandske gæster 20 % Projektets afsæt er sidstnævnte vækstmålsætning, etableret på basis af målinger gennemført i 2010; målet om at 20 % af de 3,7 mio. besøg i 2016 og 2017 er fra udenlandske gæster (det bemærkes, at en gæst kan have flere end ét besøg). Målsætningen om at nå en international besøgsandel på 20 % er ambitiøs. Det kræver et markant løft i kulturudbuddets kvalitet, kompetencer, service, markedsorientering og formidling at realisere målet. En gennemgribende internationalisering i alle led. Fra dialogprocessen med kulturaktører som led i ansøgningsudviklingen er det et entydigt indtryk, at kulturaktørerne er stærkt motiveret af målet om større international gennemslagskraft. Målet opleves bredt som yderst relevant og attraktivt. Projektet succeskriterier: Deltagerne i projektet har fået brugbare kompetencer som grundlag for at udvikle nye forretningsmodeller, kvalitets- og produktudvikling, øget digitalisering, styrket og målrettet salg og markedsføring og øget internationalisering. Projektet har medvirket til, at der er etableret nye samarbejdsrelationer, styrket videndeling og konkrete samarbejder mellem centrale aktører Effektkæde Projektet bygger på en generel forudsætning om en effektkæde, som er illustreret i modellen. Effektkæden tager udgangspunkt i, at projektet er en nødvendig forudsætning for at realisere de turismemæssige vækstpotentialer i Aarhus 2017 og Vækstforums turismestrategi. I forbindelse med evalueringen af projektet bliver effektkæden inddraget. Som illustreret i effektkæden, vil kulturaktørernes deltagelse i projektets 9

10 aktiviteter åbne nye muligheder og pege frem mod forandringer, der kan styrke kulturaktørernes internationalisering og forretningsgrundlag i øvrigt. De ønskede forandringer kan uddybes som følger: Styrket branding: Vinkling, uddybning, udvikling og internationalt orienteret gentænkning som led i 2017-arbejdet af de kulturbaserede midtjyske fortællinger med henblik på større appel, deltagelse og køb fra det internationale publikum. Udvikling af nye oplevelsestilbud og pakker (produktudvikling): Styrkelse af den enkelte kulturaktørs internationale forretningsgrundlag i form af kapacitet til produktion, levering, formidling og salg af kulturbaserede oplevelser til et internationalt publikum. Fremme af samarbejder om styrket internationalt forretningsgrundlag på tværs af kulturelle aktører og partnerskaber med danske og internationale turismevirksomheder fx om udvikling af samproduktion, ruter, guidning, aktivitetskoordinering, pakkerejser, rundrejser o.a. Fremme af brugerdreven international produktudvikling i samspil med internationale publikumsgrupper (fx udenlandske kulturinstitutioners venneforeninger) og professionelle internationale aftagere (kultur og rejsemedier, turoperatører, rejsebureauer, transportører, arrangører o.a.). Fremme af co-creation i professionelt samspil mellem kulturaktører hhv. relaterede aktører og virksomheder fx inden for kreative erhverv om international produktudvikling. Kvalitetsudvikling: Styrkelse af den internationale tilgængelighed i kulturaktørernes udstillinger, forestillinger, begivenheder og andre oplevelser i form af sprogversionering, skiltning, kataloger, web sites m.v. Dybere kvalitetsudvikling og spejling af internationale gæster funderet i bedre interkulturel forståelse for prioriterede internationale publikumsgruppers præferencer, forventninger, vaner o.a. Styrket salg og markedsføringsgrundlag: Styrkelse af kultur- og turismeaktørers indsigt og parathed til at agere i internationale salgskanaler bl.a. i form af allotments, lead times, provisioner, marketingbidrag, behov for teknisk og indholdsmæssig baggrundsinformation m.v. Styrket regionalt samarbejde: 10

11 Fremme af samarbejde mellem kultur og turismeaktører om international afsætning herunder modeller for omkostningsdeling i forbindelse med bearbejdning af internationale målgrupper og kanaler, muligheder for at lade kultur- og turismeaktører med stærk international markedsposition være hubs eller mellemmænd til et internationalt publikum for andre aktører med svagere international position. Fremme af samarbejde mellem kultur- og turismeaktører og andre internationalt orienterede aktører i regionen, fx internationale koncerner, internationale forskningsmiljøer, internationale foreninger, internationale studentersammenslutninger o.a. om synliggørelse og salg af kulturbaserede oplevelser. Projektet bygger således på en ny model for kulturel internationalisering og international kulturturisme, der foreløbigt er sammenfattet i nedenstående Manifest for gentænkning af international kultur og kulturturisme (det understreges, at manifestet tænkes udviklet og konkretiseret som en del af projektet; nedenstående er blot et oplæg hertil): Manifest for gentænkning af international kultur og kulturturisme 1. Kulturaktører skal tage ansvar for egen internationalisering. Man kan ikke længere bare læne sig op ad turismen, den fælles formidling o.a. 2. Turismeaktører skal tage ansvar for egen profil. Man kan ikke længere bare læne sig op ad kulturen kulturen skal ind i turismen. 3. Internationalisering er ikke en tilskuersport. Man lærer af at handle og af konkret respons fra markedet. 4. Man lærer også af kollegerne; når man gensidigt åbner op for egne mavepiner og landvindinger. 5. Forankring i en stærk fortælling er en forudsætning for internationalisering. Man skal være det, man kommunikerer. 6. Men fortællingen skal kommunikeres og aktiveres. Man skal kommunikere det, man er. 7. For at få budskabet ud, skal man omfavne de nye digitale medier. Med det rette budskab kan man trænge igennem uden store omkostninger. 8. Man skal kende og honorere de krav, som internationale medier, turoperatører, arrangører, portaler o.a. gatekeepers til det internationale marked stiller. Men også hjælpe dem med at gentænke deres forretning. 9. Man skal gentænke vejen til det internationale marked og bl.a. gå via midtjyske internationalt orienterede virksomheder og institutioner. 10. Og så er det for resten okay at tjene penge. 3.2 Analyser og anbefalinger Ambitionen i forbindelse med gennemførelse af Aarhus 2017 er at tiltrække ca. 5 mio. mennesker til arrangementer i forbindelse med Aarhus 2017, heraf 1 mio. internationale besøg. 11

12 Konsulentfirmaet COWI har i april 2011 udarbejdet en rapport vedrørende Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Rapporten er meget forsigtig i sine forudsætninger, og konklusionen er her, at der kan forventes ca. 3,8 mio. besøg til arrangementer og projekter i 2016 og 2017, heraf 12 % fra udlandet og 30 % tilrejsende, der ikke bor i regionen i forvejen. Besøgstallet i 2018 forventes derudover at udgøre ca. 2 mio. Samlet set beregner COWI, at projektet kan forventes at skabe en meromsætning på over 1 milliard kr., som især vil vedrøre hotel- og restaurationsbranchen. Der forventes en beskæftigelseseffekt på ca årsværk. En beregning i rapporten viser, at hvis der forudsættes samme besøgstal, men andelen af udenlandske gæster øges fra 12 % til 27 %, så øges værditilvæksten i Danmark med 115 mio. kr. (fra 288 til 403 mio.kr.), statens provenu øges fra 129 mio. kr. til 209 mio. kr. og det samlede offentlige provenu øges fra 159 mio. kr. til 253 mio. kr. Der er således en meget markant interesse for hele regionen i at bruge projektet til at øge andelen af udenlandske turister, hvilket har stor effekt både på kort og langt sigt. Det er samtidig rigtig godt i tråd med den klare prioritering af det internationale perspektiv i Aarhus Eskild Hansens Strategibureau har i marts 2011 udarbejdet et notat: Aarhus 2017 Notat om strategisk sammenhæng, gæstepotentiale og kommunikation. I notatet understreges, at der er behov for særlig fokus på internationale målgrupper. Mandag Morgen redegør i sit temanummer Destination Danmark fra maj 2011 for potentialerne i langsigtet at styrke kulturturismen, da der er tale om en voksende målgruppe med et højt døgnforbrug. Mandag Morgen peger også på et behov for at målrette formidlingen mere mod internationale målgrupper. Samtidig peges der også på et behov for, at museer og andre attraktioner bliver bedre til at sætte modtageren i centrum. Vækstforum udarbejdede i 2011 en turismestrategi Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod Grundlaget for turismestrategien var en grundig analyse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, som blev udarbejdet i I den analyse peges der bl.a. på et stort behov for at udvikle nye, langsigtede modeller nye værdikædestrukturer, alliancemodeller og finansieringsmodeller. Det anbefales også at prioritere det internationale perspektiv mere i kulturinstitutionerne. Det bekræftes af sekretariatet for Aarhus 2017, der har foretaget en grundig regional SWOT-analyse som involverede 500 deltagere fra regionen. Der henvises til bilag 1, hvor analyser og effektberegninger er uddybet. 12

13 4 Indsatsområder og aktiviteter 4.1 Kompetencebehov Projektets mål er at sikre et kompetenceløft blandt centrale offentlige og private aktører inden for kultur, turisme, Aarhus 2017 og relevante dele af erhvervslivet. Det er en forudsætning for at realisere vækstpotentialerne i Aarhus 2017 og kulturturisme generelt. Kompetencebehovene drejer sig om: At styrke kompetencer i forhold til forretningsudvikling og samspil mellem værdikæder vedrørende kultur og turisme. At styrke kompetencerne inden for bruger- og medarbejderdreven innovation og involvering, samt vedrørende digitalisering som led i udvikling, salg og markedsføring af kulturturisme og events. At styrke kompetencerne, der drejer sig om produkt- og kvalitetsudvikling, samt internationale tendenser og efterspørgsel vedrørende turismeprodukter. At styrke kompetencerne i forhold til at udnytte events og oplevelsesøkonomi som grundlag for styrket vækst, beskæftigelse og tiltrækningskraft. At styrke kompetencerne i forhold til kommunikation og markedsføring, samt målgrupper for kultur, turisme og events. At styrke de strategiske kompetencer og samspillet mellem offentlige og private aktører i forhold til innovation, kreativitet og viden som vækstdriver. 4.2 Målgruppe Projektet bygger videre på forudsætningerne i Aarhus 2017 om, at det er vigtigt at involvere brede målgrupper inden for kultur, turisme og erhverv, for at de gennem et aktivt samspil gensidigt kan udvikle og befrugte hinanden. Det gælder både på tværs af sektorer og på tværs af fagligheder. Der arbejdes bredt med aktører fra hele regionen. Målgruppen for det aktuelle projekt er både offentlige og private aktører, som er centrale repræsentanter og nøglepersoner fra følgende områder: Kommuner og offentlige myndigheder Turismeorganisationer og virksomheder Kunst museer, kulturarvsmuseer og seværdigheder Events og begivenheder, herunder idrætsbegivenheder, festivaller mv. Regionale kulturnetværk (herunder fx museumsnetværk, børnekulturnetværk, scenekunstnetværk, netværk for musikskoler, billedkunstnetværk) Aktører fra design, arkitektur, samt øvrige kreative erhverv Aktører fra bydele og kvarterer, fx Mejlgade, Gellerup (Bazar Vest) Musikhuset, teatre, kulturhuse Orkestre / ensembler Naturområder, besøgssteder, nationale parker mm. Markante / nye kulturbyggeprojekter fx de bynære havnearealer, DOKK1, bymidteprojekter i Randers, Horsens, Silkeborg mm. Viden- og uddannelsesinstitutioner fx Aarhus Universitet, VIA mm. 13

14 Professionelle aftagere af midtjyske kultur- og turismeydelser i relation til de midtjyske styrkepositioner (fx cleantech, fødevarer, fremstilling) 4.3 Uddannelsesaktiviteter Projektets primære målgruppe er som nævnt de midtjyske udbydere af kultur og turisme. Den primære målgruppe engageres som deltagere i kompetenceudviklingsaktiviteter som led i projektet på tre niveauer: 1. Netværksniveau: Her engagerer aktøren sig i de brede inspirations-, uddannelses- og netværksaktiviteter, som projektet yder. 2. Værktøjsniveau: Her engagerer aktøren sig dybere i implementering og anvendelse af de specifikke værktøjer, metoder og systemer, som projektet yder. 3. Testniveau: Her engagerer aktøren sig endnu dybere i længerevarende, strukturerede udviklings- og testforløb i samspil med projektet og andre aktører. Programmet er åbent for alle typer af deltagelse. Nogle aktører vil alene deltage på netværksniveauet, mens andre både vil deltage på netværks-, værktøjs- og testniveau. Der kan også være aktører, som springer netværksniveauet over og alene medvirker som værktøjs- og/eller testniveau. Det beror på en konkret vurdering. 14

15 Kompetenceudviklingsaktiviteterne i projektet har fokus på tre hovedkompetencespor: 1. Nye forretningsmodeller 2. Platforme for salg 3. Nye indtægtstyper (mersalg) De tre kompetencespor har baggrund i Vækstforums turismehandlingsplan og de tværgående udviklingsmotorer, som er en forudsætning for at realisere vækstpotentialerne i turismen. Hovedkompetencesporene i projektet er således forudbestemt. Samlet set er der, som illustreret i figuren, ni indsatser i projektet. De ni indsatser udgør en samlet model for kompetenceløft af midtjyske kultur- og turismeaktører med henblik på øget internationalisering. Eller med andre ord en go to market-model. Det skal understreges, at go to market-modellen ikke er en færdig opskrift, som alle kultur- og turismeaktører skal følge fra a til z. Det er snarere en skabelon, som strukturerer og formidler kompetenceudviklingen i projektet. Den enkelte aktør kan således på forskellige niveauer og på forskellige områder i modellen få dét udbytte af projektet, der passer til aktørens egne forudsætninger og ambitioner. Som illustreret i figuren er hovedforløbet, at aktørerne står på processen på det grundlæggende netværksniveau, der vedrører eget værditilbud, sandhedens øjeblik og servicedesign. Dette introducerede netværksniveau er for alle. Det afvikles 2-3 gange, så flest muligt kan nå med. Aktører kan vælge at gå videre til værktøjs- og testniveauet, hvor aktiviteterne påbegyndes i midten af Her kan det også være relevant at tage etablerede projekter og samarbejder ind, som er etableret som led i programudviklingen i Aarhus

16 4.3.1 Netværksniveauet På tværs af både kultur- og turismeområdet er det en udbredt oplevelse, at aktører lever i en verden præget af større eller mindre tunnelsyn. Det gælder ikke mindst i internationale markedsrelationer, hvor de allerfleste aktører ikke besidder tilstrækkelige professionelle kompetencer inden for analyse, kommunikation, markedsføring og salg. Opgaven Der gennemføres en række kompetenceudviklingsindsatser, der skal sikre det nødvendige skifte i markedsorientering over mod nye internationale markeder, segmenter og internationaliseringspartnere. Kompetenceudviklingen gennemføres i en vekselvirkning mellem overbliksgivende teoretisk og analytisk funderet viden, inspirerende cases og erfaringer fra den praktiske verden samt øvelser og hjemmearbejde, hvor aktøren oplever problemstillinger, udfordringer og potentialer på egen krop. Målsætning At styrke aktørernes viden om og kapacitet til internationalisering. At styrke videndeling og læring om internationalisering blandt aktørerne indbyrdes. 16

17 At opsamle viden om aktørernes internationale erfaringer, ressourcer, ambitioner m.v. i en fælles database hhv. i sekretariatet. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Opbygning af øget viden om internationale målgrupper for kulturturisme, herunder udarbejdelse af analyse Mindst 100 aktører, heraf mindst 50 kulturaktører og 50 turismeaktører deltager i netværksaktiviteter og konkrete kompetenceudviklingsforløb. Der etableres en online profil- og projektdatabase som støttefunktion for netværksaktiviteter og intern vidensdeling mellem deltagerne i projektet. Deltagerne udarbejder mindst 100 internationale værditilbud og internationale kulturprofiler. Deltagerne udarbejder mindst 100 datasæt og mindst 10 dybdeanalyser vedrørende egne internationale gæster samt analyse af gaps imellem det konkrete udbud og den internationale efterspørgsel. Der udarbejdes og dokumenteres mindst 50 konkrete servicedesign-koncepter. Effekter At deltagerne styrker deres generelle viden om og konkrete indsigt i egen værdiskabelse i relation til internationale besøgende. At deltagerne styrker deres generelle viden om konkrete erfaringsbaserede kompetence i og kapacitet til egen innovation i relation til internationale besøgende. Aktiviteter Værditilbud kulturoplevelsens internationale kvalitet Formålet med denne indsats er at bistå den enkelte aktør med at afdække og prioritere internationale ressourcer og attraktionsfaktorer. Både generelt og specifikt i relation til en ambition/et projekt, som aktøren ønsker at afklare nærmere som led i kompetenceforløbet. Med udgangspunkt i at klæde den enkelte aktør på til at tage øget ansvar for at bringe sit produkt på det internationale marked samt styrke incitamentet til at indgå aktivt i samspillende og medskabende relationer funderes aktiviteten i principperne for action learning. Konkret gennemføres: ½ dags opstartsseminar med instruktion og inspiration, herunder præsentation af vejlednings- og inspirationsmateriale bl.a. med casesamling om danske og udenlandske foregangsaktører. Selvevaluering (som hjemmeopgave og forberedelse til næste undervisningsgang) af internationalt værditilbud og international kulturprofil. 17

18 Mulighed for kollegial sparring fra øvrige kultur- og turismeaktører samt fra sekretariat bl.a. på ½ dags seminar. Online-formidling af selvudfyldt profil- og projektdokument Sandhedens øjeblik mødet med den internationale gæst Formålet med denne indsats er dels at bistå til en bedre forståelse af de internationale målgrupper for kulturturisme dels at bistå den enkelte aktør med at se sit eget tilbud og sin egen ambition/projekt med den internationale gæsts øjne, for derigennem at verificere aktørens internationale potentiale. Indgangsvinklen til arbejdet er at styrke den enkeltes viden om internationale målgrupper med udgangspunkt i en øget viden om og forståelse for egne gæster/kunder. Men også med bredere viden om internationale gæsters forventninger, præferencer og adfærd. Målet er således at bibringe aktørerne et stærkere internationalt perspektiv på egen produktion og formidling af kulturbaserede oplevelser. Konkret gennemføres: Udarbejdelse af målgruppeanalyse af internationale kulturturister med fokus på forventninger, præferencer og adfærd ½ dags opstartsseminar med præsentation af vejlednings- og inspirationsmateriale i form af evidensbaseret viden, feedback fra konkrete udlændinge samt instruktion i hjemmeopgave. Deltagerbaseret indsamling af data/observationer (som hjemmearbejde) samt selvvurdering af gaps i forhold til egne internationale gæster. Ti dybdeanalyser af internationale gæsters oplevelse gennemført af deltagere med særlig motivation og/eller relevant case. ½ dags seminar med kollegial respons og input til dybere gæsteanalyse og gæsteindsigt Servicedesign stærkere internationale kulturoplevelser Formålet med denne aktivitet er at styrke aktørernes egen internationale innovationskapacitet med udgangspunkt i en mere totalorienteret forståelse i udvikling af eget tilbud også kaldet servicekoncept. Målet er at støtte aktørerne i konkret at udvikle og teste udvalgte nye elementer i en stærkere international produktion og formidling af kulturbaserede oplevelser. Konkret gennemføres: ½ dags opstartsseminar med instruktion, inspiration og servicedesign, der lykkes og eksempler på feed back på ideer/pitches fra et panel af kolleger/eksperter. Deltagerbaseret tilrettelæggelse, gennemførelse og dokumentation af konkrete koncepter for servicedesign med støtte fra servicedesignere, øvrige deltagere hhv. sekretariat. 18

19 Nye forretningsmodeller Platforme for salg Nye indtægtstyper Indsatser Værditilbud - kulturoplevelsens internationale kvalitet Sandhedens øjeblik - mødet med den internationale gæst Servicedesign - stærkere internationale kulturoplevelser Ydelse Afdækning og prioritering af den enkelte aktørs internationale ressourcer og attraktionsfaktorer Viden om internationale gæsters forventninger, præferencer og adfærd Tilrettelæggelse og gennemførelse af konkret testinnovation i aktørregi Output Afklaring dokumenteret i selvudfyldt profil- og projektdokument Verificering af internationalt potentiale og identifikation af gaps mellem udbud og efterspørgsel Konkret afprøvning af nye ideer/designs i lille skala og derigennem learning-by-doing Proces ½-dags opstartsseminar med undervisning, instruktion og inspiration Selvevaluering ½-dags seminar med undervisning og kollegial sparring Formidling via online profil- og projektdatabase ½-dags opstartsseminar med undervisning i evidensbaseret viden, instruktion samt feed back fra konkrete udlændinge Selvindsamling af data/observationer Selvvurdering af gaps i fht. internationale gæster Ti dybdeanalyser af internationale gæsteoplevelser ½-dags seminar/workshop med undervisning og præsentation af dyb gæsteanalyse ½-dags opstartsseminar med undervisning, instruktion, inspiration om servicedesign der lykkes og eksempler på feed back på ideer/ pitches fra panel af kolleger/eksperter Individuel vejledning om tilrettelæggelse at testinnovation Sparring fra mentorer om tilrettelæggelse af testinnovation Gennemførelse og dokumentation af testinnovation Støttefunktion Undervisningsbaseret vejlednings- og inspirationsmateriale Online profil- og projektdatabase Foregangsaktører casesamling Databank internationale gæster Undervisningsbaseret vejledning i dataindsamling og selvanalyse Analyseprogram for ti udvalgte aktører/events; kombination af metoder kvantitativ, antropologisk, brugerdreven o.a. Undervisningsbaseret vejledning i test-innovation Foregangsaktører casesamling Kollega-panel (frivillig sparring) Ekspertpanel (servicedesignere o.a.) Forventet antal deltagere/ tidsforbrug I alt 100 deltagere (fordelt over 2-3 hold) 2 dage pr. deltager (1 ude og 1 hjemme) I alt 100 deltagere (fordelt over 2-3 hold) 2 dage pr. deltager (1 dag ude og 1 hjemme) 50 deltagere 2 dage pr. deltager (½ dag ude og 1 ½ dage hjemme) Værktøjsniveauet Det er i regi af arbejdet med Aarhus som kulturby i 2017 udviklet en fortællemæssig ramme med fokus på bl.a. byrum, design, det grønne/energi, fødevarer o.a. Disse midtjyske fortællinger skal videreudvikles og konkretiseres yderligere i underfortællinger eller selvfortællinger som grundlag for at arbejde med konkrete tematiseringer eller hovedfortællinger i et internationalt perspektiv. Det er ligeledes intentionen med projektets indsats på værktøjsniveauet at formidle de gentænkte internationale fortællinger fra Midtjylland på nye digitale internationale platforme og over for nye internationale segmenter. 19

20 Den bærende ide på værktøjsniveauet er at give deltagerne rum og mulighed for selv at anvende givne fortællinger, digitale platforme og kundemøder til at udfolde ny international kommunikation og markedsbearbejdning. Opgaven Der gennemføres en række kompetenceudviklingsindsatser, der giver nye erfaringer og læring i forbindelse med aktørernes anvendelse af værktøjer inden for kommunikation, digitale kanaler og konkrete kundemøder med fokus på tilrettelæggelse af gruppebesøg og gruppearrangementer. Kompetenceudviklingen gennemføres i en vekselvirkning mellem overbliksgivende teoretisk og analytisk funderet viden, inspirerende cases og erfaringer fra den praktiske verden samt øvelser og hjemmearbejde, hvor aktøren får problemstillinger, udfordringer og potentialer ind på egen krop. Målsætning At styrke aktørernes erfaring med og øvelse i at formulere, kanalisere og afvikle international kommunikation og internationale arrangementer. Kort sagt at bidrage til at gøre aktørernes adfærd mere international. At styrke videndeling og læring om international adfærd blandt aktørerne indbyrdes. At opsamle viden om og eksempler på god international adfærd i en fælles database hhv. i sekretariatet med henblik på implementering af programudvikling og international kommunikation i Aarhus Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Mindst 50 aktører, heraf mindst 25 kulturaktører og 25 turismeaktører deltager i konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter. Der udarbejdes mindst 50 internationale selvfortællinger/underfortællinger. Mindst 50 internationale selvfortællinger/underfortællinger formidles via eksisterende digitale platforme. Der udarbejdes og dokumenteres mindst 30 konkrete internationale kundemøder, gruppebesøg og andre arrangementer. Effekter En styrkelse af deltagernes kompetencer i forhold til arbejdet med udvikling og kanalisering af international kommunikation, arrangementer o.a. herunder en udvikling og forandring i forhold til konkrete rutiner og adfærd. At deltagerne får konkret feed back fra internationale modtagere på nye tiltag inden for udvikling og kanalisering af kommunikation, arrangementer o.a. 20

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Resultatkontrakt Vedrørende RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser 27. februar 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling og udvikling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til fremstilling af prototype

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere