Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportspolitik og andre praktiske oplysninger"

Transkript

1 Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

2 Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE FORHOLD... 6 Fordeling af træningstid... 6 Haltimer... 6 Internt i Ry Håndbold... 6 I truppen... 6 FRIVILLIGE I RY HÅNDBOLD... 6 Hvorfor være frivillig/leder i Ry Håndbold?... 6 Trænere... 7 Forældretrænere... 7 Forældrerepræsentanter... 8 Holdinddeling... 8 Antal spillere til kamp... 9 ADFÆRD Forventninger til lederadfærd Forventninger til træneradfærd Før træningen Planlægning af træningspas Under træningen Vi vil gerne kendes på at spille contra håndbold og på følgende måde: Efter træningen Til kamp Forventninger til spillere Forventninger til forældre TRÆNINSGKULTUR I RY HÅNDBOLD Side 1

3 Positiv motivation i Ry Håndbold REKRUTTERING DIVERSE Alkoholpolitik Energidrikke, der virker opkvikkende på hjernen Kørselspolitik Bøder Spillercertifikater Dispensation Stævnegebyrer Flytning af kampe Børneattester Side 2

4 Indledning og formål Denne politik og vejledning er udarbejdet for at sikre kendskabet til Ry håndbolds værdier og principper - værdier og principper, som i bund og grund har været en stor del af klubbens fundament igennem mange år. Der er rigtigt mange engagerede spillere, trænere, ledere og forældre tilknyttet Ry Håndbold, som bidrager med stor værdi til klubben. Vi tror på, at tydeliggørelse af klubbens politikker og værdier kan medvirke til, at alle bedre kan bidrage til at udvikle og gøre klubben endnu bedre. I Ry Håndbold ønsker vi en klub med håndbold for alle det være begyndere, bredden og eliten. Vi tror på, at vi gennem fokusering på den enkeltes spillers færdigheder og kunnen, og ved at udfordre den enkelte spiller dér, udvikler spillerne bedst til gavn for spilleren selv og holdet. Vi ønsker i Ry Håndbold at arbejde for fællesskabet på de enkelte årgange og hold, uanset niveauforskelle på årgangene og holdene. Håndbold er en holdsport og skal også være sjov på tværs af holdene. Sportspolitikken indeholder vejledninger til, hvordan man som træner, forælder og leder kan arbejde for at nå ovennævnte målsætninger. Som træner i Ry Håndbold skal man kende og arbejde efter de retningsliner, som er givet heri. Hvis man mangler inspiration i forhold til at opfylde målene i sin træning, vil vores teamkoordinatorere hellere en gerne komme med gode idéer. God fornøjelsen. Hvem er vi? Det gode fundament fra Knudsø HK er blevet tilført nye kræfter og idéer og vi tager det bedste fra Knudsø HK og bygger videre på. Som en modstander sagde i hallen: Ved du hvorfor Ry Håndbold er så gode? De har fusioneret med Knudsø HK Side 3

5 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD I Ry håndbold tilbyder vi håndbold for alle Holdene opdeles efter spillernes niveau og træningen tager afsæt i holdets og spillernes niveau. Da nogle spillere i takt med spillerens udvikling vil opleve at skulle skifte mellem to hold, er det vigtigt, at spillerne får en forståelse af, at de har et stort fællesskab derfor er det fastlagt, at holdene på en årgang (f.eks. U12 Drenge) træner sammen. Dette fællesskab vil herefter blive kaldt en trup. FORENINGENS OPBYGNING Organisatorisk Ry Håndbold har valgt en mindre bestyrelse bestående af 3-5 personer med inspiration fra DGI s triologi i foreningen. Bestyrelsen får hjælp fra en lang række udvalg, som hver varetager en række administrative og praktiske opgaver. Bestyrelsen er repræsenteret i hvert enkelt udvalg, for at sikre konsensus mellem de enkelte udvalg. Fra sæsonen 2011/2012 etablerede Ry Håndbold teams for at styrke den håndboldfaglige udvikling i klubben. Inddeling i teams Med indgangen til sæsonen 2011/12 er Ry Håndbold inddelt i 5 teams - 4 teams i Ungdomsafdelingen og 1 team i seniorafdelingen. I ungdomsafdelingens 4 teams er der indgået aftale med 4 kompetente teamkoordinatorer, som har det overordnede ansvar for den håndboldfaglige udvikling af trænere, hold og spillere. Side 4

6 Teamindelingen i Ry Håndbold Der henvises i øvrigt til vi hæver overlæggeren som er udleveret til alle trænere og kan findes på vores hjemmeside. Ungdomsudvalget og seniorudvalget har organiseret sig på tilsvarende måde. Side 5

7 PRAKTISKE FORHOLD Fordeling af træningstid Haltimer Bestyrelsen i Ry Håndbold deltager i ansøgning om fordeling af haltimer mellem de forskellige foreninger, der benytter Ry Hallerne. Internt i Ry Håndbold Når klubben har fået tildelt haltimer, udarbejdes en fordelingsplan over træningstimer under hensyn til Udnyttelse af samspilsmuligheder på tværs af hold Teaminddeling Trænernes mulighed for at møde ind Hvis turneringsudvalget ser det nødvendigt at placere turneringskampe i træningstiden, skal det ske under hensyntagen til de/det øvrige hold i truppen, så vi holder aflysninger af træningstider på et minimum. I truppen Fordeling af træningstiden i truppen sker ud fra praktiske hensyn i samråd mellem udvalgsrepræsentant og trænerteam. Det er i yderste konsekvens udvalgsmedlemmet, som har ansvaret for, at fordelingen efterlever klubbens sportspolitik. Trænerne på holdet kan selv aftale træningskampe men i respekt for afviklingen af træningen i hele truppen. Aflysninger af andre holds træningstid skal holdes på et minimum. Vi opfordrer trænerteamet til dialog om planlægning/koordinering af træningskampe i træningstiden så færrest mulige hold bliver berørt af træningsaflysninger. FRIVILLIGE I RY HÅNDBOLD Hvorfor være frivillig/leder i Ry Håndbold? Ry Håndbold er en forening, der med afsæt i mange års erfaring, har haft fokus på: Det skal være sjovt at spille håndbold Stor forældreinvolvering Vi bygger på motivation frem for pisk! Dette vil vi gerne udbygge, da vi har fået mange nye frivillige og nye generationer af forældre. Vi finder det som klub vigtigt, at alle har nem adgang til klubbens politikker og har i den forbindelse ajourført og opdateret politikkerne så de passer til den nye teamstruktur, som er iværksat. Side 6

8 Trænere Det er klubben som antager/ansætter trænere og definerer ansvarsfordelingen i et trænerteam herunder fordeling af hovedansvar og holdansvar. Klubben bestræber sig på at have trænere, trænerteams samt fordelingen af ansvar på plads forud for sæsonen - inden 1. maj. Når det er på plads, meldes det klart ud til berørte trænere, forældrerepræsentanter og det offentliggøres på klubbens hjemmeside. Umiddelbart herefter holdes der et fælles trænermøde på holdet så der tages hensyn til hold, som gerne vil sommertræne og at dette kan ske ud fra strukturen for den kommende sæson. Trænerne i en trup bliver som udgangspunkt fordelt med ansvar for hvert deres hold, men fungerer i praksis som et team og arbejder sammen ud fra truppens målsætninger. Trænerne har i fællesskab medansvaret for at koordinere træning med udgangspunkt i truppen og med plads til holdtræning. Truptræning kan f.eks. være fløjtræning eller træning af bagspillere på tværs af holdene i en trup, mens hold træning er baseret på træning med holdet spillere. Vi ønsker at tilbyde dygtige trænere til alle hold. Da der er forskel på holdenes niveau og spillernes motivation, stiller det forskellige krav til trænernes kompetencer det er vi bevidste om. Der vil således være forskel på trænerprofil afhængigt af holdets rangering. Pleje af særinteresser må ikke ødelægge den gode håndboldoplevelse og sammenholdet i truppen. Klubben forsøger at ansætte en trænerprofil, der kan give alle på holdet den gode håndboldoplevelse og stimulere sammenholdet i truppen. Forældretrænere Forældre er værdifulde som trænere og ledere for Ry håndbold og vi sætter stor pris på det engagement der udvises. Vi er dog også opmærksomme på, at forældretrænerrollen kan give udfordringer, og derfor opfordrer vi til, at du som forældretræner er opmærksom på følgende: Pas på ikke at gøre forskel, pace eller stille for store krav Husk at rose og rise dit barn på lige fod med de andre. Undgå at drøfte de andre spillere med dit barn. Diskuter kun dit barns indsats i kampen, hvis barnet henvender sig. Lad ikke dit barn give beskeder til de andre børn. Hold afstand til spillerne ved stævner eller hyggesnak i cafeteriet, så dit eget barn kan få et frirum og have sine venner for sig selv. Det er deres fritid. Nyd at have en fælles fritidsinteresse med dit barn. Tag ikke konflikter før, under eller umiddelbart efter træningen. Lav aftaler med dit barn om opførsel til træningen. Aftal med dine medtrænere om, at de skal prikke dig på skulderen, hvis de observerer noget problematisk i forhold til forældertræner/barn. Sørg for at have gode relationer og kommunikation med hele spillertruppen. Side 7

9 Forældrerepræsentanter Hvert hold har tilknyttet en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanten hjælper trænerteamet med praktiske opgaver. Der henvises til Jobbeskrivelse for forældrerepræsentanter. Der vil i trupper med flere hold, være flere forældrerepræsentanter i disse tilfælde, aftaler forældrerepræsentanterne den praktiske håndtering indbyrdes. Er der tvivl om fordelingen mellem trænere og/eller forældrerepræsentanter, søger man support hos Ungdomsudvalget. Holdinddeling Træningen tager udgangspunkt i truppen med plads til træning på hold. Træning af klubbens børnehold tager afsæt i udvikling af den enkelte spiller og det er spillerens udvikling der er i fokus (Aldersrelateret træning, AT), såvel til træning som til kamp. Vi betegner holdene ud fra den række de spiller i f.eks. U10 piger A og C og ikke U 10 piger 1. og 2. hold. Vores målsætning om at udvikle spillerne på deres niveau betyder også, at vi til såvel træning som kamp har fokus på udvikling og præstation, og ikke altid kun ser på resultaterne! På U6 og u8 stilles der med forskellige hold fra gang til gang, for at styrke de sociale relationer. Dog stadig under hensyntagen til fastholdelse af udviklingen af den enkelte spilleres kompetencer. Etablering af turneringshold. Ry Håndbold ønsker at skabe en balance mellem, at alle spillere i en trup skal føle sig ligeværdige, føle sig som en del af truppen og have muligheder for at spille sig på førsteholdet samtidig med, at alle skal have tilhørsforhold til et hold. Det betyder i opstartsfasen af sæsonen, at alle spillere træner på lige fod og holdene i den enkelte trup lægges først fast tæt på første turneringsrunde. Ved inddelingen af holdene specielt placering af marginalspillere skal der tages hensyn til spillerens håndboldfaglige niveau, men også til spillerens sociale relationer. Indtil u14 vægtes dette meget højt og herefter aftager dette til fordel for de håndboldfaglige argumenter. Både den håndboldmæssige udvikling og de sociale relationer har betydning for spillernes trivsel. Derfor opfordres klubbens ledelse trænere, ledere, forældre og spillere til at være bevidste herom. De spillere, som ligger mellem to hold (marginalspillere) skal herefter være tilknyttet ét hold. Spilleren kan flyttes mellem to hold af to grunde: A. hvis der afbud på det ene hold og dermed behov for hjælp (akut endagsløsning) B. hvis den pågældende spiller har brug for/kvalificeret sig til at spille én eller flere kampe på et andet hold. Vurdering heraf sker i dialog mellem teamets/truppens trænere. Information om skift skal ske til spilleren og til spillerens forældre. Side 8

10 Udtagelse /fordeling af marginalspillere fra uge til uge må IKKE finde sted. Ved inddelingen af holdene specielt placering af marginalspillere skal der ikke alene tages hensyn til spillerens håndboldfaglige niveau, men også til spillerens sociale relationer, når dette vurderes at have indvirkning på spillerens præstationer/spillerniveau. Marginalspillere skal træne med sit hold. Generelt skal alle spillere have mulighed for at træne med det hold, de spiller kampe på. Ledelsen i Ry Håndbold forventer, at placeringen af truppens spillere sker med afsæt i ovenstående og i dialog mellem truppens trænere. Ligeledes er der en klar forventning til, at trænerne i holdsætningen tager hensyn til truppens hold som helhed og med respekt for hinanden både spillere og trænere. Antal spillere til kamp JHF s op- og nedrykningsregler skal overholdes. Alle spillere i en trup skal tilbydes kampe. Træneren vurderer, hvilket niveau og hvilke turneringer/stævner spilleren tilbydes herom senere under aldersrelateret træning. Træneren udtager ikke flere spillere end nødvendigt for kampen. Det tilstræbes at det maksimale antal udskiftningsspillere til en kamp er 2 dette gælder for hold yngre end U14. Det er trænerens ansvar at vurdere, hvormange og hvilke spillere der skal med. Alle udtagne spillere får spilletid. Hvis en spiller gentagne gange sidder på bænken uden at få tilbudt længere tid på banen, må konsekvensen være, at træneren revurderer, om spilleren er tilknyttet det rigtige hold. I rækker over U14 medtages ligeledes kun spillere, som kommer på banen men her kan det i få tilfælde være nødvendigt at prioritere mindre spilletid, for at matche modstanderen. Dette kræver dog, at man har forberedt spilleren inden kampen og tager en snak herom efter kampen. Samtidig er udgangspunktet, at marginalspillere skal have så megen spilletid, som kampen overhovedet tillader. Indtil U14 ønsker vi ikke at låse vores spillere på faste pladser dog med undtagelse af målmænd. Ry Håndbold ønsker ikke at være kendt for at vinde stort og samtidig have sine marginalspillere på bænken i det meste af kampen! Spillere udvikler sig kun ved boldberøring! I disse situationer skal man som træner kunne vurdere og synliggøre andre spilmæssige indsatser Ovenstående beslutning kan kun omstødes af bestyrelsen i Ry Håndbold og ikke af enkeltpersoner. Side 9

11 ADFÆRD Forventninger til lederadfærd Lederen uanset om det er udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, leder eller træner vil i det offentlige rum blive betragtet som en repræsentant for Ry Håndbold. Vi forventer derfor, at han/hun er bevidst om denne rolle repræsenterer og efterlever klubbens værdier og holdninger. Eventuelle uklarheder eller uenigheder om holdninger og værdier søges afklaret i rette forum med udvalg eller bestyrelse i klubben, så dette ikke skaber unødvendig støj og misforståelser i klubben. I flg. klubbens vedtægter, kan personer som i deres adfærd ikke efterlever klubbens værdier i yderste konsekvens udelukkes fra klubben der henvises til vedtægterne. Forventninger til træneradfærd Vi vil gerne opfordre alle trænere til at arbejde med en anerkendende tilgang til de hold og især de enkelte spillere, de træner. At være anerkendende vil sige at tage udgangspunkt i det, spilleren eller holdet kan. Man skal ikke have fokus på det, de ikke kan, Med afsæt i det spillerne/holdet kan, skal der arbejdes hen imod både lang- og kortsigtede mål. Vi tager udgangspunkt i det der lykkes, og derfra udvikles spilleren, holdet eller spilelementet i den nærmeste udviklingszone. Anerkendelse handler om at skabe et godt grundlag for at klare nye udfordringer, ved at tage ved lære af de situationer, spilleren lykkes med. Anerkendelse skaber tryghed og øger selvværdet hos den enkelte spiller og frigiver derfor energi til at klare nye, og sværere udfordringer. Anerkendelse viser, at andre sætter pris på os og det, vi gør. Derfor øger anerkendelse fornemmelsen af tilknytning og ansvarlighed. Side 10

12 Zonen for nærmeste udvikling Fjerneste udviklingszone Det mål træneren (og spilleren) kan se og værdsætter Det spilleren endnu ikke kan Nærmeste udviklingszone Det spilleren kan med hjælp fra andre (træneren/holdkammerater) Der hvor spilleren er Det spilleren kan Spiller Kilde: JHF kreds 6 I praksis betyder det, at man bør planlægge og gennemføre sin træning i første omgang efter, hvad holdet og den enkelte kan, og i anden omgang efter, hvilke mål man har. Det betyder også, at man bør differentiere træningen imellem de enkelte hold og spillere. Det betyder også, at det kan være en god idé at skære svære spilelementer over i mindre bidder, som kan lykkes, og derefter sætte dem sammen, når man har oplevet en vis succes i delelementerne. Der findes også andre pædagogiske modeller, som kan anvendes. I en anerkendende tilgang er ros vigtig, men anerkendende tilgang er meget mere og andet end at rose i flæng eller at pakke børnene ind i vat. Man må stadig gerne stille krav og sætte grænser, men det er vigtigt, at den enkelte spiller føler sig set og forstået. Vi accepterer ikke mobning blandt spillere, trænere eller andre og det er en træners opgave straks at slå ned herpå. Side 11

13 Før træningen Brug din forældrerepræsentant til at klare praktiske opgaver afstem hvem der har bolden på hvilke opgaver Tjek for afbud, så du vænner spillerne til at melde afbud Forbered dig med afsæt i AT tænk i spillernes niveau og udviklingsmuligheder. Tag afsæt i indsatsområder, som er præsenteret af teamkoordinatorerne Vi forventer, at du i din planlægning respekterer og anvender linjen i den røde tråd, som er udarbejdet af temakoordinatorerne Sørg for at koordinere mellem trænerne i teamet - og afstemme roller, opgaver og forventninger Inddrag teamkoordinatorerne i planlægning af sæsonen, og søg hjælp og sparring. Planlægning af træningspas Vi har i Ry Håndbold valgt at lade DHF s Aldersrelateret Træning (AT) være rettesnor for, hvordan vi planlægger og gennemfører træningen. De overordnede budskaber til trænere i AT håndbold er: - at man i træningen bør skabe flest mulige aktive situationer (med bold) for den enkelte spiller. - at man som træner skaber tryghed og gode oplevelser for alle. - at man som træner prioriterer den fysiske træning - også for de yngste årgange. Vi forventer desuden i Ry Håndbold, at alle trænere er velforberedte. Til forberedelsen af træningen er det en god idé at benytte hjemmesider om AT håndbold På hjemmesiderne kan man læse om, hvilke temaer man bør tilgodese og i hvilket forhold på de enkelte årgange. Man kan desuden få inspiration til træningspas i form af beskrivelser af og videoklip med konkrete øvelser som passer til de enkelte hold og spillere. Side 12

14 Under træningen Det er en god idé at samle spillerne både før og efter træningen. Før træningen for at fortælle om dagens program, og efter træningen for at runde af og evt. give fælles beskeder. Vær sporty i din påklædning og din udstråling. Vær iført sportstøj og sportssko. Minimum Ry Håndbold trøje. Giv tydelige og korte instruktioner før en øvelse, så alle involverede ved, hvad de skal lave. (vis gerne eksempler) Med respekt af spillernes alder/niveau skal du sørger for at involvere spillerne og synliggøre mål og midler for at sikre engagement. En fælles forståelse og fælles håndslag på at det er vejen frem giver indre energi og mulighed for at du kan fastholde spillerne. Jo større involveringsgrad jo større motivationsgrad vil du opleve hos spillerne. Gentag gerne øvelser flere/mange gange. Man behøver ikkehver gang kommer med et nyt og spændende program, det handler om at kunne justere de kendte øvelser. Sikkerhed i indlæring sker gennem gentagelser. Udvis selv den adfærd, du ønsker spillerne skal udvise. F.eks. at komme til tiden, undgå mobilsnak og afbrydelser m.v. Brug gerne fløjte til at markere, at du ønsker spillernes opmærksomhed. Desuden tager opbygningen af din træning afsæt i de indsatsområder, som der er drøftet i dit team, herunder det spilkoncept, som teamkoordinatorerne har præsenteret på opstartsmødet i august Vi vil gerne kendes på at spille contra håndbold og på følgende måde: a) Første 1/3 af contrafasen er holdspecifik afhængig af hvilken forsvarsformation det enkelte hold ønsker primært at anvende. b) Næste 2/3 af contrafasen ønsker vi at implementere følgende: Bolden føres frem ad banen af de tre bagspillere i en V formation Fløje og stregspillere løber dybt i banen, og anvendes som enten afslutningsspillere eller screeningsspillere. Spillerne i Ry håndbold skal have kendskab til deres rolle i contraspillet, og have forståelse for hvilke krav og kompetencer, som hører til denne rolle (rolle afklaring). Side 13

15 Hvordan og hvor meget skal vi så arbejde med denne del af spillet? Ja igen lader vi AT hjælpe os her U-10 Kilde: DHF DHF giver følgende retningslinjer for den % vise fordeling mellem de forskellige dele af spillet. Vi vil gerne arbejde hen mod at en stor del af den fysiske træning (10 %) var i form af contra løbebaner, og endvidere at contra tænkes ind i angrebstræning og spil delen (20 og 25%). Hvilket måske ender op i min med contra i en times træning. Efter træningen Vær imødekommende overfor forældre, som har behov for at stille praktiske spørgsmål Refleksion, evaluering af træningen i trænerteamet brug hinanden som sparringspartner Vurder om du/i fik udfordret spillerne på deres niveau hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvad kan gøres bedre? Har jeg sikret mig, at spillerne har opretholdt deres lyst til at udforske/eksperimentere med håndboldspillet og dermed selv er i stand til at tage initiativ og ikke være låste at fast systemer? Vurder om du havde en anerkendende tilgang Brug din teamkoordinator som sparringspartner Side 14

16 Til kamp Din rolle er at vejlede spillerne, så de yder deres bedste. Du anvender anerkendende tilgang herunder din kommunikation til spillere, dommer og modstander du er forbilledet for dine spillere. Du skal have fokus på, at du er træner/vejleder og ikke koncentrere dig om dommere og tilskuer dit fokus er på, at støtte og motivere holdet mest muligt. Alle trænere i Ry Håndbold deltager i tak for kampen med opstilling på midten af banen. Efter kampen taler I om hvad der var godt og hvad der lykkedes dvæl ikke ved fejl det er ikke motiverende. Du kan kun fremhæve fejl, hvis du uomtvisteligt kan sige, at det er ting, som spillerne magter. Trænere i børnerækkerne er til for at børnene skal have en god oplevelse det skal være sjovt at spille håndbold i Ry Håndbold. Vores trænere udviser respekt for den enkelte spiller i adfærd og omgangstone. Forventninger til spillere Vi forventer at spillerne indgår i holdet og klubbens fællesskab. Vi behandler hinanden med respekt og giver plads til udvikling af alle spillere. Vi forventer, at du involverer dig og bidrager positivt både på og udenfor banen. Omgangstonen i Ry Håndbold skal være positiv og konstruktiv vi accepterer ikke nedsættende tilråb eller anden destruktiv adfærd overfor medspillere, modstandere, ledere, trænere eller dommere. Det er trænerens opgave at fastlægge taktikken og guide spillerne vi forventer, at du som spiller bakker op og involverer dig. Vi accepterer ikke mobning blandt spillerne og udøvelse heraf vil få konsekvenser. Forventninger til forældre Det er målet, at det skal være sjovt og udviklende at spille håndbold i Ry Håndbold. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene med oplevelser opnår et fællesskab samtidig med, at de lærer at spille håndbold. Foreningsarbejdet er et samarbejde og vi er alle medspillere! Det frivillige arbejde i Ry Håndbold skal gerne skabe værdi både for klubben, forældre og spillere Forældreadfærd: Mød op til træning og kamp, når du har mulighed for det børnene værdsætter det! Kan du bidrage som træner, så lad os det vide Er du ikke træner, så hav respekt for det arbejde dit barns træner udøver i klubben, har du bemærkninger eller spørgsmål, så tag fat i træneren og få en dialog herom. Ungdomsudvalget står altid til rådighed for spørgsmål men undlad at involvere børnene i eventuelle frustrationer dette skal behandles på voksenniveau Side 15

17 Deltag gerne i foreningsarbejdet/aktiviteter dine børn værtsætter forældres deltagelse Giv opmuntringer til alle ikke kun til dit eget barn Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene vis respekt og kritiser ikke dommeren Vis respekt for planlægningen meld afbud, hvis dit barn ikke kommer til træning el. kamp Respekter trænerens beslutninger bak op og støt dit barn. Har du spørgsmål, så kontakt træneren for uddybning Vær konstruktiv, anerkendende og undlad at kritisere Det er træneren, der stiller holdet, foretager udskiftningerne, opstiller målepunkter for præstationerne på holdet, og har dialogen med spillere og dommere. Husk, håndbold skal være sjovt og resultater er ikke alt! Det er dit barn, der spiller håndbold IKKE dig! Ry Håndbold vægter fairplay og accepterer ikke krænkende og negative udbrud/tilråb overfor spillere, modstandere eller dommere. Du er forbilledet for dit barn! Del din begejstring med andre forældre på holdet og deltag aktivt i holdets aktiviteter Som forældre kan du forvente, at blive indbudt til informationsmøde ved sæsonopstart. Det forventes at minimum én forælder pr. barn møder op. Har du spørgsmål undervejs, kan du kontakte holdets forældrerepræsentant (oplysningerne fremgår af hjemmesiden), trænere eller ungdomsudvalget repræsentant (fremgår af hjemmesiden). Forældre til U6 og U8 spillere bliver inviteret til forældre/barn håndboldtur, hvor forældre får en introduktion til foreningsarbejdet i Ry Håndbold. Forældre til øvrige ungdomshold vil som minimum hvert andet år blive inviteret til fællesarrangement med forskellige temaer hvor der bl.a. vil blive givet en kort orientering om klubbens aktiviteter og nye tiltag. TRÆNINSGKULTUR I RY HÅNDBOLD Vi træner som udgangspunkt fra 15. august til påske i Ry Hallerne. VI tager hensyn til andre idrætsgrene i vores planlægning i det omfang det er muligt f.eks. fodboldturneringen. Hvis vi tilbyder sommertræning sker det med afsæt i Træning på individuelt niveau Sjov bold Små stævner Grundprincipperne er altid med afsæt i principperne i nærmeste udviklingszone hvor man bygger op om en kendt base hvor spillerne får forståelse for basen/grundpakken og føler sig trygge herved. Udviklingen af spillet sker herfra og med den sikkerhed i, at alle kender basen og kan falde tilbage hertil. Se figuren på side 9. Side 16

18 Trænerne tilrettelægger og synliggør holdets indsatser også overfor spillere og forældre (f.eks. hvis der arbejdes med forsvar, ved forældrene det og kan bakke op/klappe af gode indsatser i kampene) Positiv motivation i Ry Håndbold Med respekt for fastholdelse af vores mål om håndbold for alle, ønsker vi at skabe en kultur, der er bygget op om positiv motivation. En kultur hvor trænere, spillere og forældre har et fælles mål at der med respekt for hinanden og med fair fight arbejdes med udvikling af håndboldspillet og i kampene med alle lovlige midler kæmper for at leve op til holdets målsætninger. Målsætningerne er på alle hold synlige overfor spillere og forældre. En sådan kultur kommer indefra og ikke fra konstante aggressiv tilråb fra bænken! Der vil både være resultatmæssige målsætninger, men også andre indsatsområder håndboldmæssig t og socialt på holdet. Det er klubbens holdning, at de resultatmæssige indsatser aldrig må ske på bekostning af en god tone og positive opbakning blandt spillere ledere, forældre og andre interessenter. Klubbens strategiplan, vil indarbejde indsatsen omkring synliggørelse heraf både overfor trænere, spillere og forældre. Der skal laves synlige målsætninger i truppen/på holdet. Målsætningen udarbejdes af trænerne og formidles til spillere og forældre. Trænerne evaluerer løbende på, at træningen lever op til dette. Dette vil være et af klubbens udviklingsprojekter de kommende år. Vi vil gerne udfordre tanken om i endnu højere grad, at kunne levere varen på banen uden at gå på kompromis med vores værdier som en rummelig klub med respekt for håndbold for alle. Side 17

19 REKRUTTERING Ry Håndbold tager mod alle interesserede medlemmer uanset niveau. Dette stiller krav til modtagerhjælpere på f.eks. U10 og U12. Der etableres en gruppe af løse frivillige /supervisorer, som laver fælles træning for nybegynderne på et antal lørdage. Her øves kaste- og gribeøvelser, forklares spilleregler og i det hele taget klargøre spillerne. Når vi på U10 og U12 modtager nybegyndere, tilbyder klubben den berørte træner, at der de første 2 træningsaftener støttes op med en ung supervisor f.eks. en U14 eller U16 spiller, som skal være personlig træner de første par gange. Nye spillere får en buddy, som viser rundt og er guide. Trænerne sørger for at finde en person som matcher den nye spiller. Disse unge supervisorer udvælges af ungdomsudvalget i samarbejde med teamkoordinatorerne. Lørdagsholdet sammensættes efter behov. Den enkelte træner kontakter ungdomsudvalget repræsentanten, som sammen med Lørdagsholdet finder egnede datoer efter behov. Træningen kan ske fredag eller lørdag i hal C eller på skolen (under hensyntagen til bookede tider) Vi opererer ikke med lukkede hold og som udgangspunkt kan alle blive medlem jf. klubbens vedtægter afvigelse herfra besluttes alene af bestyrelsen. Vi arbejder målrettet med konkrete initiativer for at tiltrække og fastholde medlemmer: Håndboldcaravanen og samarbejde med SFO for U6 og U8 Opstart af samarbejde med Klub for U10 og U12 Fredagsevent i samarbejde med RYG og RYB for 6. klasser U14 (spiller fra U12 og seniorafdelingen planlægger sammen med DGI denne event) Inddragelse af U16 i planlægning af f.eks. klukweekenden Træneruddannelse til unge trænere På sigt ønsker vi at teste mulighederne for et ungdomsråd, som deltager i planlægning af aktiviteter Dertil kommer andre aktiviteter som: Forældrearrangementer for U6 og U8 Inspirationsaften for forældre på U10 og U16 Klubweekend for U10-16 Gæstetræner fra seniorafdelingen til ungdomshold Invitation til ungdomshold til seniorkampe Brag i hallen Påske Cup Samarbejde med JFH og DGI om håndboldskole i hhv. sommer- og efterårsferie Side 18

20 Ry Håndbold arbejder i fællesskab med hallens bestyrelse og andre foreninger på mulighederne for udvidelse af Ry Hallerne. DIVERSE Alkoholpolitik Ry Håndbold er underlagt gældende lovgivning og ved stævner gælder stævnets regler. Ry Håndbold henstiller til at unge under 18 år ikke drikker til Ry Håndbold arrangementer. Vi hverken kan eller vil overvåge de unge, men oplever vi, at de unges opførsel på grund af alkohol til stævner eller lignende ikke er acceptabel, vil den pågældende spillers forældre blive kontaktet og barnet skal afhentes. Dette gælder også, hvis vi vurderer, at den unge har indtaget for store mængder alkohol. Klubbens trænere/ledere har mandat til at opstille skrappere regler. Dette skal i givet fald meddeles spillere og forældre up front. Energidrikke, der virker opkvikkende på hjernen Ry Håndbold henstiller til at ungdomspillere under 18 år ikke drikker Red Bull eller lignede produkter til stævner hverken dagsstævner eller natstævner. Klubbens trænere/ledere har mandat til at opstille skrappere regler. Dette skal i givet fald meddeles spillere og forældre up front. Kørselspolitik Ry Håndbold overholder gældende færdselslov. Det betyder, at alle seleregler og regler om autostole skal overholdes. Hvis forældre til børn og unge skal have deres børn op og køre med unge medspillere/trænere, hvor man som forældre ikke selv føler sig tryk, har man selv ansvaret for at sige fra og finde alternativ transport. Det er klubbens holdning, at en ung træner, moralsk set, skal huske at informere forældrene, hvis han/hun kører til/fra kampe, så forældrene har viden til at forholde sig hertil. Bøder Bøder som følge af rødt kor eller anden usportslig optræden betales som udgangspunkt af spilleren selv. Trænere, der modtager rødt kort og tilhørende bøde af samme årsager, betaler selv. Spillercertifikater I flg. Klubbens vedtægter kan der alene udstedes rene spillercertifikat til en spiller, hvis den pågældende spiller ikke er i kontingentrestance. Der klubben kasserer, der udsteder spillercertifikater. Er en spiller i kontingentrestance påføres dette spillercertifikatet. Dispensation Ry Håndboldoplyser korrekt fødselsdato på spillerne. Side 19

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere