Definition skatteregnskab personligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition skatteregnskab personligt"

Transkript

1 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S 5. Indkomstopgørelse 6. Balance - virksomhed 7. Balance - privat 8. Kapitalforklaring - virksomhed 9. Kapitalforklaring - privat Forkortelser De fortegn, der bruges i definitionen er: pos Kun positiv saldo medtages i balancen neg Kun negativ saldo medtages i balancen vf Fortegn vendes i forhold til posteringerne De typer, der bruges i definitionen er: Oms Der medregnes beløb fra kasseregistrering og efterposteringer Sta.æn Der medregnes beløb fra ultimo balance minus primo balance Ult Der medregnes beløb fra ultimo I primokolonnen i balancen medregnes beløb fra primo balance Saldo Der medregnes saldo Sup Indtastes som supplerende oplysning Stammer fra skatteberegning 1. Virksomhedens resultat I dette afsnit indgår KUN posteringer med virksomhedskode (V=1). Der tages IKKE hensyn til personkode. Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Kun i landbrug 100 Planteprodukter X Oms Mælk X Oms 111 Kvæg X Oms Svin X Oms Fjerkræ X Oms Pelsdyr X Oms

2 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Kontotekst tegn nummer sp.nr Får X Oms Husdyr i øvrigt X Oms Kun i forretning 10 Varesalg X Oms 11 Varesalg 2 X Oms 12 Varesalg 3 X Oms 15 Engrossalg X Oms 16 Engrossalg 2 X Oms 17 Engrossalg 3 X Oms Arbejde efter regning X Oms 21 Arbejde efter regning 2 X Oms 25 Entreprise X Oms 26 Entreprise 2 X Oms 30 Tilbudsarbejde X Oms 31 Tilbudsarbejde 2 X Oms Arbejde i øvrigt X Oms Kørsel X Oms 41 Kørsel 2 X Oms 45 Honorar, salær, provision m.v. X Oms Maskinstationsindtægter HE X 3804 Oms 132 Skov, råstoffer mm. HE X Oms 134 Andet hovedområde HE X 3839 Oms

3 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 141 Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Varer og tjenesteydelser udvalgte linjer X 150 Egne produkter X 3880 Oms Forskydning i igangværende arbejder X Sta.æn Nettoomsætning Valgfri subtotal note Ændring i besætning X Saldo Kun i landbrug 421 Ændring i jordbeholdning X Saldo 421 Ændring i foderbeholdning X Saldo Kun i forretning 421 Ændring i fremstillede varer X Saldo 421 Ændring i salgsbeholdning X Sta.æn Ændring i varelager udvalgte linjer 421 Ændring i varelager Valgfri subtotal linje X 160 Tilskud X Oms

4 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 161 Sygedagpenge X Oms 162 Maskinstationsindtægter X Oms Skov og råstoffer X Oms 166 Lejeindtægter X Oms Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed 2 fri X Saldo Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Anden indtjening X Oms

5 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Andre driftsindtægter udvalgte linjer Andre indtægter Valgfri subtotal linje Indtægter og ændring varelager Delresultat linje X X Kun i landbrug 210 Omkostninger mark X Oms Indkøb besætning X Oms 220 Omkostninger husdyr X Oms Kun forretningsregnskab 200 Vare- og materialekøb Oms 202 Råvarekøb Oms 204 Køb af halvfabrikata Oms 206 Hjælpematerialer Oms Øvrige råvarer og hjælpematerialer X Oms 230 Ændring i indkøbt varelager X Sta.æn Omkostninger til råvarer og hælpematerialer udvalgte linjer Omk. til råvarer og hjælpemat. Valgfri subtotal linje X Kun i landbrug: 240 Maskinstation X Oms Kun i forretning: 242 Tjenesteydelser til videresalg X Oms 244 Underentreprenører X Oms 246 Garanti- og serviceomkostninger X Oms 248 Div.vedr. varekøb og materialer X Oms 252 Tab på debitorer X 4750 Oms 254 Salgsomkostninger, produktudvikling X Oms 260 Vedligehold X Oms 261 Småinventar X 4680 Oms Læhegn og skov X 4681 Oms

6 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 263 Straksfradrag X 4682 Oms 265 Energi X Oms 267 Lejeudgift X Oms 270 Forsikring X Oms 272 Kontor, administration mv. X 4759 Oms afrunding resultat 274 Ejendomsskatter mv. X Oms Diverse omkostninger X 4758 Oms Driftens andel af biludgifter X Oms 280 Privat andel af udgifter X Oms Andre eksterne omkostninger udvalgte linjer Andre eksterne omkostninger Valgfri subtotal linje Bruttoresultat Valgfri subtotal linje (skrives kun hvis der er personaleomkostn.) X 283 Personaleomkostninger X Oms Resultat før afskrivning Valgfri subtotal linje Afskrivning immaterielle aktiver Oms 723 Læhegn og skov 4981 Oms 723 Straksfradrag 4982 Oms Afskrivning fast ejendom Oms Nedrivningsfradrag 4979 Oms Afskrivning lejede lokaler Oms

7 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 725 Afskrivning driftsmidler Oms 725 Restsaldo driftsmidler 4998 Oms 725 Småinventar 4980 Oms alle straksafskrivninger Forskudsafskrivninger Saldo 726 Afskrivning bil mv Oms 720 Af- og nedskrivning anlægsaktiver udvalgte linjer Ændring i nedskrivning Saldo Ændring i forskelsbeløb Saldo 420 Ændring i nedskr. og forskelsbeløb udvalgte linjer Genvundne afskrivninger Saldo 286 Fortjeneste v.salg bil mv Oms Negativ saldo driftsmidler 4985 Oms 286 Gevinst ved salg af anlægsaktiver udvalgte linjer Tab ved salg af anlægsaktiver Oms Afskrivninger mv. Valgfri subtotal linje , 420, Resultat før tilknyttet virksomhed (skrives kun hvis der er anden virksomhed) X 289 Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til

8 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 289 Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Indtjening i tilknyttet virksomhed udvalgte linjer 289 Resultat før renter X 290 Renteindtægter X Oms Periodisering renteindtægter X Sta.æn Anden kapitalindkomst X Saldo Finansielle indtægter udvalgte linjer X 296 Renteudgifter X Oms Periodisering renteudgifter X Sta.æn Finansielle omkostninger udvalgte linjer 296 Renter mv. i virksomhed Virksomhedens resultat nr. 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af overskud Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. VS PS Resultatet beskattes sådan: Resultat før renter beskattes sådan: Overført t. medarbejdende ægtefælle vf Saldo Kapitalafkast Saldo VS Kapitalafkast til ægtefælle vf 8568 Saldo

9 VS Personlig indkomst Saldo vf vf 8591 PS Personlig indkomst Saldo Opsparing i VS-ordning 8591 Saldo Henlagt til konjunkturudligning 5065 Saldo Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrivses kun hvis ligedeling) 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af underskud Var. For- Kontotekst tegn nummer VS Efter Overførsel til ægtefælle af vf Saldo VS Er der et underskud på VS Afhængigt af beskatningen skrives: Hele underskuddet dækkes ved at hæve opsparing eller Hele underskuddet trækkes fra i kapitalindkomst eller Hele underskuddet trækkes fra i personlig indkomst eller Underskuddet beskattes sådan: Dækkes af hævet opsparing vf vf Trækkes fra i kapitalindkomst Trækkes fra i personlig indkomst Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling) 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S Note Linje i disponering i I/S Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. Resultatet fordeles mellem deltagerne på denne måde: (en linje pr. deltager / spec.konto) Saldo 5. Indkomstopgørelse Indkomstopgørelsen følger samme definition for driftsherre og samlever/ægtefælle. Personens navn skrives over opgørelsen Hos driftsherren medregnes alt på virksomhedskode (V=1) og private poster (V=2) med personkode 1 og 2. Hos ægtefælle/samlever medregnes alt med privatkode (V=2) og personkode 3. Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr.

10 300 Medarbejdende ægtefælle X 1 vf Saldo Personlig indkomst fra virksomhed / Underskud fra virksomhed Fra res. 600 Hævet opsparing 1 vf Saldo vf vf Rentekorrektion Saldo Hævet konjunkturudligning X Saldo 304 Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed fri 2 X Saldo Anden virksomhed 1 X ,81,91 Saldo rel.til ,81, ,81, Anden virksomhed 2 X ,72,92 Saldo rel.til ,72, ,72, Anden virksomhed 3 X ,83,93 Saldo rel.til ,83, ,83, Anden virksomhed 4 X ,84,94 Saldo rel.til ,84, ,84, Anden virksomhed 5 X ,85,95 Saldo rel.til ,85, ,85, Anden virksomhed 6 X ,86,96 Saldo rel.til ,86, ,86, Anden virksomhed 7 X ,87,97 Saldo rel.til ,87, ,87, Udlejning X ,88,98 Saldo rel.til ,88, ,88, udvalgte linjer 304 X

11 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt Ligedeling af overskud til ægtefælle (Skrives kun hvis ligedeling) V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 306 Løn, honorar, gratiale mv Saldo Hædersgaver Sup Skattefri del af gratiale Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup AM-indkomst 770 AM-bidrag 308 Pension, dagpenge, underholdsbidrag mv Saldo Pensionsfradrag Saldo 310 Andre fradrag i personlig indkomst Saldo 310 Pensionsfradrag mv. udvalgte linjer 310 Personlig indkomst Renter mv. fra virksomhed (Kun UDEN virksomhedsordning) Underskud fra virksomhed Kapitalafkast fra virksomhed Saldo Fra res. Fra res. 630 Rentekorrektion 1 vf Saldo Ligedeling af VS-kapitalindk. til ægtefælle (Skrives kun ved ligedeling) 301 Renteindtægter Saldo Anden kapitalindkomst Saldo Ophør aps supl.opl 303 Renteudgifter Saldo 5810 Ophør med anpartsvirksomhed Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup Sup Kapitalindkomst

12 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 320 Ligningsmæssige fradrag Saldo Beskæftigelsesfradrag Ekstra befordringsfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst 330 Aktieindkomst Saldo Indkomst der spares op i virksomhed Saldo Gamle underskud er ikke modregnet her. Se modregning i skatteberegningen. (Udskrives kun hvis gamle underskud) AM-bidrag Bundskat Topskat af personlig indkomst Topskat af kapitalindkomst Sundhedsbidrag og kommunale skatter Aktieskat Skat af opsparing Skat af konjunkturudligning Modregnet værdi af underskud Modregnet værdi af personfradrag Ejendomsværdiskat Modregnet negativ aktieskat ede skatter og AM-bidrag Indregnet restskat forrige år Betalt AM-bidrag og skat Overskydende skat og AM-bidrag / Restskat og -AM-bidrag 6. Balance - virksomhed Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. Note Linjer i balance - virksomhed Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 400 Rettigheder, udvikling mv. X Ult vf vf Goodwill X Ult

13 Note Linjer i balance - virksomhed Var. V- tekst kode For- Kontotegn nummer vf Påbegyndte investeringer X Ult Immaterielle anlægsaktiver 405 Fast ejendom X Ult 1 vf vf Ult 1 vf Produktionsanlæg og driftsmidler X Ult Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver 551 Aktiver anden virksomhed X vf pos pos vf Ult Ult Besætning X Ult 421 Salgsbeholdninger X Ult

14 Note Linjer i balance - virksomhed Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult Varebeholdninger udvalgte linjer 421 Varebeholdninger X 430 Tilgodehavende X 1 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavender X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed X 1 pos Ult pos Tilgodehavende hos virks.delt. og ledelse X 1 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 1 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender Udvalgte linjer 430 Tilgodehavender X 435 Værdipapirer X Ult

15 Note Linjer i balance - virksomhed Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 440 Likvide beholdninger X 1 pos Ult pos Likvide beholdninger Aktiver 420 Forskelsbeløb X Ult 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed X Ult Hensat til privat hævning 1 vf 8580 Ult Saldo mellemregning med privat 1 vf 8600 Ult Hensatte forpligtelser 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld udvalgte linjer 445 X 450 Leverandører X 1 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 1 neg Ult Ult neg Leasingforpligtelser X ult 460 Gæld til tilknyttet virksomhed X 1 neg Ult neg Gæld til virks.deltagere og ledelse X 1 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ)

16 Note Linjer i balance - virksomhed Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 460 Anden gæld X 1 neg Ult neg neg neg neg Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Periodeafgrænsningsposter X 1 neg 2268 Ult neg 2746 neg neg neg neg Anden gæld udvalgte linjer 460 X Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser Egenkapital i virksomhed Egenkapital i virksomhed 7. Balance - privat Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. Note Linjer i balance - privat Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer Rettigheder, udvikling mv Ult vf vf Goodwill Ult vf Påbegyndte investeringer Ult Immaterielle anlægsaktiver

17 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Konto- tekst kode tegn nummer sp.nr. 405 Stuehus X Ult vf vf Ult vf Biler mv. X Ult Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver, privat 551 Aktiver anden virksomhed X Ult pos pos vf Besætning X Ult 421 Salgsbeholdninger X Ult Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult

18 Note Linjer i balance - privat Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer Varebeholdninger udvalgte Varebeholdninger, privat X Tilgodehavende X 2 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavende X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgode i tilknyttet virksomhed X 2 pos Ult pos Tilgode hos virks.delt. og ledelse X 2 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 2 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender udvalgte linjer 430 Tilgodehavender, privat 435 Værdipapirer X Ult Likvide beholdninger X 2 pos Ult pos Likvide beholdninger, privat Aktiver, privat

19 Note Linjer i balance - privat Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 420 Forskelsbeløb X Ult 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed X Hensat til privat hævning Ult Saldo mellemregning med virksomheden Ult Hensatte forpligtelser, privat 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld Udvalgte linjer Leverandører X 2 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 2 neg Ult neg Leasingforpligtelser X Ult Gæld til tilknyttet virksomhed X 2 neg Ult 460 neg Gæld til virks.deltagere og ledelse X 2 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ) 460 Anden gæld X 2 neg Ult neg neg neg neg

20 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Konto- tekst kode tegn nummer sp.nr. 460 Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Periodeafgrænsningsposter X 2 neg 2268 neg 2746 neg neg neg neg Ult 460 Anden gæld udvalgte linjer Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser, privat Egenkapital, privat Egenkapital virksomhed Egenkapital privat Samlet egenkapital 8. Kapitalforklaring - virksomhed Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Egenkapital primo fra balance Resultat virksomhed fra resultat 500 Tilbageført indkomstregulering X Saldo Skattefri indtægter X Saldo 7790 Indbetalt af deltagere i I/S X Saldo Indtægter der påvirker egenkapital 505 Udbetaling af driftsoverskud X Saldo 515 Ikke fradragsberettigede udgifter X Saldo 400 Konjunktur rettigheder mv. X Saldo

21 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer 405 Værdiændring fast ejendom X Saldo 1 vf 1005 Saldo 2 vf 1007 Saldo Saldo Saldo 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms Oms Saldo Saldo Saldo Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms 420 Konjunktur besætning X Saldo 520 Konjunktur andre aktiver X Saldo Konjunktur finansaktiver X Saldo Kursændringer gæld X Saldo Konjunktur aktiver anden virksomhed X Saldo vf

22 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Værdiregulering i alt Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Overført mellem virksomhed / privat 1 vf 8580 Sta.æn. (Kun MED virksomhedsordning) 8627 Saldo Saldo vf 8628 Saldo Netto indskud fra privat / Netto hævet til privat (kun UDEN virksomhedsordning) Afstemning Egenkapital i virksomhed ultimo Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges i skat 1019 alle 1039 alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle 9448 alle alle 2. Må ikke bruges til virksomhed alle alle 2798 alle alle alle alle alle alle 3. Må ikke bruges i VS-ordning ægtefælle personkode saldo ægtefælle personkode saldo 4. Må ikke bruges i forretningsregnskab saldo saldo 5. Må kun bruges i kap.afk.ordn saldo 6. Må kun bruges i I/S saldo saldo Afstemningsfejl 1. Fejl, kasseregistrering stemmer ikke 2. Fejl, konti skal stemme

23 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Fejl, frie mellemregninger stemmer ikke Fejl, afskrivningsmodul kontra 49xx Afstemningsfejl køb/salg ejendom Afstemningsfejl grundforbedring

24 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Afstemningsfejl bygninger Afstemningsfejl immaterielle Afstemningsfejl driftsmidler Afstemningsfejl bl. driftsmidler Fejl, anden virksomhed Afstemningsfejl moms, A-skat mv Saldo 8403 Sta.æn Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Uspecificeret afstemningsfejl 9. Kapitalforklaring - privat Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring privat Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Privat egenkapital primo fra balance Indkomst før AM-bidrag fra indkomst Ægtefælles Indkomst før AM-bidrag X fra indkomst 500 Tilbageført indkomstreg. privat X Saldo Skattefri indtægter, privat X Saldo 7790 Indtægter der påvirker egenkapital 510 Privatforbrug X Saldo 7901 afrunding

25 Note Linje i kapitalforklaring privat Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer 515 Ikke fradr,berett. udgifter, privat X Saldo 517 Skat X Saldo Udgifter der påvirker egenkapital Konjunktur rettigheder, privat Saldo Værdiændring stuehus, privat X Saldo vf vf Konjunktur andre aktiver, privat X Saldo Konjunktur finansaktiver, privat X Saldo Kursændringer gæld, privat X Saldo Konjunktur aktiver a.virks. privat X Saldo Værdiregulering i alt Netto indskud til virksomhed / Netto hævet fra virksomhed Egenkapital privat ultimo vf fra kap.forkl. virksomhed Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges til privat i skat alle alle alle alle alle alle

26 Note Linje i kapitalforklaring privat Var. V- For- Konto- Kontotekst kode tegn nummer sp.nr kasse alle 5099 alle alle alle alle 7929 alle alle ult alle ult alle alle driftsherre personkode 1 og saldo driftsherre personkode 1 og saldo Afstemningsfejl 1. Fejl, konti skal stemme Afstemningsfejl køb/salg ejendom Afstemningsfejl bygninger Afstemningsfejl rettigheder Afstemningsfejl driftsmidler Afstemningsfejl bl. driftsmidler Fejl, anden virksomhed

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Årsrapport 6. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Mads Larsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Reformuleret Egenkapitalsopgørelse 2007 Egenkapital primo 7771 Betalt udbytte -775 I alt 6996 Ændringer fra totalindkomsten Årets resultat 765 Valutareguelring

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere