Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:"

Transkript

1 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling af projektet. Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: Udvikle og brande et kvalitets-lystfiskerprodukt til turister Forbedre havørredens levebetingelser på Fyn og Øer ved at forbedre vandløbene Opdræt og udsætninger af havørreder Projektet blev 1. januar 2007 fordelt til Odense Kommune. I december 2006 forpligtigede borgmestrene for de 10 nye fynske kommuner sig til at videreføre projektet ved at underskrive følgende aftaler som knytter sig til de tre aktiviteter: Udvikling af et lystfiskerprodukt til turister Samarbejdsaftale om Havørred Fyn mellem Fonden Fyntour og De Fynske Kommuner. Formålet er, at De Fynske Kommuner og Fonden Fyntour samarbejder om at udvikle og markedsføre Fyn og Øerne som Europas førende destination for kystfiskeri efter havørred. Forbedre havørredernes levebetingelser Samarbejdsaftale om restaurering af vandløb på Fyn under Havørred Fyn projektet. Formålet er, at De Fynske Kommuner skal samarbejde om at genskabe naturlige bestande af ørreder i fynske vande. Opdræt og udsætninger af havørred Samarbejdsaftale om Elfiskeri efter Havørreder på Fyn. Indkøbsaftale om indkøb af ørredsmolt. Aftale om følgegruppe for Fyns Laksefisk

2 2 Allonge til aftale om tilskud til etablering af klække- og opdrætsanlæg for fynske ørreder. Formålet med aftalerne er, at Fyns Laksefisk på Elsesminde Produktionshøjskole kan elfiske efter moderfisk til produktion af ørredyngel, og at kommunerne betaler for ørredsmolt, der sættes ud i fynske vandløb. Dertil er der en aftale om, at der skal nedsættes en følgegruppe, hvor også sportsfiskerne indgår, samt en allonge til en aftale om tilskud til Fyns Laksefisk, hvor kommunerne indgår med rettigheder og forpligtigelser i stedet for Fyns Amt. Strategiplan Fyns Amt har udarbejdet en strategiplan for projektet frem til Målet for planen er at: Fyn og øerne huser store bestande af havørreder, som gyder og vokser op i de fynske vandløb og kystvande. Det skaber grundlaget for Fyn som Europas førende destination for kystfiskeri efter havørred. De fynske kommuner vil arbejde for, at strategiplanen bliver til virkelighed. Kommunerne vil også videreudvikle projektet og opsætte en vision, som peger længere frem end Borgmesterforum Borgmesterforum har det politiske ansvar for Havørred Fyn. Projektet vil være på dagsordenen en gang om året. Borgmesterforum modtager en rapport om årets gang og skal tage de overordnede beslutninger om, i hvilken retning projektet skal udvikle sig på baggrund af styregruppens oplæg. Styregruppe De 10 fynske kommuner har hver en repræsentant i styregruppen. Styregruppen har det overordnede faglige og økonomiske ansvar for, at kontrakterne overholdes, og at projektet udvikler sig. Beslutninger tages i enighed blandt de tilstedeværende. Odense Kommune har formandskabet og sekretariatsfunktionen. Opgaven at projektet udvikler sig i sin helhed, og der sker nye tiltag at koordinere mellem de forskellige dele af projektet at kommunikere internt mellem kommunerne og mellem projektets 3 dele at sikre en hensigtsmæssig organisatorisk opbygning af projektet, herunder revidere kontrakterne, hvor det er nødvendigt for en bedre funktion at lave oplæg til borgmesterforum om projektets pejling fremad ansvar for nuværende økonomi og arbejde for øget økonomi til fremadrettede projekter Det tilstræbes, at nogle af styregruppens medlemmer også er medlemmer af vandløbsprojektgruppen og de to følgegrupper til henholdsvis Fyntour og Fyns Laksefisk. Sekretariat for Havørred Fyn Odense Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Havørred Fyn ved en projektleder.

3 3 Opgaven: Odense Kommune er regnskabsansvarlig og aflægger eksternt regnskab en gang om året til styregruppen. Sekretariatet indkalder til møder i styregruppe og vandløbs-projektgruppe. Projektlederen udarbejder oplæg til udviklingstiltag og følger op på beslutninger på møderne. Hvert år udarbejdes en oversigt over, hvad der er foregået i de tre hovedaktiviteter. Dette rapporteres til styregruppen sammen med en plan for det følgende år. Projektlederen er medlem af styregruppen, vandløbsprojektgruppen, følgegruppen for Fyns Laksefisk og følgegruppen for Fyntour. Vandløbs-projektgruppe Kontraktligt: Samarbejdsaftale om restaurering af vandløb på Fyn under Havørred Fyn projektet gælder til Den kan opsiges af parterne med 12 måneders varsel til udløbet af et kalenderår. Hver kommune deltager med en faglig repræsentant i en vandløbs-projektgruppe. Odense Kommune varetager sekretariatsfunktionen for gruppen. Opgaven: Målet for vandløbs-projektgruppen er, at vandløbene skal have selvreproducerende fiskebestande på Fyn og Øer. Vandløbs-projektgruppen vil bidrage til udviklingen af bedre vandløb med god økologisk kvalitet - herunder restaureringsaktiviteter. Hvert år skal der udarbejdes en flerårig plan for, hvordan midlerne til vandløbsrestaurering skal prioriteres og fordeles. Planen forelægges styregruppen. Midlerne fordeles på Fyn og Øer under hensyn til en faglig vurdering og uden hensyntagen til kommunegrænser. Beslutninger tages i enighed blandt de tilstedeværende. Eksempler på konkrete opgaver: Prioriteringsprincipper for støtte Kortlægning af behov for vandløbsforbedringer Løsningsmodeller (sparring med erfagruppen for vandløb) - erfaring - ny viden Effektundersøgelse Markedsføring af restaureringstiltag i samarbejde med Fyntour Fundraising til restaureringsprojekter Følgegruppe Fyns Laksefisk Kontraktligt: I Indkøbsaftale har de fynske kommuner forpligtet sig til at købe ørredsmolt af Elsesminde frem til Samtidig er der også indgået Aftale om følgegruppe for Fyns Laksefisk. Følgegruppen består af Elsesmindes forstander, driftslederen for klække- og opdrætsanlægget, to repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, én repræsentant for Odense Kommune samt én repræsentant udpeget af det fynske forum for kommunaldirektører. Elsesminde varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen. Opgaven: Følgegruppen skal rådgive og inspirere Elsesminde vedrørende drift, vedligeholdelse og opdatering af anlægget, samt vedrørende strategier og praksis omkring avlsarbejdet. Følgegruppen har udelukkende rådgivende beføjelser over for Elsesminde, som er anlæggets driftsherre og har det fulde ansvar for drift, vedligeholdelse og leverancer. Samtidig er Elsesminde forpligtet til at fremlægge separate regnskaber og budgetter for anlæggets drift.

4 4 Følgegruppe Fyntour Kontraktligt: Aftalen er gældende til 2010, men kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb af et kalenderår. Ifølge kontrakten skal der nedsættes en følgegruppe, som er rådgivende og vejledende over for Fonden Fyntour i forhold til prioriteringen af ressourcer og tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde. Hver kommune har ret til at udpege en repræsentant i gruppen. Parterne er enige om gensidigt at orientere hinanden om alle væsentlige forhold. Fyntour er ansvarlig for at afholde mindst to møder om året. Opgaven: Følgegruppen skal følge Fyntours arbejde. Følgegruppen indgår i tæt dialog med Fyntour om aktiviteter og budget ved årets start. Ligeledes bliver der i fællesskab lavet en evaluering, når årsrapport og regnskab foreligger. Økonomi Fordeling af udgifter og indtægter til de tre delprojekter ifølge aftalerne fremgår af bilag 2.

5 Bilag 1. Diagram over organisationen i Havørred Fyn 5

6 6 Bilag 2 Budget 2007 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik. Den H a v ø r r e d p r o j e k t Budget Indkøbsaftale Samarbejdsaftale om restaurering af vandeløb på Fyn under Havørred Fyn projektet Samarbejdsaftale om Havørred Fyn mellem Fonden Fyntour og De Fynske Kommuner Beregning af andele Pr I ALT Kommune Indbyggertal Indkøbsaftale Vandløbsforb. Markedsføring I alt Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune I alt Ad 1. Udsætning af Smolt. Grundbeløb 3.70 kr. - i alt kr.- i 1998niv. svarende til gennemsnitindeks 94.9 Indeks for (dec 2006) svarende til Kr. Ad 2. Restaurering af vandløb. Startindeks for (dec. 2006) Kr. Ad 3. Markedsføring. Startindeks for (dec. 2006) Kr. Udgifter til sekretariat - løn og overhead afholdes af Odense Kommune. Lars Willemar K.

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015

RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015 RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015 OG AARHUS UNIVERSITET, AU HERNING (AUHE) OM INNOVATION OG ERHVERVSUDVIKLING I MIDT- OG VESTJYLLAND AFTALENS

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Stillingsprofil Sekretariatsleder for Home-Start Familiekontakt Danmark Opdragsgiver: Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Arbejdssted: Stilling: Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere