Biokemiske analyser. Alanin-aminotransferase ALAT. Albumin. Antithrombin. Aspartataminotransferase. Apolipoprotein B. Bilirubiner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biokemiske analyser. Alanin-aminotransferase ALAT. Albumin. Antithrombin. Aspartataminotransferase. Apolipoprotein B. Bilirubiner."

Transkript

1 Biokemiske analyser Klinisk biokemi er en betegnelse for den viden og de beslutninger som ligger bag anvendelse af biokemisk information i klinisk problemstillinger. Stort set alle læger anvender klinisk biokemi dagligt ved rekvisition og fortolkning af biokemiske og molekylære analyser. Nedenfor gives eksempler på basale laboratorieundersøgelser, som ordineres på baggrund af den kliniske problemstilling. Prøvematerialet er blod, evt. centrifugeret ved måling af elektrolytter, proteiner etc. Koagulationsproteiner måles altid i plasma, som er stabiliseret (anti-koaguleret) blod befriet for blodlegemer. Serum ligner med hensyn til kemisk sammensætning plasma, men er uden fibrinogen og de fleste andre koagulationsfaktorer. Det betyder at serum dannes efter blodet er koaguleret og selve koagelet og blodcellerne er fjernet. Alanin-aminotransferase ALAT Albumin α-amylase Antithrombin Aspartataminotransferase Apolipoprotein B Bilirubiner Blodtype Calcium (total) Calcium (korrigeret) Enzym som findes i mange væv, men især i leveren. Indikationer: udredning og monitorering af leversygdomme, især tilstande med cellenekrose. Plasmaprotein med bl.a. transportfunktioner. Udgør normalt ca. 60 % af alt protein i plasma. Indikationer: monitorering af tilstande med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteinstab, udredning af årsager til ødem, vurdering af hydreringstilstand. Enzym som overvejende stammer fra pancreas og spytkirtler. Indikationer: mistanke om akut pancreatitis og monitorering af tilstanden. Vigtig koagulationshæmmer. Indikationer: mistanke om medfødt antithrombin mangel, monitorering ved DIC Enzymer, der katalyserer overførslen af aminogrupper. Findes i høj koncentration i hjerte og lever. Indikation: ved myokardieinfarkt og hepatitis. Det dominerende protein i VLDL og det eneste i LDL. Indikationer: mistanke om hyperlipidæmi, kontrol af behandling Nedbrydningsprodukt af hæm (findes i hæmoglobin, myoglobin og forskellige enzymer). Indikationer: mistanke om lever- eller galdevejssygdom, monitorering af tilstande med ikterus. Omfatter AB0- og Rhesus typning, samt screentest for erythrocytantistoffer. Indikationer: forberedelse til blodtransfusion. Totalkoncentration af calcium i plasma. Indikationer: f.eks. mistanke om parathyroideasygdom, knoglesygdomme, vitamin D mangel, nyresygdomme, krampetilstande af ukendte årsager m.m.. Totalkoncentrationen af calcium i plasma som korrigeres for et lavt eller højt albumin, for at få et bedre estimat af frit calcium.

2 Calcium-ion Carbamid Carbonat + Carbondioxid Total CO 2 ) Cholesterol Choriongonadotropin Cobalaminer, Vitamin B 12 C-reaktivt protein (CRP) Creatinin Creatinkinase CKMB 1,25-Dihydroxy-Vitamin D P-Folater B-Reticulocytter Estradiol (østradiol) Ferritin Fibrin D-dimer Frit (ikke-proteinbundet) calcium i plasma, korrigeret til ph 7,40. Indikationer: anvendes når P-calcium (total, korrigeret) ikke kan forventes at give et pålideligt udtryk for calcium-ion koncentration i plasma (f.eks. ved multiorgansvigt, efter transfusion, ved syre-base forstyrrelser), samt ved hyper- og hypoparathyroidisme. Vigtigste ekskretionsform for nitrogen fra nedbrydningen af aminosyrer. Indikationer: vurdering af ændringer i protein- og aminosyresætningen, vurdering af toxomigrad ved uræmi. Omfatter carbonat-ion, hydrogencarbonat-ion og CO2 Ændringer i værdien (total CO2) kan bruges som et mål ændringer i base-excess. Indikationer: vand, elektrolyt- og syre-base forstyrrelser. Den samlede plasmakoncentration af cholesterol i VLDL, LDL og HDLpartikler (samt i chylomikroner hvis de findes i store mængder). Indikationer: mistanke om hyperlipidæmi (hyperkolesterolæmi), kontrol af behandling. Et hormon, der produceres af placenta for at sikre, at menstruationen udebliver hvis et befrugtet æg indlejres i livmoderens slimhinde. Indikation: påvisning af graviditet herunder ekstrauterin graviditet. Kobolt-holdigt vitamin. Indikationer: mistanke om B12-mangel (megalocytær anæmi, polyneuropati). Plasmaprotein med ukendt funktion. Akut fasereaktant som stiger ved tilstande med cellenekrose. Indikationer: mistanke om bakterielle infektioner, forskellige differentieldiagnostiske problemer. Afspaltningsprodukt af creatinfosfat i muskelvæv. Indikationer: screening for nedsat nyrefunktion, monitorering af patienter med kendt nyresygdom. Isoenzym af creatinkinase, som findes hovedsageligt i hjertemuskelvæv. Indikationer: mistanke om AMI, monitorering af forløb ved AMI. 1,25-(OH)2-vitamin D2 + D3. Indikationer: mistanke om vitamin D mangel, nyresygdom, hyperparathyroidisme. Folatkoncentrationen i plasma. Indikationer: mistanke om folatmangel f.eks. hos ældre, gravide, alkoholikere og hos patienter med malabsorption. Helt unge celler med rester af mitokondrier, ribosomer og golgi-apparat. Indikationer: f.eks. påvisning af erythropoetisk aktivitet i forbindelse med udredning og behandling af anæmier. Kvindeligt kønshormon. Indikationer: f.eks. ved svigtende gonadefunktion, truende abort, postmenopausale blødninger, gynækomasti, pubertas præcox, kontrol ved infertilitetsbehandling. Jernbindende protein (som mest findes intracellulært), men også en akut fasereaktant. Indikationer: især diagnostik af jernmangel og kontrol af behandling. Nedbrydningsprodukt af fibrin. Indikationer: mistanke om DIC eller

3 Fibrinogen Follitropin (FSH) Fosfat Glukose y-glutamyltransferase (GGT) Haptoglobulin HDL-cholesterol Hæmoglobulin (Fe) Hæmoglobin A 1C 25-hydroxy-Vitamin D Hæmatologiske kvantiteter Immunoglobulin A Immunoglobulin E Immunoglobulin G Immunoglobulin M Jern (transferrinbundet) tromboemboliske tilstande. Protein som omdannes til fibrin i forbindelse med koagulation, men også reagerer som akut fasereaktant. Høje plasmakoncentrationer er den vigtigste årsag til aggregation af erythrocytter og stigning i SR. Indikationer: f.eks. blødning uden kendt årsag, mistanke om DIC, kontrol af inflammatoriske tilstande. Follikelstimulerende hormon. Indikationer: f.eks. ved pubertas præcox, udeblevet pubertet, ved primær eller sekundær amenore. Hos mænd ved hypogonadisme og forstyrrelser i spermatogenesen. Calcium og fosfat koncentrationen reguleres begge af parahormon fra parathyreoidea og begge afhænger af vitamin D koncentration. Indikation: til monitorering. Blodsukker. Indikationer: diagnose eller kontrol af diabetes mellitus, mistanke om hypoglykæmi. Enzym der findes i leveren (galdeveje), nyrer, prostata og pancreas. Aktiviteten i plasma stammer især fra leveren. Indikationer: udredning og monitorering af leversygdomme, især tilstande med kolestase; sensitiv for akut alkoholpåvirkning af leveren. Plasmaprotein som binder frit hæmoglobin, men som også reagerer som akut fasereaktant. Indikationer: f.eks. mistanke om hæmolyse. Plasmakoncentrationen af cholesterol i HDL-partikler. Indikationer: udredning af hyperlipidæmi, mistanke om lavt HDL (øget risiko for aterosklerotisk hjertekarsygdom) Hæmoglobulinkoncentrationen i blod. Indikationer: mistanke om anæmi eller polycytæmi, monitorering af sådanne tilstande, monitorering af blødning. Hæmoglobin A med kovalent bundet glukose. Afspejler B-glukoseniveauet i de forløbne 2-6 uger. Indikationer: kontrol af diabetes mellitus. 25-OH-vitamin D2+D3. Indikationer: mistanke om vitamin D mangel. Immunoglobulin med tunge kæder. Spiller især en rolle i immunforsvaret i sekreter. Indikationer: f.eks. mistanke om immunsvigt som årsag til recidiverende infektioner. Immunoglobulin med tunge kæder. Spiller især en rolle i immunforsvaret i sekreter. Indikationer: f.eks. mistanke om immunsvigt som årsag til recidiverende infektioner. Immunoglobulin med tunge kæder. Spiller især en rolle i forbindelse med udvikling af allergi. Indikationer: f.eks. mistanke om multipel allergi som årsag til astma eller rhinit. Immunoglobulin med tunge kæder. Indikationer som IgA Immunoglobulin med tunge kæder. Indikationer som IgA Indikationer: mistanke om hæmokromatose og forgiftning med jerntabletter, evt. påvisning af jernmangel.

4 Kalium Koagulationsfaktorer, AK-kontrol (INR) Koagulationsfaktorer, alle (APTT) Koagulationsfaktorer, diagnostisk (PP) Laktatdehydrogenase (LDH) LDL-cholesterol Leukocytter Leukocytter (differentialtælling) Lutropin (LH) Magnesium Metylmalonat M-komponent (diagnose) M-komponent (kontrol) Indikationer: rutineanalyse ved alle typer af vand, elektrolyt- og syre basebalance. Funktionelt udtryk for mængden af koagulationsfaktorerne II, VII og X, udregnet som internationalt normaliseret ratio. Indikationer: kontrol af behandling med perorale antikoagulantia. Resultatet er sammenligneligt med PP, men udregnes anderledes og er reciprokt til PP-værdierne Aktiveret partiel tromboplastintid. Funktionelt udtryk for mængden af koagulationsfaktorerne II, VII, IX, X, XI og XII. Indikationer: screeningstest for interne koagulationssystem, udredning af blødningstilstande, kontrol ved heparinbehandling. Prothrombin-tid. Funktionelt udtryk for mængden af koagulationsfaktorerne II, VII og X, udregnet ud fra en standardfortyndingskurve. Indikationer: mistanke om koagulationsforstyrrelse eller nedsat leverfunktion. Resultatet er sammenligneligt med INR, men udregnes anderledes og er reciprokt til INRværdierne. Gruppe af isoenzymer som findes i muskelvæv, lever, nyrer, lunger, milt, lymfeknuder og erythrocytter. Indikationer: diagnostik af AMI, mistanke om hæmolytisk anæmi, monitorering af aktivitet ved leukæmier og lymfomer. Beregnet plasmakoncentration af cholesterol i LDL-partikler = cholesteroler minus (HDL cholesterol + 0,45 x triglycerid) er et estimat af VLDL cholesterol. Indikationer: udredning af hyperlipidæmi, kontrol af behandling. NB! Beregningen er omtrentlig og kan ikke anvendes hvis triglycerid > 4 mmol/l (f.eks. ved kylomikronæmi) Antalskoncentrationen af leukocytter i blod. Indikationer: udredning og monitorering af infektioner, leukæmier og tilstande med knoglemarvshæmning. Maskinal, evt. manuel beskrivelse af fordelingen af leukocytter på neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile og evt. andre celler. indikationer: udredning og monitorering af infektioner, leukæmier og tilstande med knoglemarvshæmning. Luteiniserende hormon. Indikationer som FSH. Indikationer: mistanke om magnesium-mangel eller overskud (f.eks. ved akut nyresvigt) Produkt der ophobes i plasma når den cobalamin-afhængige omdannelse af methylmalonyl coa til succinyl coa er hæmmet. Indikationer: påvisning af funktionel cobalaminmangel, kontrol af behandlingseffekt. Undersøgelse for og evt. kvantificering og typning af en monoklonal komponent i plasma-immunglobulinfraktionen. Indikationer: f.eks. mistanke om myolomatose. Kvantificering af tidligere påvist og typet monoklonal komponent i plasmaimmunoglobulinfraktionen. Indikationer: opfølgning eller

5 Natrium Orosomucoid Paracetamol Parathyrin (intakt PTH) Fosfat Basisk fosfotase Prostata specifikt antigen (PSA) Rheumafaktor (IgM) Salicylat Sedimentayionsreaktion (SR) Syre-base status Trombocytter Thyreoperoxidase antistof Thyreotropin (TSH) Thyroxin (TT4) behandlingskontrol. Indikationer: rutineanalyse ved alle typer af vand, elektrolyt- og syre baseforstyrrelser. Plasmaprotein med ukendt funktion, tidligere kaldet alfa1-glycoprotein. Indikationer: sensitiv akut fase reaktant. Anvendelse især som indikationer for aktiviteten i inflammatoriske tarmsygdomme (colitis ulcerosa og crohns sygdom) Meget anvendt smerte- og feberstillende medikament. Indikationer: diagnostik og behandling af forgiftning. Parathyroideahormon. Indikationer: mistanke om parathyroideasygdom, udredning af årsager til hypo- eller hypercalcæmi. Indikationer: mistanke om parathyroideasygdom, vitamin D mangel, malabsorption, nyresygdom og f.eks. krampetilstande af ukendt årsag; kontrol ved langvarig parenteral ernæring. Gruppe af isoenzymer som findes i mange væv, aktiviteten i plasma stammer helt overvejende fra leveren og knoglevæv. Indikationer: udredning og monitorering af leversygdomme, især tilstande med kolestase, mistanke med knoglesygdomme med øget osteoblastaktivitet. Protein (enzym) som findes især i prostatas kirtelvæv. Indikationer:kontrol af patienter med prostatacancer, diagnostik ved stærk klinisk mistanke om prostatacancer, udredning af patienter med knoglemetastaser. Organusspecifikt autoantistof. Indikationer: mistanke om rheumatoid artitis, SLE. Metabolit af acetylsalicylsyre (meget anvendte smerte- og feberstillende medikament). Indikationer: diagnostik og behandling af forgiftning. Blodsænkning, sænkningsreaktion, SR. Indikationer: undersøgelse for eller kontrol af forskellige inflammatoriske tilstande, især f.eks. arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica. Udføres på arterielt blod og omfatter ph, pco2, po2, base excess, standardiseret hydrogencarbonat, iltmætningsfraktion og hemoglobinkoncentration. Indikationer: f.eks. lungeinsufficient. Antalskoncentrationen af trombocytter i blod. Indikationer: udredning af blødningstilstande, mistanke om DIC, monitorering ved cytostatikabehandling etc. Autoantistof mod thyreoperoxidase. Indikationer: mistanke om kronisk thyroidealidelse med hyper- og hypofunktion eller subakut thyroiditis, som følge forekomst af autoantistofferne. Thyroideastimulerende hormon. Indikationer: mistanke om hypo- eller hyperthyreose. Kontrol af behandling. Frit og proteinbundet thyroxin. Indikationer: mistanke om hypo eller hyperthyreose. Kontrol af behandling.

6 Transferrin Triglycerid Triiodthyronin (TT3) Triiodthyronin-reaktion Troponin Urat Transportprotein for jern i plasma (binder 2 Fe+ per molekyle) og et udtryk for total iron binding capacity (TIBC). Måles altid sammen med jern. Indikationer: mistanke om hæmokromatose, evt. ved mistanke om jernmangel. Den samlede plasmakoncentration af triglycerid i VLDL, LDL, HDL-partikler, samt i chylomikroner hvis de forekommer. Indikationer: mistanke om hyperlipidæmi (hypertriglyceridæmi), kontrol af behandling. Frit + proteinbundet triiodthyronin. Indikationer: mistanke om hypo- eller hyperthyreose. Kontrol af behandling. T3-test. Mål for plasmakoncentrationen af frit thyroxinbindende globulin (TBG): høj T3-test = lav TBG, og vice versa. Indikationer: vurdering af TT3 og TT4. Hjertespecifikt protein. Indikationer: diagnostik af AMI. Nedbrydningsprodukt af purinbaserne adenin og guanin. Indikationer: mistanke om artritis urica, tilstande med øget DNA og RNA syntese, kontrol ved cytostatikabehandling.

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter Prostatakræft er sjælden hos mænd yngre end 50 år, men derefter øges hyppigheden med alderen. Antallet af nye tilfælde pr. år har været stigende de sidste 70 år. Specielt siden 1995 har stigningen pr.

Læs mere

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00 Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Deres årsag og helbredelse

Deres årsag og helbredelse 1 Deres årsag og helbredelse 1 2 Autoimmune sygdomme Kroppens immunsystem beskytter dig mod sygdomme og infektioner. Men hvis du har en autoimmun sygdom, angriber dit immunsystem dine sunde celler i kroppen

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres?

Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? Jern bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? FødevareRapport 2002:18 1. udgave, 1. oplag, juli 2002 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag:

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15

Indhold. Om forfatterne... 11 Forord... 13. Indledning... 15 Indhold Om forfatterne........................ 11 Forord.............................. 13 Indledning.......................... 15 1 Almen kemi..................... 17 Atomer......................... 17

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzym, men andre årsager er defekt vitaminomsætning,

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Elad Dorry, Aurelie Gram, Trine Julie Lundstrøm, Morten Erik Møller, Sarah Søs Poulsen, Helene Martine Steffensen. Vejleder: Louise Torp Dalgaard

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere