Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse nr. XXIII Sydkoreas økonomi og samhandel med Danmark Sydkoreas økonomi Aktuel økonomisk situation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse nr. XXIII Sydkoreas økonomi og samhandel med Danmark Sydkoreas økonomi Aktuel økonomisk situation"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse nr. XXIII Sydkoreas økonomi og samhandel med Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Seoul Udenrigsministeriet, oktober 2016 Kontaktperson: Jacob Warburg Sydkoreas økonomi Sydkorea er verdens 11. største økonomi og hører til blandt de mest velstående lande. Sydkorea har baseret sin økonomiske vækst på et tæt samarbejde mellem staten og de meget store industrikoncerner, eksport og en stadig bevægelse op i værdikæden. Eksporten er stadig afgørende for økonomien. Uddannelse og forskning er vigtige økonomiske drivkræfter. Sydkorea blev hårdt ramt af den asiatiske finansielle krise i , men kom relativt uskadt igennem den finansielle krise i Aktuel økonomisk situation I øjeblikket er udsigterne for Sydkoreas økonomi relativt gode, men også tæt knyttet til især vækstudsigterne for Kina, som er Sydkoreas største handelspartner. Sydkorea oppebærer et markant overskud på betalingsbalancen på ca. 7,5 pct. af BNP og har stort set balance på den offentlige saldo. I 2015 var realvæksten i BNP 2,6 pct. og denne vækst forventes at fortsætte og måske endda øges lidt frem mod 2020 til 3,0 pct. p.a. Sydkoreas udenrigshandel Sydkorea har en meget åben økonomi med stor afhængighed af international handel. Som et resultat heraf er Sydkorea et af de lande der har indgået flest frihandelsaftaler, herunder med EU, som trådte i kraft 1. juli Kina er vokset til at blive Sydkoreas største handelspartner med omkring ¼-del af Sydkoreas vareeksport og omkring 1/5-del af vareimporten. Næststørst er Europa (inklusive Rusland og Tyrkiet), mens USA kun er Sydkoreas tredje største handelspartner. I de senere år er varehandelen med Vietnam øget markant, mens handelen med Japan fylder stadig mindre. Dansk handel med Sydkorea Dansk eksport til Sydkorea består overvejende af maskiner, medico/farma og underleverancer til skibe. Eksporten til Sydkorea er faldet markant i første halvår Faldet skyldes et højt niveau for eksporten i En fremskrivning af dansk vare- og tjenesteeksport til Sydkorea indikerer, at væksten fra vil blive 0,9 mia.kr., svarende til 8 pct. Det skønnes, at EU s frihandelsaftale med Sydkorea isoleret set har løftet dansk vareeksport med omkring 2 mia.kr., svarende til et løft på 50 pct. i forhold til en situation uden en FTA. Dette skønnes isoleret set at have skabt omkring fuldtidsjobs i Danmark Økonomiske udfordringer for Sydkorea Strukturelt udfordres Sydkorea af en faldende arbejdsstyrke og en aldrende befolkning. Endvidere er Sydkorea sårbar overfor en vækstafmatning især i Kina, men også i USA og Europa. Faldet i olieprisen og lave fragtrater har presset værftsindustri og shipping. Stigende privat gældsætning indebærer sårbarhed overfor rentestigninger og boligmarkedet. 1

2 1. Sydkoreas økonomi I dag hører Sydkorea til blandt verdens største økonomier og relativt mest velstående lande. I 2015 var Sydkoreas den 11. største økonomi i verden, op fra nr. 28 i Over denne periode på 35 år har Sydkorea haft en årlig realvækst i BNP på 6,5 pct., hvor Danmark til sammenligning har haft en årlig realvækst på 1,6 pct. For Sydkorea var væksten højest i starten af perioden på knap 10 pct. årligt, men er de seneste 15 år faldet til 3,9 pct. årlig realvækst. I perioden fra er Sydkoreas befolkning øget fra 37,5 millioner til 50,3 millioner, dvs. en årlig vækst på 0,8 pct. Realvæksten per capita har derfor været lidt lavere end væksten i BNP, nemlig 5,6 pct. årligt. Dette kan sammenlignes med en realvækst pr. capita i Danmark fra på 1,3 pct. årligt. Sydkorea har baseret sin økonomiske vækst på et tæt samarbejde mellem staten og de meget store industrikoncerner, eksport og en stadig bevægelse op i værdikæden. Uddannelse og forskning er vigtige økonomiske drivkræfter. F&U-udgifterne i Sydkorea er de højeste i OECD med en andel på 4,3 pct. af BNP i 2014, heraf tegner erhvervslivet sig for tre fjerdedele af det samlede beløb. Den private F&U er typisk koncentreret i de store virksomheder, mens virksomheder med mindre end 250 ansatte udgjorde kun 24 pct. af de samlede F&U udgifter forhold til OECD-gennemsnittet på 33 pct. (OECD, 2013). Sydkorea har en af de højest uddannede befolkninger i verden den 6. højeste i OECD og er samtidig den hårdest arbejdende (2.124 timer årligt pr. person mod Danmarks 1.436). De koreanske elever hører til blandt verdenseliten ifølge PISA-tests. Næsten 70 pct. af en ungdomsårgang læser videre på en universitetsuddannelse. Korea har godt 400 universiteter (offentlige og private, hvoraf sidstnævnte udgør langt størsteparten). Nøglen til et godt job er en eksamensgrad fra et af Koreas mest anerkendte universiteter. I øjeblikket udklækker Sydkorea dog flere kandidater fra universiteterne, end der er arbejde til. De små ungdomsårgange påvirker alvorligt uddannelsessystemet. Der er færre studerende, hvilket gælder både på grundskole og gymnasialt niveau. Det betyder at skoler må lukke. Universiteterne er derfor med rette bekymrede, da flertallet af universiteter i Korea er private. I 1980 var Sydkoreas BNP per capita på 10 pct. af niveauet i Danmark. I 2015 er dette øget til 43 pct. af Danmarks BNP pr. capita. Realt BNP. Millioner USD priser. Realt BNP pr. capita. USD priser Vækst p.a Vækst p.a. Sydkorea ,5% Sydkorea ,6% Danmark ,6% Danmark ,3% Relativt til DK 76% 384% Relativt til DK 10% 43% Kilde: Oxford Economics. 2

3 Blandt andet som følge af stor låntagning i Koreanske Won i forhold til US Dollar udenlandsk valuta og overinvestering blev Sydkorea relativt hårdt ramt af den asiatiske finan sielle krise i , hvor Sydkoreas BNP i faldt 5,5 pct. og Won en mere end 50 pct. i 1400 forhold til amerikanske dollar. Allerede året efter 1200 var BNP-tabet dog mere end genvundet målt i 1000 lokal valuta. Sydkorea blev også ramt af den globale finansielle krise i 2008, men dog kun i 800 mindre udstrækning. Vækstraten faldt i 2008 til 600 2,8 pct. og i 2009 til 0,7 pct. og valutaen faldt 400 omkring 40 pct. i forhold til USD. Efterfølgende har Won en dog stabiliseret sig og BNP har i 200 de senere år ligget omkring 2,5 3,5 pct. årlig 0 realvækst. Til sammenligning blev Danmark ikke berørt af den asiatiske krise i slutningen af 1990 erne, men i 2008 faldt BNP med 0,7 pct. og i 2009 med 5,1 pct. og dansk økonomi har efterfølgende befundet sig i en lavvækstperiode. I øjeblikket er udsigterne for Sydkoreas økonomi relativt gode, men også tæt knyttet til vækstudsigterne for Kina, som er Sydkoreas største handelspartner, jf. nedenfor. Sydkorea oppebærer et markant overskud på betalingsbalancen på ca. 7,5 pct. af BNP og har stort set balance på den offentlige saldo. Den sunde offentlige økonomi har medført, at regeringen har stort økonomisk råderum til at føre en ekspansiv penge- og finanspolitik. Senest har den koreanske regering i juli måned i år offentliggjort en større stimulus pakke med en samlet værdi på små 10 mia. USD. Centralbankens toneangivne rente er i det seneste år løbende sat ned og er p.t på 1,25 pct. Yderligere reduktioner kan forventes. Inflationen på 1 pct. ligger væsentligt under målsætningen på 2 pct.. Nøgletal for Sydkoreas økonomi (årlig ændring i pct. hvis ikke andet angivet) BNP, realt 3,3% 2,6% 2,7% 2,8% 3,0% 2,9% 2,7% Industriproduktion 0,6% -0,8% 0,9% 3,0% 3,5% 3,6% 3,4% Forbrugerpriser 1,2% 0,7% 0,8% 1,3% 1,4% 1,8% 2,0% Eksport af varer og tjenester 2,0% 0,8% 1,4% 2,0% 2,8% 3,4% 3,5% Import af varer og tjenester 1,5% 3,2% 1,2% 1,8% 3,0% 3,5% 3,8% Betalingsbalance, pct af BNP 6,0% 7,7% 7,4% 6,6% 6,6% 5,9% 4,9% Saldo på statsfinanser, af BNP 0,6% 0,0% -0,5% -0,2% -0,1% -0,3% -0,2% Betalingsbalance (Mia.USD) 84,4 106,0 103,4 94,8 100,0 95,0 82,2 Handelsbalance (Mia. USD) 93,7 128,6 144,7 129,9 133,6 113,8 90,5 Rente 10 årig stat (niveau) 3,2% 2,3% 1,7% 1,9% 2,3% 2,7% 3,1% Valutakurs ver USD (niveau) Kilde: Oxford Economics 3

4 I 2015 var realvæksten i BNP 2,6 pct. og denne vækst forventes at fortsætte og måske endda øges lidt frem mod 2020 til 3,0 pct. p.a. Det private forbrug voksede 3,7 pct. i 2015 og forventningen er fortsatte årlige vækstrater omkring 2,5-3,0 pct. Samtidig voksede det offentlige forbrug 3,4 pct. i 2015 og i de kommende par år forventes vækstrater omkring 4-6 pct. 2. Sammensætning af Sydkoreas udenrigshandel på lande og sektorer. Sydkoreas udenrigshandel finder fortrinssted med Kina, Europa og USA. Fordeling af Sydkoreas vareeksport på lande. Pct. Fordeling af Sydkoreas vareimport på lande. Pct Kina 0,0% 0,0% 11,4% 27,2% Kina 0,0% 0,0% 8,0% 20,7% Øvrig Asien 7,3% 6,3% 8,8% 5,8% Øvrig Asien 7,3% 6,6% 11,1% 7,2% USA 28,4% 30,3% 23,3% 13,9% USA 22,0% 25,4% 18,2% 10,1% Europa 17,9% 15,7% 15,5% 10,5% Europa 6,6% 12,7% 11,8% 14,8% Hong Kong 5,1% 5,9% 6,6% 6,0% Hong Kong 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% MENA 11,7% 3,9% 4,4% 6,0% MENA 23,4% 8,2% 15,1% 15,6% Vietnam 0,1% 0,0% 1,0% 5,5% Vietnam 0,0% 0,0% 0,2% 2,2% Japan 18,7% 19,7% 12,6% 5,1% Japan 26,3% 27,9% 19,8% 10,5% Latinamerika 2,9% 3,1% 5,4% 5,1% Latinamerika 1,7% 2,8% 2,1% 3,7% Singapore 1,6% 2,8% 3,5% 3,0% Singapore 0,7% 1,3% 2,3% 1,8% Indien 1,1% 0,7% 0,8% 2,4% Indien 0,2% 0,4% 0,6% 1,0% Kilde: Oxford Economics Kilde: Oxford Economics Kina er vokset til at blive Sydkoreas største handelspartner og står i dag for omkring ¼-del af Sydkoreas vareeksport og omkring 1/5-del af vareimporten. Handelen mellem de to lande er vokset kraftigt i en årrække. I 2015 var Sydkoreas vareeksport til Kina omkring 137 mia. USD og importen ca. 90 mia. USD, i alt 227 mia. USD i samlet varehandel med et overskud i Sydkoreas favør på ca. 47 mia. USD. Næststørste handelspartner i 2015 var Europa (inklusive Rusland og Tyrkiet) med en samlet varehandel på 120 mia. USD og et mindre underskud for Sydkorea på 6 mia. USD. Tredjestørste handelspartner er USA med en samlet varehandel på 114 mia. USD og et overskud i Sydkoreas favør på 26 mia. USD. Mens varehandelen med Kina er vokset mere end 7 gange fra 2000 til 2015 er varehandelen med Europa kun vokset 2,7 gange og med USA 1,7 gange. Relativt er det imidlertid varehandelen med Vietnam, som er øget mest, hvor eksporten er 16-doblet og importen 30-doblet fra Hermed er Vietnam blevet Sydkoreas fjerde vigtigste handelspartner for varer i Sydkorea havde i 2015 et overskud på varehandelen på ca. 18 mia. USD. Relativt er det handelen med Japan, som er faldet mest. Fra er den samlede varehandel med Japan kun steget 1,4 gange og Japan aftager nu kun 5,1 pct. af Sydkoreas vareeksport og tilvejebringer kun 10,5 pct. af Sydkoreas vareimport. Sydkorea har et underskud på varehandelen på ca. 20 mia. USD. I Europa er Storbritannien Sydkoreas største eksportmarked og Tyrkiet og Tyskland de næst største. På importsiden er Tyskland den største leverandør med 4,8 pct. af Sydkoreas import, 4

5 efterfulgt af Rusland og Frankrig. Danmark aftager 0,3 pct. af Sydkoreas vareeksport og leverer 0,2 pct. af Sydkoreas vareimport. Danmarks samhandel med Sydkorea er uddybet i afsnit 3. Sydkoreas største eksportvarer maskiner og transportmidler, elektriske apparater og motorkøretøjer. På importsiden dominerer olieprodukter efterfulgt af maskiner og transportmidler og elektriske maskiner. Den store eksport af maskiner og transport går især til Kina, som i 2015 aftog 23 pct. Næststørste sydkoreanske marked for maskiner og transport var USA, som aftog 16 pct., mens Europa aftog 11 pct. For elektroniksektoren spiller verdens største producent af mobiltelefoner, Samsung Electronics, en helt særlig og afgørende rolle. Der ses derfor med stor bekymring på de potentielle negative implikationer for eksporten og samfundsøkonomien efter Samsung har indstillet produktionen af deres nyeste og stort lancerede smartphone Galaxy Note 7 pga brandfare i batteriet. Det økonomiske tab for Samsung er stort men håndterbart. Risikoen for virksomhedens brand image er på sigt derimod langt mere alvorligt. Samsung koncernen bidrager med godt 15-20% af Sydkoreas BNP, hvorfor hurtig afbødning af skadevirkningerne og genoprettelse af forbrugertilliden vil være afgørende. På importsiden var Kina også største leverandør af maskiner og transport, efterfulgt af Japan og USA. Sydkoreas store import af brændsler stammer primært fra Saudi Arabien, Forenede Arabiske Emirater og Rusland. 3. Danmarks samhandel med Sydkorea Sydkoreas står for omkring 1,3 pct. af Danmarks samlede udenrigshandel, dvs. både eksport og import, men betydningen for danske virksomheder overgår dog dette tal. Dette skyldes indirekte dansk eksport og produktion i tredjelande (eksempelvis Østeuropa eller Kina) til Sydkorea, som ikke er indeholdt i de bilaterale handelstal. Denne handel bidrager ikke desto mindre væsentligt til danske virksomheders koncernøkonomi og værdiskabelse både ude og hjemme I 2015 beløb Danmarks samlede eksport til Sydkorea sig til 11,9 mia.kr., fordelt med 6,7 mia.kr. i vareeksport og 5,2 mia.kr. i tjenesteeksport, primært søfart. Importen var i alt 14,6 mia.kr. fordelt med 11,9 mia.kr. i vareimport og 2,7 mia.kr. i tjenesteimport. Danmarks udenrigshandel med Sydkorea, mia.kr. og pct Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel Dansk eksport Varer 3,3 0,7% 4,1 0,7% 6,7 1,0% Tjenester 3,5 1,3% 5,1 1,5% 5,2 1,2% Eksport i alt 6,8 0,9% 9,2 1,0% 11,9 1,1% Dansk import Varer 4,2 1,0% 2,7 0,6% 11,9 2,0% Tjenester 1,5 0,6% 2,8 0,9% 2,7 0,7% Import i alt 5,7 0,9% 5,5 0,7% 14,6 1,5% Balancer Varebalance -0,9 1,3-5,2 Tjenestebalance 2,0 2,4 2,5 5

6 Bilateral handelsbalance 1,1 3,7-2,6 Statistikbanken.dk/BB3 Danmark har traditionelt haft et betydeligt overskud i samhandelen med Sydkorea, men har siden 2013 haft underskud. Underskuddet stammer fra varehandelen, hvor importen fra Sydkorea er steget markant, mens Danmark fortsat har et stort overskud på tjenestehandelen, primært som følge af store indtægter fra søtransport. Den kraftige stigning i vareimporten fra Sydkorea skyldes store indkøb af skibe i 2013, 2014 og 2015, jf. figuren nedenfor, hvor skibe er indeholdt i kategorien Andre transportmidler. Ses bort fra importen af skibe er dansk vareimport fra Sydkorea faldet en smule fra 2012 til Dansk vareimport fra Sydkorea, mill.kr Kilde: Danmarks Statistik Øvrige varer Telekom g lyd Papir og pap El. maskiner og apparater Maskiner og -tilbehør til industrien Kraftmaskiner og motorer Plast, ubearbejdet Jern og stål Metalvarer, i.a.n. Køretøjer Andre transportmidler Import ex. skibe Dansk vareeksport til Sydkorea er steget jævnt siden lavpunktet i Eksporten domineres af maskiner/udstyr til industri, skibe, medico/farma, dele til vindmøller og kød og kødvarer, jf. figuren nedenfor. 6

7 Dansk vareeksport til Sydkorea, mill.kr Kilde: Danmarks Statistik Øvrige varer Huder og pelsskind Specialmaskiner Korn og kornvarer Tekniske instrumenter Kemiske materialer Kød og kødvarer Kraftmaskiner og motorer Medico og farma Andre transportmidler Maskiner og -tilbehør til industrien 4. Forventninger til dansk eksport til Sydkorea I 2016 er vareeksporten til Sydkorea i de første seks måneder faldet med 37,5 pct. i forhold til samme periode i Faldet skyldes overvejende, at niveauet for eksporten af maskiner til industrien var meget højt i 2015, givetvis som følge af enkeltordrer, som ikke er gentaget i Krisen i den koreanske skibsbygningsindustri, hvortil danske maritime virksomheder er store underleverandører, er anden forklaring på tilbagegangen. Også eksporten af korn og kornvarer var på et usædvanligt højt niveau i 2015 og er nu tilbage på et mere normalt niveau. Samlet set indebærer udviklingen dog, at udsigten for væksten i dansk vareeksport til Sydkorea indikerer et fald på i 2016 på 8,4 pct. i basiseksporten og 14,7 pct. i den samlede vareeksport. Dette svarer til et niveau omkring 5 pct. højere end i For 2017 indikerer Udenrigsministeriets Eksportudsigt en vækst i dansk vareeksport til Sydkorea på pct. En fremskrivning af dansk vare- og tjenesteeksport til Sydkorea indikerer, at væksten fra vil være 0,9 mia.kr., svarende til 8 pct. jf. tabellen nedenfor Dansk eksport af varer og tjenester til Sydkorea. Faktisk og fremskrevet. Løbende priser. DKK Vækst Varer % 8% Tjenester % 7% Varer og tjenester % 8% Note: Data fra Danmarks Statistik. Vareeksporten er fremskrivet på grundlag af Udenrigsministeriets Eksportudsigt, mens tjensteeksport er lineært fremskrevet. 7

8 Som følge af det høje niveau for vareeksporten i 2015 forventes væksten i vareeksporten fra kun at blive 0,5 mia.kr., svarende til en samlet vækst på 8 pct. Tjenesteeksporten, som primært består af søtransport, har historisk været meget volatil og bestemmes i stor udstrækning af fragtraterne. En fremskrivning er derfor forbundet med særlig stor usikkerhed. Fremskrivningen indikerer her en vækst på knap 0,4 mia.kr., svarende til 8 pct. fra 2015 til Dansk eksport af varer og tjenester til Sydkorea. Faktisk og fremskrevet. Løbende priser. DKK Tjenester i alt Basisvareeksport 5. Sydkoreas aktuelle økonomiske udfordringer På trods af den generelt sunde økonomiske situation har Sydkorea dog en række aktuelle og strukturelle udfordringer. Blandt disse kan nævnes: Sydkoreanske virksomheder er udsat i forhold til en svækket økonomisk udvikling i Kina. Deprecieringen af den japanske yen har presset koreanske virksomheder i forhold til deres japanske konkurrenter. Sydkoreas befolkning ældes hurtigt som følge af stigende levealder og få børnefødsler (fødselsrate på 1,2). Arbejdsstyrken falder. Det globale olieprisfald, overkapacitet og lave fragtrater har skabt et stort hul i de koreanske skibsværfters ordrebøger. Det gælder både ordretilgangen på nybygninger af skibe og offshore installationer. Værfterne er desuden præget at stor gæld og har modtaget store kapitalindskud fra statslige banker. Krisen, som forventes at fortsætte i 2017, rammer især Sydkoreas sydlige regioner, hvor denne produktion er lokaliseret. Fra dansk side har DONG aflyst ordre på en olieplatform (Hejrefeltet) der var under konstruktion hos DSME. De koreanske bygge-, anlægs- og ingeniørfirmaer der typisk har haft omfattende ordrebøger i Mellemøsten har kun svag ordretilgang foranlediget af faldet i oliepriserne. De koreanske shipping virksomheder er under hårdt pres. Det største koreanske containerrederi Hanjin (og nr. 7 på verdensplan) er således gået i betalingsstandsning tidligere på året. Den anden store virksomhed Hyundai Merchant Marine klarer sig bedre, men er ligeledes hårdt presset og en fortsat drift kræver formenligt tilførsel af ny kapital. Hertil kommer, at Korea over de senere år har oplevet et stigende antal konflikter på arbejdsmarkedet både i den private og offentlige sektor. Ønsket om lønstigninger, herunder 8

9 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 en højere mindsteløn har udgjort en vigtig sag, og senest har regeringens ønske om at indføre performance baseret løn i det offentlige medført protester og strejker. Endelig kan nævnes, at de sydkoreanske husholdninger har oparbejdet en betydelig gældsbyrde som følge af øget låntagning til køb af fast ejendom. Dette gør dem sårbare i forhold til boligmarkedet og en eventuel rentestigning, og den høje gældssætning kan potentielt få negativ indvirkning på privatforbruget. 6. Frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea 1. juli 2016 markerede 5-årsdagen for ikrafttræden EU-Korea frihandelsaftale og dermed også tidspunktet, hvor langt hovedparten af told på handel med EU oprindelse var udfaset. Enkelte produkter, herunder især landbrugsprodukter (eksempelvis ris flere mejeri- og kødprodukter) ligger under for et længere udfasningsforløb på henholdsvis 7, 10 og 15 år. Hertil kommer at enkelte for Korea særligt sensitive produkter er omfattet af et kvotesystem (herunder kartoffelstivelse). Effekten af EU-Sydkorea frihandelsaftalen har været betydelig. EU s eksport til Korea er siden aftalens implementering vokset med 55 pct. Omvendt er den koreanske eksport til EU i samme periode dog kun vokset med 5 pct. Forklaringen på den store forskel tilskrives blandt andet af det forhold, at en ikke ubetydelig del af den koreanske produktion af eksempelvis elektronik og biler er blevet flyttet enten til billigere områder, eksempelvis Vietnam for elektronikkens vedkommende eller til Østeuropa for bilernes vedkommende. Hertil kommer, at den økonomiske vækst i Europas har været underdrejet i de år aftalen har været implementeret. Ubalancen i den overordnede samhandel benyttes af koreanerne i de løbende forhandlinger med EU om aftalens tilpasninger i et forsøg på at opnå mere gunstige betingelser for Korea og koreanske virksomheder. Danske virksomheder har ifølge opgørelser fra EU ikke været de bedste til at udnytte aftalen. For Danmark ligger udnyttelsesgraden ifølge EU kun på 60 pct. i Dette er en stigning på ca. 6 pct. i forhold til året før, men et stykke under gennemsnitlige udnyttelsesgrad for samtlige EU lande på 68,5 pct. Lande som vi normalt sammenligner os med kan fremvise følgende gennemsnitlige udnyttelsesgrader: Sverige: 63 pct., Holland: 60 pct., Finland: 47 pct., Frankrig: 59 pct., Tyskland: 76 pct. Alligevel tyder udviklingen i dansk vareeksport på, at frihandelsaftalen har haft stor betydning. I perioden 2005 til medio 2011, hvor aftalen trådte i kraft, udviklede dansk vareeksport til Sydkorea sig kun svagt. Dette skyldtes til dels finanskrisen, men alligevel er det tydeligt, at både niveauet og vækstraten efter 1. juli 2011 har været markant højere, jf. figuren. Dette gælder selv når der ses bort fra de måneder med ekstraordinær eksport (jf. striplet Dansk vareeksport til Sydkorea pr. måned. mill.kr.

10 linje). Således ville den trendmæssige vareeksport til Sydkorea i 2015 uden en FTA have været 3,9 mia.kr., mens den trendmæssige udvikling med FTA en er mellem 5,7 mia.kr. og 6,1 mia.kr. Isoleret set har FTA en dermed løftet dansk vareeksport omkring 2 mia.kr. i 2015, svarende til 50 pct. i forhold til den trendmæssige udvikling uden en FTA. Den øgede vareeksport til Sydkorea skønnes at have skabt omkring fuldtidsjobs i Danmark. I hvilken udstrækning FTA en har påvirket nettobeskæftigelsen i Danmark kræver derimod en større analyse, som også inddrager importsiden og eventuelle ændringer i Danmarks handelsmønster som følge af FTA en. Udnyttelsesgraden svinger meget fra sektor til sektor. For så vidt angår danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er udnyttelsesgraden på 97,3 pct. mens industrien kun kan fremvise en udnyttelsesgrad på 51,5 pct. Baggrunden for den relativt lave udnyttelsesgrad er især danske SMVers manglende kendskab til aftalens modaliteter samt den kendsgerning, at kun direkte afskibninger mellem EU og Korea er omfattet af aftalen. 7. Økonomisk samarbejde med Nordkorea Nordkorea har i mange år været underlagt sanktioner fra det internationale samfunds side pga landets atom- og missilprogrammer, hvilket generelt har hæmmet et normalt økonomisk samarbejde med Nordkorea. Landet er økonomisk tilbagestående og helt afhængig af samhandlen med Kina. For 2015 skønnedes således det nordkoreanske BNP pr. indbygger at være på USD, mod USD i Sydkorea. Sydkorea har opretholdt omfattende økonomiske sanktioner mod Nordkorea siden 2010, hvor 46 sydkoreanske søfolk mistede livet i forbindelse med sænkningen af flådefartøjet Cheonan. I den seneste tid er relationerne yderligere forværret: Som reaktion på den nordkoreanske atomprøvesprængning i januar 2016 traf Sydkorea i februar 2016 beslutning om at lukke industrikomplekset Kaesong i Nordkorea. Komplekset husede produktion på vegne af 124 sydkoreanske fremstillingsvirksomheder, der benyttede sig af arbejdskraft fra ca nordkoreanere. Nordkorea gennemførte sin femte atomprøvesprængning i september Den 8. marts 2016 vedtog FN s Sikkerhedsråd skærpede sanktioner mod Nordkorea. Sydkorea og andre lande, herunder EU, har efterfølgende tillige suppleret med yderligere unilaterale sanktioner. Sikkerhedssituationen og nordkoreanske militære provokationer har traditionelt haft lille, hvis overhovedet nogen indvirkning på aktiemarkederne, der som hovedregel er kommet sig hurtigt. 8. Projekter og udviklinger i pipeline Styrket og udvidet dansk-koreansk strategisk partnerskab med udgangspunkt i ny handlingsplan der forventes endosseret under statsministerens kommende besøg. Planens nøglesektorer omfatter viden og teknologi, innovation, landbrug og fødevarer, det maritime område, sundhed og velfærd, forsvarsindustri, infrastruktur, miljø og energi samt kultur og livsstil. 10

11 Åbning for importen af dansk oksekød, hvilket forhåbentligt finder sted i løbet af 2017, muligvis ifm miljø- og fødevareministeren forventede besøg i Korea. Etablering af flere on- og offshore vindfarme herunder såvel i bjergene i den østlige del af landet men også i havet ud for øen Jeju s kyst samt på vestskysten. 11

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger APRIL 2009 LANDEANALYSER Japan Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Forventet BNP vækst på -6,4 pct. i 2009 I 2008 har Japan haft en mild recession med en negativ BNP

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Viden - Vækst - Balance. - og den danske fødevareklynge

Viden - Vækst - Balance. - og den danske fødevareklynge Viden - Vækst - Balance - og den danske fødevareklynge Sydkorea - og den danske fødevareklynge Highlights: Sydkorea er et økonomisk vækstmirakel, der på få årtier er gået fra fattigdom til at være et ganske

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling OKTOBER 2011 LANDEANALYSER Tyskland Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Tysk økonomi er vokset kraftigt efter de kriseprægede år 2008 og 2009. Det skyldes især at den

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Effekter af frihandelsaftaler for Danmark

Effekter af frihandelsaftaler for Danmark Effekter af frihandelsaftaler for Udenrigsministeriet 21 November 2013 Denne rapport indeholder resultater af modelsimuleringer af fire EU frihandelsaftaler (USA, Japan, Korea og Canada.) Copenhagen Economics

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada

Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Perspektivanalyse XXII: Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med Ambassaden i Ottawa, Generalkonsulatet i Toronto og ANA Kontaktperson:

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Kinas økonomi og økonomiske udfordringer

Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Kinas økonomi og økonomiske udfordringer Udenrigsøkonomisk trendanalyse nr. XXIV Kinas økonomi og samhandel med Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Beijing Udenrigsministeriet, 1. december Kontaktperson: Jacob

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Positive tendenser i den russiske økonomi

Positive tendenser i den russiske økonomi Positive tendenser i den russiske økonomi DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere