Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business"

Transkript

1 Steen Hildebrandt & Michael Stubberup Bæredygtig ledelse Ledelse med hjertet Gyldendal Business

2 Litteratur Ackoff, R.L.: Redesigning the Future, J. Wiley & Sons, 1974 Ackoff, R.L: Ackoff s Best. His classic writings on management, J. Wiley and Sons, 1999 Albrecht, Karl: Social Intelligence, J. Wiley & Sons, Allman, J.M.: Evolving Brains, Scientific American Library, 1999 Andersen, Frans Ørsted: Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Andersen, Kirstine: Kierkegaard og ledelse, Frydenlund, Antonovsky, Aaron: Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, 2000 Arendt, Hannah: Eksistens og religion, Klim, 2010 Argyris, Chris & Donald Schön: Organizational Learning: A Theory of Action Pespective, Addison-Wesley, 1978 Armour, J. Andrew & J.L. Ardell: Basic and Clinical Neurocardiology, Oxford University Press, 2004 Assagioli, Roberto: Viljens psykologi, Kentaur Forlag, 2005 Bateson, Gregory: Ånd og natur, Rosinante, 1984 Bauer, Joachim: Hvorfor jeg føler det, du føler, Borgen, Bech, Don & Christoffer Cowan: Spiral Dynamics, Blackwell Publishing, 1996 Beer, Stafford: The Heart of the Enterprise, John Wiley & Sons, 1979 Belling, L. & T. Gerstrøm (red.): Fortællinger fra Uet, Dansk Psykologisk Forlag, 2010 Bennis, Warren: On Becoming a Leader, Basic Books, 1989 Bennis; Parikh & Lessem: Beyond Leadership, Blackwell Publishers Ltd, 1994 Bertelsen, Jes: Ouroboros, en undersøglese af selvets natur, Borgen, 1974 Bertelsen, Jes: Højere bevidsthed, Borgen, 1983 Litter atur 2 27

3 Bertelsen, Jes: Selvets virkelighed, Borgen, 1988 Bertelsen, Jes: I praksis, Vækstcenteret, 2002 Bertelsen, Jes: Et essay om indre frihed, Rosinante, 2010 Blanchard; Zigarmi; Edelburn & O Connor: The Leader Within, Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2005 Blichmann, Jane: Stop downloading, Gyldendal Business, 2011 Bohm, David: Helhed og den indfoldede orden, Forlaget Ask, 1986 Brøndums encyklopædi, Brøndums Forlag, 1994 Bortoft, Henri: The Wholeness of Nature, Floris Books, 1996 Boyatzis & Mckee: Resonant Leadership, Harvard Business School Press, 2005 Bragdon, Joseph H.: Profit for Life, SOL, Braungart, Michael & William McDonough: Cradle to Cradle, Vintage Books, 2009 Brier, Søren & Jeanette Bopry: Cybernetics & Human Knowing, Journal Volume 9, No.2, 2002 Bryant, John Hope: LOVE Leadership, Wiley Imprint, 2009 Campbell, Joseph: Det indre verdensbillede og det ydre rum, Gyldendal, 1991 Campbell, Joseph: Mytens magt, Politikens Forlag, 1991 Capra, Fritjof: The Hidden Connections, Flamingo, 2003 Chatterjee, Debashis: Leading Consciously, The Reed Elsevier Group, 1998 Chatterjee, Debashis: Light the Fire in Your Heart, Full Circle Publishing, 2002 Childre, Doc & Bruce Cryer: From Chaos to Coherence, HeartMath, 2004 Cooper, Robert K.: The other 90 %, Crown Business, 2001 Covey, S.R.: 7 gode vaner, Gyldendal Business, Covey, S.R.: Den 8. vane, Schultz, 2005 Cozolino, Louis: The Neuroscience of Human Relationships, Norton, Cozolino, Louis: The Neuroscience of Psychoterapy, Norton, 2010 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow og engagement i hverdagen, Borgen, Bæredygtig ledelse

4 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow og optimal oplevelsespsykologi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Csikszentmihalyi, Mihaly: Selvets udvikling, Dansk Psykologisk Forlag, Dalai Lama: Lederens vej, Borgen, Damasio, A.: Decartes fejltagelser, Hans Reitzels Forlag, 1999 Damasio, A.: Fornemmelsen af det, der sker, Hans Reitzels Forlag, 2004 Damasio, A.: Looking for Spinoza, Vintage, 2004 Drucker, Peter F.: Practice of Management, Harper Collins, 1954 Drucker, Peter F.: Management: Tasks, Responsibillities, Practices, Harper & Row, 1974 Ekman, Paul: Emotions Revealed, Times Books, 2004 Eliade, Mircea: Helligt og profant, Biilmann & Eriksen, 1965 Eliade, Mircea: Myten om den evige tilbagekomst, Munksgaard, 1966 Eriksen, Cecilie L.: Det meningsfulde liv, Aarhus Universitetsforlag, Florida, Richard: Den kreative klasse, Klim, 2005 Follett, Mary Parker: Creative Experience, The Mary Parker Follett Foundation, 1928 Franz, Marie-Louise von: Time Rhythm and Repose, Thames and Hudson, 1997 Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen, Academica, Fredens, Kjeld: Ledelse og innovation, Academica, 2009 Fredens & Prehn: Coach dig selv, Gyldendal Business, 2010 Friedman, Thomas L.: Jorden er flad, Børsens Forlag, 2007 Friedman, Thomas L.: Hot, Flat, and Crowed, Farrar, Straus & Giroux, Fritz, Robert: Your Life As Art, Newfane Press, 2003 Frost, Peter J.: Toxic Emotions at Work, Harvard Business School Press, 2003 Gallagher, Shaun: How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, 2005 Gardner, Howard: De mange intelligensers pædagogik, Gyldendal, 1997 Gardner, Howard: Disciplin og dannelse, Gyldendal, 2001 Litter atur 2 29

5 Gardner, Howard: Changing Minds, Børsens Forlag, 2005 Gardner, Howard: Fem tanker for fremtiden, Børsens Forlag, 2007 Gerhardt, Sue: Kærlighed gør en forskel, Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Goleman, Daniel: Følelsesmæssig intelligens, Borgen, 1997 Goleman, Daniel: Følelsesmæssig intelligens i lederskab, Børsens Forlag, 2002 Goleman, Daniel: Destruktive følelser, Borgen, 2003 Goleman, Daniel: Social intelligens, Borgen, Goleman, Daniel: Økologisk intelligens, Borgen, 2009 Goleman, D. & P. Ekman: Knowing Our Emotions, Improving Our World, CD-bog, More Than Sound Prod., 2007 Goleman, D. & D. Siegel: Better Parents, Better Spouses, Better People, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & H. Gardner: Good Work: Aligning Skills and Values, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & R. Davidson: Training the Brain: Cultivating Emotional Intelligence, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & P. Senge: Leading the Necessary Revolution, CD-bog, More Than Sound Prod., 2010 Gore, Al: En ubekvem sandhed, Aschehoug, Gore, Al: Vores valg sådan løser vi klimakrisen, Informations Forlag, 2009 Greenleaf, Robert, K.: Servant Leadership, Paulist Press, 1977 Greenleaf, Robert K.: The Power of Servant Leadership, Berrett-Koehler Publishers Inc., 1998 Hamel, Gary: Leading the Revolution, Harvard Business School Press, 2000 Hamel, Gary & Bill Breen: Fremtidens ledelse, Børsens Forlag, Hansen, Mogens; Laursen, P.F. & A.M. Nielsen: De mange intelligenser, Roskilde Universitetsforlag, 2005 Hart, Susan: Hjerne, samhørighed, personlighed, Hans Reitzels Forlag, Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag, 230 Bæredygtig ledelse

6 Haslebo, Gitte & M.L. Haslebo: Etik i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 Havnesköld & Mothander: Udviklingspsykologi, Hans Reitzels Forlag, 2005 Hawken, Paul: The Ecology of Commerce, Harper Collins, 1993 Hecksher; Nielsen & Piet: Mindfulness manual, Hans Reitzels Forlag, 2010 Helth, Poula & Ole Fogh Kirkeby: Menneske & leder, Børsens Forlag, 2007 Hildebrandt, Steen: Om systemer og systemtænkning, Samfundslitteratur, 1981 Hildebrandt, Steen: Helhedssyn og ledelse, Forlaget Ankerhus, 1989 Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Mangfoldighedsledelse, Børsens Forlag, 2003 Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Ledelse af forandring, Børsens Forlag, 2005 Hildebrandt, Steen: Hildebrandt om ledelse, Ledelsesforlaget, 2005 Hildebrandt, Steen: Hildebrandt hver dag, Børsens Forlag, 2005 Hildebrandt, S. & C. Stadil: Company Karma, Børsens Forlag, Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Ledelse drejer sig om mennesker, Ledelsesforlaget, Hildebrandt, S.; Brøgger, M. & S.K. Jensen: Ledelse, Systime, 2009 Hildebrandt, Steen: Ledelse hver dag, L&R Business, 2010 Holm, Ulla: Empati for professionelle, Hans Reitzels Forlag, 2003 Hulot, Nicolas: Vor fælles jord, Gyldendal, Høedt-Rasmussen, Inger: Mindfulness, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 Iacoboni, Marco: Mirroring People, FSG, Illeris, Knud: Læring, Roskilde Universitetsforlag, 2007 Ignatius, M. & M. Stubberup: Hjertets Intelligens, INDBLIK, 2005 Isaacs, William: Dialogue, Currency Books, 1999 Jacobsen, Bo: Livets dilemmaer, Hans Reitzels Forlag, 2009 Jaworski, J.: Syncronicity, Berrett-Koehler, 1998 Jørgensen, Sven Erik: Bæredygtighed, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009 Litter atur 231

7 Kahane, Adam: Solving Tough Problems, Berrett-Koehler Publishers, 2004 Kemp, Peter & L.W. Nielsen: Klimabevidsthedens barrierer, Tiderne Skifter, 2009 Kirkeby, Ole Fogh: Det nye lederskab, Børsens Forlag, 2004 Kirkeby, Ole Fogh: Ledelsesfilosofi, Forlaget Samfundslitteratur, 2009 Kofman, Fred: Conscious Business, Sounds True Inc., Korten, David C.: The Post-Corporate World, Berrett-Koehler Publishers, 1999 Korten, David C.: The Great Turning, Berrett-Koehler Publishers Inc., Kotter, J.P.: The Heart of Change, Harvard Business School Press, 2002 Kuhn, Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 1970 Laudicina, Paul A.: World Out of Balance, McGraw-Hill, 2005 Lazarus, Richard S.: Stress og følelser, Akademisk Forlag, Leadbeater, Charles: We-Think, Profile Books, LeDoux, Joseph: Synaptic Self, Penguin Books, 2002 Leonard, D. & W. Swap: Deep Smarts, Harvard Business School Press, 2005 Lievegoed, B. & F. Glasl: Udviklingsledelse, Forlaget Ankerhus, 1997 Lipton, Bruce H.: Intelligente celler, Borgen, 2009 Lorenzen, E.B. & S. Reintoft: Ind i mindfulness, L&R Business, 2010 Lovelock, James: Gaias hævn, Forlaget Hovedland, Maccoby, Michael: The Leaders We Need, Harvard Business School Press, 2007 Magaard, Tina: Ledelse og spiritualitet, Gyldendal Business, 2009 Mandrup, Charlotte: Mindfulness i hverdagen, Politikens Forlag, Mandrup, Charlotte: Autenticitet, moderne ledelseskommunikation, Politikens Forlag, 2009 Maturana, Humberto & Francisco Varela: Kundskabens træ, Forlaget Ask, 1987 Matzau, Majken: Stresscoaching, Børsens Forlag, Bæredygtig ledelse

8 Maurer, Robert: Kaizen, Borgen, McCraty, Rollin: Science of the Heart, HeartMath, 2001 McCraty, Rollin: Heart-Brain Neurodynamics, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Energetic Heart, Bioelectromagnetic Interactions Within and Between People, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Appreciative Heart, The Psychophysiology of Positive Emotions and Optimal Functioning, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Coherent Heart, HeartMath, Meadows, D. & D.L. Meadows: Grænser for vækst, København, 1973 Mindell, Arnold: Earth-Based Psychology, Lao Tse Press, 2007 Mintzberg, Henry: The Nature of Managerial Work, New York, 1973 Mintzberg, Henry: Mintzberg om ledelse, L&R Business, 2010 Moberg, Jens: Rettidig omsorg, Gyldendal Business, 2009 Morgan, Gareth: Organisasjonsbilder, Gyldendal Norsk Forlag, 2004 Netterstrøm, Bo: Stress på arbejdspladsen, Hans Reitzels Forlag, 2002 Nonaka, I. & H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company, New York, 1995 Ofman, Daniel: Kernekvaliteter, JP Forlag, 2002 Panksepp, Jaak: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998 Petitmengin, Claire: Ten Years of Viewing from Within, Imprint Academic, 2009 Pindstrup-Andersen, Per: Fattigdom og sult, Anis, Prahalad, C.K.: The Fortune at the Bottom of the Pyramid, New York, 2005 Prahalad, C.K. & M.S. Krishnan: Innovationens tidsalder, Børsens Forlag, Pretorius, Nadja: Stress, det moderne traume, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 Pruzan, Peter & K.P. Mikkelsen: Leading with Wisdom, Greenleaf Publishing, 2007 på dansk: Ledelse med visdom, Gyldendal Business, 2010 Qvortrup, Lars: Det hyperkomplekse samfund, Gyldendal, 2000 Qvortrup, Lars: Det lærende samfund, Gyldendal, 2001 Rasmussen Kornø, Hans: Den danske stamme, København, 2007 Ray, Michael: The Highest Goal, Berrett-Koehler Publishers, 2004 Litter atur 233

9 Rifkin, Jeremy: The Empathic Civilization, Polity, 2009 Rizzolatti, Giacomo & Corrado Sinigaglia: Mirrors in the Brain How Our Minds Share Actions and Emotions, Oxford University Press, Robinson, Ken: Out of Our Minds, Learning to be Creative, Capstone Publishing, 2001 Salamon, Karen Lisa: Selvmål det evaluerede liv, Gyldendal, 2007 Salzberg, Sharon: The Force of Kindness, Sounds True Inc., 2005 Scharmer, Otto C.: Teori U, Ankerhus Forlag, 2009 Schein, Edgar H.: Hjælp, Gyldendal Business, 2010 Schwab, Mai-Britt: 10 bud på at lytte til kroppen, Frydenlund, 2007 Schwartz, Jeffrey M. & Sharon Begley: The Mind & the Brain, Regan Books, 2002 Senge, Peter: Den femte disciplin, Klim, 1999 Senge; Scharmer; Jaworski & Flowers: Presence, SOL, 2004 (dansk udg. Skabende nærvær, Klim, 2007) Senge, Peter, m.fl.: Learning for Sustainability, SOL, Senge, Peter m.fl.: Forandringens formationer, Klim, 2007 Senge, Peter m.fl.: The Necessary Revolution, Doubleday, Siegel, Daniel: Sindets tilblivelse og udvikling, Klim, 2002 Siegel, Daniel: The Mindful Brain, Norton, 2007 Siegel, Daniel: The Neurobiologi of We, 7 CD-bøger, Sounds True, Siegel, Daniel: Mindsight, Bantam, 2010 Siegel, Daniel & Mary Hartzell: Forældre indefra, Akademisk Forlag, Solms, Mark & Oliver Turnbull: Hjernen og den indre verden, Akademisk Forlag, 2001 Stern, Daniel: Det nuværende øjeblik, Hans Reitzels Forlag, 2004 Stubberup, Michael: Hjertebøn og østkirkens mystikere, Borgen, 2004 Thompson, Evan (red.): Between Ourselves, Imprint Academic, 2001 Toft, Birgit: Pausens kraft, Gyldendal Business, 2010 Trier, Svend: Meditation, Politikens Forlag, 2007 Varela, Francisco J.: The Embodied Mind, The MIT Press, 1993 Varela, Francisco J., m.fl.: Ethical Know-How, Stanford University Press, Bæredygtig ledelse

10 Varela, Francisco J., m.fl.: On Becoming Aware, John Benjamins Publishing, 2003 Varela, Francisco & Jonathan Shear: The View from Within, Imprint Academic, 1999 Vestergaard; van Beek; Skewes; Bjarkam; Stubberup; Bertelsen & Roepstorff: Long-term meditation is associated with increased gray matter density in the brain stem, NeuroReport, 2009 Wallace, Alan B.: The Attention Revolution, Wisdom Publications, Inc., Wallace, Alan B.: Contemplative Science, Columbia University Press, 2007 Wilber, Ken: Integral Psychology, Shambhala, 2000 Wilber, Ken: Integral Spirituality, Shambhala, Wheatley, Margaret J.: Leadership and the New Science, Berrett-Koehler Publishers, 1994 Yalom, Irvin D.: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzels Forlag, 1998 Yunus, Muhammad: En verden uden fattigdom, Informations Forlag, Zahavi, Dan & Shaun Gallagher: The Phenomenological Mind, Routledge, Zelazo; Moscovitch & Thompson (red.): The Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge University Press, 2007 Zohar, Donah: ReWiring the Corporate Brain, Berrett-Koehler Publishers, 1994 Zohar, Donah & Ian Marshall: Spirituel intelligens, Aschehoug, 2000 Zohar, Donah: Spiritual Capital, London, 2004 Aadland, Einar: Den troværdige leder, Dansk Psykologisk Forlag, Litter atur 235

1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS

1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS 1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS AGENDA Hvorfor mindfulness i en travl hverdag? Neurologien bag mindfulness træning Mindfulness træning Hvad siger videnskaben? At arbejde

Læs mere

Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed

Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed Konference: 7. - 8. maj 2015; Vejledning med fokus på styrker og mental robusthed v/inger-lise Lund Petersen, adjunkt, Master i positiv psykologi, UCC Program Forskningen i mental robusthed/resiliens Speeddating

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum - notat om læringsteoretisk baggrund for beboerkonferencer Af Ib Ravn, lektor, DPU, Aarhus Universitet Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beboerkonferencen

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave

Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Overgangen mellem børnehave og skole den tværprofessionelle opgave Af Inge Schoug Larsen På dansk har vi ikke noget teoretisk begreb for skiftet fra børnehave til skole. Vi bruger typisk i en synonymordbog,

Læs mere

Hvor der er håb, er der liv

Hvor der er håb, er der liv Side 1 af 9 Hvor der er håb, er der liv Af ergoterapeut Lilly Jensen, marts 2015. I ethvert menneskes liv går den indre flamme ud ind i mellem. Flammen kan vokse og gnistre igen ved et møde med et andet

Læs mere

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold Bliv en intimacies the making of emotional capitalism [1]. Sat på spidsen kan man sige, at følelser er blevet lederens nye redskab i jagten på øget effektivitet og bedre bundlinje, og derfor bliver lederens

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

som neurorehabilitering. Nøgleord: målsætning, følelser, motivation, apopleksi, rehabilitering, kommunikation, klientcentrering.

som neurorehabilitering. Nøgleord: målsætning, følelser, motivation, apopleksi, rehabilitering, kommunikation, klientcentrering. fag FAGARTIKKEL Målsætnings- og motivationsarbejde indenfor rehabilitering specielt med fokus på apopleksi Jens Olesen, fysioterapeut, master i Professionsuddannelse, specialist i rehabilitering, e-post:

Læs mere

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3:

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3: Det nye arbejdsliv Working Paper 3: Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og arbejdsmiljø Af Kirsten Marie Bovbjerg, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Læs mere

Hold fokus på hovedopgaven

Hold fokus på hovedopgaven Hold fokus på hovedopgaven Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet I komplekse offentlige institutioner under pres er lederens måske vigtigste

Læs mere

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel?

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Morten Balle Hansen politica, 42. årg. nr. 4 2010, 459-477 Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Andelen af kvinder i den offentlige sektors lederstillinger er

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Hvis jeg spiller klaver, bliver jeg så dygtig til sprog?

Hvis jeg spiller klaver, bliver jeg så dygtig til sprog? Hvis jeg spiller klaver, bliver jeg så dygtig til sprog? Af Tatiana Chemi, Lektor i Pædagogisk og Organisatorisk Innovation på Aalborg Universitet I sit bidrag Does Experience in the Arts Boost Academic

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være?

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? 8 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 tiltrædelsesforelæsning Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? Charlotte Delmar Tiltrædelsesforelæsning

Læs mere

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør

KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør KONFERENCERAPPORT HVORFOR MUSIK? BEGRUNDELSER FOR MUSIKUNDERVISNING Konferencen blev afholdt den 23. og 24. marts 2007 på LO-skolen, Helsingør Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning www.dnmpf.dk Hvorfor

Læs mere

E-bog udgave. 7. udgave

E-bog udgave. 7. udgave E-bog udgave 7. udgave 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé

Læs mere

Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev

Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev Stine Degerbøl Indledningsvis præsenteres nycirkus og de institutionelle forhold, som nycirkus artisteleven Clara bevæger sig i.

Læs mere

Overtalelse i et retorisk perspektiv

Overtalelse i et retorisk perspektiv Overtalelse i et retorisk perspektiv Jens Koed Madsen University College London Division of Psychology and Language Sciences 396 Kingsland Rd., E84AA, London Tlf. 0044 75 4031 8360 overmuren@gmail.com

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

DANNELSESBEGREBET: ET TIDSSVARENDE BEGREB?

DANNELSESBEGREBET: ET TIDSSVARENDE BEGREB? DANNELSESBEGREBET: ET TIDSSVARENDE BEGREB? Af Lotte Rahbek Schou, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 1. Indledning Der tales i dag meget om faglig opstramning i skolen. Normalt forstås

Læs mere

Nye perspektiver på stress

Nye perspektiver på stress Nye perspektiver på stress Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.) Nye perspektiver på stress KLIM Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.): Nye perspektiver på stress forfatterne og Klim,

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere