Skab dig i fællesskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab dig i fællesskabet"

Transkript

1 HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER

2 Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært ment som en inspirationskilde for lærere i hvordan de kan udvikle deres elevers selvforståelse og evner til at indgå i fællesskaber. I vores specialerapport har vi dog behandlet emnerne teoretisk. Hvis du gerne vil læse rapporten, har kommentarer eller gerne vil i kontakt med os kan du gøre det via hjemmesiden: Vi ønsker dig god fornøjelse med læsningen, Jonas Dalmose, Soroush Zand, Kata Ökrös, Anne-Margrethe Rasmussen, Maja Hviid, Pia Keller Sørensen og Jeppe Johnsen. Vi er en specialegruppe fra Den frie Lærerskole i Ollerup, Sydfyn. I forårssemestret 2013 fandt vi sammen for at lave speciale, som afslutning på vores femårige læreruddannelse. Vores formål var: - at undersøge hvilke rammer skolen kan skabe for udvikling af elevernes selvforståelse og det at indgå i et fællesskab. - at blive klogere på hvordan netop disse rammer skaber øget trivsel og støtter læringsmiljøet. De rammer vi fandt frem til er beskrevet kapitelvis i denne håndbog. Desuden var vores mål, at vi på baggrund af den viden vi tilegnede os og de tilgange vi afprøvede, at udvikle materialer med henblik på at kunne fremme arbejdet med elevernes selvforståelse og det at indgå i et fællesskab i skolen, hvilket denne e-bog er. Fordi nærværende arbejde ikke indeholder en teoretisk gennemgang anbefales læseren i slutningen af hvert afsnit, hvor du kan finde i

3 KAPITEL 1 Selvforståelse og fællesskab Part of the task of education is to connect ourselves with ourselves......the other great task is to connect to each other through the power of empathy, intuition and mutuality. Sir Ken Robinson

4 Introduktion Som det fremgår af citatet på foregående side så anser vi det som skolens dannelsesopgave at ruste eleverne til at leve et dueligt liv, hvor de er i stand til at tage udgangspunkt i dem selv, ud fra en viden og forståelse af hvem de er som individer. Denne kendskab giver de bedste betingelser for at de kan leve et liv hvor de indgår i relationer med en empatisk tilgang. Og hvor de formår at indgå i fællesskabet og dets krav med deres fødder solidt plantet i en nærværende opmærksomhed der kan møde omgivelsernes op- og nedture med sindsligevægt. Dette er hvad vi mener med selvforståelse & fællesskab. Elevernes selvforståelse og evne til at indgå i fællesskaber kan ikke alene forbedres vha. de øvelser der kan læses om i denne håndbog. Som enhver lærer ved, så er der mange andre omstændigheder såsom lærer-elevrelationen, skolekulturen, hjemmet osv. som er vigtige for elevens dannelse. Det ville være naivt at tro at empati, eller andre af vores emner, blot behøver 15 minutter i skoleskemaet for at eleverne bliver empatiske. Mennesker er komplicerede væsener som i dag lever komplicerede liv. Derfor kræver det af læreren, som gerne vil give sine elever en dybere forståelse for dem selv, et menneskesyn som ikke er begrænsende og kategorisk men nysgerrig og åben overfor eleverne. Det kræver ligeledes at at eleverne selv er nysgerrige og åbne, men også at kollegaerne, lederen og hjemmet er det og gerne vil støtte læreren. Dog kan man selvfølgelig godt prøve noget nyt uden at slå et kæmpe brød op. Måske af den grund kan læreren bruge ideer fra denne håndbog med eleverne for at eksperimentere. Hvem ved hvad det vil føre til for elever og skolesamfund? Ansvaret for at skabe nogle anstændige og trygge rammer for eleverne under disse øvelser hviler på lærerens skuldre. Han/hun må sikre at elevernes privatliv forbliver deres egen sag og ikke en skolesag. Ligeledes skal eleverne forstå hvorfor øvelserne inddrages i undervisningen og hvad de kommer af. Derfor er der i begyndelsen af hvert kapitel en kort beskrivelse af hvad teorien bag øvelserne er og hvorfor vi synes de er relevante (se også evt. Forord). Desuden følger der efter hvert afsnit kildehenvisninger samt forslag til hvor der kan findes mere viden om øvelserne. Dette anbefaler vi for at bogens praksisorienterede tilgang med vægt på øvelser suppleres med en nødvendig dybdegående viden, som altid er lærerens to vægte han skal kunne balancere med i sin undervisning. iii

5 Hvordan skal håndbogen bruges? HVAD OG HVORFOR? Vi har valgt at vejlede læseren med to symboler der medfølger hver øvelse. Disse er naturligvis kun vejledende. De skal dog gerne hjælpe læseren til at vurdere om den pågældende øvelse er relevant for den undervisning vedkommende forbereder. Bogens andet og tredje kapitel omhandler emner mindfulness og empati, som samtlige forfattere til bogen har bidraget til. Disse, som resten af bogens kapitler, indeholder redskaber til hvordan man kan gennemføre øvelser med eleverne for at udvikle deres evne til at være nærværende og empatiske. Forfatterne har hver især arbejdet med et individuelt emne som er inddelt i følgende kapitler (4-10): Mental sundhed Opmærksomhed Fantasi NLP Følelsernes intelligens Girafsprog Symbolet angiver med et Ja eller Nej om der er særlige forberedelser til at kunne udføre øvelsen. Du kan læse i teksten hvad den konkrete forberedelse drejer sig om. Symbolet angiver med ét tal eller et interval hvor mange minutter øvelsen er tiltænkt at vare. Fællesskab Til hvert emne er der nogle øvelser som vi selv har fundet på, blevet inspireret af fra forskellige kilder og nogle få som vi har hentet uden redigering. Læseren er velkommen til at videreudvikle på øvelserne og tilpasse dem til den aldersgruppe man arbejder med. Desuden anbefales læreren at vurdere øvelsernes sværhedsgrad ifht. sin målgruppe. Det er svært at vejlede i gruppestørrelse og målgruppe fordi det kan være meget forskelligt fra klasse til klasse. Vi havde tænkt at øvelserne både kan bruges i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Vi anbefaler at læreren selv tænker kreativt, for at tilpasse øvelserne. 4

6 KAPITEL 2 Mindfulness Walk as if you are kissing the Earth with your feet. Thich Nhat Hanh

7 HVAD OG HVORFOR? Termen mindfulness er delvist en engelsk oversættelse af pali-ordet sati, der er det sprog, Buddhas lære oprindeligt blev formidlet på for 2600 år siden. Sati konnoterer med ord som bevidsthed, opmærksomhed og hukommelse. Mindfulness eller tilstedeværelse, som det betyder, handler om en særlig måde at være bevidst på eller at se på og defineres ofte som en vågenhed, der fremkommer ved at være opmærksom og til stede i nuet på en bestemt måde intentionelt, vedvarende og ikke-dømmende (Kabat-Zinn, 1990) Tilstedeværelse i den bredeste betydning handler om at vågne op og være opmærksom, herunder på bevidstheden selv - at holde bevidstheden levende med hensyn til den foreliggende virkelighed (Hanh, 2006). ØVELSE 1 Mindfulness i forhold til vrede Nej Formålet med øvelsen er at håndtere sin vrede på en medfølende måde samt at opdage årsagen til éns vrede. Genkendelse er første af tre trin i øvelsen. Når man bliver opmærksom på, at man er opfyldt af vrede, stopper man op og koncentrerer sig om sit åndedræt. Man er måske anspændt, hjertet slår hurtigere, og måske trækker man vejret overfladisk. Åndedrættet forbinder krop og sind og beroliger. Man observerer åndedrættet uden at ville ændre det. Formålet er at slippe illusionen om adskilthed fordi det giver én overskud. Ved at praktisere mindfulness, kommer eleverne til at være i harmoni med sig selv, og derfor bidrager de bedre til fælleskabet. (Læs videre på næste side...) 6

8 Accept er andet trin i øvelsen. Man accepterer, at der er vrede i én, uden at udtrykke vreden eller fortrænge den. Man forsøger at holde vreden i favnen som en mor, der holder sit grædende barn. Når man forsøger at acceptere smerte, er det som at træde ind i en ildebrand. Det udstyr, man har brug for som brandmand", er medfølelse. Medfølelse kan næres og holdes i live gennem opmærksomhed på åndedrættet. Disse trin vil afføde ro og koncentration og berede vejen for, at man kan indse de dybere grunde til vreden. Indsigt er tredje og sidste del af øvelsen. Med afsæt i roen og koncentrationen forsøger man at finde den dybere årsag til ens smerte og følelse af vrede. Medfølelse kommer af forståelse for, hvorfor smerten findes. Man har indset, hvorfor man var vred, og kan nu handle ud fra indsigten. Mindfulness gør eleverne bevidste om tankernes og følelsernes subjektive og forbigående kvalitet. Desuden skaber mindfulness positive følelser som er med til at udvide opmærksomheden, og det gør at eleverne får det nemmere ved at tage informationer ind. En følelsesmæssig balance i den enkelte elev fører til større uselviskhed i klassen. Jo mere positive følelser man har til et andet menneske, desto større samhørighed oplever man med et andet menneske. Mindfulness er et redskab til at bearbejde al de store mængde informationer vi får hver dag. Ved at bruge tid på at fordøje de nye informationer, mindsker man risikoen for at informationerne hober sig op og giver uro i form af mental, kropslig og følelsesmæssig stress. I denne tid, hvor der er stor vægt på individualisering, kan man føle sig afskilt og uafhængig. Det giver følelsen af en konstant mangeltilstand, som kan udfyldes af samhørighed, blandt andet ved hjælp af mindfulness. Det kræver, at man tør blive stille og lydhør over for det, som er i én selv, imellem sig selv og den anden, og i den anden. 7

9 ØVELSE 2 At spise et æble i slow motion Ja 20 Dette er en øvelse i at komme til stede i nuet, ved at slå autopiloten fra og opleve, hvordan verden ser ud uden den. For langt de fleste mennesker er et æble noget fuldstændig almindeligt, som de har smagt hundredevis af gange. Et stykke frugt med en tynd skræl, forholdsvis saftig kød, en stilk og et kernehus i midten. Når vi spiser et æble, registrerer vi nok, om det er modent, om det smager godt i forhold til et eller andet diffust sammenligningsgrundlag, af tidligere spiste æbler og om det er så saftigt, at det er nødvendigt at finde en serviet. Men det er kun en meget lille del af vores opmærksomhed, der indgår i denne registrering. Vi har i den græd vænnet os til at spise æbler, at processen foregår automatisk. Denne øvelse går i al sin enkelthed ud på at spise et æble, som var det første gang. At spise det langsomt og omhyggeligt, at hæfte sig ved hver eneste lille oplevelse, der indgår i processen om at bruge mindst 20 minutter på det. At spise et æble består af en lang række af delvis gentagne momenter. Det begynder med, at man sidder med æblet i hånden. Man mærker dets overflade, om det er varmt eller koldt, dets størrelse, dets vægt, dets fasthed- Samtidig kigger man på det, oplever farverne, strukturen i skrællen, stilkens størrelse og form, æblets form nogle gange helt rundt, nogle gange med enkelte flade sider. Det er også muligt at lugte til det, konstatere om det dufter kraftigt eller svagt. Det er muligt at smage på skrællen uden at bide i den og konstatere om den smager af noget. Man sidder ikke med et æble i hånden, man sidder med dette æble i hånden. Derpå tager man en bid. Ganske langsomt bøjer man armen og fører æblet op til munden, sætter tænderne i skrællen og bider til. Et æble giver en helt særlig lyd, når man bider i det. Kontakten med æblekødet sender en strøm af smagsimpulser af sted. Saften fra æblet lægger sig i munden og kødet sønderledes, mens man ganske langsomt tygger på den første bid. Når man har tygget et stykke tid (og her er den første væsentlige udfordring: at blive ved med at tygge langsomt selvom bidden i munden efterhånden forsvinder), er den før så faste bid blevet til en klumpet mos af kød, spyt og saft. Man er nu parat til at synke. Mundhulen lukker sammen, musklerne i den bageste del af tungen arbejder, adgangen til spiserøret åbnes og det er næsten umuligt at konstatere, præcis hvilke dele af munden det er, der fører den nemtyggede bid ned i spiserøret og videre ned i maven. 8

10 Tilbage i munden er der kun få steder, en følelse i tænderne af at være blevet brugt, smagen i mundhulen og ofte en stærk trang til hurtigt at tage en bid mere. Men igen, giver man sig tid til at betragte æblet. Konstatere hvad biddet har gjort ved dets form, hvordan kødet under skrællen ser ud, overgangen mellem skræl og kød, hånden der holder æblet. Igen, kan man indsnuse luften, smage uden at bide, berøre kødet med fingeren og mærke den fugtige og let ru overflade. Derpå føres æblet atter til munden og man bider i den, måske denne gang i kanten af det hul, man lavede før. Dermed gentages processen og ganske langsomt, stykke for stykke fortærer man hele æblet, oplever hvordan de forskellige dele af æblet føles og smager forskelligt, hvordan maven påvirkes og mættes på den helt særlige måde, et æble mætter ved at skabe en underlig følelse af et hul i maven. Det skal tage mindst 20 min at spise et æble på denne måde. Når man derefter ser sig omkring, bevæger sig, indsnuser dufte, er det på en hel ny måde. Man ser detaljerne omkring sig, opfatter nuancerne i sanseimpulser, man modtager fra sin krop musklernes bevægelser, taktiliteten i de overflader man berører, dufte og lyde. Autopiloten er slået grundigt fra og verden er frisk og ny. Forberedelsen består i at have et æble med til hver elev. 9

11 ØVELSE 3 At prøve ikke at tænke Nej 10 Med denne øvelse træner man sig i ikke at tænke i nogle øjeblikke, som er en ret svær opgave. Et godt redskab til, hvordan man sætter tankerne på standby og dermed øge at være nærværende. Dette er en øvelse, der søger grænser. Det er umuligt slet ikke at tænke. Så længe man er vågen og ved sine fulde fem, kan det ikke lade sig gøre eller kun i meget kort tid. Man kan altså ikke gøre andet end at prøve. Til gengæld kan man blive bedre og bedre til det, man kan nærme sig til det umulige mere og mere. Nogle lykkes det for at strejfe det, andre når aldrig længere end til at skimte det i horisonten. Hvorfor er det umuligt ikke at tænke? Det ville stille os uden for det menneskelige. Det ville rive os ud af sprogets konstante rummel. Vi ville glide over i dvale, i det blotte, øjeblikkelige, dyriske liv. Eller (og det kommer i virkeligheden ud på ét) vi ville tippe over i det guddommelige, det bundløse, uendeligt synkende, umælende. Muligvis er tænkning en sammenstrikning af begge dele? Ikke ren guddommelighed, heller ikke ren dvale, men en måde at presse sig frem på mellem evigheden og øjeblikket. Eller mellem tavsheden og ordene, mellem nærvær og fravær, mellem væren og intet, osv. Under alle omstændigheder stopper den aldrig helt. Der kan højst være tale om forbigående, velafgrænsede afbrydelser. Men da de findes, er det forsøget værd at afprøve dem. Man skal gå langsomt og gradvist til værks. Skridt for skridt. Den første betingelse er ikke at være anspændt; at man lader tingene ske. Viljen kan på dette felt kun medvirke indirekte, fra sidelinjen. Det drejer sig ikke om et projekt, der skal føres ud i livet, og det nytter slet ikke noget at tænke på, at man ikke vil tænke. Det er mere nyttigt fra starten at være klar over, at øvelsen ikke lykkes. Før eller siden bliver man nødvendigvis indhentet af en tanke. Det kan kun mislykkes. Derfor er selv det mindste fremskridt værdifuldt i sig selv. Den mest effektive form for træning går ud på at lade tankerne komme og gå. Hold dem nede (det er muligt), men heft dig heller ikke ved dem (det er muligt). Betragt tankerne, der strømmer gennem hovedet på dig, som skyerne, der svæver over himlen: uomgængelige og fjerne. Vær ligeglad som himlen. Gør dig gennemsigtig som den, giv ikke op, beskæftig dig mindre og mindre med, hvad der glider forbi. 10

12 Bliv stående ud i siden, uden for rammen, men med et vågent øje på det, der er inde i den. Det er alt. Bliv ved med at registrere dine sanseindtryk (farve, lys, åndedræt, hud, muskler og omgivende lyde), men uden at lade dem blive bevidste eller a fortiori del af en tanke eller en sætning. Og tag så endelig nogle gange de sidste, bittesmå skridt helt hen til himlens gennemsigtighed, det tomme lys, det ubevægelige, der formløse. Lykkes det dig i nogle korte øjeblikke, kan virkningerne blive langvarige. I hvert fald rækker de langt ud over de øjeblikke, hvor de sker. Ja, selv hvis det drejer sig om et enestående ende øjeblik, varer de ved. Prøv først i 10 minutter og forlæng så tiden gradvist til 20 minutter, og senere 30 minutter. To think or not to think, that is the question. - Eckhart Tolle 11

13 ØVELSE 4 Lyt til klokken Ja 1 Formålet er at samle elevernes opmærksomhed og bringe ro før der gives ny instruktion på klassen. Det er derfor også en træning af opmærksomheden. Klokken bruges som et "anker" for elevernes opmærksomhed. Eleverne instrueres i at lægge al opmærksomheden på lyden, når de hører klokken. Når de ikke kan høre mere, skal de række en hånd i luften. Forberedelsen består i at anskaffe sig en klokke, syngeskål el. et andet instrument med en tydelig og vedvarende klang. 12

14 ØVELSE 5 To og to på opdagelse Ja Formålet er at lære at turde lukke øjnene, og mærke efter at lære at sige til og fra, og skabe en stærk indre kerne. Eleverne går sammen to og to, og den ene får bind for øjnene. Den blinde makker ledes rundt i rummet og mærker på ting. Du skal bruge et område eller rum der er stort nok til at eleverne kan gå rundt to og to uden at støde ind i hinanden. 13

15 ØVELSE 6 Glasvasen Eleverne kan derefter være med til at røre i vasen, hælde mere glimmer og natron i osv. eller de kan fremstille deres eget glas og røre i det. Man kan i et syltetøjsglas med låg lave en slags rystekugle, som har samme effekt. Forberedelsen er at have en stor glasvase (eller skål), natron, glimmer (fra hobbyforretniger), en rørepind og vand i vasen. Ja Formålet er at skabe nysgerrighed i eleven om hvad tanker er, hvordan vi kan opleve dem og skabe ro i dem. Desuden er formålet at give eleverne en erfaring på egen krop af, hvordan det at hvile i opmærksomhed påvirker én. Endvidere er formålet at bevidstgøre eleverne om sanserne og deres påvirkning på vores opfattelse af en given situation. Vasen med vand står på et bord. Eleverne sidder så de alle kan se hvad der foregår. Læreren fortæller om, hvordan hovedet kan blive fyldt af tanker om alt muligt, og hvordan de kan løbe af med os, hvis vi stresser rundt. Samtidig hældes der natron og glimmer i skålen, og der røres rundt med pinden, så det hvirvler rundt i glasset. Læreren fortæller så om, hvordan man kan få tankerne til at falde til ro, og hvordan man får klarhed i hovedet, ved at slappe af. Samtidig holder han op med at røre, hvilket bevirker at natronen lægger sig i bunden af vasen, og glimmeret på vandoverfladen, og vandet igen bliver gennemsigtigt. 14

16 ØVELSE 7 Lav din egen tanketorsk Ja 30 Formålet er at give alle en følelse af at de har bidraget med noget særligt til timen. Øvelsen kan også sætte spørgsmål i gang om egen identitet og rolle i fællesskabet. Eleverne fremstiller hver deres fisk (torsk). Opgaven er at tegne eller skrive på fisken, eller lave tænkebobler til den der beskriver hvad eleverne tænker på lige nu, eller er optaget af. Indimellem kan man ringe med klokken. Så kan eleverne rette opmærksomheden på lyden, når de hører klokken. Når de ikke kan høre mere, skal de række en hånd i luften. Forberedelsen består i at anskaffe sig en klokke, papir, pap, glanspapir lim, saks, maling, farveblanter osv. 15

17 ØVELSE 8 Rosinøvelsen Tyg en lille smule på den, læg mærke til om den smager anderledes forskellige steder i munden Spis nu rosinen færdig meget langsomt. Man kan efterfølgende snakke om oplevelsen, eller lade den stå for sig selv. Nej 5-10 Forberedelsen består i at medbringe en pakke rosiner. Formålet med øvelsen er at opleve at selv en lille ting som vi normalt ikke tænker over, kan blive en stor oplevelse. Måske man endda bliver mere opmærksom på de små ting man ellers tager for givet efter man har lavet øvelsen. Først deles en rosin ud til hver elev. Læreren gør opmærksom på at rosinen ikke skal spises endnu. Læreren guider eleverne igennem øvelsen således: Se på rosinen, læg mærke til farven, formen. Føl på rosinen, nuldr den, føles den hård/blød? Duft til rosinen? Dufter den sødt/velkendt? Tag en lille bitte bid med fortænderne. Hvordan smager det? Læg den på tungen. Mærk hvordan rosinen føles i munden. Hvordan smager den uden at tygge? Tag hele rosinen i munden, og flyt den rundt på tungen, 16

18 ØVELSE 9 Åndedræt Nej 2-8 Formålet er at give elever en oplevelse af hvordan de kan bruge deres åndedræt som ankerpunkt for deres opmærksomhed. Åndedrættet bærer vi altid med os, og det kan med en smule øvelse blive et nyttigt redskab til at finde ind til opmærksomhed og indre ro. Før undervisning begyndes etableres en rolig atmosfære i rummet. Bed eleverne sætte sig godt til rette på en stol. Bed eleverne placere deres hånd på maven. Dernæst tager de 3-5 dybe vejtrækninger. Imens eleverne trækker vejret, ber læreren eleverne i at rette deres opmærksomhed mod hånden, som ligger på maven. Senere retter eleverne deres opmærksomhed på næsen og luften som passerer ind og ud. For elever der ikke er vandt til denne øvelse, er det en stor udfordring. Som lærer kan man hjælpe sine elever til en positiv oplevelse ved kontinuerligt at bringe dem tilbage til et givent opmærksomhedspunkt. Det er vigtigt at understrege, at det er helt naturligt at tankerne vandrer. Hermed kan man forhindre, at eleven føler sig utilstrækkelig når det gentagne gange taber sit fokus. 17

19 ØVELSE 10 Stopdans i slowmotion Ja 4-6 Formålet er at træne opmærksomhed og føle sig som en del af et fællesskab på samme tid. Eleverne instrueres i at lægge deres fulde opmærksomhed på musikken. Når musikken spiller, skal de holde sig i bevægelse, men med mindst mulig hastighed. Når musikken stopper skal de "fryse". Som en variant kan man variere ved at lade eleverne bevæge sig som forskellige dyr i slowmotion. For at åbne rummet op og skabe engagement er det en god ide, at læreren selv tør træde ind i rummet og deltage i legen. Forberedelsen er at finde dansemusik og musikanlæg til øvelsen. 18

20 ØVELSE 11 At forbinde punkterne Nej 10 De fleste mennesker retter deres opmærksomhed mod ting, som ikke er. På grund af begrænsningerne i, hvor meget vores opmærksomhed kan håndtere ad gangen, er vi derfor nødt til at overlade størstedelen af det, der faktisk er (altså nuet), til autopiloten. Men dermed er vi forhindret i at være nærværende, for nærvær er netop at være opmærksomt til stede i nuet det modsatte af at lade autopiloten håndtere det. Dette er en øvelse i at tænke ud over rammerne, at tænke noget nyt. Forbind flest mulige af de ni punkter med fire linjer uden at løfte blyanten. Hver linje skal være lige, og hvor den anden skal den næste begynde. Hvor mange punkter kan du forbinde? Se facit i slutningen af e-bogen i noter. 19

21 Kildeangivelse Øvelse 1: Nikolaj Flor Rotne and Didde Flor Rotne, Mindfulness i pædagogikken (København: Hans Reitzel, 2011, pp Øvelse 2: Ernest Holm Svendsen: Nærvær, en praktisk guide til at leve i nuet s. 46. Øvelse 3: Roger-Pol Droit: Se ned på stjernerne. s. 89. Øvelse 4: Ernst Holm Svendsen: Nærvær, en praktisk guide i at leve i nuet s. 49. Øvelse 5: Sabrina Justesen Leoni: Mindfulness for børn og unge - teori og praktiske øvelser. Læs mere om mindfulness Linda Lantieri & Daniel Goleman: Udvikling af følelsesmæssig intelligens Mark Williams og Danny Penman: Mindfulness - a pratical guide to finding peace in a frantic world Nikolaj Flor Rotne og Didde Flor Rotne: Mindfulness i pædagogikken Mindfulness og empati i skolen, DVD, Interview med Jes Bertelsen. Lone Svinth samt en række bidragsydere: Nærvær i pædagogisk praksis xx

22 KAPITEL 3 Empati Self-absorption in all its forms kills empathy, let alone compassion. When we focus on ourselves, our world contracts as our problems and preoccupations loom large. But when we focus on others, our world expands. Our own problems drift to the periphery of the mind and so seem smaller, and we increase our capacity for connection - or compassionate action. Daniel Goleman

23 HVAD OG HVORFOR? Ordet stammer fra græsk empatheia sindsbevægelse, lidenskab. Det er evnen til at mærke, forstå egne følelser, samt forstå og leve sig ind i andre menneskers følelser, roller og situation. For at fungere godt socialt, og etablere gode kontakter er det vigtigt at man udvikler sin indlevelse, mentaliseringsevne; evne til at føle og opleve som andre, at kunne leve sig ind i andres roller og at kunne aflæse andres følelser. For at få et godt læringsmiljø i klassen og sikre at den nødvendige indlæring kan foregå, er det vigtigt at livet i klassen bliver venligt, respektfuldt og nærværende. Det er her empatien og opmærksomheden kan udvikles og fornemmelsen for nødvendigheden af samhørighed og fællesskab grundlægges. Fra lærerens side er det vigtigt at kunne etablere den nærværende og empatiske kontakt som er nødvendig for at kunne skabe gode relationer. For at kunne gøre det, har lærerne brug for at udvikle deres selvberoenhed, deres kontakt til deres indre styrke og dømmekraft. ØVELSE 1 Empati ved visualisering Nej Formålet med visualiseringsøvelsen er at mærke empati for andre. Der tages udgangspunktet i de nærmeste relationer hvorefter man går længere og længere ud i ens omgangskreds for derefter at mærke empati for alle mennesker. Bed eleverne om sætte sig ned et behageligt hvor de kan have ret ryg uden anstrengelser. Herefter lukker de øjnene. Du indleder øvelsen med vejlede i at de skal tage 5 dybe og langsomme vejrtrækninger med hånden på maven. Herefter skal de vende tilbage til almindelig vejrtrækning og lade hånden hvile et sted, f.eks. lårene. Hvis de oplever at deres tanker vandrer under øvelsen skal de bare vende opmærksomheden tilbage til øvelsen. De skal nu mærke deres brystkasse indefra og mærke skuldrene sænke sig og slappe af. Nu skal de tænke på én fra deres famillie. Det skal være nogen de har det let sammen med og holder af. Når de har valgt vedkommende, skal de 22

24 med en kærlig og nænsom intention rette deres opmærksom på denne person. De skal lade kærligheden for denne person vokse. Giv dem 1-2 minutter til at gøre dette ved hver person. De skal herefter tænke på en ven med samme kærlige og nænsomme intention. Den næste de skal vælge skal være en bekendt. Til sidst de skal forestille sig de tre personer stående foran sig med den første nærmest. De skal forestille sig at deres kærlighed går ud til hver eneste af dem og videre ud i verden. Således skal de forestille sig kærligheden sprede sig ud i mere og mere komplicerede linier som i et netværk. De skal se sig selv som midtpunkt for dette netværk. Herefter skal de mærke for en sidste gang kærligheden vokse sig større og større i dette netværk som én helhed. Efter et 1-2 minutter bedes eleverne at vende deres opmærksomhed tilbage og åbne øjnene når de er klar. 23

25 ØVELSE 2 Hånden på hjertet Nej 5 Formålet med øvelsen er at eleverne lærer at tænke empatisk ved at sende andre gode tanker. Læg hånden på hjertet og træk vejret ind og ud et par gange. Mærk varmen i din hånd, mens du ånder ind og ud. Tænk på én som du føler dig elsket af eller har det godt med. Det kan være en forælder, bedsteforælder, en god ven eller et kæledyr. Eleven bestemmer helt selv hvem han/hun tænker på. Sig at man kan tænke på et øjeblik, hvor man fik et kram eller et smil eller grinte sammen med nogen. Sig til eleverne at de skal mærke den følelse, som de mærkede det øjeblik. Send den person et venligt og positivt ønske om, at han eller hun må have det godt. Feks. ønsk for personen at han/hun må være sund og rask, glad og lykkelig, have det sjovt osv. Bagefter kan man sige til eleverne at de skal prøve at tænke på en de kender der har det svært eller har haft det svært og sende denne person gode tanker. 24

26 ØVELSE 3 At tage en andens perspektiv Ja Med denne øvelse træner man børnenes indlevelsesevne og fleksible tænkning. Alle mennesker ser på verden med deres egne øjne. Når vi lærer at analysere en situation, og at overføre den til vores egen, så kan vi så småt se på verden gennem andres øjne. Når vi selv græder, fordi knæet bløder, så overfører vi den erfaring til en grædende pige med en blødende albue: det må gøre ondt, fordi hun faldt. Hun græder fordi hun bløder på albuen. Det kræver så konkret en perspektivtagning, som almindelige toårige behersker. Man kan øve perspektivtagning i dagligdagen, når man ser andre mennesker: hvordan ville det være at være så høj, så lille, så gammel, eller at bruge kørestol, eller være fattig/rig osv. Eller man kan sammen med barnet undre sig over, hvorfor andre handler og siger, som de gør. Man kan ikke vide med sikkerhed, hvorfor andre handler og siger sådan og sådan, men man kan prøve at forestille sig at være dem. Man kan gætte på, hvad der får dem til at handle sådan med udgangspunkt i, hvordan man selv ville handle. Dagligdagen er fuld af oplagte eksempler til træning af indlevelsesevne: hvorfor går han af sted med en pung i hånden/ et håndklæde under armen? Hvor mon de skal henne med al den bagage i bilen? Hvorfor mon de griner så højt? Øvelsen kan evt. laves som en skriveøvelse. Men hvis man nu bare ser en grædende pige, så kan man sammen med barnet prøve sig frem med gætteri og fleksibel tænkning. Hvorfor mon hun græder? Hvad kan få dig til at græde? Hvad kan få andre børn til at græde? Kan vi komme i tanke om andre ting, der kan gøre børn kede af det? 25

27 Denne øvelse går ud på, at omformulere du-budskaber til jeg- budskaber. Følgende skal du kommunikere ud til eleverne. Tag nogle du-budskaber, eller nogle negative tanker du måtte have om en anden person, og find ud af, hvad budskabet eller tankerne fortæller om dig selv. 26

28 ØVELSE 4 Bruge penge Man kunne også lave en konkret opgave om fællestræk, for eksempler ud fra 500 krone-sedlen: Hvad kan vi købe for 500 kroner, som vi alle i familien ville være glad for? Hvad kan vi lave på en turdag, som alle i gruppen gerne vil? Øvelsens formål er todelt: at finde ud af, hvilke følelser og ønsker forskellige personer har hver for sig, fordi de er forskellige. Samt at finde ud af, hvilke fællestræk kan være mellem forskellige små og store børn, mellem forskellige voksne, mellem forskellige gamle mennesker. Altså dannelse af forestillinger om følelsesmæssige forskelle og ligheder. Læreren skal sige følgende: Her er 500 kroner. Hvad tror du, at: Nej Hvad kan vi lave i skolekøkkenet, som alle i gruppen vil blive glade over at få til frokost? Man kan også opstille mere generelle spørgsmål: Hvad vil de fleste børn/fleste voksne blive glade over? Hvad vil de fleste børn/fleste voksne være bange for? Hvad vil de fleste børn/fleste voksne blive kede af? Hvad vil de fleste børn/fleste voksne blive vrede/sure over? Mor vil bruge 500 kroner til? Elisabeth (lærer) vil bruge 500 kroner til? Lasse (kammerat) vil bruge 500 kroner til? Amalie (lillesøster) vil bruge 500 kroner til? Du vil bruge 500 kroner til? 27

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Omsorgskassen. omsorg for alle. - Hjælp til samtaler med børn

Omsorgskassen. omsorg for alle. - Hjælp til samtaler med børn Omsorgskassen omsorg for alle - Hjælp til samtaler med børn Forord ved Linda Bramsen Nogle gange rammes familier af tragedier som død eller alvorlig sygdom hos enten søskende eller forældre. Oftere bliver

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Indre ro. og smittende glæde til pædagogikkens superstjerner. Lær mindfulness på 21 dage og få det overskud du fortjener

Indre ro. og smittende glæde til pædagogikkens superstjerner. Lær mindfulness på 21 dage og få det overskud du fortjener Indre ro The Power of Silence og smittende glæde til pædagogikkens superstjerner Lær mindfulness på 21 dage og få det overskud du fortjener Nikolaj Flor Rotne og Didde Flor Rotne Copyright Stilhedsrevolutionen

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

MASSAGE MED BOLD FORMÅL:

MASSAGE MED BOLD FORMÅL: LEG MED FØLESANSEN MASSAGE MED BOLD FORMÅL: Fornemmelse af kroppens overflade - nyde berøring LEG: I skal bruge: En bold det kan være en blød noppebold, en hårdere massagebold eller en tennisbold. Bolden

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune BAGGRUND 194 Vennemappen Konflikthåndtering Beskrevet med input fra pædagogerne Henrik Nielsen, Sara Bistow, Heidi Ingemann Ivarsen, Løvspring, Viborg Kommune Vennemappen BAGGRUND Kort om metoden Hvad kan børn

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Introduktion. Workshop. Afslutning

Introduktion. Workshop. Afslutning Workshophæfte til Memoratoriet: det rare sted Introduktion Workshop Afslutning 1 Workshop Introduktion Indholdet af hæftet dækker den del af spillet, som finder sted før og efter Memoratoriet. Det vil

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

Kære forældre til børn i dagtilbud

Kære forældre til børn i dagtilbud Kære forældre til børn i dagtilbud I Jammerbugt Kommune har vi siden 2007 arbejdet med at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Det har været et mål, at alle, der arbejder med børn i Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING Nr.3418 Alder: 7-10 år - Tid: 5 min. Nr.2888 Alder: 5-6 år - Tid: 5 min. Bobler med ballade Enkeltvis Deltagern dykker ned på bunden og laver følgende: vanddybder alt efter deltagernes niveau. vejrtrækning,

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere