Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Bæredygtig ledelse. Ledelse med hjertet. Gyldendal Business"

Transkript

1 Steen Hildebrandt & Michael Stubberup Bæredygtig ledelse Ledelse med hjertet Gyldendal Business

2 Litteratur Ackoff, R.L.: Redesigning the Future, J. Wiley & Sons, 1974 Ackoff, R.L: Ackoff s Best. His classic writings on management, J. Wiley and Sons, 1999 Albrecht, Karl: Social Intelligence, J. Wiley & Sons, Allman, J.M.: Evolving Brains, Scientific American Library, 1999 Andersen, Frans Ørsted: Flow og fordybelse, Hans Reitzels Forlag, Andersen, Kirstine: Kierkegaard og ledelse, Frydenlund, Antonovsky, Aaron: Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, 2000 Arendt, Hannah: Eksistens og religion, Klim, 2010 Argyris, Chris & Donald Schön: Organizational Learning: A Theory of Action Pespective, Addison-Wesley, 1978 Armour, J. Andrew & J.L. Ardell: Basic and Clinical Neurocardiology, Oxford University Press, 2004 Assagioli, Roberto: Viljens psykologi, Kentaur Forlag, 2005 Bateson, Gregory: Ånd og natur, Rosinante, 1984 Bauer, Joachim: Hvorfor jeg føler det, du føler, Borgen, Bech, Don & Christoffer Cowan: Spiral Dynamics, Blackwell Publishing, 1996 Beer, Stafford: The Heart of the Enterprise, John Wiley & Sons, 1979 Belling, L. & T. Gerstrøm (red.): Fortællinger fra Uet, Dansk Psykologisk Forlag, 2010 Bennis, Warren: On Becoming a Leader, Basic Books, 1989 Bennis; Parikh & Lessem: Beyond Leadership, Blackwell Publishers Ltd, 1994 Bertelsen, Jes: Ouroboros, en undersøglese af selvets natur, Borgen, 1974 Bertelsen, Jes: Højere bevidsthed, Borgen, 1983 Litter atur 2 27

3 Bertelsen, Jes: Selvets virkelighed, Borgen, 1988 Bertelsen, Jes: I praksis, Vækstcenteret, 2002 Bertelsen, Jes: Et essay om indre frihed, Rosinante, 2010 Blanchard; Zigarmi; Edelburn & O Connor: The Leader Within, Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2005 Blichmann, Jane: Stop downloading, Gyldendal Business, 2011 Bohm, David: Helhed og den indfoldede orden, Forlaget Ask, 1986 Brøndums encyklopædi, Brøndums Forlag, 1994 Bortoft, Henri: The Wholeness of Nature, Floris Books, 1996 Boyatzis & Mckee: Resonant Leadership, Harvard Business School Press, 2005 Bragdon, Joseph H.: Profit for Life, SOL, Braungart, Michael & William McDonough: Cradle to Cradle, Vintage Books, 2009 Brier, Søren & Jeanette Bopry: Cybernetics & Human Knowing, Journal Volume 9, No.2, 2002 Bryant, John Hope: LOVE Leadership, Wiley Imprint, 2009 Campbell, Joseph: Det indre verdensbillede og det ydre rum, Gyldendal, 1991 Campbell, Joseph: Mytens magt, Politikens Forlag, 1991 Capra, Fritjof: The Hidden Connections, Flamingo, 2003 Chatterjee, Debashis: Leading Consciously, The Reed Elsevier Group, 1998 Chatterjee, Debashis: Light the Fire in Your Heart, Full Circle Publishing, 2002 Childre, Doc & Bruce Cryer: From Chaos to Coherence, HeartMath, 2004 Cooper, Robert K.: The other 90 %, Crown Business, 2001 Covey, S.R.: 7 gode vaner, Gyldendal Business, Covey, S.R.: Den 8. vane, Schultz, 2005 Cozolino, Louis: The Neuroscience of Human Relationships, Norton, Cozolino, Louis: The Neuroscience of Psychoterapy, Norton, 2010 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow og engagement i hverdagen, Borgen, Bæredygtig ledelse

4 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow og optimal oplevelsespsykologi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Csikszentmihalyi, Mihaly: Selvets udvikling, Dansk Psykologisk Forlag, Dalai Lama: Lederens vej, Borgen, Damasio, A.: Decartes fejltagelser, Hans Reitzels Forlag, 1999 Damasio, A.: Fornemmelsen af det, der sker, Hans Reitzels Forlag, 2004 Damasio, A.: Looking for Spinoza, Vintage, 2004 Drucker, Peter F.: Practice of Management, Harper Collins, 1954 Drucker, Peter F.: Management: Tasks, Responsibillities, Practices, Harper & Row, 1974 Ekman, Paul: Emotions Revealed, Times Books, 2004 Eliade, Mircea: Helligt og profant, Biilmann & Eriksen, 1965 Eliade, Mircea: Myten om den evige tilbagekomst, Munksgaard, 1966 Eriksen, Cecilie L.: Det meningsfulde liv, Aarhus Universitetsforlag, Florida, Richard: Den kreative klasse, Klim, 2005 Follett, Mary Parker: Creative Experience, The Mary Parker Follett Foundation, 1928 Franz, Marie-Louise von: Time Rhythm and Repose, Thames and Hudson, 1997 Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen, Academica, Fredens, Kjeld: Ledelse og innovation, Academica, 2009 Fredens & Prehn: Coach dig selv, Gyldendal Business, 2010 Friedman, Thomas L.: Jorden er flad, Børsens Forlag, 2007 Friedman, Thomas L.: Hot, Flat, and Crowed, Farrar, Straus & Giroux, Fritz, Robert: Your Life As Art, Newfane Press, 2003 Frost, Peter J.: Toxic Emotions at Work, Harvard Business School Press, 2003 Gallagher, Shaun: How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, 2005 Gardner, Howard: De mange intelligensers pædagogik, Gyldendal, 1997 Gardner, Howard: Disciplin og dannelse, Gyldendal, 2001 Litter atur 2 29

5 Gardner, Howard: Changing Minds, Børsens Forlag, 2005 Gardner, Howard: Fem tanker for fremtiden, Børsens Forlag, 2007 Gerhardt, Sue: Kærlighed gør en forskel, Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Goleman, Daniel: Følelsesmæssig intelligens, Borgen, 1997 Goleman, Daniel: Følelsesmæssig intelligens i lederskab, Børsens Forlag, 2002 Goleman, Daniel: Destruktive følelser, Borgen, 2003 Goleman, Daniel: Social intelligens, Borgen, Goleman, Daniel: Økologisk intelligens, Borgen, 2009 Goleman, D. & P. Ekman: Knowing Our Emotions, Improving Our World, CD-bog, More Than Sound Prod., 2007 Goleman, D. & D. Siegel: Better Parents, Better Spouses, Better People, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & H. Gardner: Good Work: Aligning Skills and Values, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & R. Davidson: Training the Brain: Cultivating Emotional Intelligence, CD-bog, More Than Sound Prod., Goleman, D. & P. Senge: Leading the Necessary Revolution, CD-bog, More Than Sound Prod., 2010 Gore, Al: En ubekvem sandhed, Aschehoug, Gore, Al: Vores valg sådan løser vi klimakrisen, Informations Forlag, 2009 Greenleaf, Robert, K.: Servant Leadership, Paulist Press, 1977 Greenleaf, Robert K.: The Power of Servant Leadership, Berrett-Koehler Publishers Inc., 1998 Hamel, Gary: Leading the Revolution, Harvard Business School Press, 2000 Hamel, Gary & Bill Breen: Fremtidens ledelse, Børsens Forlag, Hansen, Mogens; Laursen, P.F. & A.M. Nielsen: De mange intelligenser, Roskilde Universitetsforlag, 2005 Hart, Susan: Hjerne, samhørighed, personlighed, Hans Reitzels Forlag, Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag, 230 Bæredygtig ledelse

6 Haslebo, Gitte & M.L. Haslebo: Etik i organisationer, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 Havnesköld & Mothander: Udviklingspsykologi, Hans Reitzels Forlag, 2005 Hawken, Paul: The Ecology of Commerce, Harper Collins, 1993 Hecksher; Nielsen & Piet: Mindfulness manual, Hans Reitzels Forlag, 2010 Helth, Poula & Ole Fogh Kirkeby: Menneske & leder, Børsens Forlag, 2007 Hildebrandt, Steen: Om systemer og systemtænkning, Samfundslitteratur, 1981 Hildebrandt, Steen: Helhedssyn og ledelse, Forlaget Ankerhus, 1989 Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Mangfoldighedsledelse, Børsens Forlag, 2003 Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Ledelse af forandring, Børsens Forlag, 2005 Hildebrandt, Steen: Hildebrandt om ledelse, Ledelsesforlaget, 2005 Hildebrandt, Steen: Hildebrandt hver dag, Børsens Forlag, 2005 Hildebrandt, S. & C. Stadil: Company Karma, Børsens Forlag, Hildebrandt, Steen & Søren Brandi: Ledelse drejer sig om mennesker, Ledelsesforlaget, Hildebrandt, S.; Brøgger, M. & S.K. Jensen: Ledelse, Systime, 2009 Hildebrandt, Steen: Ledelse hver dag, L&R Business, 2010 Holm, Ulla: Empati for professionelle, Hans Reitzels Forlag, 2003 Hulot, Nicolas: Vor fælles jord, Gyldendal, Høedt-Rasmussen, Inger: Mindfulness, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 Iacoboni, Marco: Mirroring People, FSG, Illeris, Knud: Læring, Roskilde Universitetsforlag, 2007 Ignatius, M. & M. Stubberup: Hjertets Intelligens, INDBLIK, 2005 Isaacs, William: Dialogue, Currency Books, 1999 Jacobsen, Bo: Livets dilemmaer, Hans Reitzels Forlag, 2009 Jaworski, J.: Syncronicity, Berrett-Koehler, 1998 Jørgensen, Sven Erik: Bæredygtighed, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009 Litter atur 231

7 Kahane, Adam: Solving Tough Problems, Berrett-Koehler Publishers, 2004 Kemp, Peter & L.W. Nielsen: Klimabevidsthedens barrierer, Tiderne Skifter, 2009 Kirkeby, Ole Fogh: Det nye lederskab, Børsens Forlag, 2004 Kirkeby, Ole Fogh: Ledelsesfilosofi, Forlaget Samfundslitteratur, 2009 Kofman, Fred: Conscious Business, Sounds True Inc., Korten, David C.: The Post-Corporate World, Berrett-Koehler Publishers, 1999 Korten, David C.: The Great Turning, Berrett-Koehler Publishers Inc., Kotter, J.P.: The Heart of Change, Harvard Business School Press, 2002 Kuhn, Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 1970 Laudicina, Paul A.: World Out of Balance, McGraw-Hill, 2005 Lazarus, Richard S.: Stress og følelser, Akademisk Forlag, Leadbeater, Charles: We-Think, Profile Books, LeDoux, Joseph: Synaptic Self, Penguin Books, 2002 Leonard, D. & W. Swap: Deep Smarts, Harvard Business School Press, 2005 Lievegoed, B. & F. Glasl: Udviklingsledelse, Forlaget Ankerhus, 1997 Lipton, Bruce H.: Intelligente celler, Borgen, 2009 Lorenzen, E.B. & S. Reintoft: Ind i mindfulness, L&R Business, 2010 Lovelock, James: Gaias hævn, Forlaget Hovedland, Maccoby, Michael: The Leaders We Need, Harvard Business School Press, 2007 Magaard, Tina: Ledelse og spiritualitet, Gyldendal Business, 2009 Mandrup, Charlotte: Mindfulness i hverdagen, Politikens Forlag, Mandrup, Charlotte: Autenticitet, moderne ledelseskommunikation, Politikens Forlag, 2009 Maturana, Humberto & Francisco Varela: Kundskabens træ, Forlaget Ask, 1987 Matzau, Majken: Stresscoaching, Børsens Forlag, Bæredygtig ledelse

8 Maurer, Robert: Kaizen, Borgen, McCraty, Rollin: Science of the Heart, HeartMath, 2001 McCraty, Rollin: Heart-Brain Neurodynamics, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Energetic Heart, Bioelectromagnetic Interactions Within and Between People, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Appreciative Heart, The Psychophysiology of Positive Emotions and Optimal Functioning, HeartMath, 2003 McCraty, Rollin: The Coherent Heart, HeartMath, Meadows, D. & D.L. Meadows: Grænser for vækst, København, 1973 Mindell, Arnold: Earth-Based Psychology, Lao Tse Press, 2007 Mintzberg, Henry: The Nature of Managerial Work, New York, 1973 Mintzberg, Henry: Mintzberg om ledelse, L&R Business, 2010 Moberg, Jens: Rettidig omsorg, Gyldendal Business, 2009 Morgan, Gareth: Organisasjonsbilder, Gyldendal Norsk Forlag, 2004 Netterstrøm, Bo: Stress på arbejdspladsen, Hans Reitzels Forlag, 2002 Nonaka, I. & H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company, New York, 1995 Ofman, Daniel: Kernekvaliteter, JP Forlag, 2002 Panksepp, Jaak: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998 Petitmengin, Claire: Ten Years of Viewing from Within, Imprint Academic, 2009 Pindstrup-Andersen, Per: Fattigdom og sult, Anis, Prahalad, C.K.: The Fortune at the Bottom of the Pyramid, New York, 2005 Prahalad, C.K. & M.S. Krishnan: Innovationens tidsalder, Børsens Forlag, Pretorius, Nadja: Stress, det moderne traume, Dansk Psykologisk Forlag, 2007 Pruzan, Peter & K.P. Mikkelsen: Leading with Wisdom, Greenleaf Publishing, 2007 på dansk: Ledelse med visdom, Gyldendal Business, 2010 Qvortrup, Lars: Det hyperkomplekse samfund, Gyldendal, 2000 Qvortrup, Lars: Det lærende samfund, Gyldendal, 2001 Rasmussen Kornø, Hans: Den danske stamme, København, 2007 Ray, Michael: The Highest Goal, Berrett-Koehler Publishers, 2004 Litter atur 233

9 Rifkin, Jeremy: The Empathic Civilization, Polity, 2009 Rizzolatti, Giacomo & Corrado Sinigaglia: Mirrors in the Brain How Our Minds Share Actions and Emotions, Oxford University Press, Robinson, Ken: Out of Our Minds, Learning to be Creative, Capstone Publishing, 2001 Salamon, Karen Lisa: Selvmål det evaluerede liv, Gyldendal, 2007 Salzberg, Sharon: The Force of Kindness, Sounds True Inc., 2005 Scharmer, Otto C.: Teori U, Ankerhus Forlag, 2009 Schein, Edgar H.: Hjælp, Gyldendal Business, 2010 Schwab, Mai-Britt: 10 bud på at lytte til kroppen, Frydenlund, 2007 Schwartz, Jeffrey M. & Sharon Begley: The Mind & the Brain, Regan Books, 2002 Senge, Peter: Den femte disciplin, Klim, 1999 Senge; Scharmer; Jaworski & Flowers: Presence, SOL, 2004 (dansk udg. Skabende nærvær, Klim, 2007) Senge, Peter, m.fl.: Learning for Sustainability, SOL, Senge, Peter m.fl.: Forandringens formationer, Klim, 2007 Senge, Peter m.fl.: The Necessary Revolution, Doubleday, Siegel, Daniel: Sindets tilblivelse og udvikling, Klim, 2002 Siegel, Daniel: The Mindful Brain, Norton, 2007 Siegel, Daniel: The Neurobiologi of We, 7 CD-bøger, Sounds True, Siegel, Daniel: Mindsight, Bantam, 2010 Siegel, Daniel & Mary Hartzell: Forældre indefra, Akademisk Forlag, Solms, Mark & Oliver Turnbull: Hjernen og den indre verden, Akademisk Forlag, 2001 Stern, Daniel: Det nuværende øjeblik, Hans Reitzels Forlag, 2004 Stubberup, Michael: Hjertebøn og østkirkens mystikere, Borgen, 2004 Thompson, Evan (red.): Between Ourselves, Imprint Academic, 2001 Toft, Birgit: Pausens kraft, Gyldendal Business, 2010 Trier, Svend: Meditation, Politikens Forlag, 2007 Varela, Francisco J.: The Embodied Mind, The MIT Press, 1993 Varela, Francisco J., m.fl.: Ethical Know-How, Stanford University Press, Bæredygtig ledelse

10 Varela, Francisco J., m.fl.: On Becoming Aware, John Benjamins Publishing, 2003 Varela, Francisco & Jonathan Shear: The View from Within, Imprint Academic, 1999 Vestergaard; van Beek; Skewes; Bjarkam; Stubberup; Bertelsen & Roepstorff: Long-term meditation is associated with increased gray matter density in the brain stem, NeuroReport, 2009 Wallace, Alan B.: The Attention Revolution, Wisdom Publications, Inc., Wallace, Alan B.: Contemplative Science, Columbia University Press, 2007 Wilber, Ken: Integral Psychology, Shambhala, 2000 Wilber, Ken: Integral Spirituality, Shambhala, Wheatley, Margaret J.: Leadership and the New Science, Berrett-Koehler Publishers, 1994 Yalom, Irvin D.: Eksistentiel psykoterapi, Hans Reitzels Forlag, 1998 Yunus, Muhammad: En verden uden fattigdom, Informations Forlag, Zahavi, Dan & Shaun Gallagher: The Phenomenological Mind, Routledge, Zelazo; Moscovitch & Thompson (red.): The Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge University Press, 2007 Zohar, Donah: ReWiring the Corporate Brain, Berrett-Koehler Publishers, 1994 Zohar, Donah & Ian Marshall: Spirituel intelligens, Aschehoug, 2000 Zohar, Donah: Spiritual Capital, London, 2004 Aadland, Einar: Den troværdige leder, Dansk Psykologisk Forlag, Litter atur 235

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Et NCA Kursus i 3 Moduler

Et NCA Kursus i 3 Moduler Din partner i fremtidens ledelse På vej mod Et NCA Kursus i 3 Moduler Hensigten Klassisk ledelse og forandringsledelse er udviklet i en relativ stabil verden, hvor virksomheder og er kunne styres og kontrolleres

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

Innovationsdagen 2012 Hjernens kreativitetscenter skab innovation med et anderledes mindset

Innovationsdagen 2012 Hjernens kreativitetscenter skab innovation med et anderledes mindset Innovationsdagen 2012 Hjernens kreativitetscenter skab innovation med et anderledes mindset Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Oplægget i hovedpunkter

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Mindfulness for ledere

Mindfulness for ledere Mindfulness for ledere Af Pernille Hippe Brun. Erhvervspsykolog, coach og facilitator, hippebrun^co (www.hippebrun.com). Introduktion Som leder i dagens Danmark stilles der dagen lang mange krav til din

Læs mere

Valgfagsmoduler Efterår 2015

Valgfagsmoduler Efterår 2015 Valgfagsmoduler Efterår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag INNOVATIV EVALUERING Malene Skov Dinesen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Jan Molin, Uddannelsesdekan

Jan Molin, Uddannelsesdekan Ledelsen står overfor en eksponentielt forøget forandringstakt (Gary Hamel) X 10 X 1 1960-1970 2000-2010 Planlægningens paradoks: meget stor mængde af tilgængelig information meget lille Projekt start

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011

Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011 Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2011 POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier, skoler, virksomheder,

Læs mere

If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change

If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change If you want the world to be a better place, take af look at yourself and make a change Citat: Michael Jackson Sportskarriere: 10 x Verdensmester Olympisk sølvvinder 74 Danske mesterskaber Erhvervskarriere

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

DET PERSONLIGE LEDERSKAB Aarhus Universitet Forårssemestret 2011 Psykologisk Institut Fleksibel Master i Offentlig Ledelse DET PERSONLIGE LEDERSKAB Undervisere: Claus Elmholdt, Cand. Psych., Ph.d., Udviklingskonsulenterne A/S

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kreativitet, faglighed og samarbejde

Kreativitet, faglighed og samarbejde Kreativitet, faglighed og samarbejde er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklingsog forskningschef ved Vejlefjord

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Hvordan skaber vi mere positiv opmærksomhed på vore kunder, forretningen, os selv og hinanden?

Hvordan skaber vi mere positiv opmærksomhed på vore kunder, forretningen, os selv og hinanden? Hvordan skaber vi mere positiv opmærksomhed på vore kunder, forretningen, os selv og hinanden? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Oplægget i hovedpunkter

Læs mere

LITTERATURLISTE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

LITTERATURLISTE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 LITTERATURLISTE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag.

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag. Litteraturliste EKSISTENS-PSYKOLOGI/-FILOSOFI Jensen, Gitte Bach: Den menneskelige Eksistens og den eksistentielle samtalepartners forholden sig til den. Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Århus

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur?

EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? EnergiBevidst Lederskab Frygtkultur eller Vinderkultur? Education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. John Ruskin Verden forandrer

Læs mere

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4.

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. En verden i forvandling med Teori U C. Otto Scharmer viser med sin Teori U en ny form for ledelse, som kan bringe os ud af den miljømæssige og sociale nød i verden. Den fordrer ny bevidsthed og opmærksomhed

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Præsentation for Lederne Nordsjælland 5. september 2011 Torben Haugaard Det siger de Man skal lede med hjertet Professor Steen Hildebrandt Rettidig omsorg

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale

PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale PUMA Pædagogisk Udredningsmateriale PUMA præsentation Turku September 2013 René Kristensen, MSc Lektor, University College Lillebælt Odense, Danmark Peter Lang 1 Intro Introduktion Tid: 15:00 16:30 Samtaler

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16.

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16. Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16. 12 x 4. dages kurser + 1 x 8 dages kursus eksternat i Danmark og 2 x 8 dages kurser internat i Athen, Grækenland Hvert kursus vil indeholde

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2014

Valgfagsmoduler Forår 2014 Valgfagsmoduler Forår 2014 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Mindfulness. Andre udtryk. Ordet mindfulness 27-09-2015. Ofte benyttede definitioner på mindfulness

Mindfulness. Andre udtryk. Ordet mindfulness 27-09-2015. Ofte benyttede definitioner på mindfulness Folkeuniversitetet, September 2015 Mindfulness Ved Karsten Skipper www.integrativvejledning.dk mail@integrativvejledning.dk Ordet mindfulness Mindful (Eng.): Være opmærksom på; tænke på; Tage vare på.

Læs mere

Tænkepauser: Livshistorien

Tænkepauser: Livshistorien Tænkepauser: Livshistorien I denne tekst fortæller jeg lidt om, hvilke kilder jeg har brugt til at skrive bogen. Så kan du selv dykke videre ned i den del af psykologien, som beskæftiger sig med livshistorien.

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012

En skole man gider. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 En skole man gider Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Man trives, hvis man gider dvs: Hvis man har tilstrækkelig energi ->>> interessante (trygge og uforudsigelige)

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation Flow & Styrker 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation? 2 Motivation? 3 Motivation Den energi en person udtrykker i forbindelse med arbejdet." (Kilde: Pinder) " motivation betyder: indre

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter Downloades frit fra nettet EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen,

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Paralleller mellem den buddhistiske psykologi og den moderne coaching-praksis. 30-04-2013 1 Jens Christian Aagenæs Direktør Adler Learning Scandinavia www.adlerscandinavia.com

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement?

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Velkommen Talsmandsseminar d. 9.10.2009 Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen Ledelse & Karriere, Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi

1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi Coaching Forlaget Andersen 1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi Af Anna-Mette Thomsen, Aut. psykolog og coach, Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi, INSPIRES - center for

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT"

EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT ØKONOMIDIREKTØRFORENING EN I KØBENHAVNS- OG SJÆLLANDSKREDSEN LEDELSKONFERENCE DEN 4. OG 5. MAJ "LEDELSE MED FOKUS PÅ EFFEKT" HOVEDPOINTER FRA INDLÆGGET Overordnet forståelse for begreberne management og

Læs mere

Den skabende organisation

Den skabende organisation Den skabende organisation Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Af Anni Stavnskær Pedersen, lektor og cand.mag i kommunikation og psykologi, UCN, pædagoguddannelsen Livet for medarbejderne

Læs mere

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

DET PERSONLIGE LEDERSKAB Aarhus Universitet Efterårssemestret 2012 Psykologisk Institut Fleksibel Master i Offentlig Ledelse DET PERSONLIGE LEDERSKAB Undervisere: Claus Elmholdt, Cand. Psych., Ph.d., Udviklingskonsulenterne A/S

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

Empati forbinder os mennesker

Empati forbinder os mennesker Empati forbinder os mennesker opmærksomt må vi sammen løse udfordringerne Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning AARHUS KONFERENCEN 2013 Oplægget i hovedpunkter

Læs mere

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18.

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18. Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18. 9 x 4. dages kurser + 4 x 6 dages kursus eksternat i Danmark og 2 x 6 dages kurser internat i Grækenland. Tider i DK: Fra 9.30 til 13.00

Læs mere

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Hvad er det og hvordan sætter du den i spil? 12. Marts 2014 Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvad er dobbelt faglighed (1)? - Såvel bredde

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB)

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Uden lyst til at lære lærer man ikke rigtigt noget Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Personlig udvikling eller ej For uinspirerende, utrygge, kedelige oplevelser

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2014 Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB) Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Formål og

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Theory U, Spirituality and Diaconia. Ullrich Zeitler

Theory U, Spirituality and Diaconia. Ullrich Zeitler Theory U, Spirituality and Diaconia Ullrich Zeitler 1. Begrebet Spiritualitet Spiritualitet har både en indre og ydre dimension: åbenhed / awareness forbundethed / interconnectedness Hvorfor er der plads

Læs mere