2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG"

Transkript

1 2016/17 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

2 Manual Iværksætterkonkurrencen EBG ændrer navn i løbet af Manualen vil herefter blive tilrettet, når det nye navn er fundet. Projektbeskrivelse for European Business Game 2016/ Iværksætterkonkurrencen støttes af: Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet (FLE) Driftsøkonomisk Forening (DRØF) Finansrådet DI Handel Fonden for Entreprenørskab Indholdsfortegnelse Konkurrencens idé... 2 Konkurrencens organisering... 2 EBG s hjemmeside Business-games.dk... 3 Støttepersoner til grupperne... 4 a) Holdets lærer... 4 b) Lokale konsulenter... 4 c) Lokale eksperter... 4 d) Mød en BANK... 5 Materiale, som skal fremstilles... 5 a) Registrering... 5 b) Beskrivelse af virksomhedside... 5 c) Skoleprofil... 5 d) Joint Venture... 6 e) Rapport og bilag... 6 Tidsplan... 7 Deltagelse i EBG... 7 Lærerkursus... 7 Inspirationsdage... 7 Mundtlig præsentation / Kvartfinale... 8 Semifinaler... 8 Finale... 8 Årsplan Erhvervsøkonomi STX... 9 Årsplan i innovation C på HHX Indhold i forretningsplanen Konkurrenceregler Evalueringskriterier Pointsystem ved vurdering af projekterne

3 Konkurrencens idé Konkurrencens ide er, at eleverne gennem deltagelse Enterprise - European Business Game skal lære, at livet i en virksomhed er præget af konstante forandringer, og at det kræver: evnen til hele tiden at lære nyt evnen til at motivere sig selv og andre evnen til at tage initiativ og ansvar evnen til at samarbejde, såvel lokalt, nationalt og internationalt evnen til at anvende IT til problemløsning og kommunikation. Deltagelsen i Enterprise - European Business Game, hvor hver elevgruppe skal danne en fiktiv virksomhed, begyndende med virksomhedsideen, giver unge mulighed for at fornemme de udfordringer, der er i erhvervslivet, og derigennem forberede dem til senere at møde erhvervslivets udfordringer til det enkelte menneske. Projektet bidrager også til samtale og samarbejde mellem skolen, erhvervslivet og offentlige institutioner, idet det kræver at eleverne rådfører sig med en række personer fra erhvervslivet og offentlige kontorer, der har med virksomheder at gøre. Gennem projektarbejdsformen oplever man, at en meget stor del af indlæringen vil komme gennem kontakten med folk fra erhvervslivet i form af ideer, erfaring, viden og professionalisme. Projektet involverer udover de unge en række eksperter og konsulenter fra erhvervslivet samt lærerne. Deltagerne skal benytte elektronisk kommunikation i det daglige arbejde, da informationssøgning, kommunikation mellem de øvrige deltagende grupper vil foregå elektronisk. Deltagerne skal bruge IT til problemløsning og interaktiv kommunikation både internt i gruppen samt eksternt til de øvrige deltagere samt til konkurrenceledelsen. Konkurrencens organisering Konkurrencen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Foreningen af Lærere i Erhvervsøkonomi i gymnasiet (FLE) Finansrådet Fonden for Entreprenørskab Driftsøkonomisk Forening (DRØF) DI Handel OBS! Konkurrencen tilbydes elever fra STX og HHX, når læreren er medlem af enten Foreningen af Lærer i Erhvervsøkonomi eller Driftsøkonomisk Forening. Kontakt: FLE: Sofie Kærn Heding DRØF: Sascha Christensen Holdets lærer koordinerer elevernes aktivitet. 2

4 EBG s hjemmeside Business-games.dk Business-games.dk er omdrejningspunktet for iværksætterkonkurrencen European Business Game og de deltagende hold skal indsende deres projekt via hjemmesiden. På hjemmesiden findes manual for deltagelsen, vejledninger, links og nyttigt materiale til brug i undervisningen. Det er også her, grupperne skal registrere sig og finde vigtige nyheder og info om EBG. 3

5 Støttepersoner til grupperne a) Holdets lærer Læreren er nøglepersonen i kraft af den daglige ledelse af undervisningen. Læreren er den, som har den daglige kontakt med de enkelte projektgrupper under projektarbejdet. Læreren har overblikket over indholdet i de enkelte faser og over projektets forløb og progression. Læreren kan hjælpe eleverne med faglige spørgsmål, støtte og opmuntre eleverne i kritiske faser. Men husk, at alle elever har krav på samme hjælp og støtte. b) Lokale konsulenter, virksomhedsledere m.m. som mentor for gruppen Ideen er, at hver gruppe finder forskellige ressourcepersoner fra erhvervslivet, der kan støtte gruppen i arbejdet med udviklingen af projektet. Eleverne kan komme med spørgsmål, og ressourcepersonen fra erhvervslivet kan også stille spørgsmål til elevernes arbejde. Fra disse lokale netværkspersoner kan gruppen få sparring løbende, og dermed få en professionel vejledning og rådgivning. Eleverne er selv ansvarlige, evt. sammen med læreren, for at disse kontakter etableres og benyttes efterfølgende. Denne ansvarlighed demonstreres gennem overholdelse af aftaler, rettidig indgåelse af aftaler og fremsendelse af materiale før mødernes afholdelse. Det giver mentoren/sparringspartneren tid og mulighed for at sætte sig ind i projektet. Jo mere seriøst oplæg eleverne kan give, jo mere seriøst medspil vil de normalt få. Erfaringer fra de foregående år har vist, at repræsentanter fra lokale og relativt mindre virksomheder har lettest ved at træde ind i denne rådgivningsfunktion, som er meget personafhængig. En stor del af denne erhvervskontakt vil foregå såvel telefonisk som via . c) Lokale eksperter Det er deres opgave, at støtte eleverne med speciel viden og arbejdsmetoder fra deres daglige arbejde. De skal anvise metoder til hvorledes eleverne kan løse deres opgave. Eksperterne kan endvidere bidrage med vurdering af det arbejde eleverne har lavet og de ideer til problemløsning, som eleverne har. Eksperterne kan blive inviteret til skolen som gæstelærere samt derudover kontaktes efterfølgende af eleverne. Man kan samle flere eksperter til besøg på skolen til en konsulentdag, hvor hver ekspert får mulighed for at give et kortere oplæg om det deres specifikke arbejdsområde. Ved samme lejlighed kan der laves et rådgivningscenter, hvor eleverne får mulighed for at konsultere de enkelte eksperter. 4

6 d) Mød en BANK Bankernes rådgivning er vigtig, da de vejleder grupperne i forbindelse med virksomhedens økonomi og de opstillede budgetter. Det anbefales, at få en lokal bank ud på skolen allerede i november/december for at få gode råd fra banken inden grupperne går i gang med virksomhedens økonomi. Derudover skal grupperne sørge for, at få en kontakt med en lokal bank og arrangere et møde i februar måned, hvor banken kan vurdere virksomhedens økonomi og give tilsagn om den nødvendige finansiering til projektets gennemførelse. OBS! Adgangskrav: Kun grupper, der har uploadet en bankindstilling, kan udvælges af deres lærer til at deltage i en semifinale. Det første møde aftales lokalt mellem lærer og kontaktperson i banken. Såfremt skolen ikke selv kan finde en kontakt til en lokal bank, vil Finansrådet gerne forsøge at hjælpe. Besked til Finansrådet om dette skal ske inden 18. november Materiale, som skal fremstilles OBS! Såfremt nedennævnte tidsfrister ikke overholdes, og gruppen/læreren trods flere rykkere ikke har svaret, vil gruppen ikke længere kunne deltage i EBG og slettes dermed. a) Registrering Alle hold skal være registreret på EBG s hjemmeside senest den 1. november 2016, hvor teamnavn og gruppens medlemmer registreres med . b) Beskrivelse af virksomhedside Når de enkelte grupper/virksomhedsgrupper er dannet, skal virksomhedsideen udvikles. Alle hold skal inden 1. november 2016 skrive deres virksomhedside på Alle hold der deltager i EBG, kan fra den 1. november 2016 finde virksomhedsideen for de andre grupper via Projektsøgning. På baggrund af virksomhedsideen kan de enkelte virksomhedsgrupper finde samarbejdspartnere i Danmark. c) Skoleprofil Ved starten af projektet skal læreren via lærerlogin udfylde en skoleprofil med oplysninger om skolen, tidspunkter, hvor kontoret er åbent, tlf. nr. adresse samt link til skolens hjemmeside. Skoleprofilen skal være udfyldt pr. 1. november

7 d) Joint Venture Det er en styrke i projektet, hvis der bliver indgået Joint Venture med en anden deltagergruppe i konkurrencen. Vil man fx producere en ny type cykel, vil det være relevant at undersøge om en anden gruppe fx beskæftiger sig med produktion/salg af cykeludstyr. Grupperne er pligtige til at besvare henvendelser fra andre grupper i samme uge, som henvendelsen er modtaget. Aftaler om Joint Venture vedlægges til sidst den endelige rapport som bilag. e) Rapport og bilag Konkurrencen afsluttes med at de enkelte virksomhedsgrupper uploader deres rapport + bilag på Rapportdelen må max fylde 20 sider. o (excl. forside & indholdsfortegnelse) o (inkl. grafer, nøgletal, etc.) Bilagsdelen må max fylde 15 sider. BILAG Under bilag hører spørgeskema, markedsundersøgelse, budgetter m.m. Bilagsdelen må max have et omfang på 15 sider. Systemet genererer automatisk en elektronisk pdf-dokument af rapport + bilag. OBS! Adgangskrav: Kun grupper, der har uploadet en bankindstilling, kan udvælges af deres lærer til at deltage i en semifinale. Bankindstilling ligger på hjemmesiden under Materialer. DEADLINE FOR AFLEVERING Rapport + bilag skal senest den 13. marts 2017 kl være uploadet på Aflevering efter denne dato er ikke muligt, da systemet automatisk spærres. OBS! Såfremt en gruppe har problemer med afleveringen, er det meget vigtigt at gruppen sender en mail til inden udløb af deadline. Finansrådet kontakter og hjælper KUN grupper, der har sendt en mail inden udløb af deadline 13/ kl

8 Tidsplan Datoer/deadlines for European Business Game september 2016 Tilmelding til EBG 1. november 2016 Alle grupper er registreret på Se side 5 1. november 2016 Alle grupper har skrevet deres virksomhedside på EBG s hjemmeside. Se side 5 1. november 2016 Lærerne har udfyldt skoleprofil på EBG s hjemmeside oktober 2016 Inspirationsdage om iværksætteri i Danmark. Se side 7 Nov. / December Skolerne starter allerede nu med at få kontakt til en lokal bank for at aftale et oplæg i klassen i december/januar + aftale møde i februar, hvor gruppernes økonomi skal godkendes. Se side 5 Februar Møde med banken Grupperne skal have godkendt deres økonomi inden aflevering. Se side 5 INDEN den 13. marts Lærerne aftaler en INTERN DEADLINE med grupperne og arrangerer evt. kvartfinale på skolen for udvælgelse af hold INDEN DEADLINE. Se side marts 2017 kl ) Deadling for aflevering: De udvalgte grupper uploader den færdige rapport + bilag på EBG s hjemmeside. Se side 6 2) Læreren udvælger de grupper, som går videre til en semifinale. Se side 8 Uge 13 og 14 i 2017 Semifinaler i Danmark. Se side 8 4. maj 2017 Finale i Finansrådet, København. Se side 8 Deltagelse i EBG Danmark Lærerkursus Hvert efterår arrangeres der et lærerkursus for tilmeldte EBG lærere. Her introduceres temaer som ideudvikling, strategi, marketing & regnskab m.m. Mere info på EBG s hjemmeside. Inspirationsdage Hvert efterår arrangeres der flere inspirationsdage for klasser, der deltager i EBG, hvor de kan møde en bankrådgiver og en virksomhed/en iværksætter. (Først til mølle). Der vil blive serveret en frokostbolle til deltagerne denne dag. 7

9 Mundtlig præsentation / Kvartfinale Alle hold skal have mulighed for at lave en mundtlig præsentation af deres virksomhed på gymnasiet inden deadline. OBS! Jfr. tidsplanen kan læreren aftale en INTERN DEADLINE med grupperne og evt. arrangerer en kvartfinale på skolen hvor udvælgelse af grupper, der skal går videre til en semifinale, finder sted. Dette skal ske INDEN DEADLINE 13. marts. Semifinaler Der afholdes ca. 8 semifinaler rundt om i Danmark. Hvert gymnasium kan deltage i en semifinale med et antal pladser. Lærer udvælger de grupper, der skal gå videre til semifinalen evt. ved en lokal kvartfinale på skolen inden deadline. OBS! Hver klasse har mulighed for at få 2 grupper med til en semifinale, såfremt klassen har mere end 4 grupper tilmeldt, ellers 1 plads til den bedste gruppe. Adgangskrav til semifinalen. Kun grupper, der har fået en bankindstilling og uploadet den på EBG s hjemmeside, kan deltage i en semifinale, uanset at gruppen er blevet udvalgt af en lærer. Lærerens udvælgelse skal være sket senest ved aflevering af projekterne den 13. marts 2017 kl Via lærernes login på EBG s hjemmeside markerer læreren de hold, der går videre til semifinale. Semifinalerne foregår i en bank/virksomhed, hvor en jury ud fra den skriftlige rapport samt præsentation udvælger den bedste gruppe ud fra EBG s evalueringskriterier (se side 16-17). Grupper, der deltager i semifinalen, skal medbringe en præsentation på USB til semifinalen. fx. Power-Point, Prezi, prototype af ideen og lign. På dagen er der også et oplæg om investering i værdipapirer (aktier og obligationer). Der vil blive serveret en frokostbolle til deltagerne denne dag. OBS! Deltagelse i EBG er gratis, men tilmeldte skoler skal være villige til at stille en dommer til rådighed for en semifinale og selv betale transportomkostninger i forbindelse med deltagelsen i EBG. Finale Finalen afholdes i Finansrådet den 4. maj 2017 for vinderne af de 8 semifinaler og deres lærere. Finalen afsluttes med et aftensarrangement. Vinderne af de 8 semifinalr får flere informationer ved semifinalen. Vinderen får overrakt kr , samt tilbud om mentor- og netværkshjælp til videreudvikling af gruppens forretningside. Til finalen vil der være forplejning til deltagerne. 8

10 Projektplan/undervisningsplan Der er udarbejdet to forslag til undervisningsplan for hhv. STX og HHX. Undervisningsplanerne indeholder forslag til, hvorledes man kan skrue skoleåret sammen, når EBG indgår som det gennemgående projekt. Årsplan Erhvervsøkonomi STX Under punkterne i projektplanen er der anført ideer til arbejdet med eleverne ligesom der er henvisninger til materiale og sider i Michael Andersens bog Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, 4. udgave, 2007 der er en tilsvarende skabelon under udarbejdelse for Luk Virksomheden op, Forlaget Columbus Årsplanen for erhvervsøkonomi (STX) er baseret på en 3g med studieretningsprojekt i december. Erhvervsøkonomi C er på 75 timer a 60 min. Herfra går der tid til AT og formentlig også til 7 % puljen. Tema 1. Introduktion og etablering af virksomhed Tid: ca. 6 timer. Kernestof og supplerende stof Case: IS-case (Cash nr. 75). Virksomhedens interessenter: lærebogen s Etablering af virksomhed: lærebogen s Emner der kan tages op er f.eks.: Iværksættertyper Modeller over hvilke faktorer der påvirker enterpreneurprocessen Innovationsbegrebet m.v. Konkrete iværksætterhistorier Evt. film: TV2 springet. EBG Begynde på EBG. Grupperne dannes. Ideudvikling påbegyndes. Vejledningen til ideudvikling på baggrund af det materiale der er lagt ud på EBG s hjemmeside. Det kan være en god ide, at invitere en ung, lokal iværksætter som gæstelærer. Formålet med dette besøg er, at eleverne møder en eller flere iværksættere og bliver bekendt med de problemstillinger en iværksætter konfronteres med ved start af virksomhed. Gennem idégenereringsøvelser skal eleverne lære at udvikle virksomhedsideer, f.eks. ved hjælp af kreative teknikker. Det anbefales at anvende logbog eller andet projektstyringsredskab. Det er en god idé at tage kontakt med ressourcepersoner fra erhvervslivet, som kan fungere som sparringspartner gennem projektet. Det kan være en virksomhedsejer, ansat, iværksætter eller lignende. Eleverne udvikler ideer og sammensætter på grundlag heraf virksomhedsgrupperne. Under ideudviklingen er det vigtigt at adskille den kreative fase, hvor ideer opstår, og den logiske fase hvor ideerne vurderes. I den kreative fase må man ikke kommentere og kritisere, men udelukkende spørge og bidrage med nye ideer til at udvikle. I den logisk tænkningsfase kan de enkelte ideer kritiseres konstruktivt og derefter atter gennemføre en ny kreativ fase osv. De 9

11 endelige virksomhedsgrupper sammensættes ud fra de ideer, der kan samle 3-5 elever, som tror på at ideen kan gennemføres, og som har nogenlunde samme ambitionsniveau. Når grupperne er dannet i ideudviklingsfasen og ideerne er videreudviklet laves en kort virksomhedsbeskrivelse på dansk og engelsk - max. 1 A-4 side. Denne anvendes når eleverne tager kontakt med deres virksomhedskontaktperson. 2. Strategi. Tid: 8-10 timer. Lærebogen s , 80-87, Suppleret med cases/øvelser. Fortsat ideudvikling. Ideerne afprøves i forhold til teorierne. Virksomhedsideen kan præsenteres for en virksomhedskontakperson eller anden konsulent, for at få denne til at vurdere ideen samt give gruppen konstruktiv kritik i det fremtidige arbejde med projektet. Det er dog meget vigtigt, at kontakten til virksomhedskontaktpersonen er baseret på elevernes eget ønske og behov. For at støtte eleverne skal læreren vejlede eleverne i at foretage eksterne kontakter. Inden eleverne tager kontakt til virksomhederne, orienteres læreren, så dobbeltforespørgsler undgås. Kontaktpersoner/mentorer/sparringspartnere bør samtidig med den første kontakt få udleveret EBG-folderen, og link til hjemmesiden Læreren skal indskærpe overfor eleverne, at aftaler med virksomhedskontaktpersoner fra erhvervslivet laves i god tid, og læreren skal påse at eleverne forbereder sig og overholder de indgåede aftaler. 3. Ledelse og ledelsestyper Tid: 4 timer. Lærebogen s , , 1. spalte. Mini case. Fokus på gruppen. F.eks. Adizes eller Belbin. Grupperne skal teste sig selv og opstille spilleregler for gruppens arbejde. Kort introduktion til organisation. Når man skal gennemføre organisatoriske overvejelser i en virksomhed, kan man have glæde af at få kendskab til sine egne personlige kompetencer, herunder stærke og svage sider, f.eks. ved at gennemgå og arbejde med personlighedstest (f.eks. Adizes-test). Formålet er her at gøre eleverne bekendt med egne potentialer samt hvorledes disse bedst udnyttes i gruppesamarbejdet. Ligeledes er det vigtigt, at skabe forståelse for behovet for at sammensætte en god gruppe ud fra forskellige potentialer. Det er ligeledes vigtigt at lære, hvorledes man arbejder ansvarligt i en gruppe. Det er en god idé at lave skriftlige aftaler i grupperne. 4. Markedsanalyse Tid: 2-3 timer. Lærebog s Samt evt. opgaver s.201. Grupperne laver en markedsanalyse af deres EBG-produkt. Eleverne skal udarbejde en mindre markedsundersøgelse og anvende resultaterne i deres markedsanalyse gerne ved at indhente relevant konsulentbistand. 10

12 Som arbejdsmateriale kan der hentes ideer på Center for Virksomhedsudviklings hjemmeside Startvækst på eller på Erhvervsfremmestyrelsens hjemmeside I denne fase er der brug for at tage kontakt til forskellige eksperter. Det kan være en ide at arrangere en hel eller en halv konsulentdag på skolen, hvor de forskellige konsulenter kommer på gæstelærerbesøg. Her kan eleverne få dels en generel introduktion til emner af fælles interesse, dels en kort gruppekonsultation. Desuden har eleverne ved denne lejlighed mulighed for at træffe yderligere aftaler med eksperterne. De regionale TIC-centre kan også hjælpe grupperne. Formålet med markedsanalysen er at kortlægge behovet og markedet for virksomhedens aktiviteter. 5. Økonomi og regnskab Tid: ca. 10 timer. Lærebogen s Regnskabscases. Gennemgang af Årsregnskab. Der skal etableres kontakter til de virksomheder der skal hjælpe gruppen. Gruppen skal indsamle oplysninger om produktionsomkostninger. Præsentation af EBGbudgetskabelonen. Udarbejdelse af åbningsbalance + besøge et bank. Der skal opstilles en finansieringsplan og et budget for virksomhedens første 3 år, evt. i samarbejde med en bankrådgiver inden når der tages kontakt til banken for at få tilsagn om finansieringen. Grupperne har på forhånd 30 % af den nødvendige kapital i egenkapital. 6. Markedsføring Tid: 9 timer. 7. Færdiggørelse af EBGprojekterne og regnskabsanalyse Tid: ca. 6 timer. 8. Semifinale uge 13 og 14 i 2017 Tid: 4-6 timer. Lærebogen. s , Mindre Case. Lærebog s Mindre case. Markedsføringsplan for virksomheden. Den skal hænge sammen med budgettet. Budgettet gøres færdigt og godkendes i banken. Projekterne færdiggøres og afleveres 13/ Semifinale for udvalgte hold, der skal præsentere for lokaljury Lærerne vælger ved en lokal kvartfinale de hold, der går videre til en semifinale. Læs mere om semifinalerne på side Organisation og ledelse. Lærebogen s (Teoretisk opsamling af organisation). + Case. Tid: 4 timer Det er vigtigt at grupperne evaluerer hvorledes deres arbejde er foregået. Samtidig kan læreren lave en erfaringsopsamling. 11

13 Har der været samarbejdsproblemer? Kompetenceproblemer? Hvorledes blev viden om de enkelte gruppemedlemmers stærke og svage sider anvendt? Ideer til denne fase: Succesfaktorer i ledelse, SWOT-analyse af gruppens ide og arbejde. 10. Finale i Finansrådet Den 4. maj For semifinalevindere 11. Virksomheden omgivelser og udviklingsmuligheder Tid: 5 timer. 12. Eksamenstræning Tid: 2 timer. Lærebogen s.18-30, Case Årsplan i innovation C på HHX Forslag til årsplan for innovation C på HHX er udarbejdet til 2. og 3.hh. Der er henvisninger til bogen Heureca fra erhvervskolernes Forlag 2011 og Innovation C fra Nyt Teknisk Forlag Frandsen, Kirsten & Birte Ravn Østergaard: Heureca, Erh.skolernes Forlag, 2011 Philipsen, Kristian: Innovation C, Nyt Teknisk Forlag, 2012 Kernestof Indhold Supplerende materiale Innovation i samfundet Introduktion af begreberne: Invention, innovation og iværksætteri Case: Quilts of Denmark 6 Fokus på nye, ældre og gamle innovationer Diskussion af innovationstype og grader Analyse af, hvorfor innovation opstår Team og teamroller Idéudvik-ling og idévurdering Forskellige typer af entreprenører Forskellige teamroller Dannelsen af teams Introduktion til KIEmodellen Fokus på Iværksættertest Erfaringstest Teamtest Etablering af grupper TV2 Springet Eleverne samles en hel dag og arbejder med idéudvikling og idevurdering ud fra en

14 idegenereringsfasen og introduktion af forskellige metoder og teknikker konkret problemstilling stillet af en ekstern samarbejdspartner Introduktion af modeller og teknikker til idévurdering Entrepreneurs kab og forretningsmodeller Introduktion til fx værdikæden og til forretningsmodellen Canvas Opgaver hvor forskellige aktuelle forretningsmodeller analyseres Klip fra youtube, hvor Osterwalder fortæller om Canvas-modellen. Spil fra IDEA House benyttes til udarbejdelsen af forretningsplanen 8 Udarbejdelse af en forretningsplan for den valgte idé fra Idédagen Patenter Patentlovgivning og patentansøgninger Diffusion Hvordan kan en idé blive spredt Evt. foredrag Patent og Varemærkestyrelsen 4 4 Introduktion til faktorer, der har betydning for diffusion af innovationer Forretningsplan Introduktion til en forretningsplan Diskussion af fordele og ulemper ved at udarbejde en forretningsplan Foredrag af iværksættere og fra konsulenter fra det lokale iværksætterhus Introduktion EBG 6 Indholdet i en forretningsplan Information om European Business Games Gruppedannelse Idégenerering grupperne benytter til afprøvede metoder og teknikker til at udvælge den optimale idé Elevatortale overfor klassen og udvalgte iværksættere Beskrivelse af virksomhed og idé 8 Udarbejdelse af en flyvende prototype Udarbejdelse af en markeds- og en konkurrentanalyse for den Fieldreseach Besk. af markeds og konkurrentanalyse 8 13

15 valgte idé Introduktion af Blue Ocean Justering og beskrivelse af ideen og prototypen Kontakt til producenter og andre interessenter Fastlæggelse af strategi og organisation Kontakt til eksterne personer Kontakt til eksterne personer 4 4 Eksamenstræning Økonomiske overvejelser Foredrag i en bank med efterfølgende samtaler Udarbejdelse af præsentation Øve præsentation Udarbejdelse af budgetter Semifinalen

16 Indhold i forretningsplanen Forretningsplanen skal i det omfang, det er passende af hensyn til virksomhedens art minimum indeholde flg. punkter, som indgår i evalueringskriterierne: a) Beskrivelse af ideen og hvorledes den opstod. b) Markedsundersøgelse - den anvendte metode og resultatet af undersøgelsen lokalt, nationalt og evt. europæisk - brug evt. kammerater, forældre eller de øvrige deltagere til pilotundersøgelser c) Beskrivelse af virksomhedens opbygning og funktion. d) Økonomiske forhold, herunder budgettering: 3-års budget for resultatopgørelse og balance e) Virksomhedens organisation. f) Markedsstrategi, herunder afsætning, distribution og samarbejdsaftaler mm. g) Lovmæssige forhold - afhænger af virksomhedsideen. (f.eks. bevillinger, miljølovgivning, patent, mønsterbeskyttelse, arbejdsret) h) Analyse af stærke og svage sider. i) Hvorledes gruppen anvendte de ressourcer, der var til rådighed, det være sig menneskelige (lærer, eksterne rådgivere, gruppen selv og konsulentbistand direkte kontakt og elektronisk kontakt) og finansielle ressourcer. Elevernes forretningsplan skal løbende justeres i takt med de informationer gruppen skaffer sig f.eks. gennem markedsundersøgelsen, ekspert- og konsulenthjælp, eller råd fra virksomhedskontaktpersonen eller læreren. 15

17 Konkurrenceregler 1. Hver gruppe består af minimum 3 elever og maximalt 5 elever. OBS! Grupper med færre elever end 3 ellerflere elever end 5 kan ikke deltage i en semifinale. 2. Tidsfristerne skal overholdes, ellers udgår holdet af konkurrencen. o Projektoplysninger på holdet skal være registreret 1. november o Virksomhedside skal være udfyldt 1. november o Læreren skal udfylde skoleprofilen senest 1. november o Rapport+bilag uploades på EBG s hjemmeside senest den 13. marts 2017 kl Grupperne har på forhånd 30 % af den nødvendige kapital i egenkapital. 4. Adgangskrav til semifinalen + finalen OBS! Kun grupper, der har uploadet en bankindstilling på EBG s hjemmeside, kan deltage i semifinalen/finalen, uanset at gruppen er blevet udvalgt af en lærer. 5. Projektudarbejdelsen skal være integreret i en klasses undervisning i STX og HHX og projektet skal være dedikeret til EBG. 6. Lærerne skal forholde sig neutrale og respektere de fiktive virksomheder, som eleverne danner. Alle grupper har krav på samme mulighed for støtte. 7. Deltagelse i EBG skal altid respektere skolernes årsplaner og arrangementer, samt også sørge for at arbejdsbyrden ikke må blive alt for stor for eleverne. 8. Det afsluttende projekt må maximalt være på: o o Rapportdelen må max fylde 20 sider. (excl. forside & indholdsfortegnelse) (inkl. grafer, nøgletal, etc.) Bilagsdelen må max fylde 15 sider. (excl. forside) Der skal være reference fra rapporten til bilaget. Der medtages bilag som hjælper til en bedre forståelse af rapporten. Som eksempel på bilagsmateriale kan nævnes markedsundersøgelsen, mens konklusionerne fra denne undersøgelse skal være i rapporten. 9. Henvendelse om indgåelse af samarbejde (joint venture) skal besvares i samme uge, som henvendelsen er modtaget. Vedlægges som bilag, men indskrives i rapporten 16

18 Evalueringskriterier 1. Sammenhæng i projektet Hvordan er den overordnede sammenhæng i projektets enkelte dele Overordnet anvendelse af faglige overvejelser fx swot-analyse Projektets præg af teamwork SWOT-analyse for virksomheden Lovgivningsmæssige forhold (juridiske og patent overvejelser) Er ideen realistisk Beskrivelse af hvordan idden opstod Er ideen realistisk og er det realistisk at skabe en levedygtig virksomhed på baggrund af ideen? Ideens originalitet og potentiale i markedet Hvilket behov dækker ideen i markedet. Analyse af produktet/servicen. Markedsundersøgelse, positionering i branchen i forhold til konkurrenter. Virksomhedens udvikling Her er fokus på udvikling af virksomheden. Produktionsprocessen/virksomhedens service. Organisationsstruktur, ledelse og anvendelse af menneskelige ressourcer. Eksterne sparringspartnere for virksomheder og skole. Markedsstrategi Fokus på strategiske overvejelser. Målrettet markedsføring, marketing/reklamer. Målgruppe overvejelser, strategisk positionering i markedet. Anvendelse af økonomiske ressourcer Økonomiske forhold komplet 3-års budget/rapport. Økonomiske nøgletal og finansielle overvejelser Finansielle behov også i fremtiden, etc. Joint Venture Joint venture eller andre samarbejdsaftaler med andre grupper/virksomheder Undersøg mulighederne på det europæiske marked. Ideens mulighed for at blive realiseret på europæisk plan. Innovation Produktudvikling (produktudvikling til differentiering ift konkurrerende produkter). Innovation (innovative, kreative og unikke elementer i ideen). Overførbarhed (kan ideen overføres på licens til andre virksomheder med efterføgende produktionsforøgelse/ny teknologi). Evt. andre sektorer end hvor ideen er udviklet. Andre vurderingskriterier Brugen af ny teknologi. Specielle hensyn til bæredygtig udvikling (miljø, sociale eller samfun temaer etc.). Projektets præsentation ved finalen Kvalitet og helhedsopfattelse af den skrevne og mundtlige fremstilling. 17

19 Pointsystem ved vurdering af projekterne Se evalueringskriterierne på side 17. Sammenhæng i projektet Er ideen realistisk Ideens originalitet og potentiale i markedet Virksomhedens udvikling Markedsstrategi Anvendelse af økonomiske ressourcer Europæisk dimension Innovation Andre vurderingskriterier Projektets præsentation ved finalen 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point TOTAL 100 point OBS! Det er den skrevne rapport, der er den vigtigste del af EBG og den del, der fylder mest i dommernes vurdering. Redigeringen af dette års manual er afsluttet den 25. august 2015 Skulle der mod forventning være behov for mindre justeringer, bekendtgøres disse på hjemmesiden. 18

20 F I N A N S S E K T O R E N S H U S Amaliegade 7 Telefon København K Fax

2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG 2015-2016 MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG 1 European Business Games Manual European Business Game Projektbeskrivelse for Enterprise - European Business Game 2015/2016. http://www.business-games.dk/

Læs mere

European Business Games Manual

European Business Games Manual Manual Regler og kriterier for deltagelsen i EBG European Business Game 2013/2014 European Business Games Manual Projektbeskrivelse for Enterprise - European Business Game 2013/2014. http://www.business-games.dk/

Læs mere

MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG

MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG MANUAL REGLER OG KRITERIER FOR DELTAGELSEN I EBG European Business Games Manual European Business Game 2012/2013 Projektbeskrivelse Enterprise - European Business Game 2012/2013 http://www.business-games.dk/

Læs mere

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE

VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE VEJLEDNING I BRUG AF EBGs HJEMMESIDE Vejledning i brug af EBG s hjemmeside 2014/2015 www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Til lærerne... 3 Skoleprofil... 3 Holdoversigt...

Læs mere

European Business Games - Manual

European Business Games - Manual European Business Games - Manual European Business Game 2008/2009 Projektbeskrivelse Enterprise - European Business Game 2008/2009 http://www.business-games.dk/ Ophavsretten til Enterprise- European Business

Læs mere

Årsplan Erhvervsøkonomi STX

Årsplan Erhvervsøkonomi STX Årsplan Erhvervsøkonomi STX Under punkterne i projektplanen er der anført ideer til arbejdet med eleverne ligesom der er henvisninger til materiale og sider i Luk Virksomheden op, Forlaget Columbus 2012.

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

Brug virkeligheden i din undervisning

Brug virkeligheden i din undervisning Brug virkeligheden i din undervisning 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen startede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE

Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: af KASE Undervisningsbeskrivelse for 3C, innovation C, efterår 2016-forår 2017 Revideret sidst: 22.04 2017 af KASE Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Innovation C ved pkt Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Innovation C Poul Kjær Torbensen (pkt) 3g16 in Forløbsoversigt (8)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Februar 2014-juni 2016 Institution Haderslev Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn. 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange

Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn. 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange Company Programme på Handelsgymnasiet Vestfyn 6 HHX klasser fordelt på 3 årgange Handelsgymnasiet Vestfyns CP historie fortalt af Søren Olsen Deltaget i CP siden 1997 Før 2008 var det valgfrit om eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2013 Forår 2014 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2013A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Innovation C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 - Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Litteratur EUX Innovation C Mia Oesen, mo@toha.dk EUX Innovation C Oversigt over gennemførte

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2014 Forår 2015 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2014 Forår 2015 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2014A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning National Entreprenørskabsmesse 07 CP Bizz Mart Kategori: Idé -0 Pitch I hvor høj grad formår eleverne kort og præcist at fortælle om deres idé og værdien af denne? Idéhøjde I hvor høj grad er der tale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Innovation,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Innovation C, (HF/STX)

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Kasper Qvist Færgemann

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF-VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2011. Før ideerne ud. i undervisningen

EBG starter igen efter sommerferien 2011. Før ideerne ud. i undervisningen EBG starter igen efter sommerferien 2011 EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår Emne: Innovation og iværksætteri Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår Det valgfrie kernestof - Startupvirksomheden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Innovation B Freddy

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Innovation C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere