LOKALT SIKKER BY arbejde. i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALT SIKKER BY arbejde. i København"

Transkript

1 LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog

2 LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog velkommen Lokaludvalg og områdefornyelser i København står bag mange gode lokale tryghedsskabende indsatser. Vi har samlet nogle af de mange gode eksempler i dette katalog, men langt fra alle. Vi håber, at kataloget vil inspirere og gør det lettere for endnu flere at bidrage til det lokale, borgernære og tryghedsfremmende arbejde. Alle eksempler i kataloget har det til fælles, at de involverer borgere eller særlige grupper i en dialog om, hvad der skaber tryghed lokalt. Eksemplerne er opdelt i fire temaer: Tryghed lokalt Trygge og inkluderende byrum Tryghed i mørket Ungeinddragelse Eksemplerne er beskrevet ganske kort. Vi fremhæver gode tips og nævner en kontaktperson, som man er velkommen til at kontakte for yderligere oplysninger. Vi håber, at kataloget bidrager med erfaringer, viden og inspiration på tværs af lokaludvalg, bydele, områdebaserede indsatser, frivillige foreninger og fagforvaltninger. God fornøjelse! Center for Sikker By Vinteren 2012 Indhold Tryghed lokalt 1. Ture til Fælledvejens Brandstation 2. Sov godt! 3. Tryghedsmøder 4. Tryghedsvandringer 5. Brønshøj-Husum Walks 6. Sikker By borgermøde 7. Gadedebatter i Den Røde Sofa 8. Indbrudskampagne 9. Hej-dag Trygge og inkluderende byrum 10. Grillfest og go karma 11. Projekt Kulbanevej (ongoging) 12. A-grunden brobyggende aktivitetsplads 13. Liv og tryghed ved Langgade Station 14. Street Art workshop 15. Grønne Byrum på Bryggen 16. Skærmet byrum/strategi for Sundholm 17. Opstart af anlægsprojekter 18. CPH talks: Dialog om Tryghed Tryghed i mørket 19 Suppegryde på Dødsruten 20. Natten er din Pas godt på hinanden 21. Belysningsstrategi: En på lampen Ungeinddragelse 22. Ringe i vandet 23. Mærk din by 23. Mobile Byrum 25. Debatteater / Filmarrangement Forkortelser SSP: Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen SOF: Socialforvaltningen TMF: Teknik- og Miljøforvaltningen BIF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KFF: Kultur- og Fritidsforvaltningen ØKF: Økonomiforvaltningen TMU: Teknik- og Miljøudvalget

3 Tryghed lokalt 1. Ture til Fælledvejens Brandstation Børn så lokale unge kaste sten efter og råbe ad brandfolk og ambulancefolk, der forsøgte at redde materiel og folk i nød. Hvem ville I i dialog Unge tosprogede børn i alderen 5-13 år, der var bosat i de almene boligforeninger i Haraldsgadekvarteret. Arrangerede gå- og busture til Fælledvejens Brandstation for mindre grupper med børn fra AKB Titanparken, Lejerbo i Aldersrogade og AAB i Ragnhildgade. Turene blev afsluttet med mad og en fælles snak efter hjemkomsten om, hvad man havde set og oplevet. Københavns Brandvæsen, frivillige i de almene boligselskaber, børn, unge, deres forældre og Områdeløftet i Haraldsgadekvarteret. Ungerne var vilde med brandmændene og ville slet ikke med hjem. De forstod, at brand- og ambulancefolk redder liv, og at de må køre igen, hvis de bliver mødt af stenkast eller provokerende adfærd. Brandfolkene fik et positivt indtryk af børnene og af den frivillige voksne ildsjæl fra Lejerbo. Brandvæsenet har efterfølgende iværksat en brandkadet-uddannelse, hvor de mere systematisk engagerer nogle af de unge med anden etnisk herkomst end dansk og lader dem gennemføre et kort uddannelsesforløb til frivillige brandkadetter. Dette giver flere ambassadører for det københavnske brandvæsen, jobbet som brandmand og ambulancefører og deres opgaver med at redde liv. Det er en god ide at lade repræsentanter fra grupper af unge mødes med de grupper, som de ofte kommer i konflikt med, under afslappede og hyggelige forhold. Det er også en god ide at starte dialogen om politi og brandvæsen tidligt med børn. Der er for få tilbud i den retning til aldersgruppen 5-14 år. Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret Michael Lind Olsen Bettina Kyø

4 Tryghed lokalt 2. Sov godt! Nogle børn og unge er længe ude på gader og i gårde om aftenen i dele af Bispebjerg. Det skaber utryghed og bekymring blandt beboere og professionelle. Hvem ville I i dialog Forældre til indskolingsbørn, som er ude/oppe sent på aftenen. Vi lavede et eftermiddags- og aftenarrangement om søvnbehov og aftenritualer på en lokale skole, hvor 80 forældre deltog. Arrangementet bestod af foredrag om børns søvnbehov, børnepasning, workshop og fælles aftensmad. Der var tolke på syv forskellige sprog, og hele aftenens debatter blev gengivet med tegninger (grafisk recording), så alle kunne følge med. Efterfølgende afholdtes et intensivt kursus i forældreskab for 10 familier over tre søndage. Børne- og ungenetværk, SSP, BUF, Tagensbo Skole, Beboerprojekt Bispebjerg, fritidshjem, ungdomsklubber m.fl. Fokus på søvnbehov, forældreinddragelse og et nyt koncept til at arbejde med familiers rutiner og ritualer ved sengetid. Indsatsen forventes at blive forankret i BUF. Kopier konceptet. Drejebog for event og kursus er færdigt i foråeret Brugen af grafisk recording var genial! Børnepasningen var arrangeret efter drømmetemaer: Den sjove, den hyggelige, den uhyggelige og den gakkede drøm. Det betød, at børnene også legede sig til viden om vigtigheden af søvn. Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen

5 Tryghed lokalt 3. Tryghedsmøder I en længere periode stod unge bag uro, hærværk, ildspåsættelser, chikanerier m.m. i et bestemt område i Bispebjerg. Beboere var utrygge, og der var behov for klarhed over urolighedernes omfang, samt dialog om, hvad hhv. beboere, politi og myndigheder kunne gøre. Hvem ville I i dialog Repræsentanter for beboere i området. Holdt møde med 60 repræsentanter for vejlaug, boligforeninger, institutioner, politi, SSP og myndigheder med efterfølgende aftensmad. SSP og Beboerprojekt Bispebjerg. Dialog mellem borgere og politi og andre lokale myndigheder. Vi fik overblik over behov for indsatser, og hvem der kan gøre hvad. Vi fik introduceret et nyt mødeforum med borgere og myndigheder, som siden er blevet brugt til også at arrangere Sikker By kampagne i Bispebjerg. Skab plads til, at følelser og frustrationer kan få luft. Vær klar på de forskellige roller, interesser og dagsordener, som eksisterer i en sammensat gruppe af arrangører. Aftensmaden var vigtig, fordi den gav mulighed for at drøfte videre under afslappede forhold. Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen

6 Tryghed lokalt 4. Tryghedsvandring Fire boligområder i Valby har både berettiget og uberettiget dårlige ry. Internt i områderne kan der være utryghed, hvor eksempelvis ældre er utrygge ved grupper af unge. Desuden har borgere generelt et dårligt indtryk af dem derovre. Formålet med vandringerne var at skabe dialog med dem, der er utrygge og dem, der gør andre utrygge, samt at vise områderne fra deres bedste sider en PR-tour. Hvem ville I i dialog Borgere, der var utrygge ved et bestemt boligområde og/eller var nysgerrige på området og gerne ville indenfor men ikke rigtig har haft en anledning til det, samt unge i områderne. Arrangerede fire tryghedsvandringer i forbindelse med Sikker By Ugen i 2011, hvor der blev skabt dialog mellem utrygge borgere og utryghedsskabende unge, og hvor områderne blev vist frem fra deres bedste sider. Lokale afdelingsbestyrelser, helhedsplaner mv. (de var i praksis arrangører) og lokalpolitiet. Dialog om de udsatte boligområder. Samarbejd med afdelingsbestyrelser, helhedsplaner eller andre, der er kendte i området og ses som legitime. Tydeliggør formålet med vandringen. Hvis der ikke er penge til udbedringer og/eller hvis der ikke er beslutningstagere med på turen, som kan udbedre utryghedsskabende steder (eksempelvis tætte buskadser eller manglende belysning) er det vigtigt, at det ikke er dét, som er fokus for vandringen men derimod eksempelvis det sociale aspekt (som var tilfældet her). Valby Lokaludvalg Louise Lind

7 Tryghed lokalt 5. Brønshøj-Husum Walks I forbindelse med Sikker By Ugen ville vi få flere folk på gaden, fordi liv i gaderne skaber tryghed. Som et slags statement. En hyggelig dag for de ældre, hvor de kunne møde hinanden og komme på gaden under trygge rammer. Hvem ville I i dialog Borgere +60. Hvad lavede I? Et gående orienteringsløb omkring mosen med poster undervejs, som var bemandet af lokale aktører på ældreområdet Lokale ældreorganisationer og dagtilbud i bydelen. Medarrangører fra lokale interesseforeninger giver større deltagelse på dagen. Brønshøj Husum Lokaludvalg Britt Boesen

8 Tryghed lokalt 6. Sikker By borgermøde Som del af Sikker By Ugen ville vi sætte fokus på de mange gode historier fra Urbanplanen, et område, der udadtil har et dårligt ry. Imidlertid var området i ugen op til mødet præget af uroligheder og påsat brand, og mødet blev derfor meget velbesøgt af beboerne, der havde brug for at ventilere deres frustrationer, samt unge, der ønskede at forklare problemerne. Hvem ville I i dialog Beboere i Urbanplanen i første omgang. Herudover ville vi gerne have opmærksomhed fra beslutningstagere og forvaltninger. Vi havde Per Larsen, Manu Sareen, Yildiz Akdogan og Johan Galster som oplægsholdere. Vi samarbejdede desuden med Partnerskabet om tilrettelæggelse og afvikling af mødet. Som følge af den påsatte brand inviterede vi også områdecheferne fra BUF og SOF, en direktør fra Boligselskabet 3B, politi, SSP medarbejdere og flere andre. Opmærksomhed fra forvaltninger. At skabe et rum, hvor beboere, unge og institutioner mødtes og var i åben diskussion. Uddel flyers i det relevante område, gerne i postkasser. Samarbejd med lokale partnere, der giver adgang til områdets borgere, virksomheder og lokaler. vi-vil-jo-alle-sammen-gernevaere-her?minby=koebenhavns#minby:koebenhavn-s byliv/ Amager Vest Lokaludvalg Susanne Raben Rasmussen Annoncerede mødet i bydelen, og delte flyers ud i og omkring Urbanplanen. Vi havde tilkoblet en lokal ildsjæl, der var ude med flyers og deltog i det praktiske.

9 Tryghed lokalt 7. Gadedebatter i Den Røde Sofa At bruge Sikker By Ugen til at sætte fokus på en række sikker by relaterede problemstillinger i Bispebjerg: Udsatte boligområder, utryghed i gadebilledet, behov for nærpoliti og for tidligt forebyggende indsatser. Vi formulerede fem politiske budskaber, som vi videreformidlede til alle politikere, som var involveret i Sikker By Ugen i Bispebjerg. Vi lavede kampagne, hvor Lokaludvalgets Røde Sofa var på turné forskellige steder i bydelen til politisk gadedebat, suppleret med en lang række folkelige indslag, som lokale foreninger, institutioner m.fl. stod for. 30 foreninger, netværk, institutioner, politi, SSP, BUF mfl. Brug fælles temauger til at kommunikere politiske budskaber. Prioriter budskaber og ønsker. Kombinér det politiske arbejde og budskaber med sociale indslag. Bispebjerg Lokaludvalg Anne Steen Hansen Hvem ville I i dialog Politiske beslutningstagere: Overborgmester Frank Jensen, Københavns Politidirektør Johan Reimann, repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget samt for Børne- og Ungdomsudvalget. Desunden ville vi i dialog med borgere, presse og civilsamfund. Vi formulerede en lokal dagsorden for Sikker By arbejdet i Bispebjerg. Vi markerede Lokaludvalgets seriøse interesse i Sikker By arbejdet, og vi fik formidlet fem tryghedsønsker til politikere. Endelige fik vi styrket netværk om tryghed i bydelen.

10 Tryghed lokalt 8. Indbrudskampagne Antallet af indbrud havde ifølge politiet været stigende i Brønshøj-Husum. Man kan selv gøre meget for at undgå indbrud, og målet med kampagnen var, at udbrede politiets gode råd til 1) hvordan man sikrer sig mod indbrud og 2) hvad man skal gøre i tilfælde af indbrud. slevhuse. Kampagnen på gaden foregik i tre dage i 2-3 timer fra en debatvogn (lejet af Indre By lokaludvalg), hvorfra der blev serveret varm suppe og grød for at trække folk til. Desuden blev der afholdt et beboermøde i Tingbjerg med deltagelse af blandt andre lokalpolitiet. Kampagnen blev annonceret i en af bydelens lokalaviser. Sørg for at have politibetjente med på gaden og præsentér materialet som politiets gode råd ved uddeling til forbipasserende. Det skaber troværdighed og lydhørhed for kampagnen. Giv forbipasserende materiale med til at smide i postkassen hos naboerne i opgangen eller på vejen. Center for Sikker By Frank Trier Mikkelsen Louise Nordskilde Hvem ville I i dialog Borgere i Brønshøj-Husum og Tingbjerg/Utterslevhuse, som bor i parcelhus og lejlighed. Fik trykt et handlingskort samt en folder med politiets gode råd til at undgå indbrud og anvisninger til, hvad man skal gøre i tilfælde af indbrud. Desuden blev der trykt plakater, som blev hængt op på udvalgte steder i bydelen samt alle opgange i Tingbjerg/Utterslevhuse for at annoncere kampagnen. I kampagne-ugen (uge 50) blev handlingskort og foldere uddelt til borgere på gaden og husstandsomdelt i Tingbjerg/Utter- Lokalpolitiet Nordvest, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum lokaludvalg, områdesekretariatet i Tingbjerg, Imperia Kommunikation og Restaurant Grød. Antallet af indbrud i hele juleperioden faldt med 29 % i hele Brønshøj-Husum og 65 % alene i Tingbjerg/Utterslevhuse sammenlignet med samme periode i Resultaterne skal ses i lyset af, at kampagnen var mere intensiv i Tingbjerg/Utterslevhuse, hvor problemet med indbrud og dermed potentialet for forbedringer var relativt større. Gade-events inden beboermøde giver mulighed for at annoncere og skabe et større fremmøde til beboermødet. At være på gaden i december er typisk forbundet med kulde og nedbør, hvorfor en placering i læ under halvtag el. lign. (sammen med noget varmt at drikke/spise) kan gøre det nemmere at få forbipasserende til at stoppe op.

11 Tryghed lokalt 9. Hej-dag At bruge Sikker By Ugen til at sætte fokus på, hvordan imødekommenhed og venlighed kan være med til at skabe tryghed. Hvem ville I i dialog Beboerne på Nørrebro. Vi lavede en stor hej-dags kampagne d. 27. maj. Vi hængte plakater op i bydelen og delte flyers ud. Vi brugte desuden facebook, hvor der var meget respons og cirka 300 tilmeldte sig. Vi fik desuden omtale i Politiken, AOK og lokalavisen. Movia henvendte sig selv og ville gerne være med. Så buschaufførerne i 5A sagde særligt hej og vores plakat var på reklameskærmen i busserne. Vi brugte Sikker By Ugen til at afdramatisere og afdæmonisere hinanden ved at åbne op for en kontakt og skabe fælles oplevelser og forhåbentligt få et smil frem hos folk. Målet var at skabe en positiv energi og skabe en kontakt og en opmærksomhed og fornemmelse for de helt nære, lokale værdier som naboog medborgerskab. Flere har efterspurgt en hej-dag igen i år. Brug medierne Brug humor til at få folk med Med sådan et koncept her, der skaber opmærksomhed mere end resultater, så må det godt være lettilgængeligt for at få mange med. Nørrebro Lokaludvalg Sofie Anne Andersen Maja Ingvartsen

12 Trygge og inkluderende byrum 10. Grillfest og go karma I forbindelse med Sikker By Ugen udvalgte vi et sted indenfor Hotspotområdet (kriminalpræventiv indsats) på indre Nørrebro, der er domineret af utryghed. Området var Folkets Park, der tidligere har været en meget brugt park, men nu er overtaget af stofsalg. Hvem ville I i dialog Beboerne i området. Vi ville primært vise, at området kunne bruges til andet end stofsalg. Vi afholdt et Grillfest og go karma -arrangement med fællesspisning ved langborde. Vi inviterede bredt i bydelen og fik artikler i Politiken, Berlingske, Urban, AOK og lokalsprøjten. Vi oprettede også en event på facebook, hvor flere hundrede tilmeldte sig. Udover det lavede vi plakater og flyers, som vi omdelte. Vi bookede to bands og bestilte mad i det lokale folkekøkken. Vi talte desuden med pusherne inden arrangementet og gjorde det klart, at de var velkomne. Det var med til, at der ikke blev noget ballade. Pushere og hjemløse hjalp til vores overraskelse til med de praktiske ting i løbet af arrangementet. Folkets Hus, Folkekøkkenet og Støberiet. Vi fik skabt en række positive associationer til Folkets Park og samlet over 300 lokale beboere til en hyggelig aften på tværs af netværk. Føl stemningen i området, inden du planlægger. Underholdning og mad er et vigtigt trækplaster. Henvend jer direkte til aktørerne i området. Bed eventuelt om hjælp og opnå samarbejde derigennem. Få det spredt ordentligt brug medierne også de sociale. Hygge er en god måde at skabe opmærksomhed på. I forbindelse med tryghed, så skal indholdet ikke være for tungt, så mister man mange. Nørrebro Lokaludvalg Sofie Anne Andersen Maja Ingvartsen

13 Trygge og inkluderende byrum 11. Projekt Kulbanevej (ongoing) En jernbane skal anlægges igennem et socialt udsat boligområde i Valby og medfører bl.a. at opholdsarealer til fodbold og andet nedlægges i en periode på 3-4 år. Det har derfor været vigtigt for lokaludvalget, at børn og unge i området bliver tilbudt nogle aktivitetsmuligheder og får ekstra opmærksomhed i den periode, hvor anlægsarbejdet står på. Det er desuden vigtigt, at de inddrages i udviklingen af de fremtidige planer for området, så de fortsat føler et ejerskab over området. Det vil formentligt også kunne mindske gener, som eksempelvis hærværk, i selve anlægsperioden. beslutningen om anlæggelsen af jernbane. Der kom 400 mennesker, og det blev tydeligt for beslutningstagerne, at det var nødvendigt at sætte ressourcer af, for at sikre midlertidige aktiviteter til børn og unge i anlægsperioden. Der blev bevillliget i alt 10 mio. kr. til indsatsen. Herefter gik vi i dialog med lokale parter om brugen af midlerne, hvilket bl.a. har ført til ansættelsen af en fuldtidsmedarbejder, der har base i området og hvis opgave er at sikre, at området kan tiltrække foreninger og andre ressourcer, der kan tilbyde børn og unge et fritidsliv i nærområdet. En anden opgave er at være med til at inddrage børn og unge i lokalplansarbejdet mv. Hvis større anlægsarbejder vurderes at ville medføre gener for beboerne i længere tid, kan man med fordel, så tidligt som muligt, lave en vurdering af, om anlægsarbejdet er i risiko for at medføre tryghedsrelaterede problematikker. Hvis ja, er det en fordel at indtænke forebyggende foranstaltninger så tidligt som muligt. Hvis politiet deltager, er det vigtigt med en forventningsafstemning, og at det er overvejet, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at de deltager i uniform eller i civil, alt efter hvilket signal man ønsker at sende til deltagerne. Vi har god erfaring med at de er i civil. Valby Lokaludvalg Louise Lind Hvem ville I i dialog Beslutningstagere på politisk og forvaltningsniveau, lokale ressourcepersoner, unge urostiftere i lokalområdet, almindelige beboere. Afholdt et borgermøde i et cirkustelt i forbindelse med BUF, KFF Politisk bevågenhed og økonomi til at iværksætte indsatsen.

14 Trygge og inkluderende byrum 12. A-grunden Brobyggende aktivitetsplads Der er ikke meget interaktion mellem de unge i Akacieparken, og de, der bor i de omkringliggende boligområder. Der er en del fordomme, og mange udefra føler sig utrygge ved at bevæge sig i eller tæt forbi Akacieparken. Da de unge i og omkring Akacieparken samtidig har ringe mulighed for at udfolde sig fysisk i lokalområdet pga. pladsmangel, har vi bidraget til at skabe en attraktiv aktivitetsplads, der skal kunne tiltrække unge fra hele kvarteret og være med at nedbryde de sociale barrierer. Hvem ville I i dialog De unge fra lokalområdet, både fra Akacieparken og naboområderne, samt idrætslærere på de nærliggende skoler. Først opsøgte vi de unge (målgruppen/de ønskede kommende brugere af pladsen) på skolerne og i klubberne, for at sikre os, at aktiviteterne ville matche deres ønsker. Derefter har vi taget kontakt til idrætslærere og idrætsforeninger, for at sikre, at de vil bruge pladsen i deres undervisning. Dermed kan vi skabe et bredere ejerskab til pladsen, og forhåbentlig vil de unge, der ikke bor i Akacieparken, også bruge pladsen i deres fritid. Områdefornyelsen i Søndermarkskvarteret (Frederiksberg Kommune), helhedsplanen i Akacieparken, Idrætsforeninger og skoler. Et reelt billede af hvilke aktivitetsmuligheder, der kan tiltrække de unge i området. Indblik i hvilke aktiviteter, der kan imødekomme idrætslærernes behov og ønsker, så de tager de unge med til idrætstimer på pladsen. Gå i dialog med målgruppen for projektet. Mød de unge, der hvor de er. Stil præcise spørgsmål til de unge, så samtalen bliver målrettet. Tag evt. en model af området med. Det skaber stor opmærksomhed, og er et godt dialogredskab. Sørg for at skabe liv på pladsen i starten. På den måde sikrer man blandet ejerskab. Områdefornyelsen Gl. Valby Thomas Geiker Anne Ulrik Westergaard

15 Trygge og inkluderende byrum 13. Liv og tryghed ved Langgade Station Et vejlaug, med adresse op til Langgade station, ville gerne omdanne en del af en vej, som ligger i tilknytning til stationen, til en plads, for at forbedre bylivet og trygheden omkring stationen. Områdefornyelsen og DSB gik ind og støttede projektet, og var med i udviklingen af det. Hvem ville I i dialog I vejlauget var der nervøsitet for, om pladsen kunne komme til at tiltrække de forkerte typer, og at den måske kunne blive endnu mere utryg, end den var i forvejen. For at få gode råd til indretningen, blev det besluttet at inddrage Det Kriminalpræventive Råd. DSB, Vejlauget. Et rigtig godt indblik i hvilke ting, der er med til at skabe utryghed/ tryghed i byens rum. Dét, som folk nogle gange tror skaber utryghed, kan faktisk være dét, der er med til at skabe tryghed. Og så er der også alt muligt andet, som spiller ind, f.eks. stedets beliggenhed, omgivelserne, pleje/vedligehold osv. Pladsens indretning endte med at tage afsæt i de gode råd, og vejlaugets nervøsitet for visse elementer, blev manet til jorden. Inviterede det Kriminalpræventive Råd med på et møde, hvor vejlauget og DSB deltog. Inden mødet havde repræsentanten fra rådet været en tur rundt i området og kom på baggrund af den tur med gode råd. Inddrag Det Kriminalpræventive Råd i udviklingen af et by- eller boligområde. De kan kigge på omgivelserne og give gode råd til tryghedsfremmende initiativer. Områdefornyelsen Gl. Valby Anne Ulrik Westergaard

16 Trygge og inkluderende byrum 14. Street Art Workshop At få de unge til at fremme tryghed i det gaderum, der er blevet identificeret som et af bydelens mest utrygge rum (for borgere i alle aldre). Hvem ville I i dialog Alle i bydelen skabe synlighed omkring utryghed/tryghed i bydelen. Vi fik nogle unge til at fortælle deres forståelse af tryghed/ utryghed på en stor væg (midlertidig i forhold til en byggeplads) via street art. Fenger (ejer af byggegrunden), Lønstrupgårds boligsociale indsats (børn og ansatte). En del af de drenge, der bor der, var dem der fortolkede temaet og lavede væggen. Vi opnåede opmærksomhed omkring tematikken, vi fik forskønnet et utrygt område og givet nogle unge et positivt ejerskab over bymidten. Vi fik også skabt et kontaktnetværk mellem unge og lokaludvalget, samt samarbejde med den boligsociale indsats. kk.dk/page197.html kk.dk/page166.html kk.dk/page175.html Vanløse Lokaludvalg Julie W. Oscilowski

17 Trygge og inkluderende byrum 15. Grønne Byrum på Bryggen Der er mange ubesatte p-pladser på Islands Brygge, og et stort nyopført p-hus, også med ubesatte pladser. Samtidig ønsker beboerne bedre cykelparkering og mere grønt i gaderne. Projektet ville vise, hvordan midlertidig nedlæggelse af fire p-pladser kunne omdannes til et grønt opholdsrum og dermed skabe bedre byliv for beboerne på Bryggen. Hvem ville I i dialog Lokale beboere på Bryggen, samt TMU og TMF. Vi opstillede byrumsmøbler og små træer, anlagde rullegræs og plantede blomster. Det skete som en event, hvor der deltog politikere fra TMU og lokale beboere. Herefter stod installationen i tre måneder og blev undervejs passet og plejet af de lokale. Efterfølgende lavede vi en brugerundersøgelse vha. et spørgeskema, som vi gik på gaden med og fik folk til at udfylde. Vi fik 250 besvarelser, der var med til at underbygge vores budskab til TMU om, at beboerne ønsker mere grønt og bedre cykelparkering, samt at der p.t. er for mange p-pladser på Bryggen. Islands Brygges Lokalråd, Buro Detours samt lokale næringsdrivende. Opmærksomhed fra TMF, borgmester og TMU om, at det kan give god mening at nedlægge p- pladser på Bryggen til fordel for både p-huset og bedre livskvalitet for nærområdet. Det virkede godt at gå på gaden og stille folk spørgsmål vha. et kort spørgeskema. Det giver mulighed for at høre mange borgere uden at holde et møde. Det midlertidige byrum gav borgere og erhvervsdrivende noget konkret at forholde sig til, når de efterfølgende skulle give deres mening til kende. Amager Vest Lokaludvalg Frida Jans

18 Trygge og inkluderende byrum 16. Skærmet byrum strategi for Sundholm Som led i strategien for byudvikling med plads til socialt udsatte har Områdeløft, Aktivitetscentret, Væksthuset og arbejdsmarkedscentret opstartet et projekt, der skal etablere et skærmet byrum på Sundholm for Natcaféens brugere. Projektet handler om at flytte en gruppe misbrugere fra et fælles opholdsområde, som bruges af brugere og ansatte i Væksthuset og Arbejdsmarkedscentret, til et mere skærmet opholdsområde tættere på Natcaféen. Projektet skal etableres som et mobilt opholdsrum, der bliver udført i dialog med brugerne og de berørte institutioner. Målet er at skabe større tryghed og forståelse mellem brugergrupper ved at skabe løsninger, som passer til de forskellige gruppers behov. Brugergruppen vil blive betragtet som frivillige, der bruger et byrum, og deres ønsker vil blive anerkendt og lyttet til i det omfang, det er muligt. Projektet søger at være forgangsprojekt for etablering af opholdsrum for udsatte, både i forhold til valg af materialer og anvendelsesmuligheder, samt i inddragelse af brugerne. Hvem ville I i dialog Natcaféen brugere (hjemløse), Aktivitetscentret (SOF som driver Natcaféen), Væksthuset (nabovirksomhed), Arbejdsmarkedscentret (naboinstitution). I forbindelse med etablering af netværk på Sundholm fremkom ønsket om en bedre løsning vedrørende Natcaféens brugere, og brugerne og ansatte i Væksthuset og Arbejdsmarkedscentret. Aktivitetscentret, Center for Park og Natur, Københavns Ejendomme, Arbejdsmarkedscentret, Væksthuset, Projektgruppen er endnu ikke sammensat, men indtil videre har dialogen mellem partnerne en positiv effekt. Det er vigtigt også at gå i dialog med udsatte borgere, når der skal laves trygge byrum. Sundholmskvarterets Områdeløft Mads Faber Henriksen

19 Trygge og inkluderende byrum 17. Opstart af anlægsprojekter Unge skabte uro omkring renovering af friarealer i et boligområde. Dette i et omfang, som medførte, at entreprenøren overvejede at trække sig. Hvem ville I i dialog Repræsentanter for unge i området. Vi fandt sammen med den lokale bestyrelse en gruppe unge, som havde indflydelse i gården og som kunne fungere som talsmand mellem de unge og projektet. Udgangspunktet var, at vi fik lejlighed til dialog, og samtidig fik sagt til de unge, på en positiv måde, at vi gerne vil have deres hjælp til at skabe forståelse for projektet. De unge blev inviteret på en tur for at se færdige projekter, og der blev afholdt et arrangement mellem dem, og de som arbejdede på byggepladsen, for at give dem et indblik i processen. Boligforeningens afdelingsbestyrelse. Denne tillid gjorde faktisk, at hærværket stoppede, og de unge oplevede, at de havde fået respekt frem for mistillid. Udover det inspirerede det nogen af de unge til at søge uddannelse indenfor håndværksfag. Mød de unge med tillid og sørg for, at håndværkerne hilser på de unge. Mad er altid godt, men det var overraskende, hvor svært det er for de unge at forstå processen, og hvor glade de var for at være inddraget og tage ansvar. Sørg for at der på byggepladser i de udsatte områder er en, som kan kommunikere med de unge. De vil gerne møde håndværkeren, som gider dem, frem for socialpædagogen, som fortolker mødet. Områdeløft Haraldsgadekvarteret Birgitte Kortegaard

20 Trygge og inkluderende byrum 18. CPH Talks Dialog om tryghed Man var interesseret i at høre borgerne i deres oplevelse af tryghed i bydelen, og hvordan man skaber sammenhæng, dialog og et godt, trygt byliv. Hvem ville I i dialog Alle borgere. Hvad lavede I? I et telt på Brønshøj Torv foregik: - Børneområde: Her udfoldede børn og andre kreative sjæle sig med at bygge deres drømmeby i Lego, tegne deres bedste oplevelse i bydelen, male deres yndlingssted i bydelen, fortælle/ skrive om den sjoveste dag i bydelen. Der var også en talk pilot i dette område. CPH-Talk konsulenter. Invitér både fokuseret til institutioner med brev og bredt via annoncer. Brønshøj Husum Lokaludvalg Britt Boesen Konference: Lokale aktører gik i dialog om bydelens muligheder og udviklingspotentialer. Input fra borgere om tryghed i bydelen. - Åben talk: Var et åbent område, hvor folk fra gaden droppede ind. Folk interviewede hinanden to og to ud fra en spørgeguide, som var udarbejdet til dagen. Derudover var der en postkasse til folks idéer/visioner, og en talkpilot, som guidede folk.

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Visionspapir for Arbejdsgruppen Erhverv og beskæftigelse Nov. 2014 Nørrebro Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der fokuserer på erhverv og beskæftigelse. Den

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Marts 2014 Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Rapportering af udviklingsprojekt støttet af Ensomme Gamles Værn Gennemført 4. marts 17. december 2013 Af Hans-Christian Enggaard Jepsen Seniormusik København

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Gennemfør en oplysningskampagne for etniske minoritetsforældre om uddannelse

Gennemfør en oplysningskampagne for etniske minoritetsforældre om uddannelse Gennemfør en oplysningskampagne for etniske minoritetsforældre om uddannelse Jeg gik utroligt opløftet hjem fra vores uddannelsesbazar. Stemningen var virkelig god, og det var fantastisk så umage erhvervsskolerne

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere