INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D... Del M

2 L A A /1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions simplifiée 34, rue du Wacken 67 Strasbourg FR CABINET MEYER & PARTENAIRES Espace Européen de l'entreprise 4 rue de Dublin 673 Schiltigheim FR FR EN 9 - Apparater til optagelse, Transmission, Gengivelse af lyd eller billede, Elektroniske kalendere, Kameraer (kinematografiske apparater), Videokameraer, Videokassetter, Cdrommer, Cd'er (lyd og billede), Optiske cd'er, Disketter, Videoskærme, Radiotelefonisæt, Modtagere (audio/video), Tidsregistreringsapparater, Sendere (telekommunikation) Tegning af avisabonnement for andre, bistand ved forretningsledelse, rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, syn og skøn i forretningsanliggender, information vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsoplysninger, vurdering i forretningsanliggender, omkostningsanalyser, udsendelse af reklamer, udskrivning af meddelelser, regnskabsførelse, rådgivning vedrørende personaleledelse, reklameudsendelser, elektroniske reklamer, udsendelse af annoncer og reklamer online via et elektronisk kommunikationsnetværk, udfærdigelse af selvangivelser, demonstration af varer, udsendelse af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, trykvarer, vareprøver), markedsanalyser, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, indsamling af data i et centralt arkiv, systematisering af data i et centralt arkiv, administration af datastyrede arkiver, bogføring, revision, marketingundersøgelser, økonomiske prognoser, projekter (hjælp i forbindelse med forretningsledelse), offentliggørelse af reklametekster, reklamevirksomhed pr. post, radioreklamer, fjernsynsreklamer, udarbejdelse af kontoopgørelser, telefonsvarevirksomhed (for fraværende abonnenter), sekretariatsvirksomhed, udarbejdelse af statistiske oplysninger, tekstbehandlingsvirksomhed, organisering af konkurrencer (reklame- eller salgsfremmende virksomhed), salgsfremmende foranstaltninger og reklamefremstød med henblik på kunde- og personalepleje Bankanalyser, finansielle analyser, pengeanalyser, vurdering af fast ejendom, verifikation af checks, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, rådgivning vedrørende bankvirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, deponering af værdigenstande i pengeskabe, finansielle vurderinger og vurderinger (forsikrings-, bank- og ejendomsmæglervirksomhed), forvaltning af midler under formyndere, finansiel information, vurdering af skatteforhold, vurdering af skatteforhold, forvaltning af formuer, ejendomsadministration, information vedrørende forsikringsforhold, finansiel information og bankvirksomhed, forvaltning af konti, formueforvaltning, finansiel information og bankinformation online, finansiel information og bankinformation via interaktiv edb Radiografisk kommunikation, Telefonkommunikation,Kommunikation via fjernsyn, Udsendelse af fjernsynsprogrammer, Radioudsendelse, Fjernsynsudsendelser, Udlejning af telekommunikationsapparater, Udlejning af apparater til afsendelse af meddelelser, Udlejning af telefoner, Elektronisk post, Kommunikation via mobiltelefoner, Satellittransmission, Telefonservice,Udlejning af adgangstid til databaseservere (edb-virksomhed),udlejning af adgangstid til en computer til behandling af data Juridisk bistand, analyser med henblik på implementering af computersystemer, virksomhed i forbindelse med voldgift, rekonstituering af databaser, tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed (skønsforretninger), udlejning af computersoftware, udlejning af computere, udvikling af software (design), opdatering af computersoftware, vedligeholdelse af software, programmering af computere, værgemål (formynderskab), forvaltning af immaterielle ejendomsrettigheder, deponering og forvaltning af varemærker, tegninger og modeller, reservation og registrering af domænenavne, administration af domænenavne, juridiske oplysninger online, juridiske oplysninger via interaktive edbtjenester /9/21 Herby 212/47 2

3 Del A.1. CTM Hartung, Reinhard Rudolf Salzgitter Str Haverlah NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE Alsterchaussee Hamburg EN 3 - Gær, bagepulver; Råis Detail- og engroshandel med kød, Fisk, Fjerkræ og Vildt; Kødekstrakter; Frugter og grøntsager, alle konserverede, tørrede eller kogte; Tilbehør fremstillet på basis af kartofler; Supper, suppekoncentrater, suppefyld, fond, bouillon, saucer, ristede løg; Geléer; Syltetøj, kompot; Koldskål med frugt og frugtsupper; Desserter, særlig på basis af mælk, æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og spisefedt; Sukker, ris, tapioka, sago;nudler, pasta; Tilbehør fremstillet på basis af korn og/eller kartofler; Sojaprodukter; Mel og næringsmidler af korn; Brød, konditoriog konfekturevarer, spiseis,; Honning, melasse, sirup; Budding, grød til brug som næringsmiddel; Frugtsauce; Gær, bagepulver; Salt; Sennep; Eddike, saucer og koncentrater til sauce (krydderier); Pastasaucer; Krydderier; Forfriskende is; Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft, grøntsagssaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke; Fremvisning i forbindelse med markedsføring; Præsentation af varer og tjenesteydelser;sammensætning af varer for tredjemand med henblik på præsentation og salg af kød, Fisk, Fjerkræ og Vildt; Kødekstrakter; Frugter og grøntsager, alle konserverede, tørrede eller kogte; Tilbehør fremstillet på basis af kartofler; Supper, suppekoncentrater, suppefyld, fond, bouillon, saucer, ristede løg; Geléer; Syltetøj, kompot; Koldskål med frugt og frugtsupper; Desserter, særlig på basis af mælk, æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og spisefedt; Sukker, ris, tapioka, sago;nudler, pasta; Tilbehør fremstillet på basis af korn og/eller kartofler; Sojaprodukter; Mel og næringsmidler af korn; Brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis,; Honning, melasse, sirup; Budding, grød til brug som næringsmiddel; Frugtsauce; Gær, bagepulver; Salt; Sennep; Eddike, saucer og koncentrater til sauce (krydderier); Pastasaucer; Krydderier; Forfriskende is; Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft, grøntsagssaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke Udlejning og udlån af drikkeautomater. - (a) (b) 27/11/ (c) 3/1/ (a) (b) 21/12/ (c) 9/5/ (a) (b) 22/4/28 - (c) 8/11/ /5/211 Shea Mitzman, Luke First Floor, 9 Elgin Avenue London W9 2HD CLINTONS 55 Drury Lane Covent Garden London WC2B 5RZ EN FR 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Materialer til indbinding af bøger; Fotografi er; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer /6/211 Moscow Festival Circus Classic Festival GmbH Haldenstrasse Luzern CH Kowis, Eduard Rudolf-Breitscheid-Str Fürth EN 16 - Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser;bogbinderiartikler;papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer Sportsaktiviteter /8/211 NordFX Stichting iproper Ganzenstraat JA Amersfoort NL NL EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver Forsikringsvirksomhed; Finansiel virksomhed; Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov /7/211 sleep longer Pfersich, Ralph Überm Tal Rosenfeld Isingen HILD & KOLLEGEN Konrad-Adenauer-Allee Augsburg 212/47 3

4 CTM Del A EN 35 - Sammensætning af data i computerdatabaser; Systematisering af data i computerdatabaser; Ajourføring og vedligeholdelse af data i computerdatabaser; Tilvejebringelse og udlejning af reklameflader på internettet; Reklameomdeling for andre via internettet; Onlinereklame på et computernetværk Udbydelse af en internetportal til transmission og visning af lokationsdata via en internettjeneste;udbydelse af portaler til ruteplanlægning via internettet; Formidling af portaler på internettet; Adgang til computerdatabaser;udbydelse af adgang til informationer på internettet;telekommunikation via en internetportal;elektronisk udveksling af meddelelser via en internetportal;videresendelse af meddelelser af enhver art til internetadresser (messaging);formidling af meddelelser via en internetportal Udbydelse af informationer til ruteplanlægning på internettet NTAL CLINIC BIOTEETH Limited 66 Wigmore Street Londres W1U 2SB CAMUS LEBKIRI 87, rue Taitbout 759 Paris FR FR EN 3 - Parfumerivarer; Æteriske olier; Kosmetiske præparater; Hårvand. 5 - Diætetiske substanser tilpasset medicinsk brug; Næringsmidler til spædbørn. FR - 24/2/ FR - (a) (b) 24/2/211 - (c) 24/2/ /7/211 SMS QIWI Bild Presse Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Żwirki Łódź PL RUMPEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Al. Śmigłego-Rydza 29, M Łódź PL PL EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, videoovervågning, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, transformering, akkumulering, regulering eller styring af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Mekanismer til møntopererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Computersoftware til håndtering af SMS-kommunikation med forbrugerne Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Salgsfremmende litteratur; Foldere Telekommunikationsvirksomhed; Tilvejebringelse af chatrum på internettet; Telekonferencetjenester; Elektronisk post; Kommunikation ved optisk fibernetværk; Kommunikation via computerterminaler; Udsendelse af meddelelser; Netværksoperatører; Transmission af radioprogrammer; Tv-streaming; Satellittransmission; Udlejning af apparater til udsending af meddelelser Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software /8/ /7/211 Power Pack TURBOMECA. 64 Bordes Cedex FR SNECMA - Groupe Safran Benoit-Chevalier, Virginie Rond-Point René Ravaud - Réau 7755 Moissy-Cramayel FR FR EN 7 - Generatorer til flyvemaskiner, Kompressorer,Koblinger samt transmissions- og fremdrivningsdele (dog ikke til befordringsmidler til brug på land), Startsystemer med eller uden fremdrivning (maskiner) til flyvemaskiner og dele deraf og indeholdt i denne klasse, inklusive turbiner, Motorer, Drivmidler, Kurve, Reverseringsanordninger; Hjælpemotorer til befordringsmidler til brug i luften (maskiner); Smøringssystemer til flyvemaskinemotorer og -turbiner (maskiner), Prøvebænke til motorer, turbiner og andre fremdrivningsmidler (maskiner) til flyvemaskiner; Generatorer og/eller startere til faste eller mobile installationer til flyvemaskiner; Komponenter og dele til motorer, turbiner og fremdrivningsmidler til luft- og rumfartøjer, inklusive kabiner, koblinger samt kraftoverførende og fremdrivende enheder. 9 - Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, nemlig elektriske, elektroniske og magnetiske tryk-, hastigheds-, skifte-, temperatur-, positions- og vibrationssensorer, apparater til optagelse, transmission, gengivelse og behandling af lyd, billeder eller data, nemlig elektroniske systemer og elektronisk udstyr, indbyggede eller ej, indhentning og behandling af parametre og data, elektrisk og elektronisk materiel og udstyr til vedligeholdelse og kontrol af generatorer, indbyggede startere og enheder til frembringelse af udstødende og ikke-udstødende trækkraft Luftbefordringsmidler, Luftfartøjer, Inklusive flyvemaskiner, Luftfartøjer (flyvemaskiner), Helikoptere Forsyning (indkøb af produkter og tjenesteydelser for andre virksomheder) af reservedele til reparation, vedligeholdelse og eftersyn af systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer Reparation og vedligeholdelse af rumfartøjer og dele heraf, opførelse og installation af industribygninger og 4 212/47

5 Del A.1. CTM prøvebænke til systemer, udstyr og dele af rumfartøjer, reparation af elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, systemer samt elektrisk og elektronisk materiel og udstyr, som anvendes på rumfartsområdet; Reparation, eftersyn, vedligeholdelse og service af systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer og dele hertil, inklusive motorer, kabiner til motorer, reaktorer, drivmidler, trækkraftreversere, bremsesystemer, landingssystemer, kabelføringer;reparation, istandsættelse, service og vedligeholdelse vedrørende systemer, udstyr og dele af enhver art til luft- og rumfartøjer, eftersyn, istandsættelse og service af systemer, udstyr og dele af luft- og rumfartøjer, onlinesupport døgnet rundt alle ugens dage vedrørende reparation, eftersyn, istandsættelse, service og vedligeholdelse vedrørende systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer;rådgivning og teknisk bistand vedrørende vedligeholdelse, reparation og eftersyn af luftfartøjer og dele hertil, inklusive kabiner til motorer, reaktorer, fremdrivningsmidler eller trækkraftreversere til luftfartøjer, bremsesystemer, landingssystemer og kabelføringer; Reparation af værktøj og jordtjenesteudstyr til systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer Ingeniørtjenester og tegnestuer (ingeniørvirksomhed), analyse og ekspertise (ingeniørvirksomhed), videnskabelig og industriel forskning inden for luft- og rumfart; Materialeafprøvning, afprøvning af maskiner; Afprøvning af fly og helikoptere (ingeniørvirksomhed); Afprøvning af systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer (ingeniørvirksomhed); Inspektion af systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer (kvalitetskontrol); Analyse, ingeniørvirksomhed og behandling af erhvervelse af registrerede data i forbindelse med afprøvning af systemer, udstyr og dele til luft- og rumfartøjer (ingeniørvirksomhed); Forskning i og udvikling af nye produkter vedrørende luft- og rumfartsområdet;rådgivning og teknisk bistand vedrørende fremstilling af luftfartøjer og dele hertil, inklusive kabiner til motorer, reaktorer, fremdrivningsmidler eller trækkraftreversere til luftfartøjer, bremsesystemer, landingssystemer, kabelføringer. FR - 16/2/ /8/211 ROMBAT SC ROMBAT SA Drumul Cetatii, Bistrita RO EN FR 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater. RO - (a) (b) 22/3/26 - (c) 22/3/ /9/ BG - Марката се състои от нотите сол, си, ла, ре в ключ от сол. ES - La marca consiste en las notas sol, si, la, re en clave de sol. CS - Ochrannou známku tvoří noty G, Bb, A, D v Gm klíči. DA - Mærket består af tonearterne G, Bb, a, D i tonearten Gm. - Besteht aus den Noten G, B, A und D in g-moll. ET - Kaubamärk koosneb G, Bb, A ja D nootidest Gm võtme sees. EL - Το σήμα συνίσταται στις νότες σολ, σι ύφεση, λα και ρε σε κλίμακα σολ ελάσσονα. EN - The mark consists of the notes G, Bb, A, D in the key of Gm. FR - La marque consiste en les notes sol, si bémol majeur, la, ré en sol mineur. IT - Il marchio è costituito dalle note G, Bb, A, D nella chiave di Gm. LV - Grafiskā zīme sastāv no notīm: G, Bd, A, D un Gm tonalitātes. LT - Ženklą sudaro užrašai G, Bb, A, D, esantys Gm rakte. HU - A védjegy a G, Bb, A, D hangjegyeket tartalmazza g- mollban. MT - It-trejdmark tikkonsisti fin-noti F, Bb, A, D fl-iskala tal- Gm. NL - Het handelsmerk bestaat uit de noten G, Bes, A en D in G minor. PL - Znak towarowy składa się z nut G, Bb, A, D w tonacji Gm. PT - A marca consiste nas notas Sol, Si bemol, Lá e Ré na escala de Sol menor. RO - Marca înregistrată conţine notele G, Bb, A, D într-o clapă Gm. SK - Ochranná známka obsahuje noty G, Bb, A a D v tónine G mol. SL - Znamka je sestavljena iz not G, Bb, A, D in ključa Gm. FI - Merkki muodostuu G-avaimelle kirjoitetuista g-, bb-, a- ja d-nuoteista. SV - Märket består av noterna G, Bd, A och D i tonarten Gm LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. Suite 2, 27 Colorado Avenue Santa Monica, California 944 US KELTIE LLP Fleet Place House, 2 Fleet Place London EC4M 7ET EN IT 9 - Programmer og kassetter med computerspil; Dvd'er med dramafiktion; Spillefilm om dramafiktion; Indspillede elektroniske medier med dramafiktion;filer, der kan downloades, inden for underholdning, nemlig ringetoner, grafik, billeder, elektroniske spil og musik, via globalt computernetværk og trådløse apparater;elektroniske publikationer, der kan downloades, i form af sangbøger, tabulaturer og noder; Magneter; Magnetiske ark; Magnetisk kodede hævekort; Musikoptagelser; Lagringsudstyr til computere, nemlig tomme flashdrev; Digitale medier, Nemlig, Videoog lydvideooptagelser, som kan downloades,cd'er med og til markedsføring af spillefilm og dokumentarprogrammer; 212/47 5

6 CTM Del A.1. Hylstre til mobiltelefoner; Tilpasset plasticfolie kendt som beklædning til dækning og beskyttelse af elektroniske apparater, Nemlig, Mobiltelefoner, Bærbare apparater til musikafspilning, Computere, Tilbehør til computere og perifert udstyr, PDA'er (personlige digitale assistenter), Spilleudstyr, Kameraer, Camerarecordere, Læsere til e-bøger;rygsække beregnet til computere; Etuier til kameraer; Tasker til mobiltelefoner; Etuier til pda'er; Mobiltelefoner; Computerspil, Nemlig, Computerspilkassetter, Diske, Software;Pyntevedhæng til mobiltelefoner; Engangskameraer; Elektroniske kalendere; Transporttasker til bærbare computere; Musemåtter; Neonskilte;Videospil, nemlig kassetter, diske og software til videospil Produktion og distribution af spillefilm; Tilvejebringelse af information i forbindelse med spillefilm;udbydelse af et websted med filmklip og musikvideoer samt information om spillefilm, der ikke kan downloades, Litterære værker, Musik;Organisering af kongresser inden for spillefilm og underholdning; Tjenesteydelser vedrørende fanklubber;tilvejebringelse af podcasts inden for musik og spillefilm; Onlinecomputerspil Computervirksomhed, nemlig oprettelse af et onlinefællesskab for registrerede brugere, således at disse kan deltage i konkurrencer, vise deres færdigheder, få feedback fra deres ligesindede, skabe virtuelle fællesskaber, engagere sig i sociale netværk Meddelelse af licens til udnyttelse af merchandise og immaterielle ejendomsrettigheder forbundet med spillefilm;formidling af onlineinformation vedrørende meddelelse af licens vedrørede varer forbundet med spillefilm /11/211 GAVOX SV - Svart/vitt Happé, Michael rue des Bergeres Rosieres BE EN FR 12 - Flyvemaskiner; Automobiler; Både Ure og armbåndsure; Kombinerede armbånd og ure; Mekaniske ure med automatisk optræk; Sportsure; Armbåndsure Whisky; Vodka; Rom /9/211 NYBO JENSEN Nybo Jensen Konfektion A/S Industrivej Viborg DK CHAS. HU A/S Marselisborg Havnevej 36 8 Aarhus C DK DA EN 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer; muleposer; tasker; punge Tæpper til operationsborde og -senge; tæpper til brug på sygehuse og hospitaler Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; erhvervsbeklædning, -fodtøj og hovedbeklædning /1/211 NUTRI ACAMY 591 BG - Черен/бял ES - Negro/Blanco CS - Černá/bílá DA - Sort, hvid - Schwarz/Weiß ET - Must/valge EL - Μαύρο / λευκό EN - Black, white FR - Noir, blanc IT - Nero, bianco LV - Melns/balts LT - Juoda/balta HU - Fekete/fehér MT - Iswed/abjad NL - Zwart, wit PL - Czerń/biel PT - Preto/branco RO - Negru/alb SK - Čierno/biela SL - Črna/bela FI - Musta/valkoinen 6 212/47

7 Del A.1. CTM CZ Kolátor, Kamil Dolní náměstí 679/ Jablonec nad Nisou CZ CS EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer Lægevirksomhed; Sundheds- og skønhedspleje til mennesker;fysioterapi, massage, kurbehandling, farmaceutisk rådgivning BG - Черен, кафяв, бял. ES - Negro, marrón, blanco. CS - Černá, bílá, hnědá. DA - Sort, brun, hvid. - Schwarz, braun, weiß. ET - Pruun, must, valge. EL - Μαύρο, καφέ, λευκό. EN - Black, brown, white. FR - Noir, brun, blanc. IT - Nero, marrone, bianco. LV - Melns, brūns, balts. LT - Juoda, ruda, balta. HU - Fekete, barna, fehér. MT - Iswed, kannella, abjad. NL - Zwart, bruin, wit. PL - Czarny, brązowy, biały. PT - Preto, castanho, branco. RO - Negru, cafeniu, alb. SK - Hnedá, čierna, biela. SL - Črna, rjava, bela. FI - Musta, ruskea, valkoinen. SV - Svart, brunt, vitt BG - ACAMY ES - ACAMIA CS - ACAMY DA - ACAMY - ACAMY ET - ACAMY EL - ACAMY EN - ACAMY FR - ACAMY IT - ACAMY LV - ACAMY LT - ACAMY HU - ACAMY MT - ACAMY NL - ACAMY PL - ACAMY PT - ACAMY RO - ACAMY SK - ACAMY SL - ACAMY FI - ACAMY SV - ACAMY NutriAcademy s.r.o. Dolnopolní 894/8 61 Brno /1/211 Live-Strip NET-LINE Online-Dienste GmbH Wannenäckerstr Heilbronn IHR ANWALT 24 ZIERHUT & GRAF RECHTSANWALT-AKTIENGESELLSCHAFT Residenzstr München EN 9 - Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. 1 - Hygiejneartikler til voksne; Præservativer; Massageapparater; Dildoer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Øl; Mineralske og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Uddannelsesvirksomhed Design og udvikling af computer hardware /11/ /47 7

8 CTM Del A Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation 12-1 Yurakucho 1-Chome Chiyoda-Ku Tokyo JP DURÁN - CORRETJER, S.L.P. Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) 837 Barcelona ES EN ES 9 - Fotografiske instrumenter og apparater; Kinematografiske instrumenter og apparater; Optiske apparater og instrumenter; Vippehoveder til kameraer; Kameraer; Afstandsmålere [til kameraer];apparater til fremkaldelse, trykning, forstørrelse eller efterbehandling af fotografier; Kamerastativer; Kameralukkere; Blæsebælge (til kameraer); Spoler til kameraer; Lysbilledfremvisere; Selvudløsere [til kameraer]; Blitzenheder til kameraer; Blitzlamper til kameraer; Søgere til kameraer; Filtre til kameralinser; Linsehætter [til kameraer]; Blitzlamper til kameraer; Filmmagasiner [til cameraer]; Udløsere til kameraer; Fotografiske apparater og objektiver; Belysningsmålere; Filmfremvisningsapparater;Transparenter til overheadprojektorer;apparater til fremkaldelse eller efterbehandling af spillefilm; Kinematografiske apparater; Skærme til fremvisning af spillefilm;maskiner til redigering (til biograffilm); Apparater og instrumenter til lydoptagelse, kinematografiske apparater;teleskoper og lignende;linserør til teleskoper;trebenede stativer (til teleskoper); Periskoper; Kikkerter;Reflektorer (til teleskoper);prismer (til teleskoper); Teleskoper; Linser (til teleskoper); Mikroskoper; Forstørrelsesglas;Linserør til mikroskoper; Metallurgiske mikroskoper; Biologiske mikroskoper;reflektorer (til mikroskoper);prismer (til mikroskoper); Mikroskoper til polarisering; Stereoskoper; Linser (til mikroskoper); Kameraer samt dele og tilbehør hertil; Kameralinser; Etuier til kameraer og Digitale kameraer;stropper til kameraer og digitale kameraer; Optiske apparater og instrumenter; Etuier særlig fremstillet til fotoapparater og -udstyr; Ultraviolette filtre til fotografiske formål; Filtre (fotografiske); Blitzlys (fotografiske); Blitzlamper (til fotografisk brug); Udløsere (fotografi); Lukkemekanismer [fotografiske]; Filmspoler (til fotografisk brug); Stativer til fotografiapparater; Fotografiske søgere; Kamerastativer; Epidiaskoper; Fotoudstyr samt dele og tilbehør hertil; Fjernbetjeninger til kameraer og Digitale kameraer; Kameraer med projektor med flydende krystaller; Digitalkameraer med projektorer med flydende krystaller; Maskiner og instrumenter til måling og afprøvning;målemaskiner og -apparater til standardenheder; Temperaturvisere; Gasmålere; Termometre; Vandmålere; Vægte til afbalancering; Målebånd;Japanske kasseformede indretninger til måling af volumen (masu); Planimetre;Målelinealer;Målemaskiner og -apparater som dele af enheder; Manometre;Niveaumålere [vaterpas]; Lydmålere; Omdrejningstællere; Accelerationsmålere; Refraktometre;Lysende gennemstrømningsmålere; Lysmåler; Højdemålere; Hygrometre; Apparater til måling af belysningsstyrke; Vibrationsmålere;Audiometere; Logge (måleinstrumenter); Hastighedsmålere; Kalorimetre; Viscosimetre; Koncentrationsmålere; Tyngdemålere; Densimetre; Dynamometre; Flowmålere; Præcisionsmålemaskiner og -instrumenter; Vinkelmålere;Apparater til vinkeldeling (måleinstrumenter); Sfærometre [kuglemålere]; Krængningsmålere; Interferometre;Instrumenter og maskiner til test af lighed;profilprojektorer;gradinddelte kontrolapparater i form af justeringsapparater; Længdemålere;Gevindmålemaskiner og - instrumenter;ikke-elektroniske komparatorer;instrumenter og maskiner til afprøvning af overfladers ruhed;maskiner og instrumenter til afprøvning af planhed;automatiske maskiner og instrumenter til justering/regulering; Automatiske trykstyringsmaskiner og -instrumenter;maskiner og instrumenter til automatisk styring af væskeflow; Maskiner og instrumenter til automatisk styring af væskesammensætning;maskiner og instrumenter til automatisk styring af væskeniveau; Apparater og instrumenter til automatisk temperaturstyring; Maskiner og instrumenter til styring af automatisk forbrænding;maskiner og instrumenter til styring af automatisk udsugning; Automatiske varmestyringsmaskiner og -instrumenter;programstyremaskiner og -instrumenter; Instrumenter og maskiner til materialeafprøvning;maskiner til testning af metalsammenpresning;maskiner til afprøvning af metalhårdhed;maskiner til testning af metalstyrke; Apparater til testning af gummi; Apparater til testning af beton; Apparater til testning af cement; Maskiner til testning af tekstiler; Maskiner til testning af plastic; Maskiner til testning af tømmer; Maskiner og instrumenter til landmåling; Alidader til briller; Meteorologiske apparater og instrumenter;fundamentplader (til overvågningsformål);maskiner eller apparater til afstandsmåling (frekvenssøgere); Klinometre;Trebenede stativer (til geodætiske maskiner);magnetiske kompasser (til geodætiske formål);kompasnåle til opmåling; Gyrokompasser;Magnetiske gyrokompasser; Fotogrammetriske instrumenter; Maskiner til niveaumåling [geodætiske]; Præcisionsteodolitter;Flydeindretninger (til måling af hastigheden af vandstrømme); Landmålerkæder;Skydeskiver [nivelleringsstok]; Transitenheder [geodætiske];målelægter (geodætiske); Sekstanter; Astronomiske målemaskiner og -instrumenter;teleskoper til meridian teodolitter;astronomiske spektrografer; Zenitteleskoper;Elektroniske kort til identifikation af malings dækkeevne; Strimler med varmefølsom temperaturindikator;teststykker til afprøvning af rustdannelse; Anordninger og apparater til telekommunikation; Telefonapparater; Samtaleanlæg; Mobiltelefoner; Automatiske afbrydere (til telekommunikation); Manuelle omstillingssystemer til telekommunikation; Telefonapparater; Kabeltilsluttede maskiner og apparater til kommunikation; Fjernskrivere; Automatiske telegrafapparater; Apparater til billedtelegrafering; Manuelle telegrafapparater;maskiner til gentagende omstilling; Telefaxmaskiner;Maskiner og apparater til transmission (til telekommunikation);maskiner og apparater til transmission af lydfrekvens; Kabeltilsluttede maskiner og apparater til transmission;nettransmissionsmaskiner og -apparater; Maskiner og apparater til transmission via uisoleret ledning;maskiner og apparater til transmission og gentagelse; Apparater og instrumenter til udsendelse; Fjernsynsmodtagere (fjernsynsapparater); Fjernsynssendere; Radiomodtagere; Radiosendere; Maskiner og apparater til radiokommunikation;bærbare maskiner og apparater til radiokommunikation; Maskiner og apparater til aeronautisk radiokommunikation;maskiner og apparater til radiokommunikation med flere kanaler til faste stationer; Maskiner og apparater til radiokommunikation med en enkelt kanal til faste stationer; Maskiner og apparater til radiokom /47

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 INDHOLD Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204 INDHOLD Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 22 Del M... 24 L A A.1. 22 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86 Seognam-city,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148 INDHOLD Del A... 2 Del B... 63 Del C... 8 Del D... 13 Del M... 148 DEL A A.1. 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu 2, 5th floor

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 177 Del C... 26 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9957291 1/5/211 cadprofi 1 CAD-PROFI Sp. z. o.o. Struga 26/28 Lok. 26-6 Radom PL Grzyb, Dorota Katarzyna ul. Nowogrodzka 6

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 L A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75 Bonn EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233 INDHOLD Del A... 2 Del B... 162 Del C... 23 Del D... 231 Del M... 233 L A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668 Köln

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 INDHOLD Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 L A A.1. 3 9293895 4/8/21 ROCKABYE BABY! CMH Records Inc. 2898 Rowena Avenue Los Angeles, California US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 INDHOLD Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 L A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix Boix,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131 INDHOLD Del A... 2 Del B... 73 Del C... 13 Del D... 129 Del M... 131 L A A.1. 27 27 126771 7/6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz 3 1117 Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 L A A.1. 8791329 14/12/29 Crunch Mix Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstr. 7 8685 Aretsried, Fischach SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208 INDHOLD Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 26 Del M... 28 L A A.1. 957191 26/4/21 WIRED ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Four Times Square, 23rd Floor New York, NY 136 US BECK GREENER Fulwood

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273 INDHOLD Del A... 2 Del B... 175 Del C... 24 Del D... 271 Del M... 273 L A A.1. 554 8938821 9/3/21 19.3.1 19.7.12 DF World of Spices GmbH Industriestr. 25 4921 Dissen JONES DAY NEXTOWER Thurn-und-Taxis-Platz

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 INDHOLD Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 L A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD LEES

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304 INDHOLD Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 34 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 INDHOLD Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 L A A.1. 7438931 21/11/28 Beer and Burger J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24 4QL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 310 Del M... 312 INDHOLD Del A... 2 Del B... 238 Del C... 289 Del D... 31 Del M... 312 L A A.1. 7232267 26/11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz 1 8845 Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg 9 7599 Stuttgart

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207 INDHOLD Del A... 2 Del B... 14 Del C... 181 Del D... 25 Del M... 27 L A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere