Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik."

Transkript

1 1 Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik. Mål Mål 1: Øget nettotilflytning til kommunen. Mål 2: Øget kendskab til kommunen Status/Effekt Tilflytning fra andre kommuner Fraflytning til andre kommuner Nettotilflytning Indvandrere Udvandring Nettoindvandring Nettotilflytning inkl. nettoindvandring Associationsanalyse foretaget af Epinion august 2015: diff % Udkant 44% - Provinsiel 35% - Smukt 27% - Turistet 25% - Gammeldags 23% - Undersøgelsen forventes foretaget hver andet år. Der er tale om en nulpunktsmåling, hvorfor det ikke er muligt at måle på nogen udvikling. Mål 3: Øget antal kerne borgere i kommunen. Antal borgere som svarer usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for den næste 3-5 år vil flytte fra kommunen Diff 72% 80% 8% + 8% Mål 4: Øget antal potentielle nye borgere. Tallene hænger meget godt i tråd med verdens højeste tillidsniveau og mest tilfredse borgere i verdens lykkeligste land Næste undersøgelse forventes gennemført En analyse foretaget af JP Omnibus maj 2014 viser, at ingen af de adspurgte i Region Midtjylland ville overveje, at flytte til Ringkøbing-Skjern kommune. Det planlægges at indkøbe svar i en ny undersøgelser senere, når kommunen har effektueret flere af indsatserne i marketingstrategien. Mål 1: Danmarks Statistik Mål 2: Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune. Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 (August 2014) Mål 3: 2014: Borgerpanel: Udviklingsstrategi for RKSK

2 2 Oktober 2015: Borgerpanel: det gode liv Mål 4: Maj 2014: JP Omnibus: Tilflytning til kommuner hvis muligheden tilbød sig. Målsætning/Mål/Indsats Målsætning 1.1: Kommunen vil gennemføre en vedholdende markedsføring og branding af området med udgangspunkt i visionen Naturens Rige Indsats 1: Der etableres et Sekretariat for Marketing, Bosætning og Sammenhængskraft. Opfølgning Gennemført. Der er arbejdes med en række marketings, bosætnings og sammenhængskraftindsatser. Indsatserne skal gentænkes i den nye handlingsplan for Målsætning 1.2: Kommunen vil udarbejde og gennemføre en marketingsstrategi og herunder udvælgelse af målgrupper for en fokuseret indsats ved hjælp af en til - og fraflytningsanalyse Indsats 1: Der gennemføres en analyse af til- og fraflytningsmønstre rundt om i kommunen. Med udgangspunkt i analysen gennemføres et idéudviklingsforløb med et antal borger- og sogneforeninger med sigte på at understøtte og videreudvikle lokale bosætningsindsatser. Indsats 2: Der etableres et samarbejde med Aarhus Universitet via partnerskabsaftalen, som har til formål både at få studerende og undervisere til at arbejde aktivt med markedsføring af området. Indsats 3: Kommunens nye marketingssekretariat udarbejder en marketingsstrategi for bosætning i hele kommunen. Med udgangspunkt i strategien udarbejdes og implementeres en marketingsplan fra foråret 2016 rettet mod udvalgte segmenter i og uden for kommunen. Fokus er både på fastholdelse og tiltrækning af borgere, virksomheder og turister. Analysen er gennemført. 4. og sidste workshop afholdt medio august Afsluttende drejebog, som skal tjene som inspiration er under udarbejdelse i et samarbejde mellem kommunen og Epinion. Ikke igangsat. Der har i stedet været inddraget fremtidsforskere og marketingseksperter i forbindelse med udarbejdelse af marketingsstrategien. Indsatserne skal gentænkes i den nye handlingsplan for Marketingsstrategi og handlingsplan er godkendt og handlingsplanen er under gennemførelse. Blandt andet er der i gangsat et pilotprojekt om målrettet markedsføring i den østlige del af kommunen, der senere udrulles til den øvrige del af kommunen. Der udarbejdes koncept for "farvelpakke" til fraflyttere, etc. Turismeområdet kører fortsat særskilt hos Ringkøbing Fjord Turisme, dog blev Kina-turen gennemført med hjælp fra

3 3 Indsats 4: Der indledes et samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme om fælles markedsføring af området som turistdestination Indsats 5: Der indledes et samarbejde med Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om fælles markedsføring af området med henblik på tiltrækning af nye virksomheder Indsats 6: Byrådets vision om Naturens Rige videreudvikles til et egentligt brand for området, som formidles til omverdenen sammen med borgere, virksomheder og foreninger Indsats 7: Kommunen vil understøtte initiativer, der skal bidrage til, at vi bliver mange flere aktive ambassadører for vores område og bliver bedre til at fortælle værtens bedste historier marketingskoordinatoren. Det var et bevidst valg at afgrænse marketingsstrategien til i første omgang primært at fokusere på bosætning og få igangsat det arbejde. Der arbejdes sammen med Erhvervsrådet om indsatser, der skal markedsføre området i forhold til arbejdskraft og virksomheder filmmateriale er under udarbejdelse. Fokus er i førte omgang på bosætning, hvor markedsføring over for turister i forvejen er et omdrejningspunkt for Ringkøbing Fjord Turisme m.fl. Kinarejsen er imidlertid et konkret eksempel på et gennemført samarbejde mellem turismeområdet og sekretariatet. Marketingkoordinatoren har orienteret bestyrelsen i Ringkøbing Fjord Turisme om marketingstrategien og handlingsplan. I den nye handlingsplan vil blive arbejdet mere med at gøre udvalgte ferie-gæster opmærksom på bosætningsmuligheder. Bosætningskoordinatoren deltog på emigrations messe i Holland i starten af Bosætningskoordinatoren deltager i Erhvervsrådets virksomhedspanel med henblik på at styrke koblingen mellem virksomheder i området og bosætningsindsatsen. Marketingkoordinatoren har orienteret bestyrelsen i Ringkøbing Fjord Erhvervsråd om marketingstrategien og handlingsplan og er med i en styregruppe, som skal arbejde med profileringen af erhvervslivet i kommunen med henblik at tiltrække arbejdskraft gennem filmmateriale. Arbejdet indgår som en del af arbejdet med udmøntningen af marketingsplanen. Desuden er er et igangværende og løbende arbejde med at skabe øget synlighed f.eks. i forhold til eksilvestjydearrangementer. Der arbejdes på udvikle få budskaber ud fra Naturens Rige målrettet tilflyttere bl.a. til formidling på en revitaliseret Flyt-mod-Vesthjemmeside, som er i drift ved årsskiftet I samarbejde med kommunikationsafdelingen er indledt med henblik på at gøre medarbejdere til "talsmænd" for værtens bedste historier foranlediget af direktionen. "Værtens bedste historier" udrulles nu af Kommunikation. Der gennemføres drøftelser med ejendomsmæglere i området om, hvordan bosætningsindsatsen kan styrkes.

4 4 Indsats 8: Der skal arbejdes med at skabe øget sammenhængskraft på tværs af kommunens geografi. Etablering af en tæt sammenhængskraft er en forudsætning for implementering af en relationel marketingsplan, som især er baseret på borgeres og virksomheders vilje til at fremhæve kommunen over for venner, familie og samarbejdspartnere. Indsats 9: Der udarbejdes materiale, spredes gode historier og identificeres kanaler, som til sammen understøtter borgere, virksomheder og foreninger i rent faktisk at være gode ambassadører for området. Indsats 10: Der udarbejdes en koordineret eventstrategi, som implementeres fra foråret 2016 (jf. Byrådets kulturpolitiske handlingsplan), og som har til formål dels at styrke den interne sammenhængskraft og dels at markedsføre området for omverdenen Målsætning 2.1 Kommunen vil gøre en mere aktiv indsats for at byde tilflyttere velkomne Indsats 1: Der ansættes en bosætningskoordinator, som sammen med bycheferne i kommunens hovedbyer har ansvaret for at koordinere og implementere indsatserne omkring fastholdelse og tiltrækning af nye borgere Indsats 2: Kommunen vil med sin erhvervspolitik arbejde målrettet for at skabe nye jobs i kommunen (jf. Erhvervspolitikkens handlingsplan) Indsats 3: Kommunen vil med sin nye marketingsplan målrettet arbejdet på at kommunikere såvel job- som bomuligheder over for udvalgte segmenter bosat uden for kommunen Igangværende samarbejde med bychefer og lokale, frivillige tilflytterguider om at byde tilflyttere fra andre kommuner velkommen ved et besøg. Strategien og handlingsplan for sammenhængskraft skal til godkendelse i november Handlingsplanen lægger op til indsatser på dette område. Der blev primo september 2016 afholdt et døgnevent med 50 borgere fra hele kommunen om sammenhængskraft, som har været med til at udvikle ideer til denne indsats. Relancering af Flytmodvest.dk forventes klar ved årsskiftet Deltagelse med MAJA på Folkemødet på Bornholm medio juni blev gennemført med henblik på at styrke denne indsats. Her blev i samarbejde med Kommunikation produceret fire videoer til kommunens Facebook side. De videoer blev set af og kommenteret gange. Herudover arbejdes der med fem hovedbudskaber i samarbejde med Kommunikation og firmaet Tankegang. Der er planlagt opstartsmøde med Land, by og kultur i november Bosætningskoordinatoren er ansat medio august Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Ringkøbing Fjord Handelsråd og kommunen, som bl.a. har ført til afholdelse af velkomstarrangement, besøg hos nytilflyttede og velkomstmateriale til nytilflyttede. Indsatsen forventes at overgå til Erhvervspolitikkens handlingsplan. Se status under opfølgning på erhvervspolitikkens handlingsplan. Tilflytterjobordningen hos Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er blevet revitaliseret, og der er lavet brochurer på dansk og engelsk, der er distribueret ud til virksomheder, ejendomsmæglere og uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes på pilotprojekt i den østlige del af kommunen med henblik på at gøre en mere

5 5 Indsats 4: Kommunen vil bidrage til at markedsføre turismemulighederne i kommunen, herunder skal det også afdækkes i hvilket omfang turister og sommerhusejere skal gøres til genstand for en indsats målrettet mod at få flere tilflyttere Indsats 5: Kommunen vil i samarbejde med lokale ambassadører anvende hjemmeside, velkomstbrev og sociale medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder. Eksempelvis kan der arbejdes med øget synlighed af udbuddet af lejeboliger og synlighed af byggegrunde, der er til salg Indsats 6: Kommunen bidrager til, at der etableres og drives sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og borgere Indsats 7: Der arbejdes med at skabe grobund for tilbageflytning bl.a. ved at gøre områdets unge afhængige af natur og friluftsmuligheder i området, samt ved at bidrage til, at de unge bibeholder kontakten til området efter at de er flyttet fra målrettet indsats over for udvalgte målgrupper bosiddende i nabokommuner. Der har været afholdt tre arrangementet målrettet Eksilvestjyder og der planlægges syv nye det næste halve år frem. Det er afklaret i marketingsstrategien, at seniorer og sommerhusejere er udvalgte bosætningssegmenter. Der startes med fokus på bosætning i markedsføringsarbejdet. Derfor planlægges indsatser for at markedsføre bosætningsmuligheder over for udvalgte feriegæster. Derudover skal indsatsen gentænkes i den nye handlingsplan. Velkomstbreve igangsat og udsendt. Revidering af flytmodvest.dk igangsat. Byggegrunde er der begyndt at blive afsat midler til at markedsføre. Yderligere markedsføring af byggegrunde og lejeboliger skal indtænkes i den nye handlingsplan. Der arbejdes i stedet på at integrere tilflyttere i eksisterende lokale netværk. De frivillige velkomstambassadører introducerer til lokale netværk. Første velkomstarrangement for tilflyttere er blev afholdt i Skjern Enge 11. maj i samarbejde med tilflytterguiderne. Kun 20 tilflyttere deltog. Derfor er konceptet blevet ændret til, at der i stedet afholdes 1-2 årlige lokale velkomstarrangementer i centerbyerne med udgangspunkt i eksisterende events samt et stort fælles velkomstarrangement for alle tilflyttere i en given periode. Indsatsen til gentænkes i den nye handlingsplan. Unge-LAG-projektet er igangsat. Et samarbejdsprojekt med Lemvig Kommune som handler om at skabe kontakt mellem unge (herboende og eksilvestjyder) og virksomhederne i kommunen. Der er afholdt to eksilvestjyde-arrangementer i samarbejde med Skjern- og Ringkøbing Håndbold i Århus samt et arrangemt ombord på Folkeskibet MAJA i forbindelse med Folkemødeturen i København i juni. Der er det næste halve år planlagt syv nye eksilvestjyde-arrangementer i samarbejde med kommunens elitesports klubber. Herudover er de første skridt taget til at få sat virksomhedsbesøg i system a la factorytours.com modellen i USA. Der er etableret samarbejde med

6 6 Indsats 8: Kommunen vil bidrage til, at ægtefællejobordningen, der administreres af Erhvervscenteret, bliver styrket Dagtilbud- og undervisning samt uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern herom. Ordningen hedder nu Tilflytterjobordning. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd har udarbejdet ny brochure på dansk og engelsk. Materialet udleveres til områdets virksomheder via KUBEsamarbejdet. Målsætning 2.2 Kommunen vil sætte sig i spidsen for et styrket samarbejde med øvrige ambassadører i området, der ønsker at hjælpe tilflyttere. I samarbejdet vil kommunen i en række sammenhænge gerne varetage en faciliterende, koordinerende og understøttende rolle Indsats 1: Kommunen bidrager til at etablere et netværk af velkomstambassadører, som dækker hele kommunen, og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kommunen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytter-guide og velkomst-guide Etableringen af et frivillig velkomstambassadørkorps er igangsat. Tilflyttere skal vælge besøg af velkomstambassadør aktivt fra og ikke til. Stort set samtlige landsbyer fungere optimalt. Det kniber lidt med centerbyerne dog undtaget Skjern og Videbæk. Målsætning 2.3 Kommunen vil tilbyde attraktive leve-muligheder og et varieret udbud af boliger og levevilkår rundt om i kommunens mange forskelligartede byer, landsbyer og landområder Indsats 1: Kommunen vil gennem bypolitikken og landdistriktspolitikken understøtte et varieret udbud af boliger og boformer i området. Plan har hovedansvar for bypolitikken og udmøntningen af politikken er igangsat. Herudover er der indledt et samarbejde med Ringkøbing K og ydet vækstpulje-hjælp til Pendlerhuset i Tarm. Se desuden opfølgning på landdistriktspolitik og handlingsplan. Indsatsen skal gentænkes i den nye handlingsplan. Målsætning 3.1 Kommunen vil understøtte sammenhængskraften i området og støtte arrangementer, der skaber og vedligeholder fællesskaber i kommunen

7 7 Indsats 1: Der ansættes en koordinator for sammenhængskraft, som har et særligt ansvar for at styrke sammenhængskraften på tværs af geografi og befolkningsgrupper i området Indsats 2: Der indledes et samarbejde med Aarhus Universitet via partnerskabsaftalen, som har til formål at skabe et vidensgrundlag om de skillelinjer, der eksisterer i området og om udarbejdelse af tiltag, som kan modvirke disse Indsats 3: Der udarbejdes en strategi og plan for øget sammenhængskraft, som understøtter dette arbejde, og som er koordineret med indsatserne på marketings- og bosætningsområderne. Ny koordinator for sammenhængskraft ansat medio maj Strategi og handlingsplan forventes godkendt i november Koordinatoren for sammenhængskraft har bl.a. arbejdet med ansøgning om europæisk frivillighedshovedstad, kommunens sundhedsuge og folkerådsmøde og døgnseminar om sammenhængskraft. Der er indgået aftale med en specialestuderende om emnet. Det har resulteret i at vi bl.a. kan bryste os af at være verdensmestre i tillid Der er ikke øvrige forskere som for nuværende har tilkendegivet at de vil undersøge området nærmere. Projektet med Teleforskning, RegLAB m.fl. giver forskningsmæssig viden om betydningen af tillid. Strategi og handlingsplan forventes godkendt i november Målsætning 3.2 Kommunen vil sætte sig i spidsen for en styrket indsats i samarbejde med øvrige ambassadører i området, der arbejder målrettet på at fastholde flere borgere i området og fastholde flere borgere med tilknytning til området Indsats 1: Med baggrund i den viden kommunen allerede har om flyttemønstre, udvælges specifikke borgergrupper, som der skal gøres en særlig indsats for at fastholde (fx årige, børnefamilier etc.). Indsats 2: Der arbejdes på at tiltrække relevante erhvervs- og videreuddannelser til området (jf. Videnspolitikken). Marketingsplanen skal føre til en udrulning af indsatsen. Derudover bidrager også LAG-Ungeprojektet og et samarbejde med Ungerådet til indsatsen gennemførelse. Der afventes svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på tilladelse til at etablere service- og markedsøkonomuddannelsen på Innovest. Der udbydes deltidsuddannelser på akademiniveau i overensstemmelse med virksomhedernes ønsker, men det er vanskeligt at opnå det tilstrækkelige deltagerantal til, at holdene kan oprettes.

8 8 Målsætning 3.3 Kommunen vil levere en god ramme om borgenes liv gennem den kommunale service Indsats 1: Bosætningsindsatsen tænkes ind i alle dele af de kommunale kerneydelser, som f.eks. handler om attraktive daginstitutioner, attraktive byggegrunde, bidrag til helhedsplaner for lokalområdet os Arbejdet tænkes igangsat for alvor med Chefforums seminar i november 2016 om emnet og herudover gennem udmøntning af bypolitik, videre arbejde med markedsføring af byggegrunde ect.

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1 VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1. INDLEDNING Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats. Et væsentligt element heri var at professionalisere og styrke kommunens

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

DEN GENERELLE MARKETINGINDSATS

DEN GENERELLE MARKETINGINDSATS DEN GENERELLE MARKETINGINDSATS Vi håndterer professionelt vores brand og omdømme! Noter til indsatser a.1 Udarbejdelse og udbredelse af brandbook I brandbook beskrives rammerne for hvordan alle RKSK, borger

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Branding- og bosætningsstrategi

Branding- og bosætningsstrategi Branding- og bosætningsstrategi 2017-2018 Forfatter: Kultur og Fritid/ Strategi og Politik Revideret den 29. marts 2017 Dokument nr. 480-2017-106546 Sags nr. 480-2017-682 Indhold Baggrund... 2 Formål...

Læs mere

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik

Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Bilag 5: Opfølgning på videnspolitik Mål for politikken Mål 1: Øget udbud af målrettede efter- og videreuddannelser Mål 2: Øget aktivitet og værdiskabelse i "trekantens" arbejdsområde (samarbejdet mellem

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Dagsorden for Projektudvalget for Vækst

Dagsorden for Projektudvalget for Vækst Dagsorden for Projektudvalget for Vækst - 2014.10.07 Beskrivelse af sagen Udvalgsmøde for Projektudvalget for vækst den 7. oktober 2014 Dagsorden Udvalget har peget på flere veje frem mod øget vækst. En

Læs mere

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl Dagsordenen Landdistriktsrådet d. 5.9.2016 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Søren Elbæk, Per Hoffmann, Pernille Priess, Torben Hjøllund Mortensen, Rikke Just, Ann Elisabeth Bjerrehøj, Erik Viborg Jensen, Jan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Erhvervspolitik. Turismepolitik. Mål 1: Stigende antal arbejdspladser.

Erhvervspolitik. Turismepolitik. Mål 1: Stigende antal arbejdspladser. 1 Bilag 1: Overordnet opfølgning på mål eller målsætninger for følgende politikområder: Erhvervspolitik, turismepolitik, energi2020-politik, videnspolitik, landdistriktspolitik, profilerings- og bosætningspolitik

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

NOTAT. Bosætning oversigt over initiativer samt organisering

NOTAT. Bosætning oversigt over initiativer samt organisering Bosætning oversigt over initiativer samt organisering DATO 6. august 2013 SAGS NR. 326-2012-76999 Til planseminaret i april 2013 forelå notatet Bosætningsstrategi, status og direktionens anbefalinger af

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer

Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer 1 Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november 2017 Mål for politikken 1 Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter 2 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landsbyer og

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN Gældende fra 2015 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

BOSÆTNINGSINDSATS UDKAST - 15. JANUAR 2013

BOSÆTNINGSINDSATS UDKAST - 15. JANUAR 2013 T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R BOSÆTNINGSINDSATS D E T E R AT T R A K T I V T I S T R U E R K O M M U N E UDKAST - 15. JANUAR 2013 B OSÆ T N I N G S FO R U M H A N D L I N

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0

Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan Ver. 1.0 V i d e n s t r a t e g i 2 0 1 3-16 Viden som accelerator for vækst. Indsatsplan 2017-2018 Ver. 1.0 Indsatsplan for perioden 2017-2018 under Videnpolitikken 2016-2019 for Ringkøbing-Skjern kommune. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

R A P P O R T Kommunikations- og markedsføringsstrategi for Videbæk 2017

R A P P O R T Kommunikations- og markedsføringsstrategi for Videbæk 2017 R A P P O R T Kommunikations- og markedsføringsstrategi for Videbæk 2017 // Maj 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Budskab... 4 Interessentliste... 4 Strategi

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere