BU-bil ledsprog. Lettisk og dansk. Funktionel grammatik. De hemmelige udtaleregler. 21. årgang, novembckøss&jhavns UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU-bil ledsprog. Lettisk og dansk. Funktionel grammatik. De hemmelige udtaleregler. 21. årgang, novembckøss&jhavns UNIVERSITET"

Transkript

1 21. årgang, novembckøss&jhavns UNIVERSITET BU-bil ledsprog Njalsgade 98, 3. etage 2300 Københavns Vi udtrykker os i billedsprog næsten ligegyldigt hvad vi taler og skriver om. Og billederne afspejler meget tit vores holdninger. Læs om billedsproget i for- og imodpjecer i forbindelse med liu-aistemningen i foråret Side 6 Sprogligheder 2 Metaforer i EU-debatten... 6 Lettiske og danske lumske ligheder 14 Lettisk og dansk er et par sprog som har lidt mere til fælles end man skulle tro, nemlig en stor mængde ord fra andre sprog, især tysk. Men det er ikke altid at importordene har fået helt den samme betydning i de to sprog, og så har vi de såkaldte falske venner. Side 14 Funktionel grammatik er en forskningsretning inden for sprogvidenskaben. De funktionelle grammatikere nøjes ikke med at beskrive hvad der findes af ord, bøjninger, konstruktions- og sætningstyper. De vil også forklare hvorfor disse ting findes i netop disse former - og hvad de bruges til i sproget. Side 23 De hemmelige udtaleregler De. kender godt situationen. Man læser et ord man ikke kendte i forvejen. Man har aldrig hørt det. Alligevel bestemmer man sig hurtigt for en udtale. I nogle tilfælde går det så hurtigt at man knap tænker- over det. Men hvordan kommer man egentlig frem til udtalen? Side 32 Funktionalisme.. 23 Skriftens skjulte udtaleregier. 32 C, ancellistilcn er den i Embedsforretninger brugelige Skrivemaade. Den oprinder fra og grunder sig paa den af Forfædrene overantvordede gamle Brug. er derfor som saadan at holde i al Ære. En forvoven I Iaand forkaster den neppe ustraf! ed. Men at den derfor skulde være evig, ufravigelig og ikke deeltage i alle menneskelige Indretningers Foranderlighed og Forbedrings Mulighed, er ei at formode. Frederik Stoud (1819)

2 SP/UglfGheder Sprogligheder Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og som man vil gøre andre bekendt med. Går i rundt og tænker på sprogligheder, så send et brev om dem til Carsten Elbro, Erik Hansen, Pernille Frost og Ole Togeby. De vil svare på brevet hvis de kan. Ellers kender de nok nogen de kan sætte til det. Send brevet til: Mål & Mæle, Pernille Frost Mosevej 17, 2. th Søborg? Nølle På Djursland kan man høre vendingen: den kommer nølle (nylig?) på lørdag. Man oversætter det til først på lørdag, eller ikke før end. Nylig plejer at vende bagud (han er nylig kommet hjem). Det er en sjov sprogbrug at lade det vende fremad. Nogen forklaring? Mildrid Hesselager Roskilde! Det er ikke kun på Djursland, man kan høre ordet nølle (= nylig) brugt i betydningen»først«,»ikke før end«. Det kan man faktisk i hele Østjylland fra lidt nord for Randers til lidt sydvest for Vejle; i Jysk Ordbogs samlinger er udtrykket tæt belagt i hele det farvede område på vedlagte kort. Dog sådan, at man i et midterbælte stik vest for Århus (mørkegråt på kortet) foretrækker synonymet nys (el. nyssen):»vi skal nys rejse på lørdag«. Og det er bestemt ikke kun en ældre generation af dialekttalende, der kender og betjener sig af disse udtryk; flere af vore medarbejdere på Jysk Ordbog forstår dem umiddelbart og kan endda slumpe til selv at bruge dem. Men hvordan kan ordene nølle og nys (sen) være vredet så underligt rundt, at de som i eksemplet kan henvise til noget fremtidigt? Også i østjysk bruges de tre ord først og fremmest, når man vil referere til en ikke alt for fjern fortid:»han har nølle / nys fået ny vogn«(f.eks. i forrige måned, og bl.a. derfor ved tilhøreren det formentlig ikke endnu). Blot tillader østjysk, at omtalte tidspunkt ligger betydelig tættere op mod udsagnets tidspunkt, end hvad rigsmålet kan tolerere.»de her smukke unge to folk er nyssen blevet forlovet i eftermiddag«, hedder det i en kendt dialektfortælling; her må den rigsmålstalende gribe til oversættelsen»netop, lige«. Netop fordi nølle, nys (sen) ofte refererer til noget relativt tæt på udsagnets tidspunkt, kommer det tit til at fungere som modsætning til allerede:»jeg skulle allerede have været færdig i går; men jeg er nølle bleven det nu«. Her må vi til rigsmål oversætte med:...jeg er først blevet det nu«(med en ejendommelig brug af dette ord, så godt som ukendt i ældre jysk). Modsætningen»allerede«behøver naturligvis ikke at komme til eksplicit udtryk, men 2 MÅL & MÆLE 3-98

3 denne:»vi fik nølle (= først) hest, da jeg var 9-10 år«; eller for disse ords anvendelse i habituelle udsagn: "De begyndte jo høstarbejdet allerede klokken 6 om morgenen og kom nølle hjem somme tider klokken 7 eller 8 stykker (om aftenen)«; eller - og nu brænder tampen! - sågar i fremtidige udsagn:»det haster ikke så stærkt; jeg skal nyssen af sted i morgen«(og ikke, som du måske ventede det, allerede i aften). Kort sagt: nølle, nys (sen) har fået samme fri»makkerrolle«til allerede, som først har fået det i rigsmålet. Den slags genbrug - af et foreliggende ord, men i en ny anvendelse - fylder vist i det hele taget godt op i sproghistorien. Viggo Sørensen Jysk Ordbog nylig, nys(sen) = først kan blot ligge underforstået:»nu er mine ben blevet varme, men det er da også nølle nu«(= først nu; og altså ikke allerede på et tidligere tidspunkt, efter jeg kom indendørs). I modsætningen allerede : nølle/ nys (sen) ~~~ brugt om en tidlig hfav. sen realisation - skal vi formentlig finde vækstpunktet for den ejendommelige østjyske brug af nølle og synonymer. Der kræves nemlig blot, at nølle mv. løsnes fra sin forankring til lidt før udsagnets tidspunkt og får lov at følge»makkeren«allerede ud i andre situationer, hvor det drejer sig om modsætningen mellem noget tidligere eller senere realiseret. Så er vejen åbnet for nølle, nys(sen) i en længst forgangen fortid som? Bisætnlngsiridledere m.ni. Tak for Erik Hansens svar på nogle af mine mange spørgsmål i M&M 1998:1. Jeg har imidlertid stadig svært ved at acceptere sætninger, der i deres helhed (med traditionel kommatering) lyder f.eks.: Bordet, hvorpå avisen lå, var af egetræ. Landet, hvortil de rejste, har diktatur. Børnene, hvoraf nogle var udlændinge, skulkede fra skolen. For hvordan bestemmes ledsætningens art i disse tilfælde? Bestemmes den ikke altid af den indledende konjunktion, og hvordan gøres dette, hvis det indledende ord er et adverbium? Skal en ledsætning ikke nødvendigvis begynde med en konjunktion, eller på dansk et bindeord, der binder til den foregående sætning? Jeg efterlyser stadig svar på, om det nu er korrekt at udelade at i vendingen MÅL & MÆLE

4 »oversat til dansk, 50 år efter... Austin første gang fremlagde...«, og om man nu må skrive»han blev udnævnt som direktør for firmaet«. Det var pænt af jer at lade mig få mit ukorrekte»forsidehovede«på tryk. Det var ud fra lignende hensyn, jeg kopierede EUs»slagfej!«(M&M 1997:4, s. 5) i stedet for at benytte»slåfejl«, som er det eneste af de to ord. Retskrivningsordbogen kender! Anne Marie Køllgaard København! Konstruktionerne med hvorpå osv. har jeg behandlet i M&M 21.1, og hvis nogen, bl.a. Anne Marie Køllgaard, synes de virker sære, er det af rent stilistiske grunde: de er udpræget skriftsproglige, som jeg nævnte det Det er rigtigt at hvorpå osv. er adverbier, men //\-adverbier kan som noget helt normalt bruges som konjunktioner der indleder relativsætninger det sted hvor vi står, er en gammel kirkegård Tilsvarende kan pronominer som hvem, hvilken, hvad indlede relativsætninger og andre ledsætninger: den medarbejder, hvem jeg havde overdraget ansvaret... har I besluttet jer for hvilken vi skal vælge? alt hvad du behøver, er en rørtang Der er ingen som helst skæv grammatik i det! Der har altid været forbindelser hvor det er muligt at udelade et at uden at korrektheden anfægtes: (1) hun skriver (at) hun er forkølet tror du egentlig (at) Ole er interesseret? det er en skarn (at) de ikke vil med Det er imidlertid noget ret nyt at man er begyndt at udelade at efter præposition (forholdsord): (2) del skete 50 år efter (at) teorien blev fremsat man kan håbe på (at) vejret holder ingen havde mistanke om (at) Nielsen var butikstyv Dette sidste støder stadig en del ældre sprogbrugere, og derfor ville jeg fraråde udeladelsen af at hvis jeg blev spurgt. Et rent grammatisk argument kan man ikke finde: når (1) er fuldt korrekt, hvorfor skulle (2) så ikke være det? Det korrekte i samme forstand er han blev udnævnt til direktør (ikke som), men: han blev ansat som direktør. Det er næppe muligt at uddrage dette af andet end skik og brug. Der findes ikke en regel som fordelingen af til og som kan afledes af i dette tilfælde. Prøv selv at beslutte om det skal være til eller som i forbindelse med følgende synonymer til udnævne: beskikke, designere, kalde, nominere, tilforordne, udpege Hvis jeg havde husket at kun slåfejl findes i Retskrivningsordbogen, ville jeg bestemt ikke have skrevet slagfejl. Til gengæld vil jeg til sidste blækdråbe forsvare andre som skriver slagfejl - uanset hvad der står i Retskrivningsordbogen. Fejl findes sammensat med substantiver: trykfejl, tegnfejl, funktionsfejl, skønhedsfejl osv. og dette mønster følger slagfejl. Men vi har naturligvis også sammensætning med verber: skrivefejl, stavefejl, huskefejl, regnefejl osv. og her har vi monsteret for slåfejl. Når RO ikke har taget slagfejl med, 4 MÅL & MÆLE 3-98

5 skyldes det at formen ikke var tilstrækkeligt udbredt da RO blev redigeret for år siden. Men hvis et ord er dannet i overensstemmelse med danske orddannelsesprincipper, kan det vanskeligt betegnes som forkert eller ukorrekt. Om det står i RO, er ikke et argument i sig selv. Ordene villahave, møbelstof, håndbajer, bysøjle, klimaskrue, fiskehæler og oversmart står der heller ikke, for den slags må brugerne af ordbogen selv finde ud af, hvis de vil have en ordbog der kun er i ét bind og koster under 100 kr! Men det bør nok alligevel overvejes om slagfejl ikke skal med næste gang... Eli Efterlysning! I M&M 21. arg. nr. 1 efterlyste jeg nogle af de sære dansklærerregler der som anonyme gengangere generation efter generation lusker gennem klasseværelserne. Jeg takker læserne for mange gode eksempler, men mangler stadig en eller anden regel om som og der. Altså ikke den fornuftige grammatiske, som ingen drømmer om at overtræde. Men et eller andet om at som henviser til levende væsener, der til ting. Eller omvendt! Jeg ville godt havde denne regel med inden jeg skriver artiklen. Erik Hansen Mål & ISSN X Mæle Redaktion: Carsten Elbro, Pernille Frost, Erik Hansen, Ole Togeby. Tegninger: Hanne Simone Ekspedition og produktion: Elbro-Tryk Håndværkervej 10 Postboks 3072, 6710 Esbjerg V Giro Telefon Mål & Mæle udkommer 4 gange om året, og abonnementsprisen er kr. 158,00 pr. årgang. Man kan tegne abonnement ved at skrive eller ringe til Elbro-Tryk. Hertil retter man også henvendelse om adresseforandring eller fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og illustrationer er tilladt når kilden angives. Spørgsmål til læserbrevkassen samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til: Mål & Mæle, Pernille Frost, Mosevej 17, 2. th., 2860 Søborg. MÅL & MÆLE

6 Metaforer i E U-debatten Poesien har ikke eneret på metaforer. Den 28. maj 1998 var der folkeafstemning om Amsterdam-traktaten, og som i de fleste (politiske) diskussioner, var det ikke kun de saglige argumenter, der prægede debatten. Billedbrugen var dominerende og gav sig i nogle tilfælde udslag i ren metaforisk argumentation. Nogle ja-sigcre beskrev EU som et græsk tempel, mens nej-sigerne viste modvilje mod fort Europa. Socialdemokratiet fremstillede EU-samarbejdet som et holdspil, mens JuniBevægelsen fokuserede på, at toget var kørt for langt. Hvilke metaforer blev brugt op til afstemningen - og hvilke EU-oplattelser afslører de? 1 det følgende vil jeg analysere valgog oplysningsmateriale fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, JuniBevægelsen og Europa- Kommisionen, samt inddrage et enkelt interview fra Berligske Tidende. Først en kort gennemgang af en af tidens metaforopfattelser. Metafor og tanke Billedsprog»hører sammen med følelsesbevæget, intenst. Sprog«, skriver Ulla Albeck i Dansk Stilistik i" Hun formidler her den klassiske opfattelse af, at troper, heriblandt metaforer, bruges til at forskønne tekster, og at de primært findes i poetisk sprog. Siden 1960 erne har metaforen imidlertid været et af omdrejningspunkterne for en række nyere sprogteorier. Det har ført til et opgør med den klassiske metaforopfattelse. Den kognitive semantik er betegnelsen på en nyere tværhumanistisk teori om sprog og betydning. Teorien opererer med et metaforbegreb, der siger, at metaforen ikke blot kan henregnes under»fo 1 e 1 sesbevæget, intenst Sprog«, men at vores dagligsprog i bund og grund er metaforisk. Fordi den måde, vi tænker og forstår verden på, i høj grad er metaforisk struktureret. De fleste fænomener forstås delvist ved ord der normalt bruges om andre fænomener. Eksempelvis opfattes en»diskussion«ofte som»krig«. Når vi diskuterer, kan vi benytte ord, der normalt er knyttet til krig. Man kan skyde et argument i sænk, forsvare sine synspunkter, tage det tunge skyts frem, trække fronterne op. At tale om diskussioner i krigens sprogbrug er så almindeligt, at vi ikke opfatter det som metaforisk sprogbrug. Men at sproglig argumentation og væbnet konflikt er to forskellige aktiviteter, er der ingen tvivl om. Inden for kognitiv semantik betegnes den bagvedliggende metaforiske opfattelse, der ses afspejlet i metaforiske udsagn, som en begrebsmetafor. I ovenstående eksempel er begrebsmetaforen altså»diskussion er krig«. Det område, der beskrives (hér: diskussion), kaldes for målområdet, mens det område, der bruges til at beskrive (hér: Mg), benævnes kildeområdet. De anvendte metaforer afspejler, hvordan vi opfatter og forstår det at diskutere. Når vi taler om diskussioner 6 MÅL & MÆLE 3-98

7 i krigens sprogbrug, taler vi ikke kun - vi opfatter også den person, vi diskuterer med, som en modstander og diskussionen som en kamp, der skal vindes. Begrebsmetaforen»diskussion er krig«er altså afgørende for, hvordan man opfatter diskussionen, og hvad man mener formålet med diskussionen er. Begrebsmetaforen fremhæver konfliktaspektet i en diskussion og skjuler derved samtidig, at en diskussion kan være et samarbejde, der forer til, at de involverede parter opnår større indsigt i en given problemstilling. Ovenstående oprids af den kognitive semantik kan koges ned til, at måden vi oplever og forstår verden på er metaforisk struktureret, og at denne struktur kan aflæses i dagligsproget. Ved at fokusere på dagligsprogs m eta Ib rer peges samtidig på bestanddele af sproget, som er så indarbejdede i vores sprogbrug, at vi ikke er bevidste om dem men som altså er der, og som er afgørende for vores opfattelse af og tanker om verden. I det følgende vil jeg se på nogle af de metaforer, der siger noget specifikt om opfattelsen og forståelsen af EU. I Ivad fremhæver de - og hvad skjuler de? Er den metaforiske sprogbrug manipulerende? EU er et græsk tempel Det er normalt, at vi opfatter abstrakte fænomener som konkrete, fysiske størrelser, fordi det gør det lettere både at begribe - og at tale om -- disse fænomener. Der er derfor intet mærkeligt i, at EU ofte betragtes som en bygning. Det interessante er, at der er forskel på, hvilken bygning henholdsvis ja- og nejsigere benytter. 1 folderen»amsterdamtraktaten - * * *...i l-usopæi&ke Unio. "Irakt' :.dledende her'...'ser h mens irr" v Dei ir.arked Lanr 1 '. "i liskeri Ud- l ;ejdo -Iles IRV jikkorhedspt,: Fælles aktioner V- v, hold-. -. OQ indr-,der Samai bejaet otn poiili. told.?' :else Socip.'.,:, nension,\urk.-.:.!nd\.'3';' " \q. l grænself -ol og,; indvan'' tik MÅL & MÆLE

8 tryghed, sikkerhed og velfærd«, der er udgivet af Europa-Kommisionen, beskrives EU med ord, vi normalt kender fra græske templer: -»EU-samarbejdet hviler stadig på tre»søjler«, der sammen med en overog en underligger symboliserer»det europæiske hus«- UnionenSøjle 1 vedrører det overstatslige samarbejde«-»overliggeren [...] indeholder bl.a. Unionens målsætning«første gang substantiverne»søjler«og»det europæiske hus«nævnes, er de sat i anførselstegn, hvilket viser en bevidsthed om, at det er billedsprog (beskrivelserne er i øvrigt illustreret af en tegning af et græsk tempel). Men i f.eks. Socialdemokratiets materiale benyttes substantivet søjle adskillige gange, når EU skal beskrives. Nogle af ordene fra det, vi kalder kildeområdet (græsk tempel), er altså gledet ind og blevet almindelig sprogbrug -- hos ja-sigerne. Nej-sigernes vokabularium ser helt anderledes ud, hvilket vi vil se på om lidt. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det netop er et græsk tempel, der er valgt som kildeområdc. Det fremhæver demokrati, åbenhed og fælles europæisk historie. Til gengæld udelukker det, at EU kan være uigennemskueligt, bureaukratisk og lukket. EU er et fort»fort Europa«er et slagord, vi kender fra nej-sigerne i EU-debattcn. Denne bygningstype henholdsvis fremhæver og skjuler helt andre ting end et græsk tempel. Hvor dybt forgrener metaforen sig i nej-sigernes sprogbrug? Her er nogle eksempler, der er hentet fra både Enhedslisten og JuniBevægelsen: -»opbygningen af EU-staten [...] der yderligere skal befæstes næste årpå den anden side forstærker Amsterdam-traktaten de ydre grænser rundt om EU.«-»I stedet for at bygge toldmure op,...«-»fort Europa: [...] opbygningen af høje mure udadtil...«alle udtrykkene findes adskillige steder i de to nej-sigeres materiale. Det interessante ved denne begrebsmetafor er, at den er konventionel hos nejsigerne - dvs. så almindelig, at der ikke tænkes på den som en metaforisk opfattelse. Enkelte gange er udtrykket»fort Europa«sat i anførselstegn, hvilket peger om en bevidsthed om metaforikken. Men de øvrige udtryk, der ligeledes afspejler begrebsmetaforen, gennemsyrer nej-sigernes materiale og gengiver derved opfattelsen af EU som et fort - uden anførselstegn. Ja-sigerne sætter konsekvent»fort Europa«i anførselstegn. Her er altså et eksempel på en begrebsmetafor, der er konventionel og gledet ind i sproget hos en gruppe mennesker, mens den hos en anden gruppe mennesker godt nok er kendt, men hvor det fastholdes (ved anførselstegn), at der er tale om en billedlig fremstilling. B eg rebsm eta foren fremhæver EU som et lukket og fjendligt foretagende, det er svært at komme ind i. Den skjuler, at EU kunne være åben over for ikke-medlemslande, at EU måtte ønske samarbejde, og at EU kunne være»fredens projekt«. Sidstnævnte udlægning er ja-sigernes. Europa er en syg person Lande personificeres ofte. I EU-debattcn opererer ja- og nej-sigerne med hver deres personificeringer. Først vil vi se på ja-sigernes. 8 MÅL & MÆLE 3-98

9 Socialdemokratiet personificerer i sit EU-materiale EU's forhold til Central- og Østeuropa som»den stærke, der skal hjælpe den svage«. Samme forestilling ses hos Det Radikale Venstre : - EU skal bidrage til, at landene i Central og Østeuropa kommer på fode.«-»vi må hjælpe dem«-»giver vi de endnu skrøbelige demokratier den hjælpende hånd,...«fremstillingen fremhæver solidaritet og medlidenhed ved at tale til de følelser, men sk j uler. at optagelsen af disse lande og den derved nødvendige og hurtige omstilling til markedsøkonomi måske kan knække landene. Sidstnævnte synspunkt er Enhedslistens.»Europa er en syg person«, er en anden personificering, som kan findes i ja-sigernes materiale: -»Vi kan hele sårene fra verdenskrigene.de skrøbelige demokratier...«-»...et stærkt middel i kampen mod overregulering.«eu er den medicin, der kan helbrede. Udtrykket»skrøbelige«er en dobbeltmetafor, fordi ordet oprindeligt tilhører kildeområdet ting, eks. porcelæn.sfigur. Men det benyttes ligeså hyppigt om personer. Nej-sigerne foretager også personificeringer - men de personificeringer er (ikke underligt) med til at fremhæve EU som noget negativt. EU er et vildt dyr Der findes et utal af eksempler på, at nej-sigere beskriver EU som noget utrygt og ukontrollabelt. Det sker blandt andet ved at tale om EU, som om det var et vildt dyr: -»Unionen truer med al æde...«-»der er ingen snor i perlamentarikerne«-»med Amsterdamtraktaten foretager EU et af sine tigerspring.«-» - helt uden for demokratisk kontrol.«det sidste eksempel behøver ikke nødvendigvis implicere, at der er tale om et vildt dyr, da uden for kontrol benyttes om alt det, mennesket ikke kan styre / som er vildt. Begrebsmetaforen»EU er et vildt dyr«fremstiller EU som noget utrygt, ukontrollabelt, ikke-tillidsfuldt og som noget, der er»fjernt«- det, der er uden for kontrol, kan også siges at være uden for rækkevidde. Begrebsmetaforen skjuler, at EU er et samarbejde mellem lande, og at EU derfor ikke er et væsen, der lever og handler på egen hånd.»lande er ufrie personer«er en anden meget tydelig begrebsmetafor. Den kommer til udtryk gennem en række udtryk, der fremhæver tvang: -»i 1999 håber man at have fundet det, der kan lænke EU-landene uadskilleligt...«-»ved topmodet [...] sidste år bandt EU-landene sig til...«-»som flere og flere lande tvinges til at føre«-»eu [vil] gribe ind over for vores ret til at bestemme,...«det giver næsten sig selv, hvad denne begrebsmetafor henholdsvis fremhæver og skjuler. Igen fremhæves mangel på demokrati, her gennem fokusering på ufrihed. Det skjules atter, at EU er et samarbejde. EU-politik er (hold)sport Socialdemokratiet fremhæver flere steder i sit materiale problemerne omkring EU's elitære præg og langsommelige og stive forhandlingssystem og har derfor som et hovedprojekt at gøre MÅL & MÆLE

10 EU mere folkeligt. Set i det lys er den begrebsmetafor, vi nu skal se på, velvalgt.»eu-politik er (hold)sport«ses kun, oniend tydeligt, hos Socialdemokratiet. Her er nogle eksempler på de metaforiske udsagn:»startskuddet til udvidelsesprocessen lød...«-»topmodet blev en sejr...letland og Lithauen fik en god og troværdig placering...«-»danmark [...] kæmpede for...«- -»et nej vil betyde [...at...] vi vil komme pa sidelinjen...«det kan diskuteres, hvilket kildeområde udtrykket kæmpede for oprindeligt stammer fra. Udtrykket er medtaget her, fordi det også benyttes i sportssammenhænge. Socialdemokratiet anvender metaforikken i en anden - udvidet - grad, end det har været tilfældet med de begrebsmetaforer, vi indtil nu har set på, I stedet for kun at bruge metaforer til at beskrive EU med, tolkes et ja og et nej her direkte ud fra metaforikken. Hvis vi stemmer nej, ender vi på sidelinjen. Metaforikken gentages i en afsluttende opfordring i Socialdemokratiets brochure»den danske vej - også i Europa«:»Vi skal ikke være på sidelinjen.«socialdemkratiet benytter den logik, der er knyttet til kildeområdet (sport) i en direkte argumentation for et ja. Argumentation ser sådan her ud:»eupolitik er (holcl)sport og et ja er et ja til at være med på holdet. I sportssammenhænge er der intet perspektiv i at sidde på sidelinjen - derfor skal vi stemme ja«. Problemet ved denne form for direkte metaforisk argumentation er, at logikken fra kildeområdet ukritisk overføres til målområdet, altså EU- 10 MÅL & MÆLE 3-98 politik. Som om kildeområde (sport) og målområde (EU-politik) var det samme. Begrebsmetaforen er konventionel, og derfor vil mange ikke sætte spørgsmålstegn ved den, men selvfølgelig godtage påstanden om, at det ikke er smart at sidde på sidelinjen. Det er nu interessant at se på, hvad begrebsmetaforen fremhæver - og hvad den skjuler. Den fremhæver, at EU er et samarbejde, og at man må»spille med«for at indgå i det, at det er folkeligt (sport), at EU er stede/, hvor det sker - der opstilles ikke andre mulige»hold«, og at EU-spørgsmålet er forholdsvis ukompliceret.»eu-politik er (hold)sport«skjuler, at det kan være en fordel at være udenfor, at EUpolitik kan være præget af tvang snarere end sammenspil, at EU kan opfattes som elitært og stift, og at afstemningen om Amsterdamtrakteten ikke handlede om et ja eller nej til EU. Metaforisk beskrivelse og i særdeleshed direkte metaforisk argumentation, kan betragtes som en særlig form for manipulation - netop fordi nogle aspekter fremhæves, mens andre skjules. Metaforisk manipulation behøver dog ikke nødvendigvis forstås som noget negativt. Inden jeg går over til at diskutere metaforer og manipulation, vil jeg se på den begrebsmetafor, der gennemsyrer alt materialet om EU, og som blandt andet giver sig udslag i snakken om, at toget er kørt for langt. EU-udviklingen er et bevægeligt objekt r, Overskriften på dette afsnit er samtidig navnet på den begrebsmetafor, der ses igen og igen hos både ja- og nej-sigere, og som begge parter tolker et ja og et nej ud fra. Begrebsmetaforen er kompleks, fordi den implicerer en anden begrebsmetafor. Erfaringen fortæller,

11 at et bevægeligt objekt altid har en retning og at det altid vil tilbagelægge en vej. Derfor kunne overskriften på dette afsnit også have været»eu-udviklingen er en vej at tilbagelægge«. At opfatte udvikling som et bevægeligt objekt eller en vej at tilbagelægge er så almindeligt og så indgroet en del af dagligsproget, at de færreste vil tænke over det som en metaforisk opfattelse. De to kildeområder er uløseligt bundet sammen gennem vores erfaring med dem, og det er grunden til, at begge kildeområder benyttes i flæng og ofte samtidig. Hos nej-sigerne specialiseres det bevægelige objekt til et tog. Både ja- og nej-sigere benytter den logik, der er knyttet til kildeområdet, i en direkte argumentation for henholdsvis et ja og et nej. Forskellen består i opfattelsen af retningen. Den er målrettet høs begge, men målet og vejen frem er forskellig hos de to parter. Nejsigerne diskuterer målet og vejen, mens ja-sigerne kun fokuserer på farten. Det er nu på tide at komme med nogle eksempler. De første eksempler er hentet hos ja-sigerne, men findes i lige så høj grad hos nej-sigerne (i enslydende eller lignende varianter): -»Union i flere hastigheder.den danske vej er [...] blevet bredere og forgrener sig......vi bevæger os i den rigtige retning...de endelige mål er ikke nået.«europa-kommissionen:»amsterdamtraktaten [-] tryghed, sikkerhed og velfærd«, 2, udg. Socialdemokratiet:»Den danske vej - også i EuropaPolitiske Breve - særnummer om Amsterdam-traktaten«, 2. rev. udg. Det Radikale Venstre:»Amsterdam-traktaten - et større Europa«Niels Helveg Petersen:»Stem ja«i Berlingske Tidendes temasektion»ja eller nej«, 10. maj Venstre:»58 spørgsmål om EU«Enhedslisten:»ØMU-tromlenEU-stat i støbeskeenet andet Europa - nej til Amsterdam«JuniBevægelsen:»Amsterdam -traktaten. Mere Union - mindre demokrati«herfra er eksemplerne hentet. 1 det første eksempel afspejles opfattelsen af, at udviklingen er et bevægeligt objekt. 1 de tre sidste eksempler afspejles opfattelsen af, at EU-udviklingen er en vej at tilbagelægge. Retningen er kanonisk, der findes en»rigtig«retning og et mål. 1 Berlingske Tidendes EU-avis benyttede Niels Helveg Petersen i et interview logikken fra kildeområdet i en direkte argumentation mod at stemme nej. Han udtalte:»et dansk nej vil i bedste fald forsinke udvidelsen - i værste fald blokere den.«udviklingen opfattes som et bevægeligt objekt med en kanonisk retning, jf.»forsinke«, hvor målet er udvi- MÅL& MÆLE

12 delsen. Det forudsættes, at det er dårligt og dumt at forsinke eller blokere et bevægeligt, målrettet objekt. Det er den logik, der er knyttet til kildeområdet. Niels Helveg Petersens argumentation kan skrives om til:»eu-udviklingen er et bevægeligt objekt med en kanonisk retning. Et nej vil blokere objektet. Stem ikke nej.«igen er det interessant at se på, hvilke aspekter begrebsmetaforen skjuler og fremhæver. Den fremhæver, at: det er EU, der bevæger sig, og nej-sigerne, der står stille og er besværlige. Desuden at afgørelsen er afgørende for at nå målet - udvidelsen. Den skjuler, at nej-sigerne måtte ønske samme mål udvidelsen men ønsker at nå det i et andet tempo og ad en anden vej. Et tog på skinner Nej-sigerne åbner for en diskussion om visioner vedrørende EU ved at fokusere på vejen og målet. Den diskussion skjules af ja-sigerne, fordi de ikke sætter spørgsmålstegn ved vejen og målet, men kun ser på hvad der vil forsinke rejsen mod målet. Det er dog ikke uvæsentligt, at nej-sigerne specificerer det bevægelige objekt til at være et tog på skinner. Netop det billede underminerer delvis visionsdiskussionen. Et tog på skinner kan kun køre frem eller tilbage (hvis der ikke er sidespor) - og at ville tilbage er ikke en holdning, der indeholder mange visioner. Det er på tide med nogle eksempler fra nej-sigernes materiale: -»Den nye traktat er blot en mellemstation med endnu mere union«-»et nej til Amsterdamtraktaten er et vink med en vognstang om at unionstoget er kørt alt for langt.«-»stemmer vi nej, får vi muligheden for at skifte kurs mod et mere frit, åbent og demokratisk samarbejde i Europa.»afgørende at nogle tager ansvaret for at ændre togets retning.«-»et dansk nej vil være en god anledning til at rejse krav om tilbagerulning af Unionen? I det første eksempel fremstilles vejen (tilhængernes), der skal tilbagelægges, som målrettet, hvor målet er mere union. 1 de øvrige eksempler er der to synspunkter tilstede. I andet og sidste eksempel udtrykkes ønske om, at nej et vil»køre udviklingen tilbage«- bort fra målet mere union. I de øvrige to eksempler - som begge er afsluttende opfordringer i henholdsvis JuniBevægelsens og Enhedslistens materiale - ønskes et nej for at ændre retningen, så målet bliver»et mere frit, åbent og demokratisk samarbejde i Europa«Logikken fra kildeområdet overføres i en argumentation for et nej. Logikken er, at et tog med en forkert retning må ændre kurs. Derfor kan argumentet lyde:»eu-udviklingen er et tog. Toget er kørt forkert - et nej vil fore det på rette spor. Stem nej.«det er mærkeligt at overføre netop den logik i argumentation for et nej, fordi en del af logikken fra et tog, der kører på allerede lagte skinner, er, at det ikke har mulighed for at ændre retning. Nej-sigerne forsøger at fremhæve, at nej "et kan ændre retningen, men metaforikken røber, at de har en anden opfattelse af EU. Hvis et tog ikke skal køre fremad, så er der kun en mulighed (hvis ikke der er sidespor), og det er at rulle tilbage. Det kan ikke ændre retning. Konkluderende må det derfor siges, at nej-sigerne er inkonsekvente i deres metaforbrug. Den begrebsmetafor, vi lige har gennemgået, fremhæver, at 12 MÅL & MÆLE 3-98

13 nej'et har en indflydelse på udformningen af EU. Men nej-sigernes øvrige begrebsmetaforer som»eu er et vildt dyr«og»lande er ufrie personer«fremhæver afstand til EU og manglende demokrati. Men da demokrati må være forudsætningen for, at et nej får betydning, er der et sammenstød mellem de opfattelser af EU, som nejsigernes begrebsmetaforer formidler. Manipulation Indtil nu har vi set på, hvordan EU er blevet fremstillet gennem metaforer, og på hvad disse metaforer skjuler og fremhæver. Fordi metaforerne er konventionelle, er der en mulighed for, at logikken fra kildeområdet af modtagerne (vælgerne) opfattes som målområdets logik. Ved at benytte logikken fra kildeområderne, forsøger afsenderne (de politiske partier og organisationer) at påvirke til en bestemt politisk handling. Fordi begrebsmetaforer fremhæver nogle aspekter og skjuler andre, har de en indbygget manipulativ virkning. Mange vil forbinde noget negativt med manipulation, fordi det at blive manipuleret er at fa fremstillet tingene fordrejet. Men netop fordi metaforer er centrale for vores opfattelse af abstrakte begreber, kan de analyserede begrebsmetaforer også siges at fremstille EU i et mere forståeligt lys. De eksemplificerer, hvordan EU kan tolkes nu og analysen viser ikke mærkeligt, at den tolkes forskelligt af ja- og nej-sigere - og desuden kan de medvirke til en forståelse af, hvad EU kan udvikle sig til. Da det analyserede materiale er fra en kontekst, hvor det gjaldt om at påvirke vælgerne til at stemme enten ja eller nej, er det interessant at diskutere, i hvor høj grad begrebsmetaforerne også styrer en egentlig handlen. Hvilken effekt har manipulation vha. dagligsprogsmetaforer? Spørgsmålet er dog for mig at se umuligt at svare på, dels fordi det vil kræve en kortlægning af, hvor stor indflydelse begrebsmetaforerne har i forhold til de mere saglige argumenter, og dels fordi graden af påvirkningen vil afhænge af, i hvor høj grad den enkelte vælger er bevidst om, at der findes flere forskellige måder at anskue EU på. 1 artiklen har jeg kun konstateret, at vælgernes handlinger forsøges styret gennem konventionelle metaforer - direkte ved at overføre logikken fra kildeområder til en argumentation for henholdsvis et ja og et nej, og indirekte ved at fremstille EU i et specielt lys. Kristine Kabel f 1976 stud.mag. i dansk MÅL & MÆLE

14 Lettiske og danske lumske ligheder Betydningsmæssigt venskab og stilistisk lumskeri Under indlæringen af lettisk har det slået mig hvor mange tilsyneladende ens ord på de to sprog der ikke adskiller sig betydn ingsmæssigt. men ved en markant stilistisk forskel. For at vurdere om der er tale om et specielt forhold - og hvad et sådant kan skyldes - nedskrev jeg de første cirka tusinde lumske ligheder jeg stødte på både i tale og i nyere lettisk skriftsprog, og mener nu på baggrund af dette materiale at kunne give en kvalificeret vurdering af tendensen i eksempelmaterialet og de mulige forklaringer. Samlingen af lumske ligheder er i 1997 udgivet som en lille ordbog af det lettiske forlag Norden under titlen Latviesudånu viltus draugu vårdnica. Definitioner af lumske ligheder Der er givet en længere række definitioner af lumske ligheder, hvoraf nogle er hyppigere anvendt og synes mere centrale end andre. Det ligger i selve betegnelsen»lumske ligheder«, også kakiet»falske venner«, at der er noget bedragerisk eller vildledende ved en vis ydre overensstemmelse mellem et par ord på to forskellige sprog. Det formelle sammenfald mellem ordene kan være mest påfaldende i enten udtalen eller skriftbilledet. Ordene kan have helt forskellig betydning; eller de kan have enkelte betydninger til fælles, men være alene om andre betydninger. I mit materiale indskrænker jeg mig til ord der har nævnte stavemæssige eller udtalemæssige ligheder og helt eller delvis forskellig anvendelse. Lumske ligheder har især været i fokus som undersøgelse af en fejlkilde. Tilsvarende er opstilling af dem i ordlister og ordboger blevet set som en mulighed for at fjerne denne fejlkilde. Det har under arbejdet været min vurdering at når ordene har fælles historisk oprindelse, vil deres brug lettere kunne sammenblandes. Man kunne mene at ordpar der har næsten sammenfaldende betydning, er mindre»lumske«end ord par med helt forskellig betydning; men undersøgelser tyder på at de alvorligste fejlkilder er ord med næsten identisk betydning og anvendelse da det her er sværest overhovedet at blive opmærksom på at ordet på fremmedsproget skal bruges anderledes end på modersmålet. Nogle forfattere til ordboger over lumske ligheder udvider definitionen til også at omfatte ordpar der har helt sammenfaldende betydning, men forskelle i skrift eller udtale. Det kan fx være forskellig trykfordeling. Men da så godt som alle lettiske ord har tryk på første stavelse, hvorimod danske fremmedord ofte beholder kildesprogets tryk, ville ganske mange ordpar være omfattet af denne definition, og disse er ikke medtaget i materialet. Endvidere defineres stavemæssige lumske ligheder som ordpar der adskiller sig hvad retskrivning angår på to forskellige sprog. Dansk og lettisk må nødvendigvis have store mængder af disse da fremmedord på dansk som hovedregel staves som på originalsproget mens de på lettisk altid staves som de udtales. Denne form for 14 MÅL & MÆLE 3-98

15 lumske ligheder er da heller ikke medtaget i materialet. Strukturelle lumske ligheder er blevet defineret som ordpar med betydningssammenfald, men afvigende afledningsstruktur. Det vil primært sige at de er dannet ved brug af forskellige afledningselementer på de to sprog. Ej heller denne type er medtaget. Endelig defineres fiktive lumske ligheder som ordpar der ikke findes, dvs. ord der kun eksisterer på det ene sprog, men som ud fra analogislutninger kunne tænkes at findes på det andet sprog (fx kunne letter forledes til at tro at dansk har ordet * kulturist svarende til lettisk kulturists idet dansk har både kub tur og alledningselementet -ist kendt fra fx kolonist, eller at dansk har ordet *sektant svarende til lettisk sektants fordi dansk har både sekt og afledningselementet -ant kendt fra okkupant). Denne type er heller ikke medtaget. Dog er ord medtaget som på det ene sprog kun tilhorer én ordklasse, og som på det andet sprog også forekommer i en anden ordklasse i omtrent samme form. Således substantiverne plakat/plakats over for adverbierne plakat/gallgi, eller substantiverne /;/r)/r//7.v/ignorant over for adjektiverne /;/Y>/r///.y/dilettantisk og profm/sekulårs. 1 materialet er disse skæve sammenfald af ordklasser dog aldrig alene om at berettige betegnelsen lumske ligheder. En del af ordene i materialesamlingen er stilistiske lumske ligheder, det vil sige at de adskiller sig alene eller bl.a. ved at have (vidt) forskellig stilistisk værdi og dermed forskellige anvendelsesfelter på de to sprog. Stilistisk forskel som eneste forskel er mig bekendt ikke tidligere anvendt ved definitionen af lumske ligheder. Den må imidlertid anses for fuldt berett iget på baggrund af ovennævnte vurdering af at fejlkilder bliver større jo større overensstemmelse der er mellem de falske venner, og også da denne form for lumske ligheder fx ved oversættelse og tolkning kan fore til lige så utilfredsstillende resultater som andre former for lumske ligheder. I lettisk regnes de pågældende ord ikke for soigneret sprog, men gør et noget sjusket og ukultiveret indtryk. 1 nogle tilfælde på en gammeldags og udannet facon der nærmest kan betegnes som bondsk. Noget tilsvarende findes næppe i dansk, og fænomenet er derfor svært at gengive med dansk»oversættelse«af eksempler. Ordene har en lighed med bandeord for så vidt som de næsten altid vil være malplaceret i skriftsprog og heller ikke i talesprog regnes for dannede, men snarere for primitive. Lettisk sprogvidenskab betegner traditionelt de pågældende ord som»barbarismer«. For danske bandeord gælder at de ikke nødvendigvis udtrykker en negativ holdning, fx i sætningen»det er jeg fandeme glad for!«men for mange af de omtalte stilistiske falske venner gælder det at de, bortset fra at være lavsprog, slet ingen negativ karakter har. Ord som fx mutere (mor) og slipse (slips) er ikke på nogen måde nedsættende selvom der for del sidste findes det nyere og»korrekte«ord kaklasaite, og for det første findes både det formelle mate og flere diminutiver. Også substantiver som gardins tanga og brandvins regnes for udannede, og i skrift anvendes i stedet oversættel ses lånene aizkaru stienis og degvins. - På dansk kan det være et led i lav stil at bruge ord som tud for næse og fjæs for ansigt, men de omtalte stilistiske falske venner i lettisk udtrykker i reglen ikke en mere negativ holdning til det betegnede end den man opnår, med de stilistisk neutrale ord. Enkelte af ordene er MÅL & MÆLE

16 nu på vej ud af sproget som gammeldags, men de fleste finder anvendelse til at udtrykke fortrolighed, eventuelt til at provokere, omtrent som vulgærgloser og slang i dansk, blot med den forskel at mange af disse lettiske ord i tale anvendes hyppigere end de ord der er dannet på lokal grund til at afløse dem. Hvis man vil oversætte til dansk, er det imidlertid svært at finde lavsprog for genstande som: kiinlfis klinte knipstangas knibtang knipele knipling 1 visse tilfælde har ordets stilistiske lavstatus fort til at også betydningen har fået negativ karakter. Fx betyder det lettiske verbum dancot at danse, men det har en gammeldags, noget komisk og nedsættende klang, omtrent som det danske at valse rundt. Verbet skrivet er decideret negativt og svarer til det danske at skrible, at smøre til. Og substantivet cedele har nu en noget nedsættende karakter, nærmest som det danske lap. I det indsamlede materiale indgår stilistisk forskel i cirka en tiendedel af ordparrene som enten eneste forskel i ordenes anvendelse på de to sprog eller - som oftest - som et markant element. Det er naturligvis subjektivt hvor høj en grad af sammenfald i skrift eller udtale der skal være for at to ord blandes sammen, og derfor må forsøget på at lave statistik på undersøgelsesmaterialet tages med et vist forbehold. Det er næsten udelukkende på lettisk at disse ord er stilistisk markeret, oftest som talesprog eller gammeldags, men i en del tilfælde som decideret lavsprog. Angivelse af de stilistiske forskelle i den lettisk-danske ordbog over lumske ligheder blev besværliggjort af at de to sprog har en no- get afvigende stil-terminologi. Betegnelsen i lettiske ordbøger af et ord som novec. (forældet) angiver at der findes et ofte brugt synonym som anses for mere passende især i skriftsprog, hvorimod sar. (talesprog) betyder at ordet er dominerende i talt sprog, men at et andet anses for bedre. Næsten halvdelen af de nævnte ord er dog»markeret«i lettiske ordboger ved ikke at være taget med selvom de er en etableret del af talesproget. Da jeg ikke i andre ordboger over lumske ligheder har fundet angivelser af stilniveau, lader de stilistiske lumske ligheders andel på ca. en tiendedel sig ikke umiddelbart sammenligne. Men en gennemlæsning af Schwarz' ordbog over dansk-engelsk lumske ligheder og Veisbergs' over lettisk-engelsk lumske ligheder forklarer fraværet af denne sondring da en sådan forskel omtrent ikke findes ved disse lumske ligheder. Den usædvanligt store forekomst af stilistiske lumske ligheder mellem lettisk og dansk rejser spørgsmålet om hvilke sproghistoriske forhold der kan være årsag til at så mange formmæssigt næsten ens ordpar med sammenfaldende eller overlappende betydning har afvigende stilistisk værdi i de to sprog. Sproghistorisk baggrund Som første led af en undersøgelse af disse sproghistoriske forhold er der grund til at søge en forklaring på hvorfor antallet af lumske ligheder mellem dansk og lettisk er så forholdsvis stort - i betragtning af at de to sprog dels ikke geografisk er naboer, dels tilhører forskellige sproggrupper, henholdsvis de germanske og de baltiske sprog. Den relativt store forekomst af ordpar med sammenfaldende eller overlappende betydning skyldes primært fællestræk i lettisk og dansk sproghistorie da de to 16 MÅL & MÆLE 3-98

17 sprog har et særdeles stort fællesskab i historisk tid, primært i form af tysk indflydelse. Hvad dansk sprog angår, begyndte den stærke tyske påvirkning allerede i den tidlige middelalder hvor købmænd fra hansestæderne prægede handels- og bylivet overalt i Danmark. Også næsten alle fornyelser inden for håndværk i den periode og helt frem til det 20. århundrede nåede Danmark fra eller gennem Tyskland. En del af de nye ord som købmænd og håndværkere bragte, stammede fra latin, men størstedelen var fra deres eget plattysk. Mange af den periodes danske indlån fra plattysk er nu stilistiske lumske ligheder i forhold til lettisk (en oversættelse af det lettiske ord er nedenfor anført i parentes, men kun i de ganske få tilfælde hvor de ikke længere deler nogen betydning, asterisk markerer at det lettiske ord ikke optræder i andre nyere lettiske ordboger): brændevin brandvins bundt *hunte danse dancot dygtig dikti fin *feins giftig giftigs gigt gikts klinke klinkis kneb *knifs knipling knipele knibtang knipstangas kraftig *kreptigs kram. krams krænke : * kremet (give bekymringer) kokken ^éps mægtig,; makiens pudse pucét pumpe pumpet : rente rente rim rime seddel *cedele skrive skrivet skrædder skroderis skærm *sirmis slæb *slepe smuk smuks snor stiore spids spice stoppe *stopet straf *stråfs svag svaks svoger svage ris trappe trepes vagt *vakts Flere af ordene her repræsenterer ord som er lånt i mere end én ordklasse. Der findes et næsten lige så stort antal stilistiske lumske ligheder som dansk ikke har indlånt fra tysk idet de er fælles-germanske, hvorimod de i lettisk er indlånt fra tysk. Endelig findes der betydelig flere lumske ligheder der er indlånt i begge sprog, men ikke har forskellig stilistisk værdi - det gælder især nyere lån. Efter middelalderen blev højtysk den vigtigste kilde til lån i dansk. Der blev fortsat lånt særdeles mange ord idet administrationen blev formet efter tysk model, havde mange tyske medarbejdere og ofte benyttede tysk skriftsprog. Der lånes dog også dagligord som: dækken dekis dåse doze munter mundrs (livlig) rigtig *riktlgs saft zapte (syltetøj) støtte stute MÅL & MÆLE

18 Inden for søfart og handel lånes der fortsat fra plattysk, fx blik/ bleps plads/ *placis skilt/ *silte Primært gennem tysk kommer der efter middelalderen også mange ord fra eller gennem fransk, således: broche brosa buket bukete chik siks gardin gardlne liste liste. onkel onkulis soldat zaldåts Også nudansk (der regnes fra 1750) har lånt enkelte tyske ord der forsat er i brag: brandmur brandmuris knipse knipset smuds *smuce snit *snite snaps snabis stillads stalazas Alle ovennævnte ord er også indlånt i lettisk fra enten plat- eller højtysk. Men da lettisk sproghistorie langtfra er mit felt, skal jeg her begrænse mig til nogle få sammenlignende betragtninger: Den store tyske indflydelse begyndte omtrent samtidig i Danmark og Letland, men i Letland dominerede tysk og tyskere om muligt i endnu højere grad inden for håndværk, byliv og administration. Som i Danmark var det i begyndel- sen primært plattysk og efter reformationen især højtysk der gjorde sig gældende. Polsk og russisk overherredømme efterlod sig frem til den nationale opvågnen langt færre spor i lettisk end tysk - og svensk endnu færre direkte lån; derimod styrkede det svenske styre nok tyskens dominans i Letland, dels fordi tysk i datidens Sverige indtog omtrent samme stærke stilling som i datidens Danmark som et vigtigt sprog i statsadm i ni st rat ionen, dels fordi svenskerne talmæssigt ikke gjorde sig gældende i Letland. Den skitserede høje grad af sammenfald i dansk og lettisk sproghistorie rejser spørgsmålet hvordan de lumske ligheder af stilistisk karakter der er opregnet ovenfor, er opstået. Forklaringen på denne forskel i de to sprogs udvikling skal nok primært søges i de vidt forskellige sprogrensningsbestræbelser inden for de to sprog. Purisme i dansk og lettisk Sprogrensningen som en egentlig strømning slår igennem i Danmark i 1740"erne efter tysk forbillede(!), og den er derfor primært vendt mod fransk og latin der begge havde ydet langt færre lån til dansk end tysk havde. Yderligere var mange af de tyske lån ældre og mere centrale i ordforrådet, samt ofte uden konkurrerende arveord; de tyske lån oplevedes med andre ord ikke i samme grad som fremmede. Strømningen var idemæssigt forbundet med oplysningstidens idealer om at fornuft og oplysning skulle udvikles hos en større del af befolkningen; dermed opstod der behov for et veludviklet dansk sprog og især for at tidens nye begreber fik alment forståelige betegnelser. Konsekvensen af denne sprogrensningsstrømning blev bl.a. at en del især franske og latinske ord ikke slog rod i 18 MÅL & MÆLE 3-98

19 dansk idet de blev erstattet af (især ældre) lån fra tysk, oversættelseslån, nydannelser, men i væsentlig mindre grad af ældre danske ord. Således berømmelse i stedet for gloire, forretninger for affaires, prægtig for superbe og ædelsten for brillant, nydannelser som genstand for objekt, samt blandt ordene der var gået af brug frist for respit og emne for sujet. En vigtigere konsekvens blev nok den puristiske, at der i den følgende periode i takt med indførelsen af nye fag og videnskabelige discipliner med en hel række nye begreber blev dannet mange nye danske ord. Senere har sprogrensningsstrømninger især modvirket at en lang række nyere tyske lån slog rod i dansk. Den antityske sprogrensning kan spores tilbage til den tyskfødte og tysksindede regent Johan Friderich Struensees fald i 1772, men blev væsentligt forstærket i forbindelse med krigene i og Nogle af de tyske ord blev først forvist fra litteraturen og levede en tid videre i talesproget specielt i håndværkerkredse, hvor tysk var gængs frem til ca Et af de ganske få af disse ord der endnu er i brug i dansk oniend ifølge den store dansk sproghistoriker Peter Skautrup»forvist fra normen«, er gebet (område). Men som en næsten undtagelsesløs regel gælder det om hovedparten af de danske lån fra tysk at de enten (og det gælder en mindre del) er gået helt af brug eller - for den største parts vedkommende der stadig udgør hovedparten af det danske ordforråd - bruges og opleves som en integreret del af dansk. Professor Erik Hansen anslår at der af de ca ord i den danske retskrivningsordbog kun er ca arveordsstammer, hvilket højst giver ord bestående af rent dansk materiale. I Letland slår purismen først for alvor igennem i forbindelse med den første nationale opvågnen i begyndelsen af 1870'erne. Det sker på et tidspunkt hvor forestillingen om nationalstater har vundet udbredelse i det meste af Europa, og før de første systematiske forsøg på at russificere Baltikum. Den er primært vendt mod tysk. Og selvom den kommer næsten 100 år senere end den første sprogrensningsbolge mod tyske lån i dansk, er den adskilligt stærkere og mere radikal, idet den sigter mod at fjerne ethvert identificerbart tysk lån, ikke kun at finde lokale ord for nye fænomener og begreber. Som oftest erstattes lånene ikke med ældre eller dialektale lettiske synonymer, men med nydannelser. Mængden af låneord er så stor at de tidlige, store nationale forfattere omend de selv er ihærdige og dygtige sprogrensere - ikke alle helt formår at undgå tyske låneord, således at enkelte ord når at få et fodfæste også i nationallitteraturen, fx briite for en brud. I talesproget viger de fleste tyske låneord med en betydelig større træghed for nydannelserne, og en lang række høres fortsat ofte. Ligheder med forskelle Mens den første sprogrensning i Danmark idemæssigt primært var forbundet med oplysningstidens ønske om at gøre ideer og tanker forståelige for den jævne befolkning, havde de lettiske sprogrensere et andet mål, nemlig at vise at lettisk kunne være medium for videnskab og finkultur samt administration og politik, eller sagt med andre ord, at dannelsen af en lettisk stat lod sig føre ud i livet. Dette er baggrunden for at mange ord der fortsat bruges af flertallet af letter, endnu betragtes som lavsprog og af filologer fortsat betegnes som en trussel ikke kun mod lettiske synonymer (når sådanne overhovedet findes), men mod det lettiske sprogs over- MÅL& MÆLE

20 leve Ise. Derimod består dansk for hovedpartens vedkommende af låneord, og danske filologer opfatter nye lån i dansk som i værste fald overflødige fornyelser der med tiden gør ældre tekster sværere tilgængelige, men oftere som berigelser af sproget med nye nuancer idet fremmedordet når det glider ind i sproget - otte ved siden af et ældre ord får en anden nuance med hensyn til betydning eller anvendelse end dette og dermed beriger værtssproget. Årsagen til de mange dansk-lettiske stilistiske lumske ligheder kan altså søges i politiske forskelle i den i øvrigt næsten sammenfaldende baggrund for de to sprog i historisk tid - i at tysk dominans i Danmark er gået hånd i hånd med national suverænitet, hvorimod det lettiske folk endnu ikke havde nogen statsdannelse på den tid hvor den forestilling vandt anerkendelse at el sprogs udbredelse burde være konstituerende for staten og at staten ikke kan eksistere uden et eget fuldt udviklet sprog. Karsten Lomholt,/ lektor i dansk Letlands Universitet Gaveidé Med et gaveabonnement på 22. årgang af Mål & Mæle kan du glæde en sproginteresseret og samtidig være med til at sikre bladets fortsa tte eksistens. Bestiller du gaveabonnementet nu (hos Elbro-Tryk på tlf ) så kan vi nå at sende dig et ekstra eksemplar af nr. 21(4) til at lægge under juletræet eller sende til den heldige modtager 20 MÅL & MÆLE 3-98

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011 Læsning og skrivning - i matematik Roskilde d. 9.11.2011 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på post-it, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign med

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord)

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord) DANSK TEST, STUDY DANISH 2012 RIGTIGE SVAR SÆT RING RUNDT OM DET ORDGRUPPER Hvilken ordgruppe tilhører ordene Måske, aldrig, snart Tillægsord (adjektiver) Adverbier Konjunktioner (biord) Hvilken ordgruppe

Læs mere

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa HistorieLab http://historielab.dk QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa Date : 5. april 2016 Bliv udfordret på din sammenhængsforståelse for Europas historie, kulturelle mangfoldighed og politiske

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige

nu er kriser nok ikke noget man behøver at anstrenge sig for at opsøge, skabe eller ligefrem opfinde sådan i det daglige 1 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Det talte sprogs særlige kendetegn

Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprog har nogle særlige kendetegn, som vi ikke tænker så meget over, når vi taler med hinanden. Ser man derimod en mundtlig tekst skrevet ned, vil det blive

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Brochurerne i venteværelset

Brochurerne i venteværelset Karsten Pedersen KOMMUNIKATION 771 Brochurerne i venteværelset Kan man kommunikere til dem der sidder og venter? Hvad er din»politik«mht. brochurer i venteværelset? Har du overhovedet en? Gør du dig rigtig

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere