Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd."

Transkript

1 Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri ( Novozymes ) offentliggør i dag et tilbud ("Tilbuddet"), hvorved Novozymes søger at erhverve 100% af aktierne 1 i GroPep Limited ( GroPep ) gennem et såkaldt Scheme of Arrangement ( Overtagelsesordningen ). Novozymes er i dag ikke indehaver af aktier i GroPep. Bestyrelsesmedlemmerne ("Bestyrelsen") i GroPep anbefaler enstemmigt at acceptere Tilbuddet under visse nærmere forudsætninger, som er sædvanlige for en transaktion af denne karakter (disse forudsætninger er nærmere gengivet i bilaget til denne børsmeddelelse) GroPeps aktionærer vil få tilbudt AUD 2,05 kontant pr. udstedt aktie, hvilket svarer til en værdi for GroPeps egenkapital på AUD 95,5 mio. (428 mio. kr. 2 ) (eksklusiv omkostningerne til Optionsordningen se nedenfor). Værdien af transaktionen udgør ca. 375 mio. kr. på en kontant og gældfri basis. 3 Tilbuddet repræsenterer en overkurs i forhold til de seneste kurser for GroPep aktien, som følger: - en overkurs på 40% i forhold til seneste betalte kurs for GroPep aktien på seneste børsdag forud for nærværende meddelelse (11. august 2006) - en overkurs på 40% i forhold til en volumenbaseret gennemsnitskurs for GroPep aktien i den seneste måned forud for nærværende meddelelse - en overkurs på 33% i forhold til en volumenbaseret gennemsnitskurs for GroPep aktien i de seneste tre måned forud for nærværende meddelelse Det er et led i Novozymes' strategi at udnytte sin bioteknologiske ekspertise og teknologiske platform til at opbygge nye forretningsområder inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri, og dette opkøb er en fremragende mulighed for at gøre lige netop det, siger Novozymes' administrerende direktør, Steen Riisgaard. Vi ser opkøbet af GroPep som en mulighed for at udvide vores produktportefølge til markedet for ingredienser til cellekulturer. Kombinationen af vores egne projekter inden for dette område, vores nylige overtagelse af den engelske virksomhed Novozymes Delta Ltd. og GroPep styrker vores position, således at vi kan blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til det biofarmaceutiske marked." 1 På datoen for Fusionsgennemførelsesaftalen havde GroPep udstedt fuldt betalte ordinære aktier. 2 AUD/DKK Baseret på rentebærende aktiver, netto (inklusive nuværende nettoværdi af visse hensatte kontantbetalinger til GroPep) i GroPep pr. 30. juni 2006: AUD 11.9 millioner. Unlocking the magic of nature

2 GroPeps bestyrelse og direktion ønsker at gå videre med tilbuddet fra Novozymes, siger Richard England, formand for bestyrelsen i GroPep. Novozymes er en globalt førende bioindustriel producent, som vil bibringe GroPep omfattende kompetencer inden for ledelse, forskning og markedsføring og dermed styrke vores adgang til markedet og udviklingen af vores produktportefølge. Der vil også blive foreslået en ordning med henblik på at indløse optioner mod kontanter ( Optionsordningen ). Strategisk begrundelse og synergier Novozymes har øget aktiviteterne inden for rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Denne industri oplever i øjeblikket et øget pres fra myndighederne i retning af udvikling af mere sikre og bedre definerede ingredienser. Den påtænkte overtagelse af GroPep vil give et godt strategisk "match", idet GroPeps teknologi er baseret på stor erfaring inden for gæring. Derudover vil opkøbet styrke Novozymes' position på markedet for cellekulturingredienser. Opkøbet af GroPep forventes at give synergier på følgende områder: Markedssynergier som følge af udvidelsen af produktporteføljen inden for rekombinante alternativer til ingredienser af animalsk oprindelse til markedet for cellekulturer Udnyttelse af knowhow og teknologisk ekspertise ved kombination af Novozymes' cellekulturforskning, GroPep og Novozymes nylige opkøb i Storbritannien (nu Novozymes Delta Ltd). På kort sigt vil der kun være begrænsede omkostningssynergier, idet driften vil fortsætte på det nuværende site i Australien. Betingelser for og visse yderligere vilkår for Tilbuddet GroPep og Novozymes har indgået en såkaldt Implementation Agreement, som danner rammen om gennemførelsen af den foreslåede Overtagelsesordning og Optionsordning. Overtagelsesordningen og Optionsordningen vil kræve godkendelse fra henholdsvis GroPeps aktionærer og optionsindehavere samt godkendelse fra de relevante myndigheder. Hovedbetingelserne i Implementation Agreement er sammenfattet i en ikke-udtømmende liste i Bilag A til denne børsmeddelelse. Derudover er Tilbuddet betinget af et tilfredsstillende udfald af en miljøundersøgelse. Kort om GroPep GroPep har base i Adelaide, Australien, og udvikler, fremstiller og markedsfører biologisk aktive proteiner til cellekultur- og biomedicinsk forskning. Hovedaktiviteterne ligger inden for cellekulturingredienser og salget af vækstfaktoren LONG -R 3 -IGF-1, som udgør omkring 75% af omsætningen. Cellekulturingredienserne anvendes til fremstilling af biologiske terapeutiske produkter som for eksempel monoklonale antistoffer, rekombinante proteiner og vacciner. Derudover har virksomheden et udviklingsprogram for biofarmaceutiske lægemidler, der dokumenterer "proof of concept" for produkter i mennesker, hvorefter der for de senere stadier i produktudvikling og markedsføring indgås partnerskaber med større farmaceutiske virksomheder. Børsmeddelelse nr. 17/2006 Side 2 af 6

3 GroPep er børsnoteret på den australske børs, ASX, under kode GRO. GroPep har ca. 80 medarbejdere, og omkring 20% af omsætningen anvendes til R&D. Finansielle nøgletal for GroPep: Mio. AUD (ultimo, 30. juni) Mio. AUD (regnskabsår 30. juni) 03/ /05 4 1H04/05 5 1H05/06 5 Total omsætning 13,1 16,7 7,8 8,4 Resultat før skat 1,0 3,1 1,3 2,1 Resultat efter skat 1,0 6,5 0,8 1,5 GroPep segmentresultater 2004/05 4 : Mio. AUD (regnskabsår 30. juni) Produkter indenfor cellekulturer Produkter indenfor biomedicinsk forskning Biofarmaceutisk udvikling Ikke-allokeret Total Total omsætning 12,0 1,1 2,5 1,1 16,7 Resultat før skat 8,5 0,6-3,2-2,8 3,1 Kilde: GroPep rengskaber 4) I henhold til tidligere GAAP (Australsk GAAP) 5) I henhold til AIFRS (Australiensk version af IFRS). 1H svarer til 1 juli til 31 december. Økonomisk indvirken på Novozymes Opkøbet forventes at have meget begrænset indvirken på Novozymes' økonomiske resultat for 2006, da transaktionen først forventes afsluttet ultimo Novozymes vil finansiere transaktionen ved hjælp af eksisterende kontante midler og de kreditfaciliteter, selskabet råder over. Foreløbig tidsramme I henhold til Implementation Agreement forventes det, at en uddybende folder med fulde detaljer om den foreslåede transaktion, herunder en uafhængig ekspertrapport, vil blive fremsendt til GroPeps Børsmeddelelse nr. 17/2006 Side 3 af 6

4 aktionærer i oktober efter registrering hos den australske Securities and Investments Commission (ASIC) og indlevering til den australske børs (ASX). Det forventes, at der i november 2006 vil blive afholdt møder, hvor GroPeps aktionærer og optionsindehavere kan stemme om henholdsvis Overtagelsesordningen og Optionsordningen. Transaktionen forventes afsluttet inden udgangen af Rådgivere Novozymes er rådgivet af SEB Enskilda samt Global Market Capital Group (GMCG, LLC) som finansielle rådgivere og Baker & McKenzie som juridisk rådgiver. Telefonkonference Novozymes afholder telefonkonference den 14. august 2006 kl. 15:00 CET, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til nærværende meddelelse. Disclaimer Dette dokument repræsenterer ikke det fulde tilbudsdokument og bør derfor læses sammen med det fuldstændige tilbudsmateriale som udsendes via GroPep. Kontaktpersoner Presse og medier: Eva Veileborg Hald Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Cirkeline Buron Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Aktieanalytikere og investorer: Lene Aaboe Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Tobias Bjørklund (i USA) Tlf. (mobil): Ian Christensen Tlf. (direkte): Tlf. (mobil): Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. Vores løsninger er baseret på naturens egen teknologi. Og vores mål er hele tiden at udvide grænserne for, hvordan biologiske løsninger kan fremme industriens muligheder over hele verden. Novozymes har hovedsæde i og beskæftiger over medarbejdere i mere end 30 lande. Novozymes fremstiller og sælger mere end 600 produkter i 130 lande. B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Besøg Novozymes og få flere oplysninger på. Børsmeddelelse nr. 17/2006 Side 4 af 6

5 Bilag A Scheme of Arrangement Godkendelseskrav Både Overtagelsesordningen og Optionsordningen skal godkendes af retten og gennem afstemning blandt henholdsvis aktionærerne og optionsindehaverne. Godkendelseskravet er både for så vidt angår aktierne og optionerne, at (i) et simpelt flertal blandt antallet af indehavere, som er repræsenteret (herunder ved fuldmagt) og afgiver stemmer på mødet, stemmer for den relevante ordning samt (ii), at dette flertal samtidig tegner sig for mindst 75% af værdien af de på mødet repræsenterede henholdsvis aktier og optioner. Betingelser, der skal være opfyldt GroPep bestyrelsens enstemmige anbefaling er betinget af følgende: a. udeblivelsen af bedre tilbud b. en uafhængig ekspertrapport, der konkluderer at Overtagelsesordningen og Optionsordningen er rimelig og i aktionærernes og optionsindehavernes bedste interesse Overtagelsesordningen er betinget af følgende: a. en uafhængig ekspertrapport, hvis konklusion er, at ordningen er rimelig og i aktionærernes bedste interesse; b. godkendelse fra retten og aktionærerne som nævnt ovenfor; c. relevante myndighedsgodkendelser, herunder i henhold til den australske Foreign Acquisitions and Takeovers Act (Lov om udenlandske virksomhedsopkøb og -overtagelser); d. ingen indvendinger fra relevante myndigheder imod ordningen; e. tilfredsstillende udfald af en miljøundersøgelse f. ingen "prescribed occurrence" af den art, der henvises til i den australske Corporations Act (Virksomhedslov), paragraf 652C; g. ingen væsentlig negativ ændring i GroPep-koncernen; h. ingen ændring i GroPeps bestyrelses anbefaling til aktionærerne om at stemme for Overtagelsesordningen; i. ingen brud på GroPep eller Novozymes' erklæringer eller garantier, der er stillet under Implementation Agreement. Optionsordningen er betinget af følgende: a. opfyldelse af alle forudsætningerne i forbindelse med Overtagelsesordningen; b. konklusionen på den uafhængige ekspertrapport er, at Optionsordningen er rimelig og i optionsindehavernes bedste interesse; og c. godkendelse fra retten og optionsindehaverne, som nævnt ovenfor. Overtagelsesordningen er imidlertid ikke betinget af, at Optionsordningen gennemføres. Ovennævnte beskrivelser er udelukkende et sammendrag, og den fulde Implementation Agreement (som bliver inkluderet i ovennævnte folder) bør gennemgås for detaljer om forudsætningerne for gennemførelse af en transaktion. Børsmeddelelse nr. 17/2006 Side 5 af 6

6 Ophævelsesrettigheder Hver part har visse hæverettigheder, herunder: a. ved manglende opfyldelse af en af de ovennævnte betingelser; b. hvis Overtagelsesordningen ikke er trådt i kraft den 31. december 2006; c. af GroPep, hvis Bestyrelsen ændrer eller trækker sin anbefaling tilbage som følge af, at der er modtaget et konkurrerende tilbud, der er bedre end Overtagelsesordningen; d. hvis den anden part misligholder Implementation Agreement, og denne misligholdelse ikke afhjælpes. Eksklusivitet GroPep har også accepteret visse forpligtelser og restriktioner med hensyn til indledning af forhandlinger om et konkurrerende tilbud (dog med forbehold for de særlige lovmæssige forpligtelser, der påhviler medlemmerne af selskabets ledelse). Børsmeddelelse nr. 17/2006 Side 6 af 6

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. 33291495) 24. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 6 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET...10

Læs mere

Chr. Hansen Holding A/S

Chr. Hansen Holding A/S 28APR201006312512 Chr. Hansen Holding A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 28318677) Udbud af 55.770.732 Aktier à nom. DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Page 1 of 6 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 7. oktober 2014, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, CVR-nr. 34 62 92 18. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere