Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura"

Transkript

1 Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura Projektorienterede forløb NOTAT Projektorienteret forløb afvikles i værtsvirksomhed i henhold til godkendt fagbeskrivelse tæller som 10 ECTS valgfag Et projektorienteret forløb kan vælges på 6, 7., 8. og 9. semester. Forløbene er gældende fra efteråret Opdateret 23. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Et projektorienteret forløb - standardfagbeskrivelse Studienævnets forhåndsgodkendte forløb Projektforløb ved Europæiske Institutioner (10 ECTS) Projektforløb ved Ankestyrelsen Aalborg (10 ECTS) Projektforløb ved Nordjyllands Politi (10 ECTS) Projektforløb ved advokatfirmaer (10 ECTS) Ikke forhåndsgodkendte forløb Projektforløb ved Den Sociale Retshjælp (10 ECTS) Ansøgningsskemaer Skema A vedr. forhåndsgodkendte forløb Skema B vedr. godkendelse af nyt forløb

3 1. Indledning Et projektorienteret forløb giver mulighed for at komme ud i en virksomhed, organisation etc. og opnå indblik og færdigheder i juridisk og/eller erhvervsøkonomisk opgaveløsning, samt opnår kendskab til arbejdsgang og dagligdag i værtsvirksomheden. Forløbet omfatter i udgangspunktet fire måneder i værtsvirksomheden, med en arbejdstid på cirka 24 timer om ugen. Det kan eksempelvis tilrettelægges således, at der arbejdes tre dage om ugen i værtsvirksomheden fra september-december eller februar-maj eller hvad der passer både værtsvirksomhed og studerende. Aftales konkret mellem værtsvirksomhed og studerende, Projektorienteret forløb er som udgangspunkt ulønnet. Et projektorienteret forløb svarer til 10 ECTS, så der skal samtidig følges yderligere 20 ECTS i det semester, hvor det projektorienterede forløb afvikles. Studiefremdriftsreformen, der træder i fuld kraft pr. 1. september 2015 indebærer, at studerende skal tilmelde sig 30 ECTS hvert semester. Der skal foreligge særlige/usædvanlige forhold, for at Det Juridiske Studienævn kan dispensere fra ECTS kravet. Projektorienteret forløb ved udenlandsk institution EU institution, ambassade o.lign. kan efter konkret vurdering danne udgangspunkt for dispensation. Forløbet skal forhåndsgodkendes inden start, hvis det ikke er indeholdt i denne fagbeskrivelses oversigt over forløb, der er godkendt af Det Juridiske Studienævn. Såfremt den studerende vælger et godkendt forløb, skal ansøgningsskema A (se afsnit 4) udfyldes og afleveres til Studiesekretæren. Du er som studerende velkommen til selv at finde et praktiksted (i ind- og udland) og søge Studienævnet om forhåndsgodkendelse. Den studerende skal i den forbindelse udfylde ansøgningsskema B, som findes i afsnit 4, og aflevere dette til Studiesekretæren. Projektorienteret forløb kan afvikles på 6. semester og 7-9 semester. Vær opmærksom på, at der fra E2015 IKKE længere i forlængelse af projektorienteret forløb gives dispensation til afvikling af et valgfag samtidig med, at der skrives kandidatspeciale. Kontakt Studievejlederne, såfremt der er yderligere spørgsmål (eksempelvis om muligheden for dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS i semester, hvor projektorienteret ophold i udlandet), eller hvis du er interesseret i at læse projektrapporter fra tidligere afviklede forløb. 2

4 2. Et projektorienteret forløb - standardfagbeskrivelse Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kursusforbud: Deltagerkrav: Projektorienteret forløb Project-based Educational Programme Alment modul, offentligretligt modul, procesretligt modul, formueretligt modul, erhvervsøkonomisk modul eller elementer fra flere moduler Pt. Lektor, ph.d. Ulla Steen Værtsvirksomheden stiller en person til rådighed, som kan fungere som vejleder/kontaktperson/mentor etc. Der kan anvendes 10 ECTS på projektorient forløb på enten bachelor- eller kandidatuddannelse Afhængig af værtsvirksomhed kan der specifikke være krav til dig som studerende, som eks. sikkerhedsgodkendelse. Den studerende skal opnå viden om: Arbejdsgangen ved det pågældende praktiksted Evt. samarbejdet mellem praktikstedets forskellige arbejdsgrupper Pensum i faget er: Der er intet obligatorisk pensum i forbindelse med opholdet. Det anbefales dog, at den studerende inden opholdet sætter sig grundig ind i det pågældende fagområde, som projektforløbet tilrettelægges indenfor. Projektforløbet tilrettelægges så den studerende opnår færdigheder i at: Redegør for arbejdet på praktikstedet og dens arbejdsopgaver Arbejde, samarbejde og netværke på praktikstedet Anvende den juridiske metode i praksis Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en intern mundtlig eksamen, som er baseret på en omtrent 10 siders lang projektrapport. I rapporten skal følgende være med: - En introduktion til projektstedet - En beskrivelse af de konkrete faglige opgaver, som den studerende har udført. Herunder læringsprocesser og opnåelse af kompetence - En juridisk problemstilling, som den studerende har været konfronteret med i projektforløbet, herunder beskrivelse af løsningen - Perspektivering af hvor og hvordan den studerende kan anvende sine opnåede erfaringer fremadrettet - Evt. projektforløbets tværfaglige indhold, såfremt den studerende har samarbejdet med andre faggrupper under forløbet Rapporten afleveres i tre fysiske eksemplarer og et eksemplarer som pdf-fil til Studiesekretæren. Studievejlederne up-loader projektrapporten efter bestået eksamen, så den er tilgængelige som inspiration for 3

5 studerende, der overvejer et projektorienteret forløb. Derfor bedes det ene fysiske eksemplar være anonymiseret før aflevering, såfremt projektrapporten indeholder fortrolige oplysninger. Eksamen afvikles som intern projektprøve, med den fagansvarlige som eksaminator. Karakteren gives som bestået/ikke-bestået. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: Formulere klart og velstruktureret om praktikstedet og arbejdsopgaver med anvendelse af korrekt terminologi Kunne arbejde og samarbejde i regi af praktikstedet Kunne bidrage til og løse specifikke stillet opgaver af praktikstedet Udarbejde konkret sagsbehandling i et godt skriftligt sprog Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forberedelse til forløbet = ca. X timer Praktikforløbet = ca. X timer Projektrapport = ca. X timer Eksamensforberedelse = ca. X timer I alt = ca. 270 timer 4

6 3. Studienævnets forhåndsgodkendte forløb 3.1. Projektforløb ved Europæiske Institutioner (10 ECTS) Der er mange institutioner i EU, der giver mulighed for praktikophold/projektorienteret forløb (stagiaires). Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kursusforbud: Projektforløb ved den Europæiske Institution: tilføj navn Project-based Educational Programme at the EU institution add name EU-ret Pt. Lektor, ph.d. Ulla Steen Selvstudium, men ofte stiller EU-institutionen en vejleder til rådighed Der kan maksimalt anvendes 10 ECTS på projektorienterede forløb på enten bachelor- eller kandidatuddannelse. Nogle institutioners forløb kræver, at den studerende er i gang med kandidatuddannelse. Den studerende skal i det projektorienterede forløb i forbindelse med et ophold ved en af de Europæiske Institutioner opnå viden om de for opholdet relevante: EU-institutioner, herunder navnlig: o Kommissionen o Rådet og rådets fagopdelte arbejdsgrupper Coreper o Danmarks Faste Repræsentation (Permanent Representation of Denmark) o Europa Parlamentet og plenarforsamlinger o EU-domstolen o Revisionsretten o Den Europæiske Ombudsmand o De to rådgivende organer Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale udvalg EU-institutionernes arbejdsopgaver og indbyrdes samspil EU-institutionernes samvirke med de nationale departementer og ministerier Arbejdet i en politisk ledet organisation Engelsk som arbejdssprog Pensum i faget er: Der er intet fast pensum i forbindelse med opholdet, men det anbefales, at den studerende inden opholdet sætter sig grundigt ind i EU-institutionernes arbejdsområder og organisation. Praktikforløbene er af EU-institutionerne tilrettelagt således, at den studerende opnår færdighed i at: Redegøre for EU-institutionerne, deres arbejdsopgaver og indbyrdes samspil Redegøre for EU-institutionens informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med institutionens arbejde Arbejde, samarbejde og netværk i den politiske organisation som EU-institutionen indgår i Kendskab til stillinger indenfor EU-institutionen og de arbejdsopgaver der knytter sig hertil 5

7 Anvende engelske som arbejdssprog Forløbet afsluttes med en mundtlig intern projektprøve, som bedømmes bestået/ikke-bestået. Den studerende skal samlet opnå kompetence til: Formulere sig klart og velstruktureret om EU-institutionerne, deres arbejdsopgaver og indbyrdes samspil med anvendelse af korrekt terminologi Kunne redegøre for EU-institutionens informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med institutionens arbejde Kunne redegøre for arbejde og netværk i den politiske organisation som EU-institutionen indgår i, herunder enkelte stillinger indenfor EU-institutionen, og de arbejdsopgaver der knytter sig hertil Anvende engelske som arbejdssprog ANDEN RELEVANT INFORMATION Karrieremuligheder Et projektorienteret ophold ved en EU institution giver en god fornemmelse af indhold af den concours (optagelsesprøve), i forbindelse med længerevarende job ved en af EU s institutioner. Dette gælder både for sagsbehandlere og administrativt personale. Yderligere oplysninger om afholdelse af concours kan fås fra European Personnel Selection Office (EPSO), som er EU-institutionernes fælles kontor for personalerekruttering. Ansøgning om ophold ved en Europæisk Institution Hver institution i EU har specifik procedure for ansøgning om praktikophold. Du kan læse nærmere herom på institutionens hjemmeside. I nedenstående skema kan der dannes et overblik over institutionerne, links og ansøgningsfrister: EU-institution Hjemmeside og ansøgningsskema Ansøgningsfrist (cirka) Opholdsperioder Europa jan. 1. oktober 28. februar Ansøgningsfrist oplyses senere 1. marts 31. juli Kommissionen Europa august - 1. oktober, 1. januar Maks 4 mdr. 1. december - 2. februar 1. maj - Maks 4 mdr. Parlamentet nt/public/staticdisplay.do?id=147&langua 1. april - 1. juni 1. september- Maks 4 mdr. ge=da Rådssekretariatet Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Ombudsmand Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Europarådet ge.aspx?lang=da html e/da/default.htm raineeships 1. oktober 1. april Løbende ansøgning se tpl_ecb01ssl.asp 30. april 31. august 1. oktober 1. april 30. november 30. april 1. februar juni 1. september- 31. januar 1. sep. min. 4, maks 12.md 1. januar- min 4, maks 12.md 15. februar juli 16. september februar 5. marts -31. juli 30. september januar 6

8 European University Institute, Florence es/index.aspx Løbende frist 1-12 mdr. Bolig Du skal selv finde bolig i forbindelse med et ophold på en EU-institution. Der kan eksempelvis finde en bolig i en af de såkaldte Danske Huse eller et af de Internationale Huse, der ejes af en belgisk/græsk familie. Se eksempelvis Dress Code Du skal forvente krav om kontor påklædning. Men spørg dig frem. Finansiering Den studerende kan medbringe sin SU, men skal herudover selv finansiere opholdet. Der har mulighed for at søge fonde og legater, der altafhængig af din tid og evner til legatsøgning, kan dække en del heraf. Eksempelvis kan der søges Udenrigsministeriet (UM) om boligtillæg (cirka 400 EURO). 7

9 3.2. Projektforløb ved Ankestyrelsen Aalborg (10 ECTS) Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kursusforbud: Deltagerkrav: Projekt forløb ved Ankestyrelsen i Aalborg Project-based Programme at The Social Appeal Board in Aalborg Kombinere flere moduler, blandt andet offentligret og formueret herunder familieret. Pt. Lektor, ph.d. Ulla Steen Ankestyrelsen stiller en vejleder til rådighed Der kan maksimalt anvendes 10 ECTS på projektorient forløb på enten. bachelor- eller kandidatuddannelse Forløbet fordrer, at den studerende tildeles forløb ifm. opslag hos Ankestyrelsen Den studerende skal i det projektorienterede forløb opnå viden om: Arbejdet i en offentlig myndighed Ankestyrelsens klageorganer og deres arbejdsform, herunder Adoptionsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for specialundervisning eller Ligebehandlingsnævnet. En eller flere af Ankestyrelsens arbejdsopgaver, herunder: o Ankestyrelsens afgørelsesmyndighed i klagesager indenfor den sociale og beskæftigelsesretlige lovgivning, herunder arbejdsskadesager, børnesager, underretningssager om udsatte børn, underretninger fra politiet om kriminalitetstruede børn og unge, arbejdsmiljøsager, ligebehandlingssager, sager om arbejdsløshedsforsikring og andre sociallovssager. o Ankestyrelsen ansvar for at koordinerer kommunernes praksis på social- og beskæftigelsesområdet som et led i arbejdet med at sikre borgerens retssikkerhed på landsplan, herunder Det Rådgivende Praksisudvalgs arbejde. Arbejdsopgaverne kan bestå i undersøgelser af praksis på udvalgte lovområder, en kortlægning af den generelle velfærdspolitiske indsats baseret på faktuelle tal og oplysninger, konkret vejledning i form af udsendelse af principafgørelser, temamøder, telefonisk rådgivning, undervisningstilbud samt formidling til kommuner, kommunalbestyrelser og andre interessenter. Ankestyrelsens tværfaglige samarbejde mellem jurister, socialrådgivere, kontorfunktionærer, børnesagkyndige og lægesagkyndige rådgivere. Skriftlig juridisk sagsbehandling inden for et afgrænset område i et af Ankestyrelsens kontorer. Pensum i faget er: Der er intet fast pensum i forbindelse med opholdet, men det anbefales, at den studerende inden opholdet sætter sig grundigt ind i det fagområde, som projektforløbet tilrettelægges indenfor. Praktikforløbet er af Ankestyrelsen tilrettelagt således, at den studerende opnår færdighed i at: Redegøre for arbejdet i en offentlig myndighed og Ankestyrelsens arbejdsopgaver Redegøre for institutionens informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med institutionens arbejde 8

10 Arbejde, samarbejde og netværk i den offentlige myndighed Kendskab til stillinger indenfor Ankestyrelsen og de arbejdsopgaver der knytter sig hertil Iagttagelse af forvaltningsrettens sagsbehandlingsregler ved konkret klagesagsbehandling Mundtlig og skriftlig fremstilling Forløbet afsluttes med en intern projektprøve, der bedømmes som bestået/ikke-bestået. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til: Udarbejde konkret klagesagsbehandling i et godt skriftligt sprog og under iagttagelse af forvaltningsretten Kunne redegøre for informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med Ankestyrelsens arbejde Formulere dig klart og velstruktureret om Ankestyrelsen og dens arbejdsopgaver med anvendelse af korrekt terminologi Kunne arbejde og samarbejde i en tværfaglig organisation som Ankestyrelsen ANDEN RELEVANT INFORMATION Ankestyrelsen træffer afgørelser, koordinerer praksis og tilvejebringer viden om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der ikke er bundet af instruktioner fra social-, børne- og integrationsministeren ved afgørelsen af de enkelte sager, jf. 68 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har alene mulighed for at føre tilsyn med den generelle sagsbehandling i Ankestyrelsen inden for lovgivningen på ministeriets område. Se nærmere på Ankestyrelsens hjemmeside Opslag Ankestyrelsens projektforløb opslås typisk to gange årligt. Opslag udsendes gennem CV-boosteren. Merit Opholdet kan tidsmæssigt placeres på 6. semester eller et af kandidatuddannelsens semestre,. Projektforløbene ved Ankestyrelsen Aalborg er forhåndsmeritgodkendt af Juridisk Studienævn. 9

11 3.3. Projektforløb ved Nordjyllands Politi (10 ECTS) Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kursusforbud: Deltagerkrav: Projektforløb ved Nordjyllands Politi Project-based Programme at the Police in Northern Jutland Offentligretligt modul, herunder navnlig strafferet og straffeproces Pt. Lektor, ph.d. Ulla Steen Den studerende bliver tilknyttet advokatur Syd/organiseret og økonomisk kriminalitet, eller i advokaturen Nord/personfarlig og særlov, hvor en erfaren anklager fungerer som mentor og sikre fordeling af arbejdsopgaver. Forløbet fordrer, at den studerende har afsluttet faget strafferet/ervhvervsstrafferet. Det er endvidere en forudsætning for projektforløbet, at både den studerende og eventuel kæreste/samlever kan sikkerhedsgodkendes. Der skal derfor tilladelse til sikkerhedstjek i Kriminalregisteret.. Den studerende skal i det projektorienterede forløb opnå viden om: Arbejdet i en offentlig myndighed som Nordjyllands Politi, herunder o Opdatering af tavler med frister på arrestanter o Udskrivning og fordeling af verserlister o Opdatering af liste over nævningesager o Finde retspraksis, forarbejder m.v. til anklagernes retsarbejde o Undersøge konkrete problemstillinger og udarbejde responsa o Deltagelse i personalemøder på lige fod med en anklager Anvendelse af anklagemyndighedens arbejdsredskaber som: Polsas, anklagemyndighedens standardkoncepter, Anklagernet herunder navnlig brugen af vidensbasen, Cpr. Registeret og Kriminalregisteret Skriftlig sagsbehandling og udfærdigelse af almindeligt anvendte dokumenter i mindre straffesager, som f.eks. anklageskrift, retsmødebegæring, bevisfortegnelse, fremsendelsesskrivelse til retten, fristforlængelsesskrivelser til retten og forsvareren Afvikling af retsmøder, herunder domsforhandlinger, tilståelsessager, grundlovsforhør, fristforlængelser og om muligt vil praktikanten blive tilknyttet som bistand til anklageren i en nævningesag eller større arrestantsag Pensum i faget er: Der er intet fast pensum i forbindelse med opholdet, men det anbefales, at den studerende inden opholdet sætter sig grundigt ind i strafferet og straffeproces. Praktikforløbet er tilrettelagt således, at den studerende opnår færdigheder i at: Redegøre for arbejdet i en offentlig myndighed og anklagemyndighedens arbejdsopgaver, herunder tage stilling til tiltalespørgsmålet, fristforlængelser og foretage mindre fornødne ekspeditioner. Redegøre for institutionens informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med institutionens arbejde 10

12 Arbejde, samarbejde og netværke i en offentlige myndighed vurdere stillinger indenfor anklagemyndigheden og de arbejdsopgaver der knytter sig hertil Forløbet afsluttes med en mundtlig intern projekteksamen, som bestået/ikke-bestået. Den studerende skal samlet opnå kompetence til at: Formulerer sig klart og velstruktureret om anklagemyndigheden og dens arbejdsopgaver med anvendelse af korrekt terminologi Kunne redegøre for informationssøgning og relevante retskilder i forbindelse med den offentlige myndigheds arbejde Kunne arbejde og samarbejde i en organisation som anklagemyndigheden Udarbejde konkret sagsbehandling i et godt skriftligt sprog ANDEN RELEVANT INFORMATION Projektorienterede forløb hos Nordjyllands Politi opslås almindeligvis som 6. måneders forløb. For studerende ved AAU kan der konkret aftale 4 måneders forløb, og den ugentlige arbejdstid kan maksimalt omfatte 25 timer ugentligt, eller der kan alternativt aftales anden fordeling inden for den skitserede tidsramme. Der kan dog undtagelsesvist med kort varsel opstå behov for praktikantens arbejdskraft udenfor normal kontortid, I den første uge af projektforløbet introduceres den studerende til arbejdspladsen, således at den studerende får forståelse for de opgaver, der påhviler de forskellige dele af organisationen. De faste daglige opgaver, der indgår i projektorienteret forløb vil blive introduceret og der arbejdes med opgaveløsning i dialog med kontaktperson. Forløbet af praktikopholdet evalueres efter 2 måneder på et møde med deltagelse af advokaturchefen, mentor og praktikanten. Ved afslutningen af praktikforløbet vil advokaturchefen i samarbejde med mentor endvidere udfærdige en udtalelse om forløbet. Projektforløbet ved Politiet i Nordjylland opslås typisk 2 gange om året: ansøgningsfrist i marts med tiltrædelse juli/august og med ansøgningsfrist i november med tiltrædelse januar/februar efter nærmere aftale.. 11

13 3.4. Projektforløb ved advokatfirmaer (10 ECTS) Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Deltagerkrav/begrænsning: Kursusforbud: Underviser: Advokatfirma projektforløb ved indsat navn og by Project-based Programme at name and city Moduler afhænger af konkret opgaveportefølje Pt. Lektor, ph.d. Ulla Steen Der skal opnås tilsagn fra advokatfirma med godkendelse af forløb af fagansvarlig Der kan maksimalt anvendes 10 ECTS på projektorienteret forløb på enten bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelse Advokatfirmaet udpeger en kontaktperson Den studerende skal i det projektorienterede forløb ved et advokatfirma opnå viden om: Arbejdet i et advokatfirma, herunder o Arbejdsgange i et advokatfirma, herunder anvendelse af paradigmaer o Samarbejdet mellem advokater og øvrigt personale o Advokatetiske regler o Juridisk sagsbehandling af klientsager o Mødet med klienten o Udarbejdelse af skrifts veksling, processkrifter o.l. o Forberedelse og afvikling af retsmøder o Håndtering af retskilder og andet materiale ifm konkrete sager Pensum i faget er: Der er intet fast pensum i forbindelse med opholdet. Praktikforløbet er tilrettelangt således, at den studerende opnår færdigheder i at: At kunne behandle og fremkomme med forslag til løsning af juridiske problemstillinger, der er knyttet til en konkret sag/tvist At kunne fremkomme med begrundede forslag til løsningen af en konkret tvist/juridisk problemstilling og redegøre for de relevante retskilder At kunne bidrage til udarbejdelse af skrifts veksling og processkrifter i en konkret sag At kunne udarbejde udkast til paradigmer At kunne forberede og deltage i møder med klienter og ved domstolene Forløbet afsluttes med en mundtlig intern projekteksamen, som bestået/ikke-bestået. Den studerende skal dermed samlet opnå kompetence til at: Formulere sig klart og velstruktureret om arbejdsopgaver i advokatfirmaer, herunder sagsgange og samspil med klienter Kunne bidrage til forberedelse af retssag Kunne arbejde og samarbejde i regi af advokatfirma. 12

14 Udarbejde konkret sagsbehandling i et godt skriftligt sprog. ANDEN RELEVANT INFORMATION Projektforløbet omfatter en periode svarende til et semesters varighed. Arbejdstiden kan maksimalt udgøre 24 timer ugentligt indenfor normal kontortid. Såfremt der opstår behov for praktikantens arbejdskraft i mere end 24 timer pr. uge i enkeltstående tilfælde, skal timetallet nedsættes tilsvarende i efterfølgende uger. Der introduceres indledningsvist til arbejdspladsen og de opgaver, der skal udføres under projektforløbet. Samtidig skal praktikanten tilknyttes en kontaktperson, der fungerer som mentor og sikre passende fordeling af arbejdsopgaver. Forløbet evalueres efter 2 måneder på et møde med deltagelse af advokat/mentor og den studerende. Ved afslutningen af projektforløbet vil advokatfirmaet udfærdiges en udtalelse om forløbet til den studerende. 13

15 4. Ikke forhåndsgodkendte forløb 4.1. Projektforløb ved Den Sociale Retshjælp (10 ECTS) Både jura og erhvervsøkonomi-jurastuderende har lyst til og relevante kompetencer for at arbejde med socialt udsatte og deres juridiske og økonomiske problematikker. Studerende har mulighed for at søge en praktikstilling hos Den Sociale Retshjælp i København eller Aarhus, hvor der løbende søges både praktikanter og frivillige på under Giv en hånd. Den Sociale Retshjælp er en social økonomisk organisation, hvis hovedformål er at yde en helhedsorienteret juridisk rådgivning/sagsbehandling til socialt udsatte borgere i Danmark. Rådgivningen er baseret på frivilligt arbejde. Forløbet er ikke forhåndsgodkendt af Studienævnet, men opnår den studerende en praktikstilling, udarbejdes fagbeskrivelse for forløbet, der skal godkendes af Studienævnet. 14

16 5. Ansøgningsskemaer 5.1. Skema A vedr. forhåndsgodkendte forløb JURA OG ERHVERVSJURA FORHÅNDSGODKENDT FORLØB OPRETTELSE AF PRAKTIK/PROJEKTORIENTERET FORLØB I STADS Dit navn og adresse Dit studienummer Hvilken uddannelse og hvilket semester du går på Dit praktiksteds kontaktoplysninger Navnet på din kontaktperson/ vejleder/overordnede hos praktiskstedet Ansættelsesperioden (forløbets varighed) Forløbets navn på eksamensbeviset på dansk Forløbets navn på eksamensbeviset på engelsk Anfør hvilket semester, du ønsker praktikforløbet på 10 ECTS, skal godskrives som valgfag Studieplan. Projektforløb ved *navn* Project-based program at *name*. Bemærk at der du i henhold til studiefremdriftsreformen skal tilmelde dig 30 nye ECTS dette gælder også i semester med projektorienteret forløb.. Stads udskrift vedhæftes (skal vedhæftes) Forløbet er registreret af Internationalt kontor (Kun ophold uden for Danmark) Dato/ Internationalt Kontor Dato/ (dit) Navn 15

17 5.2. Skema B vedr. godkendelse af nyt forløb IKKE FORHÅNDSGODKENDTE FORLØB ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PRAKTIK/PROJEKTORIENTERET FORLØB Dit navn og adresse Dit studienummer Hvilken uddannelse og hvilket semester du går på Dit praktiksteds kontaktoplysninger Navnet på din kontaktperson/vejleder/overordnede hos praktiskstedet Ansættelsesperioden (forløbets varighed) De arbejdsopgaver du skal udføre Forløbets navn på eksamensbeviset på dansk Forløbets navn på eksamensbeviset på engelsk Anfør hvilket semester, du ønsker praktikforløbet på 10 ECTS, skal godskrives som valgfag Studieplan Projektforløb ved *navn* Project-based program at *name*. Bemærk at der du i henhold til studiefremdriftsreformen skal tilmelde dig 30 nye ECTS dette gælder også i semester med projektorienteret forløb. Stads udskrift vedhæftes (skal vedhæftes) Dato/ (dit) Navn Forløbet godkendes til oprettelse i STADS: Forløbet er registreret af Internationalt kontor (Kun ophold uden for Danmark) Dato /fagansvarlig Dato/ Internationalt Kontor 16

Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura

Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsøkonomi-jura Projektorienterede forløb NOTAT Projektorienteret forløb afvikles i virksomhed tæller som 10 ECTS valgfag Et projektorienteret forløb kan vælges på 6, 7., 8.

Læs mere

Projektorienterede forløb

Projektorienterede forløb Fagbeskrivelser Jura og Erhvervsjura Projektorienterede forløb NOTAT Forløbene udbydes som supplement til jura og erhvervsjurauddannelsens valgfagskatalog i henhold til: - STO BA-jur. 2009 og 2013 - STO

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 3. september 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

SU OG UDLANDSOPHOLD AARHUS UNIVERSITET 5. OKTOBER 2017 FULDMÆGTIG

SU OG UDLANDSOPHOLD AARHUS UNIVERSITET 5. OKTOBER 2017 FULDMÆGTIG SU I UDLANDET Du er berettiget til at modtage SU til et studieophold i udlandet, hvis det er forhåndsgodkendt Oplys om studieopholdet under særlige bopælsforhold i minsu, så får du SUsatsen for udeboende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn DAGSORDEN Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Mandag den 5. oktober 2015 kl.: 10:00-13:00, NJV. 6B, i lokale

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagmodulbeskrivelser

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.)

Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) Retningslinjer for bachelorprojekter i grupper på jura og HA (jur.) 1. Information Informationsmøde afholdes i uge 43 i efteråret 2016. Fremover afholdes informationsmødet i henholdsvis marts/april og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet.

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet. REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Mandag den 9. maj 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Albert Sverrisson

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER abroad Study PROGRAM Forhåndsgodkendelse af fag. Søge optagelse ved det udenlandske universitet. BSS Travel Grant

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere