danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER"

Transkript

1 VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version

2 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version : Formatvejledningen er udvidet med kodning for niveau i felt 008 *x. Oplysninger mht. oplag tilpasset. Diverse småjusteringer Version : En række af ændringerne i danmarc2 varslet af Styrelsen for Bibliotek og Medier primo 2009 er implementeret. Bemærk særligt indførelsen af funktionskoder ved ophav. Diverse småjusteringer. Version : Kapitel 7 om formatering af netpublikationer tilføjet. Diverse småjusteringer. Version : Felt 021 delfelt e (ISBN-13) er tilføjet i vejledningen. Version : Materialet er revideret, ajourført og suppleret i forbindelse med oplægningen på nettet. Mange eksempler er udskiftet. I forhold til udgaven fra februar 1999 er der dog ikke sket grundlæggende ændringer. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: danmarc2-formatet Felter.. side 6 Indikatorer.. side 6 Delfelter. side 6 Nummeratordelfelt å. side 6 Verifikationsdelfelter. side 8 Sumdelfelter/specifikke delfelter.. side 8 KAPITEL 2: ALFABETISERING Alfabetiseringstegn. side 9 Store delfelter.. side 9 Serie- og bindnumre.. side 10 KAPITEL 3: GENNEMGANG AF DE ENKELTE FELTER 001 Postens ID-nummer.. side Kode for poststatus og posttype side Generelle søgekoder... side Kode for generel og specifik materialebetegnelse side Faustnummer på hovedpost... side Faustnummer på bindpost..... side ISBN..... side ISSN..... side B/S opstillingssignatur side Sprogkoder ved oversat ell. flersproget materiale... side 19 3

4 100 Personligt ophav som opstillingselement... side Korporation som opstillingselement. side Originaltitel side Oversat titel side Titel- og ophavsangivelse..... side Udgavebetegnelse... side Nummerering og datering... side Publicering.... side Fysisk beskrivelse... side Seriebetegnelse.... side Note om originaltitel..... side Indholdsbeskrivende note..... side Note om form eller anvendelse... side Note om disputats o.l side Note om anledning til udgivelse. side Note om publikationens sprog eller alfabet... side Note til enkelt afsnit i beskrivelsen..... side Note om målgruppe og anvendelighed side Note om værkets bibliografiske historie. side Note om oplag.... side Note om værkets forhold til andre værker.. side Indholdsciterende note... side Note om litteraturhenvisninger og registre.... side Note om partielt indhold side 35 4

5 539 Note om grundlaget for katalogiseringen.. side emneord..... side Klassemærke inkl. underdeling.... side Opslag på personligt ophav..... side Opslag på korporationer. side Ukontrolleret navn som søgeelement. side Uniform titel... side Opslag på varianttitel eller anden titel... side Opslag på serien i en normativ form... side Elektronisk lokalisering og adgangsmåde... side Henvisninger til personnavne.... side Henvisninger til korporationsnavne.... side Henvisning til titel side Henvisning til alfabetisk underdeling (ikke personnavn) side 50 KAPITEL 4: FLERBINDSVÆRKER Flerbindsværk-strukturen.... side 51 Formatering af flerbindsværker.... side 54 - søgekoder.. side opstillingelement.. side titel- og ophavsangivelser... side udgave.... side publicering..... side fysisk beskrivelse.... side serier side 58 KAPITEL 5: AFHÆNGIGE VÆRKER.. side 60 KAPITEL 6: PERIODICA Titler prægnante og artsbetegnelser.... side 65 Titelskift.... side 65 Specielle periodicafelter og -koder.. side 66 KAPITEL 7: NETPUBLIKATIONER side 69 KAPITEL 8: SONDRINGSDATA side 72 5

6 Kapitel 1: danmarc2-formatet En post i danmarc2-formatet er en maskinlæsbar katalogisering. Formatet opdeler posterne i felter og delfelter. Omsat til katalogiseringsreglernes sprogbrug svarer et felt nogenlunde til et afsnit (titel- og ophavsangivelse, udgavebetegnelse, publicering, fysisk beskrivelse osv.), mens et delfelt svarer til et element (hovedtitel, paralleltitel, undertitel, første ophavsangivelse osv.). Felter Et fuldt udskrevet felt i basen kan f.eks. se sådan ud: *a Bodelsen *h Anders De første 3 cifre er selve feltnummeret - her 100 (person som opstillingselement) Feltnummeret består altid af 3 tegn et 3-cifret tal mellem 001 og 999. Feltnumrene mellem må kun anvendes som defineret i danmarc2 og ikke som lokale felter. Lokale felter kan dog defineres og anvendes, jf. danmarc2, indledningen, punkt Herudover kan et delfelt & anvendes til lokale oplysninger i alle felter. Indikatorer De næste 2 cifre er indikatorer (kaldes 1. indikator og 2. indikator) *a Bodelsen *h Anders Indikatorerne er altid 00 i de felter DBC anvender i Base Folk. Delfelter Felterne opdeles yderligere i et eller flere delfelter betegnet med små bogstaver: *a Bodelsen *h Anders Delfelternes betydning er forskellig fra felt til felt. I felt 100 er delfelt a efternavn(e), delfelt h fornavn(e). Nummeratordelfelt å Indholdet af delfelt å er et tal fra 1 og opefter. Delfelt å anvendes til følgende: 1) Sammenkædning af felter Det kan i nogle tilfælde (navnlig ved analyser) være ønskeligt at sammenkæde indholdet af to felter. Dette gøres ved at tildele begge de sammenhørende felter et delfelt å indeholdende den samme værdi *a Indhold: *å 1 *a Andersen *h Benny *c f *å 2 *a Andersen *h H. C. *c f *å 14 *a Bang *h Herman 6

7 *å 1 *a Varmedunken *å 2 *a Skyggen *å 14 *a Franz Pander (Benny Andersen sammenkædes med titlen Varmedunken, H.C. Andersen med titlen Skyggen osv.) 2) Præcis udpegning af henvisningsmål Delfelt å anvendes ligeledes til en præcis udpegning af et henvisningsmål. Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål Alle henvisninger tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z er feltnummeret på henvisningsmålet. Hvis henvisningsmålet indeholder et delfelt å, anføres indholdet af delfelt å på henvisningsmålet efter en skråstreg i delfelt z. Dvs. a) *adansk BiblioteksCenter *adbc *z710 (Der er kun et felt 710 i posten og delfelt å er derfor ikke nødvendigt) b) *s Roskilde Kommune *s Lejre Kommune (Der er flere 710-felter i posten, men ingen af disse er henvisningsmål, derfor er delfelt å ikke nødvendigt) c) *a Roskilde *c bevaringsværdier i byer og bygninger *å 1 *c Planstyrelsen *s Roskilde Kommune *a Elgstrømgruppen ApS *c Miljøministeriet *c Planstyrelsen *z 710/1 (Der er flere 710-felter i posten. Et af disse er et henvisningsmål og får derfor tilføjet et delfelt å) Det er ikke nødvendigt at anføre delfelt å på de felter, der ikke er henvisningsmål (- i dette tilfælde er der ingen henvisning til Roskilde Kommune eller Elgstrømgruppen ApS delfelt å anføres derfor ikke i disse felter). Flere henvisninger til samme felt formateres som i nedenstående eksempel: *å 1 *a Branchesikkerhedsråd Nr. 6, Kontor og Administration *a Arbejdsmiljøfondet *a BSR 6, Kontor og Administration *z 710/ *a Branchesikkerhedsrådet for Kontor og Administration*z710/1 7

8 Henvisninger til henvisninger: Delfelt å kan også optræde i henvisninger, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål: *å 1*a Vandkvalitetsinstituttet *å 2*a Dansk Akvakultur Institut *a VKI *z 710/ *å 1*a Akademiet for de Tekniske Videnskaber *c Vandkvalitetsinstituttet *z 710/ *a ATV *z 910/1(a) *a Akademiet for de Tekniske Videnskaber *c Dansk Akvakultur Institut *z 710/2 Bemærk, at hvis man ikke ønsker at henvise til hele feltindholdet, anføres de delfelter man henviser til i parentes og med komma imellem. En evt. forekomst af delfeltet kan også beskrives, jf. nedenfor *cdanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi *cafdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z *cmiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1) *cdmu*z710(c1) Verifikationsdelfelter For at adskille ikke-kontrollerede og kontrollerede former af navne mv. fra hinanden, er der i danmarc2 mulighed for at anføre diverse verifikationsdelfelter. Da navneformer mv. i Base Folk altid skal være kontrollerede samme sted, skal folkebibliotekerne ikke anføre verifikationsdelfelter i de poster, der indberettes til DBC. DBC vil ved indlæggelsen af posten automatisk tilføje verifikationskoder i relevante felter. Der er dog følgende undtagelse: felt 440, - se under dette felt i kapitel 3. Sumdelfelter og specifikke delfelter I en lang række notefelter er der mulighed for at specificere indholdets karakter i flere delfelter. Se f.eks. felt 512. Hele noten kan dog også i stedet formateres i sin fulde ordlyd i delfelt a (= sumdelfelt). Formatering i specifikke delfelter fremfor sumdelfelt har den fordel, at man kan lade notens oplysninger indgå i mere specifikke søgemæssige sammenhænge. F.eks. vil titeloplysninger i noter umiddelbart kunne søges sammen med andre titeloplysninger og ikke kun i brede notesøgninger. Hvis der formateres i et sumdelfelt vil en titel skulle gentages som opslag i felt 745 for at dække behovet ved søgning. Ophav nævnt i specifikke delfelter i noter vil kunne indgå i enkeltordssøgninger på ophav (som 245 *e og *f). Ønskes der opslag i langordsregistret på navnet, må sådanne navne herudover formateres i felt 700/felt 710. DBC formaterer i specifikke delfelter, når det er forholdsvist simpelt og når noten samtidig har karakter af en note til værket som helhed (felt 512, 520 og 526). Bliver noten kompliceret at formulere, når der skal tages hensyn til opsplitning i delfelter formateres i sumdelfeltet. Noter med analytisk indhold formateres i sumdelfeltet (530). 8

9 KAPITEL 2: ALFABETISERING Den maskinelle sortering kræver i visse situationer en "hjælpende hånd" i form af særlige formaterings-foranstaltninger. Generelt kan man sige, at særlige forholdsregler er nødvendige, når et opslag skal sorteres på anden måde, end det fremgår af de inddaterede tegns umiddelbare sorteringsværdi. Som opslag må i denne forbindelse regnes alle delfelter, der indgår -langordsregistre, samt delfelter, der indeholder serie- eller bindnumre. I de specielle tilfælde, hvor det blot drejer sig om overspringelse af en indledende artikel, bruges et særligt alfabetiseringstegn. I alle andre tilfælde anvendes store delfelter. Alfabetiseringstegn Den særlige alfabetiseringstegn " " bruges, når et delfelt begynder med en bestemt eller ubestemt artikel, som skal springes over i alfabetiseringen. Det drejer sig om titler og korporative ophav, som indgår i opslag. Alfabetiseringstegnet inddateres umiddelbart foran det første ord efter artiklen: *a Den lange rejse *a The Pelican history og England *a The Rolling Stones *a Det Kongelige Bibliotek *a L' affaire Tournesol... Bemærk: Alfabetiseringstegnet skal stå efter ordmellemrummet (efter apostrofen ved sammentrukne artikler). Store delfelter Ved store delfelter forstås delfelter, der har et stort bogstav som delfeltbetegnelse. Store delfelter skal, når de anvendes, altid inddateres umiddelbart foran et delfelt med det tilsvarende lille bogstav, og meningen med dem er at angive en sortering, der afviger fra den umiddelbare sorteringsværdi af tegnene i det efterfølgende (lille) delfelt. Som et typisk eksempel kan nævnes opslag, der indeholder romertal: X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974 I flg. alfabetiseringsreglerne skal romertal sorteres ligesom arabertal. Ovenstående titel skal således sorteres under tallet "10". Den umiddelbare sorteringsværdi af det inddaterede er jo imidlertid bogstav "x", og derfor er et stort delfelt nødvendigt: *A 10 fussballweltmeisterschaft deutschland 1974 *a X Fussballweltmeisterschaft Deutschland 1974 Denne formatering bevirker, at det der bliver udskrevet i brugervendte udskriftsformater og kataloger (stadig) er det lille delfelt a, men det bliver sorteret efter det, der står i det store delfelt A. 9

10 Andre eksempler med romertal: *A christian 4 som bygmester *a Christian IV som bygmester *m 99.4 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark *A progressions *a II-V-I progressions Et andet anvendelsesområde for store delfelter er efternavne, der indeholder præpositioner eller artikler. Sådanne navne skal sorteres som et ord, men udskrives som 2 (eller flere) ord: *A lacour *a La Cour *h Paul *A delamare *a De La Mare *h Walter *A lacourvejens skole *a La Courvejens Skole Andre eksempler: *A 20 century art *a 20th century art *A 2 book of flute solos *a 2nd book of flute solos Serie- og bindnumre m.v. Delfelter, der indeholder serie- eller bindnumre, kræver ofte særlig opmærksomhed, hvad sorteringen angår. Det drejer sig om delfelt v i felt 440 og 840 samt delfelt g i felt 245 (bindposter). Serier Den indbyrdes sortering af de forskellige titler i en serie kan blive forstyrret af: 1. Forskellige betegnelser hæftet på serienummeret (nr., nummer, volume, bind o.s.v.) 2. Forskellig rækkefølge af en evt. flerleddet nummerering (1982/1, 1/1983, 83/2 o.s.v.) 3. Generelle problemer med maskinel tal-sortering. ad 1. Når betegnelserne varierer inden for den enkelte serie, inddateres et stort delfelt V med det "rene" tal: *V 1 *v nummer *V 2 *v nr *v 3 10

11 ad 2. Ved flerleddede nummereringer inddateres om nødvendigt en standardiseret form i delfelt V: *V *v 1982/ *V *v 1/ *V *v 83/2 ad 3. Problemet med maskinel tal-sortering består i, at tal ikke kan sorteres efter samme principper som ord, hvor man sorterer ved at sammenligne bogstaverne et for et fra venstre. Dette princip ville give følgende fejlagtige tal-sortering: osv. Systemet kan nu godt finde ud af at sortere enkle tal som ovenstående korrekt efter numerisk værdi. Det der giver problemer er de flerleddede talstørrelser at typen , o.s.v. Tal efter bindestreg (og skråstreg) bliver nemlig betragtet som decimaltal og sorteret i overensstemmelse hermed: Problemet løses ved indsættelse af en passende standardform i delfelt V. Princippet er, at man ved indsættelse af nuller sørger for, at alle numre inden for den samme årgang/række har samme antal cifre: *V *v 1983/ *V *v 2/ *V *v 83/10 (Se også forklaringen til ad 2.) Bindnummerering Den indbyrdes sortering af de enkelte bind i et flerbindsværk kan frembyde de samme problemer som nævnt ovenfor i forbindelse med serienummereringer. De løses på helt tilsvarende måde, ved anvendelse af delfelt stort G i felt

12 Kapitel 3: Feltgennemgang 001 Postens ID-nummer *a Postens ID-nummer (hos dataproducenten) *b Dataproducentens biblioteksnummer *c Ajourføringstidspunkt <ååååmmddttmmss> *d Første oprettelsesdato <ååååmmdd> *f Format a = danmarc2 id Felt 001 er obligatorisk i alle posttyper. 001 delfelt a vil i de fleste folkebiblioteker indeholde et faustnummer. Faustnummeret består af 8 cifre i alt. Afhængigt af system vil der være indsat blanke i faustnummeret, der blot har til formål at gøre nummeret lettere at læse. Normalt vil den der katalogiserer ikke skrive noget i felt 001, men feltets data vil blive dannet af inddateringssystemet. Som katalogisator er det dog en god ide at holde øje med indholdet af felt 001delfelt a, når man skal holde styr i, om man er i færd med at kopiere data til en ny post eller tilrette en eksisterende. Nyt id-nummer betyder oprettelse af ny post og uændret nummer rettelse af eksisterende post. Når den lokale post indberettes til DanBibs base folk tildeles posten et nyt centralt og entydigt faustnummer og bibliotekskoden i felt 001 delfelt b ændres til De lokale data fra 001 flyttes til et felt 002. Årsagen hertil er, at alle folkebiblioteker anvender samme sekvens af faustnumre, så et og samme faustnummer kan på landsplan dække over mange forskellige materialer. I base folk optræder DBC og folkebibliotekernes poster samlet forstået på den måde, at der kun er én fysisk post for samme materiale, som alle folkebiblioteker så knytter deres lokaliseringer til *a *b *c *d *f a (Posten har id-nummeret Den er oprettet af DBC (=bibliotek ). Ajourført d. 11. august 2003 kl. 08:58:29. Den blev oprettet d. 22. juli Formatet er danmarc2) Post ved oprettelsen lokalt: *a *b *c *d *f a Samme post efter indberetning til DBC: *a *b *c *d *f a *b *c *x s10 00 *a Det centralt tildelte faustnr. fremgår af 001. Det lokale faust- og biblioteksnummer af 002. Det fremgår af felt s10 at biblioteksnummer (Aalborg) er ansvarlig for postens indhold og andre kan ikke rette posten med mindre man har aftaler herom. Biblioteket vil efterfølgende erstatte den lokale post med base DBSKats version af samme. 12

13 004 Kode for poststatus og posttype *r Kode for poststatus n = ny post c = rettet post d = slettet post *a Kode for bibliografisk posttype e = enkeltstående post h = hovedpost s = sektionspost b = bindpost Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper. Indholdet af delfelt r inddateres ikke altid direkte i posten af katalogisator. I nogle tilfælde dannes indholdet af inddateringssystemet afhængigt af, hvilken funktion man er i færd med at udføre. Indholdet af delfelt r tages ikke for pålydende i alle systemer. Man får f.eks. ikke lov til at slette sin post i base folk, blot fordi man indsender den med koden d i 004 delfelt r. Omvendt er koden i andre systemer af afgørende betydning for systemets håndtering af posten *r n *a e (En ny og enkeltstående post) 13

14 008 Generelle søgekoder *t kode for bibliografisk kategori m = monografi s = samlingsværk p = periodicum *u kode for udgivelsesstatus f = første udgave (1. udgave, 1. oplag) u = ny udgave (ny udgave, 1. oplag) r = oplag (1. udgave, nyt oplag, og: ny udgave, nyt oplag) o = uafsluttet værk c = løbende periodicum d = afsluttet periodicum? = ukendt eller usikkert udgivesesår *a udgivelsesår (4 cifre kan angives) *z efterfølgende udgivelsesår (4 cifre kan angives) KAT=peri def år= G G *b udgivelsesland 2-bogstavkode dk = Danmark se = Sverige no = Norge gb = Storbritannien us = USA de = Tyskland (samt Vesttyskland ) fr = Frankrig xx = ukendt (fuldstændig tabel i danmarc2, bilag C) *d Kode for indholdets form x = skønlitteratur (herunder 39.12, 39.13, og 39.25) y = faglitteratur *h periodicumtype n = avis p = tidsskrift z = årspublikation? = ukendt type *j litterær form (kun én kode pr. post) d = dramatik e = essays f = roman j = noveller p = digte *l sprog 3-bogstavkode dan = dansk swe = svensk nor = norsk eng = engelsk/amerikansk ger = tysk fre = fransk mul = flere sprog parallelt/ bidrag på flere sprog (fuldstændig tabel i danmarc2, bilag D) ul ma=av ma=ts ma=åp ma=dr ma=ea ma=ro ma=no ma=di sp, hs 14

15 008 fortsat *m kode for stor skrift 1 = (tallet et) stor skrift ma=ss *o børne- og skolemateriale b = for børn og unge s = for skoleelever ma=bø ma=bs *n kode for netdokumenters tilgængelighed a = ubegrænset adgang b = begrænset adgang c = ingen adgang *v kode for katalogiseringsniveau 0 = (tallet nul) selvsyn G *x kode for faglitteraturs niveau 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner) 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe) 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt Delfelt x er først indført i 2010 og er derfor ikke så fremtrædende i basen. Delfeltet anvendes på faglitteratur og kan gentages. En bog der både henvender sig til pædagoguddannelsen, den færdiguddannede pædagog og til alment brug kodes således: *x 04 *x 06. Ved genbrug af udenlandske poster kan delfelt x indeholde en bogstavkode: (a Preschool, b Primary, c - Pre-adolescent d Adolescent, e Adult, f - Specialized g General, j - Juvenile ). Koderne er amerikanske niveaukoder fra MARC21. Der opfordres til i stedet at tildele en dansk kode. Hvis dette fravælges opfordres sekundært til at beholde den amerikanske kode *t m *u f *a 2009 *b dk *d x *j f *l dan *v 0 (læses: monografi i første udgave, første oplag, udgivet 2009 i Danmark. Skønlitteratur, roman på dansk) *t s *u u *a 1985 *b de *d y *l ger *x 04 *v 0 (læses: samlingsværk i ny udgave, udgivet 1985 i Vesttyskland. Faglitteratur på tysk på et fagligt niveau) 15

16 *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d x *j f *l eng *o b *v 0 (læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i Bogen er udgivet i England. Der er tale om skønlitteratur (roman) på engelsk og den er for børn og unge) *t m *u r *a 1957 *z 1970 *b gb *d y *l eng *o b *x 02 *v 0 (læses: monografi i nyt oplag. 1. oplag af udgaven er kommet i 1957 og det senest udgivne oplag i Bogen er udgivet i England. Der er tale om faglitteratur på engelsk for børn og unge. Niveauet i bogen er folkeskoleniveau) *t p *u c *a 1998 *b dk *d y *h z *l dan *x 06 *v 0 (læses: Periodicum, der stadig løber. Startåret for udgivelse er 1998 og udgivelseslandet er Danmark. Faglitteratur. Årspublikation på dansk på et alment niveau ) *t p *u d *a 1990 *z 2003 *b dk *d y *h p *l dan *x 04 *x 06 *v 0 (læses: periodicum, der er afsluttet. Første nr. kom i 1990 og sidste nr. i Udgivelseslandet er Danmark. Der er tale om et faglitterært tidsskrift og teksten er på dansk. Niveauet i materialet gør det anvendeligt både fagligt og alment ) *t m *u o *a 2000 *b dk *d y *l dan *n b *x 05 *v 0 (læses: monografi, der er uafsluttet. Begyndelsesåret er Udgivelseslandet er Danmark. Teksten er faglitteratur på dansk. Der er tale om et netdokument med begrænset adgang på forskningsniveau) 16

17 009 Kode for generel og specifik materialebetegnelse G G G G *a kode for generel materialebetegnelse a = tekst c = noder e = kort t = elektronisk materiale (fuldstændig oversigt fremgår af danmarc2) *g kode for specifik materialebetegnelse xx = papirform xc = cd xe = online tb = cd-rom tk = diskette (fuldstændig oversigt fremgår af danmarc2) *b kode for supplerende generel materialebetegnelse Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt a *h kode for supplerende specifik materialebetegnelse Her kan anvendes samme koder som nævnt under delfelt g ma Der søges ikke nødvendigvis direkte på koden i 009. Mulige søgekoder fremgår af Praksisregler for søgeveje publiceret på BS hjemmeside. Generel materialebetegnelse er i Katalogiseringsreglerne defineret som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiale. F.eks. tekst, musikalier, lydoptagelse, musikoptagelse Specifik materialebetegnelse er samme sted defineret som betegnelse for det fysiske medie, materialet optræder i eller på. F.eks. online, kassettebånd, cd - papirform kodes men udskrives aldrig. Vedrørende regler for generel og specifik materialebetegnelse se Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1C En bog vil altid have kodningen: *a a *g xx (en bog er lig tekst i papirform) *a a *b c *gxx (tekst i papirform, herudover er der noder i materialet (f.eks. ved en sangbog)) *a a *g xx *b t *h tk (tekst i papirform. Til bogen hører der et bilag, nemlig et program (=elektronisk materiale) på en diskette) En tekst på nettet vil altid have kodningen: *a a *g xe (en tekst i onlineform) 17

18 014 Faustnummer på hovedpost * a faustnummer på hovedpost id G 015 Faustnumre på bindposter *a faustnummer på bindpost Id Brugen af 015-felter er afhængig af det lokale system. Ved direkte inddatering til DBC eller eksport af poster til DBC skal 015 ikke medtages Se kapitel 4 G 021 ISBN *e ISBN (13-cifret) *a ISBN (10-cifret) G *b tilføjelse G *c bindtype G *x fejlagtigt ISBN Ib, is, nr ib, is, nr ib, is, nr ISBN-13 inddateres kompakt - ISBN-10 inddateres med bindestreger Hvis et materiale ugivet før 2007 både indeholder et 13- og et 10-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021. Det 13-cifrede ISBN inddateres før det 10-cifrede ISBN. Bøger med udgivelsesår 2007 ff. trykt i bogen må kun have 13-cifret ISBN. Et evt. 10-cifret ISBN sættes i 021*x. Nye oplag af udgaver, hvis første oplag kom tidligere end 2007 må dog gerne have et 10-cifret ISBN *e *x (materiale udgivet 2008) *e *c hf *a *a *b Liber *a *b Fritzes hovbokhandel *a *c hf *a X *c ib *a *x Folkebibliotekerne samarbejder om én post for samme materiale. Derfor er det uhensigtsmæssigt at anføre den pris, man selv har givet for materialet, da man ikke kan regne med at andre har givet det samme (forhandler, valutakurser mv. spiller ind her). Hvis man ønsker oplysningen medtaget, så anfør den i stedet i et lokalt felt eller delfelt. Hvis en pris er trykt på bogen kan den dog citeres i 021 delfelt d med den originale valuta. G 022 ISSN *a ISSN Feltet må kun bruges på periodicaposter (008 *tp). Se kapitel 6 in, is, nr 18

19 038 B/S OPSTILLINGSSIGNATUR *a opstillingssignatur bs *a bi *a te *a dr G 041 Sprogkoder ved oversat eller flersproget materiale G G G G G G *a materialets sprog *b mellemoriginalens sprog *c originaludgavens sprog *p sprog i parallel tekst *d sprog i resumeer *e sprog i mindre dele af materialet 3-bogstavkoder som i 008 *l sp, hs ou ou sp, hs sp sp Paralleltekst på latin og dansk: *l mul *p lat *p dan Publikation med bidrag på dansk, norsk og svensk: *l mul *a dan *a nor *a swe Oversat fra italiensk til tysk: *l ger *a ger *c ita Kinesisk originaludgave. Oversat til norsk via engelsk udgave: *l nor *a nor *b eng *c chi Publikation på dansk med indledning, noter, bilag eller lign. på engelsk *l dan *a dan *e eng Publikation på dansk med engelsk resumé: *l dan *a dan *d eng 19

20 100 Personligt ophav som opstillingselement *a efternavn eller fornavn alene *h fornavne *e romertal *f tilføjelse *c fødselsår G *4 kode for funktion art = kunstner aut = forfatter cmm = kommentator com= udgiver ctb = bidragyder ctg = korttegner drm = tegner edt = redaktør ill = illustrator ive = interviewede ivr = interviewer pht = fotograf trl = oversætter dkbea = bearbejder dkmed = medforfatter (Fuldstændig liste i danmarc2, bilag J) lfo, mfo, lpe, lpo fo, pe, po *a Shakespeare *h William *4 aut *a Spang Olsen *h Ib *4 aut *4 ill *a Homer *4 aut *a Sebastian *4 aut *a Snorri Sturlusson *4 aut *a Margrethe *E 2 *e II *f dronning af Danmark *4 art *a Pierre *f abbé *4 aut *a Ingrid *f dronning, Frederik IX, konge af Danmark *a Beaverbrook *h Maxwell Aitken *f Baron *a Strauss *h Johann *c f *a Nielsen *h Torben *c f *4 aut Muligheden for kode for funktion i *4 er indført juni 2009 i base DBCkat. Koden bruges ikke på alle materialeområder. Der vil derfor både være poster med og uden koden efter denne dato, ligesom ældre poster selvfølgelig heller ikke vil indeholde koden. 20

21 Hovedreglerne for valg af opstillingselement er: Hvis én person i kraft af forlagets præsentation af materialet kan betragtes som hovedansvarligt ophav, vælges denne person som opstillingselement. Hvis flere personer deler ansvaret ligeligt skelnes mellem faglitteratur og skønlitteratur: * Ved faglitteratur af mere end ét hovedansvarligt ophav vælges titlen som opstillingselement. * Ved skønlitteratur af op til tre ligeværdige ophav vælges det førstnævnte ophav som opstillingselement. Er der mere end tre ligeværdige ophav vælges titlen som opstillingselement. Se i øvrigt Katalogiseringsreglernes 1. del, kapitel 1 : Indledning (side 17-19) samt den skyggede tekst i kapitel Korporation som opstillingselement Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e tilføjelse Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s stednavnet *e tilføjelse lfo, mfo, lko, lpo fo, ko, po Herudover er følgende delfelter fælles for ovenstående G *c underkorporation *i nummer på konference *k år for konference *j sted for konference G *4 kode for funktion Ifølge katalogiseringsreglerne er musikkorporationer den eneste type korporation, der kan formateres i felt 110. I ældre poster vil felt 110 dog forekomme med alle korporationstyper (= korporation som hovedordningselement efter de gamle regler). Korporationseksempler se felt

22 G 241 Originaltitel *a originaltitel *r sprog lti, mti, ti Normalt inddateres originaltitlen kun i 241, hvorefter noten: "Originaltitel:... " dannes automatisk (maskingenereres). Hvis noten skal indeholde oplysning om originalsprog (dvs. når originalsproget ikke fremgår af originaltitlen) inddateres sproget i delfelt r. Hvis den maskingenererede note ikke er tilstrækkelig, dvs. hvis noten skal indeholde anden uddybende forklaring eller der er flere originaltitler, anvendes (se eks. under 502) *a The clan of the cave bear *a Hulebjørnens klan... Ved fremvisning maskingenereres noten: Originaltitel: The clan of the cave bear *a Hatt *h Christine *4 aut *a Paris *r engelsk *a Paris *o Ove Rasmussen *4 trl *o Lorraine Harrison *4 ctg *o Chris Fairclough *4 pht Ved fremvisning maskingeneres noten: Originaltitel: Paris (engelsk) *a Syndere i sommersol *r norsk *a Syndere i sommersol Ved fremvisning maskingeneres noten: Originaltitel: Syndere i sommersol (norsk) G 242 Oversat titel *a hovedtitel lti, mti, ti Indført i formatet juni Kan f.eks. bruges ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet. Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel: Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges: *i Dansk titel: *t <titlen> 22

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21?

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? Bilag 2: Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? r, der anvendes i DEF-katalogen, er fremhævet ved gråtoning af rubrikken. A. Enkeltordssøgekoder I kolonne 3 fra venstre

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20160125 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20160125: Formatvejledningen er rettet

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Grundlaget for nærværende specifikation er udarbejdet af DBC Dansk BiblioteksCenter efter dialog med daværende Styrelsen for

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF LYDMATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF LYDMATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF LYDMATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20130312 INDHOLD Forord Lydoptagelse Lydoptagelser (eksempler) Sondringsdata Flerbindsværk Periodica side 3 side 4 side

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER til DANBIB BASE DBCkat DBC medier januar 2006 FORORD Denne vejledning i formatering af musikmaterialer er udarbejdet i marts 1999 og revideret senest i juni

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Skabeloner til katalogisering i FBS

Skabeloner til katalogisering i FBS Skabeloner til katalogisering i FBS DBC, 6. april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Skabelontyper... 2 Flerbindsværksskabeloner... 2 2. Hvad gør skabelonerne?... 2 3. Hvilken skabelon skal jeg anvende hvornår?...

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF AV- MATERIALER O ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20060531 Dansk BiblioteksCenter as INDHOLD Forord side 2 Lydoptagelser side

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Titler i Sætsamlingen uge 06-2003

Center for Undervisningsmidler Titler i Sætsamlingen uge 06-2003 61.1. Menneskekroppen - under overfladen. tekst af Sue Davidson og Ben Morgan ; oversat af Leif Schack-Nielsen. Holte : Flachs, 2003. - 37 sider : ill. i farver, 29 cm. - (En Dorling Kindersley bog). Opstilling

Læs mere

Praksisregler for søgeveje

Praksisregler for søgeveje Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danmarc2 2. udgave Sidst ajourført april 2009. 2 Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord Bilag H Hjælpepostformat Forord Hjælpepostformat til danmarc2 er baseret på USMARC, men bearbejdet for danske forhold, så det kan anvendes sammen med danmarc2. Del 1: Navneformer og emneord er udarbejdet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONOGRAMMER. til Base DBCkat

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONOGRAMMER. til Base DBCkat Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONORAMMER til Base DBCkat Maj 2014 FORORD Denne vejledning i formatering af musikoptagelser skal ses i forlængelse af: Vejledning i danmarc2-formatering af boglige

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21

BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21 BIBLIOTEK FORFATTERFONDOPGØRELSE (Beholdningsdata) BRUGERVEJLEDNING ALEPH 21 1. Formål Formålet med produktet er at lave en automatisk forfatterfondopgørelse (beholdningsdata) til Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Litteraturhistorie i en kanontid

Litteraturhistorie i en kanontid Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen Redaktion: Hans Henrik Møller og Mette Siersted Alinea Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Tesaurus / Autoritetsregister

Tesaurus / Autoritetsregister Tesaurus / Autoritetsregister Aleph, ver.20 Side 1 Confidential Information The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any misuse or abuse will result in economic loss.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

11. ElevWeb - kort beskrivelse

11. ElevWeb - kort beskrivelse 11. ElevWeb - kort beskrivelse Indhold ElevWeb... 3 Om at søge i ElevWeb... 4 Søgeknapper... 5 Fritekstsøgning... 6 Avanceret søgning... 7 Avanceret søgning... 7 Søgeresultater... 8 Søgeresultat vist som

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg (med enkelte rettelser pr. 1.12.2009) Det Kongelige Bibliotek 2009 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere