Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn og unge Omfang, definition Børn og seksualitet normer og bekymringer? Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd over for andre børn Hvordan opdager vi som fagpersoner seksuelle overgreb? Tidlig opsporing, tegn og reaktioner Grooming Hvad får børn til at fortælle om overgreb? Hvordan forebygger vi overgreb? Videnscenter - del af regeringens handlingsplan Telefonrådgivning Konsulentbistand til implementering af beredskaber Vidensopsamling/formidling fra forskning og praksis SISO s undersøgelser Materiale til fagpersoner 1

2 SISO s telefonrådgivning Rådgivning til fagfolk i sager der involverer problemstillingen vold og seksuelle overgreb mod børn. Rådgivning til forældre og pårørende. Rådgivning til børn og unge. Åbningstid: mandag - onsdag torsdag fredag Overgrebspakken Satspulje 13 Baggrund Alvorlige enkeltsager Ankestyrelsens praksisundersøgelse 39 anbefalinger fra Expertpanel om overgreb mod børn Indhold Overgrebspakken kr. 268 mio.: et samlet lovforslag samt en række initiativer Overgrebspakkens initiativer samlet under fire hovedtemaer: Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb Underretninger skal vurderes inden for 24 timer og opfølgningen på underretninger skal styrkes Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 2

3 Refleksioner Hvad er et seksuelt overgreb? Egne normer/grænser er afgørende for ens reaktioner: Overreaktion Usynliggørelse Definition seksuelt overgreb Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning (de strafferetslige definitioner) og den almindelige moral. Kilde: Servicestyrelsen 2010 Strafferetslige bestemmelser - seksuelle overgreb mod børn 4 kategorier af strafbare handlinger 1. Samleje med slægtning i nedadstigende linie eller samleje mellem bror og søster Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse 222, 223, Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år, 232, 230, Køb af seksuelle ydelser fra personer under18 år, 223a. 3

4 Unges Trivsel 2008 seksuelle overgreb Uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende Seksuel kontakt med voksne Seksuelt overgreb fra jævnaldrende og/eller voksne Drenge 4,7 2 % 5 % Piger 18 % 7,8 % 22 % Unge i alt 11,5 % 4,9 % 13,5 % Seksuelle overgreb mod børn Opsummering Børn og unge der er anbragt uden for hjemmet har en 2-3 gange større risiko for seksuelle overgreb (før eller under anbringelsen). Det er typisk et andet barn eller ung, der står for de overgreb, der sker under anbringelse på en døgninstitution. Samme øgede risiko har børn og unge med handicap Der er flere piger end drenge, der bliver udsat for seksuelle overgreb Dog ikke for børn med handicap, hvor kønsfordelingen næsten er ligelig I de fleste tilfælde kender barnet overgrebspersonen For børn anbragte uden for hjemmet sker de fleste overgreb indenfor familien Op mod en tredjedel af alle kendte overgreb begås af unge under 18 år. Børns udsagn er den hyppigste kilde til viden om seksuelle overgreb Børns (seksuelle) udvikling Den seksuelle udvikling er livslang og starter i spædbarnsalderen Den seksuelle udvikling er en del af og går hånd i hånd med personlighedsudviklingen Udviklingen af barnlig seksualitet finder altid sted i børns specifikke relationer til de voksne, som tager sig af dem i deres opvækst Børns seksualitet kan ikke sidestilles med voksenseksualitet Børn kender ikke seksualitetens betydning, hverken hos den voksne eller hos sig selv 4

5 Børns (seksuelle) udvikling, 0 2 år Barnet undersøger sin krop - opdager fingre, fødder, tæer og leger med dem - opdager kønsorganer, berøring udløser lystbetonede fornemmelser - barnet nyder at være nøgen Børn (seksuelle ) udvikling, 3 5 år Barnet opdager at drenge og piger er forskellige - udforsker eget og andres køn - deler verden op i drenge og piger - kender ordene for kønsdele, men anvender slang - onanerer - seksuelle lege med jævnaldrene Børn (seksuelle ) udvikling, 6 12 år Barnets viden og interesse øges i takt med alder og udvikling - seksuelle lege, rollelege, fantasilege, doktorlege - onani foregår privat - generthed, skjuler leg og adfærd for voksne - bruger rigtige ord og slang - viden om graviditetens seksuelle aspekter kendes - interesse for sex i medierne, anvender seksualiseret sprog - tiltagende viden om onani, samleje og de fysiske aspekter ved puberteten 5

6 Børn og seksualitet normer og bekymringer Motivation: Legitim adfærd Nysgerrighed Bekymrende adfærd Kontrol, hævn, tvang Relation: Aktivitet: Emotion / effekt: Kilde: Kikuchi (1995) Gensidig, fælles interesse, enighed Aldersrelateret, undersøge, berøre Lyst, munterhed, behag (også seksuelt), ophidselse, spænding Ulighed i magt / viden, mobberelation, oplevet mangel på valgmulighed Eksplicit gentagelse af voksensex: fx penetrering af kropshuller mm. Følelse af overmagt, vrede, skadefryd, evt. seksuel ophidselse. (hos ofret: ulyst, skam, angst, skyld) Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Seksuel adfærd hos et barn har ikke nødvendigvis en seksuel mening Seksuel adfærd hos et barn har ikke nødvendigvis et motiv eller intention om at opnå seksuel tilfredsstillelse 6

7 Fire hjørnesten i den tidlige opsporing Tegn/reaktion reaktion/respons model Fysiske tegn og reaktioner - småbørn Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Overdreven/tvangspræget masturbation Kønssygdomme, kønsvorter Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve 7

8 Fysiske tegn og reaktioner - mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og reaktioner, som småbørn. Herudover: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Spiseforstyrrelser Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring, manglende blufærdighed Manglende personlig hygiejne Påfaldende påklædning Fysiske tegn og reaktioner - teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og reaktioner som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Prostitutionslignende adfærd Forsøg på at tilbageholde fysisk udvikling Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning, gangart Psykiske tegn og reaktioner - småbørn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation 8

9 Psykiske tegn og symptomer mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme tegn og reaktioner som småbørn. Herudover: Lav selvfølelse Hjælpeløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Begyndende selvmordstanker Psykiske tegn og reaktioner - teenagere Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og reaktioner som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse (mangel på sammenhæng i livshistorie) Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Selvmordstanker, forsøg på at dulme smerten Sociale tegn og reaktioner - småbørn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet, ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Følelse af frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder, hvor overgreb har fundet sted Umotiveret gråd Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop eller billeder 9

10 Social tegn og reaktioner mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og reaktioner som småbørn. Herudover: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier Mobning Sociale tegn og reaktioner - teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og reaktioner som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Mistillid til andre Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker- og forsøg Alkohol og stofmisbrug Spiseforstyrrelser Depression Udvise pseudo-modenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Konflikter med forældre Mistanke om seksuelle overgreb i familien - se på familiesystemet Familiens grænse til omverdenen Ofte lukket og med ringe kontakt udadtil Grænserne mellem generationerne Opfylder børn forældrebehov og tager voksenansvar? Er regler og grænser ude af trit med børnenes alder? De interpersonelle grænser Der gives ofte ringe støtte til selvstændighed for det enkelte medlem i familiens definition af sig selv De intrapsykiske grænser Forvrængning af virkeligheds-opfattelsen Krænkende adfærd opleves ikke nødvendigvis krænkende Den enkelte søger mening med hændelsen Kilde: Eva Hildebrandt 10

11 Tidlig opsporing - tegn og reaktioner - opsamling Ingen facitliste vedr. tegn og signaler Vigtigt med viden og flere faglige hypoteser i spil på samme tid Børns handicap overskygger ofte andre årsagsforklaringer Børn fortæller det indirekte eller direkte tør vi tro på dem? Balance mellem ikke at se overgreb alle vegne og skyklapper Forhåndsbetingelser for seksuelle overgreb - Grooming 4 betingelser skal være til stede før et seksuelt overgreb kan finde sted Motivation krænker må have motivationen for at ville misbruge andre seksuelt Indre barrierer må overvindes tankemæssige forvrængninger, der gør, at offeret opfattes som samtykkende Ydre barrierer må overvindes f.eks. at blive alene med offeret Offerets modstand må overvindes manipulation Kilde: Finkelhor Grooming - definition En proces hvor den ældre og mere erfarne krænker anvender manipulation, løgne, smiger og ros, samt påfører ofret ansvar og skyldfølelse for derigennem at kunne få ofret (tilsyneladende frivilligt) til at medvirke i seksuelle aktiviteter, der skal tilfredsstille krænkeren. 11

12 Grooming Læring fra sagen i Århus Kommune Krænkeres bearbejdning, forførelse og manipulation af omgivelserne Overgreb kan ske i et miljø med relativ stor offentlighed/synlighed Udnyttelse af uklare regler om fysisk kontakt Populær status giver større råderum Grooming - eksempel Vores barn var jo vild med ham fra starten, han var jo simpelthen det dér pust der kom ind i børnehaven, og [barnet] kastede sig jo over ham ligesom alle de andre børn og ih hvor var han sjov. (forælder) Han var aktiv, han var meget engageret, han havde tit gang i en masse projekter om hvordan vi kunne lave forbedringer i børnehaven. Han var meget vellidt af børnene. Hvis han ikke var der, kom de altid og spurgte, hvornår kommer [han] igen (ansat på institutionen). Grooming eksempel Noget af det der har slået mig mest i den her sag, det er at opleve, hvor nemt det egentlig er [at komme til at begå overgrebene], og hvor lidt der skal til også sådan rent områdemæssigt. Hvor meget han har fået børnene og det er velfungerende børn - til at deltage i, uden at de har fortalt det derhjemme. Og egentlig også hvor man kan sige det var dog utroligt, at de ikke går hjem og fortæller det. Og uden at han i hvert fald i stor stil har truet dem. Det kan godt være han givet dem pagtklausuler og hemmelighedsstempling på det. Men det har ikke [som grundregel] været under trusselslignende forhold (ansat hos politiet) 12

13 Hvad får børn til at fortælle om overgreb? Børnene er hyppigste kilde til at vi får kendskab til overgreb! Analyse af udsagn fra børn viser, at det har betydning, at barnet oplever, at der er en: anledning til at fortælle hensigt til at fortælle forbindelse til det, der tales om Tine K. Jensen et al. (2005) Børns mestring Vores oplevelse af sammenhæng er afgørende for, hvordan vi klarer os (Aaron Antonovsky) Oplevelse af sammenhæng forudsætter: At kunne forstå situationen Begribelighed Have tro på, at der kan findes løsninger Håndterbarhed Finde det meningsfuldt at gøre forsøget Meningsfuldhed Model for skadevirkninger, risiko- og beskyttelsesfaktorer Det seksuelle overgreb Relationen til krænker Barnets alder Varigheden Arten og omfanget af overgrebet Individuelle resiliensfaktorer Overlevelsesstrategier Psykiske /sociale symptomer / skader Indlæringsvanskeligheder Relationsvanskeligheder Angst og depression Posttraumatisk stress Prostitution Tidlig graviditet Forringet forældreevne Resiliensfaktorer i familie og øvrige sociale netværk 13

14 Omgivelsernes håndtering Måden, vi tænker, taler og handler på, er vigtig: Omgivelsernes brug af ord og sprog påvirker mening og identitet Seksuelle overgreb er en hændelse ikke en diagnose At være nysgerrig på andre sider af barnet end de seksuelle overgreb, styrker barnets kompetencer og identitetsudvikling Både barn og omsorgspersoner har brug for støtte, krisehjælp og behandling Tvivlens processer Benægtelse Normalisering Bagatellisering Hjælpeløshed Dramatisering Pendulering mellem overreaktion og usynliggørelse 14

15 Forebyggelsens tre fokusområder Udviklingshjulet et værktøj Nemt at bruge og sætter fokus på: Organisation og tværfagligt samarbejde Daglig pædagogisk praksis Personlige holdninger/værdier Beredskab og seksualpolitik Formål: skærper opmærksomheden sætter gang i dialog og ansporer til en udviklingsplan og et beredskab på området. Udviklingshjulet 15

16 Udviklingsplan Handlingsplan Omsæt udviklingsplanen til handlingsplan med mål Hvilke mål skal I sætte, hvis udviklingshjulet skal se ud, som I ønsker. Skabelon til indhold i seksualpolitik Baggrund Formål Målgruppe Definitioner Faglig viden om tilgangen til børn og unges seksualitet Strategi for implementering Henvisning til relevante links og litteratur Inddrag forældre og børnene 16

17 Gruppedrøftelser Hvilke normer og omgangsformer er der på jeres arbejdsplads? Hvordan vil I inddrage forældre og børn? Hvordan vil I igangsætte udarbejdelsen af en lokal seksualpolitik/beredskab på jeres arbejdsplads? 17

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet Guide for arbejdet med beboernes seksualitet For Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2008 Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik er udarbejdet af: Hjemmevejleder Ulla Jensen Hjemmevejleder Astrid

Læs mere

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune På tværs Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune... 7 Risikofaktorer

Læs mere

Senfølger af overgreb. Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe?

Senfølger af overgreb. Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe? Senfølger af overgreb Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen hvad er senfølgerne og hvordan kan man hjælpe? VFC Socialt Udsatte 2006 og Servicestyrelsen 2007 Teksten kan frit citeres med

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere