Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg TV-spots Dagblade, fagblade og magasiner Interpersonel kommunikation Lærere og pædagoger Ledere og bestyrelse af skoler, SFO og fritidshjem Sundhedsplejersker og kommunallæger 8 2

3 Baggrund Indenfor de sidste 20 år er flere børn blevet fysisk inaktive i Danmark, og der er desuden sket en polarisering, således de dårligste er blevet i endnu dårligere form. Omkring to ud af tre årige børn er fysisk inaktive, og derudover er ca. hvert 7. barn overvægtig. På baggrund af Sundhedsstyrelsens to tidligere informationskampagner i 2003 og 2004 kender ca. 69% af den voksne befolkning uhjulpet anbefalingen om 30 minutters bevægelse om dagen 1. Derimod er der kun ca. 6%, der kender til anbefalingerne i forhold til børn. Derfor ønsker Sundhedsstyrelsen at formidle anbefalingerne i kampagnen Børn og Bevægelse, som løber i uge 36 fra mandag den 5. september til og med søndag den 11. september Evaluering foretaget af Epinion A/S, juni

4 1 Formål At bevidstgøre forældre og især børneprofessionelle2 om anbefalingen om minimum 60 minutters fysisk aktivitet for børn og give dem redskaber til at fremme, at børn får en fysisk aktiv hverdag. At fastholde den voksne befolknings kendskab til voksenanbefalingen. Målet er på længere sigt, at flere børn og voksne efterlever Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet i hverdagen, således en lang række folkesygdomme forebygges og børns generelle sundhed og trivsel forbedres. 2 Med børneprofessionelle menes fx sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, beslutningstagere i kommuner og skoler, idrætsundervisere og lærere og pædagoger i skoler og SFO. 4

5 2 Målgruppen Kampagnens hovedfokus er på indskolingen, det vil sige 6-9-årige børn i børnehaveklasse og klasse. Denne gruppe er udvalgt, fordi det især er i bruddet fra børnehave til skolebænk, at der sker en ændring i børnenes bevægelsesmønster, og at børnene for alvor bliver stillesiddende. Udsigterne for de 6-9-årige ses hos de årige, hvor to ud af tre børn er fysisk inaktive. Børnene er ikke direkte målgruppe for kampagnen, men alle kampagnens legeaktiviteter er målrettet dem. Målgruppen for børneanbefalingen er primært børneprofessionelle og sekundært forældre. Med børneprofessionelle tænkes især på lærere, pædagoger, bestyrelse og ledere af skoler, SFO og fritidshjem og i mindre grad sundhedsplejersker og kommunallæger. Sundhedsstyrelsen mener som udgangspunkt, at forældrene har hovedansvaret for deres børn og dermed for, hvor meget at deres børn bevæger sig. Der satses dog især på børneprofessionelle, da det anses for mest realistisk, at de har kompetence og ressourcer til at løfte opgaven med at få de fysisk inaktive børn til at bevæge sig mere. Ser man på et barns gennemsnitsdag tilbringes de fleste vågne timer i skole- 7:00 Hjemme Transport 7:50 8:00 Skole Transport :10 og SFOregi 3, og det er derfor oplagt at koncentrere indsatsen her. SFO Transport :15 Hjemme 20:30 tid De børneprofessionelle vil desuden kunne kapere to budskaber (30 min/60min). Derudover er bevægelse forbundet med en række sociale faktorer, der gør, at der må formodes at være færre ressourcer hos forældregruppen til de fysisk inaktive. 3 Kilde: Danmarks Statistik 5

6 3 Budskab Hovedbudskabet er: At børn skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen, og voksne mindst 30 minutter om dagen og gerne lidt til. Bevægelse skal være en naturlig del af børns hverdag, og børn skal minimum bevæge sig 60 minutter om dagen, så pulsen kommer op. Mindst to gange om ugen bør aktiviteterne fremme og vedligeholde muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Hensigten er at bevidstgøre forældre og børneprofessionelle om deres ansvar. Det er forældrenes ansvar, at deres børn får gode oplevelser med leg og bevægelse og oplever det som en naturlig del af hverdagen. Det er de børneprofessionelles ansvar at være opmærksom på de stillesiddende børn og støtte disse børn i at få gode kropsoplevelser og styrke deres motoriske udvikling ved leg og bevægelse. 6

7 4 Medievalg 4.1 TV-spots Valg af mediestrategi hænger sammen med organiseringen af kampagnen. Sundhedsstyrelsen står for den massekommunikerende del af kampagnen, mens amter og kommuner står får de lokale tiltag. Kampagnens budskab bliver kommunikeret via massemedier i form af tv-spots, der bliver vist på nationalt tv i reklameblokken på TV2 og OBS på DR. Dette medie er valgt for at nå bredt ud til forældrene, og derudover for at skabe opbakning til de lokale aktiviteter. 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner Derudover sendes pressemeddelelser ud til dagspressen og udvalgte relevante medier kontaktes med generel information om kampagnen samt mulige vinkler og gode historier. Der vil især være tale om fagblade som Sundhedsplejersken, Dagens Medicin, Skole og Samfund, men også almindelige ugeblade, som rammer bredt som Alt for Damerne og Ude og Hjemme. Den generelle information vil primært bestå af baggrundsdata og bl.a. de nye sundhedsøkonomiske tal. Derudover vil der være konkrete cases som f.eks.: Bevægelsespolitikker Longelse Skole Idrætslærere Ballerup får børnene til at rende og hoppe og får færre konflikter Idrætsbørnehave med 100% tosprogede børn. Interview med Fatima, der er pædagogmedhjælper, og som cykler til og fra arbejde selv om børnene er bekymrede for, om hun må for Allah. 4.3 Interpersonel kommunikation Lærere og pædagoger Opkvalificering og uddannelse af børneprofessionelle er én af kampagnens kerneindsatser, fordi de er nogle af de vigtigste nøglepersoner, der har de fornødne ressourcer, i forhold til gruppen af stillesiddende børn. Puljemidlerne på 1,6 mio. er således dedikeret til lokale aktiviteter primært i form af kurser for pædagoger og lærere. Amterne igangsætter kurser SFO er og skoler (de fleste amter har valgt at fokusere på SFO erne på grund af, at der mest ikke skemalagt tid i SFO erne, som kan bruges på leg og bevægelse). De fleste kurser er varetaget af Gerlev Legeparks legelærerkurser og DGI s Tøm redskabsrummet kursus. Begge kurser tager udgangspunkt i få remedier og medtænkning af de fysiske rammer. Hensigten er at opkvalificere og inspirere de børneprofessionelle til at igangsætte leg og bevægelse med udgangspunkt i de redskaber, man har på skolen og SFO. Derudover er det også at inspirere lærere og pædagoger til, hvordan de kan udnytte de eksisterende fysiske rammer optimalt, og hvordan de for få midler kan omorganisere legepladsen. Kurserne og kampagnematerialet/idékataloget (som Sundhedsstyrelsen sender gratis til alle interesserede skoler/sfo/fritidshjem) skal gøre lærerne og pædagogerne opmærksomme på de stillesiddende børn og give dem redskaber til at støtte børnene i at få gode og sjove oplevelser med krop og bevægelse i 7

8 dagligdagen. Lærerne er også vigtige i forhold til at bevidstgøre forældrene om problematikken og forældrenes ansvar Ledere og bestyrelse af skoler, SFO og fritidshjem Den administrative og politiske ledelse er vigtig aktører og også gatekeeper i kampagnen. Deres opbakning er vital for, at der kan blive arbejdet med både de kulturelle og fysiske rammer for bevægelse i skole og SFOregi. Bestyrelserne kan vedtage principper for politik og den daglige ledelse kan foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer som f.eks. at afsætte lærertimer til legelærer. Ledelsen modtager et orienterende brev om kampagnen i april med en opfordring om at deltage og sætte tid af til kampagnen. I maj modtager ledelsen en invitation til at tilmelde sig kampagnen og modtage kampagnematerialet gratis. Følgebrevet i kampagnepakken henvender sig direkte til skole/sfolederen med et baggrundsnotat om problematikken om inaktive børn og leg og bevægelses betydning for indlæring og trivsel. Den ene del af idékataloget henvender sig også til ledelsen og bestyrelserne og giver dem konkrete redskaber til at fremme børns bevægelse ved f.eks. at igangsætte politikker og få dialog med forældre Sundhedsplejersker og kommunallæger Sundhedsplejersker og kommunallæger er de nærmeste sundhedsprofessionelle i forhold til børnene, og hensigten er derfor at opdatere dem om den nyeste viden om den forebyggende effekt ved fysisk aktivitet i forhold til børn. Sundhedsplejersker og kommunallæger skal klædes på til at sætte problematikken på dagsorden i kommunalt regi og støtte lokale tiltag. De skal være opmærksom på problematikken, så de bemærker de stillesiddende børn og fremmer deres mulighed for bevægelse. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Foreningen af Ledere af Sundhedsordninger og Foreningen Selskab for Sundhedsplejersker skrevet et orienterende brev til alle landets sundhedsplejersker med en opfordring til at deltage samt en orientering om kampagnen. Derudover sendes et baggrundsnotat med viden om fysisk aktivitet og børn, så de er opdateret om den nyeste viden og mindet om problematikken. De modtager desuden stakke af flyers, som de kan uddele til forældre. Disse flyers formidler motionsanbefalingerne om børn til forældrene og giver dem gode råd til, hvordan man kan støtte sit barn i at få gode oplevelser med leg og bevægelse. Sundhedsstyrelsen sender sammen med FAKL og DADL et orienterende brev til alle kommunallæger med en opfordring om at bakke op om kampagnen. Med brevet følger et dokument med den nyeste viden om fysisk aktivitet og børn, så de kan bruge denne viden i deres samarbejde med de kommunale forvaltningsniveauer, skoler og i kontakten med forældre. Kommunallægerne og sundhedsplejerskerne er den bedste afsender af budskaber i forhold til forældremålgruppen, fordi de har høj troværdighed og en faglig og professionelt belæg for budskaberne. De har dog ikke lige så tæt kontakt til børnene og forældrene som lærerne og pædagogerne. 8

GetMoving INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNER OM FYSISK AKTIVITET. GetMoving.dk

GetMoving INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNER OM FYSISK AKTIVITET. GetMoving.dk GetMoving INSPIRATIONSKATALOG TIL KOMMUNER OM FYSISK AKTIVITET GetMoving i uge 36 Hvorfor skal børn og unge være fysisk aktive? Dette katalog indeholder information om: Der er flere væsentlige årsager

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne 2004: RØR DIG 30 MINUTTER OM DAGEN

Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne 2004: RØR DIG 30 MINUTTER OM DAGEN Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne 2004: RØR DIG 30 MINUTTER OM DAGEN Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne 2004: Rør dig 30 minutter om dagen Center for Forebyggelse, 2004 Evaluering af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere