Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportspolitik og andre praktiske oplysninger"

Transkript

1 Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

2 Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE FORHOLD... 6 Fordeling af træningstid... 6 Haltimer... 6 Internt i Ry Håndbold... 6 I truppen... 6 FRIVILLIGE I RY HÅNDBOLD... 6 Hvorfor være frivillig/leder i Ry Håndbold?... 6 Trænere... 7 Forældretrænere... 7 Forældrerepræsentanter... 8 Holdinddeling... 8 Antal spillere til kamp... 9 ADFÆRD Forventninger til lederadfærd Forventninger til træneradfærd Før træningen Planlægning af træningspas Under træningen Vi vil gerne kendes på at spille contra håndbold og på følgende måde: Efter træningen Til kamp Forventninger til spillere Forventninger til forældre TRÆNINSGKULTUR I RY HÅNDBOLD Side 1

3 Positiv motivation i Ry Håndbold REKRUTTERING DIVERSE Alkoholpolitik Energidrikke, der virker opkvikkende på hjernen Kørselspolitik Bøder Spillercertifikater Dispensation Stævnegebyrer Flytning af kampe Børneattester Side 2

4 Indledning og formål Denne politik og vejledning er udarbejdet for at sikre kendskabet til Ry håndbolds værdier og principper - værdier og principper, som i bund og grund har været en stor del af klubbens fundament igennem mange år. Der er rigtigt mange engagerede spillere, trænere, ledere og forældre tilknyttet Ry Håndbold, som bidrager med stor værdi til klubben. Vi tror på, at tydeliggørelse af klubbens politikker og værdier kan medvirke til, at alle bedre kan bidrage til at udvikle og gøre klubben endnu bedre. I Ry Håndbold ønsker vi en klub med håndbold for alle det være begyndere, bredden og eliten. Vi tror på, at vi gennem fokusering på den enkeltes spillers færdigheder og kunnen, og ved at udfordre den enkelte spiller dér, udvikler spillerne bedst til gavn for spilleren selv og holdet. Vi ønsker i Ry Håndbold at arbejde for fællesskabet på de enkelte årgange og hold, uanset niveauforskelle på årgangene og holdene. Håndbold er en holdsport og skal også være sjov på tværs af holdene. Sportspolitikken indeholder vejledninger til, hvordan man som træner, forælder og leder kan arbejde for at nå ovennævnte målsætninger. Som træner i Ry Håndbold skal man kende og arbejde efter de retningsliner, som er givet heri. Hvis man mangler inspiration i forhold til at opfylde målene i sin træning, vil vores teamkoordinatorere hellere en gerne komme med gode idéer. God fornøjelsen. Hvem er vi? Det gode fundament fra Knudsø HK er blevet tilført nye kræfter og idéer og vi tager det bedste fra Knudsø HK og bygger videre på. Som en modstander sagde i hallen: Ved du hvorfor Ry Håndbold er så gode? De har fusioneret med Knudsø HK Side 3

5 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD I Ry håndbold tilbyder vi håndbold for alle Holdene opdeles efter spillernes niveau og træningen tager afsæt i holdets og spillernes niveau. Da nogle spillere i takt med spillerens udvikling vil opleve at skulle skifte mellem to hold, er det vigtigt, at spillerne får en forståelse af, at de har et stort fællesskab derfor er det fastlagt, at holdene på en årgang (f.eks. U12 Drenge) træner sammen. Dette fællesskab vil herefter blive kaldt en trup. FORENINGENS OPBYGNING Organisatorisk Ry Håndbold har valgt en mindre bestyrelse bestående af 3-5 personer med inspiration fra DGI s triologi i foreningen. Bestyrelsen får hjælp fra en lang række udvalg, som hver varetager en række administrative og praktiske opgaver. Bestyrelsen er repræsenteret i hvert enkelt udvalg, for at sikre konsensus mellem de enkelte udvalg. Fra sæsonen 2011/2012 etablerede Ry Håndbold teams for at styrke den håndboldfaglige udvikling i klubben. Inddeling i teams Med indgangen til sæsonen 2011/12 er Ry Håndbold inddelt i 5 teams - 4 teams i Ungdomsafdelingen og 1 team i seniorafdelingen. I ungdomsafdelingens 4 teams er der indgået aftale med 4 kompetente teamkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for den håndboldfaglige udvikling af trænere, hold og spillere. Side 4

6 Teamindelingen i Ry Håndbold Der henvises i øvrigt til vi hæver overlæggeren som er udleveret til alle trænere og kan findes på vores hjemmeside. Ungdomsudvalget og seniorudvalget har organiseret sig på tilsvarende måde. Side 5

7 PRAKTISKE FORHOLD Fordeling af træningstid Haltimer Bestyrelsen i Ry Håndbold deltager i ansøgning om fordeling af haltimer mellem de forskellige foreninger, der benytter Ry Hallerne. Internt i Ry Håndbold Når klubben har fået tildelt haltimer, udarbejdes en fordelingsplan over træningstimer under hensyn til Udnyttelse af samspilsmuligheder på tværs af hold Teaminddeling Trænernes mulighed for at møde ind Hvis turneringsudvalget ser det nødvendigt at placere turneringskampe i træningstiden, skal det ske under hensyntagen til de/det øvrige hold i truppen, så vi holder aflysninger af træningstider på et minimum. I truppen Fordeling af træningstiden i truppen sker ud fra praktiske hensyn i samråd mellem udvalgsrepræsentant og trænerteam. Det er i yderste konsekvens udvalgsmedlemmet, som har ansvaret for, at fordelingen efterlever klubbens sportspolitik. Trænerne på holdet kan selv aftale træningskampe men i respekt for afviklingen af træningen i hele truppen. Aflysninger af andre holds træningstid skal holdes på et minimum. Vi opfordrer trænerteamet til dialog om planlægning/koordinering af træningskampe i træningstiden så færrest mulige hold bliver berørt af træningsaflysninger. FRIVILLIGE I RY HÅNDBOLD Hvorfor være frivillig/leder i Ry Håndbold? Ry Håndbold er en forening, der med afsæt i mange års erfaring, har haft fokus på: Det skal være sjovt at spille håndbold Stor forældreinvolvering Vi bygger på motivation frem for pisk! Dette vil vi gerne udbygge, da vi har fået mange nye frivillige og nye generationer af forældre. Vi finder det som klub vigtigt, at alle har nem adgang til klubbens politikker og har i den forbindelse ajourført og opdateret politikkerne så de passer til den nye teamstruktur, som er iværksat. Side 6

8 Trænere Det er klubben som antager/ansætter trænere og definerer ansvarsfordelingen i et trænerteam herunder fordeling af hovedansvar og holdansvar. Klubben bestræber sig på at have trænere, trænerteams samt fordelingen af ansvar på plads forud for sæsonen - inden 1. maj. Når det er på plads, meldes det klart ud til berørte trænere, forældrerepræsentanter og det offentliggøres på klubbens hjemmeside. Umiddelbart herefter holdes der et fælles trænermøde på holdet så der tages hensyn til hold, som gerne vil sommertræne og at dette kan ske ud fra strukturen for den kommende sæson. Trænerne i en trup bliver som udgangspunkt fordelt med ansvar for hvert deres hold, men fungerer i praksis som et team og arbejder sammen ud fra truppens målsætninger. Trænerne har i fællesskab medansvaret for at koordinere træning med udgangspunkt i truppen og med plads til holdtræning. Truptræning kan f.eks. være fløjtræning eller træning af bagspillere på tværs af holdene i en trup, mens hold træning er baseret på træning med holdet spillere. Vi ønsker at tilbyde dygtige trænere til alle hold. Da der er forskel på holdenes niveau og spillernes motivation, stiller det forskellige krav til trænernes kompetencer det er vi bevidste om. Der vil således være forskel på trænerprofil afhængigt af holdets rangering. Pleje af særinteresser må ikke ødelægge den gode håndboldoplevelse og sammenholdet i truppen. Klubben forsøger at ansætte en trænerprofil, der kan give alle på holdet den gode håndboldoplevelse og stimulere sammenholdet i truppen. Forældretrænere Forældre er værdifulde som trænere og ledere for Ry håndbold og vi sætter stor pris på det engagement der udvises. Vi er dog også opmærksomme på, at forældretrænerrollen kan give udfordringer, og derfor opfordrer vi til, at du som forældretræner er opmærksom på følgende: Pas på ikke at gøre forskel, pace eller stille for store krav Husk at rose og rise dit barn på lige fod med de andre. Undgå at drøfte de andre spillere med dit barn. Diskuter kun dit barns indsats i kampen, hvis barnet henvender sig. Lad ikke dit barn give beskeder til de andre børn. Hold afstand til spillerne ved stævner eller hyggesnak i cafeteriet, så dit eget barn kan få et frirum og have sine venner for sig selv. Det er deres fritid. Nyd at have en fælles fritidsinteresse med dit barn. Tag ikke konflikter før, under eller umiddelbart efter træningen. Lav aftaler med dit barn om opførsel til træningen. Aftal med dine medtrænere om, at de skal prikke dig på skulderen, hvis de observerer noget problematisk i forhold til forældertræner/barn. Sørg for at have gode relationer og kommunikation med hele spillertruppen. Side 7

9 Forældrerepræsentanter Hvert hold har tilknyttet en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanten hjælper trænerteamet med praktiske opgaver. Der henvises til Jobbeskrivelse for forældrerepræsentanter. Der vil i trupper med flere hold, være flere forældrerepræsentanter i disse tilfælde, aftaler forældrerepræsentanterne den praktiske håndtering indbyrdes. Er der tvivl om fordelingen mellem trænere og/eller forældrerepræsentanter, søger man support hos Ungdomsudvalget. Holdinddeling Træningen tager udgangspunkt i truppen med plads til træning på hold. Træning af klubbens børnehold tager afsæt i udvikling af den enkelte spiller og det er spillerens udvikling der er i fokus (Aldersrelateret træning, AT), såvel til træning som til kamp. Vi betegner holdene ud fra den række de spiller i f.eks. U10 piger A og C og ikke U 10 piger 1. og 2. hold. Vores målsætning om at udvikle spillerne på deres niveau betyder også, at vi til såvel træning som kamp har fokus på udvikling og præstation, og ikke altid kun ser på resultaterne! På U6 og u8 stilles der med forskellige hold fra gang til gang, for at styrke de sociale relationer. Dog stadig under hensyntagen til fastholdelse af udviklingen af den enkelte spilleres kompetencer. Etablering af turneringshold. Ry Håndbold ønsker at skabe en balance mellem, at alle spillere i en trup skal føle sig ligeværdige, føle sig som en del af truppen og have muligheder for at spille sig på førsteholdet samtidig med, at alle skal have tilhørsforhold til et hold. Det betyder i opstartsfasen af sæsonen, at alle spillere træner på lige fod og holdene i den enkelte trup lægges først fast tæt på første turneringsrunde. Ved inddelingen af holdene specielt placering af marginalspillere skal der tages hensyn til spillerens håndboldfaglige niveau, men også til spillerens sociale relationer. Indtil u14 vægtes dette meget højt og herefter aftager dette til fordel for de håndboldfaglige argumenter. Både den håndboldmæssige udvikling og de sociale relationer har betydning for spillernes trivsel. Derfor opfordres klubbens ledelse trænere, ledere, forældre og spillere til at være bevidste herom. De spillere, som ligger mellem to hold (marginalspillere) skal herefter være tilknyttet ét hold. Spilleren kan flyttes mellem to hold af to grunde: A. hvis der afbud på det ene hold og dermed behov for hjælp (akut endagsløsning) B. hvis den pågældende spiller har brug for/kvalificeret sig til at spille én eller flere kampe på et andet hold. Vurdering heraf sker i dialog mellem teamets/truppens trænere. Information om skift skal ske til spilleren og til spillerens forældre. Side 8

10 Udtagelse /fordeling af marginalspillere fra uge til uge må IKKE finde sted. Ved inddelingen af holdene specielt placering af marginalspillere skal der ikke alene tages hensyn til spillerens håndboldfaglige niveau, men også til spillerens sociale relationer, når dette vurderes at have indvirkning på spillerens præstationer/spillerniveau. Marginalspillere skal træne med sit hold. Generelt skal alle spillere have mulighed for at træne med det hold, de spiller kampe på. Ledelsen i Ry Håndbold forventer, at placeringen af truppens spillere sker med afsæt i ovenstående og i dialog mellem truppens trænere. Ligeledes er der en klar forventning til, at trænerne i holdsætningen tager hensyn til truppens hold som helhed og med respekt for hinanden både spillere og trænere. Antal spillere til kamp JHF s op- og nedrykningsregler skal overholdes. Alle spillere i en trup skal tilbydes kampe. Træneren vurderer, hvilket niveau og hvilke turneringer/stævner spilleren tilbydes herom senere under aldersrelateret træning. Træneren udtager ikke flere spillere end nødvendigt for kampen. Det tilstræbes at det maksimale antal udskiftningsspillere til en kamp er 2 dette gælder for hold yngre end U14. Det er trænerens ansvar at vurdere, hvormange og hvilke spillere der skal med. Alle udtagne spillere får spilletid. Hvis en spiller gentagne gange sidder på bænken uden at få tilbudt længere tid på banen, må konsekvensen være, at træneren revurderer, om spilleren er tilknyttet det rigtige hold. I rækker over U14 medtages ligeledes kun spillere, som kommer på banen men her kan det i få tilfælde være nødvendigt at prioritere mindre spilletid, for at matche modstanderen. Dette kræver dog, at man har forberedt spilleren inden kampen og tager en snak herom efter kampen. Samtidig er udgangspunktet, at marginalspillere skal have så megen spilletid, som kampen overhovedet tillader. Indtil U14 ønsker vi ikke at låse vores spillere på faste pladser dog med undtagelse af målmænd. Ry Håndbold ønsker ikke at være kendt for at vinde stort og samtidig have sine marginalspillere på bænken i det meste af kampen! Spillere udvikler sig kun ved boldberøring! I disse situationer skal man som træner kunne vurdere og synliggøre andre spilmæssige indsatser Ovenstående beslutning kan kun omstødes af bestyrelsen i Ry Håndbold og ikke af enkeltpersoner. Side 9

11 ADFÆRD Forventninger til lederadfærd Lederen uanset om det er udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, leder eller træner vil i det offentlige rum blive betragtet som en repræsentant for Ry Håndbold. Vi forventer derfor, at han/hun er bevidst om denne rolle repræsenterer og efterlever klubbens værdier og holdninger. Eventuelle uklarheder eller uenigheder om holdninger og værdier søges afklaret i rette forum med udvalg eller bestyrelse i klubben, så dette ikke skaber unødvendig støj og misforståelser i klubben. I flg. klubbens vedtægter, kan personer som i deres adfærd ikke efterlever klubbens værdier i yderste konsekvens udelukkes fra klubben der henvises til vedtægterne. Forventninger til træneradfærd Vi vil gerne opfordre alle trænere til at arbejde med en anerkendende tilgang til de hold og især de enkelte spillere, de træner. At være anerkendende vil sige at tage udgangspunkt i det, spilleren eller holdet kan. Man skal ikke have fokus på det, de ikke kan, Med afsæt i det spillerne/holdet kan, skal der arbejdes hen imod både lang- og kortsigtede mål. Vi tager udgangspunkt i det der lykkes, og derfra udvikles spilleren, holdet eller spilelementet i den nærmeste udviklingszone. Anerkendelse handler om at skabe et godt grundlag for at klare nye udfordringer, ved at tage ved lære af de situationer, spilleren lykkes med. Anerkendelse skaber tryghed og øger selvværdet hos den enkelte spiller og frigiver derfor energi til at klare nye, og sværere udfordringer. Anerkendelse viser, at andre sætter pris på os og det, vi gør. Derfor øger anerkendelse fornemmelsen af tilknytning og ansvarlighed. Side 10

12 Zonen for nærmeste udvikling Fjerneste udviklingszone Det mål træneren (og spilleren) kan se og værdsætter Det spilleren endnu ikke kan Nærmeste udviklingszone Det spilleren kan med hjælp fra andre (træneren/holdkammerater) Der hvor spilleren er Det spilleren kan Spiller Kilde: JHF kreds 6 I praksis betyder det, at man bør planlægge og gennemføre sin træning i første omgang efter, hvad holdet og den enkelte kan, og i anden omgang efter, hvilke mål man har. Det betyder også, at man bør differentiere træningen imellem de enkelte hold og spillere. Det betyder også, at det kan være en god idé at skære svære spilelementer over i mindre bidder, som kan lykkes, og derefter sætte dem sammen, når man har oplevet en vis succes i delelementerne. Der findes også andre pædagogiske modeller, som kan anvendes. I en anerkendende tilgang er ros vigtig, men anerkendende tilgang er meget mere og andet end at rose i flæng eller at pakke børnene ind i vat. Man må stadig gerne stille krav og sætte grænser, men det er vigtigt, at den enkelte spiller føler sig set og forstået. Vi accepterer ikke mobning blandt spillere, trænere eller andre og det er en træners opgave straks at slå ned herpå. Side 11

13 Før træningen Brug din forældrerepræsentant til at klare praktiske opgaver afstem hvem der har bolden på hvilke opgaver Tjek for afbud, så du vænner spillerne til at melde afbud Forbered dig med afsæt i AT tænk i spillernes niveau og udviklingsmuligheder. Tag afsæt i indsatsområder, som er præsenteret af teamkoordinatorerne Vi forventer, at du i din planlægning respekterer og anvender linjen i den røde tråd, som er udarbejdet af temakoordinatorerne Sørg for at koordinere mellem trænerne i teamet - og afstemme roller, opgaver og forventninger Inddrag teamkoordinatorerne i planlægning af sæsonen, og søg hjælp og sparring. Planlægning af træningspas Vi har i Ry Håndbold valgt at lade DHF s Aldersrelateret Træning (AT) være rettesnor for, hvordan vi planlægger og gennemfører træningen. De overordnede budskaber til trænere i AT håndbold er: - at man i træningen bør skabe flest mulige aktive situationer (med bold) for den enkelte spiller. - at man som træner skaber tryghed og gode oplevelser for alle. - at man som træner prioriterer den fysiske træning - også for de yngste årgange. Vi forventer desuden i Ry Håndbold, at alle trænere er velforberedte. Til forberedelsen af træningen er det en god idé at benytte hjemmesider om AT håndbold På hjemmesiderne kan man læse om, hvilke temaer man bør tilgodese og i hvilket forhold på de enkelte årgange. Man kan desuden få inspiration til træningspas i form af beskrivelser af og videoklip med konkrete øvelser som passer til de enkelte hold og spillere. Side 12

14 Under træningen Det er en god idé at samle spillerne både før og efter træningen. Før træningen for at fortælle om dagens program, og efter træningen for at runde af og evt. give fælles beskeder. Vær sporty i din påklædning og din udstråling. Vær iført sportstøj og sportssko. Minimum Ry Håndbold trøje. Giv tydelige og korte instruktioner før en øvelse, så alle involverede ved, hvad de skal lave. (vis gerne eksempler) Med respekt af spillernes alder/niveau skal du sørger for at involvere spillerne og synliggøre mål og midler for at sikre engagement. En fælles forståelse og fælles håndslag på at det er vejen frem giver indre energi og mulighed for at du kan fastholde spillerne. Jo større involveringsgrad jo større motivationsgrad vil du opleve hos spillerne. Gentag gerne øvelser flere/mange gange. Man behøver ikkehver gang kommer med et nyt og spændende program, det handler om at kunne justere de kendte øvelser. Sikkerhed i indlæring sker gennem gentagelser. Udvis selv den adfærd, du ønsker spillerne skal udvise. F.eks. at komme til tiden, undgå mobilsnak og afbrydelser m.v. Brug gerne fløjte til at markere, at du ønsker spillernes opmærksomhed. Desuden tager opbygningen af din træning afsæt i de indsatsområder, som der er drøftet i dit team, herunder det spilkoncept, som teamkoordinatorerne har præsenteret på opstartsmødet i august Vi vil gerne kendes på at spille contra håndbold og på følgende måde: a) Første 1/3 af contrafasen er holdspecifik afhængig af hvilken forsvarsformation det enkelte hold ønsker primært at anvende. b) Næste 2/3 af contrafasen ønsker vi at implementere følgende: Bolden føres frem ad banen af de tre bagspillere i en V formation Fløje og stregspillere løber dybt i banen, og anvendes som enten afslutningsspillere eller screeningsspillere. Spillerne i Ry håndbold skal have kendskab til deres rolle i contraspillet, og have forståelse for hvilke krav og kompetencer, som hører til denne rolle (rolle afklaring). Side 13

15 Hvordan og hvor meget skal vi så arbejde med denne del af spillet? Ja igen lader vi AT hjælpe os her U-10 Kilde: DHF DHF giver følgende retningslinjer for den % vise fordeling mellem de forskellige dele af spillet. Vi vil gerne arbejde hen mod at en stor del af den fysiske træning (10 %) var i form af contra løbebaner, og endvidere at contra tænkes ind i angrebstræning og spil delen (20 og 25%). Hvilket måske ender op i min med contra i en times træning. Efter træningen Vær imødekommende overfor forældre, som har behov for at stille praktiske spørgsmål Refleksion, evaluering af træningen i trænerteamet brug hinanden som sparringspartner Vurder om du/i fik udfordret spillerne på deres niveau hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvad kan gøres bedre? Har jeg sikret mig, at spillerne har opretholdt deres lyst til at udforske/eksperimentere med håndboldspillet og dermed selv er i stand til at tage initiativ og ikke være låste at fast systemer? Vurder om du havde en anerkendende tilgang Brug din teamkoordinator som sparringspartner Side 14

16 Til kamp Din rolle er at vejlede spillerne, så de yder deres bedste. Du anvender anerkendende tilgang herunder din kommunikation til spillere, dommer og modstander du er forbilledet for dine spillere. Du skal have fokus på, at du er træner/vejleder og ikke koncentrere dig om dommere og tilskuer dit fokus er på, at støtte og motivere holdet mest muligt. Alle trænere i Ry Håndbold deltager i tak for kampen med opstilling på midten af banen. Efter kampen taler I om hvad der var godt og hvad der lykkedes dvæl ikke ved fejl det er ikke motiverende. Du kan kun fremhæve fejl, hvis du uomtvisteligt kan sige, at det er ting, som spillerne magter. Trænere i børnerækkerne er til for at børnene skal have en god oplevelse det skal være sjovt at spille håndbold i Ry Håndbold. Vores trænere udviser respekt for den enkelte spiller i adfærd og omgangstone. Forventninger til spillere Vi forventer at spillerne indgår i holdet og klubbens fællesskab. Vi behandler hinanden med respekt og giver plads til udvikling af alle spillere. Vi forventer, at du involverer dig og bidrager positivt både på og udenfor banen. Omgangstonen i Ry Håndbold skal være positiv og konstruktiv vi accepterer ikke nedsættende tilråb eller anden destruktiv adfærd overfor medspillere, modstandere, ledere, trænere eller dommere. Det er trænerens opgave at fastlægge taktikken og guide spillerne vi forventer, at du som spiller bakker op og involverer dig. Vi accepterer ikke mobning blandt spillerne og udøvelse heraf vil få konsekvenser. Forventninger til forældre Det er målet, at det skal være sjovt og udviklende at spille håndbold i Ry Håndbold. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene med oplevelser opnår et fællesskab samtidig med, at de lærer at spille håndbold. Foreningsarbejdet er et samarbejde og vi er alle medspillere! Det frivillige arbejde i Ry Håndbold skal gerne skabe værdi både for klubben, forældre og spillere Forældreadfærd: Mød op til træning og kamp, når du har mulighed for det børnene værdsætter det! Kan du bidrage som træner, så lad os det vide Er du ikke træner, så hav respekt for det arbejde dit barns træner udøver i klubben, har du bemærkninger eller spørgsmål, så tag fat i træneren og få en dialog herom. Ungdomsudvalget står altid til rådighed for spørgsmål men undlad at involvere børnene i eventuelle frustrationer dette skal behandles på voksenniveau Side 15

17 Deltag gerne i foreningsarbejdet/aktiviteter dine børn værtsætter forældres deltagelse Giv opmuntringer til alle ikke kun til dit eget barn Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene vis respekt og kritiser ikke dommeren Vis respekt for planlægningen meld afbud, hvis dit barn ikke kommer til træning el. kamp Respekter trænerens beslutninger bak op og støt dit barn. Har du spørgsmål, så kontakt træneren for uddybning Vær konstruktiv, anerkendende og undlad at kritisere Det er træneren, der stiller holdet, foretager udskiftningerne, opstiller målepunkter for præstationerne på holdet, og har dialogen med spillere og dommere. Husk, håndbold skal være sjovt og resultater er ikke alt! Det er dit barn, der spiller håndbold IKKE dig! Ry Håndbold vægter fairplay og accepterer ikke krænkende og negative udbrud/tilråb overfor spillere, modstandere eller dommere. Du er forbilledet for dit barn! Del din begejstring med andre forældre på holdet og deltag aktivt i holdets aktiviteter Som forældre kan du forvente, at blive indbudt til informationsmøde ved sæsonopstart. Det forventes at minimum én forælder pr. barn møder op. Har du spørgsmål undervejs, kan du kontakte holdets forældrerepræsentant (oplysningerne fremgår af hjemmesiden), trænere eller ungdomsudvalget repræsentant (fremgår af hjemmesiden). Forældre til U6 og U8 spillere bliver inviteret til forældre/barn håndboldtur, hvor forældre får en introduktion til foreningsarbejdet i Ry Håndbold. Forældre til øvrige ungdomshold vil som minimum hvert andet år blive inviteret til fællesarrangement med forskellige temaer hvor der bl.a. vil blive givet en kort orientering om klubbens aktiviteter og nye tiltag. TRÆNINSGKULTUR I RY HÅNDBOLD Vi træner som udgangspunkt fra 15. august til påske i Ry Hallerne. VI tager hensyn til andre idrætsgrene i vores planlægning i det omfang det er muligt f.eks. fodboldturneringen. Hvis vi tilbyder sommertræning sker det med afsæt i Træning på individuelt niveau Sjov bold Små stævner Grundprincipperne er altid med afsæt i principperne i nærmeste udviklingszone hvor man bygger op om en kendt base hvor spillerne får forståelse for basen/grundpakken og føler sig trygge herved. Udviklingen af spillet sker herfra og med den sikkerhed i, at alle kender basen og kan falde tilbage hertil. Se figuren på side 9. Side 16

18 Trænerne tilrettelægger og synliggør holdets indsatser også overfor spillere og forældre (f.eks. hvis der arbejdes med forsvar, ved forældrene det og kan bakke op/klappe af gode indsatser i kampene) Positiv motivation i Ry Håndbold Med respekt for fastholdelse af vores mål om håndbold for alle, ønsker vi at skabe en kultur, der er bygget op om positiv motivation. En kultur hvor trænere, spillere og forældre har et fælles mål at der med respekt for hinanden og med fair fight arbejdes med udvikling af håndboldspillet og i kampene med alle lovlige midler kæmper for at leve op til holdets målsætninger. Målsætningerne er på alle hold synlige overfor spillere og forældre. En sådan kultur kommer indefra og ikke fra konstante aggressiv tilråb fra bænken! Der vil både være resultatmæssige målsætninger, men også andre indsatsområder håndboldmæssig t og socialt på holdet. Det er klubbens holdning, at de resultatmæssige indsatser aldrig må ske på bekostning af en god tone og positive opbakning blandt spillere ledere, forældre og andre interessenter. Klubbens strategiplan, vil indarbejde indsatsen omkring synliggørelse heraf både overfor trænere, spillere og forældre. Der skal laves synlige målsætninger i truppen/på holdet. Målsætningen udarbejdes af trænerne og formidles til spillere og forældre. Trænerne evaluerer løbende på, at træningen lever op til dette. Dette vil være et af klubbens udviklingsprojekter de kommende år. Vi vil gerne udfordre tanken om i endnu højere grad, at kunne levere varen på banen uden at gå på kompromis med vores værdier som en rummelig klub med respekt for håndbold for alle. Side 17

19 REKRUTTERING Ry Håndbold tager mod alle interesserede medlemmer uanset niveau. Dette stiller krav til modtagerhjælpere på f.eks. U10 og U12. Der etableres en gruppe af løse frivillige /supervisorer, som laver fælles træning for nybegynderne på et antal lørdage. Her øves kaste- og gribeøvelser, forklares spilleregler og i det hele taget klargøre spillerne. Når vi på U10 og U12 modtager nybegyndere, tilbyder klubben den berørte træner, at der de første 2 træningsaftener støttes op med en ung supervisor f.eks. en U14 eller U16 spiller, som skal være personlig træner de første par gange. Nye spillere får en buddy, som viser rundt og er guide. Trænerne sørger for at finde en person som matcher den nye spiller. Disse unge supervisorer udvælges af ungdomsudvalget i samarbejde med teamkoordinatorerne. Lørdagsholdet sammensættes efter behov. Den enkelte træner kontakter ungdomsudvalget repræsentanten, som sammen med Lørdagsholdet finder egnede datoer efter behov. Træningen kan ske fredag eller lørdag i hal C eller på skolen (under hensyntagen til bookede tider) Vi opererer ikke med lukkede hold og som udgangspunkt kan alle blive medlem jf. klubbens vedtægter afvigelse herfra besluttes alene af bestyrelsen. Vi arbejder målrettet med konkrete initiativer for at tiltrække og fastholde medlemmer: Håndboldcaravanen og samarbejde med SFO for U6 og U8 Opstart af samarbejde med Klub for U10 og U12 Fredagsevent i samarbejde med RYG og RYB for 6. klasser U14 (spiller fra U12 og seniorafdelingen planlægger sammen med DGI denne event) Inddragelse af U16 i planlægning af f.eks. klukweekenden Træneruddannelse til unge trænere På sigt ønsker vi at teste mulighederne for et ungdomsråd, som deltager i planlægning af aktiviteter Dertil kommer andre aktiviteter som: Forældrearrangementer for U6 og U8 Inspirationsaften for forældre på U10 og U16 Klubweekend for U10-16 Gæstetræner fra seniorafdelingen til ungdomshold Invitation til ungdomshold til seniorkampe Brag i hallen Påske Cup Samarbejde med JFH og DGI om håndboldskole i hhv. sommer- og efterårsferie Side 18

20 Ry Håndbold arbejder i fællesskab med hallens bestyrelse og andre foreninger på mulighederne for udvidelse af Ry Hallerne. DIVERSE Alkoholpolitik Ry Håndbold er underlagt gældende lovgivning og ved stævner gælder stævnets regler. Ry Håndbold henstiller til at unge under 18 år ikke drikker til Ry Håndbold arrangementer. Vi hverken kan eller vil overvåge de unge, men oplever vi, at de unges opførsel på grund af alkohol til stævner eller lignende ikke er acceptabel, vil den pågældende spillers forældre blive kontaktet og barnet skal afhentes. Dette gælder også, hvis vi vurderer, at den unge har indtaget for store mængder alkohol. Klubbens trænere/ledere har mandat til at opstille skrappere regler. Dette skal i givet fald meddeles spillere og forældre up front. Energidrikke, der virker opkvikkende på hjernen Ry Håndbold henstiller til at ungdomspillere under 18 år ikke drikker Red Bull eller lignede produkter til stævner hverken dagsstævner eller natstævner. Klubbens trænere/ledere har mandat til at opstille skrappere regler. Dette skal i givet fald meddeles spillere og forældre up front. Kørselspolitik Ry Håndbold overholder gældende færdselslov. Det betyder, at alle seleregler og regler om autostole skal overholdes. Hvis forældre til børn og unge skal have deres børn op og køre med unge medspillere/trænere, hvor man som forældre ikke selv føler sig tryk, har man selv ansvaret for at sige fra og finde alternativ transport. Det er klubbens holdning, at en ung træner, moralsk set, skal huske at informere forældrene, hvis han/hun kører til/fra kampe, så forældrene har viden til at forholde sig hertil. Bøder Bøder som følge af rødt kor eller anden usportslig optræden betales som udgangspunkt af spilleren selv. Trænere, der modtager rødt kort og tilhørende bøde af samme årsager, betaler selv. Spillercertifikater I flg. Klubbens vedtægter kan der alene udstedes rene spillercertifikat til en spiller, hvis den pågældende spiller ikke er i kontingentrestance. Der klubben kasserer, der udsteder spillercertifikater. Er en spiller i kontingentrestance påføres dette spillercertifikatet. Dispensation Ry Håndboldoplyser korrekt fødselsdato på spillerne. Side 19

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere