danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER"

Transkript

1 VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version

2 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version : Formatvejledningen er udvidet med kodning for niveau i felt 008 *x. Oplysninger mht. oplag tilpasset. Diverse småjusteringer Version : En række af ændringerne i danmarc2 varslet af Styrelsen for Bibliotek og Medier primo 2009 er implementeret. Bemærk særligt indførelsen af funktionskoder ved ophav. Diverse småjusteringer. Version : Kapitel 7 om formatering af netpublikationer tilføjet. Diverse småjusteringer. Version : Felt 021 delfelt e (ISBN-13) er tilføjet i vejledningen. Version : Materialet er revideret, ajourført og suppleret i forbindelse med oplægningen på nettet. Mange eksempler er udskiftet. I forhold til udgaven fra februar 1999 er der dog ikke sket grundlæggende ændringer. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: danmarc2-formatet Felter.. side 6 Indikatorer.. side 6 Delfelter. side 6 Nummeratordelfelt å. side 6 Verifikationsdelfelter. side 8 Sumdelfelter/specifikke delfelter.. side 8 KAPITEL 2: ALFABETISERING Alfabetiseringstegn. side 9 Store delfelter.. side 9 Serie- og bindnumre.. side 10 KAPITEL 3: GENNEMGANG AF DE ENKELTE FELTER 001 Postens ID-nummer.. side Kode for poststatus og posttype side Generelle søgekoder... side Kode for generel og specifik materialebetegnelse side Faustnummer på hovedpost... side Faustnummer på bindpost..... side ISBN..... side ISSN..... side B/S opstillingssignatur side Sprogkoder ved oversat ell. flersproget materiale... side 19 3

4 100 Personligt ophav som opstillingselement... side Korporation som opstillingselement. side Originaltitel side Oversat titel side Titel- og ophavsangivelse..... side Udgavebetegnelse... side Nummerering og datering... side Publicering.... side Fysisk beskrivelse... side Seriebetegnelse.... side Note om originaltitel..... side Indholdsbeskrivende note..... side Note om form eller anvendelse... side Note om disputats o.l side Note om anledning til udgivelse. side Note om publikationens sprog eller alfabet... side Note til enkelt afsnit i beskrivelsen..... side Note om målgruppe og anvendelighed side Note om værkets bibliografiske historie. side Note om oplag.... side Note om værkets forhold til andre værker.. side Indholdsciterende note... side Note om litteraturhenvisninger og registre.... side Note om partielt indhold side 35 4

5 539 Note om grundlaget for katalogiseringen.. side emneord..... side Klassemærke inkl. underdeling.... side Opslag på personligt ophav..... side Opslag på korporationer. side Ukontrolleret navn som søgeelement. side Uniform titel... side Opslag på varianttitel eller anden titel... side Opslag på serien i en normativ form... side Elektronisk lokalisering og adgangsmåde... side Henvisninger til personnavne.... side Henvisninger til korporationsnavne.... side Henvisning til titel side Henvisning til alfabetisk underdeling (ikke personnavn) side 50 KAPITEL 4: FLERBINDSVÆRKER Flerbindsværk-strukturen.... side 51 Formatering af flerbindsværker.... side 54 - søgekoder.. side opstillingelement.. side titel- og ophavsangivelser... side udgave.... side publicering..... side fysisk beskrivelse.... side serier side 58 KAPITEL 5: AFHÆNGIGE VÆRKER.. side 60 KAPITEL 6: PERIODICA Titler prægnante og artsbetegnelser.... side 65 Titelskift.... side 65 Specielle periodicafelter og -koder.. side 66 KAPITEL 7: NETPUBLIKATIONER side 69 KAPITEL 8: SONDRINGSDATA side 72 5

6 Kapitel 1: danmarc2-formatet En post i danmarc2-formatet er en maskinlæsbar katalogisering. Formatet opdeler posterne i felter og delfelter. Omsat til katalogiseringsreglernes sprogbrug svarer et felt nogenlunde til et afsnit (titel- og ophavsangivelse, udgavebetegnelse, publicering, fysisk beskrivelse osv.), mens et delfelt svarer til et element (hovedtitel, paralleltitel, undertitel, første ophavsangivelse osv.). Felter Et fuldt udskrevet felt i basen kan f.eks. se sådan ud: *a Bodelsen *h Anders De første 3 cifre er selve feltnummeret - her 100 (person som opstillingselement) Feltnummeret består altid af 3 tegn et 3-cifret tal mellem 001 og 999. Feltnumrene mellem må kun anvendes som defineret i danmarc2 og ikke som lokale felter. Lokale felter kan dog defineres og anvendes, jf. danmarc2, indledningen, punkt Herudover kan et delfelt & anvendes til lokale oplysninger i alle felter. Indikatorer De næste 2 cifre er indikatorer (kaldes 1. indikator og 2. indikator) *a Bodelsen *h Anders Indikatorerne er altid 00 i de felter DBC anvender i Base Folk. Delfelter Felterne opdeles yderligere i et eller flere delfelter betegnet med små bogstaver: *a Bodelsen *h Anders Delfelternes betydning er forskellig fra felt til felt. I felt 100 er delfelt a efternavn(e), delfelt h fornavn(e). Nummeratordelfelt å Indholdet af delfelt å er et tal fra 1 og opefter. Delfelt å anvendes til følgende: 1) Sammenkædning af felter Det kan i nogle tilfælde (navnlig ved analyser) være ønskeligt at sammenkæde indholdet af to felter. Dette gøres ved at tildele begge de sammenhørende felter et delfelt å indeholdende den samme værdi *a Indhold: *å 1 *a Andersen *h Benny *c f *å 2 *a Andersen *h H. C. *c f *å 14 *a Bang *h Herman 6

7 *å 1 *a Varmedunken *å 2 *a Skyggen *å 14 *a Franz Pander (Benny Andersen sammenkædes med titlen Varmedunken, H.C. Andersen med titlen Skyggen osv.) 2) Præcis udpegning af henvisningsmål Delfelt å anvendes ligeledes til en præcis udpegning af et henvisningsmål. Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål Alle henvisninger tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z er feltnummeret på henvisningsmålet. Hvis henvisningsmålet indeholder et delfelt å, anføres indholdet af delfelt å på henvisningsmålet efter en skråstreg i delfelt z. Dvs. a) *adansk BiblioteksCenter *adbc *z710 (Der er kun et felt 710 i posten og delfelt å er derfor ikke nødvendigt) b) *s Roskilde Kommune *s Lejre Kommune (Der er flere 710-felter i posten, men ingen af disse er henvisningsmål, derfor er delfelt å ikke nødvendigt) c) *a Roskilde *c bevaringsværdier i byer og bygninger *å 1 *c Planstyrelsen *s Roskilde Kommune *a Elgstrømgruppen ApS *c Miljøministeriet *c Planstyrelsen *z 710/1 (Der er flere 710-felter i posten. Et af disse er et henvisningsmål og får derfor tilføjet et delfelt å) Det er ikke nødvendigt at anføre delfelt å på de felter, der ikke er henvisningsmål (- i dette tilfælde er der ingen henvisning til Roskilde Kommune eller Elgstrømgruppen ApS delfelt å anføres derfor ikke i disse felter). Flere henvisninger til samme felt formateres som i nedenstående eksempel: *å 1 *a Branchesikkerhedsråd Nr. 6, Kontor og Administration *a Arbejdsmiljøfondet *a BSR 6, Kontor og Administration *z 710/ *a Branchesikkerhedsrådet for Kontor og Administration*z710/1 7

8 Henvisninger til henvisninger: Delfelt å kan også optræde i henvisninger, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål: *å 1*a Vandkvalitetsinstituttet *å 2*a Dansk Akvakultur Institut *a VKI *z 710/ *å 1*a Akademiet for de Tekniske Videnskaber *c Vandkvalitetsinstituttet *z 710/ *a ATV *z 910/1(a) *a Akademiet for de Tekniske Videnskaber *c Dansk Akvakultur Institut *z 710/2 Bemærk, at hvis man ikke ønsker at henvise til hele feltindholdet, anføres de delfelter man henviser til i parentes og med komma imellem. En evt. forekomst af delfeltet kan også beskrives, jf. nedenfor *cdanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi *cafdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z *cmiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1) *cdmu*z710(c1) Verifikationsdelfelter For at adskille ikke-kontrollerede og kontrollerede former af navne mv. fra hinanden, er der i danmarc2 mulighed for at anføre diverse verifikationsdelfelter. Da navneformer mv. i Base Folk altid skal være kontrollerede samme sted, skal folkebibliotekerne ikke anføre verifikationsdelfelter i de poster, der indberettes til DBC. DBC vil ved indlæggelsen af posten automatisk tilføje verifikationskoder i relevante felter. Der er dog følgende undtagelse: felt 440, - se under dette felt i kapitel 3. Sumdelfelter og specifikke delfelter I en lang række notefelter er der mulighed for at specificere indholdets karakter i flere delfelter. Se f.eks. felt 512. Hele noten kan dog også i stedet formateres i sin fulde ordlyd i delfelt a (= sumdelfelt). Formatering i specifikke delfelter fremfor sumdelfelt har den fordel, at man kan lade notens oplysninger indgå i mere specifikke søgemæssige sammenhænge. F.eks. vil titeloplysninger i noter umiddelbart kunne søges sammen med andre titeloplysninger og ikke kun i brede notesøgninger. Hvis der formateres i et sumdelfelt vil en titel skulle gentages som opslag i felt 745 for at dække behovet ved søgning. Ophav nævnt i specifikke delfelter i noter vil kunne indgå i enkeltordssøgninger på ophav (som 245 *e og *f). Ønskes der opslag i langordsregistret på navnet, må sådanne navne herudover formateres i felt 700/felt 710. DBC formaterer i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt og når noten samtidig har karakter af en note til værket som helhed (felt 512, 520 og 526). Bliver noten kompliceret at formulere, når der skal tages hensyn til opsplitning i delfelter formateres i sumdelfeltet. Noter med analytisk indhold formateres i sumdelfeltet (530). 8

9 KAPITEL 2: ALFABETISERING Den maskinelle sortering kræver i visse situationer en "hjælpende hånd" i form af særlige formaterings-foranstaltninger. Generelt kan man sige, at særlige forholdsregler er nødvendige, når et opslag skal sorteres på anden måde, end det fremgår af de inddaterede tegns umiddelbare sorteringsværdi. Som opslag må i denne forbindelse regnes alle delfelter, der indgår -langordsregistre, samt delfelter, der indeholder serie- eller bindnumre. I de specielle tilfælde, hvor det blot drejer sig om overspringelse af en indledende artikel, bruges et særligt alfabetiseringstegn. I alle andre tilfælde anvendes store delfelter. Alfabetiseringstegn Den særlige alfabetiseringstegn " " bruges, når et delfelt begynder med en bestemt eller ubestemt artikel, som skal springes over i alfabetiseringen. Det drejer sig om titler og korporative ophav, som indgår i opslag. Alfabetiseringstegnet inddateres umiddelbart foran det første ord efter artiklen: *a Den lange rejse *a The Pelican history og England *a The Rolling Stones *a Det Kongelige Bibliotek *a L' affaire Tournesol... Bemærk: Alfabetiseringstegnet skal stå efter ordmellemrummet (efter apostrofen ved sammentrukne artikler). Store delfelter Ved store delfelter forstås delfelter, der har et stort bogstav som delfeltbetegnelse. Store delfelter skal, når de anvendes, altid inddateres umiddelbart foran et delfelt med det tilsvarende lille bogstav, og meningen med dem er at angive en sortering, der afviger fra den umiddelbare sorteringsværdi af tegnene i det efterfølgende (lille) delfelt. Som et typisk eksempel kan nævnes opslag, der indeholder romertal: X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974 I flg. alfabetiseringsreglerne skal romertal sorteres ligesom arabertal. Ovenstående titel skal således sorteres under tallet "10". Den umiddelbare sorteringsværdi af det inddaterede er jo imidlertid bogstav "x", og derfor er et stort delfelt nødvendigt: *A 10 fussballweltmeisterschaft deutschland 1974 *a X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974 Denne formatering bevirker, at det der bliver udskrevet i brugervendte udskriftsformater og kataloger (stadig) er det lille delfelt a, men det bliver sorteret efter det, der står i det store delfelt A. 9

10 Andre eksempler med romertal: *A christian 4 som bygmester *a Christian IV som bygmester *m 99.4 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark *A progressions *a II-V-I progressions Et andet anvendelsesområde for store delfelter er efternavne, der indeholder præpositioner eller artikler. Sådanne navne skal sorteres som et ord, men udskrives som 2 (eller flere) ord: *A lacour *a La Cour *h Paul *A delamare *a De La Mare *h Walter *A lacourvejens skole *a La Courvejens Skole Andre eksempler: *A 20 century art *a 20th century art *A 2 book of flute solos *a 2nd book of flute solos Serie- og bindnumre m.v. Delfelter, der indeholder serie- eller bindnumre, kræver ofte særlig opmærksomhed, hvad sorteringen angår. Det drejer sig om delfelt v i felt 440 og 840 samt delfelt g i felt 245 (bindposter). Serier Den indbyrdes sortering af de forskellige titler i en serie kan blive forstyrret af: 1. Forskellige betegnelser hæftet på serienummeret (nr., nummer, volume, bind o.s.v.) 2. Forskellig rækkefølge af en evt. flerleddet nummerering (1982/1, 1/1983, 83/2 o.s.v.) 3. Generelle problemer med maskinel tal-sortering. ad 1. Når betegnelserne varierer inden for den enkelte serie, inddateres et stort delfelt V med det "rene" tal: *V 1 *v nummer *V 2 *v nr *v 3 10

11 ad 2. Ved flerleddede nummereringer inddateres om nødvendigt en standardiseret form i delfelt V: *V *v 1982/ *V *v 1/ *V *v 83/2 ad 3. Problemet med maskinel tal-sortering består i, at tal ikke kan sorteres efter samme principper som ord, hvor man sorterer ved at sammenligne bogstaverne et for et fra venstre. Dette princip ville give følgende fejlagtige tal-sortering: osv. Systemet kan nu godt finde ud af at sortere enkle tal som ovenstående korrekt efter numerisk værdi. Det der giver problemer er de flerleddede talstørrelser at typen , o.s.v. Tal efter bindestreg (og skråstreg) bliver nemlig betragtet som decimaltal og sorteret i overensstemmelse hermed: Problemet løses ved indsættelse af en passende standardform i delfelt V. Princippet er, at man ved indsættelse af nuller sørger for, at alle numre inden for den samme årgang/række har samme antal cifre: *V *v 1983/ *V *v 2/ *V *v 83/10 (Se også forklaringen til ad 2.) Bindnummerering Den indbyrdes sortering af de enkelte bind i et flerbindsværk kan frembyde de samme problemer som nævnt ovenfor i forbindelse med serienummereringer. De løses på helt tilsvarende måde, ved anvendelse af delfelt stort G i felt

12 Kapitel 3: Feltgennemgang 001 Postens ID-nummer *a Postens ID-nummer (hos dataproducenten) *b Dataproducentens biblioteksnummer *c Ajourføringstidspunkt <ååååmmddttmmss> *d Første oprettelsesdato <ååååmmdd> *f Format a = danmarc2 id Felt 001 er obligatorisk i alle posttyper. 001 delfelt a vil i de fleste folkebiblioteker indeholde et faustnummer. Faustnummeret består af 8 cifre i alt. Afhængigt af system vil der være indsat blanke i faustnummeret, der blot har til formål at gøre nummeret lettere at læse. Normalt vil den der katalogiserer ikke skrive noget i felt 001, men feltets data vil blive dannet af inddateringssystemet. Som katalogisator er det dog en god ide at holde øje med indholdet af felt 001delfelt a, når man skal holde styr i, om man er i færd med at kopiere data til en ny post eller tilrette en eksisterende. Nyt id-nummer betyder oprettelse af ny post og uændret nummer rettelse af eksisterende post. Når den lokale post indberettes til DanBibs base folk tildeles posten et nyt centralt og entydigt faustnummer og bibliotekskoden i felt 001 delfelt b ændres til De lokale data fra 001 flyttes til et felt 002. Årsagen hertil er, at alle folkebiblioteker anvender samme sekvens af faustnumre, så et og samme faustnummer kan på landsplan dække over mange forskellige materialer. I base folk optræder DBC og folkebibliotekernes poster samlet forstået på den måde, at der kun er én fysisk post for samme materiale, som alle folkebiblioteker så knytter deres lokaliseringer til *a *b *c *d *f a (Posten har id-nummeret Den er oprettet af DBC (=bibliotek ). Ajourført d. 11. august 2003 kl. 08:58:29. Den blev oprettet d. 22. juli Formatet er danmarc2) Post ved oprettelsen lokalt: *a *b *c *d *f a Samme post efter indberetning til DBC: *a *b *c *d *f a *b *c *x s10 00 *a Det centralt tildelte faustnr. fremgår af 001. Det lokale faust- og biblioteksnummer af 002. Det fremgår af felt s10 at biblioteksnummer (Aalborg) er ansvarlig for postens indhold og andre kan ikke rette posten med mindre man har aftaler herom. Biblioteket vil efterfølgende erstatte den lokale post med base DBSKats version af samme. 12

13 004 Kode for poststatus og posttype *r Kode for poststatus n = ny post c = rettet post d = slettet post *a Kode for bibliografisk posttype e = enkeltstående post h = hovedpost s = sektionspost b = bindpost Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper. Indholdet af delfelt r inddateres ikke altid direkte i posten af katalogisator. I nogle tilfælde dannes indholdet af inddateringssystemet afhængigt af, hvilken funktion man er i færd med at udføre. Indholdet af delfelt r tages ikke for pålydende i alle systemer. Man får f.eks. ikke lov til at slette sin post i base folk, blot fordi man indsender den med koden d i 004 delfelt r. Omvendt er koden i andre systemer af afgørende betydning for systemets håndtering af posten *r n *a e (En ny og enkeltstående post) 13

14 008 Generelle søgekoder *t kode for bibliografisk kategori m = monografi s = samlingsværk p = periodicum *u kode for udgivelsesstatus f = første udgave (1. udgave, 1. oplag) u = ny udgave (ny udgave, 1. oplag) r = oplag (1. udgave, nyt oplag, og: ny udgave, nyt oplag) o = uafsluttet værk c = løbende periodicum d = afsluttet periodicum? = ukendt eller usikkert udgivesesår *a udgivelsesår (4 cifre kan angives) *z efterfølgende udgivelsesår (4 cifre kan angives) KAT=peri def år= G G *b udgivelsesland 2-bogstavkode dk = Danmark se = Sverige no = Norge gb = Storbritannien us = USA de = Tyskland (samt Vesttyskland ) fr = Frankrig xx = ukendt (fuldstændig tabel i danmarc2, bilag C) *d Kode for indholdets form x = skønlitteratur (herunder 39.12, 39.13, og 39.25) y = faglitteratur *h periodicumtype n = avis p = tidsskrift z = årspublikation? = ukendt type *j litterær form (kun én kode pr. post) d = dramatik e = essays f = roman j = noveller p = digte *l sprog 3-bogstavkode dan = dansk swe = svensk nor = norsk eng = engelsk/amerikansk ger = tysk fre = fransk mul = flere sprog parallelt/ bidrag på flere sprog (fuldstændig tabel i danmarc2, bilag D) ul ma=av ma=ts ma=åp ma=dr ma=ea ma=ro ma=no ma=di sp, hs 14

15 008 fortsat *m kode for stor skrift 1 = (tallet et) stor skrift ma=ss *o børne- og skolemateriale b = for børn og unge s = for skoleelever ma=bø ma=bs *n kode for netdokumenters tilgængelighed a = ubegrænset adgang b = begrænset adgang c = ingen adgang *v kode for katalogiseringsniveau 0 = (tallet nul) selvsyn G *x kode for faglitteraturs niveau 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner) 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe) 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt Delfelt x er først indført i 2010 og er derfor ikke så fremtrædende i basen. Delfeltet anvendes på faglitteratur og kan gentages. En bog der både henvender sig til pædagoguddannelsen, den færdiguddannede pædagog og til alment brug kodes således: *x 04 *x 06. Ved genbrug af udenlandske poster kan delfelt x indeholde en bogstavkode: (a Preschool, b Primary, c - Pre-adolescent d Adolescent, e Adult, f - Specialized g General, j - Juvenile ). Koderne er amerikanske niveaukoder fra MARC21. Der opfordres til i stedet at tildele en dansk kode. Hvis dette fravælges opfordres sekundært til at beholde den amerikanske kode *t m *u f *a 2009 *b dk *d x *j f *l dan *v 0 (læses: monografi i første udgave, første oplag, udgivet 2009 i Danmark. Skønlitteratur, roman på dansk) *t s *u u *a 1985 *b de *d y *l ger *x 04 *v 0 (læses: samlingsværk i ny udgave, udgivet 1985 i Vesttyskland. Faglitteratur på tysk på et fagligt niveau) 15

16 *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d x *j f *l eng *o b *v 0 (læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i Bogen er udgivet i England. Der er tale om skønlitteratur (roman) på engelsk og den er for børn og unge) *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d y *l eng *o b *x 02 *v 0 (læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i Bogen er udgivet i England. Der er tale om faglitteratur på engelsk for børn og unge. Niveauet i bogen er folkeskoleniveau) *t p *u c *a 1998 *b dk *d y *h z *l dan *x 06 *v 0 (læses: Periodicum, der stadig løber. Startåret for udgivelse er 1998 og udgivelseslandet er Danmark. Faglitteratur. Årspublikation på dansk på et alment niveau ) *t p *u d *a 1990 *z 2003 *b dk *d y *h p *l dan *x 04 *x 06 *v 0 (læses: periodicum, der er afsluttet. Første nr. kom i 1990 og sidste nr. i Udgivelseslandet er Danmark. Der er tale om et faglitterært tidsskrift og teksten er på dansk. Niveauet i materialet gør det anvendeligt både fagligt og alment ) *t m *u o *a 2000 *b dk *d y *l dan *n b *x 05 *v 0 (læses: monografi, der er uafsluttet. Begyndelsesåret er Udgivelseslandet er Danmark. Teksten er faglitteratur på dansk. Der er tale om et netdokument med begrænset adgang på forskningsniveau) 16

17 009 Kode for generel og specifik materialebetegnelse G G G G *a kode for generel materialebetegnelse a = tekst c = noder e = kort t = elektronisk materiale (fuldstændig oversigt fremgår af danmarc2) *g kode for specifik materialebetegnelse xx = papirform xc = cd xe = online tb = cd-rom tk = diskette (fuldstændig oversigt fremgår af danmarc2) *b kode for supplerende generel materialebetegnelse Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt a *h kode for supplerende specifik materialebetegnelse Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt g ma Der søges ikke nødvendigvis direkte på koden i 009. Mulige søgekoder fremgår af Praksisregler for søgeveje publiceret på BS hjemmeside. Generel materialebetegnelse er i Katalogiseringsreglerne defineret som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiale. F.eks. tekst, musikalier, lydoptagelse, musikoptagelse Specifik materialebetegnelse er samme sted defineret som betegnelse for det fysiske medie, materialet optræder i eller på. F.eks. online, kassettebånd, cd - papirform kodes men udskrives aldrig. Vedrørende regler for generel og specifik materialebetegnelse se Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1C En bog vil altid have kodningen: *a a *g xx (en bog er lig tekst i papirform) *a a *b c *gxx (tekst i papirform, herudover er der noder i materialet (f.eks. ved en sangbog)) *a a *g xx *b t *h tk (tekst i papirform. Til bogen hører der et bilag, nemlig et program (=elektronisk materiale) på en diskette) En tekst på nettet vil altid have kodningen: *a a *g xe (en tekst i onlineform) 17

18 014 Faustnummer på hovedpost * a faustnummer på hovedpost id G 015 Faustnumre på bindposter *a faustnummer på bindpost Id Brugen af 015-felter er afhængig af det lokale system. Ved direkte inddatering til DBC eller eksport af poster til DBC skal 015 ikke medtages Se kapitel 4 G 021 ISBN *e ISBN (13-cifret) *a ISBN (10-cifret) G *b tilføjelse G *c bindtype G *x fejlagtigt ISBN Ib, is, nr ib, is, nr ib, is, nr ISBN-13 inddateres kompakt - ISBN-10 inddateres med bindestreger Hvis et materiale ugivet før 2007 både indeholder et 13- og et 10-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021. Det 13-cifrede ISBN inddateres før det 10-cifrede ISBN. Bøger med udgivelsesår 2007 ff. trykt i bogen må kun have 13-cifret ISBN. Et evt. 10-cifret ISBN sættes i 021*x. Nye oplag af udgaver, hvis første oplag kom tidligere end 2007 må dog gerne have et 10-cifret ISBN *e *x (materiale udgivet 2008) *e *c hf *a *a *b Liber *a *b Fritzes hovbokhandel *a *c hf *a X *c ib *a *x Folkebibliotekerne samarbejder om én post for samme materiale. Derfor er det uhensigtsmæssigt at anføre den pris, man selv har givet for materialet, da man ikke kan regne med at andre har givet det samme (forhandler, valutakurser mv. spiller ind her). Hvis man ønsker oplysningen medtaget, så anfør den i stedet i et lokalt felt eller delfelt. Hvis en pris er trykt på bogen kan den dog citeres i 021 delfelt d med den originale valuta. G 022 ISSN *a ISSN Feltet må kun bruges på periodicaposter (008 *tp). Se kapitel 6 in, is, nr 18

19 038 B/S OPSTILLINGSSIGNATUR *a opstillingssignatur bs *a bi *a te *a dr G 041 Sprogkoder ved oversat eller flersproget materiale G G G G G G *a materialets sprog *b mellemoriginalens sprog *c originaludgavens sprog *p sprog i parallel tekst *d sprog i resumeer *e sprog i mindre dele af materialet 3-bogstavkoder som i 008 *l sp, hs ou ou sp, hs sp sp Paralleltekst på latin og dansk: *l mul *p lat *p dan Publikation med bidrag på dansk, norsk og svensk: *l mul *a dan *a nor *a swe Oversat fra italiensk til tysk: *l ger *a ger *c ita Kinesisk originaludgave. Oversat til norsk via engelsk udgave: *l nor *a nor *b eng *c chi Publikation på dansk med indledning, noter, bilag eller lign. på engelsk *l dan *a dan *e eng Publikation på dansk med engelsk resumé: *l dan *a dan *d eng 19

20 100 Personligt ophav som opstillingselement *a efternavn eller fornavn alene *h fornavne *e romertal *f tilføjelse *c fødselsår G *4 kode for funktion art = kunstner aut = forfatter cmm = kommentator com= udgiver ctb = bidragyder ctg = korttegner drm = tegner edt = redaktør ill = illustrator ive = interviewede ivr = interviewer pht = fotograf trl = oversætter dkbea = bearbejder dkmed = medforfatter (Fuldstændig liste i danmarc2, bilag J) lfo, mfo, lpe, lpo fo, pe, po *a Shakespeare *h William *4 aut *a Spang Olsen *h Ib *4 aut *4 ill *a Homer *4 aut *a Sebastian *4 aut *a Snorri Sturlusson *4 aut *a Margrethe *E 2 *e II *f dronning af Danmark *4 art *a Pierre *f abbé *4 aut *a Ingrid *f dronning, Frederik IX, konge af Danmark *a Beaverbrook *h Maxwell Aitken *f Baron *a Strauss *h Johann *c f *a Nielsen *h Torben *c f *4 aut Muligheden for kode for funktion i *4 er indført juni 2009 i base DBCkat. Koden bruges ikke på alle materialeområder. Der vil derfor både være poster med og uden koden efter denne dato, ligesom ældre poster selvfølgelig heller ikke vil indeholde koden. 20

21 Hovedreglerne for valg af opstillingselement er: Hvis én person i kraft af forlagets præsentation af materialet kan betragtes som hovedansvarligt ophav, vælges denne person som opstillingselement. Hvis flere personer deler ansvaret ligeligt skelnes mellem faglitteratur og skønlitteratur: * Ved faglitteratur af mere end ét hovedansvarligt ophav vælges titlen som opstillingselement. * Ved skønlitteratur af op til tre ligeværdige ophav vælges det førstnævnte ophav som opstillingselement. Er der mere end tre ligeværdige ophav vælges titlen som opstillingselement. Se i øvrigt Katalogiseringsreglernes 1. del, kapitel 1 : Indledning (side 17-19) samt den skyggede tekst i kapitel Korporation som opstillingselement Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e tilføjelse Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s stednavnet *e tilføjelse lfo, mfo, lko, lpo fo, ko, po Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående G *c underkorporation *i nummer på konference *k år for konference *j sted for konference G *4 kode for funktion Ifølge katalogiseringsreglerne er musikkorporationer den eneste type korporation, der kan formateres i felt 110. I ældre poster vil felt 110 dog forekomme med alle korporationstyper (= korporation som hovedordningselement efter de gamle regler). Korporationseksempler se felt

22 G 241 Originaltitel *a originaltitel *r sprog lti, mti, ti Normalt inddateres originaltitlen kun i 241, hvorefter noten: "Originaltitel:... " dannes automatisk (maskingenereres). Hvis noten skal indeholde oplysning om originalsprog (dvs. når originalsproget ikke fremgår af originaltitlen) inddateres sproget i delfelt r. Hvis den maskingenererede note ikke er tilstrækkelig, dvs. hvis noten skal indeholde anden uddybende forklaring eller der er flere originaltitler, anvendes (se eks. under 502) *a The clan of the cave bear *a Hulebjørnens klan... Ved fremvisning maskingenereres noten: Originaltitel: The clan of the cave bear *a Hatt *h Christine *4 aut *a Paris *r engelsk *a Paris *o Ove Rasmussen *4 trl *o Lorraine Harrison *4 ctg *o Chris Fairclough *4 pht Ved fremvisning maskingeneres noten: Originaltitel: Paris (engelsk) *a Syndere i sommersol *r norsk *a Syndere i sommersol Ved fremvisning maskingeneres noten: Originaltitel: Syndere i sommersol (norsk) G 242 Oversat titel *a hovedtitel lti, mti, ti Indført i formatet juni Kan f.eks. bruges ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet. Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel: Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges: *i Dansk titel: *t <titlen> 22

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg (med enkelte rettelser pr. 1.12.2009) Det Kongelige Bibliotek 2009 Henvendelser vedrørende

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 7 (September 2012) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2012 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

6. Skolebibliotekarens Portal

6. Skolebibliotekarens Portal 6. Skolebibliotekarens Portal Indhold Skolebibliotekarens Portal... 4 Skolebibliotekarens Portal er startet... 4 Lær gennem øvelse... 5 Søgeskærmen kan nedbrydes... 5 Anbefalede søgeveje... 5 Søg lokalt

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Dansk periodicafortegnelse

Dansk periodicafortegnelse Dansk periodicafortegnelse Udarbejdet af Det kgl. Bibliotek Pligtafleveringsafdelingen 3RVWERNV. EHQKDYQ.7OI (PDLOLVVQ#NEGN 8JHIRUWHJQHOVHQU PDUWVDSULO 16 Advokatansattes Landsforening In solidum Afgørelser

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside

Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside 8. december 2006. Vejledning for emneredaktører til EUKN.dk s hjemmeside Der er nogle grundopgaver, som vi forventer, emneredaktionerne løser. Det er: en kort beskrivelse til emnets forside levering af

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere