Spirituelle revolutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spirituelle revolutioner"

Transkript

1 161 Alanna Lockward Dominikansk forfatter og dekolonial katalysator baseret i Berlin Spirituelle revolutioner Afropæiske kropspolitikker og kunstens sekularisering Ved at skabe et samfund hvori alle mennesker i alle farver blev givet frihed og borgerskab, forandrede den haitianske revolution verden. Den var en central del af afskaffelsen af slaveriet i Amerika og derfor et afgørende øjeblik i demokratiets historie, et øjeblik, der dannede basis for den fortsatte kamp for menneskerettigheder alle vegne. Laurent Dubois, Avengers of the New World, 6-7 Marronage (det at være bortløben slave), livsstilen, etikken og den socialpolitiske organisering af flugtsamfund uden for plantagerne har været en fast bestanddel af den radikale forestillingsverden i utallige frihedskampe i Nord-, Syd- og Centralamerika. Interessen for disse transcendentale og samtidig skjulte narrativer får stadigt mere opmærksomhed fra de humanistiske videnskaber. Deres arv og aktuelle tilstedeværelse i afro-ecuadorianske samfund, for eksempel, bekræfter, at etno-uddannelse og marronage er uadskillelige. Læren fra forfædre, der har været stemplet som primitive eller endda diabolske af statslige og private uddannelsessystemer, er nu en del af et dekolonialiseret pensum helt og aldeles udtænkt og implementeret af efterkommere af bortløbne slaver. Der er tydelige analytiske og etiske implikationer indlejret i problematiseringen af slaveri, trekantshandelen og plantagesystemet, når deres faktiske sameksistens med marronage forties. Mundtlige arkiver er afgørende i

2 162 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa denne forbindelse, og performancekunst og levende billeder er uvurderlige, når det gælder om at bekæmpe udviskningen af denne historie. At analysere problemet med frihed under underkastelse har vist sig at være et teoretisk dilemma, som medfører en mangel på selverkendelse på dette område i kanoniske filosofier og endda i befrielsesfilosofier. Det samme gælder kunsten. Dette blotlægges på fornem vis af Carol Boyce Davis i en film med den lapidariske titel 12 Years a Slave Fails to Represent Black Resistance to Enslavement. For at underbygge sin analyse skriver hun: Northup antyder, at der ikke gik en dag, uden at han tænkte på flugt. Hentydninger til de store nåleskove er en konstant symbolsk fremmaning af mulighederne for at leve andre steder end på plantagen. Rejsen mellem dette frie sted og plantagen markerer grænsen mellem at være fri og at være slave. Northup vælger plantagen og forsøger til sidst at sikre sig sin frihed på lovlig vis i en kontekst, hvor selve slaveriets ulovlighed blev drøftet. Men ved at fokusere så meget på plantagen går filmen uden om skovene som et både bogstaveligt og symbolsk frirum. Således ser vi til sidst Northup få sin frihed, tilsyneladende gennem velvilje fra de få hvide, der har støttet ham, hvorefter han faktisk forsøger at gå rettens vej på et tidspunkt, hvor sorte ikke havde lov til at vidne mod hvide. I en ofte citeret erklæring bekræfter Édouard Glissant: Kendsgerningen er, og det kan ikke understreges nok, at maroons er de eneste sande folkehelte fra Caribien et uigendriveligt eksempel på systematisk undertrykkelse, på total fornægtelse. (Britton 60). Men nogle af hans kritikere hævder, at slaveefterkommerne i hans skriverier er begrænset til fragmentariske og uigennemskuelige ytringer (Régis Antoine citeret i Britton 61), og jeg tilføjer, at slaveefterkommerkvinderne symptomatisk gøres usynlige. Heldigvis bidrager den berømmede serie fotografier af Renée Cox, der hylder Queen Nanny of the Maroons arv, til en udvikling af de aftryk, som indfødte kvinder efterlader sig i disse scenarier. Denne jamaicanske nationalhelt, som levede i første halvdel af det attende århundrede, blev bortført fra Ghana og blev ekspert i guerillataktikker. Hun bliver anset for at være den mest relevante kulturelle og spirituelle leder af de bortløbne slaver, og hun befriede flere end 800 bortførte afrikanere i løbet af tredive år. En anden kvindelig maroon-figur, som omtales senere, er karakteren Yambaó fra filmen af samme navn fra 1957, analyseret af Teresa María Díaz Nerio i performance-foredraget Ni mamita Ni mulatita fra 2013.

3 163 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner I Sergio Girals Maluala fra 1979 er skildringen af maroon-modstand majestætisk udført. Selvom verbal, mental og fysisk mishandling smelter sammen i en symfoni af grusomhed, viser Girals nøjagtige skildringer, hvordan modstand modvirker den europæiske civiliseringsmissions barbari med mod og blod, støttetaf bønner fra islam, yoruba, Congo og kristne traditioner. Quilombo, palenque, maniel og manigua er nogle af navnene på de fysiske og spirituelle sikre rum, hvor de bortløbne slaver genopfandt sig selv som indbyggere i den frie verden og skabte deres egne ritualer i dialog med omgivelserne. De følgende ideer diskuterer forholdet mellem statssamfund og den panafrikanske frihedsarv fra de maroon-ledere, der grundlagde den første sorte republik, hos en række afropæiske, dekoloniale æstetik/æstesi-udøvere, som primært arbejder med performance og levende billeder. I de kropsliggjorte og fremviste narrativer fra caribiske diaspora-kunstnere som Teresa María Díaz Nerio, Jeannette Ehlers, Quinsy Gario og Patricia Kaersenhout, medlemmer af det, der er blevet til arbejdsgruppen BE.BOP. BLACK EUROPE BODY POLITICS, såvel som andre bosat i USA eller Antillerne, deriblandt Adler Guerrier, Nicolás Dumit Estévez, Barbara Prézau-Stephenson og Charo Oquet, er de tre akser i maroon-arven, nemlig oprettelsen af et sikkert rum, udviklingen af eksperimenterende spiritualitet og den væbnede kamps strategier, fængslende og udtryksfuldt skildret. BE.BOP. BLACK EUROPE BODY POLITICS har været mit bidrag som kurator til udvidelsen af disse radikale caribiske talenter ved at introducere det moderne/kolonialiteten/dekolonialiteten som muligheder for at de-linke fra det koloniale magtmatrix i diskussionen af sorte og afrikanske kunstneriske diaspora-praksisser i Europa og andre steder. BE.BOP opererer som et sikkert rum, en grundlæggende maroon-kategori, og er som sådan blevet en uendeligt givende kollektiv oplevelse. Rolando Vázquez, som også er aktivt medlem af gruppen og sammen med undertegnede og Walter Mignolo grundlægger af Transnational Decolonial Institute, forklarer hvordan den kollektive konceptualisering af dekolonial æstetik/aisthesis 1 i særlig grad er relevant i disse sammenhænge: 1 Decolonial Aesthetics Manifesto: https://transnationaldecolonialinstitute.wordpress.com/decolonial-aesthetics/

4 164 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Fig. 1. Barbara Gray i Neil Kenlocks Keep Britain White, graffiti, Balham, London BE.BOP DECOLONIZING THE COLD WAR. Foto: Stillet til rådighed af Autograph ABP. Neil Kenlock/Autograph ABP. Grafisk design af Nayeli Zimmermann, S.V. Associates. I modsætning til nutidig kunst, der er viklet ind i jagten på den nyeste abstraktion, forsøger dekolonial æstetik/aisthesis at fremhæve de andre måder at opfatte og bebo verden på, der er blevet indordnet i denne vestligt-centrerede verdens lange historie og den moderne/koloniale verden. Efter min opfattelse stræber dekoloniale kunstnere ikke efter innovation og abstraktion for disses egen skyld; snarere belyser de gennem deres praksisser, kroppe og samfund de historier, der er blevet fornægtet, de måder at opfatte og bebo verden på, som er blevet foragtet eller udvisket. 2 Krop og landskab, den medierede oplevelse af vores omgivelser, er grundlæggende og væsentlige elementer i det, situationisterne benævnte psykogeografi, som de opfattede som studiet af det geografiske miljøs nøjagtige 2 samtale med Rolando Vázquez,

5 165 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner love og specifikke påvirkninger, bevidst arrangerede eller ej, af individers følelser og adfærd (Debord). En maroon-læsning af dette ganske nyttige begreb involverer den nødvendige afklædning af maskeraden kendt som moderniteten og dens uadskillelige skygge: kolonialiteten. 3 Idet den europæiske modernitet har været stærkt medvirkende til en forvirringspolitik, hvor begreber som modernisme, modernisering og modernitet bruges i flæng til at beskrive ensartede, men dog forskellige fænomener, vil jeg begynde med at belyse hvordan dekolonialisme ser forholdet mellem krop og landskab inden for den koloniale magtmatrix. Den koloniale magtmatrix er et begreb opfundet af Aníbal Quijano i begyndelsen af 1990 erne. Senere analyserede Walter Mignolo og Madina Tlostanova (2009), hvordan matrixen i praksis har opereret siden det 16. århundrede inden for fire sammenhængende felter. Inden for alle disse felter illustrerer tanken om individet, eksempelvis, den første fjernelse af tvetydighed fra situationisternes symptomatiske reproduktion af den såkaldt universelle menneskelige tilstand, der er så værdsat af modernitetens retorik. Ifølge dette narrativ er kategorien menneske selvindlysende hvid, patriarkalsk, hetero-normativ, kristen og europæisk. Det er i kampen for at dominere hele folk uden for denne forestilling om det autentiske menneske, at det økonomiske forehavende kendt som europæisk kolonialisme opstod med brutale og vedvarende konsekvenser. Et af de fire felter i denne kolonialismens modus operandi er forbundet med kontrol over viden og subjektivitet. Med henblik på at underbygge mine argumenter vil der være fokus på netop dette felt. Før jeg gør yderligere rede for mine argumenter, vil jeg kort omtale de andre tre felter, som giver en lige så transcendental forklaring på, hvordan et helt system kendt som modernitet/kolonialitet indtil i dag har hersket over menneskelige relationer inden for nationalstatens kontekst. Det første 3 Modernitets/kolonialisme-forskningsprogrammet var inspireret af det banebrydende bidrag fra den peruvianske sociolog Aníbal Quijano. Det giver et værktøj til afmonteringen af kolonialismens kontinuiteter efter den formelle dekolonialisering. Dekoloniale tænkere opfatter postkoloniale studier som begrænsede i spændvidde, idet deres genealogi, ud over at de ser bort fra denne sammenfiltrethed, er forankret i temmelig provinsielle teorier om (post)modernitet, primært baseret på eurocentriske historiske og intellektuelle genealogier.

6 166 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa er den voldelige beslaglæggelse af land og dets ressourcer, som sikrede at kontrollen med økonomien var i hænderne på nogle ganske få. Det andet felt er kontrollen med politiske, finansielle, militære og statslige organisationer, som giver autoritet til enten de samme få eller andre associeret med dem. Som det tredje finder vi kontrollen med det offentlige rum organiseret omkring kernefamiliens og dens hetero-patriarkalske, kapitalistiske kønsrollers uafvendelighed. Dette sæt af felter er kommet forskelligt til udtryk i forskellige perioder og ændrer sin retorik i overensstemmelse med behovene og de kræfter, der former dem, som Mignolo og Tlostanova bemærker: I perioden fra 1970 til 2000 blev neoliberalismen konsolideret i kølvandet på Sovjetunionens sammenbrud. Den neoliberale dagsorden omdannede den tidligere mission om udvikling og modernisering til Washington Consensus, hvor markedsøkonomien blev prioriteret over social regulering (134-36). Hvis vi lytter til de australske aborigineres sange, erfarer vi, hvordan de fire felter artikuleres dramatisk i forholdet mellem landskab og krop. I disse spirituelle landskaber udfordrer kolonialiteten, som er bevarelsen af kolonialismens modus operandi efter den formelle dekolonisering, den såkaldte vidnesbyrdkrise, der er en fast bestanddel af modernitet/kolonialitet. Australske aboriginere oplever en virkelighed, der ikke lader sig adskille fra den spirituelle verden, som de kalder Drømmetid, på samme måde som dominikanske og haitianske voodooudøvere opfatter den menneskelige tilstand som ét med forfædrene. De kosmologiske vartegn, der er blevet anset som uværdige til legitimering af den kanoniske historiografi, i modernitetens såkaldt sekulære imperativs navn, er blevet omhyggeligt bevaret i mundtlig form, og deres fysiske lokaliteter, deres psykogeografier, er poetisk indlejret i disse beretninger. Der er bevægelsesfrihed blandt disse narrativer, noget der er fuldstændig fraværende i Ferguson, Melilla, Gaza, grænsen mellem USA og Mexico, Guantánamo, kolonialitetens højdepunkter i dag. Med andre ord bliver de romantiske bestræbelser hos situationisternes flâneur 4 eller flâneuse irrelevante og 4 Flànerie, som kan oversættes til at spadsere eller slentre, bliver oftest associeret med en rig tradition med uhindret, ukonfrontatorisk bevægelse gennem fysisk og socialt omskiftelige frankofone geografier. I den visuelle og poetiske diskurs i det 19. århundredes Paris var den uafhængige gentlemans formålsløse kiggen sig omkring en nøgle til forståelsen af byens rumlige forvandling til et center for

7 167 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner Fig. 2. Maya Deren. At Land, Stumfilm, 15 min. endda irriterende, når de spejles den kriminalisering af bevægelse der i Europa er institutionaliseret i form af Frontex 5 såvel som i den anti-sorte raceprofilering, der ses i stigende grad i England og på kontinentet. Legendariske dekoloniale flanøser som Maya Deren og Ana Mendieta har indpræget deres egne kroppe i både naturlige og urbane landskaber, udfordret kolonialiteten og er blevet obligatoriske referencepunkter i denne sammenhæng. I At Land fra 1944 anbringer Maya Deren sig selv i en tidskapsel og bruger sin egen krop som det ledemotiv, der forbinder drømmeagtige moderne kapital. For haitianske forfattere, der levede under amerikansk besættelse i 1920 erne, blev vandringer blandt de borgerlige pa gen pwogram, som betyder dem uden program eller faste skemaer, opfattet som centrale for indsamlinger af indfødt viden, som muligvis kunne samles og mobiliseres i forbindelse med skabelsen af en national kultur. Og i de store omvæltninger i det 20. århundredes Frankrig blev det relaterede koncept dérive, eller driven en ukortlagt, vilkårlig tur gennem det urbane landskab centralt i den radikale praksis i Situationist International og i særdeleshed medlemmernes udforskning af det geografiske miljøs effekt på individers følelser og adfærd. Huey Copeland: Sinous Coordination: On the Photography of Adler Guerrier. I: Adler Guerrier: Formulating a Plot. Udstillingskatalog. Miami 2014, s , her s Frontex er et eksternt og internt grænseprogram grundlagt i 2005 med det hurtigst voksende budget i EU, et EU, der indledningsvist var kendt og konceptualiseret som uadskilleligt fra (udnyttelsen af) Afrika og derfor navngivet Eurafrica af dets grundlæggere (Hansen & Jonsson 2011). Der er uigendrivelige historiske kontinuiteter mellem Berlin-Afrika Konferencen ( ), det oprindelige Eurafrica-projekt (den Europæiske Union) og aktuelle kortlægninger af migrantruter på det afrikanske kontinent. Dette grænseeksternaliseringsinitiativ kan defineres som en de facto kartografisk krig mod Afrika.

8 168 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa sekvenser, som finder sted i forskellige kontekster. Tanken om at det synlige og det usynlige er uadskillelige er et direkte produkt af hendes forskningsmæssige og personlige engagement i haitianske voodookosmologier. Som mor til den (nord)amerikanske eksperimenterende filmtradition var Deren også filmteoretiker, ligesomsom Jean-Luc Godard og Sergei Eisenstein, men i modsætning til dem bliver hendes artikler og film næsten udelukkende diskuteret i feministisk sammenhæng. I hendes status som udstødt kan vi tydeligt spore kunstens såkaldte sekularitet i praksis. Haitiansk voodoo som filosofisk udgangspunkt er fra et vestligt perspektiv utænkeligt. Som Shelley Rice forklarer: [Maya Derens] år i Haiti og hendes stærke engagement i [voodoo] kan ses som hendes forsøg på at opleve en levende kultur, der gav det uvirkelige troværdighed og dermed inkarnerede den vision, hun efterstræbte i sine eksperimenterende film. Maya Derens væsentligste bidrag til postmoderne diskurs er muligvis hendes dybe forståelse for de bånd, der knytter avantgarden til det primitive, det Vestlige og det Andet. 6 En voodooceremoni indvarslede begyndelsen på enden på Europas brutale kapitalistiske fremfærd i Caribien og andre steder, i skoven ved Bois Caïman. Ifølge citatet af Laurent Dubois i indledningen er vi alle efterkommere af den haitianske revolution og står derfor til regnskab for dens forfædre. Jeannette Ehlers er en caribisk diasporakunstner bosiddende i Danmark, som vedholdende har fulgt denne situation i sin digitalt manipulerede videokunst og i sine fotografier og performances. I Black Magic 6 Ligesom Claude Cahun var hun ven af André Breton. Men Deren benægtede enhver forbindelse med bevægelsens æstetiske mål. Surrealisternes besættelse af dualitet med grænserne mellem det virkelige og det imaginære, det rationelle og det irrationelle, det vågne liv og drømmene var i direkte opposition til Derens fascination af kontinuiteten i livet og døden, det fysiske og det spirituelle, såvel som jeg og ikke-jeg. Hendes film var ment som imaginære arenaer, hvor kontakten kunne visualiseres, og hvor normalt fastlagte grænser kunne ophæves eller i hvert fald blive totalt fleksible; hvor protagonister kunne bevæge sig frit mellem drømme og vågenhed uden nogensinde at læse konflikterne mellem de to; hvor natur og kultur, by- og landmiljøer kunne adskilles (og forbindes) af et enkelt skridt; hvor fortidige og fremtidige selv er kunne mødes på vejen og splintres i kloner, der bevægede sig ad parallelle stier gennem tid og rum. (Rice 70)

9 169 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner Fig. 3. Jeanette Ehlers. Black Bullets, Lydfilm, 4:33 min. at the White House (2009), for eksempel, opfører hun en voodoodans, der minder om det grundlæggende narrativ om den haitianske revolution. Videoen er iscenesat i en kendt bygning nær København, der, ligesom utallige andre kontinentale arkitektoniske mesterværker, er bygget med profit fra den transatlantiske slavehandel. Den totale mangel på omtale af Danmarks korrupte og brutale historie bliver trodset og udfordret af kunstnerens allestedsnærværende og fantasmagoriske tilstedeværelse, der skiftevis udviskes og overdrives. I dag er bygningen, Marienborg, den danske statsministers residens. Tanken om at det synlige og det usynlige, de spirituelle og materielle riger, er uadskillelige, artikuleres mesterligt i Michel-Rolph Trouillots Silencing the Past: Power and the Production of History fra Med andre ord er den kanoniske bortfjernelse af den haitianske revolution uadskillelig fra voodooens orale modhistorie og dens systematiske dæmonisering i vesten. Som tidligere nævnt er den legendariske avantgarde-filmskaber Maya Deren et godt eksempel.

10 170 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Lyd er lige så afgørende i Black Magic at the White House som i resten af Ehlers videokunstproduktion. Trommernes crescendo er en kraftfuld påmindelse om de vibrationer, der førte de maroon-ledere, der mødtes i Bwa Kayiman, sammen med hvide frimurere, dissidenter fra plantagesystemet, og iværksatte det hidtil største slag mod moderniteten/kolonialiteten. Black Bullets (2012) blev skudt i sort/hvid på Henri Christophes fænomenale Citadelle Laferrière, det største fort på de amerikanske kontinenter og i disse ideers kontekst det største monument over marronage, idet det blev opført af en maroon-leder som et sikkert rum, der, som tidligere nævnt, er en grundlæggende præmis for denne radikale livsstil. Den kendsgerning at selve monumentet slet ikke ses i Black Bullets, siger utrolig meget om Ehlers fænomenale evner som historiefortæller. Vi ser en række skoleelever, der langsomt marcherer langs horisonten, svævende over et hav af forbundne skyer. De drukner for enden af horisonten og dukker op igen i venstre side af skærmen. Ledsaget af en diskret hypnotisk lydside, sober og lapidarisk, er denne fortolkning af modstandens kontinuitet poetisk indlejret i det, som Erna Brodber har beskrevet som den sorte bevidstheds kontinent: At så mange mennesker på forskellige tider og forskellige områder har følt sig spontant bevæget til denne adfærd er det, der giver panafrikanisme essens. Denne følelse, som er udbredt blandt så mange, beskrev et kontinent af sort bevidsthed, som omfattede Afrika og de geografiske områder, til hvilke afrikanere blev spredt fra begyndelsen af Den Nye Verdens slaveri til Garveys tid. (Brodber ) Den anden komponent i dette video-triptykon, Off the Pig, gengiver Angela Davis stemme, som beskriver hvordan modstanden mod slaveri har været en væsentlig del af slaveriets historie fra begyndelsen. Black Panther-partiets slagsang lyder, mens billeder af Port-au-Princes bedst kendte kvarter, Cité Soleil, projiceres. Det tredje element, The March, er anbragt i midten af installationen og ligner en jordstængel, men er i virkeligheden et neuron, der uophørligt vokser i alle retninger. Det følgende citat af frihedskæmperen Malcolm X beskriver meget præcist, hvordan marronage-kontinuiteter kan spores også hinsides Caribien, på det afrikanske kontinent. Adspurgt om den indflydelse Marcus Garvey, som er efterkommer af jamaicanske maroons, har haft på sin mentale og spirituelle frigørelse, svarer Malcolm X:

11 171 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner De fleste i Caribien er stadig stolte over at være sorte, stolte af deres afrikanske blod og deres arv, og jeg tror at denne type stolthed blev indpodet i min mor, hvorefter hun gav den videre til os, i det omfang hun kunne [ ] Det var Marcus Garveys panafrikanske filosofi, der igangsatte hele frihedsbevægelsen, som medførte de afrikanske nationers selvstændighed, og havde det ikke været for Marcus og det fundament han lagde, ville der ikke være nogen selvstændige nationer i Caribien i dag [ ] Alle de frihedsbevægelser der findes i Amerika, har udgangspunkt i Marcus Garveys arbejde og lære. I sit seneste værk gjorde Jeannette Ehlers foran et publikum det hun tidligere havde gjort i værker som førnævnte Black Magic in the White House og i Three Steps of Story fra Men i stedet for at danse udfordrede hun i sin første live-performance nogensinde, Whip it Good! fra 2013, publikum med en tilsyneladende simpel handling: pisk. Et lærred i menneskestørrelse hang fra loftet i Ballhaus Naunynstraße, et post-migrant teaterrum i Berlin, som hun piskede med voldsom intensitet i et kvarter. Bagefter inviterede hun publikum til at gøre det samme. Én efter én stillede folk sig op og efterkom hendes anmodning. Det hvide lærred var på det tidspunkt fyldt med striber af kul, som kunstneren gned på pisken hver gang. I den Q&A der fulgte, kom smertefulde og forvirrende spørgsmål frem: Hvorfor synes vi som sorte, at det er så ubehageligt, når det er en hvid mand eller kvinde, der holder pisken? Hvorfor har vi som sorte, undertrykte mennesker så dårlig samvittighed over at vise vrede offentligt? Hvor længe skal vi blive ved med at tale om eftervirkningerne af afrikansk slaveri? Hvem kan hævde at holde pisken med nogen legitimitet? Hvem er det autentiske sorte og afrikanske diaspora-subjekt? Mange af disse spørgsmål kan forblive åbne, som de har været lige siden vi har trodset fortielsen af den koloniale magtmatrix i forbindelse med sorte oplevelser og erfaringer. Men før jeg går videre med diskussionen af disse ideer om marronage som en modstandens psykogeografi, vil jeg gerne citere en definition fra Agustín Lao-Montes, en afro-colombiansk dekolonial tænker, da den føles tæt på min egen oplevelse som medlem af den caribiske diaspora: Hvis det verdenshistoriske felt, som vi nu benævner den afrikanske diaspora, som en betingelse for spredning og som en fortrængningsproces, er grundlagt på former for vold og terror, der er centrale i moderniteten, betegner det også et

12 172 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa kosmopolitisk projekt om at artikulere de afrikanske folks forskellige historier, samtidig med at der skabes translokale intellektuelle/kulturelle strømninger og politiske bevægelser. (Lao-Montes 55) I sin kombinerede opmærksomhed på både afrikanske og caribiske historiske narrativer har den dominicanske kunstner Teresa María Díaz Nerio, bosiddende i Amsterdam, konstant polariseret kønnede dramatiseringer i begge ender af spektret, på den ene side den despotiske hyper-virilitet hos den diktatoriske figur, og på den anden den tragisk udnyttede nøgenhed hos Sara Bartman, objektiveret grænsende til det absurde. Fastfrosset i et landskab af episke dimensioner ledsages disse historiske ekkoer også af omhyggeligt manuelt arbejde. Jeg er ofte blevet spurgt om billedet af Sara Bartman er en skulptur, og kunstneren har virkelig skabt kostumet med tydelige tredimensionelle hensigter. Throne of Gold og Trujillo s Island fra 2007 illustrerer beretninger fra historien, som Díaz Nerio primært har hørt fra historiske og velkendte kilder, og senere brugt meget tid på at researche. I disse to performances kommenterer hun den hyper-maskulinitet, der er indlejret i en autokratisk figur. Skildringerne undgår overforsimplinger gennem efterligninger eller parodier, men forlader sig på en hieratisk modus, som også findes i strengheden i Hommage à Sara Bartman, en hyldest til den sydafrikanske khoisan-kvinde, der blev udstillet i Europa i begyndelsen af 1800-tallet som en del af de freakshows, der var så populære i perioden. I 2002 blev hun anerkendt som nationalhelt takket være sorte feministers aktivisme og Nelson Mandelas direkte intervention. I en radikal ny udvikling forvandles disse performancers iscenesatte paralyse til dans og spoken word i performance-foredraget Ni mamita Ni mulatita. I sin analyse af den hyper-seksualiserede mulata og den trofaste tjener eller mamita i den cubanske film Yambaó fra 1957 beskriver Díaz Nerio, hvordan disse figurer dukkede op i Cuba under kolonialismen og blev symboler på nationalistiske fremstillinger efter uafhængigheden. Mens Díaz Nerio veksler mellem at danse rumba, vise passager fra filmen og læse op fra sin analyse, afviger hun fra hypotesen om, at: Disse roller er så rodfæstede i caribiske kvinders opfattelse af sig selv, at det i høj grad påvirker deres valg af social adfærd. På den anden side tager hvide europæere

13 173 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner disse stereotyper for givet, hvilket på længere sigt bidrager til videreførelsen af den vildledende fremstilling af caribiske kvinder og forhindrer i denne sammenhæng deres adgang til andre områder af livet i Vesten. (Díaz Nerio) Filmen foregår på en plantage i 1850 ernes Cuba og portrætterer og har rumbadanseren Ninón Sevilla i hovedrollen... Sevilla spiller rollen som en mulata ved navn Yanbaó, en personificering af Ochún, kærlighedsgudinden i den cubanske yoruba-religion og en maroon-heltinde opfostret og trænet af sin bedstemor, Caridad, i et sikkert rum i form af en hemmelig grotte. Hendes figur brunsminket, en almindelig praksis i denne populære genre inden for mexicanske film fra 1940 erne og 50 erne, kendt som Rumbera cinema, en inkarnation af en kategori som Díaz Nerio har kaldt Light Skin Blackmestizas (Lyshudede sort-mestizer). Den tæmmede, slavebundne mamita eller den hyper-seksualiserede forførerske mulatita -stereotyp spillet af disse skuespillerinder findes stadig den dag i dag, og Jennifer Lopez hyper-medieeksponerede hot latina er et relevant eksempel. Som Kamala Kempadoo siger: Disse to primære sorte feminine stereotyper er blevet identificeret som specifikke for den caribiske region under slaveriet. Den første trak på overordnede europæiske opfattelser af afrikanere som slaver af natur og definerede slavekvinder som passive, undertrykte, underdanige, resignerede arbejdere, og den anden fokuserede på sort kvindelig seksualitet og seksuelle funktioner, hvorved ideer om slavekvinder som seksuelt promiskuøse, grusomme og forsømmelige som mødre, upålidelige som hustruer og umoralske blev udbredt. 7 Ved at drage disse heteronormative parametre i tvivl giver Díaz Nerio skabelsen af viden fra en sort kvindes perspektiv et tiltrængt rum og hylder samtidig de afrikanske forfædres selvopofrelse. I sin optræden i Nikolaj Kunsthal i København, under BE.BOP SPIRITUAL REVOLUTIONS AND THE SCRAMBLE FOR AFRICA, spillede hun clapsticks, et cubansk rumbainstrument, der markerer rytmen, mens publikum finder deres pladser. Klædt i gult, den farve der identificerer Ochún som gudinden for kærlighed og floder, ringede hun på forskellige tidspunkter med klokker 7 Kamala Kempadoo (2000). Gender Race and Sex, Exoticism in the Caribbean. Citeret fra Diaz Nerio

14 174 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Fig. 4. Teresa María Díaz Nerio. Ni mamita Ni mulatita, 2013 Foto: Ingrid Mur

15 175 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner

16 176 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Fig. 5. Barbara Prézau-Stephenson. The Fréda Circle, 2013 Lydfilm, 5 min. Haiti: Royaume de ce monde, Jacmel. Dokumenteret af Maksaens Denis. for at påkalde loa erne. Hen mod slutningen, som en afsluttende dekoloniserende gestus, fjernede Díaz Nerio fra sin hals en iruke, en hellig hestehaleamulet som benyttes i den cubanske yoruba-religion, men som i dette tilfælde var lavet af hendes eget hår og blandet med guldblade og en nazar boncug u, et tyrkisk hængesmykke med et ondt øje. Ved at svinge denne interkulturelle amulet over tilskuernes hoveder, mens hun hviskede en beskyttelsesbesværgelse, opstod et øjebliks intim samhørighed i de ånders navn, der er en del af hendes hverdag i Amsterdam. Den haitianske voodoo-pendant til Ochún er Erzulie Fréda. I Barbara Prézau-Stephensons The Fréda Circle (2013) bliver myten om den forførende Erzulie Fréda fremmanet af syv kvinders voodoosang, mens de broderer blomsterblade på et gennemsigtigt slør på fem meter i diameter. Dette værk, som er en hyldest til kvindelighed og solidaritet, var oprindelig tænkt som en spirituel og emotionel støtte til kvinder, som mistede deres partnere i

17 177 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner jordskælvet, og dets grundlæggende komponenter, spoken word og broderi, benyttes også i The Fabrication of the Creole Woman forevist på Yale University i Seks kvinder (inklusive Prézau-Stephenson) lavede blogindlæg på forhånd om syningens rolle i deres familie. Efter at have overvejet og delt disse historier samledes de, og hver især havde de medbragt stykker af stof hjemmefra. Dette værk, dedikeret til Audre Lorde, er en multimedie-performance-oplevelse dokumenteret i tekst og billeder, der siger virkelig meget om genfortolkningen af socialpolitiske fejlopfattelser på tværs af racerelaterede klasseskel, alt imens det faciliterer tiltrængte helbredende rum på øen og andre steder. En anden loa hyldet med vedholdende dekolonial stamina er Mami Watta, også kendt som Santa Marta la Dominadora, som er den mest populære af alle loa er i det dominikanske voodoo-panteon, 8 giver af materielle goder, personlig magt og skønhed, den som opnår umulig kærlighed, gift med Sankt Elias, Baronen af Kirkegården. Charo Oquet er født i Santo Domingo og bosat i Miami og blev bekendt med Santa Marta i bålet af de skræmmende petró-væsner fra Batey La Ceja, i suset fra gagá, en dominikansk-haitiansk fejring af foråret i de tidligere sukkerrørsplantager kendt som bateyes. Sammenstillingen af afrikansk-inspirerede elementer og vestlig kanonisk æstetik har været konstant i Oquets malerier, skulpturer, videoer og performances. I en kraftfuld og modig gestus erklærer Oquet sig ikke bare legitim arving til sin afrikanske byrd, men udnytter samtidig muligheden for at placere den tredobbelte antilliske religiøsitet, der omgiver hende i Miami på samme niveau, og trodse de kulturelle grænser mellem haitianske og dominikanske diasporasamfund. Endvidere 8 Santa Marta: Hun er en af de store djabs (djævle) fra Santo Domingo. Santo Domingo er et mystisk land, det samme land som Haiti. Hun arbejder med en slange, når hun kommer frem. Hun har slangen overalt. Slangen fungerer ligesom Damballa Flambeau, men er varmere end La Flambeau. Den er større. Bizango kan ikke stoppe hende. Sanpwel kan ikke stoppe hende. Santa Marta har et barn. En djab som aldrig røber sit navn. Kun hans kone kender det. Ånden lytter kun til ham. Hvis han sagde til hende: Gør det ikke, så ville hun ikke gøre det. De er på en bro, eller noget ligesom et stykke af et bjerg. De kontrollerer det. Ingen kan komme tæt på. Ingen haitianer har nogensinde haft denne ånd. Hvis nogen har, har jeg aldrig set det. Jeg så den i en drøm. Jeg ser den altid i en drøm. (Pierrot Barra citeret i Cosentino 27)

18 178 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Fig. 6. Performance, Santo Domingo, Den Dominikanske Republik Charo Oquet. Mami Watta, 2007 udfordrer Oquet de vestlige kanoners fragmentariske tilgang til forholdet mellem kunst og spiritualitet, som udgrænser sådanne praksisser under betegnelser som folklore, som står uden for kunstmarkedet. Charo Oquet svømmer mod strømmen med en vedholdenhed, der kun kan beskrives som heroisk, og afmonterer derudover også til stadighed de klasseskel, der er så fremherskende og synlige i vores caribiske samfund, i særdeleshed hvad angår raceopdeling. I en episode af Mami Watta-serien nedsænker hun sig i et svømmebassin, med ejernes billigelse, efter improvisation og interaktion med forskellige miljømæssige elementer og det publikum, der er så væsentlig for hendes praksis. En komponent i denne serie var at vende op og ned på de uskrevne regler for opførsel i en skønhedssalon ved at bruge det samme element, en rød paryk for at give frisørerne Mami Wattas kraft. Endvidere hævede hun den eneste haitianske ansattes status i klinikken, en ansat der blev åbenlyst

19 179 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner drillet af sine kolleger, og gav hende den samme fodbehandling, som medarbejderen tidligere havde givet kunstneren, også med den røde paryk som markør af de hegemoniske tanker om selvet og Den Andens vekslende og konstruerede natur. På denne måde favner Oquet, i lighed med de andre kunstnere omtalt her, det etiske imperativ ved marronage ved at afmontere kolonialitetens undertrykkende hierarkier. Slavelandsbyernes frihedsbevægelse hyldes igen i en sang om udfrielse, der evindeligt overvinder den kontrol med vores subjektiviteter, der ubønhørligt institutionaliseres af den koloniale magtmatrix. Den sociale mosaik af religiøs tro, ritualer og healing har været en integreret del af den i Bronx bosiddende dominikanske kunstner Nicolás Dumit Estévez praksis siden 2001, især i hans ikoniske værk La Papa Móvil, som blev fremvist på III International Theatre Festival i Santo Domingo. 9 Det var hans første lokale optræden, efter at han var flyttet til det traditionelle diaspora-landemærke for mange dominikanere: New York City. Tolv år senere har hans karakteristiske interaktive tilgang til performancekunst krystalliseret sig i C Room, det tredje værk fremvist på øen efter hans afrejse. Som en kollektiv genopførelse i en karnevalskontekst kan C Room opfattes som både en tilbagevenden til og en epistemisk drejning af kunstnerens langvarige beskæftigelse med det offentlige rum. For eksempel forvrængede La Papa Móvil Den Dominikanske Republiks officielle religion, katolicismens praksisser, mens C Room har fundet inspiration i det, der er kendt som folkereligiøsitet eller dominikansk voodoo, som den dag i dag er officielt forbudt en krænkelse af den offentlige anstændighed og således en strafbar, kriminel aktivitet Efter La Papa Móvil begav Estévez sig i 2003 ud på en række pilgrimsrejser, som fik titlen For Art s Sake. Som et ekko af El Camino de Santiago de Compostela-pilgrimsfærden i Spanien, hvor katolske pilgrimme tager til Sankt Jakobs relikvarium. Estévez sekulære version førte ham til museer i New York, hver gang med en ny bodsøvelse (på knæ, gå baglæns), mens han udbredte Ordet om kunst. Projektet rejste spørgsmål som kunsten som ritual, kunstneren som symbol på sekulær religion, museets rolle i den moderne verden og kuratorens legitimerende figur. 10 Lov 391 af 20. september 1943 blev udstedt under Trujillos diktatur. Ifølge den var praktiseringen af afrikansk baserede religioner ulovlig, og på trods af aktiv modstand fra intellektuelle og kunstnere, gælder den stadig i dag.

20 180 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Haitiansk og dominikansk voodoo blev de magtfulde religioner, de er nu, i befrielseszoner, hvor nytilkomne fra det afrikanske kontinent lærte, ved at prøve sig frem, at kommunikere med skovens beboere, regnen, floderne og klipperne, med hjælp fra afrikanske ånder og camoufleret under det katolske billedsprogs formynderskab. Den oprindelige tanke bag C Room 11 var at efterligne et dominikansk voodoo-konsultationslokale, som kunstneren selv havde set, da han voksede op i Santiago de los Treinte Caballeros. Som han selv siger: Om noget kan jeg huske den overraskende naturlighed, hvormed jeg som barn forstod, at en mand eller en kvinde, uanset deres seksuelle identifikation, kunne bestiges og besættes af en loa af ubestemt køn. Kort sagt var nogle af hestene, det vil sige folk, der tog imod ånder, min første introduktion til queerness, før det begreb blev alment udbredt i den akademiske verden og før jeg var bekendt med den dobbelte betydning af ordet på engelsk. Det afrocaribiske alter var der, hvor jeg blev bekendt med performancekunstens uendelige muligheder og indviet som kunstner, der kunne have friheden til at vende ting på hovedet, ikke kun Sankt Antons litografi, men også kønsrollerne. 12 Mysteriernes tjener kanaliserer loa ernes eller åndernes spirituelle imperativer og inkarnerer en tredobbelt rolle som præst/inde, healer og orakel, og legemliggør således selve kulten (Peguero Guzmán, 213). Denne ubestemmelighed, såvel som fraværet af dyreofringer, templer og et hierarki 11 Den første komponent af oplevelsen fandt sted på Museo Folklórico Don Tomas Morel i Santiago de los Treinta Caballeros i Den Dominikanske Republik den 26. januar På den tid var museet midlertidigt lukket for publikum på grund af et traumatisk tab af en del af samlingen. I begyndelsen af tresserne grundlagde Don Tomas Morel, en dominikansk folklorist og samler, et museum i sit hjem, som blev det primære opbevaringssted for genstande fra Santiago de los Treinta Caballeros. Samlingen tog form af et eklektisk arkiv fra gamle køkkenredskaber, der dokumenterede livet på landet, til to autentiske præcolumbianske genstande, udstillet side om side med moderne replikker. Centralt i udstillingen var en større samling karnevalskostumer og masker. Museet er stadig rystet af tabet af de fleste af de udstillede genstande på grund af en ansats hærværk, men er dog et forfriskende sted til Santiagos kulturelle hukommelse. Nicolás Dumit Estévez erklæring om C Room (manuskript). 12 Fra et foredrag af kunstneren ved arrangementet Gender and the Carribean Body, 28. april 2014, arrangeret af CUNY Diversity Projects Development Fund and Barnard College. Manuskript.

21 181 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner af religiøse autoriteter, er andre elementer, der karakteriserer dominikansk voodoo som en blanding af kardecisk spiritisme og haitiansk voodoo. 13 I løbet af C Rooms otte timer var Estévez på samme tid kunstner, performance-facilitator og spirituel katalysator. Gæsterne kom ind gennem den bagerste del af Museo Folklórico Don Tomás Morel og ind i det eneste lokale, denne knuste indfødte havde at tilbyde. Som et spejlbillede af institutionens i bund og grund kaotiske atmosfære installerede Estévez alle mulige rekvisitter, som gæsterne kunne bruge til at lave deres egen karnevalsfigur. Gæster, som også var performancekunstnere, medbragte deres egne rekvisitter. På et bestemt tidspunkt blev Estévez opmærksom på, at hans kollegers savoir-faire og beherskelse af karnevallet måtte føre an og blev dermed et ekko af den dominikanske voodoos karakteristiske fluiditet. Resultater blev dokumenteret fotografisk og på video og blev efterfølgende i al hemmelighed indsat som tavse femsekunders reklamer på to lokale tv-kanaler i løbet af en periode på 3 eller 4 dage. Denne anden komponent overlappede karnevallet og nationale uafhængighedsfejringer, hvorved grænsen mellem liv og kunst blev udfordret, samtidig med at den bidrog til at modvirke patriotiske diskurser med karnevallets iboende queerness. Kunstnerens konklusion på C Rooms epistemiske drejning er koncis: Karnevallet er både en åbning og en malstrøm; det sluger ethvert forsøg fra kunstens side på at indføre en dagsorden. Ved at favne denne selvindlysende sandhed, fortsætter Estévez med at udvide sine ambitioner om at skabe rum til interaktion, hvor kunstens medfødte voyeurisme neutraliseres, eller rettere opløses totalt. Et værk, der falder uden for det, som Huey Copeland betegner performancekunstens minderige historie 14 er den i Miami bosiddende Adler 13 Der er forskellige opfattelser af den dominikanske voodoos oprindelse. Nogle, som for eksempel Fradique Lizardo, hævder, at idet den spanske koloni Saint-Dominque, i dag Den Dominikanske Republik, modtog afrikanske slaver før Haiti, kommer dominikansk voodoo før den haitianske. 14 Tilsammen udgør Guerriers flanøragtige billeder fra slutningen af 1990 erne til nu en særegen artikulation af imagistisk praksis, der står i modsætning til både nutidigt farvefotografi i stort format, som stræber efter tableauets omsluttende effekt, og til performance-dokumentationens minderige historie, muligvis seriens tætteste analogi med hensyn strukturelle fundamenter [ ] Hvad vigtigere er, er

22 182 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Guerriers Is What Chomsky Said about Prometheus (Nine to Five) fra 2001, en tredelt video med en habitklædt mand med en mappe i hånden. Han venter ved et busstoppested, går hen ad gaden, går ind i en bygning, besøger et cafeteria. Men hans aktiviteter begynder klokken 21, når det er mørkt og byens centrum ligger øde hen. Det er ganske afgjort en opfattelse hos en immigrant, der ser sig selv som en del af scenen og ikke som vedhæng; der er en stærk fornemmelse af værdighed og selvrespekt i dette perspektiv. Ifølge Guerrier var filmen baseret på tre jazzkompositioner: Charles Mingus Haitian Fight Song (1955), Duke Ellingtons Fleurette Africaine (African Flower) og The Modern Jazz Quartets Valeria (1972) (Zorach, 80). Haitian Fight Song er den, der er tættest knyttet til ovennævnte sekvenser af filmen, hvor ideen om situationisternes flanør forbindes med de maroon-ledere, der udtænkte og gennemførte den første succesfulde slaverevolte. Denne særlige type opmærksomhed, der ligger i tilstedeværelsen af en sort krop i bylandskabet repræsenterer både en overskridelse og en bekræftelse af væren. I Guerriers hjemland Haiti overskrider unge mennesker også umarkerede klasse- og raceskel ved at blive nutidige pa gen pwogram, som trodser fremherskende tanker om tilhørsforhold knyttet til offentlige rum, som for eksempel de strande, der indtil for nylig kun var tilgængelige for eliten, og gaderne i Pétion-Ville, som i dag er lige så socialt mangfoldige som de traditionelt fyldte områder i det centrale Portau-Prince. Denne forskydning af landskabers legitimitet dømmer ethvert forsøg på social manipulation til fiasko. Den sorte krops illegalitet er en de facto umulighed i Haiti, og absurditeten ved kriminaliseringen er det, der sørger for, at den haitianske revolutions arv til stadighed er relevant der i hans praksis ikke noget indledningsvist mål, der ansporer til aktion eller reaktion, hvilket adskiller hans arbejde både fra performancekunst i bred forstand, og også fra indflydelsesrige modeller for afrikansk diasporisk urban intervention, proklameret på det sorte subjekts visuelle genkendelse fra unavngivne forbipasserende. I modsætning til Stanley Brouwns anmodninger om hjælp til at finde vej i 1960 ernes Amsterdam, Adrian Pipers udklædning som fremadstormende sort mand i 1970 ernes Cambridge eller William Pope.Ls ynkelige og sølle kravleture gennem 1980 ernes Manhattan, virker omfanget af og ambitionen med Guerriers bevægelser i rum mindre som vidnesbyrd om samfundets raceopdeling og mere som det ukendte terræns virkninger på hans egne, subjektive tilbøjeligheder i et givet øjeblik (Copeland 44).

23 183 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner som påmindelse over for situationer som Ferguson m.m. I Haiti har den sorte krop i landskabet en dekolonial historie, der er så ægte som den kan være, en levende og trodsig erindring, der konstant og smertefuldt er blevet bortvisket af den kanoniske historiografi, som omtalt tidligere i forbindelse med Michel-Rolph Trouillots studier. Slaveefterkommerne frigjorde sig aldrig fuldstændigt fra det koloniale samfund. I Haiti og andre caribiske palenques samt i Colombia, var den totale afskaffelse af slaveriet en integreret del af den fremtid, som ledere og indbyggere forestillede sig, og mange kilder bærer vidnesbyrd herom (McFarlane 142). For at overleve var slaveefterkommerne nødt til at lave nye kort, nye orienteringsstrategier og nye spiritualiteter, alle knyttet til det fælles mål om at sikre overlevelse. Plantagen var til stadighed et undertrykkelsens sted og en konstant påmindelse om deres prekære situation. På samme måde er museet et sted, som afropæiske dekoloniale kunstnere besøger primært for at skaffe forsyninger og en gang imellem at imødekomme et ønske om deres tilstedeværelse. Quinsy Garios kampagne Zwarte Piet is Racism, som blev præsenteret på MACBA i Barcelona som en del af udgivelsen Transfigurations: Curatorial and Artistic Research in an Age of Migrations fra 2014 er et strålende eksempel på, hvordan modernismens såkaldte sekulære imperativ blev afmonteret på dets egen hjemmebane. Gario begyndte sin performance-kampagne efter en telefonopringning fra sin mor. Hun var grædefærdig, fordi nogen havde kaldt hende Zwarte Piet på hendes arbejde. Quinsys mor er en dygtig kvinde med en utrolig elegant udstråling, som har opdraget sine to sønner til at blive stolte sorte mænd. Efter at være vokset op i Holland, som alle andre i den formodning, at racisme hørte fortiden til på samme måde som kolonialismen, og ud fra den anskuelse, at julen snarere er en kulturel end en religiøs højtid, kunne man måske have forventet sig noget andet af ham. Han kunne måske have sagt til sin mor, at hun skulle tage det roligt, købe noget rart og glemme det. I stedet gjorde han noget, som så mange andre aktivister i Holland har gjort før ham, dem som plantede frøene til det, der i dag er blevet det mest effektive kup mod det hollandske etablissements vedvarende benægtelse af dets strukturelle racisme. The Black and People of Color in the Netherlands har meget at fejre. Quinsy Garios bidrag er virkeligt ekstremt betydningsfuldt på grund af sin multidimensionelle og dialogiske tilgang.

24 184 Kultur & Klasse * 119 * 2015 Mellem Eurafrika og Afropa Jeg kan huske, at jeg var med til fejringen af slavehandelens ophør i Amsterdam i 2011, og jeg kan huske min umiddelbare reaktion på de T-shirts, der hang i en bod. Efter at jeg havde købt et par stykker, inviterede jeg Quinsy til BE.BOP BLACK EUROPE BODY POLITICS, og resten er, som man siger, historie. Det allermest sigende med denne kuratoriske improvisation er, at jeg aldrig før havde hørt om Zwarte Piet, og der var ingen forklaringer eller illustrationer af, hvad det var. Jeg behøvede blot at se en T-shirt, der stemplede et eller andet i Europa som racistisk. At læse det gjorde mig glad med det samme. Min reaktion er symptomatisk for, hvor vanskeligt det er at sige det ord i akademiske eller kunstneriske kredse på kontinentet. Den kendsgerning at denne diskussion nu har holdt sit indtog på museerne, illustrerer hvor alvorligt nogle institutioner forholder sig til dialogen med dekoloniale tanker. Endvidere er de uigendriveligt kristne, heteronormative og patriarkalske værdier, der er indlejret i figuren Zwarte Piet, blevet aldeles afsløret. Institutionaliseret blackfacing i Europa synger på sidste vers, og at bevidne denne historiske bedrift som medlemmer af de afrikanske og sorte diasporaer i Europa er særligt lægende. Som barn af surinamske forældre født i Holland blev Patricia Kaersenhouts kunstneriske rejse en udforskning af hendes caribiske baggrund i relation til at vokse op i en vesteuropæisk kultur. Den senere tids interesse for performance har præsenteret et tryllebundet publikum for hendes radikale sorte forestillingsevne. Hendes performance Stitches of Power. Stitches of Sorrow fra 2014 er intuitivt artikuleret og kombinerer hendes langvarige interesse for (u)synligheder sammenstillet med levende billeder, lyd, tredimensionelle objekter og publikumsdeltagelse. Ved at afsløre den iboende vold i den tilsyneladende så uskyldige aktivitet at brodere, formidlre hun triumferende de væsentligste kontroverser i epistemisk ulydighed. Narrativerne fra The Continent of Black Consciousness bliver indlejret viden i den halve time, hvor forskellige tilskuere bytter plads og broderer på et stykke stof som et permanent fælles minde. Kaersenhout selv broderer i sin egen stol. Stilheden er næsten rituel, mens Angela Davis stemme kører i en sløjfe, så man hører hende igen og igen udfordre den journalist, der spørger til hendes holdning til vold. På gulvet vises en sekvens fra filmen Cobra Verde (1987), hvor en ung sort kvinde kommer op fra lasten af en slaveskib og står over for en nært forestående voldtægt. Atmosfæren er elektrisk.

25 185 Alanna Lockward Spirituelle revolutioner Mod slutningen af hendes performance fremvises stofstykkerne. Kunstneren har broderet et skydevåben fremstillet af Heinrich Carl von Schimmelmann, en tyskfødt dansk aristokrat, som ejede sukkerrørsplantager i Caribien, var aktiv i den transatlantiske slavehandel, især i Ghana, og var en af hovedkræfterne bag etableringen af Asiatisk Kompagni. Publikum, på den anden side, har tilsammen broderet et kæmpestort portræt af en antikolonial kriger, en Dahomey-amazone, som på skulderen bærer en af von Schimmelmanns rifler, barbrystet og trodsig. Jeg vil gerne slutte med en stærkt illustrativ anekdote om vigtigheden af at etablere alternative arkiver over sort viden, som foreslået af Fatima El Tayeb på et møde om dekolonisering af museet, der blev arrangeret af Beatriz Preciado og fandt sted på kunstmuseet MACBA i Barcelona. El Tayeb var på talerstolen før mig, og som jeg som regel gør i mine taler, begyndte jeg med at vise et eksempel på videokunst fra en BE.BOP-kunstner. Ved denne lejlighed var det videooptagelser af Stitches of Power. Stitches of Sorrow. I den efterfølgende spørgerunde påpegede El Tayeb, hvor vigtigt det er at genkende stemmen, der talte på videoen. Symptomatisk nok var ingen blandt publikum, som alle var beskæftiget med at lære og studere dekolonial tankegang, i stand til at genkende Angela Davis stemme, som sagde: [Når] man taler om revolution, tænker de fleste på vold, uden at indse, at det virkelige indhold i ethvert revolutionært udfald ligger i principperne, i de mål man stræber efter, ikke i måden man når dem på. Det er et klassisk eksempel på, hvordan vores indre landskabers psykogeografi er blevet systematisk bragt til tavshed af vestlige narrativer, men også på, hvordan arven efter den væbnede maroon-kamp artikuleres af dem, der stadig den dag i dag opfattes som umulige subjekter i den koloniale magtmatrix fire felter. Allanna Lockward er forfatter, kurator, kulturproducent og dekolonial film- og billedforsker med base i Berlin og den Dominikanske Republik, med et publikum der breder sig til begge sider af den sorte Atlant. Hun har grundlagt Art Labour Achives, en platform i skæringspunktet mellem teori, politisk aktivisme og kunst. Hun er akademisk rådgiver for Transart Institute og tilknyttet Young Scholars Network Black Diaspora and Germany initierede og arrangerede hun i bl.a. Berlin og København BE.BOP. BLACK EUROPE BODY POLITICS.

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

JEANNETTE EHLERS: SAY IT LOUD!

JEANNETTE EHLERS: SAY IT LOUD! Nikolaj Kunsthal 15. marts 25. maj 2014 JEANNETTE EHLERS: SAY IT LOUD! FERNISERING 14. MARTS 2014 KL. 17-19 Atlantic (endless row), 2009, Jeannette Ehlers Pressemeddelelse Say it loud! I m black and I

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007

Carola Lehmann: Mickey Mouse på sigtekornet 5. maj 2007 Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007 Carola Lehmann står i Turbinehallernes lounge i kælderetagen. Modsat mange andre der har optrådt der, står hun ikke i én af vægnicherne, men har

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

KON FRON TATION KONFRONTATION. En lærerguide. 25. maj 23. juni 2013 KURATERET AF CLAUS EJNER & ZVEN BALSLEV

KON FRON TATION KONFRONTATION. En lærerguide. 25. maj 23. juni 2013 KURATERET AF CLAUS EJNER & ZVEN BALSLEV En lærerguide KON FRON TATION KONFRONTATION KURATERET AF CLAUS EJNER & ZVEN BALSLEV 25. maj 23. juni 2013 Introduktion Fra d. 25. maj til d. 23. juni 2013 kan I opleve KONFRON- TATION, en udstilling med

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Af Martin Simonsen Dette billede: Suprematisme. Kasimir Malevich: Nr. 50, 1917 Da Daguerre opfandt fotografiet i 1830 erne, rakte

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Flamenco og gitanoer

Flamenco og gitanoer Flamenco og gitanoer Undervisningsmateriale i forbindelse med Romeras Et flamencoeventyr Alle kan lære at danse flamenco også danske børn... Om Flamenco og gitanos I 14hundredetallet, da romaerne kom til

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007

Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Eva Meyer-Keller: Death is Certain 19. maj 2007 Turbinerummet fremstår råt og maskinelt med kakler, fliser og højt til loftet. Et par stole står parat til de trængende, men resten af publikum må stå op.

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Jörn J. Burmester i aktion, Galerie Einstellungsraum, Hamburg, 2011, (Foto: Johannes

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV

RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV 23-11-2016 1 RELIGION OG FLYGTNINGE I ET AFRIKANSK PERSPEKTIV Inspirationsdag for gymnasielærere, 28. oktober 2016 Karen Lauterbach, ph.d., lektor Center for Afrikastudier 23-11-2016 2 Center for Afrikastudier

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG STUDIEMATERIALE DeN skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 1 TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 27. jan. - 11. mar. 2017 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON

Læs mere

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole Af Hanne Pedersen, animator Vi havde en ide om at animationsmediet ville være et godt medie for autistisk udfordrede børn at udtrykke sig

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere