Kreativ projektledelse i kaos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativ projektledelse i kaos"

Transkript

1 Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte kun den infernalske larm af bilhorn og hvinende bremser; og han følte sig utryg, fordi han ikke kunne genkende et mønster, en orden, og derfor heller ikke kunne finde ud af, hvordan man kom levende over vejen. Anderledes i Danmark, hvor vi den sidste kilometer før en forhindring kører i én lang række i det inderste spor. Det ligner hensynsfuld kørsel; det ser ordentligt ud, og vi kender alle vores plads (og de andres) i køen. Men mon det er mere effektivt end det italienske kaos, hvor dem i yderbanen med larm og tumult vil møve sig ind i sidste sekund? Den italienske trafik er et billede på det kaos, som vi normalt forbinder med uorden, ballade, anarki og mangel på styring. Den danske er et billede på orden, regler, forudsigelighed og normstyret adfærd. Selvom billederne ikke skal tages bogstaveligt; og selvom jeg ikke vil advokere for italienske løsninger, skal vi alligevel ikke afskrive deres positive sider, som måske, og måske særligt i relation til kreativitet og innovation, kunne hjælpe os til større og flere projektsucceser. Den kaotiske italienske trafik vil jeg bruge som modbillede til det ideal om planlægning og styring, som gennemsyrer de fleste tanker om projektledelse. Det kan bruges som modbillede, hvis man accepterer, at selvom der tilsyneladende hersker kaos og anarki, så fungerer det faktisk C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 1

2 meget godt i Rom. Ikke alle bliver slået ihjel, og stort set alle kommer frem til deres bestemmelsessted. Noget må fungere, selvom det ikke ser sådan ud. Det, der får det til at fungere, er selvorganiseringen. Det er min påstand, at når vi ser kaos, er det oftest fordi, vi ikke anerkender andet end de helt traditionelle organiserings- og ledelsesformer, som alle har med hierarki, styring og kontrol at gøre. Vi ser ikke alt det andet, som også organiserer. Og dermed fraskriver vi os mange handlemuligheder som projektledere. Det første skridt i analysen er at indse, at når den italienske trafik faktisk fungerer, skyldes det hverken design eller planlægning. Det er en orden, som vi kalder en spontan orden. Den opstår mere som en sidegevinst eller sideeffekt, mens folk er optaget af at opnå noget helt andet. I den romerske trafik støder folk ind i hinanden (bogstaveligt og i overført betydning), ikke fordi de har planlagt det eller har en hensigt eller mening med at gøre det; de støder ind i hinanden, fordi de tilfældigvis befinder sig på det samme sted på det samme tidspunkt. De er optaget at hvert deres forehavende, og de har intet kollektivt mål at forholde sig til. Og når der kommer en (spontan) orden ud af det, skyldes det den gensidige tilpasning, som foregår kontinuerligt og alle steder. De buser frem, men viger trods alt for hinanden. Vi ved ikke på forhånd, hvem der viger; men vi ved, at én af dem gør det som regel. Man danser ikke med hinanden; man danser sammen, fordi man er sammen. På det samme sted, på det samme tidspunkt. Relationerne er altså bygget på en tids- og rummæssig logik, ikke en kausal logik. Og vi fornemmer skrøbeligheden i den forstand, at hvis ting først går galt, ramler det hele sammen. Den meste gensidige tilpasning har form af negativ C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 2

3 feedback (det vil sige korrigerende indgreb). Men når feedbacken bliver positiv; når en lidt for hård opbremsning forplanter sig gennem hele trafikken, så går alting i stå. En dansk bilist, der dvæler en anelse for at kaste et lille nysgerrigt blik på et pindsvin, som er kørt over, skaber lange køer på motorvejen resten af morgenen. Effekterne stråler ud i systemet; reaktionerne gentager sig nærmest i det uendelige, og de forstærkes for hver gang. Små udsving kan få enorme konsekvenser, og bagefter er det stort set umuligt at forklare, hvorfor det skete. Uforudsigelighed, positiv feedback, selvorganisering det er nogle af de stikord, som vi ofte bruger i forbindelse med kaos. Det er stikord, vi ikke gerne bruger om projekterne, som jo ofte er enormt designede; hvor folk er sammen, ikke af tilfældighed, men fordi de er engageret i at opnå et fælles mål; hvor ledelse handler om at bringe processerne tilbage på sporet (negativ feedback), og hvor forudsigelighed er selve kriteriet for succes. Vi kan nu engang bedst lide at køre vores projekter, som om vi var alene på vejen! Men man skal være verdens mægtigste mand for at få trafikken til på den måde at stå stille for sig og selv for verdens mægtigste mand er det trods alt kun trafikken i en kort periode, ikke hele verden, man kan få til at stå stille. 1 I de fleste projekter ramler den dominerende kausale logik på et eller andet tidspunkt sammen med den tids- og rummæsige logik. Ikke alting forløber som planlagt, og ikke alle i projektet er fuldt uafhængige af ting, der sker uden for projektet. Disse ting, som fra projektets synspunkt ligner tilfældigheder, og som det derfor er umuligt at forberede sig på i planerne, C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 3

4 gør pludselig dele af adfærden i projektet uforudsigelige for de andre. En fejlleverance eller en forsinkelse i et helt andet projekt medfører, at deltagerne i projektet støder sammen på nye og uplanlagte måder, fx fysik eller juridisk. Afvigelsen kan være marginal, men effekterne afhænger af, om den mødes af positive eller negative feedback-mekanismer. Tendenserne i fx byggeriet til, at projekter bygger på et strengt aftalemæssigt grundlag, vil få os til at antage, at det i stigende grad er positive feedbackmekanismer, der udløses. Man står fast og insisterer på sin forkørselsret! Den lille forsinkelse bliver til en formel konflikt, som gentager sig i al fremtid ved nye små afvigelser, fordi den oprindelige episode har sat splid og ondt blod mellem parterne. Tingene eskalerer i en helt uhensigtsmæssig grad og retning. Så nu kan vi måske begynde at fornemme læren for helt dagligdags projekter. Vi kan fremture som verdens mægtigste mand (og projektleder) og blive væltet af en liden tue og jeg gætter på, at små tuer ligger på et hvilket som helst projekts vej. Så alternativt kunne vi måske begynde at indse, at midt i al den rationelle og effektive planlægning af projekterne er vi nødt til at forberede de selvorganiseringsprocesser, som sætter i gang, når tingene udvikler sig anderledes en planlagt. Den retning, som disse selvorganiseringsprocesser tager projektet i, afgør i sidste ende, om vi får succes eller fiasko. At presse på for at komme frem, men hele tiden med blik for, hvor de andre befinder sig, er ikke noget dårligt billede af, hvad en hensigtsmæssig strategi ville være for de enkelte projektdeltagere. Selv komme frem, samtidig med at man også giver de andre plads en C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 4

5 hensigtsmæssig balance mellem individuelle og kollektive interesser. Hvis man giver for meget plads til de andre, ofrer man sine egne interesser og reducerer også sine muligheder for at bidrage til projektets realisering. Giver man for lidt plads; eller standser man op for at vente på, at banen er klar; så eskalerer konflikterne og problemerne. En af de bedst bevarede hemmeligheder i debatten om projektledelse er, at rationelt designede projekters succes er totalt afhængig af selvorganiserende processer. Det er et problem, fordi den manglende bevidsthed om denne vigtige præmis skaber risiko for, at man uforvarende gør det vanskeligere at mobilisere selvorganiseringen. Derfor øger man sandsynligheden for fiasko. Men i disse tider er der en endnu mere farlig tendens. Selvorganiseringen indeholder kimen til den kreativitet, som vi alle eftersøger, og som fører projekter til resultater, som ingen forventede og ingen savnede, hvis de ikke lige var opstået. Det sidste aspekt er det, der gør det vanskeligt at lære af sine erfaringer. Derfor er selvorganisering og kreativitet muligvis mere et spørgsmål om strategi end om læring. At planlægge og pleje kreative, selvorganiserende processer kan være en helt rationel strategi, selvom om kreative løsninger og orden ikke er udfaldet i hvert enkelt tilfælde. Mon ikke det er tid til at betragte projektvirkeligheden i andet end et barns øjenhøjde på et fortov i Rom. Når vi ser på denne virkelighed ovenfra, så genkender vi en kreativ orden i al kaoset; vi erkender larmen og tumulten som gensidig tilpasning og selvorganisering; og vi begynder at kunne indkalkulere og planlægge med sådanne former for tilpasning og C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 5

6 organisering, når vi bevæger os ud fra det sikre fortov for at realisere vores projekter. Kristian Kreiner KRISTIAN KREINER er professor i organisationsteori ved CBS Handelshøjskolen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Han er tillige leder af Center for Ledelse i Byggeriet og har (sammen med Søren Christensen) skrevet bogen: Projektledelse i løst koblede systemer: Ledelse og læring i en ufuldkommen verden. (København: DJØF, 1991). 1 Artiklen er skrevet under præsident Bushs besøg i Danmark i juli C:\Documents and Settings\jss\Desktop\Kaos i projekter.doc 6

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Kronik: Ledere er uundværlige. Behøver de være det? Kristian Kreiner Center for ledelse i byggeriet Copenhagen Business School Juni 2008

Kronik: Ledere er uundværlige. Behøver de være det? Kristian Kreiner Center for ledelse i byggeriet Copenhagen Business School Juni 2008 Kronik: Ledere er uundværlige. Behøver de være det? Kristian Kreiner Center for ledelse i byggeriet Copenhagen Business School Juni 2008 Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet, Copenhagen Business

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan.

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan. Som mange af jer sikkert allerede ved, modtog Fountain House sidste år et sponsorat fra the Robert Wood Foundation til delvis at støtte et større projekt, som vi kalder The National Clubhouse Expansion

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere