Frihed til at vælge. Frihed til at vælge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed til at vælge. Frihed til at vælge"

Transkript

1 Frihed til at vælge Regeringen Maj

2 Frihed til at vælge, maj 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads kontor 1218 København K Telefon Omslag: b:graphic A/S Billeder: Scanpix Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: Gratis ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Finansministeriet ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: og Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 2

3 Forord Regeringen har med Det nye Danmark, fremlagt et gennemtænkt og ambitiøst forslag til en reform af den offentlige sektor. Regeringen vil sætte borgeren i centrum for fornyelsen. Vi vil indrette den offentlige sektor efter borgernes behov og ønsker. Regeringen ønsker en offentlig sektor med et stærkt lokalt engagement og demokrati. Borgerne skal have mere indflydelse på den service, det offentlige tilbyder, og beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt. En reform af den offentlige sektor vil samle opgaverne tættere på borgerne og sikre bedre service til den enkelte. Det vil give borgerne en bredere vifte af servicetilbud at vælge imellem, fordi større kommuner kan tilbyde borgerne mere variation i serviceydelserne. Vi skal væk fra den opfattelse, at de samme løsninger kan bruges til alle. Det giver den største tilfredshed, hvis borgerne selv kan vælge de tilbud, der er tilpasset deres ønsker og behov. Derfor er frihed til at vælge selv en hjørnesten i regeringens arbejde med at forny den offentlige sektor. For regeringen er det vigtigt at fastholde det fælles ansvar for de svage i vores samfund. Øget valgfrihed fjerner ikke det offentliges ansvar for at træde til og hjælpe, når der er brug for det. Men tiden er løbet fra den opfattelse, at hjemmehjælp, børnepasning eller andre velfærdsydelser nødvendigvis skal leveres af personer, der er ansat hos en offentlig myndighed. Hvis borgerne ønsker, at en anden skal udføre arbejdet, er det borgernes valg. Det afgørende er, at det fortsat er den offentlige myndighed, f.eks. kommunen, der 3

4 har ansvaret for, at borgeren får den hjælp eller service han eller hun er berettiget til og ikke hvem, der leverer den. Det er et fælles ansvar, at vores børn sikres gode pasningsmuligheder. Det er også en offentlig opgave at sikre, at vore ældre får den personlige hjælp og pleje, de har behov for. Men de enkelte forældre eller ældre skal selv have mulighed for at vælge, hvordan og af hvem pasningen eller hjælpen skal udføres. Det giver selvbestemmelse til borgerne, fleksibilitet og større tilfredshed uden at det koster samfundet ekstra. Med reformprogrammet Velfærd og Valgfrihed fremlagde regeringen i 2002 en samlet strategi for øget valgfrihed i den offentlige sektor. De konkrete forslag i programmet er nu ved at være gennemført. Der er indført nye valgmuligheder på de centrale velfærdsområder og på en række øvrige serviceydelser. Børnefamilierne, de ældre og handicappede er blandt de grupper, der har fået større fleksibilitet og valgfrihed. Regeringen vil fortsætte med at styrke borgernes muligheder for at vælge mellem forskellige offentlige eller private løsninger. Det frie valg skal være reelt. På nogle områder vil regeringen styrke valgfriheden yderligere gennem nye lovgivningsinitiativer. Det gælder f.eks. børnepasning og folkeskolen. På andre områder er lovgivningen på plads. Det, der udestår, er et større kendskab til valgmulighederne og stærkere fokus på det frie valg i de enkelte kommuner og amter. Regeringen har derfor fremsat et lovforslag, der forpligter kommuner og amter til at informere borgerne om valgmulighederne på de enkelte serviceområder og indholdet i de konkrete servicetilbud. 4

5 Med denne pjece ønsker regeringen at bidrage til et større kendskab til og debat om det frie valg. Pjecen beskriver baggrunden for regeringens strategi for mere frit valg. Desuden giver pjecen et overblik over de nye valgmuligheder, der er gennemført på de centrale velfærdsområder, og hvor man kan finde yderligere information. Afslutningsvis beskrives nogle af de områder, hvor regeringen vil tage fat på at styrke det frie valg yderligere. Regeringen 5

6 6

7 1. Hvorfor mere valgfrihed i den offentlige sektor? Større valgfrihed mellem offentligt finansierede serviceydelser giver en række væsentlige fordele. Regeringen ønsker at styrke det frie valg af særligt tre grunde: Frit valg øger borgernes selvbestemmelse Frit valg giver mere variation og fleksibilitet i serviceydelserne Frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten i de offentlige serviceydelser gennem konkurrence Frit valg øger borgernes selvbestemmelse Regeringens målsætning er at fastholde og fremtidssikre det danske velfærdssamfund. Men regeringen vil samtidig sikre, at velfærdssamfundet ikke fører til umyndiggørelse og fjerner borgernes initiativ og selvbestemmelse. I det daglige møder borgerne det offentlige system i forskellige situationer. I børnenes daginstitution eller børnenes skole. På arbejdsformidlingen, hospitalet eller hos lægen. I langt de fleste tilfælde er det et positivt møde. Den offentlige sektor er velfungerende og professionel. Men i nogle tilfælde bygger mødet på, at borgeren reelt ikke kan gå andre steder hen. Det ændrer frit valg på. Frit valg giver borgerne en reel mulighed for at vælge at gå til en anden myndighed eller serviceleverandør. For regeringen er det ikke et mål i sig selv, at flere skal vælge noget andet, men derimod at flere skal have muligheden for at vælge mellem flere tilbud af høj kvalitet. Mødet med den offentlige institution bliver dermed ikke 7

8 pålagt, men tilvalgt. Det styrker borgernes stilling over for systemet. Samtidig viser brugerundersøgelser, at alene muligheden for at vælge øger tilfredsheden med servicen. Selv om mange ikke vælger en anden daginstitution eller ældrebolig, så betyder bevidstheden om, at man kunne vælge anderledes ofte et større engagement i og tilfredshed med den ydelse, man modtager. Det er til glæde for såvel brugerne af serviceydelserne som deres leverandører. For regeringen er det samtidig et spørgsmål om menneskesyn: Det er borgerne og ikke systemet, der er de rette til at vælge, hvilket tilbud der passer den enkelte bedst. Frit valg kan også bane vejen for en mere åben og ligeværdig dialog mellem brugerne og de offentlige institutioner. Uden valgfrihed har de offentlige institutioner automatisk fået kunder i butikken efter anvisning fra en offentlig myndighed, men kunderne det vil sige borgerne har ikke haft noget alternativ. Det risikerer at føre til klientgørelse og manglende engagement hos brugerne. Med frit valg eksisterer alternativet. Og institutionerne får en kontant tilskyndelse til at interessere sig for, hvad brugerne forventer af servicetilbudet og en tilskyndelse til at forbedre kvaliteten. Det kan skabe grundlaget for en konstruktiv, engageret og ligeværdig dialog mellem brugere og udbydere af serviceydelser. Frit valg giver mere variation og fleksibilitet i serviceydelserne Med frit valg øges variationen og fleksibiliteten i de servicetilbud, som borgerne stilles over. Det er i sig selv en væsentlig kvalitet. 8

9 Borgerne får dermed mulighed for at søge mod de tilbud, der passer dem bedst. Eksempelvis kan det for nogle børnefamilier af familiemæssige eller geografiske årsager være en klar serviceforbedring, at de får mulighed for at benytte et dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Tilsvarende er det en fordel for ældre, handicappede og sindslidende, at de har mulighed for selv at vælge, hvor de ønsker at bo. Valgmulighederne betyder også en øget variation i de servicetilbud, som borgerne stilles over for. Det giver bedre mulighed for at få opfyldt særlige ønsker eller behov, når borgerne kan søge mod de tilbud, der er specialiseret på en ønsket måde. For én familie kan en børnehave med et særligt værdigrundlag være det eneste rigtige, mens andre er mere optaget af, om institutionen eksempelvis prioriterer friluftsliv eller arbejder med en bestemt pædagogisk metode. Tilsvarende vil nogle patienter være parat til at rejse langt for at modtage behandling på et sygehus, der har kortere ventetider eller en særlig ekspertise på et bestemt område, mens andre lægger vægt på at blive behandlet af et hospital tæt på bopælen. Borgernes mulighed for at vælge og fravælge servicetilbud skaber også i sig selv en tilskyndelse til, at de enkelte serviceudbydere tilbyder fleksibilitet eller søger at målrette deres tilbud i forhold til andre tilbud. Samtidig må serviceudbyderne i højere grad sætte ord på, hvad de tilbyder deres brugere. Det kan anspore til udvikling og udveksling af gode ideer og løsninger. På ældreområdet betyder det frie valg af hjemmehjælp eksempelvis, at såvel de kommunale som private tilbud skal beskrives i tilgængelig form, så brugerne får et grundlag for at træffe et valg. 9

10 Bedre kvalitet og mere effektivitet gennem konkurrence Frit valg kan også gennem konkurrence føre til mere effektivitet og bedre kvalitet i servicetilbudene til borgerne. Med valgfrihed får brugerne mulighed for at søge væk fra tilbud, som opleves som mindre gode. Det kan anspore til sund konkurrence mellem leverandørerne. Institutioner, som oplever at brugerne søger andre steder hen kan være tvunget til at nedjustere deres aktivitet og i yderste konsekvens lukke. I mange tilfælde vil en faldende søgning dog snarere få institutionerne til at foretage en kritisk vurdering af deres service og at sadle om for bedre at møde brugernes ønsker. Frit valg mellem udbydere af serviceydelser kan dermed føre til innovation og udvikling af bedre arbejdsgange. Det kan skabe bedre ydelser, der i højere grad sætter brugerne i centrum. Institutioner, der opfatter brugerne som et standardproblem, der kalder på en standardløsning, tilhører tiden før det frie valg. 10

11 2. Nye valgmuligheder på velfærdsområderne Nedenfor følger en række eksempler på områder, hvor regeringen har givet borgerne mere frit valg. Desuden kan man læse om, hvor man kan få mere information om det frie valg. 11

12 Børnefamilier Regeringen ønsker at skabe bedre og mere fleksible rammer for børnefamilierne ved at indrette ordningerne, så pengene i højere grad følger barnet. Med de gennemførte initiativer har forældrene således fået større frihed til at vælge hvor og hvordan, deres børn skal passes. Det giver børnefamilierne bedre rammer for at kombinere familieliv og arbejdsliv på en fleksibel og hensigtsmæssig måde. Pengene følger barnet over kommunegrænser Fra 1. januar 2004 er der skabt mulighed for, at forældre både kan blive skrevet op til dagtilbud i deres egen kommune og i andre kommuner. Forældrene har ret til at fremsætte ønsker om hvilke konkrete dagtilbud, de helst vil have deres børn passet i, og kommunerne er forpligtede til bedst muligt at tage højde for ønskerne. Forældrene skal dog betale forskellen, hvis de vælger et tilbud i en anden kommune, der er dyrere end hjemkommunens. For nogle forældre vil det f.eks. være en fordel at kunne få sit barn passet i nærheden af arbejdspladsen i en anden kommune, eller det kan være, at der i nabokommunen ligger en institution med en bestemt pædagogisk profil, som familien finder attraktiv. Pengene følger barnet private pasningsordninger Fra 1. august 2003 har alle forældre haft ret til at vælge at få et økonomisk tilskud til at ansætte en privat børnepasser eller benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Samtidig er der indført mulighed for søskendetilskud til denne ord- 12

13 ning. Tilskuddet kan gives fra børnene er 24 uger og til det tidspunkt, hvor barnet skal i børnehaveklasse. Kommunen kan dog vælge at afgrænse de aldersgrupper, der kan modtage tilskuddet. På den måde kan forældrene i højere grad selv bestemme, hvornår og under hvilke forhold de vil have deres børn passet det giver mere fleksibilitet i hverdagen. Pengene følger barnet pasning af egne børn Fra den 1. juli 2002 kan den enkelte kommune vælge at give et tilskud til pasning af egne børn. Hensigten er at give mulighed for en bredere sammensætning af pasningsmuligheder og forældrene en større frihed til at vælge de løsninger, der giver bedst sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. 13

14 Fakta om større valgfrihed på dagtilbudsområdet Nærmere om reglerne Med Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser m.v. har alle forældre per 1. januar 2004 fået ret til at fremsætte ønsker om, hvilke konkrete dagtilbud de ønsker deres barn optaget i. Forældrene har dog ikke et retskrav på at få deres barn optaget i en bestemt institution, men kommunerne er forpligtede til at tage højde for forældrenes ønsker. Det er ligeledes blevet nemmere at vælge dagtilbud i en anden kommune, idet alle børn har ret til at blive opskrevet på en venteliste til dagtilbud i andre kommuner end opholdskommunen. Optagelse og opskrivning foregår efter de retningslinier, som er gældende i den kommune, hvor barnet ønskes passet. En kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis deres optagelse medfører, at der ikke er plads til kommunens egne børn. Kommuners beslutning om at lukke ventelister for andre kommuners børn kan maksimalt vare 3 måneder og skal indberettes til Styrelsen for Social Service. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning, som ligeledes skal indberettes til Styrelsen for Social Service. Forældre, der får deres barn optaget i et dagtilbud i en anden kommune, kan tage det offentlige tilskud med sig pengene følger barnet. Størrelsen af tilskuddet udregnes på baggrund af omkostningerne i opholdskommunens dagtilbud for aldersgruppen. Hvis forældre derfor vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune skal de selv betale forskellen. Derfor er det en god idé at tjekke med kommunen, hvad egenbetalingen vil blive. Forældres valgfrihed er også blevet styrket ved, at forældre har ret til at vælge en privat pasningsordning i stedet for et kommunalt tilbud. Endelig kan kommunerne yde tilskud til pasning af egne børn til forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis starter i børnehaveklasse. Tilskud til pasning af egne børn kan maksimalt ydes for et år, og der kan højst ydes tre tilskud pr. husstand. 14

15 Hvis man ønsker at benytte det frie valg Hvis forældre ønsker at benytte sig af det frie valg af dagpasningstilbud hvad enten det gælder på tværs af kommunegrænser eller private pasningstilbud så skal opholdskommunen kontaktes. Det er nødvendigt at få et tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen for at få adgang til andre kommuners pasningstilbud. For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om social service, kapitel 4, Styrelsen for Social Service, Socialministeriet, har oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde information om hvilke kommuner, der pt. har måttet lukke ventelisterne for børn fra andre kommuner: 15

16 Sundhed Frit og udvidet sygehusvalg Siden begyndelsen af 1990 erne har der været frit valg til sygehusbehandling på de offentlige sygehuse i Danmark. Med det udvidede frie sygehusvalg, som blev indført fra 1. juli 2002, er valgfriheden blevet markant styrket. Det frie sygehusvalg omfatter nu også private sygehuse og klinikker samt sygehuse i udlandet. En patient, som skal vente mere end 2 måneder på at blive behandlet på et af opholdsamtets egne sygehuse mv., kan i stedet vælge at blive behandlet på et af de ca. 150 private eller udenlandske sygehuse og klinikker, som Amtsrådsforeningen har en aftale med. 16

17 Fakta om det udvidede sygehusvalg Nærmere om reglerne Det frie sygehusvalg omfatter i dag alle sygehusafdelinger, dvs. både afdelinger med basisfunktion og afdelinger med lands- og landsdelsfunktioner. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan således vælge mellem opholdsamtets sygehuse, andre amters sygehuse og de i sygehusloven nævnte private specialsygehuse, uanset opholdsamtets behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen. Patienter fra andre amter kan dog afvises af kapacitetsmæssige hensyn. De private sygehuse og sygehuse i udlandet, der har ønsket og opnået en aftale med Amtsrådsforeningen, er blevet omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. Dette betyder, at patienter kan vælge at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik eller på et sygehus i udlandet, hvis ventetiden på behandling på opholdsamtets sygehuse mv. overstiger 2 måneder. Hvis sygehuset allerede ved, at ventetiden til behandling overstiger 2 måneder, ved modtagelsen af henvisningen, skal sygehuset inden 8 hverdage oplyse patienten om muligheden for at benytte det udvidede frie valg. Opholdsamtet afholder udgiften til sygehusbehandling på sygehuse i andre amter, på private sygehuse og klinikker samt på sygehuse i udlandet efter disse regler. Behandlingen er således gratis for patienten. Hvis man ønsker at benytte det frie valg Hvis en patient ønsker at benytte sig af det frie sygehusvalg, kan den praktiserende læge hjælpe med yderligere information om ventetider og behandlingsmuligheder. Med en lægehenvisning er det muligt at vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet, der varetager den pågældende behandling, og lægen sender henvisningen til det sygehus, som patienten vælger. Desuden er der i alle amter en patientvejleder, som har til opgave at vejlede patienter om frit valg, klage- og erstatningsregler, ventetider osv. Der er information om patientvejlederne på amternes egne hjemmesider samt på 17

18 For mere information se bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece Frit valg af sygehuse, Pjecen kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside De private og udenlandske sygehuse, som Amtsrådsforeningen har en aftale med, kan ses på Amtsrådsforeningens hjemmeside Ventetiden for en lang række behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse samt hos praktiserende speciallæger og private sygehuse, der har indgået en aftale med Amtsrådsforeningen, kan ses på hjemmesiden Friere valg af egen læge Muligheden for frit at vælge alment praktiserende læge er blevet styrket. Der er i dag frit valg af alment praktiserende læge - også på tværs af amts- og kommunegrænser. Dog kan lægen sige nej til en patient, der bor længere væk end 15 km i Københavnsområdet 5 km fra lægens praksis. 18

19 Fakta om det friere valg af egen læge Nærmere om reglerne Reglerne for valg af egen læge er fastsat i landsoverenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation, og er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren. Reglerne giver den enkelte ret til frit valg af alment praktiserende læge. Retten til frit valg gælder også på tværs af kommune-/amtsgrænser. Lægen kan afvise at få tilmeldt en patient, hvis der er mere end 15 km mellem lægens praksis og personens bopæl. I hovedstadsområdet er det dog kun 5 km. Hvis man ønsker at benytte det frie valg Hvis en patient ønsker at benytte sig af det frie valg, skal der rettes henvendelse til kommunen, som kan oplyse nærmere om 15 km reglen samt om lægen og praksis. For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om offentlig sygesikring, Frit valg af børne- og ungdomstandpleje Der er fra den 1. januar 2004 indført større valgfrihed i forhold til børn og unges tandpleje. Med ordningen om frit valg af tandpleje er der skabt mulighed for, at børn og unge under 18 år frit kan vælge at modtage tandpleje i en anden kommune end i opholdskommunen. Desuden kan børn og unge også vælge at modtage tandpleje i en privat tandlægepraksis efter eget valg. 19

20 Fakta om det friere valg af børne- og ungdomstandpleje Nærmere om reglerne Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen. Børn og unge kan dog vælge at modtage børnetandpleje hos en praktiserende tandlæge efter eget valg eller hos den kommunale tandpleje i en anden kommune. Ønskes behandling i en anden kommunes tandpleje betaler opholdskommunen behandlerkommunen et beløb, der svarer til opholdskommunens gennemsnitlige udgifter pr. barn. Hvis behandlerkommunens tandpleje er dyrere end opholdskommunens, kan kommunalbestyrelsen i behandlerkommunen vælge at opkræve en egenbetaling hos barnet/forældrene. Derfor er det en god idé at tjekke med kommunen, hvad egenbetalingen vil blive. Ved valg af privat tandlægepraksis i stedet for den kommunale tandpleje afhænger finansieringen af barnets alder. Børn under 16 år, der vælger privat tandlægepraksis, har ret til et tilskud på 65 pct. af udgifterne til den forebyggende og behandlende tandpleje, men skal altså selv finansiere de resterende 35 pct. De 16 og 17-årige, der vælger privat tandlægepraksis, skal ikke betale noget selv. Visse særligt kostbare behandlinger skal dog godkendes af kommunen i forvejen. Ønskes en dyrere behandling i privat praksis end den, der kan godkendes af kommunen, kan forældrene til børn og unge under 16 år få refunderet et beløb svarende til 65 pct. af udgifterne til den godkendte behandling. De 16 og 17- årige kan få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt. Hvis man ønsker at benytte det frie valg Hvis forældre til børn og unge, eller de unge selv, ønsker at udnytte det frie valg kan de henvende sig til kommunen. Kommunen har således pligt til at oplyse om, hvorledes kommunen har tilrettelagt børne- og ungdomstandplejen og om de valgmuligheder, der foreligger. For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om tandpleje, Dansk Tandlægeforenings hjemmeside: 20

21 Ældre Frit leverandørvalg i hjemmeplejen Fra den 1. januar 2003 er der indført større valgfrihed i hjemmeplejen, så modtagere af hjemmepleje selv kan vælge, hvem der skal sørge for personlig og praktisk hjælp. Med ordningen har hjemmehjælpsmodtagere, f.eks. ældre og mennesker med handicap, fået mulighed for at vælge frit mellem flere forskellige leverandører, der tilbyder hjemmehjælp. Ofte kan der vælges mellem den kommunale hjemmehjælp og en eller flere private leverandører. Dermed har den enkelte hjemmehjælpsmodtager mulighed for selv at vurdere hvilken leverandør, der yder den bedste service. Det er den enkelte kommune, der afgør hvilke leverandører, der skal godkendes, og det er fortsat de kommunale myndigheder, der har ansvaret for at tildele hjælpen og følge op på, om alle nu også får den hjælp, der er behov for. Det er også de kommunale myndigheder, der sørger for betalingen af de private leverandører. Der gælder således de samme regler for betaling af hjemmehjælpen, uanset om hjemmehjælperen er privat eller kommunal. Det vil sige, at al varig hjælp er gratis. 21

22 Fakta om frit valg af leverandør af hjemmepleje Nærmere om reglerne Serviceloven pålægger kommunerne at give adgang for kvalificerede private leverandører af personlig og praktisk hjælp, og dermed give hjemmehjælpsmodtagere mulighed for et frit leverandørvalg. Loven indebærer blandt andet, at kommunalbestyrelserne er forpligtede til at godkende alle leverandører, der opfylder de opstillede kvalitetskrav og eventuelle priskrav. Så kan borgeren frit vælge den leverandør privat eller kommunal der skal levere den personlige eller praktiske hjemmehjælp, som kommunen har truffet afgørelse om. Det frie leverandørvalg har ikke ændret på reglerne for betaling af hjemmehjælp. Det er fortsat kommunen, der står for betalingen af leverandøren, uanset om denne er kommunal eller privat. Den varige hjemmehjælp er således stadig gratis for den enkelte hjemmehjælpsmodtager, mens betalingen for den midlertidige hjemmehjælp afhænger af indkomsten. For levering af mad giver de fleste kommuner et tilskud, som supplerer borgerens egen betaling. Hvis man ønsker at benytte det frie valg Kommunen skal i samarbejde med leverandøren udarbejde informationsmateriale om de forskellige leverandører samt udlevere materialet til modtagerne af personlig og praktisk hjælp. Informationsmaterialet giver de enkelte hjemmehjælpsmodtagere et grundlag for at vælge den leverandør, som passer bedst til deres ønsker og behov. Hvis den enkelte hjemmehjælpsmodtager ønsker at skifte leverandør, skal kommunen blot informeres om, hvilken leverandør der ønskes. Det er altid muligt at ændre sit valg og f.eks. skifte tilbage til sin gamle leverandør. 22

23 For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om social service, Socialministeriets og Ældresagens pjece Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp, 2004, Den Sociale Ankestyrelse Frit valg i ældreplejen 15 kommuners erfaringer og brugernes oplevelser, 2003, og Socialministeriets fritvalgsdatabase, ved Styrelsen for Social Service, 23

24 Fleksibel hjemmehjælp Der er samtidig indført mere fleksible regler for hjemmehjælpen. De nye regler for fleksibel hjemmehjælp giver hjemmehjælpsmodtagerne en større indflydelse på, hvilke opgaver der skal løses. Den enkelte hjemmehjælpsmodtager kan således bytte rundt på ydelserne, for eksempel mellem indkøb og rengøring. Hjemmehjælpsmodtageren kan som udgangspunkt selv bestemme hvilke opgaver, han eller hun ønsker at bytte sig til. Det er også muligt at bytte mellem personlig og praktisk hjælp. Det er dog ikke muligt at bytte mellem de to former for hjælp, hvis man ikke i forvejen er visiteret til både personlig og praktisk hjælp. Hjemmehjælperen skal desuden ud fra et socialfagligt hensyn vurdere, om det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. 24

25 Fakta om fleksibel hjemmehjælp Nærmere om reglerne Reglerne om frit valg af leverandør af hjemmehjælp giver også mulighed for en mere fleksibel hjemmehjælp, hvor det er muligt for hjemmehjælpsmodtageren at bytte mellem forskellige ydelser. Hermed opnår den enkelte hjemmehjælpsmodtager en større indflydelse på hvilke opgaver, der løses. Det er både muligt at bytte mellem forskellige typer af praktisk hjælp, forskellige typer af personlig hjælp og mellem personlig og praktisk hjælp. Betingelsen for at bytte mellem personlig og praktisk hjælp er dog, at hjemmehjælpsmodtageren i forvejen er visiteret til begge typer af hjælp. Endvidere skal omfanget af de ydelser, man ønsker at bytte til, svare til omfanget af de opgaver, der vælges fra. Det er dog i sidste ende hjemmehjælperen, der skal vurdere, om det er fagligt forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for noget andet. Hvis man ønsker at benytte den fleksible hjemmehjælp Hvis en hjemmehjælpsmodtager ønsker andre opgaver løst, skal det i første omgang drøftes med hjemmehjælperen. Det er herefter hjemmehjælperens opgave at vurdere, om betingelserne for at benytte sig af den fleksible hjemmehjælp er opfyldt. Det er kommunens ansvar at informere hjemmehjælpsmodtagerne om mulighederne for at bytte mellem forskellige former for hjælp. For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om social service, Socialministeriets og Ældresagens pjece Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp, 2004, 25

26 Frit valg af botilbud Fra den 1. juli 2002 har alle personer, der er anvist en ældrebolig, plejebolig, plejehjemsplads eller en beskyttet bolig, fået ret til frit at vælge sådanne boliger. Det frie boligvalg gælder både indenfor opholdskommunen og på tværs af kommunegrænser. Borgere, der er visiteret, kan frit vælge imellem de tilbud, som indgår i kommunens boligforsyning. Dette gælder, uanset om boligtilbudet er ejet af kommunen, en almen boligorganisation eller en selvejende institution. Ønsker man en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads i en anden kommune, er det dog nødvendigt, at betingelserne for at blive visiteret til disse boligtyper er opfyldt i både fraflytnings- og tilflytningskommunen. Det frie boligvalg betyder også, at ægtepar eller samlevende får ret til at blive boende sammen, når den ene får anvist en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads. 26

27 Fakta om det frie boligvalg på ældreområdet Nærmere om reglerne Det frie valg for ældre omfatter alle relevante botilbud, både ældre-/plejeboliger og plejehjem samt beskyttede boliger. Det er både muligt at vælge inden for opholdskommunen og i andre kommuner. En forudsætning for at kunne vælge på tværs af kommunegrænser er dog, at betingelserne for at blive anvist til en bolig af de nævnte typer er opfyldt i såvel egen kommune som i tilflytningskommunen. Hvis der ikke er ledige boliger i kommunen, visiteres borgeren til en venteliste. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog afslå borgere fra andre kommuner at blive optaget på kommunens venteliste til plejeboliger. Denne undtagelsesbestemmelse gælder dog kun, hvis tilflytningen af borgere fra andre kommuner forhindrer kommunen i at kunne tilbyde botilbud til kommunens egne borgere. Det frie valg af botilbud gælder også i forhold til selvejende plejehjem mv., der anvendes af de kommunale myndigheder. Beboere i ældre-/plejeboliger kommunale eller selvejende har status som lejere og er således omfattet af lejelovgivningen. Det betyder, at beboerne betaler en egentlig husleje, hvortil der også kan opnås boligstøtte. Huslejen i ældre- /plejeboliger skal fastsættes således, at udgifterne til bebyggelsens drift kan afholdes af lejeindtægterne. Hvis man ønsker at benytte det frie valg Kommunerne er pålagt at udarbejde informationsmateriale om botilbudene, herunder om ventelisteoplysninger, som skal være tilgængelige for borgere i og uden for kommunen. For mere information se bl.a. Bekendtgørelse af Lov om social service, Bekendtgørelse af Lov om almene boliger og støttede private andelsboliger, 27

28 Udsatte grupper Frit valg for behandling af stofmisbrug Fra 1. januar 2003 er det blevet muligt for stofmisbrugere, der er visiteret til behandling, at vælge mellem offentlige tilbud på tværs af amtsgrænser. Desuden kan stofmisbrugeren vælge mellem offentlige og godkendte private døgnbehandlingstilbud. Det konkrete valg skal dog være i overensstemmelse med den udarbejdede behandlingsplan, og der er således ikke frit valg mellem døgn- og dagbehandling. Adgangen til frit valg af behandlingstilbud kan desuden begrænses for stofmisbrugere, hvis fysiske eller psykiske tilstand nødvendiggør det. 28

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Det mener brugerne! Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet

Det mener brugerne! Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet Juni 2005 1 Det mener brugerne! Brugertilfredshed med dagpasnings-, skole- og ældreområdet Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Tid til status. erfaringer med frit valg. Regeringen. August 2005

Tid til status. erfaringer med frit valg. Regeringen. August 2005 Tid til status erfaringer med frit valg August 2005 Regeringen Tid til status erfaringer med frit valg August 2005 Regeringen Tid til status erfaringer med frit valg August 2005 Publikationen kan bestilles

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører af samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp) 1

Læs mere

Boliger. For ældre og handicappede

Boliger. For ældre og handicappede Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund E-mail: plejeogsundhed@gentofte.dk Se også: www.gentofte.dk tlf. 39 98 05 83 20 GENTOFTE KOMMUNE

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere