INTRODUKTION til BUDDHISMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION til BUDDHISMEN"

Transkript

1 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra udgiverne. PHENDELING TRYK ISBN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Buddha 2. Er buddhismen en religion? 3. Buddhas første belæring 4. Buddhas råd til os 5. Spørgsmål og svar 6. Meditation Henvisning til litteratur og hjemmesider

3 Hensigten med disse sider er at give en grundlæggende information om tibetansk buddhisme til dig, der gerne vil vide lidt mere om den buddhistiske vej. Indholdet gør ikke krav på at være en religionsvidenskabelig fremstilling af stoffet, men det besvarer mange af de spørgsmål, vi er blevet stillet om tibetansk buddhisme ved introduktionsaftener i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme gennem en årrække. Første afsnit fortæller om Buddhas liv og lære. I andet afsnit finder du spørgsmål og svar, og tredje afsnit består af en meditationsvejledning. God fornøjelse!

4 Må alle levende væsener være lykkelige og have årsagen til lykke Må de være fri for lidelse og årsagen til lidelse Må de aldrig være adskilte fra den højeste lykke, der er fri for lidelse Må de hvile i stor ligevægt fri for tilknytning til nære og aversion mod fremmede.

5 1. Buddha Buddha blev født i en fyrstefamilie i det nordlige Indien for ca år siden. Han blev opdraget til at være fyrste og overtage tronen efter sin far, men i en alder af 29 år ragede han alt sit hår af og begyndte et liv som asket for at finde en løsning på al den lidelse, der er i verden. For menneskers vedkommende er det især fødsel, alderdom, sygdom og død. Hertil kommer andre lidelser som krig, hungersnød og fattigdom. Buddha gav afkald på ydre skønhed og luksus for at finde indre skønhed, og de næste seks år fordybede han sig i meditation. Herefter nåede han oplysningen, der er en tilstand af fuldstændig frihed for al lidelse og opnåelse af altomfattende visdom. Herefter begyndte han at undervise, og hans elever udbredte siden buddhismen over det meste af Asien. Buddha døde som 81-årig. Mange mennesker i Asien har fulgt i Buddhas fodspor lige siden. I løbet af 1960 erne kom buddhismen også til Europa og Amerika. Buddha er ikke nogen gud, men en stor lærer og mester, som i kraft af sin venlighed har efterladt os sine belæringer, så vi også i dag kan praktisere dem og nå det samme mål, som Buddha gjorde. Årsagen til at vi kan det er, at vi alle besidder en kerne af godhed og visdom vores buddhanatur som vi kan udvikle og perfektionere. Det gør vi ved at arbejde med vores sind, opføre os etisk og meditere.

6 F siger Buddha har sagt, at vi ikke skal tro blindt på hans ord men undersøge, om 1 de stemmer overens med virkeligheden. Hans Hellighed Dalai LamaF ofte, at hvis videnskaben en dag beviser, at nogle af Buddhas belæringer er usande, så må vi bøje os for det og acceptere videnskaben. 2. Er buddhismen en religion? Buddhismen indtager en central plads blandt verdensreligionerne, men buddhismen er ikke en religion i den samme forstand, som vi kender det fra andre religioner, der tror på en ydre guddommelig skaber eller frelser. Buddhismen er en etisk og filosofisk livsvej, hvor der lægges allermest vægt på at være til gavn for andre levende væsener, og hvis vi følger den praksis, kan vi blive vores egen frelser. Buddhister tror på, at vi selv skaber verden hele tiden i kraft af vores handlinger, karma. Alle handlinger har en konsekvens, og hver enkelt af os vil ifølge Buddhas belæringer høste frugten af vores handlinger engang i fremtiden. Hvornår det sker, ved vi blot ikke. Hvis vi ser på vores daglige liv, kan vi nemt indse, at det forholder sig sådan. Hvis vi for eksempel behandler andre mennesker godt, så vil de gerne være venner med os. Hvis vi derimod er meget egoistiske og kun 1 Tibets åndelige leder. Han lever i eksil i Dharamsala, Indien.

7 tænker på os selv, så er der ikke ret mange, der har lyst til at være sammen med os. Buddhismen forklarer meget detaljeret, hvilke konsekvenser de enkelte handlinger med krop, tale og sind har. Gavnlige handlinger fører til lykke Skadelige handlinger fører til lidelse SantidevaF Når buddhismen regnes for at være en religion, selvom den ikke anerkender en guddommelig skaber, så er det, fordi den rækker ud over dette liv, og fordi buddhister overholder mange etiske regler. I et kendt citat af Buddha står der: Hvis du vil kende din fortid, så skal du se på dine omstændigheder nu. Og hvis du vil kende din fremtid, så skal du se på, hvordan du lever dit liv nu. Buddhister tror, at vi fødes igen og igen, lige indtil vi når Nirvana eller den oplyste tilstand, som er det, buddhister stræber efter. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden præger vores sind med nogle gavnlige mønstre, for at det kan gå os godt i næste liv Buddhas første belæring Den første belæring Buddha gav, efter at han havde nået oplysningen, var De Fire Ædle Sandheder: 1. Sandheden om lidelse Det betyder ikke, at vi aldrig er lykkelige, men at vi som alt levende også kommer ud for frustrationer eller problemer i forskellig form, og at vi kan have vanskeligt ved at håndtere dem. 2 Santideva var en indisk munk og filosof, der levede i første halvdel af det 8. århundrede.

8 Det er ubehageligt både for os selv og for vores omgivelser. 2. Sandheden om årsagen til lidelsen Det er vores følelser af tiltrækning, frastødning og ligegyldighed, der er hovedårsagerne til vores lidelse. Hvis vi hele tiden ønsker mere og mere og glemmer at påskønne det, vi har, fører det til utilfredshed. Det, vi ikke kan lide, vil vi af med, og hvis ikke vi kan blive fri for det, oplever vi frustration. Det gør os ikke til dårlige mennesker, men det behøver ikke at være sådan. 3. Sandheden om vejen, der fører ud af lidelsen Vi kan nå den oplyste tilstand, ligesom Buddha gjorde det. Det gør vi ved at overvinde vores emotioner, især had, begær og uvidenhed. 4. Vejen der fører til oplysningen Ved at følge Buddhas råd til os kan vi nå buddhatilstanden. Vi kan selv blive buddhaer ved at følge Buddhas eksempel. 4. Buddhas råd til os Afstå fra skadelige handlinger Udfør kun gavnlige Behersk dit sind Dette er Buddhas lære

9 F Buddhas filosofi fortæller os, hvad der fører til lykke, og hvad der fører til lidelse for os selv og andre. Det er det, vi kalder gavnlige og skadelige handlinger. De skadelige handlinger er det, vi må undgå at gøre, og de gavnlige handlinger er det, vi stræber efter at praktisere. Alle levende væsener, ikke kun mennesker, har det til fælles, at de ønsker at være lykkelige og fri for lidelse. Der er ingen af os, der ønsker at være syge, fattige, triste eller ensomme. Tænk engang på, hvor mange problemer vi kunne undgå, hvis alle var tilfredse! Ville der så være misundelse, krige, kriminelle? Buddhister øver sig i at blive bedre til at udføre gavnlige handlinger og afstå fra de skadelige. Det gør vi blandt andet ved at være opmærksomme på, hvad der foregår i vores sind, og ved at tænke over vores motivation, før vi handler. De gavnlige handlinger gavner både andre og os selv; de skadelige handlinger er dem, der skader os selv og andre. De ti skadelige handlinger: Med kroppen: stjæle, slå ihjel, misbruge andre seksuelt 3 Med talen: lyve, meningsløs snak, så splidf F, grove og sårende ord 4 Med sindet: onde hensigter, forkerte anskuelserf F, grådighed. De ti gavnlige handlinger: 5 Med kroppen: beskytte liv, gavmildhed, ren handlemådef Med talen: tale sandt, blidt, meningsfuldt, mægle Med sindet: være tilfreds, ret anskuelse, en kærlig indstilling 5. Spørgsmål og svar SP.: Hvad tror buddhister på? 3 At så splid vil sige at splitte et venskab ved at bagtale den ene af parterne 4 Hermed menes at man hævder og udbreder synspunkter, der ikke er i overensstemmelse med den buddhistiske filosofi. 5 Rene handlinger er handlinger, der ikke er motiverede af had, begær eller uvidenhed.

10 SV.: I buddhismen er der ingen skabende Gud, sådan som vi kender det fra andre religioner. Man kan sige, at buddhismen gør det muligt at opleve det guddommelige uden Gud. Vi har alle muligheden for at gå den vej, som Buddha gik og udvikle os, så vi når det samme mål, som han gjorde nemlig den oplyste tilstand - fordi vi alle har buddhanatur. For at blive oplyste må vi udvikle umådelig kærlighed og medfølelse samt praktisere etik, koncentration og visdom. SP.: Findes der guder i buddhismen? SV.: Som sagt er der ingen guder i buddhismen. De afbildninger, vi ser af gudelignende væsener, er kunstneriske udtryk for det oplyste sinds kvaliteter - for eksempel kærlighed, medfølelse, renhed, kraft eller visdom. Når vi mediterer på disse aspekter, smitter det af på vores sind. Det kan også udtrykkes på en anden måde: Vi bliver, hvad vi tænker. SP.: Er Nirvana et sted? SV.: Nirvana og Samsara er udtryk for tilstande i vores sind. Nirvana er fred og frihed for al lidelse, medens Samsara er den tilstand, hvor vi aldrig er helt tilfredse. Med vedholdende øvelse kan vi skridt for skridt nærme os Nirvana. SP.: Hvad går buddhistisk praksis ud på? SV.: Der er mange former for buddhistisk praksis. Man kan meditere, studere og gøre gavnlige handlinger. Buddhister øver sig i at være opmærksomme på handlinger med krop, tale og især sind, fordi det er i sindet, at alle vores handlinger begynder. Det allervigtigste er at bruge sit liv godt ved at skabe harmoni og fred i sig selv og i sine omgivelser. SP.: Hvordan bliver man buddhist? SV.: Hvis man føler, at den buddhistiske vej er den rigtige for én, og følger den, så godt man kan, så er man buddhist. Hvis man ønsker at tilkendegive det mere formelt, kan man tage buddhistisk tilflugt hos en lama. Lamaen er så vidne på, at man ønsker at følge Buddhas vej. Ved tilflugtsceremonien lover man, at man ikke bevidst vil skade andre levende væsener.

11 SP.: Hvad er en lama? SV.: En lama er en spirituel mester. Man kan blive lama ved at gennemgå en uddannelse på et klosteruniversitet. SP.: Kan man se på folk, at de er buddhister? SV.: Der er ikke nogen krav om, at man skal ændre sin klædedragt, fordi man bliver buddhist. Buddhister klæder sig som alle andre. Munke og nonner, der går klædt på en bestemt måde for at huske på de løfter, de har aflagt. SP.: Hvordan lever buddhister? SV.: Buddhister lever ganske normalt med uddannelse, arbejde, kærester og familie. Mange buddhister tager forskellige løfter, der hjælper én med at overholde en god etik. De mest almindelige er de fem lægmandsløfter, hvor man lover at man ikke vil slå ihjel, stjæle, lyve, misbruge andre seksuelt og drikke alkohol eller indtage stoffer. Det er naturligvis frivilligt, om man vælger at tage løfter. Munke og nonner overholder mange flere regler deriblandt cølibat. SP.: Til hvem beder buddhister, når de nu ikke tror på gud? SV.: Buddhistiske bønner er ønskebønner, hvor man gentager forskellige bønner om at man selv og alle andre må være fri for lidelse. Buddhister kan også bede de spirituelle væsener om at de vil give deres velsignelse, så man bliver i stand til at udvikle sig i overensstemmelse med Buddhas lære. SP.: Hvordan ser buddhismen på andre religioner? SV.: Hans Hellighed Dalai Lama siger meget ofte, at det er bedst, hvis man kan praktisere den religion, man er født ind i, men at man, hvis man ikke kan det, har mulighed for at skifte til en anden religion. Hvis man

12 skifter religion, er det meget vigtigt, at man ikke kritiserer den religion, man kommer fra. Buddha har sagt, at det er en meget stor fejl at kritisere andres religion. Mennesker er forskellige, og derfor er der også forskellige religioner. Ikke-buddhister kan finde stor inspiration i buddhistiske meditationsteknikker for at opnå mere fred i sindet og harmoni i tilværelsen. SP.: Holder I gudstjenester? SV.: Ja, vi har noget lignende, som vi kalder puja, hvor vi i fællesskab læser bønner og synger mantraer. Det indledes ofte med, at mesteren taler om et emne, der har relation til vores daglige liv. SP.: Hvad er et mantra? SV.: Et mantra er en slags formel på sanskrit eller tibetansk, som man gentager igen og igen, hvorved man skaber en forbindelse til Buddha eller et andet oplyst væsen. Mantra-recitation beroliger også ens sind. SP.: Hvordan skal man opføre sig i et tempel? SV.: For det første skal man tage sine sko af og stille dem ved indgangen. Det er passende at være tækkeligt påklædt. Det vil sige, at man ikke har en nedringet bluse på med tynde stropper eller tøj, der skiller på midten. Det er for, at man ikke skal vække begær i andre. Man rejser sig op, når mesteren kommer ind, og når han går ud. Hvis man sidder på gulvet, er det uhøfligt at strække benene, så fodsålerne peger mod alteret eller mod mesteren. Buddhistiske skrifter bør ikke ligge på gulvet, og man træder ikke hen over dem, ligesom man heller ikke træder på munkes og nonners dragt eller dingwa (deres siddeunderlag). 6 Det er ikke passende at give munke og nonner knus, da de lever i cølibat.f 6 Seksuel afholdenhed.

13 Hvis der serveres mad eller drikke, får mesteren først og dernæst munke og nonner. SP.: Hvilke fester fejrer buddhister? SV.: Mange danske buddhister fejrer jul på samme måde som de fleste andre danskere og også fødselsdag. Den vigtigste buddhistiske fest er vesak, hvor man fejrer Buddhas fødsel, oplysning og død på én og samme dag. Derudover fejres nytår, som i den tibetansk-buddhistiske tradition kaldes losar. Disse dage ligger ikke fast i kalenderen, men retter sig efter månens faser. Herudover er der andre mindre festdage, der fejres af forskellige buddhistiske grupper. SP.: Hvilke ritualer findes der i buddhismen? SV.: Vi kender ikke til barnedåb, konfirmation og vielse, men hvis nogen ønsker det, kan de blive velsignede, og i vores center kan vi også vie folk. Til gengæld er der mange ritualer, der kan hjælpe såvel døende som deres pårørende. SP.: Kan man blive genfødt som et dyr? SV.: Vi kan forstå det som en mental tilstand. Hvis vores uvidenhed er meget stor, svarer det til at leve som et dyr. Dyr regnes for at være uvidende. Dyr kan godt lære noget på deres niveau, men ikke på samme måde som mennesker. For eksempel kan de ikke lære at tale forskellige sprog, løse matematikopgaver eller spille klaver. Deres muligheder er meget begrænsede. Buddha har sagt, at vores sind er uden begyndelse og uden slutning; derfor lever vi ikke kun ét liv men mange, lige så længe vi er dominerede af vores had, begær og uvidenhed. Det er vores karma, der afgør, i hvilken form, vi bliver genfødt. Karma betyder egentlig handling; det vil sige årsag og virkning.

14 SP.: Findes der flere former for buddhisme? SV.: Grundlæggende taler vi om to former for buddhisme: Hinayana og mahayana. Forskellen er hovedsagelig, at hinayana ikke mener, at vi almindelige væsener kan nå buddhatilstanden. Det mener mahayana derimod, og inden for mahayana praktiserer man derfor for at nå oplysningen med det formål at hjælpe alle levende væsener med at nå den samme tilstand. Den tibetanske tradition, som Phendeling tilhører, er mahayana. Hinayana findes især i lande som Thailand, Burma (Myanmar) og Sri Lanka. Mahayana er især udbredt i Kina, Japan, Korea, Tibet, Sikkim, Bhutan og Ladakh. Den japanske og kinesiske mahayana-buddhisme kaldes Zen. SP.: Hvad laver buddhistiske munke og nonner? SV.: I Østen er der tradition for, at munke og nonner studerer og underviser lægfolk og på den måde sørger for at opretholde buddhismen. Lægfolk sørger så til gengæld for at støtte munke og nonner med mad og bolig De fleste vesterlandske buddhistiske munke og nonner arbejder samtidig med, at de passer deres religiøse opgaver, fordi den tradition ikke findes hos os især ikke i de protestantiske lande, der ikke er fortrolige med klostertraditionen. SP.: Fortæl lidt om munke og nonners dragt! SV.: Den buddhistiske ordensdragt er designet af Buddha for o år siden. I Indien er dragterne gule, i Thailand og Burma (Myanmar) brunlige, i Kina og Korea er de gråblå og i Tibet røde. Japanske zen-præster bærer sorte dragter. På Buddhas tid var lægfolk klædt i et langt stykke stof, der var viklet om kroppen. Stoffet var ikke syet sammen.

15 For at adskille munke og nonner fra lægfolk bestemte Buddha, at klosterfolk skulle bære en dragt, der var syet sammen, og som bestod af mange mindre stykker som en slags patchwork. Nonner og munke måtte oprindeligt kun sy deres dragt af andre menneskers kasserede tøj. Dragten blev derfor syet sammen af mange mindre stykker og bagefter indfarvet med det farvestof, der var billigst i det pågældende område. Dragten består af shamtab (nederdel), dönka (vest), zen (sjal), et bælte og chögu (gult sjal der bæres ved særlige ceremonier). Hertil kommer dingwa (et stof til at sidde på) og joula (skuldertaske).

16 6. Meditation Hvis du gerne vil prøve at meditere, så er her er en kort meditation, der måske kan hjælpe dig. UForberedelse: Hvis dit sind er optaget af dagens begivenheder eller andre ting, er det godt at begynde med en åndedrætsmeditation. Sid behageligt, træk vejret naturligt og følg åndedrættet. Mærk kroppens bevægelser, mens luften flyder ind og ud. Forsøg at holde opmærksomheden på én del af kroppen for eksempel maven. Mærk, hvordan den hæver og sænker sig. Tæl på hver udånding; tæl fra et til ni. Det kan være, at dit sind vandrer væk fra åndedrættet igen, mens du tæller. Hvis det sker, går du blot tilbage til åndedrættet og tæller videre.

17 Du kan tælle dig igennem flere runder af ni åndedræt på denne måde. Hvis du gør det opmærksomt, vil du mærke, at dit sind bliver roligere. UNu følger selve meditationen: Bed nu Buddha eller en anden person, du har tillid til, om at komme til stede foran dig i rummet. Forestil dig, at han accepterer indbydelsen og sidder dér foran dig. Han ser venligt og kærligt på dig og kan se direkte ind i dit hjerte. Du føler dig afslappet og vel til mode. Se nu selv ind i dit eget hjerte og mærk dit dybeste ønske. Fortæl det til Buddha og afvent hans svar. Du kan også bede om hans velsignelse og visualisere, at du modtager den. Dette kan være en meget personlig oplevelse, og den kan give dig indsigt og energi til at praktisere med glæde. Du kan fortsætte med en anden meditation og tænke på et emne, du har studeret, eller praktisere koncentration på et objekt, du har valgt. Efter meditationen kan du tilegne al den positive energi til alle levende væseners vel ved at forestille dig, at den positive energi forvandles til healende kraft og når dem, som er syge, ensomme eller triste. Forestil dig, at du selv og alle andre bliver raske og lykkelige. Kilde: Meditationen er skrevet af Bikshuni Thubten Choedron, Hamborg.

18 Udvalgt litteratur: Hans Hellighed Dalai Lama: Vælg Hjertets Vej, Aschehoug 2002 Sogyal Rinpoche: Den Tibetanske Bog om Livet og Døden, Gyldendal 1996 Thich Nhat Hanh: Fred er Vejen, Borgen 1992 Hjertet i Buddhas Lære, Borgen 2000 Udvalgte hjemmesider: HUwww.phendeling.dkU HUwww.dharmakalender.dkU HUwww.beingdoing.dkU

19 PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Nørregade 7 B 2.th 1165 Kbh. K Tlf HUwww.phendeling.dkU PHENDELING TRYK ISBN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion Buddhisme Religionen der ikke er nogen religion Men alligevel er en religion Buddha Buddhismen har sin oprindelse i Indien omkring det 5. århundrede fvt. Ifølge buddhismen levede dengang "Den historiske

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

De 3 fartøjer til befrielsen

De 3 fartøjer til befrielsen De 3 fartøjer til befrielsen Tenga Tulku ordinerer Lama Tendar som munk i Kathmandu, marts 1984 Mula-sarvasti-vada Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen,

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard ÅBENT TEMPEL

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard ÅBENT TEMPEL PROGRAM EFTERÅR 2015 INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Gitte Gammelgaard Er du ny, eller vil du bare gerne undersøge, om buddhismen er noget for

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende!

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! Hjertesūtraen Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1 Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2 (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! 3 Således har jeg 4 hørt: På et tidspunkt opholdt Den Ophøjede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Om Lama Tendar Olaf Høyer Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Mit borgerlige navn er Olaf Høyer. Navnet Tendar fik jeg som munk i 1984 af min mester Tenga

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE Kapel 500 Organist 475 Kistedekoration 1050 Annonce, lokalblad 495 Kiste

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, 1. 1203 København K www.besøgs-vågetjeneste.dk Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet

Læs mere

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Phendelings Program Efterår 2012 INDVIELSE OG TILFLUGTS-CEREMONI HVID TARA INDVIELSE ved Lakha Rinpoche 15.-16.9.2012 Det er os en stor fornøjelse at annoncere,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm.

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm. Forord Efter mange års forhandling fik Karmapa Trust, forening for tibetansk buddhisme, som statsanerkendt religiøst samfund, Kirkeministeriets tilladelse til oprettelse af et begravelsessted på Bispebjerg

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem FØNIX LIVING mindfulness i dit hjem Japanske lamper OPLYSNING OG MEDITATIV ENERGI Hele den japanske kultur er gennemsyret af omhyggelighed og mindfulness, og det gælder ikke mindst de smukke japanske lamper.

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Paralleller mellem den buddhistiske psykologi og den moderne coaching-praksis. 30-04-2013 1 Jens Christian Aagenæs Direktør Adler Learning Scandinavia www.adlerscandinavia.com

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

TRO ELLER IKKE TRO.... et ateistisk supplement til religionsundervisningen TRO ELLER IKKE TRO... et ateistisk supplement til religionsundervisningen HVORFOR ER DER BRUG FOR ET ORD FOR IKKE AT VÆRE RELIGIØS? NÅR MAN SKAL BESKRIVE sig selv, f.eks. på Facebook og andre sociale medier,

Læs mere

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX S P I R I T U E L L E D E R Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi V E L G Ø R E R E GATSAL N Y H E D S B R E V F R A 24. udg ave Dongy u Gatsa l Ling Nonnek

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Belæringer under det første besøg i Europa

Belæringer under det første besøg i Europa Dansk e-bog version At nære medfølelse Belæringer under det første besøg i Europa DEN 17. KARMAPA Ogyen Trinley Dorje At nære medfølelse Belæringer under det første besøg i Europa Den 17. Karmapa, Ogyen

Læs mere

Moderne buddhisme. Introduktion

Moderne buddhisme. Introduktion Moderne buddhisme Introduktion Unge fra Ladahk genfinder deres rødder i mødet med vestligt inspirerede buddhister fra Delhi. Socialt engagerede munke i Burma kæmper en spirituel og politisk kamp mod det

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere