Pesticider og gener spiller sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticider og gener spiller sammen"

Transkript

1 Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe Grandjean 1, Niels Erik Skakkebæk 2, Katharina M. Main 2 1 Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitetet 2 Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CeHos informationsdag 22. november 2012 Baggrund Mange pesticider har hormonforstyrrende og/eller neurotoksiske egenskaber Hypotese Pesticideksponering i graviditeten kan forstyrre børns udvikling og vækst på længere sigt Formål At undersøge effekter på børnenes 1. kønsudvikling og hormonproduktion 2. Vækst og kropssammensætning 3. Nervesystems udvikling og funktion 4. At undersøge om børnenes nuværende pesticideksponering eller genetisk sårbarhed kan påvirke udfaldet 1

2 Prospective study of Danish children whose mothers worked in greenhouses in early pregnancy & Denmark: Testicular Ultrasound 1 st trimester Enrollment birth 3 months old 6-11 years years N=314 N=247 N=203 N=177 N=? Eksponeringsniveauet blev vurderet da kvinderne blev inkluderet I studiet Eksponerings kategorier: Høj Middel Lav/ingen Hovedsageligt håndtering af planter (re-entry aktiviteter) Udvanding af svampemidler og vækstreguleringsmidler (17 % af kvinderne) Detaljerede oplysninger om hvilke pesticider der var anvendt 2

3 Mere end 100 forskellige aktivstoffer tefluthrin benomyl iprodion penconazol simazin carbaryl cypermethrin fenpropathrin difethialon mevinphos fenarimol carbosulfan bioresmethri dimethoat diflubenzuron haloxyfop-ethoxyethyl ethephon n metsulfuron-methylpirimicarb azinphos-methyl deltamethrin phosphin paclobutrazol dichlobenil propyzamid furalaxyl chlorpyrifos triflusulfuron-methyldaminozid glyphosat clopyralid mercaptodimeth bromoxynil octanoat tau-fluvalinat cyhalothrin dikegulac ur methomyl tridemorph abamectin malathion fenvalerat chlormequatchlorid diuron dodemorph flurprimidolhaloxyfop alphacypermethrincarbofuran cyromazine dicofol quinoclamine oxamyl phoxim fipronil Sumizidin fenvalerat pyrethrin imazalil dithianon benzyladenin propamocarb dienochlor bitertanol prosulfocarb lindan thiophanat dichlorvos trifluralin amitraz fenpropimorph mancozeb prochloraz buprofezin parathion triadimefon maneb diquatdibromid tetradifon carboxin folpet clofentezin merchlorprop heptenophos atrazin methopren endosulfan ancymidol hexythiazox vinclozolin tolylfluanid etridiazol carbendazim fenbutatin-oxid imidacloprid propiconazol rotenon metalaxyl Resbuthrin etrimfos metiram teflubenzuron azamethiphos paraquat acephat fenezaquin diazinon kaliumoleat benazolin-ethyl pyrazophos azoxystrobin propetamphos aldicarb esfenvalerat demeton-s-methyl pyriproxyfen permethrin thiram tebuconazoltolclofos-methyl thiabendazol chlorothaloniltriforin captan Eksponering fandt primært sted I de første 1-2 måneder af graviditeten ~ 40% af de eksponerede kvinder blev fraværsmeldt Andre blev omplaceret til pesticidfri områder 3

4 Lavere fødselsvægt hos eksponerede - forstærket af rygning N=247 Wohlfahrt-Veje et al. (2011) Environmental Health 10:79 Højere kropsfedt-% ved skolealder - også forstærket af rygning N=177 Wohlfahrt-Veje et al. (2011) Environmental Health 10:79 4

5 Fødselsvægt og kropsfedt-% ved skolealderen var relateret til moderens eksponeringsniveau Mean birth weight (g), (95% CI), adjusted for gender, gestational age and maternal smoking * * Body fat (%), geometric mean (95% CI), adjusted for gender, age at examination, social class, and maternal smoking * no exposure medium exposure high exposure no exposure medium exposure high exposure * p<0.05) Wohlfahrt-Veje C et al, Environ Health Risikofaktorer for fedme hos børn Omgivelser og livsstil Socio-økonomisk status Rygning under graviditet Fritidsmuligheder - Inaktiv livsstil Kost Forældres BMI Eksponering for hormonforstyrrende kemikalier?? Personlige Fødselsvægt Amning Fysisk form Selvværd Arvelige forhold/genetik 5

6 Genetik øget sårbarhed? PON1 PON1 koder for enzymet Paraoxonase 1 Nedbryder organofosfat pesticider, nogle lægemidler og måske andre kemikalier PON1 paraoxonase 1 Antioxidant Modvirker LDL oidation, -> åreforkalkning En almindelig genetisk variant (polymorfi) glutamine (Q) -> arginine(r) i position 192. PON1 HDL PON1 R-allel Øget risiko for hjertekarsygdomme Ændret nedbrydning af organofosfater PON1 knockout mus 6

7 Maveomkreds og kropsfedt-% øget hos eksponerede børn med R-allel Justeret for køn, alder, socialklasse og rygning I graviditet Abdominal circumference (cm) p<0.01 PON1 192 QQ (N=80) PON1 192 QR/RR (N=61) PON1 192 QQ (N=80) Body fat % p<0.001 p<0.01 PON1 192 QR/RR (N=61) unexposed Medium exposed High exposed Andersen et al. (2012), PlosOne, vol.7 Øget blodtryk hos eksponerede børn med PON1 R-allel Justeret for køn, alder, BMI og rygning I graviditet Systolic blood pressure mmhg PON1 192 QQ p<0.001 PON1 192 QR/RR unexposed Medium exposed High exposed Andersen et al. (2012), PlosOne, vol.7 7

8 Kg/m Body mass index (BMI) vækstkurver - piger Age (years) +3 SD +2SD +1SD 50th percentile -1SD -2SD -3SD Øget fedtophobning fra fødsel til skolealder hos eksponerede børn med PON1 R-allel Justeret for socialklasse og rygning I graviditet 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 BMI Z score p<0.01 unexposed medium high p<0.01 PON1 192 QQ PON1 192 QR/RR 8

9 Ikke-fastende serumkoncentrationer af leptin og IGF-1 var højere hos eksponerede R-bærere 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Insulin (ng/ml) p<0.05 QQ QR/RR unexposed Medium exposure High exposure Adjusted for gender and age Andersen et al. (2012), PlosOne, vol.7 Fedme metabolisk syndrom Forhøjet blodtryk, Insulin resistens, Abdominal fedme, Øget BMI, Høj fedt (TG) og kolesterol (LDL) Lav HDL hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes 9

10 Konklusion Resultaterne tyder på gen-miljøinteraktion I mellem pesticideksponering og PON1 I fostertilstanden Hos børn med PON1 192 R allele var mødres kortvarige erhvervsmæssige udsættelse for pesticider under graviditeten associeret med stigning i flere risikofaktorer for metabolisk syndrom: Øget fedtophobning fra fødsel til skolealder (øget BMI) Mere abdominalfedt Øget blodtryk Øget koncentration af leptin og IGF-1 Øget risiko for hjertekarsygdomme og type-2 diabetes senere I livet? Tak Børn som deltager i undersøgelsen og deres familier Miljøstyrelsen, Det strategiske forskningsråd og CeHoS for financiering. Kollegaer fra Miljømedicin, SDU Afd. For Vækst og reproduktion, Rigshospitalet Fødevareinstituttet, DTU 10

Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme?

Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme? Hvad ved vi om virkningen af hormonforstyrrende stoffer? Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme? Professor Tina Kold Jensen Rigshospitalet Afdeling for Vækst og Reproduktion Syddansk

Læs mere

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Temarapport om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011-2012 Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Databasen Børns Sundhed 2013 Et tværkommunalt samarbejde med Region Hovedstaden

Læs mere

Forekomst af, komplikationer til og behandling af svær overvægt i barnealderen. Struktur, organisering og resultater i Enheden.

Forekomst af, komplikationer til og behandling af svær overvægt i barnealderen. Struktur, organisering og resultater i Enheden. Forekomst af, komplikationer til og behandling af svær overvægt i barnealderen. Struktur, organisering og resultater i Enheden. Enheden for overvægtige børn og unge Holbæk Børneafdeling Mandag 8 marts

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 31. januar 2013 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Mandlig fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Nogle

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr.

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012 Titel: Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale.

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Baggrund. Som medlem af det internationale overvågnings program, AMAP, Human Health Programmet, har CAM i perioden 1994-2006 foretaget

Læs mere

Bariatri på danske sygehuse

Bariatri på danske sygehuse Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark November 2007 ISBN: 978-87-91688-16-4 Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis Udgivet

Læs mere

Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis

Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark November 2007 ISBN: 978-87-91688-16-4 Bariatri

Læs mere

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010

Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark, 2010 Anne Marie Beck Camilla Hoppe

Læs mere

- giver mere idræt i skolen sundere børn?

- giver mere idræt i skolen sundere børn? Centre of Research in Childhood Health Fysisk aktivitet og risikofaktorer for livsstilsrelaterede sygdomme - giver mere idræt i skolen sundere børn? Niels Christian Møller, cand.scient., Ph.d. & Heidi

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune

Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Professionsbachelorprojekt 2012 BørneSundhedsCenter Herlev kommune Modul: 14 Studieretning: Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale

AMNING. en håndbog for sundhedspersonale AMNING en håndbog for sundhedspersonale 2013 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2013 3. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-7104-529-1 ISBN (elektronisk udgave):

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere

miljø og sundhed systems biology approach to identify health risks of chemicals

miljø og sundhed systems biology approach to identify health risks of chemicals 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 1, maj 2011 Læs om alkohol under graviditet og sønners sædkvalitet parabener

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA)

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Statusrapport med resultater fra intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær blandt kontoransatte Anne Katrine Blangsted Dorte Ekner Åse

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Tvillingegravide med gestationel diabetes mellitus, diætbehandlede vs insulinbehandlede, med fokus på HbA1c og insulinbehov, samt maternelle og føtale forskelle. Pernille

Læs mere

Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus

Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus Månadens Nordiska Artikel Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus Gestationel diabetes mellitus (GDM) defineres som glukoseintolerance af varierende sværhedsgrad diagnosticeret første gang

Læs mere

Passiv rygning gør børn syge

Passiv rygning gør børn syge Børn og passiv rygning Kræftens Bekæmpelse Af cand.scient. Anne-Line Brink og stud.scient.san Louise Lawson-Smith Marts 2008 Passiv rygning gør børn syge Børn er meget sårbare over for passiv rygning,

Læs mere

Gestationel diabetes U-kursus 2013

Gestationel diabetes U-kursus 2013 Gestationel diabetes U-kursus 2013 Diabetes og graviditet o Prægestationel diabetes o Gestationel diabetes Definition Gestationel diabetes mellitus (GDM) - graviditetsdiabetes Glukoseintolerans af varierende

Læs mere