Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Metode... 3 Kampagnestrategi.. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Metode... 3 Kampagnestrategi.. 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Metode... 3 Kampagnestrategi.. 4 Nuværende situation. 4 Ønsket situation 4 Årsag til den nuværende situation 4 Hvilke udfordringer er der ved problemet 4 Muligheder 5 Et kommunikationsproblem. 6 Afgrænsning af kommunikationsproblem 6 Mål Organisationsmål Kampagnemål Delmål Valg af kommunikationsformer Delkonklusion. 13 Handlingsplan Budskaber Kanaler Kommunikationsprodukter Jeg mangler viden Det er besværligt 18 - Det er dyrt.. 20 PR-strategi.. 20 PR-plan Delkonklusion. 28 Evalueringsplan prætest før- og eftermåling Budget. 30 Tidsplan.. 31 Bemanding.. 33 Konklusion 34 Refleksion og arbejdsproces. 35 Litteraturliste. 36 Hjemmesider.. 36 Bøger. 37 Interviews.. 38 Mails.. 38 Andet. 39

3 Metode For at opnå større viden og udforme en realistisk kampagnestrategi, har vi udformet et kvantitativt spørgeskema. Formålet med det kvantitative spørgeskema er at finde nogle generelle mønstre i et repræsentativt udsnit af målgruppen. Det der kendetegner en kvantitativ undersøgelse er, at der er fokus på tendenser, tanker og ideer hos den brede befolkning. Målet med vores spørgeskema er at undersøge, kvindernes viden både om kemi i hverdagen, den tidligere kampagne Klar til storken - gravid med god kemi samt deres holdninger til emnet. Der kan dog være nogle ulemper og fejl forbundet med denne type spørgeskema. Ulemperne kan være, at vi ved flere spørgsmål, står med en manglende viden omkring hvorfor respondenterne har svaret, som de har. Endvidere kan det ikke sikres, at pågældende respondenter har en entydig forståelse af de stillede spørgsmål. Andet der kan betvivles er, om de 113 besvarelser undersøgelsen modtog dækker en repræsentativ del af kvinderne og er tilstrækkelig til at lave generaliseringer. Til sidst, skal det overvejes, at spørgeskemaet især er delt på diverse babyforum og hjemmesider. Vi må derfor stille os kritiske overfor besvarelserne, da resultaterne kan bære præg af at de kommer fra et online segment. Endvidere foretager vi flere kvalitative interviews med gravide, kvinder der ønsker at blive gravide samt nybagte mødre. De kvalitative interviews har til formål at give os en dybere forståelse af årsagen til kvindernes valg og forklaringer på tendenser. Vi kan ikke lave generaliseringer ud fra enkelte kvinder, men dette kan give os, en fornemmelse af hvilke kommunikative tiltag der er behov for, for at målene kan opfyldes, og kampagnen derved bliver en succes. Det skal også tages i betragtning, at kvinderne kan føle sig presset til at besvare spørgsmålene mindre sandfærdigt, da de ikke ønsker at fremstå dårligt. 3

4 Kampagnestrategi Nuværende situation 1. Antallet af børn der bliver født med hormonforstyrrende sygdomme er stigende Kirsten Brosbøl har ikke opnået tilstrækkelig synlighed. Ønsket situation 1. Gravide og de kvinder der ønsker at blive gravide, skal i højere grad være bevidste om, hvilke kemikalier de skal undgå, før, under og efter en graviditet. 2. Den nye miljøminister, Kirsten Brosbøls synlighed skal øges blandt de danske borgere Årsag til den nuværende situation 1. Vi er i dag omringet af utallige usunde kemikalier. Nogle af disse kemikalier bliver i kroppen i en længere periode, hvilket kan skade fosteret i maven. At tallet af nyfødte børn med hormonforstyrrende sygdomme er stigende, kan altså skyldes, at deres mødre har videregivet kemikalierne til barnet. 2. Kirsten Brosbøl er relativ ny på posten, da hun først tiltrådte i februar. Hvilke udfordringer er der ved problemet For at opnå en større forståelse for kvindernes udfordringer i forhold til at undgå kemikalier, udarbejdede vi en kvantitativ undersøgelse 3 og afholdte kvalitativ interviews 4. Det viste sig, at kvinderne stod med følgende udfordringer: Varedeklarationer er i dag sparsomme eller uforståelige. Det er svært som forbruger, at vide hvad man skal undgå. Der er altså mangel på gennemsigtighed og information. 2 Web 1: Førende forsker advarer mod farlig kemi. Lokaliseret d Kvantitativt spørgeskema, bilag 15 4 Spørgeguides, bilag 1 (slutmålgrupper) og 2 (hjælpemålgrupper) 4

5 Mange af kvinderne beskriver problemet som en jungle 5. Kemifrie produkter findes ikke på bestemte hylder, og derfor bliver det hurtigt en uoverskuelig mission. Kvinderne står ofte med et pest eller kolera dilemma, når de skal vælge produkter. En respondent skriver:... jeg står ofte og må vælge mellem hormonforstyrrende medicin eller olie med parabener % af de kvinder der deltog i undersøgelsen nævner pris som en økonomisk barriere, da mange alternativer ofte er dyrere. Ovenstående fortæller noget om hvilke udfordringer, der skal arbejdes med, for at få kvinderne til at efterleve kampagnens budskaber. Muligheder I dette afsnit vil vi belyse, nogle af de muligheder vi under udarbejdelsen af kampagnen kan benytte os af: Tendenser peger på, at mange gerne skilter med deres sunde vaner, da det er anerkendt og attraktivt at leve sundt. Kampagnen bliver derfor en naturlig del, af noget der allerede eksisterer. Det betyder, at der ikke skal bruges ressourcer på at overbevise målgruppen om budskabernes rigtighed. Mange af målgruppens kvinder benytter fora på nettet 7. Her har de mulighed for kontakt med andre i samme situation som dem. Derudover benytter gravide kvinder sig af jordemødre og læger. Der er derfor god mulighed for at benytte 5 Kvantitativt spørgeskema, bilag 15 6 Kvantitativt spørgeskema, bilag 15 7 Kvantitativt spørgeskema, bilag 15 5

6 netværkskommunikation 8. Danske kvinder bliver i gennemsnit gravide, når de er 29,1 år 9. Af alle danskere i alderen år benytter 69% sig af internettet på mobilen 10. Dette stemmer overens med vores respondenters svar, hvilket giver mulighed for brug af digitale kanaler. Da kampagnen i 2012 havde netværkspartnere som Matas og Elgiganten, 11 er der mulighed for at benytte disse igen. Det kan tilføjes, at udfordringen ikke ligger i at overbevise målgruppen om rigtigheden af kampagnens budskaber, men at ændrer deres adfærd. Et kommunikationsproblem At gravide kvinder og de kvinder der ønsker at blive gravide optager flere usunde kemikalier kan dels løses med kommunikation, men kommunikation er ikke tilstrækkelig. Produkters indhold samt priser og manglende varedeklarationer er ikke noget, der kan løse med kommunikation. Derimod kan udfordringer som kvindernes forestilling om, at det er dyrt, det er besværligt og mangel på viden, løses ved med kommunikation. Det er derfor de pointer, der vil arbejdes med. At øge Kirsten Brosbøls synlighed er til gengæld et rent kommunikationsproblem, hvilket blandt andet kan løses med PR. Det vil vi komme nærmere ind på senere i opgaven. Afgrænsning af kommunikationsproblemet I udbuddet fra Miljøstyrelsen beskrives hvilke krav der stilles til relanceringen. Her står der blandt andet (udbuddet) lanceres på ny til relevante kanaler, således at gravide samt kvinder der ønsker at blive gravide naturligt bliver mødt med materialet. Materialet skal som minimum 8 Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Web 2: Gennemsnitsdanskeren. Lokaliseret Web 3: Nyt fra Danmarks statistik. Lokaliseret Web 4: Klar til storken. Lokaliseret

7 distribueres til jordemødre og praktiserende læger 12. Det betyder, at vores target population 13 er gravide og kvinder der ønsker at blive det. Derudover har Miljøstyrelsen også udpeget hjælpemålgruppen jordemødre og praktiserende læger. De er et middel, kampagnen skal benytte sig af, for at nå ud til slutmålgruppen. De skal fungerer som forandringsagenter 14 og bliver derfor en kanal for kampagnen. Derudover vil de også agere reciever group 15, da elementer i kampagnen er målrettet dem. For at forstå hvilken grad af kommunikationspotentiale gravide kvinder, og de kvinder der ønsker at blive det, samt læger og jordemødre har, analyserede vi vores kvalitative og kvantitative data. Det bidrog til en øget viden omkring de enkeltes behov og tanker. Vi opnåede en forståelse for, om målgrupperne oplever subjektive informationsbehov og hvorvidt de finder kampagnens budskaber relevante. De kvinder der ønsker at blive gravide oplever emnet relevant, da de fleste ved, at det generelt er godt at undgå kemikalier. Denne gruppe af kvinder oplever dog ikke, at de har brug for yderligere information. Josephine, der ønsker at blive gravid fortæller 16 : Jeg jo ved godt, at kemikalier ikke er godt for mig, men jeg har faktisk ikke undersøgt det nærmere 17 En stor del af de gravide kvinder fandt emnet om at mindske kemikalier relevant. Mange af kvinderne var i forvejen meget bevidste om sundhed, og hele 90% svarer, at de i nogen eller høj grad tænker over at benytte produkter fri for kemikalier. Om de gravide kvinder oplever et informationsbehov er dog ikke entydigt. Mange benytter internettet til at finde information. Det skyldes, at de ikke mener, de fik tilstrækkelig information hos deres læge og jordemoder. 12 Udbud fra Miljøministeriet s Windahl Sven & H. Signitzer, Benno & T. Olsen, Jean, Using Communication, 2009: s Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Windahl Sven & H. Signitzer, Benno & T. Olsen, Jean, Using Communication, 2009: s Interviewnoter, bilag Interviewnoter, bilag 16 7

8 Gravide Pia Troldvad fortæller 18 :... De har på intet tidspunkt nævnt noget. Det eneste jeg har fået at vide, er at jeg skal huske at spise mine vitaminpiller og spise varieret. Det synes jeg er for dårligt. Jeg måtte bruge internettet rigtig meget, for at få noget information. Andre kvinder fortalte, at de ikke havde været opsøgende omkring emnet, da de regnede med, at det ville medføre flere omkostninger. Dog mente de stadig, at det var relevant for dem. Alberte Sand, 19 der er gravid fortalte: Jeg ville rigtig gerne, men jeg har ikke råd til altid at skulle købe økologisk kød, og generelt er alt bare tre gange dyrere, når man skal tænke på sådan noget. En anden gravid kvinde siger 20 : Jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det, jeg ved jo godt, jeg burde, men jeg tror, det vil stresse mig mere, end det vil gavne mig. Det er uoverskueligt at finde rundt i, og så har jeg ikke råd. 22% af respondenterne følte at pris var en udfordring. Af de 22% var det overvejende kvinder, der var ledige eller havde et lav- eller mellemindkomst job. Jordemoder Jane Tvedegaard 21 fortæller: Jeg oplever ikke særlig mange spørgsmål her i Hvidovre. Da jeg arbejdede i Gentofte var klientellet et andet, hvor patienter havde langt flere ressourcer og stillede mange flere spørgsmål til det Interviewnoter, bilag Interviewnoter, bilag Kvantitativt spørgeskema, bilag Interviewnoter, bilag 9 22 Web 5: Kort: Se den gennemsnitlige indkomst i din kommune. Lokaliseret I 2012 fik Gentofte kommunes beboere en gennemsnitslig disponibel løn på , hvor de i Hvidovre fik

9 Det er grundet ovenstående, at slutmålgruppen gravide kvinder bliver delt op i to grupper. Den første består af gravide kvinder med høj indkomst, der både oplever et informationsbehov samt relevans. Den anden gruppe består af gravide kvinder med lav- og mellemindkomst. De oplever relevans men intet informations behov grundet idéen om den økonomiske barriere. De valgte slutmålgrupper er blevet placeret i nedenstående kommunikationspotentialekortet. Kortet giver et hurtigt overblik over kampagnens kommunikationsmuligheder. Kommunikationspotentialekort 23 + Relevans -Relevans Gravide med høj indkomst + Informationsbehov Læger Jordemødre - Informationsbehov Gravide med lav- og mellemindkomst Kvinder der ønsker graviditet Det er på forhånd givet at hjælpemålgruppen består af læger og jordemødre. De oplever begge emnet relevant og har et informationsbehov. Andre potentielle hjælpemålgrupper inde for sundhedssektoren er også indsat nedenfor, men da ingen af dem oplever relevans eller informationsbehov, vil vi ikke beskæftige os yderligere med dem. + Relevans -Relevans + Informationsbehov - Informationsbehov Praktiserende læger Jordemødre Fysioterapeut Kiropraktor Gynækolog Det kan ud fra de to ovenstående konkluderes, at kommunikationspotentialet og mulighederne er store i målgruppen for gravide kvinder med høj indkomst, læger samt jordemødre. 23 Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s

10 Kvinder med lav- og mellemindkomst har også potentiale. Men da de ikke oplever et informationsbehov, skal der her sættes ind med kommunikation, der forsøger at vække dette behov og nedbryde deres forestilling om flere omkostninger. Når denne barriere er nedbrudt, vil gruppen formentlig rykke sig op i +relevans +informationsbehov, hvor de gravide med høj indkomst befinder sig. Kvinder der ønsker at blive gravide, oplever heller intet informationsbehov, derfor skal dette forsøges vækket. Målgrupperne ser nu således ud: Mål I dette afsnit er Miljøstyrelsens overordnede organisationsmål samt kampagnen- og delmål kort beskrevet. Både kampagne- og delmål er udviklet på baggrund af S.M.A.R.T modellen 24. Målene er derfor udformet, så de så vidt muligt lever op til nedenstående kriterier. 24 Karin, Mål dine resultater: -analyse, evaluering, måling af kommunikations, 2011: s

11 Organisationsmål Miljøministeriet giver regeringen det bedste mulige grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for nuværende og kommende generationer 25 Kampagnemål Delmål 1. Efter kampagnens udløb kan 20% af de der har set kampagnen huske den. 2. Under kampagneperioden skal kampagnens hjemmeside have været besøgt mindst gange. 3. Kampagnen og Kirsten Brosbøl bliver omtalt/deltager i mindst tre forskellige medier. 4. Miljøstyrelsen får inden kampagnens lancering minimum to samarbejdspartnere, der kan bidrage til kampagnen. 25 Web 6: Miljøministeriets mission og vision. Lokaliseret

12 Valg af kommunikationsformer For at nå de ønskede målgrupper, er det essentielt, at bruge korrekte kommunikationsformer. Til de gravide kvinder med høj indkomst, vil der blive benyttet massekommunikation både i ren og segmenteret form. Disse former skal benyttes, da sandsynligheden for at denne gruppe kvinder får det tilsigtede forløb ud af kommunikationsprocessen, er meget stor. Hvis de bliver eksponeret, vil deres opmærksomhed hurtigt fanges, og de vil lettere erindre hvad de har set 26. Da denne kommunikationsform kommunikerer bredt, vil de andre målgrupper også blive eksponeret for den. Massekommunikation kan være redskab til at sætte emner på dagsordenen, og på den måde bidrage til at starte interpersonel kommunikation blandt de eksponerede. Den interpersonelle kommunikation foregår ansigt-til-ansigt, via sms er og andre kommunikationsmuligheder, hvor der er let mulighed for respons 27. Denne form for kommunikation giver mulighed for, at de kvinder der ikke selv har hørt om kampagnen, hører om den. Samtidig kan denne form virke som et værktøj til overtalelse. Ifølge diffusionsteorien 28 er det godt, at bruge interpersonel kommunikation da den er mest effektiv, når det gælder dannelse af en holdning og overtalelse til og realisering af en beslutning vedrørende accept. 29 Kommunikationsformen er derfor specielt en fordel at benytte, ved de kvinder der ønsker at blive gravide, da de endnu ikke oplever et informationsbehov. Da læger og jordemødre vil blive benyttet som hjælpemålgrupper, vil kampagen også gøre brug af netværkskommunikation. Læger og jordemødre skal bruges som forandringsagenter 30. De skal påvirke deres klienters beslutninger, således at de vælger at nedsætte der optag af kemikalier. Fordelen ved netværkskommunikation er, at den styrker muligheden for- og evnen til at overtale slutmålgruppen. Der opstår stor afhængighed af lægernes og jordemødrenes samarbejdsvilje, da 26 Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s Sepstrup og Fruensgaard Øe, Kommunikations- og kampagneplanlægning: Tilrettelæggelse af information, 2013: s

13 det er dem, der har den personlige kontakt til slutmålgrupperne. Delkonklusion Der er et ønske om at få gravide samt de kvinder, der ønsker at blive gravide, til at optage færre kemikalier. Yderligere skal relanceringen af kampagnen fungere som et middel til at øge mediebevågenheden omkring Kirsten Brosbøl. Under udarbejdelse af kampagnen, vil der blive taget højde for de udfordringer kvinderne fandt ved emnet, såsom manglende viden, dyrere priser, og at det er besværligt at skulle undgå kemikalier. Derudover vil der blive trukket på muligheder som online platforme, samfundstendenser, netværkskommunikation og samarbejdspartnere. Efter analyse af data fandt vi det fornuftigt at opdele slutmålgruppen i tre kategorier: Kampagnen vil gøre brug af hjælpemålgrupper der består af læger og jordemødre. Kvinders indtag af usunde kemikalier er til dels et kommunikationsproblem, men for at løse problemet helt, vil det være nødvendigt at sætte ind med andre tiltag. At øge Kirsten Brosbøls synlighed er derimod er et rent kommunikationsproblem. For at løse kommunikationsproblemerne, vil der blive benyttet både massekommunikation i ren og segmenteret form samt netværks- og interpersonel kommunikation. 13

14 Handlingsplan Budskaber Miljøstyrelsen ønsker de samme budskaber som i 2012, da der ikke er udarbejdet nyt fagligt baggrundsmateriale 31. Budskaberne for kampagnen er følgende: Da vi med kampagnen ønsker at nedbryde tanken om, at det er økonomisk omkostningsfuldt at følge rådene for god kemi, og yderligere ønsker at vække et informationsbehov, hos de kvinder der ønsker at blive gravide, finder vi det relevant at tilføje følgende hovedbudskaber til kampagnen: 32 Kanaler For at sikre et vellykket møde mellem kampagnen og målgrupperne, er der blevet udvalgt følgende kanaler: Begrundelser for de valgte kanaler vil blive uddybet i de følgende afsnit. 31 Udbud fra Miljøstyrelsen s Web 7: Gode råd. Lokaliseret

15 Kommunikationsprodukter Tidligere så vi, hvilke udfordringer slutmålgruppen havde i forhold til at skulle undgå kemikalier. Der opstod tre gennemgående udfordringer: det er besværligt, det er dyrt, jeg mangler viden. Herunder er beskrevet hvilket kommunikationsprodukter der skal sættes ind, for at nedbryde disse barrierer og forestillinger. Jeg mangler viden Der vil blive udviklet en ny hjemmeside til relanceringen af kampagnen. Indholdet vil i store træk være det samme som ved den tidligere kampagne, da kvinderne mente, at teksterne var gode og letforståelige 33. På hjemmesiden vil der være fem faner, man kan klikke ind på: 34 I bunden af hjemmesiden vil der være en kort beskrivelse af ugens tip, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig. 33 Kvantitativt spørgeskema, bilag Mailkorrespondance, bilag 7 15

16 Svane- og Blomstermærket er vist i højre hjørne af hjemmesiden. Dette er gjort for at skabe let genkendelighed. Hjemmesiden har et visuelt udtryk, der er roligt og enkelt. De primære farver er en lys støvet grøn samt en lys blå. Den blå farve forbindes med troværdighed og ro 35. Grøn er en naturlig og rolig farve for øjet, som forbindes med natur og miljø 36. Nuancerne går igen på alle kommunikationsprodukterne, så kampagnens udtryk let kan genkendes 37. Fonten er Helvetica, da den er letlæselig og simpel. Hjemmesiden vil få webadressen: da kampagnen ved relanceringen blot skal hedde Gravid med god kemi. Det skyldes, at flere af vores respondenter var uforstående overfor den tidligere titel. Under et interview med gravide Christine Poulsen sagde hun 38 : Jeg synes det er mærkeligt den hedder Klar til storken, det hænger ikke sammen med hvad kampagnen handler om. Jeg synes titlen er for lang. Det er som om, den hedder to ting. Jeg synes, bare godt den kunne hedde Gravid med god kemi. Kimberley Hurst 39 fortæller også: Det er en lang titel. Gravid med god kemi er entydigt og kort. Skrot storken. Vi har selv lavet de her unger. 35 Web 8: Farvesymbolik i Lær om farver og farvens betydning. Lokaliseret Web 8: Farvesymbolik i Lær om farver og farvens betydning. Lokaliseret Se moodboard, bilag Interviewnoter, bilag Interviewnoter, bilag 8 16

17 Ovenfor ses et udkast til hjemmesidens forside. Til venstre ses et udkast til hjemmesidens mobilsite. 17

18 Til kampagnen vil der også være foldere. For at tiltrække opmærksomhed og sørge for, at de bliver gemt derhjemme, vil de ikke blive trykt i klassiske form. Folderen vil i stedet bestå af løse enkeltsider, der er fastsat i en nøglering 40. For- og bagside vil bestå af hårdt plast. Hjemmesidens farver og stil skal gå igen i folderen. Indholdet skal være let og overskueligt. På forsiden vil der stå kampagnens titel Gravid med god kemi. De fem råd vil være beskrevet på den første side. Herefter følger korte uddybninger af hvert råd, og til sidst vil der være information om ugens tip 41, adresse til kampagnens hjemmeside og Miljøstyrelsens logo. For at skabe opmærksomhed omkring kampagnen vil der være bannerreklamer samt pop-up reklamer på relevante hjemmesider som Altforbørn.dk, Netdoktor.dk 42 og Netbaby.dk 43. På reklamen skal kampagnens navn, farver og billedstil være. Reklamen skal have et direkte link til hjemmesiden. Det er besværligt Hertil er der udtænkt ugens tip. Ugens tip vil fungere som en ugentlig mail, modtageren selv kan tilmelde sig på kampagnens hjemmeside. Indholdet i mailen vil bl.a. bestå af tip til, hvor man kan finde de bedste produkter til den laveste pris. Der bliver oplyst om Ugens tip i folderne, på hjemmesiden og hos læger og jordemødre. Yderligere vil ugens tip også blive nævnt i pressemeddelelser. Under vores research var det vigtigt, at afgøre hvilke udfordringer slutmålgruppen står overfor, når de skal finde de kemifrie produkter. Vi besøgte derfor forskellige butikker, hvor målgruppen kommer. Det var besværligt og uoverskueligt at finde frem til de anbefalede produkter. Når situationen bliver for besværlig kan det være nemmere, blot at vælge et produkt man i forvejen kender, trods at det ikke er kemifrit. Det skyldes også, at det er nemmere at tage det forkerte valg, når valget ikke er forbundet med nogen direkte konsekvens Se skitse til folder på moodboard, bilag Ugens tip vil blive uddybet i næste afsnit 42 Mailkorrespondance, bilag 3 43 Mailkorrespondance, bilag 4 44 H. Thaler og R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2009: s

19 For at eliminerer dette problem, vil vi benytte os af choice architecture 45. Ved hjælp af nudging og choice architecture, vil vi mindske besværligheden ved at finde produkter, og på den måde hjælpe målgruppen til at tage det sunde valg. Dette skal ske ved hjælp af gravid-hylder. Gravid-hylder vil være hylder i butikker, hvor der kun er kemifrie produkter. Over hylden vil der være placeret et stort skilt, hvor der står Gravid. Dette skilt er essentielt, da det første mange gør, når de træder ind i en butik er at orienterer sig. Gravide der ser hylden vil identificerer sig med titlen gravid. På denne måde vil de blive stimuleret til at søge mod Gravid-hylden. Gravid-hylderne vil blive aktuelt i Matas 46, på apoteker og i Bilka. Nedenstående billede viser udkast til Gravid-hylder 45 H. Thaler og R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2009: s Mailkorrespondence, bilag 5 19

20 Både ugentlige tips og gravid-hylder skal bidrage til at mindske graden af besvær, når slutmålgruppen skal vælge at undgå kemi. Det er dyrt Til at nedbryde slutmålgruppens idé om at det er dyrt at følge kampagnens råd, har vi valgt at benytte os af PR. Gennem PR skal de gratis budskaber fremhæves, og alternative metoder og produkter skal vises. Detaljeret plan og strategi for PR-indsatsen er beskrevet herunder. PR-strategi PR er en god måde at opnå billig omtale på. Da budgettet til kampagnen ikke er stort, er PR især et vigtigt indsatsområde. Indsatsen har til formål at: PR-strategien vil i alle medier bære nogle overordnede budskaber: Medierne er afgørende for, hvorvidt budskaberne når ud til målgrupperne. Medierne er udvalgt med en bevidsthed om, at slutmålgrupperne indeholder alle former for kvinder med mange forskellige præferencer - dog har de en ting til fælles og det er graviditet. Derfor vil nogle medier være præget af dette emne, hvor andre medier er valgt ud fra deres antal af kvindelige seere/læsere. 20

21 Nedenfor er en liste over de valgte medier. PR-plan Nedenfor ses de udvalgte medier beskrevet i cases. De begrunder valg af medie, beskriver hvordan der skal opnås indslag/indlæg, og hvilket indhold den enkelte PR indsats skal have. 21

22 Medie Go morgen + Go aften Danmark Hvorfor Den 27. november 2014 havde Go aften Danmark seere. Go morgen Danmark havde samme dag omkring seere 47. Af disse seere består størstedelen af kvinder 48. Go programmerne dækker en bred vifte af emner herunder børn, graviditet og sundhed. Derfor ses der her en mulighed for, at få et indslag med Kirsten Brosbøl der som talspersonen informerer om kampagnen. Sådan kommunikation i massemedier kan medvirke til at sætte Kirsten Brosbøl og kampagnen på dagsordenen. Vi kontaktede Go programmernes editor of content Ann Linn Andersen 49. Hun opstillede tre betingelser til indslaget: 1. Aktualitet 2. Den gode gæst 3. Casepersoner Herunder er indslagets indhold beskrevet, hvor der er taget hensyn til Go programmernes betingelser: Miljøminister Kirsten Brosbøl deltager i indslag i Go Morgen Danmark og/eller Go aften Danmark. Her optræder hun som afsender af kampagnen og er den gode gæst. Hun skal under indslaget fortælle, om ny forskning der viser, at flere drenge bliver født med hormonforstyrrende sygdomme 50. Den nye forskning bidrager kampagnens aktualitet. Under indslaget vil Kirsten Brosbøl informere om kampagnens fem råd og 47 Web 9: Tv2 Seertal. Lokaliseret Web 10: Tv2 Danmarks største fællesskab. Lokaliseret Interviewnoter, bilag Web 1: Førende forsker advarer mod farlig kemi. Lokaliseret d

23 samtidig lægge vægt på, at rådene er gratis at følge, og at de er lige vigtige, for de kvinder der ønsker at blive gravide. Yderligere skal der oplyses om nogle af kampagnens produkter såsom ugens tip og gravid-hylder. Med hensyn til casepersoner kan der tages kontakt til de to kvinder Kristine og Mette, der har medvirket i programmet Mit kemiske liv på DR1 i november i år 51. En anden gæst kunne være en ekspert, der vejleder om alternativer i hverdagen. Eksempelvis eddike i stedet for skyllemiddel, avocado og citron som ansigtsbehandlinger. 52 Uge Medier Hvorfor Ugeskrift for læger + Dagens Medicin Miljøstyrelsen ønsker medieomtale i fagblade. Vi har derfor valgt Ugeskrift for læger og Dagens Medicin, da lægerne er en hjælpemålgruppe for kampagnen. Begge ugeskrifter benyttes i høj grad af læger og andre indenfor medicinalindustrien. Især fagbladet Dagens Medicin er anerkendt inden for branchen og har høj status i medierne - bladet er det mest citerede fagblad i Danmark og har meget stor gennemslagskraft i andre medier 53. De skriver selv: Vi er også en meget attraktiv avis for sundhedssektorens aktører. 54 Bladet bliver hver uge læst af læsere 55. Nyhedschef Helle Torpegaard fortæller, at der er stor mulighed for at komme i bladet, hvis Miljøstyrelsen henvender sig med en relevant historie. Derudover fortæller hun, at bladet gratis bliver tilsendt alle læger 56. Disse blade er begge en mulighed for, at øge viden og opmærksomheden hos 51 Web 11: Dr2 Tema: Mit kemiske liv. Lokaliseret Ide fra interviewnoter, bilag 8 53 Web 12: Danmarks mest citerede fagblad. Lokaliseret Web 12: Danmarks mest citerede fagblad. Lokaliseret Web 13: Abonnement på Dagens Medicin. Lokaliseret Interviewnoter, bilag 13 23

24 Uge læger omkring emnet, og dermed forberede dem bedre på, at kunne informere klienter. Derudover kan det også påvirke andre medier til, at bringe historien op. Medie Hvorfor Jordemødre Jordemødre er et tidsskrift med i alt 2626 abonnementer 57, og udkommer 10 gange årligt. Det er det eneste fagblad for jordemødre. Dette tidsskrift er en del af vores PR-strategi, da jordemødre udgøre en del af hjælpemålgruppen. Jordemødre modtager gerne færdigskrevne artikler til deres blade 58, der ses derfor en god mulighed for en artikel i Jordemødre. Målet er her det samme som ved lægerne: At øge viden og skabe opmærksomhed hos jordemødrene, så de er forberedt på at informere og svare på spørgsmål fra kvinderne, omkring kampagnen og kemikalier. Uge Medie MetroXpress Hvorfor Cirka hver 5. dansker læser MetroXpress - blandt dem er kvinder 59. Avisen sætter fokus på aktuelle emner og skriver håndgribelige historier, med citeringer fra relevante kilder. En artikel i MetroXpress skal omhandle nye undersøgelser, citeringer fra Miljøminister Kirsten Brosbøl og et case eksempel. Det specielle ved netop MetroXpress fysiske avis er, at deres målgruppe består af et yngre segment 60. Da det primært er kvinder i den yngre aldersgruppe, 57 Web: 14: Presserum. Lokaliseret Web 15: Generel skrivevejledning. Lokaliseret Web 16: Vores læsere og brugere er metropolitans. Lokaliseret Web 17: Danmarks største dagblad er MetroXpress. Lokaliseret

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN TYPOGRAFI & OMBRYDNING Digital produktion Indhold Projekt beskrivelse...s. 3 Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN...s. 5 Logo Identitet...S. 6... Digital produktion...s. 7 Hjemmeside...S.

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere